Skip to main content

USLOVI KORIŠTENJA

Efektivni Datum: 27 July, 2022

Uvod

Ovi Uslovi Korištenja (ovi “Uslovi”) odnose se na Sony Pictures Entertainment (odeljenje Sony Corporation) vebsajtove, onlajn usluge, softver, ili aplikacije ("Usluge") koje su povezane sa ovim Uslovima. U ovim Uslovima, mi koristimo “SPE”, “mi”, ili “nas” ili “naše” kada se to odnosi na Sony Pictures Entertainment entitete. Zajedno sa Sony Pictures Entertainment Inc., SPE entitet odgovoran za određenu Uslugu (kolektivno kontrolor podataka) može se naći ako kliknete ovde. Poslovne prostorije Sony Pictures Entertainment Inc. nalaze se na 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Prihvatanjem ovih Uslova ili posećivanjem ili na drugi način korištenjem primenljive Usluge na bilo koji način (kao što je primenljivo), vi se slažete da prihvatite i budete vezani ovim Uslovima i bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima (kao što je definisano ispod) i potvrđujete da ste ih pročitali i razumeli. Vi takođe prihvatate, slažete se i odobravate naš način rukovanja podacima kao što je to opisano u našoj Politici privatnosti i kolačića i bilo koje druge uslove postavljene na primenljivom delu Usluge.

 

Kada pomenemo "vi" ili "vaš" u ovim Uslovima mi mislimo:

 • ako ste potrošač, pojedinac koji koristi Uslugu u svrhu koja je potpuno ili uglavnom van njihove delatnosti, biznisa, zanata, ili profesije; i
 • ako niste potrošač: (a) biznis u čije ste ime ovlašteni da delujete; ili (b) pojedinac koji koristi Uslugu u svrhe koje nisu potpuno ili uglavnom van njihove delatnosti, biznisa, zanata, ili profesije (u svakom pojedinačnom slučaju "Biznis").   

Ovi Uslovi utiču na vaša zakonska prava, odgovornosti i obaveze i upravljaju vašim korištenjem Usluge.  Oni uključuju razna ograničenja i izuzetke, i klauzulu o jurisdikciji koja upravlja time gde će se rešavati sporovi. Ako ne želite da budete vezani ovim Uslovima i Dodatnim Uslovima, nemojte koristiti Uslugu i deinstalirajte bilo koje preuzimanje ili aplikaciju u vezi sa Uslugom. 

Dodatni Uslovi

U nekim slučajevima, dodatni ili različiti uslovi, postavljeni na Usluzi, primenljivi su na vašu upotrebu određenih delova Usluge (individualno i kolektivno “Dodatni Uslovi”). Ukoliko postoji sukob između ovih Uslova i bilo kojih Dodatnih Uslova, važiće ovi Uslovi, osim ako Dodatni Uslovi izričito ne kažu drugačije.

Ažuriranje ovih Uslova i Dodatnih Uslova

Mi možemo da promenimo ove Uslove i Dodatne Uslove tako što postavimo nove ili izmenjene uslove Usluge kao što je opširnije objašnjeno ovde  Time što nastavljate sa korištenjem Usluge nakon bilo kojih takvih izmena vi prihvatate izmenjene Uslove i primenljive Dodatne Uslove. Vi ne možete menjati ove Uslove.

VLASNIŠTVO I VAŠA PRAVA NA KORIŠTENJE USLUGE I SADRŽAJA.

