Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΑ COOKIES

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Η παρούσα Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies ισχύει από τις 27 July, 2022.

Η παρούσα Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, ισχύει για οποιονδήποτε ιστότοπο, εφαρμογές και διαδικτυακές λειτουργίες της Sony Pictures Entertainment Inc. («Περιεχόμενο») που σχετίζονται με αυτήν την Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies («Πολιτική»).

Σε αυτήν την Πολιτική, χρησιμοποιούμε τις λέξεις «SPE» ή «εμείς», «μας» και «εμάς» για να αναφερόμαστε συλλήβδην στην Sony Pictures Entertainment Inc. ή/και ορισμένες από τις θυγατρικές της που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης («Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») σχετικά με εσάς και ποιοι είναι οι «υπεύθυνοι επεξεργασίας» όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Η οντότητα SPE που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι συνήθως η εταιρεία που παρέχει το συγκεκριμένο Περιεχόμενο ή δραστηριότητα με την οποία ασχολείστε. Για να βρείτε την τοπική σας οντότητα της SPE, κάντε κλικ εδώ. Εάν δεν κατανοείτε ακόμα ποια είναι η σχετική οντότητα της SPE ή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις επιλογές που αναφέρονται εδώ. Τα εταιρικά γραφεία της Sony Pictures Entertainment Inc. βρίσκονται στη διεύθυνση 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA.

Ακολουθούμε αυτήν την Πολιτική σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις τοποθεσίες όπου δραστηριοποιούμαστε. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να παρέχουμε πρόσθετες Δηλώσεις Ιδιωτικού Απορρήτου ή/και Cookies ειδικά για τα προϊόντα ή την περιοχή σε αυτές τις περιοχές.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με καθένα από αυτά τα βασικά σημεία, δείτε την πλήρη διατύπωση της Πολιτικής παρακάτω.

 Πληροφορίες που παρέχετε εσείς

Συλλέγουμε ορισμένες κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε εσείς.

 Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη

Λαμβάνουμε επίσης συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς από τρίτα μέρη, όπως εφαρμογές τρίτων και παρόχους δεδομένων.

 Σκοπός και νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας

Χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Περιεχομένου, να επεξεργάζεστε την εγγραφή ή τη συνδρομή σας, να αναλύουμε το πώς χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενό μας και για να σας παρέχουμε το ζητούμενο Περιεχόμενο που σχετίζεται με τις ταινίες μας, τα τηλεοπτικά μας προγράμματα και άλλες προσφορές.

Όπου απαιτείται νομικά, βασιζόμαστε σε μια σειρά νομικών βάσεων για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης, όπου είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ή το συμφέρον ενός τρίτου μέρους, στη συγκατάθεσή σας ή όπου είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

 Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για την εξατομίκευση του Περιεχομένου και των διαφημίσεων και για τη βελτίωση της λειτουργίας του Περιεχομένου μας. Εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα το κάνουμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

 Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

Γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν αναρτάτε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας. Μπορεί να γνωστοποιήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή άλλες εταιρείες του ομίλου Sony σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Μοιραζόμαστε επίσης δεδομένα με τρίτα μέρη που προσλαμβάνουμε για την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό μας ή όταν η γνωστοποίηση απαιτείται από το νόμο ή σε ορισμένες άλλες καταστάσεις. 

 Διεθνείς διαβιβάσεις

Διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες δικαιοδοσίες στις οποίες βρισκόμαστε εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας. Διαθέτουμε κατάλληλες διασφαλίσεις για την κάλυψη αυτών των διαβιβάσεων εάν είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων εκτός ΕΟΧ ή Η.Β.).

 Τα δικαιώματά σας

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα, όπως να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένου του απευθείας μάρκετινγκ), ή άλλες ενέργειες σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

 Ασφάλεια δεδομένων

Διατηρούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή ακούσια καταστροφή.

 Πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της σύμβασης

Αν και δεν είστε νομικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν δεν μας παρέχετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλους τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται σε σχέση με την παρούσα Πολιτική.

 Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Δεν πραγματοποιούμε καμία πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ που έχει νομική ή παρόμοια σημαντική επίδραση σε εσάς.

 

 

 Διατήρηση

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

 Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Ενδέχεται να αναθεωρήσουμε αυτήν την Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies, για παράδειγμα, για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές στη νομοθεσία, τις πρακτικές μας για τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις λειτουργίες του Περιεχομένου ή τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

 Επικοινωνία με εμάς

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σάς απασχολεί κάποιο ζήτημα ή έχετε σχόλια, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται εδώ.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις ακόλουθες κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μας παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο:

 • Δεδομένα ταυτότητας: Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας διαφοροποιούμε από άλλα άτομα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες όπως: όνομα και επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ταχυδρομική διεύθυνση, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και απαντήσεις σε ερωτήσεις ασφαλείας λογαριασμού.
 • Πληροφορίες επικοινωνίας: Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να διατηρούμε την επαφή μας μαζί σας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες Πληρωμής: πληροφορίες που επιτρέπουν σε εμάς ή σε τρίτους παρόχους μας να επεξεργαζόμαστε πληρωμές όπου απαιτείται για να σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στο Περιεχόμενό μας, σε μια σχετική αγορά ή κατάσταση συνδρομής και ιστορικό πληρωμών.
 • Οι καταχωρήσεις ή τα σχόλιά σαςΠληροφορίες που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας, σε κληρώσεις βραβείων ή μια από τις έρευνες ή την έρευνα καταναλωτών μας.
 • Τα ερωτήματά σας: Πληροφορίες που παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας αναζητώντας υποστήριξη πελατών.
 • Περιεχόμενο παραγόμενο από το χρήστη: Όταν σας παρέχουμε την ευκαιρία να φορτώσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήση, θα συλλέξουμε φωτογραφίες, εικόνες βίντεο ή άλλο περιεχόμενο που μπορεί να φορτώσετε.
 • Πληροφορίες χρήσης: Εμείς και οι τρίτοι συνεργάτες και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, όπως το Google Analytics ή/και το Adobe Analytics, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών που συλλέγουν και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και χρήσης του Περιεχομένου. Οι πληροφορίες χρήσης μπορεί να αποτελούνται από τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο υπηρεσιών, τις ιστοσελίδες, βίντεο και τις εφαρμογές που προλάβατε, το χρόνο που τις προλάβατε και για πόσο χρονικό διάστημα, το ιστορικό ενός παιχνιδιού ή βίντεο, το επίπεδο δεξιοτήτων, δημογραφικές πληροφορίες για εσάς (όπως η ηλικία, το φύλο, η γλώσσα, η τοποθεσία και τομείς ενδιαφέροντος, όπου διατίθενται), τη ζώνη ώρας, τη γλώσσα και τι κοιτάξατε πριν προσπελάσετε το Περιεχόμενό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ορισμένων από αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα για Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης.
 • Αναγνωριστικά συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέξουμε αυτόματα τη διεύθυνση IP σας ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό του υπολογιστή σας, της κινητής συσκευής, της τεχνολογίας ή άλλης συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Περιεχόμενο. Ένα μοναδικό αναγνωριστικό είναι ένας αριθμός που εκχωρείται αυτόματα στη συσκευή σας όταν προσπελάσετε έναν ιστότοπο ή τους διακομιστές του και οι υπολογιστές μας αναγνωρίζουν τη συσκευή σας με αυτόν τον αριθμό. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να μας παρέχουν τη φυσική τοποθεσία της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ορισμένων από αυτές τις πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης.

