Премини към основното съдържание

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И „БИСКВИТКИ“

Дата на влизане в сила: настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“ са в сила от 27 July, 2022.

Настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“, предмет на приложимото законодателство, се прилагат за всички уеб сайтове, приложения и онлайн функции на Sony Pictures Entertainment Inc. („Съдържание“) с връзка към тези Правила за поверителност и „бисквитки“ („Правила“).

В настоящите Правила използваме „SPE“ или „ние“, „нас“ и „наш“ за колективно позоваване на Sony Pictures Entertainment Inc. и/или някои от неговите дъщерни дружества, които са отговорни за обработката на лична информация („Лични данни“) за Вас и които са „Администратори“ по отношение на Вашите Лични данни. Субектът на SPE, отговорен за обработката на Вашите Лични данни, обикновено е компанията, предоставяща конкретното Съдържание или дейност, с които се ангажирате. За да намерите отговорния местен субект на SPE, моля, щракнете тук . Ако все още не сте наясно със съответния субект на SPE или ако имате допълнителни въпроси относно настоящите Правила, моля, свържете се с нас, като използвате опциите, посочени тук . Корпоративните офиси на Sony Pictures Entertainment Inc. се намират на адрес: 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, САЩ.

Ние следваме настоящите Правила в съответствие с приложимите закони на местата, където оперираме. В някои юрисдикции можем да предоставим допълнителни Известия за поверителност и/или „бисквитки“, специфични за продуктите или региона.

ОСНОВНИ ТОЧКИ

За повече информация относно всяка една от тези точки вижте пълния текст на Правилата по-долу.

Информация, която предоставяте

Събираме определени категории Лични данни, които ни предоставяте.

Информация, събирана от трети страни

Получаваме също така определени Лични данни за Вас от трети страни, като приложения на трети страни и доставчици на данни.

Цел и правно основание за обработка на Вашата информация

Използваме Лични данни, за да Ви дадем възможност да използвате функциите в Съдържанието, да обработваме Вашата регистрация или абонамент, да анализираме как използвате Съдържанието и да Ви предоставим исканото Съдържание, свързано с нашите филми, телевизионни програми и други предложения. Когато това се изисква от закона, ние разчитаме на редица правни основания за обработка на Вашите Лични данни, включително когато такова обработване е необходимо за изпълнението на договор, когато е в наш или на трето лице законен интерес, или когато е необходимо за спазването на нашите законови задължения.

„Бисквитки“ и подобни технологии

Използваме „бисквитки“ и други технологии за проследяване, за да персонализираме Съдържанието и рекламирането и да подобрим функционирането на Съдържанието. Ако се изисква от приложимото законодателство, ние ще правим това само с Вашето съгласие.

Споделяне на Вашата информация

Разкриваме Вашите Лични данни публично, когато публикувате генерирано от потребителя съдържание чрез нашите сайтове или приложения. Можем да разкриваме Лични данни с нашите бизнес партньори или други компании от групата на Sony  в съответствие с приложимото законодателство. Освен това споделяме данни с трети страни, които ангажираме да обработват данни от наше име, или когато такова споделяне се изисква от закона, или в определени други ситуации.

Международни прехвърляния

Ние прехвърляме Вашите Лични данни в САЩ или други юрисдикции, в които се намираме ние или нашите доставчици на услуги. Взели сме подходящи предпазни мерки, за да обхванем тези прехвърляния, ако е необходимо (включително прехвърляния извън ЕИП или Обединеното кралство).

Вашите права

При спазване на приложимото законодателство може да имате определени права, като например да поискате достъп, коригиране, заличаване, право давъзразите или да оттеглите съгласието си за определена обработка (включително директен маркетинг), или други действия по отношение на Вашите Лични данни.

Сигурност на данните

Поддържаме технически и организационни мерки за защита на Личните данни от загуба, злоупотреба, промяна или непреднамерено унищожаване.

Информация, изисквана по договор

Въпреки че не сте законово задължени да ни предоставяте каквито и да било Лични данни, ако не ни предоставите определени Лични данни, ние няма да можем да изпълним всички условия на нашия договор с Вас съгласно Условията за ползване, публикувани във връзка с настоящите Правила.

