Hopp til hovedinnhold

PERSONVERN- OG INFORMASJONSKAPSELERKLÆRING

Ikrafttredelsesdato: Denne personvern- og informasjonskapselerklæringen trer i kraft 27 July, 2022.

Denne personvern- og informasjonskapselerklæringen, underlagt gjeldende lov, gjelder for alle nettsteder, apper og nettfunksjoner fra Sony Pictures Entertainment Inc. («innhold») med koblinger til denne personvern- og informasjonskapselerklæringen («erklæringen»). I denne erklæringen bruker vi «SPE» eller «vi», «oss» og «vår» til å referere samlet til Sony Pictures Entertainment Inc. og/eller visse av dets datterselskaper som er ansvarlige for behandling av personlig identifiserbar informasjon («personopplysninger») om deg, og som er «behandlingsansvarlige» for personopplysningene dine. SPE-enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er normalt selskapet som leverer innholdet eller aktiviteten du samhandler med. Hvis du vil finne SPE-enheten i din jurisdiksjon, kan du klikke her. Hvis du fortsatt er usikker på den relevante SPE-enheten eller har ytterligere spørsmål om denne erklæringen, kan du kontakte oss ved hjelp av alternativene her. Sony Pictures Entertainment Inc. har forretningskontor på 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. 

Vi følger denne erklæringen i samsvar med gjeldende lov der vi har virksomhet. I enkelte jurisdiksjoner kan vi tilby ytterligere personvern- og/eller informasjonskapselmerknader som er spesifikke for produktene eller regionen i de områdene.

 

HOVEDPUNKTER

Hvis du vil ha mer informasjon om hvert av disse hovedpunktene, kan du se den fullstendige ordlyden av erklæringen nedenfor.

 Informasjon du oppgir

Vi samler inn visse kategorier av personopplysninger du gir oss.

 Informasjon innsamlet av tredjeparter

Vi mottar også visse personopplysninger om deg fra tredjeparter, slik som tredjepartsapper og dataleverandører.

 Formål og rettsgrunnlag for behandling av informasjonen din

Vi bruker personopplysninger for å la deg bruke funksjoner i innholdet, for å behandle registreringen eller abonnementet ditt, analysere hvordan du bruker innholdet vårt og for å levere deg forespurt innhold relatert til våre filmer, TV-programmer og andre tilbud.

Det er det er påkrevd ved lov, bruker vi ulike rettsgrunnlag for behandlingen av personopplysningene dine, inkludert der slik behandling er nødvendig for utførelsen av en kontrakt, der det er i vår eller en tredjeparts legitime interesse, ditt samtykke, eller der det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.

 Informasjonskapsler og lignende teknologi

Vi bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for personlig tilpasning av innhold og annonser, og for å forbedre innholdsfunksjonen. Hvis det er påkrevd ved gjeldende lov, gjør vi bare dette med ditt samtykke.

 Deling av informasjonen din

Vi fremlegger personopplysningene dine offentlig når du legger ut brukergenerert innhold via våre nettsteder og apper. Vi kan fremlegge personopplysninger til våre forretningspartnere eller andre selskaper i Sony-konsernet i henhold til gjeldende lovgivning. Vi deler også data med tredjeparter vi engasjerer for å behandle data på våre vegne eller når slik deling er påkrevd ved lov, og i visse andre situasjoner.

 Internasjonal overføring

Vi overfører personopplysningene dine til USA eller andre jurisdiksjoner der vi eller våre tjenesteleverandører befinner oss. Vi har egnede sikkerhetstiltak for å dekke disse overføringene ved behov (inkludert overføring ut av EØS eller Storbritannia).

 Dine rettigheter

Underlagt gjeldende lov kan du ha visse rettigheter, slik som å be om tilgang til, retting, sletting, retten til å protestere mot eller trekke tilbake ditt samtykke til visse typer behandling (inkludert direkte markedsføring) eller andre handlinger relatert til personopplysningene dine.

 Datasikkerhet

Vi har tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller utilsiktet ødeleggelse.

 Informasjon som kreves under kontrakt

Selv om du ikke er rettslig forpliktet til å gi oss noen personopplysninger, vil vi ikke være i stand til å oppfylle alle vilkårene i vår kontrakt med deg i henhold til brukervilkårene som er lagt ut i tilknytning til denne erklæringen, hvis du ikke gir oss visse personopplysninger.

