Langkau ke kandungan utama

DASAR PRIVASI DAN KUKI

Tarikh Berkuat Kuasa: Dasar Privasi dan Kuki ini berkuat kuasa sejak 27 July, 2022.

Dasar Privasi dan Kuki ini, tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, digunakan pada sebarang tapak web, aplikasi dan ciri dalam talian Sony Pictures Entertainment Inc. (“Kandungan”) yang dipautkan kepada Dasar Privasi dan Kuki ini (“Dasar”).

Dalam Dasar ini, kami menggunakan "SPE" atau "kita", "kami" dan "milik kami" untuk merujuk secara kolektif kepada Sony Pictures Entertainment Inc. dan/atau subsidiarinya yang tertentu yang bertanggungjawab memproses maklumat pengenalan peribadi (“Data Peribadi”) tentang anda dan yang menjadi “Pengawal” bagi Data Peribadi anda. Entiti SPE yang bertanggungjawab untuk memproses data peribadi anda biasanya ialah syarikat yang menyediakan Kandungan atau aktiviti khusus yang anda lantik. Untuk mencari entiti SPE setempat yang bertanggungjawab, sila klik di sini . Jika anda tidak jelas tentang entiti SPE yang berkaitan, atau jika anda ada pertanyaan lanjut tentang Dasar ini, sila hubungi kami menggunakan pilihan yang tertera di sini  Ibu pejabat korporat Sony Pictures Entertainment Inc. yang terletak di 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. 

Kami mengikut Dasar ini berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa di tempat kami beroperasi. Di sesetengah bidang kuasa kami mungkin menyediakan Notis Privasi dan/atau Kuki tambahan yang khusus bagi produk atau rantau di kawasan tersebut.

PERKARA UTAMA

Untuk mendapatkan maklumat lanjut bagi setiap perkara utama ini, lihat kandungan penuh Dasar di bawah.

 Maklumat yang anda berikan

Kami mengumpulkan kategori tertentu Data Peribadi yang anda berikan kepada kami.

 Maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga

Kami juga menerima Data Peribadi tertentu tentang anda daripada pihak ketiga, seperti aplikasi dan penyedia data pihak ketiga.

 Tujuan dan asas undang-undang untuk memproses maklumat anda

Kami menggunakan Data Peribadi untuk membenarkan anda menggunakan ciri dalam Kandungan, untuk memproses pendaftaran atau langganan, menganalisis cara anda menggunakan Kandungan anda dan memberi anda Kandungan yang diminta berkaitan filem kami, program televisyen kami dan tawaran lain. Sekiranya dikehendaki daripada sudut undang-undang, kami bergantung pada beberapa asas undang-undang untuk memproses Data Peribadi, termasuk sekiranya pemprosesan seperti ini diperlukan bagi melaksanakan kontrak, sekiranya menjadi kepentingan kami atau pihak ketiga yang sah di sisi undang-undang, persetujuan anda, atau sekiranya perlu bagi pematuhan obligasi undang-undang kami.

 Kuki dan teknologi berkaitan

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk memperibadikan Kandungan dan pengiklanan serta membolehkan Kandungan kami berfungsi lebih baik. Jika diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, kami hanya akan melakukan hal ini dengan persetujuan anda.

 Berkongsi maklumat anda

Kami telah mendedahkan Data Peribadi anda secara awam apabila anda menyiarkan kandungan dijana pengguna melalui tapak atau aplikasi kami. Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada rakan kongsi perniagaan kami atau Sony group companies lain selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Kami juga berkongsi data dengan pihak ketiga yang kami upah untuk memproses data bagi pihak kami atau apabila perkongsian sedemikian diperlukan oleh undang-undang, atau dalam keadaan tertentu lain.

 Pemindahan antarabangsa

Kami memindahkan Data Peribadi anda ke Amerika Syarikat atau bidang kuasa lain yang kami atau penyedia khidmat kami berada. kami mempunyai perlindungan yang sewajarnya yang ditetapkan bagi melindungi pemindahan ini jika perlu (termasuk pemindahan ke luar EEA atau UK).

 Hak anda

Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, anda mungkin mempunyai hak tertentu, seperti meminta akses, penjelasan, pemadaman, hak untuk membantah atau menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan (termasuk pemasaran langsung),  atau tindakan lain berkenaan Data Peribadi anda.

