Hoppa till huvudinnehåll

INTEGRITETS- OCH KAKPOLICY

Giltighetsdatum: Denna Integritets- och kakpolicy gäller från och med 27 July, 2022.

Med förbehåll för tillämplig lag gäller denna integritets- and kakpolicy Sony Pictures Entertainment Inc:s webbplatser, appar och onlinefunktioner (”Innehåll”) som länkar till denna Integritets- och kakpolicy (”Policy”).

I denna Policy använder vi ”SPE” eller ”vi”, ”oss” och ”vår” för att kollektivt hänvisa till Sony Pictures Entertainment Inc. och vissa av dess dotterbolag som ansvarar för behandling av personlig identifierbar information (”Personuppgifter”) om dig, och vilka är ”personuppgiftsansvariga” när det gäller Personuppgifter. Den SPE-enhet som ansvarar för behandling av dina Personuppgifter är vanligen det företag som tillhandahåller det särskilda Innehåll eller den aktivitet som du är en del av. Om du vill hitta den lokala SPE-enheten i din jurisdiktion kan du klicka här. Om det fortfarande är oklart om relevant SPE-enhet eller om du har fler frågor om denna policy, kontakta oss på något av de alternativ som anges här. Sony Pictures Entertainment Inc:s huvudkontor är belägna i 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kalifornien 90232 USA.

Vi följer denna Policy enligt tillämpliga lagar på platser där vi verkar. I vissa jurisdiktioner kan vi ha ytterligare integritets- och/eller kakmeddelanden specifika för de produkterna eller den regionen.

NYCKELPUNKTER

För mer information on var och en av dessa nyckelpunkter, se den fullständiga Policyn nedan.

Information du tillhandahåller

Vi samlar in vissa kategorier av Personuppgifter som du lämnar till oss.

Information från tredje part

Vi får även vissa Personuppgifter om dig från tredje part, t.ex. tredjepartsapplikationer och dataleverantörer.

Syfte med och rättsgrund för behandling av din information

Vi använder Personuppgifter för att du ska kunna använda funktionerna i Innehållet, i syfte att behandla din registrering eller prenumeration, analysera hur du använder vårt Innehåll samt för att förse dig med efterfrågat Innehåll relaterat till våra filmer, tv-program och andra erbjudanden. När det krävs enligt lag förlitar vi oss på ett antal rättsgrunder för att behandla dina Personuppgifter, däribland när sådan behandling är nödvändig för uppfyllande av ett kontrakt, när det ligger i vårt eller en tredje parts legitima intressen, ditt samtycke eller när det är nödvändigt för att följa våra rättsliga skyldigheter.

Kakor och liknande teknik

Vi använder oss av kakor och annan spårningsteknik för att personanpassa Innehåll och annonser och för att göra att vårt Innehåll fungerar bättre. Om det krävs enligt tillämplig lag kommer vi endast att göra detta med ditt samtycke.

Dela din Information

Vi lämnar ut dina Personuppgifter offentligt när du lägger upp användarskapat innehåll via våra webbplatser eller appar. Vi kan lämna ut dina Personuppgifter till våra affärspartner eller andra företag i Sony-koncernen i enlighet med gällande lag. Vi delger också tredje part vi samarbetar med data för bearbetning från vår sida eller i de fall sådan delning av data krävs enligt lagen eller i vissa andra situationer.

Internationella överföringar

Vi överför dina Personuppgifter till USA eller andra jurisdiktioner där våra tjänsteleverantörer finns. Vi har lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att vid behov skydda dessa överföringar (inklusive överföringar utanför EES eller Storbritannien).

Dina rättigheter

I enlighet med tillämplig lag kan du ha vissa rättigheter, t.ex. att begära åtkomst, rättelse, radering, rätten att invända eller återkalla ditt samtycke för viss behandling (inklusive direktmarknadsföring), eller andra åtgärder avseende dina Personuppgifter.

Datasäkerhet

Vi har tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, ändring eller oavsiktlig förstörelse.