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Όταν κλείνετε τον ιστότοπο ή την πλατφόρμα μας, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να συλλεχθούν από ένα τρίτο μέρος και να υπόκεινται στην δήλωση περί ιδιωτικού απορρήτου και cookie.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Το Περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε συνδυασμό με το Περιεχόμενο, πρόσθετα προγράμματα, ιστότοπους, τοποθεσίες, πλατφόρμες, εφαρμογές ή άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τρίτους («Υπηρεσίες Τρίτων»). Αυτές οι Υπηρεσίες Τρίτων μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους cookies, web beacons και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να συλλέγουν ανεξάρτητα πληροφορίες σχετικά με εσάς και μπορεί να ζητούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από εσάς. Οι πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους ισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις και όχι αυτή η Πολιτική.

Ορισμένες λειτουργίες στο Περιεχόμενο επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις που ξεκινάτε μεταξύ του Περιεχομένου και ορισμένων Υπηρεσιών Τρίτων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων («Λειτουργίες Κοινωνικών Μέσων»). Παραδείγματα Λειτουργιών Κοινωνικών Μέσων περιλαμβάνουν: τη δυνατότητά σας να στέλνετε περιεχόμενο όπως επαφές και φωτογραφίες μεταξύ του Περιεχομένου και μιας Υπηρεσίας Τρίτου, τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στο «Μου αρέσει» ή να «μοιράζεστε» το περιεχόμενο της SPE,  σύνδεση στο Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας σε μια Υπηρεσία Τρίτου (π.χ., χρησιμοποιώντας το Facebook Connect για να συνδεθείτε στην Υπηρεσία) και για να συνδέσετε το Περιεχόμενο σε μια Υπηρεσία Τρίτου (π.χ, για να λάβετε ή να προωθήσετε πληροφορίες προς ή από το Περιεχόμενο). Εάν χρησιμοποιείτε Λειτουργίες Κοινωνικών Μέσων και πιθανώς άλλες Υπηρεσίες Τρίτων, οι πληροφορίες που αναρτάτε ή στις οποίες παρέχετε πρόσβαση μπορεί να εμφανίζονται δημόσια στο Περιεχόμενο ή από την Υπηρεσία Τρίτων που χρησιμοποιείτε. Ομοίως, αν δημοσιεύσετε πληροφορίες σε μια Υπηρεσία Τρίτου που παραπέμπει στο Περιεχόμενο (π.χ., χρησιμοποιώντας ένα hashtag που σχετίζεται με εταιρείες SPE ή του ομίλου Sony σε ένα tweet ή μια ενημέρωση κατάστασης), η ανάρτησή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ή σε σχέση με το Περιεχόμενο ή με άλλο τρόπο από εταιρείες του ομίλου SPE και Sony. Επίσης, τόσο η SPE όσο και το τρίτο μέρος ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση του Περιεχομένου και οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου. Οι Υπηρεσίες Τρίτων ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχουν στην SPE ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως δεδομένα αναγνώρισης, στοιχεία επικοινωνίας, τα σχόλιά σας και περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες, πληροφορίες χρήσης, συμπεράσματα για εσάς και αναγνωριστικά συσκευής.  Στο βαθμό που είναι σχετικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπου ελέγχουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας από κοινού με τρίτα μέρη, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτή τη σχέση στο σημείο συλλογής ή μέσω του Εργαλείου συναίνεσης για τα cookie.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που περιγράφονται παραπάνω για τους ακόλουθους σκοπούς και όπου απαιτείται να έχουμε νομική βάση, βασιζόμαστε στις ακόλουθες νομικές βάσεις:

Για να εκπληρώσουμε μια σύμβαση ή να προχωρήσουμε σε βήματα που σχετίζονται με μια σύμβαση?