 Keselamatan data

Kami mengekalkan ukuran teknikal dan organisasi untuk melindungi Data Peribadi daripada kehilangan, salah guna, pengubahsuaian atau pemusnahan yang tidak disengajakan.

 Maklumat yang diperlukan di bawah kontrak

Walaupun anda tidak berkewajipan daripada segi undang-undang untuk memberi kepada kami apa-apa Data Peribadi, jika anda tidak memberi Data Peribadi tertentu kepada kami, kami tidak akan dapat memenuhi kesemua terma kontrak kami kepada anda di bawah Terma Penggunaan yang disiarkan di berhubung Dasar ini. 

 Pembuatan keputusan dan pemprofilan secara automatik

Kami tidak mengendalikan apa-apa pembuatan keputusan atau pemprofilan secara automatik yang mempunyai kesan undang-undang atau kesan ketara yang serupa kepada anda.

 Pengekalan

Kami mengekalkan Data Peribadi anda selama tidak lebih lama daripada yang diperlukan bagi memenuhi tujuan untuk pemprosesan maklumat ini.

 Perubahan pada dasar ini

Kami mungkin menyemak semula Dasar Privasi dan Kuki ini, contohnya, untuk menggambarkan perubahan dalam undang-undang, pengumpulan atau peribadi dan amalan penggunaan kami, ciri Kandungan atau peningkatan dalam teknologi.

 Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, kebimbangan atau komen, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di sini

MAKLUMAT YANG ANDA BERIKAN

Kami mungkin mengumpulkan kategori Data Peribadi yang anda berikan kepada kami semasa menggunakan Kandungan:

 • Data Pengenalan: Maklumat yang membolehkan kami membezakan diri anda daripada individu lain. Ini mungkin termasuk: nama dan nama keluarga, tarikh lahir, jantina, alamat pos, nama pengguna, kata laluan, dan jawapan kepada soalan keselamatan akaun.
 • Maklumat Hubungan: Maklumat yang membolehkan kami berhubung dengan anda. Ini mungkin termasuk: alamat e-mel dan nombor telefon.
 • Maklumat Pembayaran: maklumat yang membolehkan kami atau penyedia pihak ketiga kami memproses pembayaran di mana diperlukan untuk memberi anda akses kepada Kandungan kami, berkaitan dengan pembelian atau status langganan, dan sejarah pembayaran.
 • Entri atau Komen AndaMaklumat yang anda beri semasa menyertai salah satu peraduan kami, cabutan hadiah, atau salah satu tinjauan atau penyelidikan pengguna kami.
 • Pertanyaan Anda: Maklumat yang anda beri semasa anda menghubungi kami untuk mendapatkan sokongan pelanggan
 • Kandungan Dijana Pengguna: Apabila kami menyediakan kepada anda peluang untuk memuat naik atau berkongsi kandungan dijana pengguna, kami akan mengumpulkan maklumat yang anda berikan kepada kami menerusi Kandungan kami, seperti foto, imej video atau kandungan lain yang mungkin anda muat naik.
 • Maklumat Penggunaan: Kami dan rakan kongsi serta penyedia khidmat pihak ketiga kami, seperti Google Analytics dan/atau Adobe Analytics, mungkin menggunakan pelbagai teknologi yang mengumpulkan dan memberikan maklumat tentang cara Kandungan diakses serta digunakan. Maklumat penggunaan mungkin terdiri daripada jenis dan versi pelayar internet anda, sistem pengendalian, penyedia khidmat, halaman web, video dan aplikasi yang telah anda lihat, masa anda melihatnya dan tempoh masa, sejarah permainan atau video, tahap kemahiran, maklumat demografi tentang anda (seperti umur, jantina, bahasa, lokasi dan bidang minat, apabila tersedia), zon waktu, bahasa anda dan yang anda lihat sebelum mengakses Kandungan kami. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengumpulan sesetengah maklumat ini, sila lihat juga bahagian tentang Kuki dan Teknologi Penjejakan yang Serupa
 • Pengecam Peranti: Kami juga mungkin mengumpulkan alamat IP anda atau pengecam unik lain secara automatik untuk komputer, peranti mudah alih, teknologi atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Kandungan. Pengecam unik ialah nombor yang ditetapkan secara automatik pada peranti anda apabila anda mengakses tapak web atau pelayannya dan komputer kami mengenal pasti peranti anda mengikut nombor ini. Sesetengah penyedia khidmat mudah alih juga mungkin memberi kami lokasi fizikal peranti yang digunakan untuk mengakses Kandungan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pengumpulan sesetengah maklumat ini, sila juga lihat bahagian tentang Kuki dan Teknologi Penjejakan yang Serupa .

