Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης: 27 July, 2022

Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (αυτοί οι «Όροι») ισχύουν για τους ιστότοπους της Sony Pictures Entertainment (τμήμα της Sony Corporation), τις διαδικτυακές υπηρεσίες, το λογισμικό ή τις εφαρμογές (τις «Υπηρεσίες») που συνδέονται με τους παρόντες Όρους. Στους παρόντες Όρους, χρησιμοποιούμε "SPE", "εμείς" ή "εμάς" ή "μας" για να αναφερόμαστε σε οντότητες entities.  της Sony Pictures Entertainment . Μαζί με τη Sony Pictures Entertainment Inc., η οντότητα SPE που είναι υπεύθυνη για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία (συλλογικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) μπορεί να εντοπιστεί κάνοντας κλικ εδώ. Τα εταιρικά γραφεία της Sony Pictures Entertainment Inc. βρίσκονται στη διεύθυνση 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων ή την επίσκεψη ή άλλως χρησιμοποιώντας την ισχύουσα Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (όπως ισχύει), συμφωνείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και να δεσμεύεστε από αυτούς και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους (όπως ορίζονται παρακάτω) και επιβεβαιώνετε ότι τους έχετε διαβάσει και κατανοήσει. Επίσης, αναγνωρίζετε, συμφωνείτε και συναινείτε με τις πρακτικές δεδομένων μας όπως περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies και οποιουσδήποτε άλλους όρους που δημοσιεύονται στο εφαρμοστέο τμήμα της Υπηρεσίας.

 

Όταν αναφερόμαστε σε "εσείς" ή "σας"στους παρόντες Όρους εννοούμε:

 • εάν είστε καταναλωτής, το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για σκοπό που είναι εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του και
 • εάν δεν είστε καταναλωτής: (α) την επιχείρηση που έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε. ή (β) το άτομο που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για σκοπούς που δεν είναι εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός του (σε κάθε περίπτωση «Επιχείρηση»)

Οι παρόντες Όροι επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Περιλαμβάνουν διάφορους περιορισμούς και εξαιρέσεις, καθώς και μια ρήτρα δικαιοδοσίας που καθορίζει πού θα επιλύονται οι διαφορές. Εάν δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τυχόν Πρόσθετους Όρους, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία και απεγκαταστήστε τυχόν λήψεις και εφαρμογές της Υπηρεσίας.

Πρόσθετοι Όροι

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι, που αναρτώνται στην Υπηρεσία, ισχύουν για τη χρήση ορισμένων τμημάτων της Υπηρεσίας από εσάς (μεμονωμένα και συλλογικά“Πρόσθετοι Όροι”). Στο βαθμό που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των παρόντων Όρων και τυχόν Πρόσθετων Όρων, οι παρόντες Όροι θα υπερισχύουν, εκτός εάν οι Πρόσθετοι Όροι ορίζουν ρητά το αντίθετο.

Ενημερώσεις στους παρόντες Όρους και τους Πρόσθετους Όρους

Ενδέχεται να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους και τους Πρόσθετους Όρους αναρτώντας νέους ή τροποποιημένους όρους στην Υπηρεσία, όπως εξηγείται αναλυτικότερα εδώ. Η από σας συνέχιση της χρήσης της Υπηρεσίας μετά από μια τέτοια αλλαγή συνιστά αποδοχή από σας των αναθεωρημένων Όρων και των ισχυόντων Πρόσθετων Όρων. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τους παρόντες Όρους.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