 1. Vlasništvo. Usluge i sav njihov sadržaj (“Sadržaj”), uključujući sva autorska prava, patente, zaštitne znakove, oznake usluga, trgovačka imena i sva druga prava intelektualne svojine u Usluzi i Sadržaju (“Intelektualna Svojina”), su u vlasništvu i pod kontrolom SPE,  naših Sony grupe kompanija i saradnika, naših davalaca licence, i određenih trećih strana. Svo pravo, naslov, i interes u i prema Sadržaju i Intelektualnoj Svojini dostupnoj putem Usluge je vlasništvo SPE naše Sony grupe kompanija i saradnika, naših davalaca licence ili određenih trećih strana i zaštićena je svim primenljivim pravima i zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima i/ili drugim pravima i zakonima o intelektualnoj svojini i nelojalnoj konkurenciji, ukljućujući one u vašoj zemlji prebivališta ili međunarodne zakone, u najvećoj mogućoj meri. SPE poseduje autorsko pravo u izboru, sakupljanju, sastavljanju, aranžiranju i poboljšanju Sadržaja na Usluzi. 
 2. Vaše pravo da koristite Uslugu i Sadržaj.
  1. Vaše pravo da koristite Uslugu i Sadržaj je podložno vašem strogom poštovanju ovih Uslova i Dodatnih Uslova. U najvećoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom, mi zadržavamo pravo da ukinemo vaše pravo na pristup i korištenje Usluge i Sadržaja nakon bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili bilo kojih Dodatnih Uslova. Time što posetite ili koristite Uslugu, vi pokazujete i garantujete da je vaš pristup ili upotreba u skladu sa primenljivim zakonom u vašoj jurisdikciji prebivališta. Ova prava su neisključiva, ograničena, i poništiva od strane nas u bilo kom momentu po našem ličnom nahođenju bez davanja upozorenja ili odgovornosti u najvećoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom. Kako je vaše pravo pristupa i upotrebe Usluge i Sadržaja lično vaše, vi ne možete dodeliti ili preneti vaše pravo; svaki pokušaj da se to učini je ništavan. Vi možete, samo za vašu ličnu, nekomercijalnu, zakonsku upotrebu (kolektivno, ono što sledi su “SPE Dozvoljeni Elementi”):
   1. Prikazati, gledati, koristiti, i puštati Sadržaj na kompjuteru, mobilnom ili drugom internetom omogućenom ili dozvoljenom uređaju (“Uređaj”) i/ili odštampati jednu kopiju Sadržaja (isključujući izvorni i objektni kod u sirovom obliku ili drugačije) kao što je prikazan vama;
   2. Koristiti striming za bilo koji odgovarajući Sadržaj koristeći bilo koji vidžet i/ili druge internet video plejere za digitalni striming, ako ima, dostupnih na Usluzi (bilo koji takav vidžet ili drugi internet video plejer za digitalni striming pominje se kao “Vidžet Usluge”);
   3. Da isečete i zalepite određeni kod izričito vama  dostupan kroz Uslugu (bez obzira da li je takva funkcionalnost određena kao “šering” funkcionalnost ili ne) kako bi embedovali, preneli, održavali, i/ili prikazali određeni sadržaj na koji se takav kod odnosi na vašoj ličnoj, prilagođenoj internet stranici (stranicama) na društvenoj mreži, internet blogu (blogovima), ili mikroblogu (mikoroblogovima) (kolektivno, vaši “Lični Društveni Mediji” čija definicija izričito isključuje bilo koje Biznis medije ili Biznis upotrebu), i/ili, ako Usluga pruža “vidžet grabljenje i embedovanje” funkcionalnost, da “grabite” Vidžet Usluge i embedujete, prenesete, održavate i/ili prikazujete takav Vidžet Usluge na vašim Ličnim Društvenim Medijima;
   4. Da isečete i zalepite određeni kod izričito vama  dostupan kroz Uslugu, i/ili, ako Usluga pruža “vidžet grabljenje i embedovanje” funkcionalnost, da “grabite” Vidžet Usluge da  prosledite, ako je primenljivo, takav kod i/ili Vidžet Usluge vašim prijateljima, kako bi mogli da gledaju Uslugu i Sadržaj tu sadržan, i/ili, ako to žele, kako bi oni sami mogli da embeduju prosleđeni kod ili Vidžet Usluge na njihovim Ličnim Društvenim Medijima ili da ga dalje proslede svojim prijateljima;
   5. Ako Usluga uključuje “Pošalji prijatelju” ili sličnu alatku koja vam dozvoljava da započnete i pošaljete jednom od svojih prijatelja imejl komunikaciju koja uključuje Sadržaj, i alatka je operativna, koristiti alatku da tražite od servera Usluge da prenesu vašu poruku vašem prijatelju u vaše ime;