Information som krävs enligt avtal

Även om du inte är rättsligt skyldig att förse oss med Personuppgifter kommer vi inte, om du inte ger oss vissa Personuppgifter, att kunna uppfylla alla villkoren i vårt kontrakt med dig enligt de användarvillkor som publiceras i samband med denna Policy.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi utför inte något helt automatiserat beslutsfattande eller profilering som har en rättslig eller liknande effekt för dig.

Lagring

Vi lagrar inte dina Personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla det syfte enligt vilket de behandlas.

Ändringar av denna policy

Vi kan komma att revidera denna integritets- and kakpolicy, till exempel för att återspegla lagändringar, våra metoder för insamling och användning av Personuppgifter, Innehållets funktioner eller tekniska framsteg.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller kommentarer kan du kontakta oss på det sätt som anges här.

INFORMATION DU TILLHANDAHÅLLER

Vi kan samla in följande kategorier av Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder Innehållet:

 • ID-uppgifter: Information som gör det möjligt för oss att särskilja dig från andra personer. Detta kan omfatta demografisk information som: för- och efternamn, födelsedatum, kön, postadress, användarnamn, lösenord och svar på kontosäkerhetsfrågor.
 • Kontaktuppgifter: Information som gör det möjligt för oss att hålla kontakten med dig. Detta kan omfatta: e-postadress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation: Information som gör det möjligt för oss eller våra tredjepartsleverantörer att behandla betalningar när så krävs för att ge dig tillgång till vårt Innehåll, dithörande köp- eller prenumerationsstatus och betalningshistorik.
 • Dina bidrag eller kommentarer: Information som du lämnar när du deltar i en av våra tävlingar, utlottningar eller en av våra undersökningar eller konsumentenkäter.
 • Dina frågor: Information du lämnar när du kontaktar oss och söker kundsupport.
 • Användarskapat Innehåll: När vi ger dig möjlighet att ladda upp eller dela användarskapat innehåll, kommer vi att samla in information som du ger oss via vårt Innehåll, som fotografier, videobilder eller annat innehåll som du kanske laddar upp.
 • Användningsinformation: Vi och våra tredjepartspartners och tjänsteleverantörer, som Google Analytics och/eller Adobe Analytics, kan använda en mängd olika tekniker som samlar in och tillhandahåller information om hur Innehållet hämtas och används. Användningsinformation kan bestå av typ och version av webbläsare, operativsystem, tjänsteleverantör, vilka webbsidor, videor och appar du har tittat på, när och hur länge du har tittat på dem, spel- och videohistorik och skicklighetsnivå, demografisk information om dig (som ålder, kön, språk, plats och intresseområden, om det finns tillgängligt), tidszon, språk och vad du har tittat på innan du besökte vårt Innehåll. För mer information om insamlingen av viss av denna information, se även avsnittet om kakor och liknande spårningsteknik.
 • Enhetsidentifierare: Vi kan också automatiskt samla in din IP-adress eller annan unik identifierare för den dator, mobila enhet, teknik eller annan enhet som du använder för att komma åt Innehållet. En unik identifierare är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet när du går in på en webbplats eller dess servrar, och våra datorer identifierar din enhet med hjälp av detta nummer. Vissa mobila tjänsteleverantörer kan också ge oss den fysiska platsen för den enhet som används för att få tillgång till Innehållet. För mer information om insamlingen av viss av denna information, se även avsnittet om kakor och liknande spårningsteknik. 

 

Våra webbplatser och applikationer kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss. När du lämnar vår webbplats eller plattform kan din information samlas in av en tredje part och bli föremål för deras integritets- och kakmeddelande.

 

INFORMATION INSAMLADE AV TREDJE PART

Innehållet kan inbegripa hyperlänkar i anslutning till Innehållet, insticksprogram, webbplatser, platser, plattformar, applikationer eller andra tjänster som drivs av tredje part (”Tredjepartstjänst(er)”). Dessa Tredjepartstjänster kan använda sina egna kakor, spårpixlar och annan spårningsteknik för att självständigt samla in information om dig och kan begära Personuppgifter från dig. I sådana fall är det deras integritetspolicy som gäller, och inte denna Policy.