Pautan Pihak Ketiga: Laman dan aplikasi kami mungkin mengandungi pautan ke laman-laman lain yang tidak kami miliki atau kawal. Atau apabila anda meninggalkan laman atau platrorm kami, maklumat anda mungkin dikumpulkan oleh pihak ketiga dan tertakluk kepada notis privasi dan kuki mereka.

MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN OLEH PIHAK KETIGA

Kandungan mungkin termasuk hiperpautan yang berkaitan dengan Kandungan, pemalam, tapak web, lokasi, platform, aplikasi atau perkhidmatan lain yang dikendalikan oleh pihak ketiga ("Perkhidmatan Pihak Ketiga"). Perkhidmatan Pihak Ketiga ini mungkin menggunakan kuki sendiri, bikon web dan teknologi penjejakan lain untuk mengumpulkan maklumat tentang anda secara bebas dan mungkin meminta Data Peribadi daripada anda. Dasar privasi ini digunakan dalam kes sedemikian dan bukan Dasar ini.

Fungsi tertentu pada Kandungan membenarkan interaksi yang anda mulakan antara Kandungan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga tertentu, seperti rangkaian sosial pihak ketiga ("Ciri Sosial"). Contoh Ciri Sosial termasuk: membolehkan anda menghantar kandungan seperti kenalan dan foto antara Kandungan dengan Perkhidmatan Pihak Ketiga; “menyukai” atau “berkongsi” kandungan SPE; log masuk ke Kandungan menggunakan akaun Perkhidmatan Pihak Ketiga anda (mis. menggunakan Facebook Connect untuk mendaftar masuk ke Perkhidmatan); dan sebaliknya menyambungkan Kandungan kepada Perkhidmatan Pihak Ketiga (mis. untuk menarik atau menolak maklumat ke atau daripada Kandungan). Jika anda menggunakan Ciri Sosial dan kemungkinan Perkhidmatan Pihak Ketiga lain, maklumat yang anda siarkan atau berikan akses mungkin dipaparkan secara awam pada Kandungan atau oleh Perkhidmatan Pihak Ketiga yang anda gunakan. Begitu juga, jika anda menyiarkan maklumat pada Perkhidmatan Pihak Ketiga yang merujuk Kandungan (mis. dengan menggunakan hashtag yang berkaitan dengan SPE atau kumpulan syarikat Sony dalam tweet atau kemas kini status), siaran anda mungkin digunakan pada atau berhubungan dengan Kandungan atau sebaliknya SPE dan kumpulan syarikat Sony. Selain itu, SPE dan juga pihak ketiga mungkin mempunyai akses kepada maklumat tertentu tentang anda dan penggunaan Kandungan atau sebarang Perkhidmatan Pihak Ketiga oleh anda. Perkhidmatan Pihak Ketiga mungkin dalam keadaan tertentu menyediakan SPE Data Peribadi tertentu, seperti data pengenalan, maklumat hubungan, komen anda, dan kandungan dijana pengguna, maklumat penggunaan, inferens tentang anda, dan pengecam peranti.  Setakat yang berkaitan dengan undang-undang yang berkuat kuasa, di mana kami mengawal Maklumat Peribadi anda secara bersama dengan pihak ketiga, kami akan menyediakan kepada anda maklumat tentang perhubungan ini pada waktu pengumpulan atau menerusi Alat Persetujuan Kuki .

