Skip to main content

PRAVILA O PRIVATNOSTI I KOLAČIĆIMA

Datum stupanja na snagu: Ova pravila o privatnosti i kolačićima stupaju na snagu od 27 July, 2022.

Ova pravila o privatnosti i kolačićima koja su predmet važećih zakona, primjenjuju se na sve web stranice, aplikacije i funkcije na mreži („Sadržaj“) kompanije Sony Pictures Entertainment Inc. koje su povezane s ovim Pravilima o privatnosti i kolačićima („Pravila”).

U ovim Pravilima koristimo izraze „SPE“ ili „mi“, „nas“ i „naš“ koji se zajednički odnose na kompaniju Sony Pictures Entertainment Inc. i/ili određene njene podružnice, odgovorne za obradu podataka o vama na osnovu kojih vas je moguće identificirati („Lični podaci“) i koje predstavljaju „Kontrolore“ kada su pitanju Lični podaci. Subjekt kompanije SPE koji je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka obično je kompanija koja pruža određeni Sadržaj ili aktivnost koju upražnjavate. Da pronađete odgovorni lokalni subjekt kompanije SPE, kliknite ovdje . Ako vam i dalje nije jasno koji je subjekt kompanije SPE u pitanju ili ako imate dodatnih pitanja o ovim Pravilima, obratite nam se pomoću neke od opcija koje su navedene ovdje . Sjedište kompanije Sony Pictures Entertainment Inc. nalazi se na adresi 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 SAD.  

Poštujemo ova Pravila u skladu s važećim zakonima na teritorijama na kojima poslujemo. U nekim pravnim nadležnostima možemo ponuditi dodatne napomene o privatnosti i/ili kolačićima, karakteristične za proizvod ili regiju.

KLJUČNE TAČKE

Više informacija o svakoj ključnoj tački možete pronaći u cjelokupnom tekstu Pravila u nastavku.

 Podaci koje vi dajete

Prikupljamo određene kategorije Ličnih podataka koje nam dostavljate.

 Podaci koje prikupe treće strane

Primamo i određene Lične podatke o vama od trećih strana, npr. putem aplikacija trećih strana i pružatelja podataka.

 Svrha i pravne osnove za obradu podataka

Koristimo lične podatke da vam omogućimo korištenje funkcija iz Sadržaja, da obradimo vašu registraciju ili pretplatu, analiziramo kako koristite naš Sadržaj i pružimo traženi Sadržaj povezan s našim filmovima, televizijskim programima i drugim ponudama. Kada postoji zakonska obaveza, oslanjamo se na pravne osnove za obradu Ličnih podataka, između ostalog, kada je ta obrada potrebna za izvršavanje ugovora, kada je ona u našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu trećih strana, kada date pristanak ili kada je ona potrebna za izvršavanje naših pravnih obaveza.

 Kolačići i slične tehnologije

Kolačiće i druge tehnologije praćenja koristimo za personaliziranje Sadržaja i oglašavanja te bolje funkcioniranje našeg Sadržaja. To ćemo raditi samo uz vaš pristanak, ako tako nalažu važeći zakoni.

 Dijeljenje podataka

Javno otkrivamo vaše Lične podatke kada objavljujete sadržaj koji generiraju korisnici putem naših web stranica ili aplikacija. Lične podatke možemo otkriti svojim poslovnim partnerima ili drugim kompanijama grupacije Sony  u skladu s važećim zakonima. Podatke dijelimo i s trećim stranama koje u naše ime obrađuju podatke ili kada je takvo dijeljenje zakonski uslovljeno ili u nekim drugim situacijama.

 Međunarodni prijenos podataka

Vaše Lične podatke prenosimo u Sjedinjene Američke Države i u druge pravne nadležnosti u kojima se nalazimo mi ili pružatelji naših usluga. Prema potrebama smo uspostavili odgovarajuće zaštitne mjere kojima se pokrivaju ovi prijenosi (uključujući prijenose van EEP ili UK).