Vissa funktioner i Innehållet möjliggör interaktioner som du initierar mellan Innehållet och vissa Tredjepartstjänster, som sociala nätverk från tredje part (”Sociala funktioner”). Exempel på Sociala funktioner innefattar: att göra det möjligt för dig att skicka Innehåll, som kontakter och foton, mellan Innehållet och en Tredjepartstjänst, att ”gilla” eller ”dela” SPE:s innehåll, att logga in på Innehållet med hjälp av ditt konto hos Tredjepartstjänsten (t.ex. genom att använda Facebook Connect för att logga in på Tjänsten) och att på annat sätt ansluta Innehållet till en Tredjepartstjänst (t.ex. för att hämta eller skicka information till eller från Innehållet). Om du använder Sociala funktioner, och eventuellt andra Tredjepartstjänster, kan information som du lägger upp eller ger tillgång till visas offentligt i Innehållet eller av den Tredjepartstjänst som du använder. Om du lägger upp information på en Tredjepartstjänst som hänvisar till Innehållet (t.ex. genom att använda en hashtagg som är förknippad med SPE eller företag i Sony-koncernen i en tweet eller ett statusmeddelande), kan ditt inlägg likaså användas i eller i samband med Innehållet eller på annat sätt av SPE och företag i Sony-koncernen. Dessutom kan både SPE och Tredje part ha tillgång till vissa uppgifter om dig och din användning av Innehållet och eventuell Tredjepartstjänst. Tredjepartstjänster kan under vissa omständigheter förse SPE med visa Personuppgifter, som till exempel identifieringsdata, demografiska data, kontaktinformation, dina kommentarer och användarskapat innehåll, användningsinformation, slutledningar om dig och enhetsidentifierare. I den utsträckning som det är relevant enligt tillämplig lag kommer vi, när vi kontrollerar dina Personuppgifter gemensamt med tredje parter, att förse dig med information om detta förhållande vid insamlingstidpunkten eller via Verktyget för accepterande av kakor.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DIN INFORMATION

Vi använder de kategorier av Personuppgifter som beskrivs ovan för följande ändamål och, när vi måste ha en rättslig grund, vilar vi på följande rättsliga grunder:

Uppfylla ett kontrakt, eller vidta åtgärder kopplade till ett kontrakt:

 • Behandla din registrering på en webbplats eller i en app eller medverkan i en tävling, prisdragning eller utlottning
 • Skicka information om ändringar av våra villkor eller policyer och andra transaktionsmeddelanden
 • Behandla din betalning och uppfylla betalda order eller abonnemangstjänst
 • Skapa eller administrera ditt onlinekonto eller dina abonnemang

När det är nödvändigt för våra, eller tredje parts ändamål av legitimt intresse. Dessa intressen är:

 • Erbjuda tillträde till vårt Innehåll och funktioner på webbplatser och i appar
 • Skicka dig information du har begärt
 • Garantera säkerheten på våra webbplatser och i våra appar, genom att försöka förbygga obehörig eller uppsåtlig verksamhet
 • Genomdriva efterlevnad av användarvillkoren som anges i samband med denna Policy och andra policyer
 • Hjälpa andra organisationer (som copyrightinnehavare) att genomdriva sina rättigheter
 • Fastställa din ungefärliga plats och anpassa vårt Innehåll (t.ex. språk, valuta, territoriella begränsningar)
 • Skräddarsy innehåll, inklusive att förse dig med personligt anpassat innehåll i samband med våra streamingtjänster
 • Analysera hur Innehållet används (inklusive frekvens och längd på närvaro)
 • Förbättra våra tjänster, inklusive analysera din feedback och kommentarer som lämnas via en undersökning eller konsumentenkät
 • Skräddarsy annonser och erbjudanden till dig, om det tillåts enligt tillämplig lag
 • Ge dig kundsupport.