 • Για να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας σε έναν ιστότοπο ή εφαρμογή ή μη συμμετοχή σας σε ένα διαγωνισμό, κλήρωση βραβείων ή ανταγωνισμό
 • Για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στους όρους ή τις πολιτικές μας και άλλα μηνύματα συναλλαγών
 • Για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας και να εκπληρώσουμε την παραγγελία ή την υπηρεσία συνδρομής που αγοράσατε
 • Για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε τον διαδικτυακό λογαριασμό ή τις συνδρομές σας

Όπου αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς που εξυπηρετούν το νόμιμο συμφέρον μας ή το συμφέρον τρίτων. Αυτά τα συμφέροντα είναι

 • Να σας παρέχουμε πρόσβαση σε Περιεχόμενο και λειτουργίες στους ιστότοπους και τις εφαρμογές
 • Να σας στέλνουμε τις πληροφορίες που ζητήσατε
 • Να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ιστότοπων και των εφαρμογών μας, προσπαθώντας να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένες ή κακόβουλες δραστηριότητες
 • Να επιβάλουμε τη συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται σε συνδυασμό με αυτήν την Πολιτική και άλλες πολιτικές
 • Να βοηθήσουμε άλλους οργανισμούς (όπως οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων) να επιβάλουν τα δικά τους δικαιώματα
 • Να προσδιορίσουμε την κατά προσέγγιση τοποθεσία σας και να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενό μας (π.χ. γλώσσα, νόμισμα, περιορισμοί περιοχής)
 • Να προσαρμόσουμε το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξατομικευμένου Περιεχομένου στο πλαίσιο των υπηρεσιών ροής μας
 • Να αναλύσουμε το πώς χρησιμοποιείται το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και διάρκειας των προβολών)
 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της ανατροφοδότησης και των σχολίων σας που παρέχονται μέσω έρευνας ή έρευνας καταναλωτών
 • Για την προσαρμογή διαφημίσεων και προσφορών για εσάς, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Για να σας παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών

Όπου μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας

 • Όπου μας ζητάτε να σας στείλουμε πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ενός μέσου όπου χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μάρκετινγκ μέσω email)
 • Για την προσαρμογή διαφημίσεων και προσφορών για εσάς, όπου απαιτείται συγκατάθεση από την ισχύουσα νομοθεσία
 • Όπου απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους, συγκατάθεση για την τοποθέτηση cookies και τη χρήση παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα για τα Cookies και παρόμοια τεχνολογία παρακολούθησης.
 • Σε άλλες περιπτώσεις όπου ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για ένα σκοπό που εξηγούμε εκείνη τη στιγμή
 • Όπου παρέχουμε διαδικτυακές υπηρεσίες σε παιδιά και η σχετική επεξεργασία απαιτεί συναίνεση, στον βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία (για παράδειγμα επειδή το παιδί είναι κάτω από ένα σχετικό όριο ηλικίας), απαιτείται η συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα για να γίνει αυτό.

Όπου είναι αναγκαίο για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις

 • Σε απάντηση αιτημάτων από την κυβέρνηση, κανονιστικές αρχές, δικαστικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου που διεξάγουν μία έρευνα.
 • Για συμμόρφωση με φορολογικούς ή λογιστικούς κανόνες ή άλλη νομική υποχρέωση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Cookies, web beacons (επίσης γνωστά ως «tracking pixels» - εικονοστοιχεία ανίχνευσης) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την SPE και τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών του ομίλου Sony, για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με το Περιεχόμενο ή τα email που σας στέλνει η SPE, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησης και αγορών σας.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες παρακολούθησης για τρεις σκοπούς:

 • Για να σας παρέχουμε την υπηρεσία(ες) και τη ρύθμιση(εις) που ζητήσατε: για παράδειγμα, επιτρέποντάς σας να περιηγήστε μεταξύ σελίδων αποτελεσματικά, διατηρώντας σας συνδεδεμένους κατά την επίσκεψή σας, ελέγχοντας για σφάλματα και δυσλειτουργίες στο Περιεχόμενο και διασφαλίζοντας την ασφάλεια του Περιεχομένου. Συνήθως συλλέγουμε πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αναγνωριστικά συσκευής, πληροφορίες χρήσης που σχετίζονται με δυσλειτουργίες, σφάλματα ή ζητήματα ασφάλειας περιεχομένου, καθώς και τις προτιμήσεις που επιλέξατε για αυτούς τους σκοπούς..
 • Για να εμφανίζουμε διαφημίσεις και συστάσεις περιεχομένου που σχετίζονται περισσότερο με τα δικά σας ενδιαφέροντα: για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες παρακολούθησης για να θυμόμαστε το Περιεχόμενο για το οποίο έχετε επιδείξει ενδιαφέρον, ώστε να κάνουμε συστάσεις και να εξατομικεύσουμε το Περιεχόμενο και στη συνέχεια το χρησιμοποιούμε ως βοήθημα για να σας προβάλλουμε πιο σχετικές διαφημίσεις, ακόμη και όταν βρίσκεστε σε άλλο ιστότοπο. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση, στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών και βοηθούν εμάς και άλλους να παρακολουθούμε αν οι διαφημίσεις έχουν εμφανιστεί σωστά. Συνήθως συλλέγουμε πληροφορίες επικοινωνίας, αναγνωριστικά συσκευής, όπως διεύθυνση IP και πληροφορίες χρήσης, όπως οι αλληλεπιδράσεις με τις διαφημίσεις και το ιστορικό περιήγησής σας για αυτόν τον σκοπό.

  Επιτρέπουμε επίσης σε άλλους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τεχνολογίες παρακολούθησης και για αυτούς τους διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με πλατφόρμες και ιστότοπους τρίτων (όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης) για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων σε τέτοιες υπηρεσίες και πλατφόρμες τρίτων σε εσάς ή σε άλλους και ενδέχεται να μετατρέψουμε τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες σας σε μια μοναδική τιμή και να τις παρέχουμε σε αυτές τις πλατφόρμες τρίτων για σκοπούς αντιστοίχισης. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες και ιστότοπους τρίτων στο Εργαλείο συγκατάθεσης για τα cookie.

  Στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν ορίσουμε αυτά τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένα cookie που χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις περιγράφεται παραπάνω, βάσει ενδιαφερόντων, από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μεταξύ συσκευών και για να ασκήσετε συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με αυτά τα cookie, επισκεφθείτε τους ιστότοπους των Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας.

 • Για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε την εμπειρία περιήγησής σας: για να αναλύουμε ποιο Περιεχόμενο είναι το πιο δημοφιλές και ποιο εμφανίζεται περισσότερο και ποιο λιγότερο, ώστε να λαμβάνουμε γενικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες του Περιεχομένου (όπως ηλικία, φύλο και τομείς ενδιαφέροντος). Επίσης, ενδέχεται να θυμόμαστε την ιστοσελίδα από την οποία κλείσατε την προβολή του Περιεχομένου, ώστε να μπορείτε να επιστρέψετε στην ίσια ιστοσελίδα όταν προβάλετε ξανά το περιεχόμενο. Συνήθως συλλέγουμε αναγνωριστικά συσκευής όπως διεύθυνση IP και πληροφορίες χρήσης όπως ιστορικό περιήγησης, τύπος συσκευής και προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα για αυτόν το σκοπό. Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης που παρέχονται από την Adobe, την Google και άλλους για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας, όπως περιγράφεται σε αυτήν την παράγραφο. Μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές τους για τα cookies στους παρακάτω συνδέσμους εδώ για την Adobe και εδώ για την Google. Στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας πριν ορίσουμε αυτά τα cookies. Εάν αλλάξετε γνώμη ή εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας με αυτόν τον τρόπο, κάντε κλικ εδώ για την Adobe και εδώ για την Google, για να εξαιρεθείτε από τις υπηρεσίες τους και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για άλλες υπηρεσίες ανάλυσης.

Πώς να διαχειριστείτε τις τεχνολογίες παρακολούθησης

Διατηρούμε πληροφορίες που συλλέγονται από cookies για τη μέγιστη περίοδο που επιτρέπεται από το νόμο.

Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα παρέχουμε έναν σύνδεσμο προς αυτήν την Πολιτική πριν ορίσουμε οποιαδήποτε μη απαραίτητα cookie (δηλαδή τα cookie στις κατηγορίες (2) και (3) παραπάνω) και πριν χρησιμοποιήσουμε ετικέτες pixel στα email που αποστέλλονται σε εσάς (κάτι το οποίο ζητάμε ταυτόχρονα με τις προτιμήσεις σας για απευθείας μάρκετινγκ). Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτήν τη συγκατάθεση σε οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω ή όπως περιγράφεται κατά τα άλλα και συγκεκριμένα στο Περιεχόμενο.

Εάν χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενό μας μέσω προγράμματος περιήγησης και τα cookies έχουν επιτραπεί, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας το Εργαλείο Συγκατάθεσης Cookie. Δεν χρειάζεται να έχετε ενεργοποιήσει τα cookie για τη χρήση του Περιεχομένου μας, αλλά η απενεργοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας.

Επιπλέον, το μενού βοήθειας στη γραμμή μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης σας λέει πώς να αποτρέψετε την αποδοχή νέων cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας, πώς να διαγράψετε παλιά cookie, πώς να σας ενημερώσει το πρόγραμμα περιήγησης όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε εντελώς τα cookies.

Τεχνολογίες προσδιορισμού τοποθεσίας

Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε λογισμικό GPS (παγκόσμια συστήματα εντοπισμού τοποθεσίας), γεωφιλτράρισμα και άλλες τεχνολογίες που γνωρίζουν την τοποθεσία για να σας εντοπίσουμε (μερικές φορές ακριβώς) για σκοπούς όπως η επαλήθευση της τοποθεσίας σας και η παράδοση ή ο περιορισμός περιεχομένου (π.χ. περιορισμοί επικράτειας) και διαφημίσεις με βάση την τοποθεσία σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ακριβή παρακολούθηση γεωγραφικής τοποθεσίας μέσω των ρυθμίσεων τοποθεσίας στη συσκευή σας ή/και στο Περιεχόμενό μας (εάν διατίθενται). 

PlayStation, Apple iOS, Συσκευές Android και άλλες συνδεδεμένες συσκευές

Όταν προσπελάσετε ορισμένες εφαρμογές από αυτές τις συσκευές, cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης θα αποθηκευτούν αυτόματα στη συσκευή σας για τους ακόλουθους σκοπούς: διατήρηση της σύνδεσής σας, διαχείριση κωδικών PIN γονικού ελέγχου, οικονομικές αναφορές και για άλλους σκοπούς που επιτρέπονται από τους τοπικούς νόμους. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εφαρμογής. Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να μπορείτε να εξαιρεθείτε ή να αφαιρέσετε αυτά τα cookie από τη συσκευή μέσω των ρυθμίσεων ή διαγράφοντας την εφαρμογή ή τον λογαριασμό σας.