TUJUAN DAN ASAS UNDANG-UNDANG UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT ANDA

Kami menggunakan kategori Data Peribadi yang dinyatakan di atas untuk tujuan berikut dan sekiranya kami dikehendaki mempunyai asas undang-undang, kami bergantung pada asas undang-undang berikut:

Untuk memenuhi kontrak, atau mengambil langkah yang dikaitkan kepada kontrak

 • Untuk memproses pendaftaran anda di tapak atau aplikasi atau kemasukan pertandingan, cabutan hadiah atau peraduan
 • Untuk menghantar maklumat kepada anda tentang perubahan pada syarat atau dasar kami dan mesej transaksi lain
 • Untuk memproses pembayaran anda dan memenuhi pesanan belian atau perkhidmatan langganan anda
 • Untuk mencipta atau mentadbir akaun dalam talian atau langganan anda

Apabila perkara ini diperlukan untuk tujuan kepentingan sah kami atau pihak ketiga. Kepentingan ini ialah:

 • Untuk memberi anda akses kepada Kandungan dan ciri di tapak dan aplikasi
 • Untuk menghantar anda maklumat yang anda minta
 • Untuk memastikan keselamatan tapak dan aplikasi kami, dengan cuba mengelakkan aktiviti tidak dibenarkan atau berniat jahat
 • Untuk menguatkuasakan pematuhan dengan Syarat Penggunaan yang disiarkan secara berkaitan dengan Dasar ini dan dasar lain
 • Untuk membantu organisasi lain (seperti pemilik hak cipta) untuk menguatkuasakan hak mereka
 • Untuk menentukan lokasi anggaran anda dan menyesuaikan Kandungan kami (mis. bahasa, mata wang, pengehadan rantau)
 • Untuk menyesuaikan Kandungan, termasuk memberi anda Kandungan diperibadikan dalam konteks perkhidmatan penstriman kami
 • Untuk menganalisis cara Kandungan digunakan (termasuk kekerapan dan tempoh tontonan)
 • Untuk meningkatkan perkhidmatan kami, termasuk menganalisis maklum balas dan komen yang diberi melalui tinjauan atau penyelidikan pengguna
 • Untuk menyesuaikan iklan dan tawaran untuk anda, jika dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa
 • Untuk menyediakan sokongan pelanggan kepada anda

Jika anda memberi kami persetujuan

 • Jika anda menghantar kami menghantar maklumat pemasaran kepada anda melalui bahan yang kami memerlukan persetujuan anda (contohnya, pemasaran e-mel)
 • Untuk menyesuaikan iklan dan tawaran kepada anda, sekiranya persetujuan diperlukan di bawah undang-undang yang berkuat kuasa
 • Jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, persetujuan untuk meletakkan kuki dan menggunakan teknologi yang serupa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila lihat juga bahagian tentang Kuki dan Teknologi Penjejakan yang Serupa .
 • Dalam keadaan lain yang kami meminta persetujuan, untuk tujuan yang akan kami terangkan pada masa itu
 • Apabila kami menyediakan perkhidmatan dalam talian kepada kanak-kanak dan pemprosesan yang berkaitan tersebut memerlukan persetujuan, setakat yang diperlukan oleh undang-undang (sebagai contoh, disebabkan kanak-kanak tersebut di bawah ambang umur berkaitan) kami memerlukan persetujuan ibu bapa atau penjaga untuk berbuat demikian.

Sekiranya diperlukan untuk kami mematuhi obligasi undang-undang kami

 • Sebagai respons kepada permintaan oleh kerajaan, pengawal selia, pihak berkuasa kehakiman atau penguatkuasaan undang-undang yang melakukan siasatan.
 • Untuk mematuhi peraturan cukai dan perakaunan atau obligasi undang-undang yang lain di bawah undang-undang yang berkuat kuasa.

KUKI DAN TEKNOLOGI PENJEJAKAN SERUPA

Kuki, bikon web (turut dikenali sebagai "piksel penjejakan") dan teknologi penjejakan lain mungkin digunakan oleh SPE dan pihak ketiga termasuk kumpulan syarikat Sony untuk mengumpulkan maklumat tentang interaksi anda dengan Kandungan atau e-mel yang dihantar oleh SPE kepada anda, termasuk maklumat tentang kelakuan pelayaran dan pembelian anda.