När du ger oss ditt samtycke

 • Där du ber oss skicka marknadsmaterial via ett medium där vi behöver ditt samtycke (exempelvis e-postmarknadsföring)
 • Skräddarsy annonser och erbjudanden till dig, när ditt samtycke krävs enligt tillämplig lag
 • Om det krävs enligt tillämplig lag, ditt samtycke till att placera kakor och att använda liknande tekniker. För mer information, se även avsnittet Kak- och liknande spårningsteknik. 
 • Vid andra tillfällen där vi begär ditt samtycke för ett ändamål vi förklarar då
 • När vi tillhandahåller onlinetjänster till barn och den relevanta behandlingen kräver samtycke i den utsträckning som det krävs enligt lag (till exempel därför att barnet är yngre än den gällande åldersnivån), då kräver vi föräldrars eller vårdnadshavares samtycke för att göra det.

När det är nödvändigt för att vi ska följa våra rättsliga skyldigheter:

 • Som svar på begäran från regeringar, myndigheter, rättsinstanser eller brottsbekämpande som genom för en utredning.
 • För att följa skatte- eller redovisningsregler eller andra rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lag.

KAKOR OCH LIKNANDE SPÅRNINGSTEKNIK

Kakor, spårpixlar (även kallade ”pixeltaggar”) och andra spårningstekniker kan användas av SPE och tredje parter, inklusive andra företag i Sony-koncernen, för att samla in information om dina interaktioner med Innehållet eller de e-postmeddelanden som SPE skickar till dig, inklusive information om ditt surf- och köpbeteende.

Vi nyttjar spårningsteknik för tre ändamål:

 • Förse dig med den eller de tjänster och inställningar du har begärt: till exempel att låta dig navigera mellan sidor effektivt, hålla dig inloggad under ditt besök, kontrollera förekomsten av buggar och fel i Innehållet, följa tillämplig lag och garantera Innehållets säkerhet. Vi samlar vanligen in kontoinformation som till exempel användarnamn och lösenord, enhetsidentifierare, användningsinformation då det rör fel, buggar eller Innehållets säkerhetsfrågor samt de inställningar du väljer i dessa syften.
 • Visa mer relevanta annonser och innehållsrekommendationer efter dina intressen: till exempel kan vi använda spårningsteknik som kommer ihåg Innehållet som var av intresse för dig och därefter använda det för att ge dig relevantare annonser, även då du befinner dig på en annan webbplats. Spårningstekniken hjälper också till att begränsa antalet gånger du ser en annons, mäta dess effektivitet i reklamkampanjer och hjälpa oss och andra att ta reda på om annonserna visats på ett korrekt sätt. Vi samlar vanligen in kontaktinformation, enhetsidentifierare som IP-adress och användningsinformation som din annonsinteraktion, surfhistorik och besökshistorik i detta syfte.

  Vi ger också möjlighet för andra organisationer att använda spårningsteknik för dessa annoneringsändamål. Dessutom arbetar vi med tredjepartsplattformar och webbplatser (som sociala nätverksplattformar) för att betjäna målriktade annonser om sådana tredjepartstjänster och plattformar till dig och andra, och vi kan omvandla din e-postadress, telefonnummer eller annan information till ett unikt värde och lämna det till dessa tredjepartsplattformar för matchningssyften. Du finner information om dessa tredjepartsplattformar och webbplatser i vårt Verktyg för accepterande av kakor.

  I den utsträckning som det krävs enligt lag kommer vi att begära ditt samtycke innan de kakorna placeras ut. Om du vill veta mer om vissa kakor som används för intressebaserade annonsering enligt vad som beskrivs ovan av tredje part, inklusive genom spårning på olika enheter och för att göra vissa val när det gäller sådana kakor, kan du besöka Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance eller gå till inställningarna för din enhet.
   