   6. Ako Usluga uključuje “Preuzimanje” link pored nekog Sadržaja (uključujući, bez ograničenja, sliku, ikonu, wallpaper, muzičku numeru, video, trejler, RSS fid), vi možete preuzeti samo jednu kopiju takvog Sadržaja na jedan Uređaj;
   7. Da preuzmete, instalirate i koristite jednu kopiju bilo kog softvera, uključujući aplikacije, koji mi učinimo dostupnim na ili kroz Uslugu (“Softver”) na vašem Uređaju samo u obliku machine-executable objektnog koda i napravite jednu dodatnu kopiju u rezervne svrhe; međutim, pod uslovom da razumete i slažete se sa sledećim (i) time što vam dozvoljava da preuzmete Softver, SPE ne prenosi Softver prava na vas (t.j., vi ste vlasnik medija na kojem je Softver snimljen, ali Softver vlasnik (što može biti SPE i/ili njegov davalac Softver licence kao treća strana) će zadržati puno i kompletno pravo na takav Softver); (ii) vi ne možete da kopirate, modifikujete, adaptirate, prevodite na bilo koji jezik, distribuirate, ili stvarate derivativne radove zasnovane na Softveru bez prethodne pismene saglasnosti od strane SPE; (iii) vi ne možete dodeliti, iznajmiti na duži ili kraći period, ili pozajmiti Softver bilo kojoj osobi ili entitetu i svaki pokušaj sa vaše strane da podlicencirate, prenesete, ili dodelite Softver će biti ništavan i bez efekta; i (iv) vi ne možete da dekompilirate, rastavite, koristite obrnuti inženjering, ili pokušate da rekonstruišete, identifikujete, ili otkrijete bilo koji izvorni kod, fundamentalne ideje, fundamentalnu tehniku korisničkog interfejsa, ili algoritme Softvera na bilo koji način, osim u meri do koje je gore navedeno ograničenje zabranjeno primenljivim zakonom;
   8. Ako vam je to dostupno, da pribavite registrovani lični nalog (i/ili sa tim u vezi korisničko ime i lozinku) na Usluzi i komunicirate sa drugim korisnicima Usluge kao deo Usluge koji nudi chat rooms, message boards, društvene medijske mreže, onlajn igrice za više igrača i/ili druge aktivnosti ili slične usluge ponuđene na Usluzi;
   9. Da napravite link za Uslugu sa vebsajta ili druge onlajn usluge, sve dok: (a) link sadrži samo tekst, i ne koristi bilo kakvu Intelektualnu Svojinu, (b) linkovi i sadržaj na vašem vebsajtu ne sugerišu bilo kakvu saradničku vezu sa SPE (ili sa našom Sony grupom kompanija i saradnika) ili prouzrokuje bilo kakvu drugu konfuziju, i (c) linkovi i sadržaj na vašem vebsajtu ne prikazuju SPE, ili našu Sony grupu kompanija i saradnika, ili bilo koje od naših proizvoda ili usluga na lažan, obmanjujući, pogrdan, ili inače uvredljiv način, i nemaju sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv, skaredan, razvratan, lascivan, prljav, nasilan, preteći, uznemiravajući, ili zloupotrebljavajući, ili narušavaju bilo koje pravo bilo koje treće strane ili inače može biti rezultat prigovora od strane SPE. SPE zadržava pravo da suspenduje ili zabrani linkovanje Usluge iz bilo kog razloga, po svom ličnom nahođenju, bez prethodnog upozorenja ili bilo kakve odgovornosti bilo koje vrste prema vama ili bilo kojoj trećoj strani; i
   10. Da koristite bilo koju drugu funkcionalnost koju izričito pruža SPE na ili kroz Uslugu za upotrebu korisnika, podložno ovim Uslovima (uključujući, bez ograničenja, funkcionalnost za stvaranje i/ili upotrebu Sadržaja Koji Stvara Korisnik (kao što je definisano ispod)) i bilo kojim drugim primenljivim Dodatnim Uslovima.
 3. Prava Drugih. Dok koristite Uslugu, vi morate poštovati intelektualnu svojinu i prava drugih i SPE i naših Sony grupa kompanija i saradnika. Vaša neovlaštena upotreba Sadržaja može kršiti prava drugih i primenljive zakone, i može dovesti do vaše građanske i krivične odgovornosti.  Ako verujete da je vaš rad bio prekršen putem Usluge, pogledajte Odeljak 5 ispod.
 4. Zadržavanje svih Neodobrenih Prava za Sadržaj i Uslugu. Ovi Uslovi i bilo koji primenljivi Dodatni Uslovi, uključuju samo usko, ograničeno davanje prava za upotrebu i pristup Usluzi i Sadržaju. SVA PRAVA KOJA VAM NISU IZRIČITO DATA ZADRŽANA SU OD STRANE SPE I NJIHOVIH DAVAOCA LICENCE I DRUGIH TREĆIH STRANA. Bilo koja neovlaštena upotreba bilo kog Sadržaja ili Usluge u bilo koju svrhu je zabranjena.