 Vaša prava

U skladu s važećim zakonima možete imati određena prava kada je riječ o vašim podacima, poput traženja pristupa, ispravki, brisanja, prava na prigovor ili povlačenje pristanka na određene vrste obrade (uključujući direktni marketing) ili nekih drugih radnji u vezi s vašim Ličnim podacima.

 Sigurnost podataka

Sprovodimo tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite Ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, izmjene ili slučajnog uništenja.

 Podaci koji su neophodni po ugovoru

Iako nemate pravnu obavezu pružiti nam bilo kakve Lične podatke, ako nam neke Lične podatke ne dostavite, nećemo moći ispuniti sve uslove iz ugovora s vama u okviru Uslova korištenja koji su objavljeni zajedno s ovim Pravilima.

 Automatsko donošenje odluka i profiliranje

Ne sprovodimo nikakvo automatsko donošenje odluka niti profiliranja koja imaju pravni značaj po vas ili na sličan način utiču na vas. 

 Zadržavanje

Ne zadržavamo vaše Lične podatke duže nego što je neophodno za ispunjenje svrhe u koju se obrađuju.

 Izmjene ovih pravila

Ova Pravila o privatnosti i kolačićima možemo mijenjati kako bi, na primjer, odrazila zakonske promjene, našu praksu prikupljanja i upotrebe ličnih podataka, funkcije Sadržaja ili napretke u tehnologiji.

 Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja, nedoumica ili komentara, kontaktirajte nas kako je navedeno ovdje . 

PODACI KOJE VI DAJETE

Možemo prikupljati sljedeće kategorije Ličnih podataka koje nam dajete prilikom korištenja Sadržaja:

 • Podaci za identifikaciju: podaci pomoću kojih vas razlikujemo od drugih osoba. To može uključivati demografske podatke kao što su: ime i prezime, datum rođenja, pol, poštanska adresa, korisničko ime, lozinka i odgovori na sigurnosna pitanja za račun.
 • Kontakt podaci: podaci koji nam omogućavaju da ostanemo u kontaktu s vama. To mogu biti sljedeći podaci: adresa e-pošte i broj telefona.
 • Podaci o plaćanju: podaci koji nama ili pružateljima usluga treće strane omogućavaju obradu plaćanja kada je potrebno odobrenje za pristup našem Sadržaju, povezanu kupovinu ili status pretplate i historiju plaćanja.
 • Vaši unosi ili komentaripodaci koje pružite kada učestvujete u nekim našim takmičenjima, nagradnim igrama te anketama ili istraživanju potrošača.
 • Vaši upiti: podaci koji nam pružite kada nas kontaktirate radi korisničke podrške.
 • Korisnički generiran sadržaj: kada vam pružimo mogućnost transferiranja ili dijeljenja sadržaja koji generiraju korisnici, prikupit ćemo podatke koje nam dajete putem našeg Sadržaja, kao što su fotografije, videozapisi ili drugi sadržaj koji transferirate.
 • Podaci o korištenju: skupa sa svojim partnerima i pružateljima usluga trećih strana kao što su Google Analytics i/ili Adobe Analytics, možemo koristiti niz tehnologija za prikupljanje i pružanje podataka o tome kako se Sadržaju pristupa i kako se on koristi. Podaci o korištenju mogu obuhvatati vrstu i verziju vašeg internet preglednika, operativni sistem, davatelja usluga, web stranice, videozapise i aplikacije koje ste prikazali, vrijeme i trajanje tog prikaza, historiju igara ili videozapisa, nivo vještine, vaše demografske podatke (dob, pol, jezik, lokaciju i područja interesa gdje je to dostupno), vašu lokaciju, vremensku zonu, jezik, kao i podatke o tome šta ste pregledali prije nego što ste pristupili našem Sadržaju. Više informacija o prikupljanju nekih od ovih podataka potražite i u odjeljku Kolačići i slične tehnologije praćenja .
 • Identifikatori uređaja: možemo automatski prikupljati i podatke o vašoj IP adresi i druge jedinstvene identifikatore računara, mobilnog uređaja, tehnologije ili drugog uređaja putem kojeg pristupate Sadržaju. Jedinstveni identifikator je broj koji se automatski dodjeljuje vašem uređaju

kada pristupite nekoj web lokaciji ili njenim serverima, a pomoću njega naši računari identificiraju vaš uređaj. Neki pružatelji usluga mogu nam dati i fizičku lokaciju uređaja koji je upotrijebljen za pristup Sadržaju. Više informacija o prikupljanju nekih od ovih podataka potražite i u odjeljku Kolačići i slične tehnologije praćenja .