 • Analysera och förbättra din webbupplevelse: för att analysera vilket Innehåll som är populärast och visas mest och vilket som visas minst samt för att ge oss allmän information om användare av Innehållet (som ålder, kön och intresseområden). Vi kommer även ihåg de val du gjort, som språk och region för att förbättra och individanpassa din upplevelse. Vi kan även komma ihåg den plats där du har upphört att titta på Innehållet, så att du kan återgå till samma plats när du ser Innehållet igen. Vi samlar vanligen in enhetsidentifierare som IP-adress och användningsinformation som surfhistorik, enhets- och webbläsartyp samt operativsystem i detta syfte. Vi använder analystjänster som tillhandahålls av Adobe, Google och andra för att hjälpa oss att analysera och förbättra din webbupplevelse enligt vad som beskrivs i denna punkt. Du kan finna deras kakpolicyer på följande länkar här  för Adobe and här  för Google. I den utsträckning som det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke innan dessa kakor placeras. Om du ändrar dig och inte vill att vi ska använda informationen om dina besök på det här sättet, klicka här  för Adobe och här för Google, för att välja bort deras tjänster och följ anvisningarna nedan för andra analystjänster.

 

Hur spårningstekniken hanteras

Vi behåller information som samlats in från kakor endast så länge som det tillåts enligt lag.

I den utsträckning som det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke och ge en länk till denna Policy innan icke-väsentliga kakor placeras ut (dvs. kakorna i kategorierna (2) och (3) ovan) och före användning av pixeltaggar i e-postmeddelanden som skickas till dig (som vi ber om samtidigt som dina direktmarknadsföringsval). Du kan återkalla detta samtycke när som helst genom att använda de metoder som beskrivs nedan eller som det på annat sätt anges i Innehållet.

Om du använder dig av vårt Innehåll via en webbläsare och kakor används, kan du ändra dina kakpreferenser och ta tillbaka ditt samtycke när som helst med hjälp av vårt Verktyg för accepterande av kakor. Du behöver inte ha kakor aktiverade för att använda vårt Innehåll, men om du stänger av dem kan det påverka din upplevelse på våra webbplatser och appar.

Därutöver talar Hjälpmenyn på menyraden på de flesta webbläsare om hur du kan förhindra din webbläsare från att acceptera nya kakor, hur du raderar gamla kakor och hur du kan få webbläsare att meddela dig när du får nya kakor och hur du kan avaktivera kakor helt och hållet.

Teknik för identifiering av plats

Med förbehåll för tillämpliga lagar kan vi använda GPS-programvara (global positioning systems), geofiltrering och annan platsmedveten teknik för att lokalisera dig (ibland exakt) i syfte att verifiera din plats och leverera eller begränsa innehåll (t.ex. områdesbegränsningar) och reklam baserat på din plats. Du kan stänga av exakt geolokalisering genom platsinställningarna på din enhet och/eller i vårt Innehåll (om tillgängligt).

PlayStation, Apple iOS, Android-enheter och andra uppkopplade enheter

När du besöker vissa applikationer från dessa enheter sparas kakor och andra spårningstekniker automatiskt i din enhet för följande ändamål: hålla dig inloggad, sköta föräldrakontroll med PIN-koder, ekonomisk redovisning och för andra syften som tillåts enligt tillämplig lag. Dessa kakor är nödvändiga för applikationens drift. Beroende på vilken enhet du använder kan du kanske välja bort eller ta bort dessa kakor från enheten via inställningarna eller genom att radera applikationen eller ditt konto.

HUR OCH TILL VEM VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela dina Personuppgifter under följande omständigheter:

 • Med ditt samtycke (inklusive för marknadsföring och kampanjer). Vi kan be om ditt samtycke att få dela dina Personuppgifter med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål, och om du ger ditt samtycke, kommer vi att dela dem enligt tillämplig lag. Vi kan till exempel dela dina Personuppgifter med marknadsförings- och kampanjpartner. Vi ger dig namn på de tredje parter till vilka vi delar dina Personuppgifter vid tillfället när vi får ditt samtycke. Ibland, genom din användning av en interaktiv funktion, en widget eller en applikation, kan du be att vi delar dina Personuppgifter med en tredje part och vi kommer att göra det under dessa omständigheter enligt tillämplig lag. Om du väljer att registrera dig för en kampanj, t.ex. en tävling, prisdragning eller utlottning kan dina Personuppgifter dessutom komma att lämnas ut till tredje part i syfte att administrera en sådan kampanj och enligt villkoren för en sådan kampanj. Det här betyder också att dina Personuppgifter kommer att finnas med i en vinstlista. Om du lämnar in användarskapat innehåll till en webbplats eller app kommer detta Innehåll att visas offentligt.
 • Tredje parter som tillhandahåller tjänster för vår räkning. Vi delar data med våra affärspartner samt tredje part som utför tjänster på våra vägnar, såsom värdtjänster eller drift av vår webbplats och våra appar, utsändning av e-post, genomförande av marknadsförings- och annonstjänster och utförande av dataanalyser. När du utför ett köp på en av våra webbplatser eller i våra appar kommer vi att dela dina Personuppgifter med tredje part för att behandla din kortbetalning och leverera din order.
 • Affiliat-delning. Vi delar dina personuppgifter med andra SPE-enheter som är involverade när vi hanterar data för ändamålen som listas ovan. VI kan också komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Sonykoncernen för analytiska ändamål, kontoautentisering, kontohantering och för direkt marknadsföring i enlighet med tillämplig lag. Enheten som är ansvarig för hantering av personuppgifter som delas enligt detta avsnitt är listade här
 • Omorganisering av verksamheten. SPE eller någon av dess tillgångar, inbegripet Innehållet, kan säljas eller så kan andra transaktioner inträffa där dina Personuppgifter kan betraktas som en affärstillgång i transaktionen. I så fall kan dina Personuppgifter överföras till köparen eller den potentiella köparen i den utsträckning som tillåts enligt lag, antingen som en del i transaktionen, eller under någon förvärvsutredningsprocess (due diligence).
 • Obligatoriska upplysningar och rättsligt skydd. Vi kan dela information med statliga och brottsbekämpande myndigheter och andra parter som är delaktiga i, eller som överväger rättsliga åtgärder för tillämpning av lagliga skyldigheter, när vi i god tro antar att lagen kräver det, för att verifiera eller upprätthålla våra Användarvillkor som offentliggjorts i samband med denna Policy eller när det är nödvändigt för oss eller för tredje part att skydda våra eller deras rättigheter, egendom, säkerhet eller trygghet.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vårt Innehåll hålls och drivs av oss eller våra tjänsteleverantörer i USA och andra länder. Därför kommer dina Personuppgifter att överföras till och behandlas i USA och andra länder som kanske inte erbjuder samma dataskyddsnivå som ditt hemland. För en lista över länder dit dina Personuppgifter kan överföras, se här. Vi tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder för internationella överföringar i enlighet med lagens krav för internationella dataöverföringar. När det gäller överföringar från ett land eller region som Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och om överföringen inte är till ett land som är föremål för ett adekvat beslut eller adekvat reglering (eller motsvarande) tillämpar vi lämpliga lösningar för att hantera gränsöverskridande överföringar i enlighet med gällande lagstiftning som, när det gäller EES, standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, och med Storbritannien, standardavtalsklausuler som godkänts av den brittiska regeringen. Enligt sådana lagar krävs det kan du begära en kopia av de lämpliga mekanismer som vi har infört genom att kontakta oss på det sätt som anges här. Om ditt samtycke krävs enligt tillämplig lag för internationell överföring av Personuppgifter samtycker du till internationell överföring av dina Personuppgifter genom att använda innehållet och förse oss med dina Personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Om det krävs enligt tillämplig lag kan du ha rätt att få bekräftelse på att vi har vissa Personuppgifter om dig, att verifiera deras innehåll, ursprung och riktighet samt rätten att få tillgång till, granska, överföra, radera eller blockera, invända mot eller återkalla samtycke till behandling av vissa Personuppgifter (utan att det påverkar lagligheten av behandling som baseras på samtycke innan det återkallas). Du kan särskilt be oss att inte använda dina Personuppgifter när vi utför profilering i direkt marknadsföringssyfte eller annan behandling som baseras på ditt samtycke.

Besök den här sidan för att lämna in en begäran om att utöva dina tillämpliga rättigheter och för att kontakta oss med allmänna integritetsrelaterade frågor. Vi kan begära vissa uppgifter för att verifiera identiteten hos den person som söker tillgång till sina Personuppgifter.