 Automatisk beslutningstaking og profilering

Vi utfører ingen helautomatisk beslutningstaking eller profilering som har en rettslig eller tilsvarende betydelig virkning på deg.

 Oppbevaring

Vi oppbevarer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig for formålet som de behandles for.

 Endringer i denne erklæringen

Vi kan revidere denne personvern- og informasjonskapselerklæringen, for eksempel for å gjenspeile endringer i loven, vår praksis for innsamling og bruk av personopplysninger, funksjonene i innholdet eller tekniske fremskritt.

 Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller kommentarer, kan du kontakte oss som beskrevet her.  

INFORMASJON DU OPPGIR

Vi kan samle inn følgende kategorier av personopplysninger som du gir oss ved bruk av innholdet:

 • Identifikasjonsdata: Informasjon som gjør at vi kan skille deg fra andre personer. Dette kan omfatte: navn og etternavn, fødselsdato, kjønn, postadresse, brukernavn, passord og svar på kontosikkerhetsspørsmål.
 • Kontaktinformasjon: Informasjon som gjør at vi kan holde kontakt med deg. Dette kan omfatte: e-postadresse og telefonnummer.
 • Betalingsinformasjon: Denne informasjonen lar oss eller tredjepartsleverandører behandle betalinger der det er nødvendig for å gi deg tilgang til innholdet vårt, relatert kjøps- eller abonnementsstatus og betalingshistorikk.
 • Dine deltakelser eller kommentarer: Informasjon du oppgir når du deltar i en av våre konkurranser eller premietrekninger, eller en av våre undersøkelser eller forbrukerundersøkelser.
 • Dine henvendelser: Informasjon du oppgir når du kontakter oss for å få kundestøtte.
 • Brukergenerert innhold: Når vi gir deg mulighet til å laste opp eller dele brukergenerert innhold, samler vi inn informasjon som du gir oss gjennom innholdet vårt, som fotografier, videobilder eller annet innhold du måtte laste opp.
 • Bruksinformasjon: Vi og våre tredjeparts samarbeidspartnere og tjenesteleverandører, slik som Google Analytics og/eller Adobe Analytics, kan bruke diverse teknologi som samler inn og gir informasjon om hvordan innholdet fås tilgang til og brukes. Bruksinformasjon kan bestå av hvilken type og versjon nettleser du bruker, operativsystem, tjenesteleverandør, nettsidene, videoene og appene du har vist, når du viste dem og hvor lenge, spill- eller videohistorikk, ferdighetsnivå, demografisk informasjon om deg (slik som alder, kjønn, språk, plassering og interesseområder, der det er tilgjengelig), tidssone og språk, og hva du så på før du fikk tilgang til innholdet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon om innsamlingen av noen av disse opplysningene, kan du også se avsnittet Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi
 • Enhetsidentifikatorer: Vi kan også automatisk samle inn IP-adressen din eller annen unik identifikator for datamaskinen, mobilenheten, teknologien eller annen enhet du bruker for å få tilgang til innholdet. En unik identifikator er et tall som automatisk blir tilordnet enheten din når du får tilgang til et nettsted eller dets servere, og datamaskinene våre identifiserer enheten din med dette tallet. Noen mobiloperatører kan også gi oss den fysiske plasseringen til enheten som brukes for å få tilgang til innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon om innsamlingen av noen av disse opplysningene, kan du også se avsnittet Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi.

Tredjepartskoblinger: Våre nettsteder og apper kan inneholde koblinger til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Når du forlater nettstedet eller plattformen vår, kan informasjonen din bli innsamlet av en tredjepart og være underlagt deres personvern- og informasjonskapselmerknad.

INFORMASJON INNSAMLET AV TREDJEPARTER

Innholdet kan omfatte hyperkoblinger forbundet med innholdet, plugin-moduler, nettsteder, plasseringer, plattformer, apper eller andre tjenester som drives av tredjeparter («tredjepartstjeneste(r))»). Disse tredjepartstjenestene kan bruke sine egne informasjonskapsler, nettsignaler og annen sporingsteknologi for uavhengig innsamling av informasjon om deg, og kan be om personopplysninger fra deg. I slike tilfeller gjelder deres personvernerklæringer, og ikke denne erklæringen.