SADRŽAJ KOJI VI PODNESETE

 1. Sadržaj Koji Stvara Korisnik.
  1. Uopšteno. SPE može sada, ili u budućnosti, da ponudi korisnicima Usluge priliku da stvore, izgrade, objave, aploduju, prikažu, objave, distribuiraju, prenesu, emituju, ili na drugi način učine dostupnim na ili podnesu kroz Uslugu, ili na ili kao odgovor na naše stranice ili objave na bilo kojoj platformi treće strane ili u vezi sa bilo kojom našom promocijom ili marketing kampanjom bilo kojim medijem ili načinom, (npr. na našoj Fejsbuk ili drugoj stranici društvenih medija, kao odgovor na naše tvitove, kroz lutrije ili takmičenja ili poštom) (kolektivno, “podneti”) poruke, tekst, ilustracije, fajlove, slike, grafiku, fotografije, komentare, odgovore, zvuke, muziku, video, informaciju, sadržaj, ocene, prikaze, podatke, pitanja, sugestije, lične podatke, ili druge informacije ili materijal i ideje tu sadržane (kolektivno, ali isključujući SPE Dozvoljene Elemente tu sadržane, “Sadržaj Koji Stvara Korisnik” ili “SKSK”). Vi možete podneti SKSK kroz vaš profil, forume, blogove, message board, okruženja društvenih mreža, alatke za kreaciju sadržaja, igranje igrica, društvene zajednice, kontaktirajte nas alatke, imejl, i drugu komunikacijsku funkcionalnost. Osim u meri prava i dozvole koje odobrite u ovim Uslovima i, podložno bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, vi ste odgovorni za i zadržavate bilo koja zakonska prava, naslov, i interes koji imate u svom SKSK, osim do mere dozvoljene ispod. Molimo vas budite svesni da bilo koji otkriven ili učinjen dostupnim sadržaj u ovim situacijama može biti procesuiran od strane SPE u svrhe marketinga i/ili za poboljšanje usluga, proizvoda i marketinga.
  2. Ne-Poverljivost Vašeg Sadržaja Koji Stvara Korisnik. Osim kako je objašnjeno u objavljenoj Politici privatnosti i kolačića Usluge, ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, vi se slažete da (A) ĆE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM VAŠ SKSK BITI TRETIRAN KAO NE-POVERLJIV I ne-vlasnički od strane nas – bez obzira na to da li ih označite kao “poverljivo,” “Zaštićeno,” iLI slično – i neće biti vraćen, i (b) u najvećoj mogućoj meri nezabranjenoj primenljivim zakonom, SPE ne preuzima bilo kakvu obavezu bilo koje vrste prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u odnosu na vaš sksk. Po zahtevu, vi ćete prikazati dokumentaciju potrebnu za dokazivanje prava na takav sadržaj i verifikovati vašu usklađenost sa ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima. Vi prihvatate da internet i mobilne komunikacije mogu biti nesigurni i podložni kršenju sigurnosti; prema tome, vi prihvatate i slažete se da se vaš SKSK podnosi na vaš rizik.  