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Не извършваме напълно автоматизирано вземане на решения или профилиране, което има правен или подобен значителен ефект върху Вас.

Съхраняване

Съхраняваме Вашите Лични данни не по-дълго от необходимото за изпълнение на целта, за която се обработват.

Промени в настоящите Правила

Възможно е например да преразгледаме настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“, за да отразим промени в законодателството, нашите практики за събиране и използване на Лични данни, функциите на Съдържанието или напредъка в технологиите.

Връзка с нас

Ако имате въпроси, притеснения или коментари, моля, свържете се с нас, както е описано тук.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ

Може да събираме следните категории Лични данни, които ни предоставяте, когато използвате Съдържанието:

 • Идентификационни данни: информация, която ни позволява да Ви разграничим от други лица. Това може да включва демографска информация като: име и фамилия, дата на раждане, пол, пощенски адрес, потребителско име, парола и отговори на въпроси за защита на акаунта.
 • Информация за контакт: информация, която ни позволява да поддържаме връзка с Вас. Това може да включва: имейл адрес и телефонен номер.
 • Платежна информация: информация, която дава възможност ние или наши доставчици трети страни да обработват плащания, необходими за разрешаване на Вашия достъп до нашето Съдържание, свързани със състоянието на покупката или абонамента и хронологията на плащанията.
 • Вашите записи или коментари: информация, която предоставяте, когато участвате в някое от нашите състезания, теглене на награди или някое от нашите проучвания или анкети на потребителите.
 • Вашите запитвания: информация, която предоставяте, когато се свържете с нас, търсейки поддръжка на клиенти.
 • Генерирано от потребителя съдържание: когато Ви предоставим възможност да качвате или споделяте генерирано от потребителя съдържание, ние ще събираме информация, която ни предоставяте чрез нашето Съдържание, като например снимки, видео изображения или друго съдържание, което качвате.
 • Информация за използването: ние и нашите партньори и доставчици на услуги трети страни, като Google Analytics и/или Adobe Analytics, може да използваме различни технологии, които събират и предоставят информация за начина на достъп и използване на Съдържанието. Информацията за използването може да се състои от типа и версията на Вашия интернет браузър, операционната система, доставчика на услуги, уеб страниците, видео клиповете и приложенията, които сте прегледали, времето, през което сте ги прегледали и за колко дълго, хронология на игра или видео, ниво на умения, демографска информация за Вас (като възраст, пол, език, местоположение и области на интерес, ако има такива), часова зона, език и какво сте разгледали, преди да получите достъп до нашето Съдържание. За повече информация относно събирането на част от тази информация, моля, вижте и раздела „Бисквитки и подобни технологии за проследяване“ .
 • Идентификатори на устройства: може също така автоматично да събираме Вашия IP адрес или друг уникален идентификатор за компютъра, мобилното устройство, технологията или друго устройство, което използвате за достъп до Съдържанието. Уникален идентификатор е номер, който автоматично

се присвоява на Вашето устройство при достъп до уеб сайт или неговите сървъри, а нашите компютри идентифицират Вашето устройство по този номер. Някои доставчици на услуги могат да ни предоставят и физическото местоположение на устройството, използвано за достъп до Съдържанието. За повече информация относно събирането на част от тази информация, моля, вижте и раздела „Бисквитки и подобни технологии за проследяване“ .

Нашите сайтове и приложения може да съдържат връзки към други сайтове, които не са наша собственост или не се контролират от нас. Когато напуснете нашия сайт или платформа, Вашата информация може да бъде събрана от трета страна и да бъде предмет на тяхното известие за поверителност и „бисквитки“.

ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Съдържанието може да включва хипервръзки, свързани с него, приставки, уеб сайтове, местоположения, платформи, приложения или други услуги, управлявани от трети страни („Услуга(и) на трети страни“). Тези услуги на трети страни може да използват свои собствени „бисквитки“, уеб маяци и друга технология за проследяване, за да събират независимо информация за Вас, и може да изискват от Вас Лични данни. В такива случаи се прилагат техните правила за поверителност, а не настоящите Правила.

