Overslaan en naar de inhoud gaan

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Ingangsdatum: Dit privacy- en cookiebeleid gaat van kracht op 27 July, 2022.

Dit privacy- en cookiebeleid is, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, van toepassing op alle websites, apps en online functies (“Inhoud”) van Sony Pictures Entertainment Inc. die verwijzen via een link naar dit privacy- en cookiebeleid (“Beleid”).

In dit beleid gebruiken we "SPE" of "we" "ons" en "onze" om gezamenlijk te verwijzen naar Sony Pictures Entertainment Inc. en/of bepaalde van zijn dochterondernemingen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonsgegevens”) over u, en die de “Verwerkingsverantwoordelijken” zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. De SPE-entiteit die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens is normaal het bedrijf die de specifieke inhoud of activiteit die u uitoefent verstrekt. Om de plaatselijke SPE-entiteit in uw rechtsgebied te vinden, klik hier. Als de relevante SPE-entiteit nog steeds niet duidelijk is of als u verdere vragen hebt over dit Beleid, neem dan contact met ons op via de hier vermelde opties. Het hoofdkantoor van Sony Pictures Entertainment Inc. bevindt zich te 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Californië 90232 VS. 

We volgen dit beleid in overeenstemming met toepasselijke wetten in plaatsen waar we actief zijn. In sommige rechtsgebieden kunnen we aanvullende kennisgevingen inzake privacy en/of cookies verstrekken die specifiek zijn voor de producten of regio in deze gebieden.

KERNPUNTEN

Raadpleeg voor meer informatie over elk van deze kernpunten de volledige tekst van het Beleid hieronder.

 Informatie die u verstrekt

We verzamelen bepaalde categorieën persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

 Informatie verzameld door derden

We ontvangen ook bepaalde Persoonsgegevens over u van derden, zoals externe toepassingen en gegevensverstrekkers.

 Doel en wettelijke grondslag voor het verwerken van uw informatie

We gebruiken Persoonsgegevens om u de functies in de Inhoud te laten gebruiken, uw registratie of abonnement te verwerken, te analyseren hoe u onze Inhoud gebruikt en u de gevraagde Inhoud met betrekking tot onze films, onze televisieprogramma’s en andere aanbiedingen te geven. Indien wettelijk vereist, vertrouwen we op een aantal wettelijke grondslagen om uw Persoonsgegevens te verwerken, met inbegrip van waar deze verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract, wanneer het in ons wettelijk belang en het wettelijk belang van derde partijen is, uw toestemming, of wanneer het nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te leven.

 Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën om Inhoud en reclame te personaliseren en om onze Inhoud beter te doen werken. Indien vereist door toepasselijke wetgeving, zullen we dit alleen doen met uw toestemming.

 Uw informatie delen

We maken uw Persoonsgegevens openbaar bekend wanneer u door gebruikers gegenereerde inhoud publiceert via onze websites of apps. We kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan onze zakelijke partners of andere Sony groepmaatschappijen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. We delen ook gegevens met derden die we betrekken om gegevens namens ons te verwerken of wanneer dit is vereist door de wet of in bepaalde andere situaties.

 Internationale overdrachten

We dragen uw Persoonsgegevens over naar de Verenigde Staten of andere rechtsgebieden waarin we of onze dienstverleners zijn gevestigd. We hebben passende maatregelen om zo nodig deze overdrachten te beschermen (met inbegrip van overdrachten buiten de EER of het VK).

 Uw rechten

U kunt, met inachtneming van toepasselijke wetgeving, bepaalde rechten hebben, zoals toegang, verbetering, verwijdering, het recht om bezwaar te maken of uw toestemming voor bepaalde verwerking in te trekken (met inbegrip van direct marketing) of andere acties met betrekking tot uw Persoonsgegevens vragen.

 Gegevensbeveiliging

We handhaven technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging.

 Informatie vereist onder contract

 Hoewel u niet wettelijk verplicht bent om ons Persoonsgegevens te verstrekken, zullen we, indien u bepaalde Persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, niet in staat zijn om alle voorwaarden van ons contract met u te vervullen onder de Gebruiksvoorwaarden in verband met dit Beleid. 