Naše web lokacije i aplikacije mogu sadržavati veze do drugih web lokacija koje nisu u našem vlasništvu ili koje ne kontroliramo. Kada napustite našu web lokaciju ili platformu, vaše podatke može prikupiti treća strana i ovaj postupak podliježe njenoj napomeni o privatnosti i kolačićima.

PODACI KOJE PRIKUPE TREĆE STRANE

Sadržaj može obuhvatati hiperveze koje se odnose na Sadržaj, dodatke, web lokacije, lokacije, platforme, aplikacije ili druge usluge kojima upravljaju treće strane („Usluge trećih strana"). Te usluge trećih strana mogu se služiti sopstvenim kolačićima, web pratilicama i drugim tehnologijama praćenja kako bi samostalno prikupile podatke o vama, a mogu i od vas tražiti Lične podatke. U tim slučajevima primjenjuju se njihova pravila o privatnosti, a ne ova Pravila.

Neke funkcionalnosti Sadržaja dopuštaju interakcije koje vi uspostavljate između Sadržaja i Usluga trećih strana, kao što su društvene mreže trećih strana („Funkcije za društvene mreže"). Primjeri Funkcija za društvene mreže: pomoću njih možete slati sadržaj kao što su kontakti i fotografije između Sadržaja i Usluge trećih strana; označiti sadržaj kompanije SPE sa „sviđa mi se” ili dijeliti sadržaj; prijaviti se u Sadržaj putem računa Usluga trećih strana (npr., prijaviti se u Uslugu putem računa Facebook Connect); na drugi način povezati Sadržaj s Uslugom trećih strana (npr., povući podatke iz Sadržaja ili ih proslijediti u Sadržaj). Ako koristite Funkcije za društvene mreže, a možda i druge Usluge trećih strana, podaci koje objavljujete ili kojima omogućavate pristup mogu se javno prikazivati u Sadržaju ili ih javno može prikazati Usluga trećih strana kojom se služite. Ako u Uslugama trećih strana objavite neke podatke koji se odnose na Sadržaj (npr., ako u svom tvitu ili statusu upotrijebite znak # koji se odnosi na SPE ili kompanije iz grupacije Sony), SPE i kompanije iz grupacije Sony smiju upotrijebiti vašu objavu u Sadržaju ili u vezi s njim. Pored toga, SPE i treća strana mogu pristupiti nekim podacima o vama i vašem korištenju Sadržaja i Usluge trećih strana.  Usluge trećih strana mogu pod određenim okolnostima pružiti kompaniji SPE određene Lične podatke, kao što su podaci za identifikaciju, demografski podaci, kontakt podaci, vaši komentari i sadržaj koji generira korisnik, podaci o korištenju, zaključci o vama i identifikatori uređaja.  U mjeri propisanoj važećim zakonom, kada vašim Ličnim podacima upravljamo zajedno s trećim stranama, pružamo vam informacije o tom odnosu na mjestu prikupljanja ili putem Alata za prihvatanje korištenja kolačića .

SVRHA I PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU PODATAKA

Koristimo kategorije Ličnih podataka koje su navedene iznad u sljedeće svrhe i kada je potrebno da imamo pravne osnove, pozivamo se na sljedeće pravne osnove:

Ispunjavanje ugovora ili poduzimanje koraka u vezi s ugovorom

 • za obradu registracije na web lokaciji ili u aplikaciji te učestvovanje u takmičenju, nagradnoj igri ili natjecanju
 • za slanje informacija o promjenama naših uslova i pravila i drugih poruka o transakcijama
 • za obradu vašeg plaćanja i ispunjenje kupovne narudžbe ili usluge pretplate
 • za izradu i administriranje vašeg računa ili pretplata na mreži

kada je to potrebno u svrhe koje su u našem legitimnom interesu ili legitimnom interesu trećih strana. Radi se o sljedećim interesima:

 • omogućavanje pristupa Sadržaju i funkcijama na web lokacijama i u aplikaciji
 • slanje informacija koje ste zatražili
 • obezbjeđivanje sigurnosti naših web lokacija i aplikacija pokušajem sprječavanja neovlaštenih i zlonamjernih aktivnosti
 • osiguranje usklađenosti s Uslovima korištenja objavljenim u vezi s ovim Pravilima i ostalim pravilima
 • pomoć drugim organizacijama (npr. vlasnicima autorskih prava) u ostvarenju njihovih prava
 • određivanje vaše približne lokaciju i prilagođavanje Sadržaja (npr. jezik, valuta, teritorijalna ograničenja)
 • prilagođavanje Sadržaja, između ostalog, pružanje personaliziranog Sadržaja u kontekstu naših usluga prijenosa strujanjem
 • analiza načina korištenja Sadržaja koji se koristi (uključujući učestalost i trajanje pregleda)
 • poboljšanje naših usluga, uključujući analizu povratnih informacija i komentara pruženih putem ankete ili istraživanja potrošača
 • prilagođavanje reklama i ponuda koje vam se pružaju, ako je to dozvoljeno važećim zakonom
 • pružanje korisničke podrške

Kada dobijemo vaš pristanak

 • kada tražite da vam pošaljemo marketinške informacije putem medija za koji nam je potreban vaš pristanak (na primjer, marketing putem e-pošte)
 • prilagođavanje reklama i ponuda koje vam se pružaju, kada je prema važećem zakonom potreban pristanak
 • kada to nalažu važeći zakoni, pristanak na postavljanje kolačića i upotrebu sličnih tehnologija.  Više informacija o prikupljanju nekih od ovih podataka potražite i u odjeljku Kolačići i slične tehnologije praćenja .
 • u drugim slučajevima kada od vas tražimo pristanak za svrhu koju ćemo u tom trenutku objasniti
 • kada pružamo usluge na mreži djeci i potreban nam je pristanak za odgovarajuću obradu, tražimo pristanak roditelja ili staratelja za tu obradu u mjeri propisanoj zakonom (na primjer, ako je dijete mlađe od utvrđene starosne granice).

Kada moramo ispunjavati svoje zakonske obaveze:

 • kao odgovor na zahtjev vlasti, regulatornih ili pravosudnih organa te tijela za sprovođenje zakona koja vrše neku istragu.
 • radi poštovanja poreznih ili računovodstvenih pravila i drugih pravnih obaveza prema važećem zakonu.

KOLAČIĆI I SLIČNE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA

Kompanija SPE i treće strane, uključujući kompanije grupacije Sony, mogu se služiti kolačićima, web pratilicama (zvanima i „pikseli za praćenje”) i drugim tehnologijama praćenja kako bi prikupile podatke o vašim interakcijama sa Sadržajem ili e-porukama koje vam SPE šalje, uključujući podatke o načinu na koji pregledate ili kupujete.

Tehnologije praćenja koristimo u tri svrhe:

 • Da vam pružimo usluge i postavke koje ste tražili: na primjer, omogućavanje efikasnog kretanja kroz web stranice, zadržavanje prijave tokom posjete, provjeravanje postoje li greške i nedostaci u Sadržaju, poštovanje važećeg zakona i obezbjeđivanje sigurnosti Sadržaja. Obično prikupljamo podatke o računu kao što su korisničko ime i lozinka, identifikatori uređaja, podaci o korištenju koje se odnose na nedostatke, greške ili probleme sa sigurnošću Sadržaja te željene postavke koje odaberete u ove svrhe.
 • Da vam prikažemo oglase i preporuke za Sadržaj koji više odgovaraju vašim interesovanjima: npr. koristimo tehnologije praćenja da zapamtimo koji Sadržaj vas je zanimao, da pružimo preporuke za Sadržaj i prilagodimo Sadržaj, a potom vam na osnovu toga nudimo relevantnije oglase, što se odnosi i na posjete drugim web lokacijama. Osim toga, tehnologije praćenja pomažu u ograničavanju broja prikazivanja oglasa i mjerenju efikasnosti oglasnih kampanja, a i pomažu nama i drugima da utvrdimo jesu li se oglasi pravilno prikazali. U ovu svrhu obično prikupljamo kontakt podatke, identifikatore uređaja kao što je IP adresa i podatke o korištenju poput vaših interakcija s oglasom te historiju pregledanja i prikazivanja.