Някои функции на Съдържанието позволяват взаимодействия, които инициирате между Съдържанието и определени услуги на трети страни, като например социални мрежи на трети страни („Социални функции“). Примерите за социални функции включват: възможност за изпращане на съдържание като контакти и снимки между Съдържанието и услуга на трета страна, „харесване“ или „споделяне“ на съдържанието на SPE, влизане в Съдържанието с Вашия акаунт за услуга на трета страна (например чрез Facebook Connect за влизане в услугата) и друго свързване на Съдържанието към услуга на трета страна (напр. за изтегляне или изпращане на информация към или от Съдържанието). Ако използвате социални функции и потенциално други услуги на трети страни, информацията, която публикувате или до която предоставяте достъп, може да бъде публично показана в Съдържанието или от услугата на трета страна, която използвате. По подобен начин, ако публикувате информация в услуга на трета страна, която се позовава на Съдържанието (напр. чрез използване на хаштаг, свързан с SPE или компании от групата на Sony, в туит или актуализация на състоянието), Вашата публикация може да се използва на или във връзка със Съдържанието или по друг начин от SPE и компаниите от групата на Sony. Също така SPE и третата страна може да имат достъп до определена информация за Вас и Вашето използване на Съдържанието и всяка услуга на третата страна. Услугите на трети страни могат при определени обстоятелства да предоставят на SPE определени Лични данни, като идентификационни данни, информация за контакт, Вашите коментари и генерирано от потребителя съдържание, информация за използването, изводи за Вас и идентификатори на устройства. Доколкото е уместно съгласно приложимото законодателство, когато контролираме Вашите Лични данни съвместно с трети страни, ние ще Ви предоставим информация за тази връзка на мястото на събиране или чрез Инструмента за съгласие за „бисквитки“ .

ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Използваме посочените по-горе категории Лични данни за следните цели и когато се изисква да имаме правно основание, ние разчитаме на следните правни основания:

Да изпълним договор или да предприемем стъпки, свързани с договор

 • да обработим Вашата регистрация на сайт или приложение или участие в състезание, теглене на награди или конкурс;
 • да Ви изпратим информация за промени в нашите условия или правила и други съобщения за трансакции;
 • да обработим плащането Ви и да изпълним закупената от Вас поръчка или абонаментна услуга;
 • за създаване или администриране на Вашия онлайн акаунт или абонаменти.

Когато това е необходимо за цели, които са в наши законни интереси или такива на трети страни. Тези интереси са:

 • да Ви осигурим достъп до Съдържанието и функциите в сайтовете и приложенията;
 • да Ви изпратим исканата от Вас информация;
 • да гарантираме сигурността на нашите сайтове и приложения, като се опитваме да предотвратим неупълномощени или зловредни дейности;
 • да наложим спазването на Условията за ползване, публикувани във връзка с настоящите Правила и други правила;
 • да помогнем на други организации (като собственици на авторски права) да наложат правата си;
 • да определим приблизителното Ви местоположение и да адаптираме нашето Съдържание (напр. език, валута, ограничения за територията);
 • да адаптираме Съдържанието, включително да Ви предоставяме персонализирано Съдържание в контекста на нашите услуги за поточно предаване;
 • да анализираме как се използва Съдържанието (включително честота и продължителност на гледания);
 • да подобрим нашите услуги, включително анализиране на Вашите отзиви и коментари, предоставени чрез анкета или проучване на потребителите;
 • да персонализираме реклами и оферти за Вас, ако това е разрешено от приложимото законодателство;
 • да ви осигурим поддръжка на клиенти.