 Automatische besluitvorming en profilering

We nemen geen volledig automatische besluiten of voeren geen profilering uit die een wettelijk of soortgelijk aanzienlijk effect op u heeft.

 Bewaring

We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel waarvoor ze zijn verwerkt is te vervullen.

 Wijzigingen aan dit beleid

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid herzien om, bijvoorbeeld, wijzigingen in de wet, de verzameling van persoonsgegevens door ons en gebruikspraktijken, de functies van de Inhoud of ontwikkelingen in technologie weer te geven.

 Contactinformatie

Neem contact met ons op zoals here weergegeven als u vragen, zorgen of opmerkingen hebt. 

INFORMATIE DIE U VERSTREKT

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer u de Inhoud gebruikt:

 • Identificatiegegevens: Informatie die ons toelaat om u te onderscheiden van andere personen. Dit kan demografische informatie zijn zoals: naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, postadres, gebruikersnaam, wachtwoord en antwoorden op veiligheidsvragen van account.
 • Contactgegevens: Informatie die ons toelaat om contact met u te houden. Dit kan zijn: e-mailadres en telefoonnummer.
 • Betalingsinformatie: Informatie die ons of derden toelaat om wanneer vereist betalingen te verwerken om uw toegang te geven tot onze Inhoud, gerelateerde aankoop- of abonnementstatus en betalingsgeschiedenis.
 • Uw ingevoerde gegevens of opmerkingen: informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden, prijslotingen of een van onze enquêtes of consumentenonderzoek.
 • Uw verzoeken: Informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt voor klantenondersteuning.
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud: Wanneer we  u de kans geven om door gebruikers gegenereerde inhoud te uploaden of delen, zullen we informatie verzamelen die u aan ons verstrekt via onze Inhoud, zoals foto’s, videobeelden of andere inhoud die u kunt uploaden.
 • Gebruiksgegevens: We en onze externe partners en dienstverleners, zoals Google Analytics en/of Adobe Analytics, kunnen verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en geven over hoe de Inhoud wordt geopend en gebruikt. Gebruiksgegevens kan bestaan uit uw internetbrowsertype en -versie, besturingssysteem, dienstverlener, de webpagina’s, video’s en apps die u hebt bekeken, het tijdstip waarop u ze hebt bekeken en hoe lang, spel- of videogeschiedenis, vaardigheidsniveau, demografische gegevens over u (zoals uw leeftijd, geslacht, taal, locatie en interessegebieden, indien beschikbaar),  tijdzone, taal en wat u hebt bekeken alvorens toegang te krijgen tot onze Inhoud. Raadpleeg voor meer informatie over de verzameling van sommige van deze informatie ook de rubriek over Cookies en vergelijkbare traceringstechnologie
 • Apparaat-id’s: We kunnen ook automatisch uw IP-adres of andere unieke identificatie voor de computer, mobiel apparaat, technologie of andere apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de Inhoud verzamelen. Een unieke identificatie is een cijfer dat automatisch wordt toegewezen aan uw apparaat wanneer u toegang krijgt tot een website of diens servers en onze computers identificeren uw apparaat met dit cijfer. Sommige mobiele dienstverleners kunnen ons ook de fysieke locatie geven van het apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot de Inhoud. Raadpleeg voor meer informatie over de verzameling van sommige van deze informatie ook de rubriek over Cookies en vergelijkbare traceringstechnologie.

 

Onze websites en toepassingen kunnen links naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wanneer u onze website of ons platform verlaat, kan uw informatie worden verzameld door een derde partij en onderhevig zijn aan hun kennisgeving inzake privacy en cookies.

INFORMATIE VERZAMELD DOOR DERDEN

De Inhoud kan hyperlinks in verband met de Inhoud, plug-ins, websites, locaties, platforms, toepassingen of andere diensten beheerd door derden ("Externe dienst(en)") bevatten. Deze externe diensten kunnen hun eigen cookies, webbakens en andere traceringstechnologie gebruiken om onafhankelijk informatie over u te verzamelen en kunnen persoonsgegevens over u vragen. Hun privacybeleid is in dergelijke gevallen van toepassing, niet dit beleid.