Visse funksjoner i innholdet tillater samhandling som du iverksetter mellom innholdet og visse tredjepartstjenester, slik som tredjeparts sosiale nettverk («sosiale funksjoner»). Eksempler på sosiale funksjoner kan være å sette deg i stand til å sende innhold som kontakter og bilder mellom innholdet og en tredjepartstjeneste, «like» eller «dele» SPEs innhold, logge deg på innholdet med tredjepartskontoen din (f.eks. bruke Facebook Connect til å logge deg på tjenesten) og på annen måte koble innholdet til en tredjepartstjeneste (f.eks. å trekke eller skyve informasjon til eller fra innholdet). Hvis du bruker sosiale funksjoner, og potensielt andre tredjepartstjenester, kan informasjon du legger ut eller oppgir, bli vist offentlig på innholdet eller av tredjepartstjenesten du bruker. Hvis du legger ut informasjon på en tredjepartstjenestene som refererer til innholdet (f.eks. ved å bruke en emneknagg som er forbundet med SPE eller selskaper i Sony-konsernet i en tweet eller statusoppdatering), kan innlegget ditt brukes på eller i forbindelse med innholdet eller på annen måte av SPE eller selskaper i Sony-konsernet. Dessuten kan både SPE og tredjeparten ha til gang til bestemt informasjon om deg og din bruk av innholdet og eventuelle tredjepartstjenester. Tredjepartstjenester kan under visse omstendigheter gi SPE visse personopplysninger, slik som identifikasjonsdata, kontaktinformasjon, dine kommentarer og ditt brukergenererte innhold, bruksinformasjon, slutninger om deg og enhetsidentifikatorer. I den grad det er relevant i henhold til gjeldende lov, der vi kontroller personopplysningene dine sammen med tredjeparter, gir vi deg informasjon om dette forholdet ved innsamlingspunktet eller gjennom verktøyet for samtykke til informasjonskapsler.

FORMÅL OG RETTSGRUNNLAG FOR BEHANDLING AV INFORMASJONEN DIN

Vi bruker kategoriene av personopplysninger som er beskrevet ovenfor, for følgende formål. Der vi er pålagt å ha rettsgrunnlag, bruker vi følgende rettsgrunnlag:

For å oppfylle en kontrakt eller ta skritt i forbindelse med en kontrakt

 • For å behandle registreringen din på et nettsted eller en app, eller deltakelse i en konkurranse eller premietrekning
 • For å sende deg informasjon om endringer i våre vilkår eller retningslinjer og andre transaksjonsmeldinger
 • For å behandle betalingen og gjennomføre bestillinger av kjøp eller abonnementstjenester
 • For å opprette eller administrere kontoer eller abonnementer på nett for deg

Der det er nødvendig for formål som er i vår eller tredjeparters legitime interesse. Slik interesse er:

 • Å gi deg tilgang til innhold og funksjoner på nettstedene og i appene
 • Å sende deg informasjon du har bedt om
 • Å beskytte sikkerheten til våre nettsteder og apper ved å prøve å hindre uautorisert eller ondsinnet aktivitet
 • Å håndheve overholdelse av bruksvilkårene som er lagt ut i forbindelse med denne erklæringen og andre erklæringer
 • Å hjelpe andre organisasjoner (slik som eiere av opphavsrett) med å håndheve sine rettigheter
 • Å finne din omtrentlige plassering og tilpasse innholdet vårt (f.eks. språk, valuta, territoriale begrensinger)
 • Å skreddersy innhold for deg, inkludert å levere deg personlig tilpasset innhold i sammenheng med strømmetjenestene våre
 • Å analysere hvordan innholdet brukes (inkludert hvor ofte og hvor lenge det vises)
 • Å forbedre tjenestene våre, inkludert analyse av dine tilbakemeldinger og kommentarer som gis via en undersøkelse eller forbrukerundersøkelse
 • Å skreddersy reklame og tilbud for deg, hvis tillatt ved gjeldende lov
 • Å gi deg kundestøtte