Когато ни давате съгласие

 • когато искате от нас да Ви изпратим маркетингова информация посредством среда, в която се нуждаем от Вашето съгласие (например имейл маркетинг);
 • да персонализираме реклами и оферти за Вас, когато се изисква съгласие съгласно приложимото законодателство;
 • когато от приложимото законодателство се изисква съгласие за поставяне на „бисквитки“ и за използване на подобни технологии. За повече информация, моля, вижте и раздела „Бисквитки и подобни технологии за проследяване“ ;
 • в други случаи, при които Ви молим за съгласие за конкретна цел, която обясняваме на момента;
 • когато предоставяме онлайн услуги на деца и съответната обработка изисква съгласие, до степента, изисквана от закона (например защото детето е под съответния възрастов праг), изискваме съгласието на родител или настойник, за да направим това.

Когато това е необходимо, за да спазим нашите законови задължения

 • в отговор на искания от правителството, регулаторите, съдебните или правоприлагащите органи, провеждащи разследване;
 • за да спазим данъчните или счетоводните правила или друго правно задължение съгласно приложимото законодателство.

„БИСКВИТКИ“ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

„Бисквитки“, уеб маяци (известни също като „пиксели за проследяване“) и други технологии за проследяване може да се използват от SPE и трети страни, включително други компании от групата на Sony, за събиране на информация за Вашето взаимодействие със Съдържанието или имейлите, които SPE Ви изпраща, включително информация за Вашето сърфиране и поведение при покупка.

Използваме технологии за проследяване за три цели:

 • За да Ви предоставим услугите и настройките, които сте поискали: например да Ви позволяваме ефективно да навигирате между страниците, да Ви държим в профила Ви по време на Вашето посещение, да проверяваме за грешки и проблеми в Съдържанието и да гарантираме сигурността на Съдържанието. Обикновено събираме информация за акаунта, като потребителско име и парола, идентификатори на устройства, информация за използването, която е свързана с проблеми, грешки или проблеми със сигурността на Съдържанието, както и предпочитанията, които правите за тези цели.
 • За да показваме реклами и препоръки на Съдържание, които са по-подходящи за Вашите интереси: например използваме технологии за проследяване, за да запомним Съдържание, което Ви е заинтересувало, да правим препоръки на Съдържание и да го адаптирамеи използваме, за да Ви показваме по-подходящи реклами, включително когато сте на друг сайт. Технологиите за проследяване помагат и да се ограничи броят пъти, когато виждате реклама, измерват ефективността на рекламните кампании и помагат на нас и другите да проследяваме дали рекламите са били правилно показвани. Обикновено за тази цел събираме информация за контакт, идентификатори на устройства, като IP адрес и информация за използването, като например взаимодействията с рекламите и хронологията на сърфиране.

  Разрешаваме и на други организации да използват технологии за проследяване за тези рекламни цели. В допълнение работим с платформи и уеб сайтове на трети страни (като платформи за социални мрежи), за да показваме на Вас или други лица насочени реклами в такива услуги и платформи на трети страни и може да преобразуваме Вашия имейл адрес, телефонен номер или друга информация в уникална стойност, за да я предоставим на тези платформи на трети страни с цел търсене на съвпадения. Можете да намерите информация за тези платформи и уеб сайтове на трети страни в нашия Инструмент за съгласие за „бисквитки“ .

  Доколкото се изисква от закона, ще поискаме Вашето съгласие, преди да зададем тези „бисквитки“. За да научите повече за конкретни „бисквитки“, използвани за рекламиране, както е описано по-горе, въз основа на интереси от трети страни, включително чрез проследяване на различни устройства, и за упражняване на определен избор относно такива „бисквитки“, моля, посетете Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance или настройките на Вашето устройство.

 • За да анализираме и подобряваме практическата Ви работа при сърфиране: да анализираме кое Съдържание е най-популярно, кое е най-много гледано и кое е най-малко гледано, както и да ни предоставяте обща информация за потребителите на Съдържанието (като възраст, пол и области на интерес). Освен това запомняме избора, който сте направили, като например Вашия език или регион, за да подобрим и персонализираме Вашата практическа работа. Може също да запомним мястото, където сте прекъснали разглеждането на Съдържанието, за да можете да се върнете на същото място, когато преглеждате Съдържанието отново. Обикновено за тази цел събираме идентификатори на устройства, като IP адрес и информация за използването, като хронология на сърфирането, тип устройство, браузър и операционна система. Използваме услуги за анализ, предоставяни от Adobe, Google и други, които ни помагат да анализираме и подобряваме Вашата практическа работа при сърфиране, както е посочено в този абзац. Можете да намерите техните правила за „бисквитки“ на следните връзки тук  за Adobe и тук  за Google. Доколкото се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да зададем тези „бисквитки“. Ако промените решението си или ако не искате да използваме информация за Вашите посещения по този начин, щракнете тук  за Adobe и тук  за Google, за да оттеглите съгласието си от техните услуги, а за други услуги за анализ – следвайте инструкциите по-долу.