Bepaalde functionaliteiten op de Inhoud laten interactie toe die u initieert tussen de Inhoud en bepaalde externe diensten, zoals externe sociale netwerken ("Sociale functies"). Voorbeelden van sociale functies zijn: u toelaten om inhoud te versturen zoals contactpersonen en foto’s tussen de Inhoud en een externe dienst; “like” of “delen” van de inhoud van SPE; aanmelden op de Inhoud met uw account van de externe dienst (bijv., Facebook Connect gebruiken om u aan te melden op de dienst); en om anderszins de Inhoud te verbinden met een externe dienst (bijv., om informatie van of naar de Inhoud te halen of ter beschikking te stellen). Als u Sociale functies gebruikt en mogelijk andere Externe diensten kan informatie die u publiceert of ter beschikking stelt openbaar worden weergegeven op de Inhoud of door de Externe dienst die u gebruikt. Als u informatie publiceert op een Externe dienst die verwijst naar de Inhoud (bijv., door een hashtag geassocieerd met SPE of Sony groepmaatschappijen te gebruiken in een tweet of statusupdate), kan dit worden gebruikt op of in verband met de Inhoud of anderszins door SPE en Sony groepmaatschappijen. Zowel SPE en de derde partij kan toegang hebben tot bepaalde informatie over u en uw gebruik van de Inhoud en Externe dienst. Externe diensten kunnen in bepaalde omstandigheden bepaalde Persoonsgegevens aan SPE verstrekken, zoals identificatiegegevens, contactinformatie, uw opmerkingen en door gebruikers gegenereerde inhoud, gebruiksinformatie, gevolgtrekkingen over u en apparaat-id’s. In zoverre relevant onder toepasselijke wetgeving zullen we, wanneer we uw Persoonsgegevens samen met derden beheersen, u informatie verstrekken over deze relatie op het moment van verzamelen of via het Cookie toestemmings-tool.

DOEL EN WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR VERWERKING VAN UW INFORMATIE

We gebruiken de hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens voor de volgende doelen en, wanneer we een wettelijke grondslag moeten hebben, vertrouwen we op de volgende wettelijke grondslagen:

Om een contract na te leven of stappen te nemen in verband met een contract:

 • Om uw registratie op een website of app, of deelname aan een competitie, prijsverloting of wedstrijd te verwerken
 • Om u informatie te sturen over wijzigingen in onze voorwaarden of ons beleid en andere transactieberichten
 • Om uw betaling te verwerken en uw koopopdracht of abonnementsservice uit te voeren.
 • Om uw online account of abonnement aan te maken of beheren

Wanneer dit noodzakelijk is voor doeleinden waarbij we of derden rechtmatige belangen hebben. Deze belangen zijn:

 • Om u toegang te geven tot Inhoud en functies in de websites en apps
 • Om u informatie te sturen die u hebt gevraagd
 • Om de beveiliging van onze websites en apps te garanderen door onbevoegde of kwaadaardige activiteiten te voorkomen
 • Om naleving van de gebruiksvoorwaarden af te dwingen die gepubliceerd zijn in verband met dit Beleid en andere beleidslijnen
 • Om andere organisaties (zoals auteursrechthebbenden) te helpen hun rechten af te dwingen
 • Om uw locatie bij benadering te bepalen en onze Inhoud aan te passen (bijv. taal, valuta, beperkingen in gebieden)
 • Om Inhoudaan te passen, waaronder u gepersonaliseerde Inhoud in verband met onze streaming-diensten aan te bieden
 • Om te analyseren hoe de Inhoud wordt gebruikt (met inbegrip van frequentie en duur van bezichtigingen)
 • Om onze diensten te verbeteren, met inbegrip van analyseren van uw feedback en opmerkingen verstrekt via een enquête of consumentenonderzoek
 • Om reclame en aanbiedingen voor u aan te passen indien toegelaten door toepasselijke wetgeving
 • Om u klantenondersteuning te verstrekken