Kami menggunakan teknologi penjejakan untuk tiga tujuan:

 • Untuk memberi anda perkhidmatan(-perkhidmatan) dan (pelbagai) tetapan yang telah anda minta: contohnya, membolehkan anda menavigasi antara halaman dengan cekap, memastikan anda log masuk semasa anda melawat, menyemak untuk pepijat dan glic dalam Kandungan, dan memastikan keselamatan Kandungan. Kami lazimnnya mengumpulkan maklumat akaun seperti nama pengguna dan kata laluan, pengecam peranti, maklumat penggunaan disebabkan perkara ini berkaitan dengan glic, pepijat, atau isu keselamatan Kandungan, dan keutamaan yang anda buat bagi tujuan ini.
 • Untuk memaparkan iklan dan kandungan yang disyorkan yang lebih berkaitan dengan minat anda: contohnya, kami menggunakan teknologi penjejakan untuk mengingati Kandungan yang menarik minat anda, kemudian menggunakan ini untuk membantu kami menyiarkan iklan yang berkaitan dengan anda, termasuk apabila anda berada di laman lain. Teknologi penjejakan juga membantu mengehadkan kekerapan anda melihat iklan, mengukur keberkesanan kempen pengiklanan dan membantu kami serta pihak lain menjejak sama ada iklan telah dipaparkan dengan betul. Kami lazimnya mengumpulkan maklumat hubungan, pengecam peranti seperti alamat IP, dan maklumat penggunaan seperti interaksi iklan dan sejarah pelaran anda bagi tujuan ini.

  Kami juga membenarkan organisasi lain menggunakan teknologi penjejakan untuk tujuan pengiklanan ini juga. Selain itu, kami bekerjasama dengan platform dan laman web pihak ketiga (seperti platform perangkaian sosial) untuk menyediakan khidmat iklan bersasaran pada perkihidmatan dan platform pihak ketiga seperti ini kepada anda dan pihak lain, dan kami menukar alamat e-mel, nombor telefon, atau maklumat lain anda kepada nilai unik dan menyediakan perkara ini kepada platform perkhidmatan ini bagi tujuan pemadanan. Anda boleh mendapati maklumat tentang platform dan laman web pihak ketiga ini dalam Alat Persetujuan Kukikami.

  Setakat yang diperlukan oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda sebelum menetapkan kuki ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki tertentu yang digunakan untuk pengiklanan berdasarkan minat yang diterangkan di atas oleh pihak ketiga, termasuk menerusi penjejakan merentas peranti dan untuk melaksanakan pilihan tertentu berkenaan kuki sedemikian, sila lawati Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance atau tetapan peranti anda.

 • Untuk menganalisis dan meningkatkan pengalaman pelayaran anda: untuk menganalisis Kandungan yang paling popular dan paling kerap dilihat dan paling kurang dilihat serta memberi kami maklumat umum tentang pengguna Kandungan (seperti umur, jantina dan bidang minat). Kami juga mengingati pilihan yang telah anda buat, seperti bahasa atau rantau anda, untuk meningkatkan dan memperibadikan pengalaman anda. Kami lazimnya mengumpulkan pengecam peranti seperti IP dan maklumat penggunaan seperti sejarah pelayaran, jenis peranti dan pelayar, serta sistem operasi bagi tujuan ini. Kami menggunakan perkhidmatan analitis yang diberikan oleh Adobe, Google dan yang lain untuk menganalisis serta meningkatkan pengalaman pelayaran anda seperti yang ditetapkan dalam perenggan ini, anda boleh mendapai dasar kuki mereka pada pautan berikut di sini  untuk Adobe dan di sini  untuk Google. Setakat yang dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda sebelum menetapkan kuki-kuki ini. Jika anda menukar fikiran atau jika anda tidak mahu kami menggunakan maklumat tentang lawatan anda melalui cara ini, klik di sini  untuk Adobe dan di sini  bagi Google, untuk menarik diri daripada perkhidmatan mereka dan bagi perkhidmatan analitis lain mengikuti arahan di bawah untuk perkhidmatan analitis yang lain

Cara mengurus teknologi penjejakan

Kami menyimpan maklumat yang dikumpulkan daripada kuki untuk tempoh maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

Setakat yang dikehendaki ooleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda dan menyediakan pautan ke Dasar ini sebelum menetapkan apa-apa kuki yang tidak penting (iaitu, kuki dalam kategori (2) dan (3) di atas) dan sebelum menggunakan tag piksel dalam e-mel yang dikirimkan kepada anda (yang kami minta pada masa yang sama dengan keutamaan pemasaran anda). anda boleh menarik balik persetujuan ini pada bila-bila masa menggunakan kaedah yang diterangkan di bawah.