Как да управлявате технологиите за проследяване

Съхраняваме информацията, събрана от „бисквитки“, за максималния срок, разрешен от закона.

Доколкото се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие и ще предоставим връзка към тези Правила, преди да зададем каквито и да е несъществени „бисквитки“ (т.е. бисквитките в категории (2) и (3) по-горе) и преди да използваме пикселни маркери в изпратените имейли към Вас (което искаме едновременно с Вашите предпочитания за директен маркетинг). Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като използвате методите, описани по-долу.

Ако използвате нашето Съдържание чрез браузър и са внедрени „бисквитки“, можете да промените предпочитанията си за „бисквитки“ и да оттеглите съгласието си по всяко време с помощта на Инструмента за съгласие за „бисквитки“ 

Не е необходимо да имате активирани „бисквитки“, за да използвате нашето Съдържание, но изключването им може да повлияе на практическата Ви работа в нашите сайтове и приложения.

Освен това помощното меню в лентата с менюта на повечето браузъри Ви дава информация как да не позволявате на браузъра си да приема нови „бисквитки“, как да изтриете стари „бисквитки“, как браузърът да Ви уведоми, когато получите нова „бисквитка“, и как да деактивирате всички „бисквитки“.

Технологии за идентифициране на местоположението

При спазване на приложимите закони може да използваме софтуер за GPS (глобални системи за позициониране), филтриране по географски признак и други технологии за разпознаване на местоположението, за да Ви локализираме (понякога точно) за цели като потвърждаване на Вашето местоположение, показване или ограничаване на показването на дадено съдържание (например ограничения за територията) и рекламиране въз основа на Вашето местоположение. Можете да изключите точното проследяване на географското местоположение чрез настройките за местоположение на Вашето устройство и/или в нашето Съдържание (ако има такова).

PlayStation, Apple iOS, устройства с Android и други свързани устройства

Когато получавате достъп до определени приложения от тези устройства, на Вашето устройство автоматично ще се съхраняват „бисквитки“ и други технологии за проследяване за следните цели: поддържане в профила, управление на ПИН кодове за родителски контрол, финансово отчитане и за други цели, разрешени от приложимото законодателство. Тези „бисквитки“ са от съществено значение за работата на приложението. В зависимост от използваното устройство имате възможност да оттеглите съгласието си или да премахнете тези „бисквитки“ от устройството чрез настройките или чрез изтриване на приложението или Вашия акаунт.

КАК И С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Може да споделяме Вашите Лични данни при следните обстоятелства:

 • С Ваше съгласие (включително за маркетинг и популяризации). Може да Ви помолим за съгласие да споделим Личните Ви данни с трети страни за техните собствени маркетингови цели и ако дадете съгласието си, ще ги споделим в съответствие с приложимото законодателство. Например може да споделяме Вашите Лични данни с партньори за маркетинг и популяризации, платформи на социални медии, както и с бизнес партньори. Предоставяме информация за третите страни, с които споделяме Вашите Лични данни в момента на получаване на Вашето съгласие. Понякога чрез използването на интерактивна функция, приспособление или приложение може да поискате да споделим Вашите Лични данни с трета страна и ще го направим при тези обстоятелства в съответствие с приложимото законодателство. Освен това, ако решите да се регистрирате за промоция, като например състезание, теглене на награди или конкурс, Вашите Лични данни може да бъдат разкрити на трети страни за целите на администрирането на такава промоция и съгласно нейните условия. Това също може да означава, че Вашите Лични данни ще бъдат включени в списък с победители или най-добре класирали се лица. Ако изпратите генерирано от потребителя съдържание към сайт или приложение, това съдържание ще бъде разкрито публично.
 • Трети страни, предоставящи услуги от наше име. Споделяме данни с нашите бизнес партньори, както и с трети страни , които изпълняват функции от наше име, като например хостинг или управление на нашия сайт и приложения, изпращане на имейли, изпълнение на услуги за маркетинг или рекламиране и извършване на анализ на данни. Когато правите покупка на някой от нашите сайтове или приложения, ще споделяме Вашите Лични данни с трети страни, за да обработим плащането с Вашата карта и да доставим Вашата поръчка.
 • Споделяне с партньори. Споделяме Вашите Лични данни с други субекти на SPE, които участват, когато обработваме данни за целите, изброени по-горе. Може също да споделяме Вашите Лични данни с други компании от групата на Sony за целите на анализа и за целите на директния маркетинг в съответствие с приложимото законодателство. Субектът, отговорен за управлението на Личните данни, споделени съгласно този раздел, е посочен тук .
 • Реорганизация на бизнеса. SPE или някой от неговите активи, включително Съдържанието, може да бъде продаден или да възникнат други трансакции, при които Вашите Лични данни може да се считат за един от бизнес активите на сделката. В този случай Вашите Лични данни може да бъдат прехвърлени на купувача или потенциалния купувач в степента, разрешена от закона, или като част от трансакцията, или по време на процес на надлежна проверка.
 • Задължително разкриване и правна защита. Може да споделяме информация с правителствени и правоприлагащи органи, както и с други страни, участващи във или обмислящи съдебни производства за спазване на правно задължение, когато добросъвестно считаме, че законът го изисква, за да потвърдим или наложим спазването на нашите Условия за ползване, публикувани във връзка с настоящите Правила, или когато това е необходимо за нас или за трети страни, за да защитим нашите или техните права, собственост, безопасност или сигурност.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Нашето Съдържание се хоства и управлява от нас или нашите доставчици на услуги в САЩ и други държави. Поради това Вашите Лични данни ще бъдат прехвърляни и обработвани в САЩ и други държави, които може да не осигуряват същото ниво на защита на данните като Вашата държава. За списък на държавите, в които Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени, моля, вижте тук . Ние осигуряваме подходяща защита за международни прехвърляния, както се изисква от закона за международните прехвърляния на данни. По отношение на прехвърлянията, произхождащи от държава или регион, например Обединеното кралство или Европейското икономическо пространство („ЕИП“), и ако прехвърлянето не е към държава, предмет на решение за адекватност или регламент за адекватност (или еквивалент), прилагаме подходящи решения за разглеждане на трансграничните прехвърляния, както се изисква от приложимото законодателство, например за ЕИП – стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, а за Обединеното кралство – стандартни договорни клаузи, одобрени от правителството на Обединеното кралство. Съгласно такова законодателство може да поискате копие от подходящите механизми, които прилагаме, като се свържете с нас, както е описано тук . Когато Вашето съгласие се изисква от приложимото законодателство за международните прехвърляния на Лични данни, като използвате Съдържанието и ни предоставяте Вашите Лични данни, Вие се съгласявате с международното прехвърляне на Вашите Лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Когато се изисква от приложимото законодателство, може да имате право да получите потвърждение, че поддържаме определени Лични данни, свързани с Вас, да потвърдите тяхното съдържание, произход и точност, както и право на достъп, преглед, пренасяне, заличаване, блокиране, възразяване или оттегляне на съгласието за обработване на определени Лични данни (без да се засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласие преди оттеглянето му). По-специално можете да ни помолите да не използваме Вашите Лични данни, когато извършваме профилиране за целите на директния маркетинг или друга обработка въз основа на Вашето съгласие.

Моля, посетете тази страница , за да подадете искане за упражняване на приложимите Ви права и да се свържете с нас с общи въпроси, свързани с поверителността. Може да поискаме определена информация с цел потвърждаване на самоличността на лицето, което търси достъп до своите Лични данни.