Wanneer u ons toestemming geeft

 • Wanneer u ons vraagt om marketinginformatie naar u te sturen via een middel waarbij we uw toestemming nodig hebben (voorbeeld e-mail marketing)
 • Om reclame en aanbiedingen voor u aan te passen, wanneer toestemming is vereist onder toepasselijke wetgeving
 • Wanneer vereist door toepasselijke wetgeving, toestemming om cookies te plaatsen en vergelijkbare technologieën te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie ook de rubriek over Cookies en vergelijkbare traceringstechnologie
 • In andere gevallen wanneer we uw toestemming vragen voor een doel dat we op dat moment zullen uitleggen
 • Wanneer we online diensten aan kinderen verstrekken en de relevante verwerking  toestemming vereist, in zoverre vereist door de wet (bijvoorbeeld omdat het kind zich onder de relevante leeftijdsgrens bevindt, vereisen we toestemming van de ouder of voogd om dit te doen.

Wanneer dit nodig is voor ons om onze wettelijke verplichtingen na te leven:

 • Als antwoord op verzoeken van de overheid, regelgevers, gerechtelijke instanties of ordehandhavingsdiensten die een onderzoek uitvoeren.
 • Om belastings- of boekhoudingsregels of andere wettelijke verplichtingen onder toepasselijke wetgeving na te leven.

COOKIES EN VERGELIJKBARE TRACERINGSTECHNOLOGIE

Cookies, webbakens (ook bekend alsck "trackingpixels") en andere traceringstechnologieën kunnen worden gebruik door SPE en derden, met inbegrip van andere Sony groepsmaatschappijen om informatie te verzamelen over uw interacties met de Inhoud of de e-mails die SPE naar u stuurt, waaronder informatie over uw surf- en koopgedrag.

We gebruiken traceringstechnologieën voor drie doeleinden:

 • Om u de dienst(en) en instelling(en) te verlenen die u hebt gevraagd: bijvoorbeeld, u efficiënt te laten navigeren tussen pagina’s, u aangemeld houden tijdens uw bezoek, te controleren op bugs en fouten in de Inhoud en de beveiliging van de Inhoud garanderen. We verzamelen gewoonlijk accountinformatie zoals gebruikersnaam en wachtwoord, apparaat-id’s, gebruiksinformatie in verband met fouten, bugs of beveiliging van de Inhoud en de voorkeuren die u instelt voor deze doeleinden.
 • Om meer reclame in aanbevolen inhoud te tonen die meer relevant is voor uw interesses: bijvoorbeeld,  gebruiken we traceringstechnologieën om Inhoud te onthouden die u heeft geïnteresseerd en daarna dit gebruiken om ons te helpen meer relevante reclame aan u te geven, met inbegrip van wanneer u op een andere website bent. Traceringstechnologieën helpen ook het aantal keer dat u reclame ziet beperken, de effectiviteit van reclamecampagnes meten en helpen ons en anderen zien of reclame naar behoren werd weergegeven. We verzamelen gewoonlijk contactinformatie, apparaat-id’s zoals IP-adres en gebruikersinformatie zoals uw interactie met reclame en browsergeschiedenis voor dit doel.

  We laten ook andere organisaties traceringstechnologieën gebruiken voor deze reclamedoeleinden. Bovendien werken we met externe platforms en websites (zoals sociale netwerkplatforms) om gerichte reclame te leveren over deze externe diensten en platforms aan u of anderen, en we kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie veranderen in een unieke waarde en dit aan deze externe platforms verstrekken om een overeenkomst vast te stellen. U vindt informatie over deze externe platforms en websites in ons Cookie toestemmings-tool.

  In zoverre vereist door de wet vragen we uw toestemming alvorens deze cookies in te stellen. Om meer te vernemen over bepaalde cookies gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame zoals beschreven hierboven door derden, waaronder via tracering op meerdere apparaten en om bepaalde keuzes betreffende deze cookies uit te oefenen, ga naar de Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance of de instellingen van uw apparaat.