  Drugim organizacijama omogućavamo korištenje tehnologija praćenja u svrhu oglašavanja. Pored toga, možemo sarađivati i s platformama i web stranicama trećih strana (kao što su platforme društvenih mreža) kako bismo na tim uslugama i platformama trećih strana vama i drugima nudili ciljane oglase, a možemo i vašu adresu e-pošte, telefonski broj ili neki drugi podatak pretvoriti u jedinstvenu vrijednost i dati je tim platformama trećih strana za slične svrhe. Informacije o tim platformama i web lokacijama trećih strana možete pronaći u našem Alatu za prihvatanje korištenja kolačića . 

  U mjeri propisanoj zakonom od vas ćemo zatražiti pristanak prije postavljanja ovih kolačića. Da saznate više o konkretnim kolačićima koje treće strane koriste za oglašavanje na osnovu interesa, kako je opisano iznad, uključujući oglašavanje putem praćenja na svim uređajima te da odaberete određene postavke u vezi s kolačićima, posjetite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ili otiđite u postavke uređaja.

 • Da analiziramo i poboljšamo vaš doživljaj pregledanja: da bismo analizirali koji Sadržaj je najpopularniji i koji se prikazuje najviše, a koji najmanje, te da bismo dobili opće informacije o korisnicima Sadržaja (kao što su dob, pol i oblasti interesa). Kako bismo poboljšali i personalizirali vaš doživljaj, pamte se vaši odabiri, na primjer odabir jezika ili regije.  Možemo zapamtiti mjesto gdje se prekinuli gledanje Sadržaja kako biste se mogli vratiti na isto mjesto kada budete ponovno pregledali Sadržaj.  U ovu svrhu obično prikupljamo identifikatore uređaja kao što je IP adresa i podatke o korištenju poput historije pregledanja, tipa uređaja, preglednika i operativnog sistema.  Koristimo analitičke usluge koje pružaju Adobe, Google i drugi kao pomoć u analizi i poboljšanju iskustva pregledanja na način opisan u ovom pasusu. Njihova pravila o kolačićima možete pronaći na sljedećim vezama: ovdje  za Adobe i ovdje  za Google. U mjeri propisanoj zakonom od vas ćemo zatražiti pristanak prije postavljanja ovih kolačića. Ako se predomislite ili ako ne želite da na taj način koristimo podatke o vašim posjetama, kliknite ovdje  za Adobe i ovdje  za Google da odbijete te usluge, a za druge analitičke usluge slijedite uputstva u nastavku.  

Kako upravljati tehnologijama praćenja

Podatke koje prikupimo putem kolačića ne zadržavamo duže od maksimalnog perioda dozvoljenog zakonom.

U mjeri propisanoj zakonom od vas ćemo zatražiti pristanak i pružit ćemo vam vezu do ovih Pravila prije nego što postavimo bilo koji kolačić koji nije neophodan (tj. kolačiće iz kategorija (2) i (3) iznad) i prije nego što počnemo koristiti piksele za praćenje u porukama e-pošte koje vam šaljemo (pristanak ćemo zatražiti u isto vrijeme kad i za željene postavke za direktni marketing). Ovaj pristanak uvijek možete povući na načine opisane u nastavku ili na druge načine navedene u Sadržaju. 