Ще положим разумни усилия да направим тези искани промени в нашите тогава действащи и подходящи потребителски бази данни възможно най-скоро, но не винаги е възможно да променим, премахнем или изтрием Вашата информация или публични публикации от нашите бази данни и след това може да останат архивирани остатъчни и/или кеширани данни, ако съхранението на тези данни попада в рамките на изключение от изпълнението на правата на субекта на данните съгласно приложимото законодателство. Освен това си запазваме правото да съхраняваме Вашите Лични данни (а) както е разрешено от приложимото законодателство; б) съгласно изискванията на приложимото законодателство; и в) толкова дълго, колкото е разумно необходимо за изпълнение на целите, за които се съхраняват данните, освен в степента, забранена от приложимото законодателство.

Можете да оттеглите съгласието си от получаването на бюлетини по имейл, като следвате инструкциите за оттегляне на съгласие, предоставени Ви в тези имейли. Ако се регистрирате за получаване на SMS или MMS съобщения, можете да се отпишете от получаването на тези съобщения, като отговорите „STOP“. Съобщенията, свързани с акаунти за трансакции, няма да бъдат засегнати, ако оттеглите съгласието си от маркетинговите комуникации

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защита на Личните данни от загуба, злоупотреба, промяна или непреднамерено унищожаване.  Ние защитаваме Вашата информация в съответствие със стандартите, изисквани от приложимото законодателство, но имайте предвид, че с промяната на технологиите не можем да гарантираме, че всички наши мерки за сигурност ще бъдат перфектни или непроницаеми. Ако имате основание да смятате, че взаимодействието Ви с нас вече не е сигурно, моля, свържете се с нас незабавно, както е описано подробно на следната страница „Връзка с нас “.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО ДОГОВОР

Не е задължително да предоставяте всички Лични данни, посочени в настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“, за да използвате нашето Съдържание или да взаимодействате с нас офлайн, но е възможно някоя функционалност да не бъде налична, ако не предоставите определени Лични данни. Ако не предоставите определени Лични данни, може да не успеем да отговорим на Вашето искане, да извършим трансакция с Вас или да Ви предоставим маркетингов материал, който смятаме, че може да е полезен за Вас.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛИРАНЕ

Не използваме автоматизирано вземане на решения без човешка намеса, включително профилиране, по начин, който създава правни последици за Вас или по друг начин значително Ви засяга.

СЪХРАНЯВАНЕ

За Лични данни, които събираме и обработваме за целите, описани по-горе, съхраняваме такива Лични данни не по-дълго от периода, необходим за изпълнение на целите, посочени в настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“. Това може да включва съхраняване на Лични данни за по-дълго от периода, за който Ви предоставяме нашите услуги с цел разглеждане на данъчни и корпоративни права и задължения, права и задължения, свързани със спазването на законодателството, съдебни спорове и други законови права и задължения. Съхраняваме Лични данни , свързани с маркетингови дейности, за периода, разрешен от приложимото законодателство (освен ако не оттеглите съгласието си на по-ранен етап), и при поискване ще заличим тези данни по сигурен начин в съответствие с приложимото законодателство.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА

Периодично е възможно да актуализираме настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“, когато нашите услуги и практики за поверителност се променят, или както се изисква от закона. Датата на влизане в сила на нашите Правила за поверителност и „бисквитки“ е публикувана по-горе и Ви препоръчваме да посещавате нашето Съдържание периодично, за да сте информирани за нашите практики за поверителност. Ние ще публикуваме актуализираната версия на Правилата за поверителност и „бисквитки“ в нашето Съдържание и ще поискаме Вашето съгласие, когато се изисква законово от приложимото законодателство.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси или коментари относно настоящите Правила за поверителност и „бисквитки“ или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас, като щракнете върху една от опциите тук или ни пишете на съответния адрес на субекта, посочен тук .

Възможно е също така да имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните в държавата, в която живеете, където работите или където смятате, че е настъпило нарушение на защитата на данните.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Всички права запазени.