   U vašoj komunikaciji sa SPE, molimo vas da imate u vidu da mi ne tražimo bilo kakve neželjene ideje ili materijal za proizvode ili usluge, čak ne ni sugestije za poboljšanje proizvoda ili usluga uključujući, bez ograničenja, ideje, koncepte, pronalaske, ili dizajn za muziku, vebsajtove, aplikacije, knjige, skripte, igrane filmove, televizijske programe, pozorišne predstave, softver ili drugo (kolektivno, “Neželjene Ideje i Materijali”). Bilo koje Neželjene Ideje i Materijali koje podnesete uzimaju se kao SKSK koji je nama licenciran kao što je izneto ispod. U dodatku, SPE zadržava sva prava koja drže članovi šire javnosti u odnosu na vaše Neželjene Ideje i Materijale. Primitak vaših Neželjenih Ideja i Materijala od strane SPE ne znači da SPE priznaje njihov novitet, prioritet, ili originalnost, i to ne onemogućava pravo SPE da osporava postojeća ili buduća prava intelektualne svojine u odnosu na vaše Neželjene Ideje i Materijale.
  3. Dozvola data SPE za vaš SKSK. Osim kako je inače opisano u Politici privatnosti i kolačića i bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima (kao što su zvanična pravila promocije), koji konkretno rukovode podnošenjem vašeg SKSK, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, vi ovde odobravate SPE i njegovoj Sony grupi kompanija i saradnika, ne-eksluzivno, prenosivo, bez restrikcija, bezuslovno, neograničeno, širom sveta, neopozivo, večno, može se pod-licencirati, besplatno pravo i dozvolu da koristi, kopira, snima, distribuira, reprodukuje, otkrije, proda, preproda, iznajmi, pozajmi, pod-licencira (kroz više nivoa), prikaže, javno izvodi, prenosi, objavi, emituje, prevede, adaptira, stvori derivativne radove, i inače koristi i eksploatiše na bilo koji način, sav ili bilo koji deo vašeg SKSK (i derivativne radove istog), u bilo koje svrhe u svim formatima, na ili kroz bilo koji način ili medij poznat sada ili naknadno razvijen, i sa bilo kojom tehnologijom ili uređajima sada poznatim ili naknadno razvijenim, i da reklamira, stavi na tržište, i promoviše isti (dogovoreno je da će takva prava trajati 99 godina na teritorijama gde se večna dozvola ne može odobriti). Bez ograničenja, odobrena prava uključuju pravo da se: (a) konfiguriše, hostuje, indeksuje, kašira, arhivira, pohrani, digitizuje, kompresuje, optimalizuje, modificira, reformatizuje, edituje, adaptira, objavi u formatu za pretraživanje, i ukloni takav SKSK i kombinuje se drugim materijalima, i (b) koriste bilo koje ideje, koncepti, znanje, ili tehnike sadržane u bilo kom SKSK u bilo koje svrhe, uključujući razvijanje, produciranje, i marketing proizvoda i/ili usluga. Vi razumete da, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom, u ostvarivanju takvih prava metapodaci, obaveštenja i sadržaj mogu biti uklonjeni ili izmenjeni, uključujući informacije o upravljanju autorskim pravima, i vi dajete pristanak i tvrdite i garantujete da imate sva neophodna ovlaštenja da to učinite. Kako bi se dalje ostvarila prava i dozvola koju odobravate SPE na vaš SKSK, podložno Politici Privatnosti i Kolačića i u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom vi ovde takođe odobravate SPE (i našoj Sony grupi kompanija i saradnika), i slažete se da odobrite SPE (i našim Sony grupa kompanijama i saradnicima), bezuslovno, večno, prenosivo, neopozivo pravo na upotrebu i eksploataciju vašeg imena, persone, i sličnosti u vezi sa bilo kojim SKSK, bez bilo kakve obaveze ili plaćanja vama (dogovoreno je da će takva prava trajati 99 godina na teritorijama gde se večna dozvola ne može odobriti). U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, vi se ovde odričete, i slažete se da se odreknete, bilo kakvog moralnog prava ili sličnih ili istih prava (uključujući bez ograničenja bilo koje primenljivo pravo da budete identifikovani kao autor, prava da se žalite na omaložavajući postupak, prava da vam se nešto lažno ne pripisuje, prava da odlučite kada će SKSK postati dostupan javnosti, ili prava da se protivite bilo kakvoj adaptaciji ili izmeni SKSK) koje možete imati u bilo kom SKSK, čak i ako je izmenjen ili promenjen na način koji vama ne odgovara. U meri  koja se ne  može odreći, vi se neopozivo slažete da ne ostvarujete takva prava (ako ih ima) na način koji ometa bilo kakvo ostvarivanje odobrenih prava. Vi razumete da nećete primiti bilo kakve nadoknade, sume, naknade ili isplate za bilo koje pravo odobreno u ovom Odeljku 2.A(iii).  