 1. Ιδιοκτησία. Η Υπηρεσία και το όλο περιεχόμενό της (“Περιεχόμενο”), συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία και στο Περιεχόμενο (“Πνευματική Ιδιοκτησία”), ανήκουν ή ελέγχονται από τη SPE, τις εταιρείες μας του ομίλου Sony και τις θυγατρικές, τους δικαιοπάροχους μας και ορισμένα άλλα τρίτα μέρη. Όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα σε σχέση με το Περιεχόμενο και την Πνευματική Ιδιοκτησία που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας αποτελούν ιδιοκτησία της SPE, των εταιρειών μας του ομίλου Sony και των θυγατρικών, των δικαιοπάροχων μας ή ορισμένων άλλων τρίτων μερών και προστατεύονται από όλα τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή/και άλλα δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων αυτών της χώρας διαμονής σας ή των διεθνών νόμων, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η SPE κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για την επιλογή, τη συγκέντρωση, τη συναρμολόγηση, τη διευθέτηση και τη βελτίωση του Περιεχομένου της Υπηρεσίας.
 2. Τα δικαιώματά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και το Περιεχόμενο.
  1. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία και το Περιεχόμενο υπόκειται στην αυστηρή συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους και τους Πρόσθετους Όρους. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων ή τυχόν Πρόσθετων Όρων. Με την επίσκεψη ή τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι η πρόσβαση ή η χρήση σας συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία στη δικαιοδοσία της κατοικίας σας. Τα δικαιώματα αυτά είναι μη αποκλειστικά, περιορισμένα και μπορούν να ανακληθούν από εμάς ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επειδή το δικαίωμα σας για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας και του Περιεχομένου είναι προσωπικό για σας, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ούτε να μεταβιβάσετε το δικαίωμα σας και κάθε προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο είναι άκυρη. Μπορείτε, μόνο για προσωπική, μη εμπορική, νόμιμη χρήση σας (συλλογικά, τα ακόλουθα είναι τα «Αδειοδοτημένα Στοιχεία της SPE»):
   1. Να παρουσιάζετε, βλέπετε, χρησιμοποιείτε και αναπαράγετε το Περιεχόμενο σε υπολογιστή, κινητό ή άλλη διαδικτυακά ενεργοποιημένη ή επιτρεπόμενη συσκευή (“Συσκευή”) ή/και να εκτυπώνετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου (εξαιρουμένου του κώδικα πηγής και αντικειμένου σε ακατέργαστη μορφή ή με άλλο τρόπο ) όπως σας εμφανίζεται.
   2. Να μεταδίδετε οποιοδήποτε ισχύον Περιεχόμενο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα γραφικά στοιχεία και/ή άλλα προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο ψηφιακής ροής μέσω διαδικτύου, εάν υπάρχουν, που παρέχονται στην Υπηρεσία (οποιοδήποτε τέτοιο γραφικό στοιχείο ή άλλο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ψηφιακής ροής στο διαδίκτυο που αναφέρεται ως “Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας”);
   3. Να αποκόπτετε και επικολλάτε ορισμένο κώδικα που διατίθεται ρητά για σας μέσω της Υπηρεσίας (είτε μια τέτοια λειτουργία χαρακτηρίζεται ως λειτουργία «διανομής» είτε όχι) προκειμένου να ενσωματώσετε, αναδημοσιεύσετε, διατηρήσετε και/ή εμφανίσετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο με το οποίο ένας τέτοιος κώδικας σχετίζεται με τις δικές σας προσωπικές, προσαρμοσμένες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγιο(-α) ή μικροϊστολόγιο(-α) (συλλογικά, τα «Προσωπικά σας Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» των οποίων ο ορισμός ρητά αποκλείει οποιαδήποτε επιχειρηματικά μέσα ή επιχειρηματική χρήση) και/ή, εάν η Υπηρεσία παρέχει τη λειτουργία "αρπαγής και ενσωμάτωσης γραφικών στοιχείων", να "αρπάζετε" ένα Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας και να ενσωματώνετε, αναδημοσιεύετε, διατηρείτε και/ή εμφανίζετε ένα τέτοιο Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας στα Προσωπικά σας Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
   4. Να αποκόπτετε και επικολλάτε ορισμένο κώδικα που διατίθεται ρητά για σας μέσω της Υπηρεσίας, και/ή εάν η Υπηρεσία παρέχει τη λειτουργία "αρπαγής και ενσωμάτωσης γραφικών στοιχείων", να "αρπάζετε" ένα Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας, να διαβιβάζετε, ανάλογα με την περίπτωση, ένα τέτοιο κώδικα και/ή Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας στους φίλους σας, ώστε να μπορούν να δουν την Υπηρεσία και το Περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτήν και/ή, εάν το επιθυμούν, να μπορούν να ενσωματώσουν το διαβιβασμένο κομμάτι κώδικα ή Γραφικό Στοιχείο Υπηρεσίας στα Προσωπικά τους Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή να το διαβιβάσουν εκ νέου στους δικούς τους φίλους.
   5. Εάν η Υπηρεσία περιλαμβάνει «Αποστολή σε Φίλο" ή παρόμοιο εργαλείο που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε και να στείλετε σε έναν από τους φίλους σας μια επικοινωνία μέσω email που περιλαμβάνει Περιεχόμενο και το εργαλείο είναι λειτουργικό, να χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να ζητάτε από τους σέρβερ της Υπηρεσίας να διαβιβάσουν εκ μέρους σας το μήνυμα σας στο φίλο σας.
   6. Εάν η Υπηρεσία περιλαμβάνει σύνδεσμο «Download» δίπλα σε ένα τμήμα Περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μιας εικόνας, ενός εικονιδίου, μιας ταπετσαρίας, ενός μουσικού κομματιού, ενός βίντεο, ενός τρέιλερ, μιας ροής RSS), μπορείτε να κατεβάζετε μόνο ένα αντίγραφο ενός τέτοιου Περιεχομένου σε μία μόνο Συσκευή.
   7. Να κατεβάζετε, εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που διαθέτουμε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής (“Λογισμικό”) στη Συσκευή σας μόνο σε μορφή κωδικού αντικειμένου εκτελέσιμου από μηχανή και να δημιουργείτε ένα επιπλέον αντίγραφο για σκοπούς backup με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (i) επιτρέποντας σας να κατεβάσετε το Λογισμικό, η SPE δεν μεταβιβάζει σε σας τον τίτλο του Λογισμικού (δηλαδή, είστε ο ιδιοκτήτης του μέσου στο οποίο έχει εγγραφεί το Λογισμικό, αλλά ο κάτοχος του Λογισμικού (ο οποίος μπορεί να είναι η SPE και/ή ο τρίτος κάτοχος άδειας χρήσης του Λογισμικού της) θα διατηρήσει τον πλήρη και απόλυτο τίτλο ενός τέτοιου Λογισμικού)· (ii) δεν μπορείτε να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, μεταφράσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα, να διανείμετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα βασισμένα στο Λογισμικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SPE· (iii) δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, νοικιάσετε, μισθώσετε ή δανείσετε το Λογισμικό σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και οποιαδήποτε απόπειρά σας να υπομισθώσετε, μεταβιβάσετε ή εκχωρήσετε το Λογισμικό θα είναι άκυρη και δεν θα έχει καμία ισχύ· και (iv) δεν επιτρέπεται να απομεταγλωττίσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να κάνετε αντίστροφη μηχανική ή να επιχειρήσετε να ανακατασκευάσετε, να αναγνωρίσετε ή να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα, υποκείμενες ιδέες, υποκείμενες τεχνικές διεπαφής χρήστη ή αλγόριθμους του Λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο στο βαθμό που ο παραπάνω περιορισμός απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
   8. Εάν τεθεί στη διάθεσή σας, αποκτήστε έναν εγγεγραμμένο προσωπικό λογαριασμό (και/ή σχετικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην Υπηρεσία και αλληλεπιδράστε με άλλους χρήστες της Υπηρεσίας ως μέρος των αιθουσών συνομιλίας που βασίζονται στην Υπηρεσία, των πινάκων μηνυμάτων, των δικτύων κοινωνικών μέσων, του διαδικτυακών παιχνιδιών πολλαπλών παικτών και/ή άλλων δραστηριοτήτων ή παρομοίων υπηρεσιών που προσφέρονται στην Υπηρεσία.
   9. Να διατηρείτε σύνδεσμο προς την Υπηρεσία από ιστότοπο ή άλλη διαδικτυακή υπηρεσία, εφόσον: (α) οι σύνδεσμοι ενσωματώνουν μόνο κείμενο και δεν χρησιμοποιούν πνευματική ιδιοκτησία, (β) οι σύνδεσμοι και το περιεχόμενο στον ιστότοπο σας δεν υπονοούν οποιαδήποτε σχέση με την SPE (ή τις εταιρείες μας του ομίλου Sony ) και τις θυγατρικές ή να προκαλέσετε οποιαδήποτε άλλη σύγχυση, και (γ) οι σύνδεσμοι και το περιεχόμενο στον ιστότοπο σας δεν απεικονίζουν την SPE ή τις εταιρείες μας του ομίλου Sony και τις θυγατρικές ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες μας με ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή άλλως προσβλητικό τρόπο και δεν περιέχουν περιεχόμενο που είναι παράνομο, προσβλητικό, άσεμνο, πρόστυχο, χυδαίο, βρώμικο, βίαιο, απειλητικό, παρενοχλητικό ή υβριστικό ή που παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτων ή είναι άλλως απαράδεκτα για την SPE. Η SPE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να απαγορεύσει τη σύνδεση με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή οποιαδήποτε ευθύνη οποιουδήποτε είδους προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
   10. Να χρησιμοποιείτε κάθε άλλη λειτουργικότητα που παρέχεται ρητά από την SPE στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής για χρήση από χρήστες, με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της λειτουργικότητας δημιουργίας και/ή χρήσης Δημιουργούμενου από τον Χρήστη Περιεχομένου (όπως ορίζεται παρακάτω)) και τυχόν ισχυόντων Προσθέτων Όρων.
 3. Δικαιώματα των Άλλων. Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, πρέπει να σέβεστε την πνευματική ιδιοκτησία και τα δικαιώματα των άλλων και της SPE και των εταιρειών μας του ομίλου Sony και των θυγατρικών. Η από σας μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων και την ισχύουσα νομοθεσία και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αστική και ποινική σας ευθύνη. Εάν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει παραβιαστεί μέσω της Υπηρεσίας, δείτε την Ενότητα 5 παρακάτω.
 4. Επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που δεν παραχωρούνται ως προς το Περιεχόμενο και την Υπηρεσία.. Αυτοί οι Όροι και τυχόν ισχύοντες πρόσθετοι όροι περιλαμβάνουν μόνο στενές, περιορισμένες παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσης και πρόσβασης στην Υπηρεσία και στο Περιεχόμενο. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SPE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου ή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε σκοπό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΣ

 1. Δημιουργούμενο από τον Χρήστη Περιεχόμενο.
  1. Γενικά. Η SPE μπορεί τώρα ή στο μέλλον να προσφέρει στους χρήστες της Υπηρεσίας την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να κτίσουν, να δημοσιεύσουν, να ανεβάσουν, να εμφανίσουν, να δημοσιεύσουν, να διανείμουν, να μεταδώσουν, να εκπέμψουν ή με άλλον τρόπο να διαθέσουν ή να υποβάλουν μέσω της Υπηρεσίας, ή στις σελίδες ή αναρτήσεις μας ή σε ανταπόκριση προς αυτές σε πλατφόρμες τρίτων ή σε σχέση με οποιεσδήποτε από τις προωθητικές μας ενέργειες ή καμπάνιες μάρκετινγκ με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, ή με άλλο τρόπο να μας υποβάλετε (π.χ. στο Facebook ή άλλες σελίδες κοινωνικών μέσων, σαν ανταπόκριση στα tweet μας, μέσω κληρώσεων ή διαγωνισμών ή μέσω ταχυδρομείου) (συλλογικά, “υποβολή”) μηνύματα, κείμενο, εικονογραφήσεις, αρχεία, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχόλια, απαντήσεις, ήχους, μουσική, βίντεο, πληροφορίες, περιεχόμενο, αξιολογήσεις, κριτικές, δεδομένα, ερωτήσεις, εισηγήσεις, προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες ή υλικό και τις ιδέες που περιέχονται σε αυτά (συλλογικά, αλλά εξαιρουμένων των Αδειοδοτημένων Στοιχείων της SPE που περιλαμβάνονται σε αυτά, «Δημιουργούμενο από τον Χρήστη Περιεχόμενο» ή «ΔΧΠ»). Μπορείτε να υποβάλετε ΔΧΠ μέσω του προφίλ σας, των φόρουμ, των μπλογκ, των πινάκων μηνυμάτων, των περιβαλλόντων κοινωνικής δικτύωσης, των εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου, των παιχνιδιών, των κοινωνικών ομάδων, των εργαλείων επικοινωνίας, του email και άλλων λειτουργιών επικοινωνίας. Εκτός από την έκταση των δικαιωμάτων και της άδειας που εκχωρείτε στους παρόντες Όρους και, με την επιφύλαξη τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων, είστε υπεύθυνος/-η και διατηρείτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον έχετε στο ΔΧΠ, εκτός από την έκταση αδειοδότησης όπως παρακάτω. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αποκαλύπτεται ή καθίσταται διαθέσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να υποβληθεί σε επεξεργασία από την SPE για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών, των προϊόντων και του μάρκετινγκ.
  2. Μη εμπιστευτικότητα του Δημιουργούμενου από τον Χρήστη Περιεχομένου σας. Εκτός όπου περιγράφεται διαφορετικά στην αναρτημένη Πολιτική Απορρήτου και Cookies της Υπηρεσίας ή σε οποιουσδήποτε ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, συμφωνείτε ότι (Α) ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΤΟ ΔΧΠ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΙΔΙΟΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΜΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΣ ΩΣ "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ", "ΙΔΙΟΤΑΓΕΣ" Ή ΠΑΡΟΜΟΙΑ – ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΙ (Β) ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SPE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΧΠ ΣΑΣ. Κατόπιν αιτήματος, θα παρέχετε την απαραίτητη τεκμηρίωση για τον έλεγχο ταυτότητας των δικαιωμάτων ενός τέτοιου περιεχομένου και την επαλήθευση της συμμόρφωσης σας προς τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους. Αναγνωρίζετε ότι το Διαδίκτυο και οι κινητές επικοινωνίες ενδέχεται να είναι ανασφαλείς και να υπόκεινται σε παραβιάσεις ασφάλειας. Συνεπώς, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το ΔΧΠ σας υποβάλλεται με δική σας ευθύνη.

   Κατά την επικοινωνία σας με την SPE, παρακαλείσθε να έχετε υπόψη σας ότι δεν αναζητούμε αυτόκλητες ιδέες ή υλικά για προϊόντα ή υπηρεσίες, ή ακόμη και προτεινόμενες βελτιώσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιδεών, εννοιών, εφευρέσεων ή σχεδίων για μουσική, ιστοτόπων, εφαρμογών, βιβλίων, κειμένων, σεναρίων, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, θεατρικών παραγωγών, λογισμικού ή άλλων (συλλήβδην, «Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά»). Τυχόν Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά που υποβάλλετε θεωρούνται ΔΧΠ και αδειοδοτούνται προς εμάς όπως ορίζεται παρακάτω. Επιπλέον, η SPE διατηρεί όλα τα δικαιώματα που κατέχουν τα μέλη του ευρύτερου κοινού σχετικά με τις Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά σας. Η παραλαβή από την SPE των Αυτόκλητων Ιδεών και Υλικών σας δεν αποτελεί αποδοχή από την SPE της καινοτομίας, προτεραιότητας ή πρωτοτυπίας τους και δεν θίγει το δικαίωμα της SPE να αμφισβητήσει υφιστάμενα ή μελλοντικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τις Αυτόκλητες Ιδέες και Υλικά σας.