Ako koristite naš Sadržaj putem preglednika i primjenjuju se kolačići, postavke za kolačiće možete promijeniti, a svoj pristanak povući u svakom trenutku pomoću Alata za prihvatanje korištenja kolačića

Da biste koristili naš Sadržaj ne morate omogućiti kolačiće, ali ako ih isključite, to bi moglo uticati na iskustvo s našim web stranicama i aplikacijama.

Pored toga, u opciji Pomoć na traci menija u većini preglednika nalaze se uputstva o tome kako spriječiti preglednik da prihvata nove kolačiće, kako izbrisati stare kolačiće, kako postaviti preglednik da vas obavještava o prijemu novog kolačića i kako u potpunosti onemogućiti kolačiće.

Tehnologije za identifikaciju lokacije

U skladu s važećim zakonima, možemo koristiti softver za GPS (globalni sistem pozicioniranja), filtriranje po regijama i druge tehnologije zasnovane na lokaciji kako bismo vas locirali (ponekad precizno) radi, na primjer, provjere vaše lokacije i isporuke ili ograničenja sadržaja (npr. teritorijalna ograničenja) te oglašavanja zasnovanog na lokaciji. Precizno praćenje geolokacije možete isključiti putem postavki lokacije na svom uređaju i/ili u našem Sadržaju (ako je dostupno). 

PlayStation, Apple iOS, uređaji Android i drugi povezani uređaji

Kada pristupite određenim aplikacijama s tih uređaja, kolačići i druge tehnologije praćenja će se automatski pohraniti na uređaju u sljedeće svrhe: da biste ostali prijavljeni, radi upravljanja PIN-ovima za roditeljsku kontrolu, finansijskih izvještaja te u druge svrhe dozvoljene važećim zakonom. Ovi kolačići su neophodni za rad aplikacije. U zavisnosti od toga kojim se uređajem služite, možete odbiti ili ukloniti te kolačiće s uređaja putem postavki ili brisanjem aplikacije ili svog računa.

KAKO I S KIME DIJELIMO LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke možemo dijeliti u sljedećim slučajevima:

 • Uz vaš pristanak (uključujući i svrhe marketinga i promocije). Možemo zatražiti pristanak za dijeljenje vaših Ličnih podataka s trećim stranama u njihove marketinške svrhe i ako taj pristanak dobijemo, podijelit ćemo ih u skladu s važećim zakonom.  Na primjer, možemo dijeliti vaše Lične podatke s partnerima za marketing i promocije, platformama društvenih mreža i poslovnim partnerima.  Obavijestit ćemo vas o nazivu trećih strana s kojima dijelimo vaše Lične podatke u trenutku pribavljanja pristanka.  U nekim slučajevima možete pomoću interaktivne funkcije, widgeta ili aplikacije zatražiti da vaše Lične podatke podijelimo s trećom stranom i obično ćemo u tim situacijama to učiniti, u skladu s važećim zakonom.  Pored toga, ako se registrirate za neku promociju, kao što je takmičenje, nagradna igra ili natjecanje, vaši Lični podaci se mogu otkriti trećim stranama u svrhu administriranja te promocije i u skladu s njenim uslovima. To također može značiti da će vaši Lični podaci biti uvršteni na spisak dobitnika ili najbolje plasiranih. Ako stranici ili aplikaciji dostavite sadržaj koji generira korisnik, on će biti javno objavljen.
 • Treće strane koje pružaju usluge u naše ime. Dijelimo podatke s našim poslovnim partnerima i trećim stranama  koje obavljaju određene aktivnosti u naše ime kao što su hosting ili upravljanje našom stranicom i aplikacijama, slanje e-pošte, vršenje usluga marketinga i oglašavanja i analiza podataka. Ako kupujete na nekoj našoj stranici ili u aplikaciji, dijelit ćemo vaše Lične podatke s trećim stranama radi obrade vašeg kartičnog plaćanja i isporuke narudžbe.
 • Dijeljenje s podružnicama. Možemo dijeliti vaše Lične podatke s drugim subjektima kompanije SPE koji su uključeni u obradu podataka u gore navedene svrhe. Također možemo dijeliti vaše Lične podatke s drugim kompanijama grupacije Sony u analitičke svrhe, za provjeru vjerodostojnosti računa, upravljanje računom i svrhe direktnog marketinga u skladu s važećim zakonima. Subjekt koji je nadležan za upravljanje Ličnim podacima koji se dijele na način opisan u ovom odjeljku naveden je ovdje.
 • Reorganizacija poslovanja. Kompanija SPE i sva njena imovina, uključujući Sadržaj, može se prodati ili može doći do drugih transakcija u kojima se vaši Lični podaci mogu smatrati dijelom poslovne imovine u transakciji. U tom slučaju, vaši Lični podaci mogu se prenijeti kupcu ili potencijalnom kupcu u mjeri dozvoljenoj zakonom, bilo kao dio transakcije ili tokom bilo kojeg postupka dubinske analize.
 • Obavezna objava i pravna zaštita. Možemo razmjenjivati podatke s državnim tijelima i tijelima za sprovođenje zakona te s drugim stranama koje su uključene u pravne postupke ili ih razmatraju radi poštovanja zakonskih obaveza, ako u dobroj vjeri smatramo da to nalaže zakon, radi provjere ili sprovođenja naših Uslova korištenja objavljenih u vezi s ovim Pravilima ili ako je to potrebno za nas ili za treće strane radi zaštite naših ili njihovih prava, imovine, bezbjednosti i sigurnosti.