Jika anda menggunakan Kandungan kami melalui pelayar dan kuki yang dilaksanakan, anda boleh menukar keutamaan kuki anda dan menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa menggunakan Alat Persetujuan Kuki . Anda tidak perlu mendayakan kuki untuk menggunakan Kandungan kami, tetapi mematikan kuki mungkin mempengaruhi pengalaman anda di laman dan aplikasi kami.

Selain itu: menu Bantuan pada bar menu kebanyakan pelayar memberitahu anda cara menghalang pelayar anda daripada menerima kuki bahar, cara memadamkan kuki lama, cara menetapkan agar pelayar memaklumkan anda apabila anda menerima kuki baharu dan cara melumpuhkan kuki sepenuhnya.

Teknologi Mengenal Pasti Lokasi

Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, kami mungkin menggunakan perisian GPS (sistem kedudukan sejagat), penapisan geo dan lokasi sedar teknologi lain untuk mencari (kadangkala dengan tepat) anda untuk tujuan seperti mengesahkan lokasi anda dan menghantar atau mengehadkan kandungan (mis. pengehadan wilayah) dan pengiklanan berdasarkan lokasi anda. Anda boleh mematikan penjejakan lokasi geo tepat menerusi tetapan lokasi pada peranti anda dan/atau dalam Kandungan kami (jika tersedia). 

PlayStation, Apple iOS, Peranti Android dan Peranti Bersambung Lain

Apabila anda mengakses aplikasi tertentu daripada peranti ini, kuki dan teknologi penjejakan lain disimpan secara automatik pada peranti anda untuk tujuan berikut: memastikan anda dilog masuk, mengurus PIN kawalan ibu bapa, dan untuk tujuan lain yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa. Kuki ini penting untuk operasi aplikasi. Bergantung pada peranti yang anda gunakan, anda mungkin dapat menarik diri atau mengeluarkan kuki ini daripada peranti menerusi tetapan atau dengan memadamkan aplikasi atau akaun anda.

CARA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI DATA PERIBADI ANDA

 • Dengan persetujuan anda. (termasuk untuk Pemasaran dan Promosi). Kami mungkin meminta persetujuan anda untuk berkongsi berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa.  Sebagai contoh, kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan rakan pemasaran dan promosi dan rakan niaga.  Kami memberi anda butiran pihak ketiga tersebut yang kami berkongsi Data Peribadi anda sewaktu kami memperoleh persetujuan anda.  Ada kalanya,menerusi penggunaan ciri interaktif anda, widget atau aplikasi, anda mungkin meminta supaya kami berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga dan kami lazimnya berbuat demikian dalam keadaan tersebut berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa.  Selain itu, jika anda memilih untuk mendaftar bagi promosi, seperti pertandingan, cabutan hadiah atau peraduan, Data Peribadi anda mungkin didedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pentadbiran promosi sedemikian dan berlandaskan terma promosi tersebut. Ini juga mungkin bermakna Data Peribadi anda akan disertakan pada senarai pemenang atau tempat terbaik. Jika anda menyerahkan kandungan dijana pengguna ke tapak atau aplikasi, kandungan ini akan didedahkan secara umum.
 • Pihak Ketiga Menyediakan Perkhidmatan Bagi Pihak Kami. Kami berkongsi data dengan rakan kongsi perniagaan kami, serta  pihak ketiga  yang melakukan fungsi tersebut bagi pihak kami, seperti mengehoskan atau mengendalikan tapak dan aplikasi kami, menghantar e-mel, melaksanakan khidmat pemasaran dan pengiklanan, dan melakukan analisis data. Apabila anda membuat pembelian di salah satu tapak atau aplikasi kami, kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk memproses pembayaran kad anda dan menghantar pesanan anda.
 • Perkongsian Sekutu. Kami berkongsi Data Peribadi anda dengan entiti SPE  lain yang terlibat apabila kami memproses data untuk tujuan yang disenaraikan di atas. Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan kumpulan syarikat Sony yang lain untuk tujuan analitis, pengesahan akaun, pengurusan akaun, dan tujuan pemasaran langsung selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Entiti yang bertanggungjawab untuk pengurusan Data Peribadi yang dikongsi selaras dengan bahagian ini disenaraikan di sini .
 • Penyusunan Semula Perniagaan. SPE atau sebarang aset, termasuk Kandungan, mungkin dijual, atau transaksi lain mungkin berlaku yang Data Peribadi anda mungkin dianggap salah satu aset perniagaan untuk transaksi tersebut. Dalam kes ini, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan kepada pembeli atau bakal pembeli setakat yang dibenarkan undang-undang, sama ada sebagai sebahagian daripada transaksi atau semasa sebarang proses usaha wajar.
 • Pendedahan Mandatori dan Perlindungan Undang-undang. Kami berkongsi maklumat dengan kerajaan atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang dan dengan pihak lain yang terlibat, atau merancang, prosiding undang-undang untuk mematuhi kewajipan undang-undang, apabila kami percaya dalam niat baik bahawa undang-undang memerlukan perkara ini, untuk mengesahkan atau menguatkuasakan Syarat Penggunaan kami yang disiarkan selaras dengan Dasar ini atau sama ada perkara ini perlu bagi kami atau pihak ketiga untuk melindungi hak, harta benda, keselamatan atau keselamatan kami atau mereka.