 • Om uw surfervaring te analyseren en verbeteren: om te analyseren welke Inhoud het meest populaire is en het meest wordt bekeken en welke het minst wordt bekeken en om ons algemene informatie te geven over gebruikers van de Inhoud (zoals leeftijd, geslacht en interessegebieden). We onthouden ook de keuzes die u hebt gemaakt, zoals uw taal of regio, om uw ervaring te verbeteren en personaliseren. We kunnen ook de plaats herinneren waar u het laatst de Inhoud hebt bekeken, zodat u terug naar dezelfde plaats kunt gaan wanneer u de Inhoud opnieuw bekijkt. We verzamelen gewoonlijk apparaat-id’s zoals IP-adres en gebruiksinformatie zoals browsergeschiedenis, apparaat- en browsertype en besturingssysteem voor dit doel. We gebruiken analysediensten verstrekt door Adobe, Google en anderen om ons te helpen uw surfervaring te analyseren en verbeteren zoals beschreven in deze paragraaf; u vindt hun cookiebeleid op de volgende links hier voor Adobe en hier voor Google. In zoverre vereist door de wet zullen we uw toestemming vragen alvorens deze cookies in te stellen. Als u van gedacht verandert of als u niet wilt dat we informatie over uw bezoeken op deze manier gebruiken, klikt u op hier voor Adobe en hier voor Google, om u af te melden voor hun diensten en volg voor andere analysediensten de instructies hierna voor andere analysediensten.

 

Hoe traceringstechnologieën beheren

We bewaren informatie verzameld van cookies voor de maximale periode die is toegelaten door de wet.

In zoverre vereist door de wet, vragen we uw toestemming en verstrekken een link naar dit Beleid alvorens niet-essentiële cookies (d.w.z. de cookies in categorie (2) en (3) hierboven) in te stellen en alvorens pixeltags te gebruiken in naar u verstuurde e-mails (die we op hetzelfde moment als uw directe marketingvoorkeuren vragen). U kunt op elk moment deze toestemming intrekken via de hieronder beschreven methodes.

Als u onze Inhoud gebruikt via een browser en cookies worden geactiveerd, kunt u uw cookie-voorkeuren wijzigen en uw toestemming op elk moment intrekken met gebruik van het Cookie toestemmings-tool. U hoeft cookies niet in te schakelen om onze Inhoud te gebruiken, maar als u ze uitschakelt kan uw ervaring op onze websites en apps worden beïnvloed.

Bovendien toont het Help-menu op de menubalk van de meeste browsers u hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u oude cookies verwijdert, hoe u de browser u kan laten melden wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen.

 Locatie identificerende technologieën

Met inachtneming van toepasselijke wetgeving kunnen we GPS (global positioning systems) software, geo-filtering en andere locatiebewuste technologieën gebruiken om u (soms precies) te lokaliseren voor doeleinden zoals het verifiëren van uw locatie en het leveren of beperken van inhoud (bijv. beperkingen in het gebied) en reclame op basis van uw locatie. U kunt geografische locatietracering uitschakelen via de locatie-instellingen op uw apparaat en/of in onze Inhoud (indien beschikbaar). 

PlayStation, Apple iOS, Android-apparaten en andere verbonden apparaten

Wanneer u bepaalde toepassingen opent vanaf deze apparaten, worden cookies en andere traceringstechnologieën automatisch opgeslagen op uw apparaat voor de volgende doeleinden: u aangemeld houden, pincodes voor ouderlijk toezicht beheren en voor andere doelen die zijn toegelaten door toepasselijke wetgeving. Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de toepassing. Afhankelijk van welk apparaat u gebruikt kunt u deze cookies stopzetten of verwijderen van het apparaat via de instellingen of door de toepassing of uw account te verwijderen.

HOE EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We kunnen uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden delen:

 • Met uw toestemming (met inbegrip van voor Marketing en Promoties). We kunnen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden en als u uw toestemming geeft, zullen we deze delen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen met marketing- en promotiepartners en bedrijfspartners. We geven u de details van de derde partijen waarmee we uw Persoonsgegevens delen op het moment dat we uw toestemming krijgen. U kunt, soms via uw gebruik van een interactieve functie, een widget of een toepassing, vragen dat we uw persoonsgegevens met een derde delen en we zullen dit doen in deze omstandigheden in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.  Bovendien, als u kiest om u te registreren voor een promotie, zoals een competitie, prijsverloting of wedstrijd, kunnen uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan derden voor de administratie van deze promotie en in overeenstemming met de voorwaarden van deze promotie. Dit kan ook betekenen dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een lijst van winnaars of best geplaatsten. Als u door gebruikers gegenereerde inhoud indient op een website of app, wordt deze inhoud openbaar bekendgemaakt.
 • Derden die diensten namens ons verstrekken. We delen gegevens met onze zakelijke partners, alsook derden die functies namens ons uitvoeren, zoals hosten of beheren van onze website en apps, versturen van e-mails, uitvoeren van marketing- en reclamediensten en het uitvoeren van gegevensanalyse. Wanneer u iets koopt op een van onze websites of apps, zullen we uw persoonsgegevens delen met derden om uw kaartbetaling te verwerken en uw bestelling te leveren.
 • Delen met filialen. We delen uw persoonsgegevens met andere SPE-entiteiten die betrokken zijn wanneer we gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden verwerken. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met andere Sony groepmaatschappijen voor analysedoeleinden, accountverificatie, accoutbeheer en voor direct marketing in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. De entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van persoonsgegevens die worden gedeeld volgens deze paragraaf is hier vermeld.
 • Bedrijfsreorganisatie. SPE of een van zijn activa, met inbegrip van de Inhoud, kan worden verkocht of andere transacties kunnen plaatsvinden waarbij uw persoonsgegevens worden beschouwd als een van de bedrijfsactiva van de transactie. In dit geval kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan de aankoper of de toekomstige aankoper in zoverre toegelaten door de wet, hetzij als onderdeel van de transactie of tijdens een due diligence-proces.
 • Verplichte informatiebekendmaking en wettelijke beschermingen. We kunnen informatie delen met de overheid en ordehandhavingsdiensten en met andere partijen die betrokken zijn bij wettelijke procedures om een wettelijke verplichting na te leven of dit overwegen, wanneer we in goed vertrouwen geloven dat de wet dit vereist om onze gebruiksvoorwaarden die zijn gepubliceerd in verband met dit beleid te verifiëren of af te dwingen of waar dit nodig is voor ons of voor derden om onze rechten, eigendom, veiligheid of beveiliging te beschermen.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onze Inhoud wordt gehost en beheerd door ons of onze dienstverleners in de Verenigde Staten en andere landen. Uw persoonsgegevens zullen zodoende worden overgedragen naar en verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als uw thuisland bieden. Zie hier voor een lijst van landen waar uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, We bieden gepaste bescherming voor internationale overdrachten zoals vereist door de wet voor internationale gegevensoverdrachten. Wat betreft overdrachten vanuit een land of regio zoals het Verenigd Koninkrijk of het Europees Economisch Gebied ("EEG") en als de overdracht niet naar een land is dat het onderwerp is van een gelijkwaardigheidsbeslissing of gelijkwaardigheidsverordening (of gelijkwaardig) implementeren we passende oplossingen om grensoverschrijdende overdrachten te behandelen zoals vereist door toepasselijke wetgeving zoals, met betrekking tot de EER, modelcontractsbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie en met het VK, modelcontractsbepalingen goedgekeurd door de overheid van het VK. Volgens deze wetten kunt u een kopie van de geschikte mechanismen die we hebben vragen door contact met ons te nemen zoals hier beschreven. Wanneer uw toestemming vereist is door toepasselijke wetgeving voor de internationale overdracht van Persoonsgegevens, geeft u, door gebruik van de Inhoud en uw persoonsgegevens te geven, toestemming voor de internationale overdracht van uw persoonsgegevens.

UW RECHTEN

Wanneer vereist door toepasselijke wetgeving hebt u het recht om bevestiging te krijgen dat we bepaalde persoonsgegevens over u houden, om de inhoud, oorsprong en nauwkeurigheid ervan te verifiëren, alsook het recht om toegang te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens of deze te herzien, overzetten, verwijderen of blokkeren of bezwaar maken of de toestemming voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (zonder de wettelijkheid van de verwerking gebaseerd op toestemming voor intrekking te beïnvloeden). U kunt met name ons vragen om niet uw persoonsgegevens te gebruiken wanneer we profilering uitvoeren voor direct marketing doeleinden of elke andere verwerking op basis van uw toestemming.