MEĐUNARODNI PRIJENOSI LIČNIH PODATAKA

Naš Sadržaj hostiramo i njime upravljamo mi ili pružatelji naših usluga u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Zbog toga će se vaši Lični podaci prenositi u Sjedinjene Američke Države i duge zemlje gdje će se i obrađivati, a nivo zaštite podataka u njima možda nije isti kao u vašoj matičnoj zemlji. Spisak zemalja u koje se mogu prenijeti vaši Lični podaci pogledajte ovdje . Osiguravamo odgovarajuću zaštitu za međunarodne prijenose kako to zahtijevaju zakoni o međunarodnom prijenosu podataka. Kada su u pitanju prijenosi koji potiču iz zemlje ili regije kao što su Ujedinjeno Kraljevstvo ili Evropski ekonomski prostor („EEP“) i ako se prijenos vrši u zemlju koja nije obavezana odlukama ili propisima o primjerenosti (ili ekvivalentnim propisima), primjenjujemo odgovarajuća rješenja koja se odnose na prekogranične prijenose u skladu s važećim zakonom. Na primjer, za EEP to su standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, a za UK to su standardne ugovorne klauzule koje je odobrila vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Prema tim zakonima možete zatražiti kopiju odgovarajućih mehanizama koje primjenjujemo tako što ćete nas kontaktirati na način naveden ovdje .  Ako se važećim zakonom traži vaš pristanak za međunarodni prijenos Ličnih podataka, time što koristite Sadržaj i što ste nam dali svoje Lične podatke pristali ste na njihov međunarodni prijenos.

VAŠA PRAVA

Ako to nalažu važeći zakoni, možda ćete imati pravo da dobijete potvrdu o tome da čuvamo određene Lične podatke koji se odnose na vas, da provjerite sadržaj, porijeklo i tačnost podataka te pravo na pristup, pregled, prijenos, brisanje, blokiranje ili ulaganje prigovora ili povlačenje pristanka za obradu određenih Ličnih podataka (ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade zasnovane na pristanku prije njegovog povlačenja). Tačnije, možete tražiti od nas da ne koristimo vaše Lične podatke kada vršimo profiliranje u svrhe direktnog marketinga ili druge vrste obrade na osnovu vašeg pristanka.

Posjetite ovu stranicu  da podnesete zahtjev za ostvarivanje predmetnih prava i da nas kontaktirate u vezi s općim pitanjima o privatnosti.  Možemo tražiti određene podatke radi provjere identiteta osobe koji traži pristup svojim ličnim podacima.