  4. Ekskluzivno Pravo SPE da Upravlja Našom Uslugom. Osim kako je inače opisano u Politici Privatnosti i Kolačića ili kako to zahteva primenljivi zakon, SPE može, ali neće imati bilo kakvu obavezu za to, da pregleda, nadgleda, prikaže, objavi, pohrani, održava, prihvati, ili drugačije upotrebi, bilo šta od vašeg SKSK, i SPE može, po svom ličnom nahođenju, da odbije, poništi, pomeri, reformatizuje, ukloni ili odbije da objavi ili na drugi način upotrebi SKSK bez najave ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa našim SKSK rukovanjem na odgovarajući način u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom. Bez ograničenja, mi to možemo učiniti kako bi radili na sadržaju za koji primetimo da je, ili mi verujemo da je, uvredljiv, skaredan, razvratan, lascivan, prljav, nasilan, uznemiravajući, preteći, zloupotrebljavajući, nezakonit ili na drugi način vredan prigovora ili neodgovarajući, ili da primenimo prava trećih strana ili ovih Uslova ili bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova. Takav SKSK podnet od strane vas ili drugih mi ne moramo održavati na Usluzi na bilo koji vremenski period, i vi nećete imati pravo, nakon podnošenja, da pristupite, arhivirate, održavate, promenite, uklonite, ili na drugi način koristite takav SKSK na Usluzi ili drugde osim kako je inače opisano u Politici Privatnosti i Kolačića. SPE nema obavezu da nadgleda ili štiti vaša prava intelektualne svojine vašeg SKSK.
  5. Garancije i Odšteta u Vezi sa Vašim SKSK . Svaki put kada podnesete bilo kakav SKSK, vi garantujete da ste najmanje punoletne starosti u jurisdikciji u kojoj boravite i da ste roditelj ili zakonski staratelj, ili imate sve valjane pristanke od roditelja ili zakonskog staratelja, za bilo koju maloletnu osobu koja je prikazana ili je doprinela bilo kom SKSK koji podnesete, i da, u odnosu na taj SKSK, (a) ste vi jedini autor i vlasnik intelektualne svojine i drugih prava za taj SKSK, ili imate zakonsko pravo da podnesete SKSK i odobrite SPE (i našoj Sony grupi kompanija i saradnika) prava na isti što odobravate ovim Uslovima i bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, sve bez bilo kakve SPE obaveze da pribavi pristanak bilo koje treće strane i bez stvaranja bilo kakve obaveze ili odgovornosti za SPE; (b) SKSK je tačan; (c) SKSK neće, što se tiče dozvoljenih upotreba i eksploatacije navedenih u ovim Uslovima koje ima SPE, narušavati bilo koju intelektualnu svojinu ili drugo pravo bilo koje treće strane; i (d) SKSK neće kršiti ove Uslove ili bilo koje primenljive Dodatne Uslove, ili prouzrokovati povredu ili štetu bilo kojoj osobi. Vi se slažete da branite, obeštetite, i čuvate SPE i našu Sony grupu kompanija i saradnika i svakog od naših i njihovih direktora, službenika, agenata, kontraktora, partnera i zaposlenih, bezbednim od i protiv bilo kakvog gubitka, odgovornosti, zaprećenog ili stvarnog zahteva, potražnje, odštete, troškova i izdataka, uključujući razumne pravne troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa bilo kojim vašim SKSK.
 2. Odgovarajući sadržaj i Kako Nas Obavestiti o Kršenjima. Mi očekujemo da SKSK bude prikladan za širu publiku, ali ne preuzimamo da to nadgledamo, i vi pristajete da potencijalno naiđete na sadržaj koji nalazite uvredljivim ili neprikladnim. Molimo vas da imate u vidu da  SKSK nije bio proveren ili odobren sa naše strane, i mišljenja izražena od strane drugih korisnika na našoj Usluzi ne moraju neophodno predstavljati naša mišljenja ili vrednosti. Mi možemo da uključimo pravila oko mesta održavanja i sadržaja kao Dodatne Uslove. Ako otkrijete bilo koji sadržaj koji krši ove Uslove ili bilo koji primenljivi Dodatni Uslov, onda to možete prijaviti ovde