Bezoek deze pagina om een verzoek in te dienen om uw toepasselijke rechten uit te oefenen en ons te contacteren met algemene vragen in verband met privacy. We kunnen bepaalde informatie vragen voor het verifiëren van de identiteit van de persoon die toegang vraagt tot zijn of haar persoonsgegevens.

We zullen redelijk proberen deze gevraagde wijzigingen zo spoedig mogelijk te doen in onze op dat moment actieve en relevante consumentendatabases, maar het is niet altijd mogelijk om uw informatie of publieke berichten te wijzigen of van onze databases te verwijderen en overige en/of in cache geplaatste gegevens kunnen daarna gearchiveerd blijven als onze bewaring van deze gegevens binnen een vrijstelling van de vervulling van uw rechten als betrokkene onder toepasselijke wetgeving valt. We behouden ons verder het recht voor om uw persoonsgegevens te bewaren (a) zoals toegelaten door toepasselijke wetgeving; (b) zoals vereist door toepasselijke wetgeving en (c) zo lang dit redelijk nodig is om de doelen na te komen waarvoor de gegevens worden bewaard, behalve in zoverre verboden door de toepasselijke wetgeving. 

U kunt het ontvangen van e-mail nieuwsbrieven stopzetten door de instructies hiervoor te volgen die in deze e-mails zijn voorzien. Als u zich registreert voor het ontvangen van SMS- of MMS-berichten, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van deze berichten door “STOP” te antwoorden. Transactionele accountberichten worden niet beïnvloed als u zich afmeldt voor marketingcommunicaties.

GEGEVENSBEVEILIGING

We handhaven technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onbedoelde vernietiging. Hoewel we ernaar streven om uw informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van deze informatie niet garanderen. Let op dat geen veiligheidsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn. Als u een reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op zoals beschreven op de volgende pagina "Contactinformatie".

INFORMATIE VEREIST ONDER CONTRACT

U bent niet verplicht om alle persoonsgegevens geïdentificeerd in dit privacy- en cookiebeleid te geven om onze Inhoud te gebruiken of voor interactie met ons offline, maar bepaalde functionaliteit zal niet beschikbaar zijn als u niet bepaalde persoonsgegevens geeft. Als u niet bepaalde persoonsgegevens geeft, zijn we mogelijk niet in staat om te reageren op uw verzoek, een transactie met u uit te voeren of u marketing te geven die u volgens ons waardevol zou vinden.

AUTOMATISCHE BESLUITVORMING EN PROFILERING

We gebruiken geen automatische besluitvorming zonder menselijke interventie, met inbegrip van profilering, op een manier die wettelijke gevolgen betreffende u veroorzaakt of u anderszins aanzienlijk beïnvloedt.

BEWARING

Voor persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden, bewaren we deze persoonsgegevens niet langer dan de nodige periode om de doeleinden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid te vervullen. Dit kan omvatten het langer bewaren van Persoonsgegevens dan de periode waarvoor we u onze diensten verstrekken om verplichtingen inzake belastingen, bedrijf, naleving, procesvoering en andere wettelijke rechten en verplichtingen na te komen. We bewaren Persoonsgegevens betreffende marketingactiviteiten gedurende de periode toegelaten volgens toepasselijke wetgeving (tenzij u eerder uw toestemming intrekt) en we zullen op verzoek deze gegevens veilig verwijderen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

We kunnen van tijd tot tijd dit privacy- en cookiebeleid bijwerken naarmate onze diensten en privacypraktijken wijzigen, of zoals vereist door de wet. De ingangsdatum van ons privacy- en cookiebeleid is hierboven aangegeven en we moedigen u aan om onze Inhoud periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. We zullen de bijgewerkte versie van het privacy- en cookiebeleid op onze Inhoud plaatsen en uw toestemming vragen zoals vereist door toepasselijke wetgeving.

CONTACTINFORMATIE

Als u vragen of opmerkingen hebt betreffende dit privacy- en cookiebeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op door te klikken op een van de opties hier of schrijf ons op het relevante adres van de hier vermelde entiteit.

U kunt ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in het land waar u woont, waar u werkt of waar u denkt dat een schending van gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. . Alle rechten voorbehouden.