Potrudit ćemo se u razumnoj mjeri da što prije unesemo tražene izmjene u naše aktuelne i relevantne baze podataka o klijentima, ali nije uvijek moguće promijeniti, ukloniti ili izbrisati vaše podatke ili javne objave iz naših baza podataka, što znači da preostali i/ili keširani podaci mogu ostati arhivirani i nakon toga ako je zadržavanje ovih podataka izuzeto od ispunjenja prava osobe na koju se podaci odnose prema važećem zakonu.  Pored toga, zadržavamo pravo da zadržimo vaše Lične podatke (a) kada je to dozvoljeno važećim zakonom; (b) kada to nalaže važeći zakon i (c) onoliko dugo koliko je to razumno potrebno da se ostvari svrha zbog koje su podaci zadržani, osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom. 

Možete onemogućiti primanje biltena putem e-pošte na način kako je opisano u tim porukama e-pošte. Ako se prijavite za primanje SMS ili MMS poruka, možete otkazati prijem tih poruka tako što ćete odgovoriti „STOP“. Ako otkažete marketinške poruke, to neće uticati na poruke o transakcijskom računu.

SIGURNOST PODATAKA

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u svrhu zaštite Ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, izmjene ili slučajnog uništenja.  Štitimo podatke u skladu sa standardima propisanim važećim zakonima, uz napomenu da kako se tehnologije mijenjaju, ne možemo garantirati da će sve naše sigurnosne mjere biti savršene ili neprobojne.  Ako smatrate da interakcija s nama više nije sigurna, odmah nas kontaktirajte kako je navedeno na stranici Kontaktirajte nas “.

PODACI KOJI SU NEOPHODNI PO UGOVORU

Niste obavezni dati sve Lične podatke koji se navode u ovim Pravilima o privatnosti i kolačićima kako biste se služili našim Sadržajem ili komunicirali s nama van mreže, ali neke funkcije vam neće biti dostupne ako ne navedete određene Lične podatke. Ako ne date određene Lične podatke, možda nećemo moći odgovoriti na vaš zahtjev, izvršiti neku vašu transakciju ili vam ponuditi marketinški sadržaj za koji vjerujemo da bi vam koristio.

AUTOMATSKO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILIRANJE

Ne koristimo automatizirano odlučivanje bez ljudske intervencije, uključujući profiliranje, na način koji bi stvorio pravne učinke koji su za vas relevantni ili na drugi način utiču na vas.

ZADRŽAVANJE

U slučaju Ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo u prethodno opisane svrhe, te Lične podatke obično ne zadržavamo duže od perioda potrebnog za ispunjenje svrha navedenih u ovim Pravilima o privatnosti i kolačićima. One mogu uključivati zadržavanje Ličnih podataka tokom dužeg vremenskog perioda u kojem vam pružamo uslugu radi ispunjenja zakonskih prava i obaveza u vezi s porezom, korporacijom, usklađenošću, parnicama i drugo. Zadržavamo Lične podatke  povezane s marketinškim aktivnostima tokom perioda dopuštenog važećim zakonom (izuzev ako niste u ranijoj fazi povukli pristanak), a na zahtjev ćemo te podatke na siguran način izbrisati u skladu s važećim zakonom.

IZMJENE OVIH PRAVILA

Povremeno možemo ažurirati ova Pravila o privatnosti i kolačićima zbog promjena usluga i postupaka zaštite privatnosti ili kada to nalaže zakon. Datum stupanja na snagu ovih Pravila o privatnosti i kolačićima je naveden na početku, a savjetujemo vam da povremeno posjetite naš Sadržaj kako biste bili informirani o našim postupcima zaštite privatnosti. Ažuriranu verziju Pravila o privatnosti i kolačićima ćemo objaviti u Sadržaju i zatražiti vaš pristanak kada smo pravno obavezni prema važećem zakonu.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovim Pravilima o privatnosti i kolačićima ili o našim praksama zaštite privatnosti, kontaktirajte nas tako što ćete kliknuti na neku od opcija navedenih ovdje  ili nam pišite na adresu odgovarajućeg subjekta koja je navedena ovdje.

Također, možete imati pravo i da podnesete žalbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka u zemlji gdje živite, gdje radite ili gdje se kršenje zaštite podataka po vašem mišljenju dogodilo.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Sva prava zadržana.