Der du gir oss samtykke

 • Der du ber oss om å sende deg markedsføringsinformasjon via et medium der vi trenger ditt samtykke (f.eks. markedsføring per e-post)
 • Å skreddersy reklame og tilbud for deg, der samtykke kreves ved gjeldende lov
 • Der det kreves ved gjeldende lov, samtykke til å plassere informasjonskapsler og bruke lignende teknologi. Hvis du vil har mer informasjon, kan du også se avsnittet Informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi.
 • Ved andre anledninger der vi ber deg om samtykke, for et formål som vi forklarer på det aktuelle tidspunktet
 • Der vi leverer nettjenester til barn og relevant behandling krever samtykke, i den grad det er påkrevd ved lov (for eksempel fordi barnet er under en relevant aldersgrense), krever vi samtykke fra foreldre eller verge for å gjøre dette.

Der det er nødvendig for oss for å overholde juridiske forpliktelser

 • Som svar på forespørsler fra myndigheter, regulatorer, domstoler eller politi som driver etterforskning.
 • For å overholde skatte- eller regnskapsregler eller andre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lov.

INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE SPORINGSTEKNOLOGI

Informasjonskapsler, nettsignaler (også kalt «sporingspiksler») og annen sporingsteknologi kan brukes av SPE og tredjeparter, inkludert andre selskaper i Sony-konsernet, for å samle inn informasjon om din samhandling med innholdet eller e-postmeldingene som SPE sender til deg, inkludert informasjon om nettleser- og kjøpsatferden din.

Vi bruker sporingsteknologi for tre formål:

 • For å levere deg tjenesten(e) og innstillingen(e) du har bedt om: f.eks. la deg navigere effektivt mellom sider, holde deg pålogget under besøket ditt, kontrollere for feil og mangler i innholdet og beskytte innholdets sikkerhet. Vi samler vanligvis inn informasjon slik som brukernavn og passord, enhetsidentifikatorer, bruksinformasjon relatert til feil, mangler eller sikkerhetsproblemer med innholdet, og innstillingene du gjør for disse formålene.
 • For å vise annonser og innholdsanbefalinger som er mer relevant for interessene dine: f.eks. bruker vi sporingsteknologi for å huske innhold som har interessert deg, og deretter bruke dette til å vise deg mer relevante annonser, også når du er på et annet nettsted. Sporingsteknologi kan også bidra til å begrense antall ganger du ser en annonse, måle effektiviteten av annonsekampanjer og hjelpe oss og andre med å spore om annonsene har blitt riktig vist. Vi samler vanligvis inn kontaktinformasjon, enhetsidentifikatorer slik som IP-adresse, og bruksinformasjon slik som annonseinteraksjonene dine og nettleserhistorikken din for dette formålet.

  Vi tillater også andre organisasjoner å bruke sporingsteknologi for disse reklameformålene. I tillegg samarbeider vi med tredjepartsplattformer og -nettsteder (slik som sosoiale medieplattformer) for å vise målrettede annonser på slike tredjeparts tjenester og plattformer til deg eller andre, og vi kan konvertere din e-postadresse, telefonnummer eller annen informasjon til en unik verdi og levere den til disse tredjepartsplatfformene for samsvarsformål, Du finner informasjon om disse tredjepartsplattformene og -nettstedene i verktøyet for samtykke til informasjonskapsler.  

  I den grad det kreves ved lov, spør vi deg om ditt samtykke før vi bruker disse informasjonskapslene. Hvis du vil vite mer om visse informasjonskapsler som brukes til interessebasert reklame som beskrevet ovenfor av tredjeparter, inkludert gjennom sporing på tvers av enheter, kan du besøke Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance eller se innstillingene på enheten din.

 • For å analysere og forbedre nettlesingsopplevelsen din: for å analysere hvilket innhold som er mest populært og blir vist mest og hva som blir vist minst, og gi oss generell informasjon om brukerne av innholdet (slik som alder, kjønn og interesseområder). Vi husker også valgene du har gjort, slik som språk eller område, for å forbedre og personlig tilpasse opplevelsen din. Vi kan også huske stedet der du sluttet å vise innholdet, slik at du kan gå tilbake til det samme stedet når du viser innholdet igjen. Vi samler vanligvis inn enhetsidentifikatorer slik som IP-adresse og bruksinformasjon slik som nettleserhistorikk, enhets- og nettlesertype og operativsystem for dette formålet. Vi bruker analysetjenester fra Adobe, Google og andre for å hjelpe oss å analysere og forbedre nettlesingsopplevelsen din som beskrevet i dette avsnittet. Du finner informasjonskapselerklæringene deres på følgende koblinger her for Adobe og her for Google. I den grad det kreves ved lov, spør vi om ditt samtykke før vi bruker disse informasjonskapslene. Hvis du ombestemmer deg eller du ikke vil at vi skal bruke informasjon om besøkene dine på denne måten, kan du klikke her for Adobe og her for Google for å reservere deg mot tjenestene deres. For andre analysetjenester kan du følge instruksjonene nedenfor.  