 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Μπορεί να γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπως και για σκοπούς Μάρκετινγκ και Προωθήσεων). Μπορεί να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ και εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα τα γνωστοποιήσουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Για παράδειγμα, μπορεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με συνεργάτες μάρκετινγκ και προώθησης και επιχειρηματικούς συνεργάτες.  Σας δίνουμε τα στοιχεία των τρίτων με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας κατά τη στιγμή της λήψης της συγκατάθεσής σας. Κατά καιρούς, μέσω της χρήσης μιας διαδραστικής λειτουργίας, ενός γραφικού στοιχείου ή μιας εφαρμογής, μπορείτε να ζητήσετε να γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με ένα τρίτο μέρος και θα το κάνουμε συνήθως υπό αυτές τις περιστάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.  Επιπλέον, εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για μια προώθηση, όπως ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση βραβείων ή έναν ανταγωνισμό, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για σκοπούς διαχείρισης μιας τέτοιας προώθησης και σύμφωνα με τους όρους μιας τέτοιας προώθησης. Αυτό μπορεί επίσης να σημαίνει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα συμπεριληφθούν σε μια λίστα νικητών ή στη λίστα των καλύτερων παικτών. Εάν υποβάλετε περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστη σε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή, αυτό το περιεχόμενο θα αποκαλυφθεί δημόσια.
 • Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Γνωστοποιούμε δεδομένα με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, καθώς και με τρίτους που εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία ή η λειτουργία του ιστότοπου και των εφαρμογών μας, η αποστολή email, η παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης και η διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων. Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά σε έναν από τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, θα γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με τρίτους για να επεξεργαστούμε την πληρωμή με κάρτα και να παραδώσουμε την παραγγελία σας.
 • Γνωστοποίηση σε συνδεδεμένες εταιρείες. Γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με άλλες οντότητες της SPE οι οποίες εμπλέκονται κατά την επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας με άλλες εταιρείες του ομίλου Sony για σκοπούς ανάλυσης, επαλήθευσης λογαριασμού, διαχείρισης λογαριασμού και για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που γνωστοποιούνται σύμφωνα με αυτήν την ενότητα παρατίθεται εδώ.
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων: Η SPE ή οποιοδήποτε από τα περιουσιακά της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου, μπορεί να πωληθεί ή άλλες συναλλαγές μπορεί να πραγματοποιηθούν, κατά τις οποίες τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να θεωρηθούν ως ένα από τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία της συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στον αγοραστή ή τον υποψήφιο αγοραστή στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είτε ως μέρος της συναλλαγής είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας επιμέλειας.
 • Υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις και νομική προστασία Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε πληροφορίες με την κυβέρνηση και τις αρχές επιβολής του νόμου και με άλλα μέρη που εμπλέκονται, ή σκοπεύουν να προβούν σε νομικές διαδικασίες για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, όταν πιστεύουμε καλόπιστα ότι ο νόμος το απαιτεί, για την επαλήθευση ή την επιβολή των Όρων Χρήσης μας που έχουν αναρτηθεί σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για εμάς ή για τρίτους για την προστασία των δικαιωμάτων, των περιουσιακών στοιχείων,  της ασφάλειας ή της προστασίας μας ή αυτών.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Το Περιεχόμενο μας φιλοξενείται και λειτουργεί από εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Συνεπώς, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διαβιβαστούν και θα υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες που ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με τη χώρα σας. Για μια λίστα χωρών στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, δείτε εδώ. Παρέχουμε κατάλληλες προστασίες για διεθνείς διαβιβάσεις, όπως απαιτεί ο νόμος για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων. Όσον αφορά στις διαβιβάσεις που προέρχονται από χώρα ή περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος («ΕΟΧ»), και εάν η διαβίβαση δεν γίνεται σε χώρα η οποία αποτελεί αντικείμενο απόφασης επάρκειας ή κανονισμού επάρκειας (ή ισοδύναμου), εφαρμόζουμε κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών διαβιβάσεων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως, όσον αφορά στον ΕΟΧ, τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσον αφορά στο Η.Β., τυπικές συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση του Η.Β. Σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους, μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των κατάλληλων μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται λεπτομερώς εδώ. Όπου απαιτείται η συναίνεσή σας από τους εφαρμοστέους νόμους για τη διεθνή διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τη χρήση του Περιεχομένου και με την παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συναινείτε στη διεθνή διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όπου απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ότι διατηρούμε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς, να επαληθεύσετε το περιεχόμενο, την προέλευση και την ακρίβειά τους, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου, διαγραφής ή αποκλεισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία ορισμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της). Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας όταν καταρτίζουμε προφίλ για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας.