OGRANIČENJA NA KORIŠTENJE USLUGE I SADRŽAJA

 1. Ograničenja na Korištenje Usluge. Vi se slažete da nećete: (i) koristiti Uslugu u bilo kakve političke ili komercijalne svrhe (uključujući, bez ograničenja, u svrhu reklamiranja, prikupljanja sredstava, sakupljanja cena proizvoda, i prodaju proizvoda) osim ako ste Biznis i prethodno ste pribavili naš pismeni pristanak; (ii) koristiti bilo kakve meta tagove ili bilo kakav drugi “skriveni tekst” upotrebljavajući bilo koju Intelektualnu Svojinu; (iii) upuštati se u bilo kakve aktivnosti kroz ili u vezi sa Uslugom čime se pokušava ili čini šteta bilo kojim pojedincima ili entitetima ili su nezakonite, uvredljive, skaredne, razvratne, lascivne, prljave, nasilne, preteće, uznemiravajuće, ili zloupotrebljavajuće, ili da krše bilo koje pravo bilo koje treće strane ili su na drugi način vredne prigovora od strane SPE; (iv) u najvećoj mogućoj meri nezabranjenoj primenljivim zakonom, dekompilirati, rastaviti, koristiti obrnuti inženjering, ili pokušati da rekonstruišete, identifikujete, ili otkrijete bilo kakav izvorni kod, fundamentalne ideje, fundamentalnu tehniku korisničkog interfejsa, ili algoritme Usluge na bilo koji način ili modifikujete bilo koji izvorni ili objektni kod Usluge ili bilo kog Softvera ili drugih proizvoda, usluga, ili procesa dostupnih kroz bilo koji deo Usluge; (v) upuštati se u bilo kakvu aktivnost koja ometa pristup korisnika Usluzi ili dobro funkcionisanje Usluge, ili inače prouzrokuje štetu Usluzi, SPE (ili našoj grupi kompanija ili saradnika), ili drugim korisnicima Usluge; (vi) ometati ili zaobići bilo koje sigurnosne mere (uključujući bilo koji mehanizam za kontrolu digitalnih prava, uređaj ili drugu zaštitu sadržaja ili meru za kontrolu pristupa) Usluge ili bilo koju meru koja sputava ili primenjuje ograničenja na upotrebu ili pristup Usluzi, Sadržaju, ili SKSK; (vii) ubirati ili drugačije prikupljati ili pohranjivati bilo koje informacije (uključujući lične podatke o drugim korisnicima Usluge, uključujući imejl adrese, bez izričitog pristanka takvih korisnika); (viii) pokušavati da ostvarite neovlašteni pristup Usluzi, drugim kompjuterskim sistemima ili mrežama povezanim sa Uslugom, kroz rudarenje lozinke ili bilo kojim drugim putem; ili (ix) na drugi način kršiti ove Uslove i bilo koje primenljive Dodatne Uslove.
 2. Ograničenja na Korištenje Sadržaja. Vi se takođe slažete da, prilikom korištenja Usluge, vi: (i) nećete nadgledati, prikupljati, kopirati, ili distribuirati Sadržaj (osim kao mogući rezultat standardne internet pretraživačke aktivnosti ili upotrebe standardnog pretraživača) na Usluzi  koristeći bilo koji robot, rover, “bot”, spajder, skrejper, pretraživač, spajver, endžin, uređaj, softver, alatku za ekstrakciju, ili bilo koju drugu automatsku napravu, jutiliti, ili manualni proces bilo koje vrste; (ii) nećete frejmovati ili koristiti frejming tehniku da priložite bilo koji takav Sadržaj (uključujući bilo koju sliku, tekst, ili raspored stranice); (iii) zadržite netaknutim sve trgovačke oznake, autorska prava, i druga obaveštenja o intelektualnoj svojini sadržane u takvom Sadržaju; (iv) nećete koristiti takav Sadržaj na način koji sugeriše neovlaštenu povezanost sa bilo kojim proizvodima, uslugama, ili brendovima koji pripadaju nama ili našim davaocima licenci; (v) nećete činiti bilo kakve modifikacije takvog Sadržaja (osim u meri  do koje vam je izričito dozvoljena upotreba SPE Licenciranih Elemenata, ako je primenljivo); (vi) nećete kopirati, modifikovati, reprodukovati, arhivirati, prodati, iznajmiti na duži ili kraći period, zameniti, stvoriti derivativne radove od toga, objaviti fizičkom ili elektronskom kopijom, javno izvoditi, prikazivati, razdeljivati, distribuirati, emitovati, retransmitovati, cirkulisati ili preneti bilo kojoj trećoj strani ili aplikaciji ili vebsajtu bilo koje treće strane, ili inače koristiti ili eksploatisati takav Sadržaj na bilo koji način u bilo koju svrhu osim kao što je izričito dozvoljeno ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima ili sa prethodnim pismenim pristankom SPE službenika ili, u slučaju sadržaja od davaoca licence, vlasnika sadržaja; i (vii) nećete ubaciti bilo kakav kod ili proizvod kako bi manipulisali takav Sadržaj na bilo koji način koji nepovoljno utiče na iskustvo bilo kog korisnika.
 3. Dostupnost Usluge i Sadržaja. U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom, SPE, po svom ličnom nahođenju bez prethodnog obaveštenja ili obaveze, može odmah obustaviti ili okončati dostupnost Usluge i/ili Sadržaja (i bilo kog elementa i svojstva na njima), u potpunosti ili delimično, iz bilo kog razloga. 