Slik administrerer du sporingsteknologi

Vi beholder informasjon som er innsamlet fra informasjonskapsler, så lenge det er tillatt ved lov.

I den grad det er påkrevd ved lov, spør vi deg om samtykke og gir en kobling til denne erklæringen før vi bruker informasjonskapsler som ikke er nødvendige (dvs. informasjonskapslene i kategori (2) og (3) ovenfor), og før vi bruker pikseltagger i e-post sendt til deg (som vi spør om samtidig som innstillingene dine for direkte markedsføring). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket ved hjelp av fremgangsmåtene som er beskrevet nedenfor eller på annen måte angitt i innholdet.

Hvis du bruker innholdet vårt via en nettleser og informasjonskapsler blir brukt, kan du endre innstillingene dine for informasjonskapsler og når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved hjelp av verktøyet for samtykke til informasjonskapsler. Du trenger ikke ha informasjonskapsler aktivert for å bruke innholdet vårt, men hvis du slår dem av, kan det påvirke opplevelsen din på nettstedene og appene våre.

Dessuten: På Hjelp-menyen på menylinjen i de fleste nettlesere kan du ser hvordan du hindrer nettleseren fra å godta nye informasjonskapsler, hvordan du sletter gamle informasjonskapsler, hvordan du får nettleseren til å varsle deg når du mottar en ny informasjonskapsel og hvordan du deaktiverer informasjonskapsler helt.

Teknologi som identifiserer plassering

Underlagt gjeldende lov kan vi bruke GPS-programmer, geofiltrering og annen plasseringsbevisst teknologi til å finne deg (noen ganger nøyaktig) for formål som å bekrefte plasseringen din og levere eller begrense innhold (f.eks. territoriale begrensninger) og reklame basert på plasseringen din. Du kan slå av sporing med nøyaktig geoplassering gjennom plasseringsinnstillingene på enheten din og/eller i innholdet vårt (hvis tilgjengelig). 

PlayStation, Apple iOS, Android-enheter og andre tilkoblede enheter

Når du får tilgang til visse apper fra disse enhetene, blir informasjonskapsler og annen sporingsteknologi automatisk lagret til enheten din for følgende formål: holde deg pålogget, administrere PIN-koder for foreldrekontroll, økonomisk rapportering og for andre formål som er tillatt ved gjeldende lov. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at appen skal fungere. Avhengig av hvilken enhet du bruker, kan du kanskje reservere deg mot eller fjerne disse informasjonskapslene fra enheten gjennom innstillingene eller ved å slette appen eller kontoen din.

 

HVORDAN OG MED HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi kan dele personopplysningene dine under følgende omstendigheter:

 • Med ditt samtykke (inkludert for markedsføring og kampanjer). Vi kan be deg om samtykke til å dele personopplysningene dine med tredjeparter for deres egne markedsføringsformål, og hvis du gir ditt samtykke, deler vi personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov. For eksempel kan vi dele personopplysningene dine med markedsførings- og kampanjepartnere og forretningspartnere. Vi gir deg detaljene om tredjepartene vi deler personopplysningene dine med når vi innhenter ditt samtykke. Noen ganger, ved bruk av en interaktiv funksjon, en widget eller en app, kan du be om at vi deler personopplysningene dine med en tredjepart, og vi gjør det under de omstendighetene i samsvar med gjeldende lov. Hvis du velger å registrere deg for en kampanje, som en konkurranse eller premietrekning, kan personopplysningene dine bli fremlagt til tredjeparter for å administrere kampanjen, og i samsvar med vilkårene for kampanjen. Dette kan også bety av personopplysningene dine blir tatt med på en liste over vinnere eller beste plasseringer. Hvis du sender inn brukergenerert innhold til et nettsted eller en app, blir dette innholdet fremlagt offentlig.
 • Tredjeparter som leverer tjenester på våre vegne. Vi deler data med våre forretningspartnere samt med tredjeparter som utfører funksjoner på våre vegne, slik som vertstjenester eller drift av nettstedet og appene våre, sending av e-post, utføring av markedsførings- og reklametjenester og datanalyse. Hvis du kjøper noe på et av nettstedene eller i en av appene våre, deler vi personopplysningene dine med tredjeparter for å behandle kortbetalingen din og effektuere bestillingen.
 • Tilknyttet deling. Vi deler dine personopplysninger med andre SPE-enheter som er involvert når vi behandler data for formålene oppført ovenfor. Vi kan også dele dine personopplysninger med andre selskaper i Sony-grupppen til analytiske formål, kontoautentisering, kontostyring, og for direkte markedsføringsformål i samsvar med gjeldende lov. Enheten som er ansvarlig for håndtering av personopplysninger som deles i henhold til denne delen står oppført her
 • Omorganisering av virksomheten. SPE eller dets eiendeler, inkludert innholdet, kan bli solgt, eller det kan forekomme andre transaksjoner der personopplysningene dine kan betraktes som en av virksomhetens eiendeler i transaksjonen. I så fall kan personopplysningene dine bli overført til kjøperen eller den prospektive kjøperen i den grad det er tillatt ved lov, enten som del av transaksjonen eller under en prosess med behørig aktsomhet.
 • Obligatorisk fremlegging og rettslig beskyttelse. Vi kan dele informasjon med myndigheter og politi og med andre parter som er involvert i, eller vurderer, rettslige skritt for å oppfylle en juridisk forpliktelse, når vi har grunn til å tro at det er påkrevd ved lov, for å verifisere eller håndheve våre bruksvilkår som er lagt ut i forbindelse med denne erklæringen eller når det er nødvendig for oss eller for tredjeparter for å beskytte våre eller deres rettigheter, eiendom eller sikkerhet.

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Innholdet vårt driftes og opereres av oss eller tjenesteleverandørene våre i USA og andre land. Som sådan blir personopplysningene dine overført til og behandles i USA og andre land som kanskje ikke har samme nivå av databeskyttelse som hjemlandet ditt. Se her for en liste over land som personopplysningene dine kan overføres til. Vi har hensiktsmessige beskyttelsestiltak for internasjonale overføringer som påkrevd ved lov for internasjonal dataoverføring. Når det gjelder overføringer fra land eller regioner som Storbritannia eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»), og hvis overføringen ikke er til et land som er underlagt en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller bestemmelse om tilstrekkelig beskyttelsesnivå (eller tilsvarende), implementerer vi hensiktsmessige løsninger for overføring over landegrenser som påkrevd ved gjeldende lov slik som, for EØS, standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, og for Storbritannia, standard kontraktsklausuler som er godkjent av britiske myndigheter. I henhold til slike lover kan du be om en kopi av de hensiktsmessige mekanismene vi har på plass, ved å kontakte oss som angitt her. Der ditt samtykke er påkrevd ved gjeldende lov for internasjonal overføring av personopplysninger, samtykker du til internasjonal overføring av personopplysningene dine ved å bruke innholdet og gi oss personopplysningene dine.

DINE RETTIGHETER

Der det kreves ved gjeldende lov, kan du ha rett til å få bekreftelse på at vi oppbevarer visse personopplysninger om deg, til å bekrefte opplysningenes innhold, opprinnelse og nøyaktighet, samt rett til å få tilgang til, gjennomgå, porte, slette eller blokkere eller trekke tilbake samtykke til behandling av visse personopplysninger (uten at det påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før det ble trukket tilbake). Særskilt kan du be oss om ikke å bruke personopplysningene dine når vi utfører profilering for direkte markedsføringsformål eller annen behandling basert på ditt samtykke.

Du kan besøke denne siden for å sende en forespørsel om å utøve de gjeldende rettighetene dine og for å kontakte oss med generelle personvernrelaterte spørsmål. Vi kan be om bestemt informasjon for å bekrefte identiteten til personen som ber om tilgang til sine personopplysninger.