  3. Άδεια στην SPE για το ΔΧΠ. Εκτός όπου περιγράφεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies  και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους (όπως οι επίσημοι κανόνες μιας προσφοράς), οι οποίοι διέπουν συγκεκριμένα την υποβολή του ΔΧΠ σας, και στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, χορηγείτε με το παρόν στην SPE και τις εταιρείες του ομίλου Sony και τις θυγατρικές, το μη αποκλειστικό, μεταβιβάσιμο, απεριόριστο, άνευ όρων, παγκοσμίως, αμετάκλητο, διαρκές, υπο-αδειοδοτήσιμο και δικαίωμα πολλαπλής χρήσης χωρίς δικαιώματα και άδεια χρήσης, αντιγραφής, εγγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, επαναπώλησης, ενοικίασης, δανεισμού, υποαδειοδότησης (μέσω πολλαπλών επιπέδων), προβολής, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, εκπομπής, μετάφρασης, προσαρμογής, δημιουργίας παράγωγων έργων και με άλλο τρόπο χρήσης και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο, του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους του ΔΧΠ σας (και των παράγωγων έργων του), για οποιονδήποτε σκοπό, σε όλες τις μορφές, με ή μέσω οποιουδήποτε τρόπου ή μέσου που είναι τώρα γνωστά ή θα αναπτυχθούν στο εξής, και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές που είναι τώρα γνωστές ή θα αναπτυχθούν στο εξής, και για τη διαφήμιση, εμπορία, και προώθηση του ιδίου (συμφωνώντας ότι τέτοια δικαιώματα θα διαρκέσουν για 99 χρόνια σε περιοχές όπου διηνεκής άδεια δεν είναι δυνατό να χορηγηθεί). Χωρίς περιορισμό, τα εκχωρούμενα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα: (α) διαμόρφωσης, φιλοξενίας, ευρετηρίου, προσωρινής αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, ψηφιοποίησης, συμπίεσης, βελτιστοποίησης, τροποποίησης, αναδιαμόρφωσης, επεξεργασίας, προσαρμογής, δημοσίευσης σε αναζητήσιμη μορφή και αφαίρεσης τέτοιων ΔΧΠ και συνδυασμού τους με άλλα υλικά και (β) χρήσης οποιωνδήποτε ιδεών, έννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιέχονται σε οποιοδήποτε ΔΧΠ για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και/ή υπηρεσιών. Κατανοείτε ότι, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων, μεταδεδομένα, ειδοποιήσεις και περιεχόμενο ενδέχεται να αφαιρεθούν ή να τροποποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, και συναινείτε σε αυτό και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να το κάνετε. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τα δικαιώματα και η άδεια που εκχωρείτε στην SPE σε σχέση με το ΔΧΠ σας, με την επιφύλαξη της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, χορηγείτε επίσης στην SPE (και στις εταιρείες του ομίλου Sony ), και τις θυγατρικές και συμφωνείτε να παραχωρήσετε στην SPE (και στις εταιρείες του ομίλου Sony ), και τις θυγατρικές, το άνευ όρων, διαρκές, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος, του προσώπου και της ομοιότητάς σας σε σχέση με κάθε ΔΧΠ, χωρίς καμία υποχρέωση ή αμοιβή προς εσάς ( συμφωνώντας ότι τέτοια δικαιώματα θα διαρκούν για 99 έτη σε περιοχές όπου δεν μπορεί να χορηγηθεί διηνεκής άδεια). Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, παραιτείστε με το παρόν και συμφωνείτε να παραιτηθείτε από κάθε ηθικό δικαίωμα ή παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό τυχόν ισχυόντων δικαιωμάτων αναγνώρισης ως δημιουργού, δικαιωμάτων αντίρρησης σε υποτιμητική μεταχείριση, δικαιωμάτων μη ψευδούς απόδοσης, δικαιώματα να αποφασίζετε πότε το ΔΧΠ θα πρέπει να είναι προσβάσιμο στο κοινό ή δικαιώματα αντίθεσης σε οποιαδήποτε προσαρμογή ή τροποποίηση του ΔΧΠ) που ενδέχεται να έχετε σε οποιοδήποτε ΔΧΠ, ακόμη και αν τροποποιηθεί ή αλλαχτεί με τρόπο που δεν σας είναι αποδεχτός. Στο βαθμό που δεν μπορείτε να παραιτηθείτε, συμφωνείτε αμετάκλητα να μην ασκήσετε τέτοια δικαιώματα (εάν υπάρχουν) με τρόπο που παρεμποδίζει τυχόν άσκηση των παραχωρημένων δικαιωμάτων. Κατανοείτε ότι δεν θα λαμβάνετε πληρωμή, χρηματικά ποσά, αντάλλαγμα ή αμοιβή για οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στην παρούσα Ενότητα 2.A(iii).
  4. Το Αποκλειστικό Δικαίωμα της SPE να διαχειρίζεται την Υπηρεσία μας. Εκτός εάν περιγράφεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies) ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η SPE μπορεί, αλλά δεν θα έχει καμία υποχρέωση, να ελέγχει, να παρακολουθεί, να εμφανίζει, να αναρτά, να αποθηκεύει, να διατηρεί, να αποδέχεται ή με άλλο τρόπο να κάνει χρήση οποιουδήποτε ΔΧΠ σας, και η SPE μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απορρίψει, να διαγράψει, να μετακινήσει, να αναμορφοποιήσει, να αφαιρέσει ή να αρνηθεί την ανάρτηση ή με άλλο τρόπο να κάνει χρήση του ΔΧΠ χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος σε σχέση με τη διαχείριση από μας του ΔΧΠ με τον κατάλληλο τρόπο στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς περιορισμό, μπορούμε να το πράξουμε για να αντιμετωπίσουμε περιεχόμενο που περιέρχεται στην αντίληψή μας το οποίο είναι ή πιστεύουμε ότι είναι προσβλητικό, άσεμνο, πρόστυχο, χυδαίο, βρώμικο, βίαιο, παρενοχλητικό, απειλητικό, υβριστικό, παράνομο ή άλλως απαράδεκτο ή ακατάλληλο ή για την επιβολή των δικαιωμάτων τρίτων ή των παρόντων Όρων ή τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων. Τέτοιο ΔΧΠ που υποβάλλεται από σας ή άλλους δεν χρειάζεται να διατηρηθεί στην Υπηρεσία από μας για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και δεν θα έχετε το δικαίωμα, μετά την υποβολή του, να κάνετε πρόσβαση, να αρχειοθετείτε, να διατηρείτε, να αλλάζετε, να αφαιρείτε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιείτε τέτοιο ΔΧΠ στην Υπηρεσία ή αλλού εκτός από όπου περιγράφεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies.  Η SPE δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί ή να επιβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το ΔΧΠ σας.
  5. Εγγυήσεις και αποζημιώσεις που σχετίζονται με το ΔΧΠ σας. Κάθε φορά που υποβάλλετε ΔΧΠ, εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε και είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ή ότι έχετε όλες τις κατάλληλες συναινέσεις από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα οποιουδήποτε ανηλίκου που απεικονίζεται ή συνεισφέρει στο ΔΧΠ που υποβάλλετε και ότι, ως προς αυτό το ΔΧΠ, (α) είστε ο μοναδικός δημιουργός και ιδιοκτήτης της πνευματικής περιουσίας και άλλων δικαιωμάτων στο ΔΧΠ ή έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε το ΔΧΠ και να εκχωρήσετε στην SPE (και στις εταιρείες μας του ομίλου Sony) και τις θυγατρικές τα δικαιώματα σε σχέση με αυτό που εκχωρείτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, και όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση της SPE να λάβει τη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου και χωρίς να δημιουργείται καμία υποχρέωση ή ευθύνη για την SPE, (β) το ΔΧΠ είναι ακριβές, (γ) το ΔΧΠ δεν παραβιάζει και, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις και την εκμετάλλευση από την SPE, που ορίζονται στους παρόντες Όρους, δεν θα παραβιάζει καμία πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου, και (δ) το ΔΧΠ δεν θα παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, ούτε θα προκαλέσει ζημιά ή βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την SPE και τις εταιρείες μας του ομίλου Sony και τις θυγατρικές και καθεμία από αυτές και τους διευθυντές, αξιωματούχους, αντιπροσώπους, εργολάβους, συνεργάτες και υπαλλήλους τους, αβλαβείς από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, απειλούμενη ή πραγματική αξίωση, απαίτηση, ζημιές, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων νομικών εξόδων, που προκύπτουν από ή σε σχέση με οποιοδήποτε από τα ΔΧΠ σας.
 2. Κατάλληλο περιεχόμενο και ειδοποίηση για παραβιάσεις. Αναμένουμε ότι το ΔΧΠ θα είναι κατάλληλο για ένα γενικό κοινό, αλλά δεν αναλαμβάνουμε να το παρακολουθούμε, και συναινείτε στο ενδεχόμενο να συναντήσετε περιεχόμενο που θεωρείτε προσβλητικό ή ακατάλληλο. Λάβετε υπόψη ότι το ΔΧΠ δεν έχει επαληθευτεί ή εγκριθεί από εμάς και οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στην Υπηρεσία μας δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκην τις απόψεις ή τις αξίες μας. Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε κανόνες χώρου και περιεχομένου ως Πρόσθετους Όρους. Αν ανακαλύψετε περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, μπορείτε να το αναφέρετε εδώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 1. Περιορισμοί στη χρήση της Υπηρεσίας. Συμφωνείτε ότι: (i) δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για οποιονδήποτε πολιτικό ή εμπορικό σκοπό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, για σκοπούς διαφήμισης, προσέλκυσης κεφαλαίων, συλλογής τιμών προϊόντων και πώλησης προϊόντων), εκτός εάν είστε Επιχείρηση και έχετε λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας· (ii) δεν χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε μετα-ετικέτες ή οποιοδήποτε άλλο «κρυμμένο κείμενο» που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία· (iii) δεν θα συμμετέχετε σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες μέσω της Υπηρεσίας ή σε σχέση με αυτήν που επιδιώκουν να επιχειρήσουν να βλάψουν ή βλάπτουν άτομα ή οντότητες ή είναι παράνομες, προσβλητικές, άσεμνες, πρόστυχες, χυδαίες, βρώμικες, βίαιες, απειλητικές, παρενοχλητικές ή υβριστικές, ή που παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε τρίτου ή είναι κατ' άλλον τρόπο απαράδεκτα για την SPE· (iv) στο μέγιστο βαθμό που δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα απομεταγλωττίζετε, δεν θα αποσυναρμολογείτε, δεν θα κάνετε αντίστροφη μηχανική ούτε και θα επιχειρείτε να ανακατασκευάσετε, να αναγνωρίσετε ή να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα, υποκείμενες ιδέες, υποκείμενες τεχνικές διεπαφής χρήστη ή αλγόριθμους της Υπηρεσίας με οποιονδήποτε μέσο ή να τροποποιήσετε οποιονδήποτε κώδικα πηγής ή αντικειμένου της Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε Λογισμικό ή άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες προσβάσιμες μέσω οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας· (v) δεν θα εμπλέκεστε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που παρεμποδίζει την πρόσβαση ενός χρήστη στην Υπηρεσία ή την ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας ή με άλλον τρόπο προκαλεί βλάβη στην Υπηρεσία, την SPE (ή τις εταιρείες του ομίλου μας ή τις θυγατρικές μας) ή άλλους χρήστες της Υπηρεσίας· (vi) δεν θα παρεμβαίνετε ή παρακάμπτετε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μηχανισμού διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευής ή άλλου μέτρου προστασίας περιεχομένου ή ελέγχου πρόσβασης) της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε δυνατότητας που περιορίζει ή επιβάλλει περιορισμούς στη χρήση ή την πρόσβαση στην Υπηρεσία, το Περιεχόμενο , ή το ΔΧΠ· (vii) δεν θα μαζεύετε ή με άλλο τρόπο να συλλέγετε ή αποθηκεύετε πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων για άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση τους)· (viii) δεν θα επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία, ή σε άλλα συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα συνδεδεμένα με την Υπηρεσία, μέσω υποκλοπής κωδικού πρόσβασης ή οποιουδήποτε άλλου μέσου· και (ix) με κανένα άλλο τρόπο δεν θα παραβιάζετε τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους.
 2. Περιορισμοί στη χρήση του Περιεχομένου. Συμφωνείτε επίσης ότι, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας,: (i) Δεν θα παρακολουθείτε, συλλέγετε, αντιγράφετε ή διανέμετε το Περιεχόμενο (εκτός εάν είναι αποτέλεσμα τυπικής δραστηριότητας μηχανής αναζήτησης ή χρήσης τυπικού προγράμματος περιήγησης) στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας ρομπότ, ρόβερ, "μποτ", αράχνη, scraper, πρόγραμμα εντοπισμού σελίδων, λογισμικό κατασκοπείας, μηχανή, συσκευή, λογισμικό, εργαλείο εξαγωγής ή οποιαδήποτε άλλη αυτόματη συσκευή, βοηθητικό πρόγραμμα ή μη αυτόματη διαδικασία οποιουδήποτε είδους· (ii) δεν θα πλαισιώσετε ούτε θα χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίωσης για να περικλείσετε τέτοιο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εικόνων, κειμένου ή διάταξης σελίδας)· (iii) θα διατηρήσετε ανέπαφες όλες τις ειδοποιήσεις εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε τέτοιο Περιεχόμενο· (iv) δεν θα χρησιμοποιήσετε τέτοιο Περιεχόμενο με τρόπο που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένο συσχετισμό με οποιοδήποτε από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις επωνυμίες μας ή των αδειοδοτών μας· (v) δεν θα προβείτε σε καμία τροποποίηση τέτοιου Περιεχομένου (που θα ξεπερνά τα όρια της συγκεκριμένα επιτρεπόμενης χρήσης των Αδειοδοτημένων Στοιχείων της SPE, εάν ισχύει)· (vi) δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, αναπαράγετε, αρχειοθετείτε, πουλάτε, μισθώνετε, ενοικιάζετε, ανταλλάζετε, δεν θα δημιουργείτε παράγωγα έργα, δεν θα δημοσιεύετε με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα εκτελείτε δημόσια, εμφανίζετε, διαδίδετε, διανέμετε, εκπέμπετε, αναμεταδίδετε, κυκλοφορείτε ή μεταβιβάζετε σε οποιονδήποτε τρίτο ή σε οποιαδήποτε εφαρμογή ή ιστότοπο τρίτου μέρους ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιείτε ή να εκμεταλλεύεστε τέτοιο Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται συγκεκριμένα από τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους ή με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ενός αξιωματούχου της SPE ή, στην περίπτωση περιεχομένου από χορηγό άδειας, τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου· και (vii) δεν θα εισαγάγετε κανέναν κωδικό ή προϊόν για να παραποιήσει τέτοιο Περιεχόμενο με τρόπο που επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία οποιουδήποτε χρήστη.
 3. Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας και Περιεχομένου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η SPE, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει αμέσως τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας και/ή του Περιεχομένου (και τυχόν στοιχείων και χαρακτηριστικών τους), εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο.  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 1. Εάν γραφτείτε μαζί μας ή δημιουργήσετε λογαριασμό, έχετε αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το απόρρητο των διαπιστευτηρίων πρόσβασης σας και για τον περιορισμό της πρόσβασης στη Συσκευή σας και για κάθε δραστηριότητα στα πλαίσια του λογαριασμού σας, εκτός εάν είστε σε θέση να αποδείξετε ότι τέτοια χρήση είναι δόλια. Εγγεγραμμένοι λογαριασμοί μπορούν να δημιουργηθούν μόνο από άτομα που είναι τουλάχιστον ενήλικα στη χώρα διαμονής τους, αλλά όχι κάτω από 18 ετών. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι προσωπικοί και πρέπει να έχετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη (ή διεύθυνση email) που δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και δεν είναι προσβλητικό. Ενδέχεται να απορρίψουμε τη χρήση οποιουδήποτε κωδικού πρόσβασης, ονόματος χρήστη ή διεύθυνσης email για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα στοιχεία εγγραφής σας και για την ενημέρωση και τη διατήρησή τους. Θα μας ειδοποιήσετε αμέσως εδώ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας. Δεν θα πουλήσετε, μεταφέρετε ή εκχωρήσετε τον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε δικαιώματα του λογαριασμού. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιουσδήποτε λογαριασμούς και/ή κωδικούς πρόσβασης, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.
 2. Λογαριασμοί μπορούν να δημιουργηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ατόμου που είναι το αντικείμενο του λογαριασμού. Δεν εξετάζουμε τους λογαριασμούς ως προς την αυθεντικότητα τους και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν μη εξουσιοδοτημένους λογαριασμούς που ενδέχεται να εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ως προς τη δημιουργία ή την αυθεντικότητα του λογαριασμού, θα έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να επιλύσουμε τη διαφορά όπως κρίνουμε σκόπιμο, χωρίς προειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤ’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 1. Εάν είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων και θα θέλατε να μας στείλετε μια ειδοποίηση για τον εντοπισμό περιεχομένου ή υλικού που αναρτήθηκε στην Υπηρεσία το οποίο αποτελεί παραβίαση και θα θέλατε να αφαιρεθεί από την Υπηρεσία μας, μπορείτε να μας υποβάλετε μια τέτοια ειδοποίηση ακολουθώντας τις οδηγίες εδώ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 1. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να σας δώσουμε ειδοποιήσεις ή άλλως να σας απαντήσουμε ταχυδρομικώς ή στο email σας (αν το έχουμε στο αρχείο) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εύλογα επιλεγμένο από μας.
 2. Όλες οι νόμιμες ειδοποιήσεις προς εμάς πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη σχετική οντότητα της Sony Pictures που αναφέρεται εδώ.
 3. Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την Υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών της SPE κάνοντας κλικ εδώ και συμπληρώνοντας το έντυπο. Αναγνωρίζετε ότι το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών δεν μπορεί να αλλάξει ή να παραιτηθεί από τους Όρους ή τους ισχύοντες Πρόσθετους Όρους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 1. Περιεχόμενο και Ιστότοποι Τρίτων. Διαφημίσεις. Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει πρόσθετα τρίτων, εφαρμογές, διαφημίσεις, εργαλεία και/ή άλλο περιεχόμενο και/ή συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή άλλες υπηρεσίες που δεν ανήκουν στην SPE ούτε ελέγχονται ή διαχειρίζονται από αυτήν (ή τις εταιρείες ή θυγατρικές του ομίλου μας ), συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τις οποίες διαχειρίζονται διαφημιστές, αδειοδότες, αδειούχοι και ορισμένα άλλα τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις με την SPE (συλλήβδην, “Υπηρεσίες τρίτων”). Ενδέχεται επίσης να φιλοξενούμε το περιεχόμενο, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας σε Υπηρεσίες Τρίτων. Η SPE δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τις λειτουργίες, τις πολιτικές, τους όρους ή άλλα στοιχεία των Υπηρεσιών Τρίτων και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να τα ελέγχει. Η SPE δεν ελέγχει, προσυπογράφει, εγκρίνει ή χορηγεί κατ’ ανάγκην υπηρεσίες τρίτων ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, πληροφορίες, υλικά, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα αντικείμενα τρίτων. Επιπλέον, η SPE δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα ή την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, είναι προσβάσιμα, αποκτώνται ή διαφημίζονται σε τέτοιες Υπηρεσίες Τρίτων.

  ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ επαγγελματικησ ευκαιριασ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, tyxaia Ή ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ (συμπεριλαμβανομένου ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ τραυματισμού ή θανάτου), αξίωση, ευθύνη Ή άλλη ζημία, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από ΤΟ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ από αμέλεια, παραβίαση σύμβασης, δυσφήμιση, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων Ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που προκαλείται από την έκθεση, διανομή Ή εκμετάλλευση πληροφόρησης Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ.  

  Οποιεσδήποτε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεστε σε σχέση με Υπηρεσίες Τρίτων υπόκεινται στους ξεχωριστούς όρους των Υπηρεσιών Τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου και των όρων χρήσης τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε πριν εμπλακείτε σε τέτοιες δραστηριότητες.

  1. Apple και άλλες πλατφόρμες και συσκευές. Εάν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μέσω Apple, Android, Google, Microsoft Windows ή άλλων πλατφόρμων ή υπηρεσιών τρίτων, οι όροι και οι πολιτικές αυτών των Υπηρεσιών τρίτων ισχύουν για τέτοια πρόσβαση και χρήση.
  2. Συναλλαγές με τρίτους. Οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις, αλληλογραφία, συναλλαγές ή δοσοληψίες έχετε με τρίτους που βρίσκονται στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων τέτοιων σε Υπηρεσίες Τρίτων ή μέσω αυτών ή από διαφημίσεις) είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του τρίτου [συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο διαφημίσεων τρίτων, τις πληρωμές, την παράδοση αγαθών, τις εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων προϊόντων), την ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων, και παρόμοια]. Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ

 1. Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για:
  1. θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας
  2. απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση· και
  3. οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με το οποίο θα ήταν παράνομο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε την ευθύνη μας.
 2. Το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται να ισοδυναμεί με συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματική ή εξειδικευμένη συμβουλή πριν κάνετε ή αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μας. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώνουμε τις πληροφορίες της Υπηρεσίας μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.
  1. Εάν είστε Καταναλωτής:
   1. τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν επηρεάζει τα νομικά ή άλλα εφαρμοστέα νομικά ή συμβατικά δικαιώματά σας. Συμβουλές σχετικά με τα νομικά δικαιώματα σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων και των εγγυήσεων προϊόντων) διατίθενται από το τοπικό Γραφείο Συμβουλών προς τους Πολίτες, το Γραφείο Προτύπων Συναλλαγών ή ισοδύναμες τοπικές αρχές προστασίας των καταναλωτών· και
   2. παρέχουμε την Υπηρεσία μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.
  2. Αν είστε Επιχείρηση, σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι ​​σας, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), βαριά αμέλεια, παράβαση θεσμοθετημένου καθήκοντος ή με άλλο τρόπο, που προκύπτουν από τους Όρους αυτούς ή σε σχέση με αυτούς για: (α) οποιαδήποτε απώλεια κερδών, πωλήσεων, εργασιών ή εσόδων· (β) απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού· (γ) απώλεια επαγγελματικής ευκαιρίας· (δ) απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων· ή (ε) απώλεια φήμης και πελατείας· ή (στ) οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία, σε κάθε περίπτωση στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
 3. Με την επιφύλαξη της Ενότητας 8A, η μέγιστη συνολική μας ευθύνη σύμφωνα και/ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους και/ή την Υπηρεσία (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή άλλου είδους και είτε είναι προβλέψιμη είτε όχι, σε σχέση με όλες μας τις πράξεις, παραλείψεις (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβαση θεσμοθετημένου καθήκοντος ή παραβίαση εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων τέτοιων από αξιωματούχους, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους, υπεργολάβους μας, εταιρειών μας του ομίλου ή θυγατρικών, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, περιορίζεται στο κόστος εκ νέου παροχής των Υπηρεσιών ή σε πληρωμή του εύλογου κόστους για την εκ νέου παροχή των Υπηρεσιών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 100 USD $ Εκατό Δολάρια ΗΠΑ ($100) ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.
 4. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ τουσ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ, οΠΟΥ ΕΙΝΑΙ". Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΥΣ, ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕς Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ από νομο, το κοινο δικαιο, εμπορικη συνηθεια, εθιμο Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙς, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΟΥΣ, δεσμευσεισ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ρητεσ Ή σιωπηρεσ, Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ από νομο, το κοινο δικαιο, εμπορικη συνηθεια, εθιμο Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ όχι ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ όχι ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ή της ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ· ΚΑΙ (II) ΣΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ προς ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟ. Η SPE ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ δεν παρέχουν καμία ΕΓΚΡΙΣΗ Ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε είδους σχετικά με ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο ή την καταλληλότητα του περιεχομένου τέτοιων ιστοΤΟΠΩΝ τρίτων και ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ παραιτΕΙΣΘΕ αμετάκλητα από ΚΑΘΕ αξίωση ΚΑΤΑ της SPE και ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ.
 5. ΕΚΤΟΣ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΕΣ, ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SONY  ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά την πρόσβασή σας και τη χρήση της Υπηρεσίας και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν θα διέπεται από το δίκαιο της Καλιφόρνιας, εκτός εάν απαγορεύεται από το ισχύον δίκαιο, και συναινείτε στην προσωπική δικαιοδοσία και παραιτείσθε από κάθε αντίρρηση ως προς το άβολο του φόρουμ - της χώρας διαμονής σας και σύμφωνα με την Ενότητα 10 παρακάτω. Τα μέρη συμφωνούν να συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας στην οποία διαμένετε. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν επηρεάζει τα δικαιώματα σας ως καταναλωτή να βασίζεστε σε τέτοιες υποχρεωτικές διατάξεις της τοπικής νομοθεσίας.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Κάθε διαφωνία ή αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτούς τους Όρους, την εφαρμογή, τη διαιτησία ή την ερμηνεία τους θα υποβάλλεται σε οριστική και δεσμευτική διαιτησία, που θα διεξάγετε στην Κομητεία του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια, ενώπιον ενός και μόνο διαιτητή, σύμφωνα με τον Κώδικα Αστικής Δικονομίας της Καλιφόρνιας §1280 επ., εκτός όπου απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας διαμονής σας, οπότε τέτοια διαιτησία θα διεξαχθεί στη χώρα διαμονής σας. Ο διαιτητής επιλέγεται με κοινή συμφωνία των μερών ή, εάν τα μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν, κατόπιν διαγραφής από έναν κατάλογο διαιτητών που παρέχεται από τη JAMS (Υπηρεσίες Δικαστικής Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης)1. Η διαιτησία είναι μια εμπιστευτική διαδικασία, κλειστή στο ευρύ κοινό. Ο διαιτητής εκδίδει γραπτή γνώμη που αναφέρει τα ουσιαστικά πορίσματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση του διαιτητή. Τα μέρη θα μοιράζονται εξίσου τις αμοιβές του διαιτητή και τα έξοδα διαιτησίας και κάθε άλλο κόστος μοναδικό για την ακρόαση της διαιτησίας (αναγνωρίζοντας ότι κάθε πλευρά φέρνει τη δική της κατάθεση, αμοιβή μάρτυρα, εμπειρογνώμονα και δικηγόρου και άλλα έξοδα στον ίδιο βαθμό όπως αν το θέμα εκδικαζόταν στο δικαστήριο). Τίποτα σε αυτήν την Ενότητα δεν θα επηρεάσει την ικανότητα καθενός από τα μέρη να ζητήσει από δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή καθ’ οιονδήποτε χρόνο, στον βαθμό που κάτι τέτοιο δεν αποκλείεται από άλλη διάταξη των παρόντων Όρων. Στο βαθμό που η παρούσα Ενότητα 10 (Α) κριθεί άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή, οποιαδήποτε αξίωση πρέπει να εκδικαστεί και να αποφασιστεί μέσω κατάλληλης δικαστικής διαδικασίας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε επιλογή νόμου ή αρχές σύγκρουσης νόμων, με την επιφύλαξη της Ενότητας 9, και όχι στη διαιτησία.
 2. Περιορισμός στα Ασφαλιστικά Μέτρα. ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΤΕ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ Ή ΑΡΚΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΧΠ, ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ SPE (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΔΧΠ ΣΑΣ) Ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ SPE. Χωρίς να περιορίζετε τη γενικότητα των προαναφερθέντων, με το παρόν παραιτείστε αμετάκλητα από κάθε δικαίωμα ή ένδικο μέσο για να ζητήσετε και/ή να λάβετε ασφαλιστικά μέτρα ή άλλη δίκαιη ανακούφιση ή οποιαδήποτε διαταγή σε σχέση με και/ή να διατάξετε ή να συγκρατήσετε ή να αποτρέψετε με οποιονδήποτε τρόπο την παραγωγή , διανομή, έκθεση ή άλλη εκμετάλλευση οποιασδήποτε κινηματογραφικής ταινίας, παραγωγής ή έργου που σχετίζεται με την SPE, τις μητρικές εταιρείες της, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες, ή τη χρήση, δημοσίευση ή διάδοση οποιασδήποτε διαφήμισης σε σχέση με μια τέτοια ταινία, παραγωγή ή έργο. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη διαιτησία αξιώσεων για δημόσια ασφαλιστικά μέτρα. Εάν το κάνετε, ούτε εσείς ούτε η SPE μπορείτε να απαιτήσετε από τον άλλον να συμμετάσχει σε μια διαιτησία για οποιαδήποτε αξίωση δημοσίων ασφαλιστικών μέτρων και διατηρείτε το δικαίωμά σας να ασκήσετε τέτοιες αγωγές σε αρμόδιο δικαστήριο. Για να εξαιρεθείτε, πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που γίνατε για πρώτη φορά αντικείμενο αυτής της διάταξης διαιτησίας και πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα σας και τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση του email σας και μια σαφή δήλωση ότι θέλετε να εξαιρεθείτε από τη διαιτησία δημοσίων ασφαλιστικών μέτρων. Αιτήματα εξαίρεσης πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Υπόψη: EVP Global Litigation -- Claims). Αν δικαστήριο ή διαιτητής αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους περιορισμούς της ενότητας αυτής δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως προς μια συγκεκριμένη αξίωση για απαλλαγή, τότε η αξίωση αυτή (και μόνο η αξίωση αυτή) πρέπει να αποκοπεί από τη διαιτησία και μπορεί να προσαχθεί στο δικαστήριο με την επιφύλαξη της Ενότητας 10(Α ).
 3. Παραίτηση από ομαδική αγωγή. Τόσο εσείς όσο και η SPE παραιτείστε από το δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε διαφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αγωγών βάσει του περί Απορρήτου Καταναλωτών Νόμου της Καλιφόρνιας, του περί Προστασίας των Καταναλωτών Τηλεφώνου Νόμου, του περί Προστασίας Απορρήτου Βίντεο Νόμου, του περί Προστασίας Απορρήτου των Παιδιών στο Διαδίκτυο Νόμου ή παρόμοιων ισχυόντων νόμων στη χώρα κατοικίας σας, ως ομαδική, ενοποιημένη, αντιπροσωπευτική, συλλογική ή ιδιωτική αγωγή γενικού εισαγγελέα ή ως συμμετοχή σε ομαδική, ενοποιημένη, αντιπροσωπευτική, συλλογική ή ιδιωτική αγωγή γενικού εισαγγελέα σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά που ασκείται από οποιονδήποτε άλλον. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη των Γενικών Κανόνων Διαιτησίας και Διαδικασίας JAMS περί του αντιθέτου, ο διαιτητής δεν θα έχει την εξουσία ή οποιαδήποτε δικαιοδοσία να ακούσει τη διαιτησία ως ομαδική, ενοποιημένη, αντιπροσωπευτική ή ιδιωτική αγωγή γενικού εισαγγελέα ή να ενοποιήσει, συνδέσει ή με άλλο τρόπο συνδυάσει τις διαφορές διαφορετικών προσώπων σε μία διαδικασία. Ανεξάρτητα από τη διάταξη περί διαιτησίας που αναφέρεται παραπάνω, αν η διάταξη σχετικά με την παραίτηση από ομαδικές, συλλογικές, αντιπροσωπευτικές και ιδιωτικές αξιώσεις γενικού εισαγγελέα της παρούσας Ενότητας 10 κριθεί άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή, κάθε τέτοια ομαδική, συλλογική, αντιπροσωπευτική ή ιδιωτική αξίωση γενικού εισαγγελέα πρέπει να τύχει ακρόασης και να κριθεί με κατάλληλη δικαστική διαδικασία που υπόκειται στην Ενότητα 9, και όχι σε διαιτησία.