PEMINDAHAN ANTARABANGSA DATA PERIBADI ANDA

Kandungan kami dihoskan dan dikendalikan oleh kami atau penyedia khidmat kami di Amerika Syarikat dan negara lain. Oleh yang demikian, Data Peribadi anda akan dipindahkan ke dan diproses di Amerika Syarikat dan negara lain yang mungkin tidak memberikan tahap perlindungan data yang sama seperti negara asal anda. Untuk melihat senarai negara destinasi yang Data Peribadi anda mungkin dipindahkan sila lihat di sini .  Kami memberikan perlindungan yang bersesuaian untuk pemindahan antarabangsa seperti yang diperlukan oleh undang-undang untuk pemindahan data antarabangsa. Berhubung dengan pemindahan yang berasal dari negara atau rantau seperti United Kingdom atau Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"), dan jika pemindahan tesebut bukan ke negara yang tertakluk kepada peraturan keputusan yang mencukupi atau peraturan yang mencukupi (atau yang setaraf), kami melaksanakan penyelesaian bersesuaian yang lain untuk menangani pemindahan merentas sempadan seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan seperti, berkaitan EEA, klausa kontraktual standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah, dan dengan UK, klausa kontraktual standard yang diluluskan oleh kerajaan UK. Di bawah undang-undang sedemikian, anda boleh meminta salinan mekanisme yang sesuai yang telah kami tempatkan dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan di sini . Jika persetujuan anda diperlukan oleh undang-undang yang berkuat kuasa untuk pemindahan Data Peribadi di peringkat antarabangsa, dengan menggunakan Kandungan dan memberi kami Data Peribadi anda, persetujuan anda kepada pemindahan antarabangsa Data Peribadi anda.

HAK ANDA

Jika diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan, anda mungkin berhak mendapatkan maklumat yang kami simpan berkenaan Data Peribadi tertentu yang berkaitan dengan anda, untuk mengesahkan kandungan, asal usul dan ketepatan, serta hak mengakses, menyemak, port, memadamkan atau menyekat atau untuk membantah, atau menarik balik persetujuan untuk memproses Data Peribadi tertentu (tanpa mempengaruhi kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum menarik balik). Khususnya, anda boleh meminta kami untuk tidak menggunakan Data Peribadi anda semasa kami melakukan pemprofilan untuk tujuan pemasaran langsung atau sebarang pemprosesan lain berdasarkan persetujuan anda.

Sila lawati halaman ini  untuk menyerahkan permintaan untuk melaksanakan hak berkenaan anda dan menghubungi kami dengan soalan umum berkaitan privasi.  Kami mungkin meminta maklumat tertentu untuk tujuan mengesahkan identiti individu yang ingin mendapatkan akses kepada Data Peribadi mereka.

Kami akan melaksanakan usaha yang munasabah untuk membuat perubahan sedemikian yang diminta dalam pangkalan data kami yang aktif dan berkaitan pada masa ini secepat mungkin, tetapi kami tidak dapat sentiasa mengubah, mengeluarkan atau memadamkan semua maklumat atau siaran awam anda daripada pangkalan data kami dan sisa data dan.atau data dicache mungkin kekal diarkib selepas itu jika pengekalan data ini oleh kami termasuk dalam pengecualian daripada pemenuhan hak subjek data anda di bawah undang-undang yang berkuat kuasa. Selain itu, kami berhak untuk mengekalkan Data Peribadi anda (a) seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan; (b) seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan; dan (c) selama yang wajar untuk memenuhi tujuan data tersebut dikekalkan kecuali setakat yang dilarang oleh undang-undang yang berkenaan. 