Επισκεφθείτε αυτήν τη σελίδα για να υποβάλετε ένα αίτημα για την άσκηση των εφαρμοστέων δικαιωμάτων σας και να επικοινωνήσετε μαζί μας για γενικές ερωτήσεις που σχετίζονται με το ιδιωτικό απόρρητο.  Ενδέχεται να ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες με σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας του ατόμου που αναζητά πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του/της.

Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να διεξάγουμε τέτοιες ζητούμενες αλλαγές στις τότε ενεργές και σχετικές βάσεις δεδομένων καταναλωτών το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν είναι πάντα δυνατό να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες ή τις δημόσιες αναρτήσεις σας από τις βάσεις δεδομένων μας και τα υπολειμματικά ή/και προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα ενδέχεται να παραμείνουν αρχειοθετημένα μετέπειτα, εάν η διατήρηση αυτών των δεδομένων εμπίπτει σε εξαίρεση από την εκπλήρωση των δικαιωμάτων σας στο υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας (α) όπως επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους, β) όπως απαιτείται από την εφαρμοστέους νόμους και (γ) για όσο διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατηρούνται τα δεδομένα, εκτός από τον βαθμό που απαγορεύεται από τους εφαρμοστέους νόμους. 

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη ενημερωτικών δελτίων μέσω email ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που σας παρέχονται σε αυτά τα email. Εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε μηνύματα SMS ή MMS, μπορείτε να διαγραφείτε από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνεται απαντώντας «STOP». Τα μηνύματα συναλλακτικών λογαριασμών δεν θα επηρεαστούν εάν εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση ή ακούσια καταστροφή. Προστατεύουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με πρότυπα που απαιτούνται από τους ισχύοντες νόμους, σημειώστε, ωστόσο, ότι καθώς αλλάζουν οι τεχνολογίες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα τα μέτρα ασφαλείας θα είναι τέλεια ή αδιαπέραστα. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως, όπως περιγράφεται παρακάτω στη σελίδα «Επικοινωνήστε μαζί μας».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δεν απαιτείται να παρέχετε όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που προσδιορίζονται σε αυτήν την Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies για να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενό μας ή να αλληλεπιδράσετε μαζί μας εκτός διαδικτύου, αλλά ορισμένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες εάν δεν παρέχετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν δεν παρέχετε ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας, να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή μαζί σας ή να σας παρέχουμε μάρκετινγκ που πιστεύουμε ότι θεωρείτε πολύτιμο.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, με τρόπο που να παράγει έννομα αποτελέσματα για εσάς ή να σας επηρεάζει σημαντικά.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ

Για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, διατηρούμε συνήθως αυτά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όχι περισσότερο από την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για περισσότερο από την περίοδο για την οποία σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για τη διευθέτηση φορολογικών, εταιρικών, ζητημάτων συμμόρφωσης, δικαστικών υποθέσεων και άλλων νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εμείς διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με δραστηριότητες μάρκετινγκ για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους (εκτός εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε προγενέστερο στάδιο) και κατόπιν αιτήματος θα διαγράψουμε με ασφάλεια αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς αυτήν την Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies, καθώς οι υπηρεσίες και οι πρακτικές απορρήτου μας αλλάζουν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πολιτικής για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies είναι αναρτημένη παραπάνω και σας συνιστούμε να επισκέπτεστε περιοδικά το Περιεχόμενό μας για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας. Θα δημοσιεύσουμε την επικαιροποιημένη έκδοση της Πολιτικής για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies στο Περιεχόμενό μας και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας όταν απαιτείται νομικά από τους εφαρμοστέους νόμου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική για το Ιδιωτικό Απόρρητο και τα Cookies ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ σε μία από τις επιλογές εδώ ή γράψτε μας στη σχετική διεύθυνση της οντότητας που αναφέρεται εδώ.

Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων στη χώρα όπου ζείτε, όπου εργάζεστε ή όπου θεωρείτε ότι έχει συμβεί παραβίαση της προστασίας δεδομένων.

***