 4. Περιορισμένος χρόνος για την υποβολή αξιώσεων. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΑΝ ΕΣΕΙΣ Ή ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΤΟΤΕ ΕΣΕΙΣ Ή ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΤ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΕ Η ΔΙΑΦΟΡΑ – Ή ΘΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους αναρτημένους Όρους και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία (τουλάχιστον πριν από κάθε συναλλαγή ή υποβολή). ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΜΕΣΩ E-MAIL (Η ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΕΥΛΟΓΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ), ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Τυχόν νέοι Όροι ή Πρόσθετοι Όροι θα ισχύουν ως προς τη νέα χρήση και τις συναλλαγές από τη στιγμή που θα τους αναρτούμε ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ενδέχεται να καθορίζεται σε αυτούς ή σε άλλη ειδοποίηση προς εσάς. Σε περίπτωση που κάποια ειδοποίηση προς εσάς για νέους, αναθεωρημένους ή πρόσθετους όρους θα κριθεί από δικαστήριο ως ανεπαρκής, η προηγούμενη συμφωνία θα συνεχίζεται μέχρι να υπάρξει επαρκής ειδοποίηση για τη σύναψη νέας συμφωνίας. Μπορείτε να απορρίψετε οποιονδήποτε νέο, αναθεωρημένο ή πρόσθετο όρο διακόπτοντας τη χρήση της Υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Συγκατάθεση ή Έγκριση της SPE. Όσον αφορά οποιαδήποτε διάταξη σε αυτούς τους Όρους ή οποιουσδήποτε ισχύοντες Πρόσθετους Όρους που παραχωρούν στην SPE δικαίωμα συναίνεσης ή έγκρισης ή επιτρέπουν στην SPE να ασκήσει ένα δικαίωμα κατά την «αποκλειστική της κρίση», η SPE μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καμία συγκατάθεση ή έγκριση της SPE δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει παρασχεθεί από την SPE χωρίς να είναι γραπτή και υπογραμμένη από αξιωματούχο της SPE.
 2. Αποζημίωση. Συμφωνείτε, με το παρόν, να υπερασπίζεστε (εάν σας ζητηθεί από την SPE), να αποζημιώνετε και να κρατάτε την SPE και τις άμεσες και έμμεσες μητρικές εταιρείες της, τις θυγατρικές τους, τις συνδεδεμένες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών μας του ομίλου Sony και καθενός από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διοικητικούς συμβούλους, μέλη, διευθυντές, μετόχους, αντιπροσώπους, πωλητές, αδειοδότες, αδειούχους, εργολάβους, πελάτες, διαδόχους και εκχωρητές (συλλήβδην “Μέρη της SPE” και μεμονωμένα “Μέρος της SPE”) αβλαβείς από και έναντι όλων και οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, απωλειών, κόστους, ερευνών, υποχρεώσεων, δικαστικών αποφάσεων, προστίμων, ποινών, διακανονισμών, τόκων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από ή σχετίζονται με οποιαδήποτε αξίωση, μήνυση, αγωγή, απαίτηση ή διαδικασία που έγινε ή ασκήθηκε κατά οποιουδήποτε μέρους της SPE ή λόγω έρευνας, υπεράσπισης ή διακανονισμού τους, που προκύπτουν από ή σε σχέση με, είτε έχουν συμβεί στο παρόν είτε στο εξής: (i) τη χρήση του ΔΧΠ σας από εμάς ή τους εκδοχείς ή αδειούχους μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους ή οποιοδήποτε από τα ΔΧΠ σας που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους με οποιονδήποτε τρόπο· (ii) τη χρήση από σας της Υπηρεσίας και τις δραστηριότητες σας σε σχέση με την Υπηρεσία κατά παραβίαση ή κατ’ ισχυρισμό παραβίαση των παρόντων Όρων ή τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων· (iii) την παραβίαση ή κατ’ ισχυρισμό παραβίαση των παρόντων Όρων ή οποιωνδήποτε ισχυόντων Πρόσθετων Όρων· (iv) την παραβίαση ή κατ’ ισχυρισμό παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, κανόνων, κανονισμών, κωδίκων, καταστατικών, διαταγμάτων ή διαταγών οποιωνδήποτε κυβερνητικών ή οιονεί κυβερνητικών αρχών σε σχέση με τη χρήση από σας της Υπηρεσίας ή τις δραστηριότητες σας σε σχέση με την Υπηρεσία· (v) πληροφορίες ή υλικό που μεταδίδονται μέσω της Συσκευής σας, ακόμη και αν δεν υποβάλλονται από εσάς, που καταπατούν, παραβιάζουν ή οικειοποιούνται οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δημοσιότητα, ιδιωτικότητα ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. (vi) οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από εσάς· και (vii) τη χρήση των πληροφοριών που μας υποβάλλετε (συμπεριλαμβανομένου του ΔΧΠ σας) από τα μέρη της SPE (όλα τα προαναφερθέντα, “Απαιτήσεις και ζημίες”). Θα συνεργαστείτε όπως πλήρως απαιτείται από τα μέρη της SPE για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης και ζημίας. Παρά τα προαναφερθέντα, τα Μέρη της SPE διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να διακανονίζουν, να συμβιβάζονται και να πληρώνουν οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις και τις ζημίες. Τα μέρη της SPE διατηρούν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιωνδήποτε Απαιτήσεων και Ζημιών. Δεν θα διευθετήσετε οποιεσδήποτε Απαιτήσεις και Ζημίες χωρίς, σε κάθε περίπτωση, την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση αξιωματούχου ενός Μέρους της SPE.
 3. Λειτουργία της Υπηρεσίας· Διαθεσιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών· Διεθνή Θέματα. Η SPE δεν δηλώνει ότι η Υπηρεσία είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση πέραν της επικράτειας για την οποία δημοσιεύονται αυτοί οι Όροι και τυχόν Πρόσθετοι Όροι. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία από άλλες τοποθεσίες, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία σχετικά με τη συμπεριφορά σας στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο σας, εάν και στον βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.
 4. Ιοί. Δεν εγγυόμαστε ότι η Υπηρεσία μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς. Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των Συσκευών, της τεχνολογίας πληροφοριών, των προγραμμάτων υπολογιστών και της πλατφόρμας σας για πρόσβαση στην Υπηρεσία μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν πρέπει να κάνετε κατάχρηση της Υπηρεσίας μας εισάγοντας εν γνώσει σας ιούς, trojans, worms, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στην Υπηρεσία μας. Δεν πρέπει να επιτεθείτε στον ιστότοπο μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Με την παραβίαση της διάταξης αυτής, ενδέχεται να διαπράξετε ποινικό αδίκημα. Θα αναφέρουμε κάθε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές εφαρμογής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας, εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας θα παύσει αμέσως.
 5. Έλεγχοι Εξαγωγής. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες εμπορικούς κανονισμούς και νόμους τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού. Εκτός όπως εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, συμφωνείτε και εγγυάστε να μην εξάγετε ή επανεξάγετε τις Υπηρεσίες σε οποιαδήποτε κομητεία ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή τελικό χρήστη που υπόκειται σε ελέγχους ή κυρώσεις εξαγωγών των ΗΠΑ.
 6. Διαχωρισιμότητα· Ερμηνεία. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι, για οποιονδήποτε λόγο κριθεί άκυρη, παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο ή διαιτητή αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε η διάταξη αυτή θα θεωρηθεί διαχωρίσιμη από τους παρόντες Όρους ή τους ισχύοντες Πρόσθετους Όρους , και η ακυρότητα της διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων παρόντων Όρων ή των ισχυόντων Πρόσθετων Όρων. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμφωνείτε να παραιτηθείτε και θα παραιτηθείτε από κάθε εφαρμοστέο νομοθετικό και κοινό δίκαιο που μπορεί να επιτρέψει την ερμηνεία μιας σύμβασης κατά του συντάκτη της.
 7. Διερευνήσεις· Λήξη· Επιβίωση. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η SPE διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κανένα περιορισμό: (i) να διερευνά τυχόν ύποπτες παραβιάσεις της ασφάλειας της Υπηρεσίας ή της πληροφορικής τεχνολογίας της ή άλλων συστημάτων ή δικτύων, (ii) να διερευνά τυχόν ύποπτες παραβιάσεις των παρόντων Όρων και τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων, (iii) να διερευνά τυχόν πληροφορίες που έλαβε η SPE σύμφωνα με την Πολιτική Απόρρητου και Cookies της σε σχέση με τη συμμόρφωση με τους ποινικούς νόμους, (iv) να συμμετέχει και να συνεργάζεται με τις αρχές εφαρμογής του νόμου και παρόμοιες αρχές στη διερεύνηση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα θέματα, (v) να ασκεί δίωξη για τυχόν παραβιάσεις των παρόντων Όρων και τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων και (vi) να διακόπτει την Υπηρεσία, εν όλω ή εν μέρει, ή, να αναστέλλει ή να τερματίζει την πρόσβασή σας σε αυτήν, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λογαριασμών χρηστών ή εγγραφών, σε οποιοδήποτε χρόνο, χωρίς ειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς καμία υποχρέωση σε σας ή σε οποιονδήποτε τρίτο. Τυχόν αναστολή ή τερματισμός δεν πρόκειται να επηρεάσει τις υποχρεώσεις σας προς την SPE σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή τυχόν Πρόσθετους Όρους. Μετά την αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασης σας στην Υπηρεσία ή μετά από ειδοποίηση από την SPE, όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους θα τερματιστούν αμέσως και συμφωνείτε ότι θα διακόψετε αμέσως τη χρήση της Υπηρεσίας. Οι διατάξεις των παρόντων Όρων και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι, οι οποίοι από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν της αναστολής ή του τερματισμού σας θα επιβιώσουν. Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας ή να τερματίσετε τον λογαριασμό σας σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε περίπτωση που τυχόν καταγγελία ή αναστολή από εμάς κριθεί από δικαστήριο ως άδικη, η προηγούμενη συμφωνία θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει επαρκής ειδοποίηση για την καταγγελία της συμφωνίας.
 8. Εκχώρηση. Η SPE ενδέχεται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέρος και σε οποιοδήποτε χρόνο χωρίς καμία προειδοποίηση, αλλά μια τέτοια εκχώρηση δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων. Οι παρόντες Όροι και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι δυνατό να μην εκχωρηθούν από σας και δεν μπορείτε να αναθέσετε τα καθήκοντά σας βάσει αυτών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση ενός αξιωματούχου της SPE.
 9. Πλήρης Συμφωνία. Οι παρόντες Όροι και τυχόν ισχύοντες Πρόσθετοι Όροι αντανακλούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ υμών και ημών, σχετικά με την από σας χρήση της Υπηρεσίας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες, αντιπροσωπεύσεις, εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις ή συζητήσεις που σχετίζονται με την Υπηρεσία.
 10. Όχι Παραίτηση. Εκτός όπου ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους ή σε οποιουσδήποτε ισχύοντες Πρόσθετους Όρους, (i) καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από εσάς ή την SPE στην άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, εξουσιών ή επανορθωτικών μέτρων βάσει του παρόντος δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, εξουσία ή επανόρθωση και (ii) καμία παραίτηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων ή τυχόν ισχυόντων Πρόσθετων Όρων δεν θα ισχύσει εκτός αν είναι γραπτή και υπογραμμένη από το μέρος κατά του οποίου επιδιώκεται να εφαρμοστεί η παραίτηση ή η τροποποίηση.
 11. Διαδικτυακή Επίλυση Διαφορών. Εάν ζείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή επίλυση διαφορών, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον σύνδεσμο αυτό προς τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ο σύνδεσμος αυτός παρέχεται όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μόνο για σκοπούς ενημέρωσης. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι ούτε και έχουμε συμφωνήσει να συμμετέχουμε σε διαδικτυακή επίλυση διαφορών.

//Τέλος των Όρων Χρήσης//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. or its applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.