Anda boleh menarik diri daripada menerima surat berita e-mel dengan mengikut arahan tarik diri yang diberikan kepada anda dalam e-mel tersebut. Jika anda mendaftar untuk menerima mesej SMS atau MMS, anda boleh menyahlanggan daripada menerima mesej tersebut dengan membalas "STOP." Mesej akaun transaksi tidak akan dipengaruhi jika anda menarik diri daripada komunikasi pemasaran.

KESELAMATAN DATA

Kami mengekalkan langkah teknikal dan organisasi yang bersesuaian untuk melindungi Data Peribadi daripada kehilangan, salah guna, pengubahsuaian atau pemusnahan yang tidak disengajakan.  Walaupun kami berusaha untuk melindungi maklumat anda, kami tidak dapat memastikan keselamatan maklumat tersebut. Harap maklum bahawa tiada langkah keselamatan yang sempurna atau tidak boleh ditembusi. Jika anda mempunyai sebab untuk percaya bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat, sila hubungi kami dengan segera seperti yang diperincikan di halaman "Hubungi Kami " berikut.

MAKLUMAT YANG DISYARATKAN DI BAWAH KONTRAK

 • Anda tidak perlu memberikan semua Data Peribadi yang dikenal pasti dalam Dasar Privasi dan Kuki ini untuk menggunakan Kandungan kami atau berinteraksi dengan kami di luar talian, tetapi fungsi tertentu tidak akan tersedia jika anda tidak memberikan Data Peribadi tertentu. Jika anda tidak memberikan Data Peribadi, kami mungkin tidak dapat membalas permintaan anda, melakukan transaksi dengan anda atau memberikan pemasaran kepada anda yang kami berharap berguna untuk anda.

PEMBUATAN KEPUTUSAN DAN PEMPROFILAN SECARA AUTOMATIK

 Kami tidak menggunakan pembuatan keputusan automatik tanpa campur tangan manusia, termasuk profil, melalui cara yang mengakibatkan kesan undang-undang berkenaan anda atau sebaliknya mempengaruhi anda secara ketara

PENGEKALAN

 Untuk Data Peribadi yang kami kumpulkan dan proses bagi tujuan yang diterangkan di atas, kami lazimnya mengekalkan Data Peribadi sedemikian untuk tempoh masa yang lebih lama daripada tempoh yang perlu untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi dan Kuki ini. Hal ini mungkin termasuk mengekalkan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama daripada tempoh kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda bagi menangani kewajipan cukai, pematuhan, litigasi dan hak serta kewajipan undang-undang yang lain. Kami mengekalkan  Data Peribadi yang berkaitan dengan aktiviti pemasaran untuk tempoh masa yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa (melainkan anda menarik balik persetujuan anda pada peringkat awal) dan setelah diminta, kita akan memadamkan data sedemikian dengan selamat selaras dengan undang-undang yang berkenaan.

PERUBAHAN KEPADA DASAR INI

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi dan Kuki ini dari semasa ke semasa sambil perkhidmatan dan amalan privasi kami berubah, atau seperti yang diperlukan oleh undang-undang. Tarikh berkuat kuasa Dasar Privasi dan Kuki disiarkan di atas dan kami menggalakkan anda agar melawat Kandungan kami secara berkala untuk kekal termaklum tentang amalan privasi kami. Kami akan menyiarkan versi dikemas kini Dasar Privasi dan Kuki pada kandungan Kami, dan meminta persetujuan anda apabila diperlukan oleh undang-undang yang berkenaan.

HUBUNGI KAMI

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen berkenaan Dasar Privasi dan Kuki ini atau amalan privasi kami, sila hubungi kami dengan mengklik salah satu pilihan di sini  atau menulis kepada kami di semua alamat yang berkaitan tentang entiti yang disenaraikan di sini .

Anda juga mungkin mempunyai hak untuk menyerahkan aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan untuk perlindungan data di negara tempat tinggal anda, tempat anda bekerja atau tempat yang anda anggap pencerobohan perlindungan data telah berlaku.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc.. Hak Cipta Terpelihara.