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att göra sådana begärda ändringar i våra då aktiva och relevanta konsumentdatabaser så snart som möjligt, men det är inte alltid möjligt att ändra, ta bort eller radera dina uppgifter eller alla dina offentliga inlägg från våra databaser, och resterande och/eller cachelagrade uppgifter kan förbli arkiverade efteråt, om vår lagring av dessa data omfattas av ett undantag från uppfyllandet av dina rättigheter som registrerad enligt tillämplig lag. Vidare förbehåller vi oss rätten att lagra dina Personuppgifter (a) så som det tillåts av tillämplig lag, (b) så som det krävs av tillämplig lag och (c) så länge som det rimligen är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna lagras, utom i den utsträckning det är förbjudet enligt gällande lag.

Du kan välja bort e-post med nyhetsbrev genom att följa avanmälningsanvisningarna i dessa e-postmeddelanden. Om du registrerar dig för att få SMS- eller MMS-meddelanden kan du avregistrera dig från dessa meddelanden genom att svara ”STOP”. Transaktionskontomeddelanden kommer inte påverkas av att du väljer bort marknadsföringskommunikation.

DATASÄKERHET

Vi upprätthåller tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter mot förlust, missbruk, ändring eller oavsiktlig förstörelse. Vi skyddar din information enligt de standarder som krävs enligt tillämplig lag. Lägg emellertid märke till att eftersom tekniken ändras kan vi inte garantera att alla våra säkerhetsåtgärder kommer att vara perfekta eller ogenomträngliga. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker ska du kontakta oss omedelbart på det sätt som beskrivs på sidan ”Kontakta oss”.

INFORMATION SOM KRÄVS ENLIGT AVTAL

Du behöver inte lämna ut alla Personuppgifter som anges i denna Integritets- och kakpolicy för att använda vårt Innehåll eller för att interagera med oss offline, men vissa funktioner kommer inte att vara tillgängliga om du inte lämnar vissa Personuppgifter. Om du inte tillhandahåller vissa Personuppgifter kanske vi inte kan besvara din begäran, genomföra en transaktion med dig eller förse dig med marknadsföring som vi tror att du skulle finna värdefull.

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande utan mänskligt ingripande, inklusive profilering, på ett sätt som ger rättsliga konsekvenser för dig eller på annat sätt påverkar dig på ett betydande sätt.

LAGRING

När det gäller Personuppgifter som vi samlar in och behandlar för det ändamål som beskrivs ovan behåller vi inte sådana Personuppgifter längre än den period som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna Integritets- och kakpolicy. Det kan omfatta att lagra Personuppgifter längre än den period under vilken vi förser dig med våra tjänster för att hantera skattefrågor, företagsfrågor, efterlevnad, rättstvister och andra juridiska rättigheter och skyldigheter. Vi behåller Personuppgifter relaterade till marknadsföringsaktiviteter under den tidsperiod som tillåts enligt tillämplig lag (såvida du inte återkallar ditt samtycke i ett tidigare skede), och på begäran raderar vi sådana uppgifter på ett säkert sätt i enlighet med tillämplig lag.

ÄNDRINGAR I DEN HÄR POLICYN

Vi kan komma att uppdatera denna Integritets- och kakpolicy från tid till annan allt eftersom våra tjänster och sekretessrutiner ändras, eller om det krävs enligt lag. Det datum då vår Integritets- och kakpolicy träder i kraft anges ovan, och vi uppmanar dig att besöka vårt Innehåll regelbundet för att hålla dig underrättad om våra sekretessrutiner. Vi kommer att publicera den uppdaterade versionen av Integritets- och kakpolicyn i vårt Innehåll och be om ditt samtycke när det lagligen krävs i enlighet med tillämplig lag.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller kommentarer om denna Integritets- och kakpolicy eller om våra sekretessrutiner kan du kontakta oss genom att klicka på ett av alternativen här eller skriva till oss på den relevanta adressen för den enhet som anges här.

Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i landet där du bor, arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddet har ägt rum.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Med ensamrätt.