Vi kommer til å gjøre rimelige anstrengelser for å utføre slike forespurte endringer i våre aktive og relevante forbrukerdatabaser så snart som praktisk mulig, men det er ikke alltid mulig å endre, fjerne eller slette din informasjon eller dine offentlige innlegg fra databasene våre, og gjenværende og/eller mellomlagrede data kan forbli arkivert etterpå hvis vår oppbevaring av disse dataene omfattes av et unntak fra oppfyllelsen av dine rettigheter som registrert i henhold til gjeldende lov. Dessuten forbeholder vi oss retten til å lagre personopplysningene dine (a) som tillatt ved gjeldende lov, (b) som påkrevd ved gjeldende lov, og (c) så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene som dataene lagres for, unntatt i den grad det er forbudt ved gjeldende lov. 

Du kan reservere deg mot å motta nyhetsbrev på e-post ved å følge instruksjonene for reservering som er gitt i disse e-postmeldingene. Hvis du registrerer deg for å motta SMS- eller MMS-meldinger, kan du stoppe abonnementet på de meldingene ved å svare «STOPP». Transaksjonsrelaterte kontomeldinger blir ikke påvirket om du reserverer deg mot markedsføringskommunikasjon.

DATASIKKERHET

Vi har tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk, endring eller utilsiktet ødeleggelse. Selv om vi bestreber oss på å beskytte informasjonen din, kan vi ikke garantere sikkerheten for slik informasjon. Merk at ingen sikkerhetstiltak er perfekte eller ugjennomtrengelige. Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen din med oss ikke lenger er sikker, ber vi deg om å kontakte oss så snart som mulig på den følgende Kontakt oss-siden.

INFORMASJON SOM KREVES UNDER KONTRAKT

Du trenger ikke oppgi alle personopplysningene som er identifisert i denne personvern- og informasjonskapselerklæringen for å bruke innholdet vårt eller samhandle med oss utenfor nett, men visse funksjoner er ikke tilgjengelige hvis du ikke oppgir visse personopplysninger. Hvis du ikke oppgir visse personopplysninger, kan vi kanskje ikke svare på forespørselen din, utføre en transaksjon med deg eller levere deg markedsføring som vi tror du vil sette pris på.

AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING OG PROFILERING

Vi bruker ikke automatisert beslutningstaking uten menneskelig inngripen, inkludert profilering, på en måte som gir rettslige virkninger som gjelder deg eller på annen måte vesentlig påvirker deg.

OPPBEVARING

For personopplysninger som vi samler inn og behandler for formålene som er beskrevet ovenfor, oppbevarer vi ikke slike personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålene i denne personvern- og informasjonskapselerklæringen. Dette kan omfatte oppbevaring av personopplysninger i et lengre tidsrom enn det vi leverer deg tjenester i, for å oppfylle skattemessige, bedriftsmessige, samsvarsmessige, tvistrelaterte og andre juridiske rettigheter og forpliktelser. Vi oppbevarer personopplysninger relatert til markedsføringsaktiviteter så lenge det er tillatt ved gjeldende lov (med mindre du trekker tilbake ditt samtykke på et tidligere tidspunkt), og på forespørsel sletter vi slike data sikkert i henhold til gjeldende lov.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Vi kan oppdatere denne personvern- og informasjonskapselerklæringen fra tid til annen ved endringer i våre tjenester og personvernpraksis, eller som påkrevd ved lov. Ikrafttredelsesdatoen for personvern- og informasjonskapselerklæringen er angitt ovenfor, og vi oppfordrer deg til å besøke innholdet vårt regelmessig for å holde deg underrettet om vår personvernpraksis. Vi kommer til å legge ut den oppdaterte versjonen av denne personvern- og informasjonskapselerklæringen på innholdet vårt, og be om ditt samtykke når påkrevd ved gjeldende lov.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvern- og informasjonskapselerklæringen eller vår personvernpraksis, kan du klikke på et av alternativene her eller skrive til oss på den relevante adressen til enheten som er oppført her.

Du kan også ha rett til å sende en klage til tilsynsmyndigheten for personvern i landet der du bor, der du arbeider eller der du mener at et brudd på personvernet har forekommet.

***