KREIRANJE NALOGA

 1. Ako se registrujete sa nama ili kreirate nalog, vi ste lično odgovorni i obavezni za sigurnost i poverljivost vaših pristupnih akreditiva i za ograničavanje pristupa vašem Uređaju i za sve aktivnosti  na vašem nalogu osim ako ste u mogućnosti da dokažete da je takva upotreba rezultat prevare. Registrovane naloge može otvoriti samo pojedinac koji je najmanje punoletne starosti u vašoj zemlji boravka, ali ne mlađi od 18 godina. Lozinke moraju biti lične, i morate imati jedinstveno korisničko ime (ili imejl adresu) koje ne narušava prava bilo koje osobe ili entiteta, ili je uvredljivo. Mi možemo da odbijemo upotrebu bilo koje lozinke, korisničkog imena, ili imejl adrese iz bilo kog razloga po našem ličnom nahođenju. Vi ste lično odgovorni za vaše informacije prilikom registracije kao i za ažuriranje i održavanje istih. Smesta ćete nas obavestiti ovde o bilo kakvoj neovlaštenoj upotrebi vašeg naloga, lozinke, ili korisničkog imena, ili bilo kojeg drugog narušavanja sigurnosti. Vi nećete prodati, preneti, ili dodeliti vaš nalog ili bilo koja prava naloga. Mi imamo pravo da onesposobimo bilo koje naloge i/ili lozinke, bilo kada, ako se po našem razumnom mišljenju vi niste pridržavali bilo koje od odredbi ovih Uslova.
 2. Naloge može otvoriti samo ovlašteni predstavnik pojedinca koji je predmet naloga. Mi ne pregledamo naloge za verodostojnost, i nismo odgovorni za bilo koje neovlaštene naloge koji se mogu pojaviti na Usluzi. Za bilo koji spor oko kreiranja naloga ili verodostojnosti, mi ćemo imati jedinstveno pravo, ali nismo obavezni, da rešimo takve sporove kako mi odlučimo da je odgovarajuće, bez obaveštenja.

PROCEDURA ZA PRIJAVLJIVANJE POVREDE AUTORSKIH PRAVA

 1. Ako ste vi vlasnik autorskih prava koji bi želeo da nam pošalje obaveštenje i identifikuje sadržaj ili materijal postavljen na Usluzi koji krši prava i za koji želite da se ukloni sa naše Usluge, vi nam možete podneti takvo obaveštenje prateći uputstva ovde. 

OBAVEŠTENJA, PITANJA I KORISNIČKA SLUŽBA

 1. Vi se slažete da vam možemo dati obaveštenja ili drugačije vam odgovoriti poštom ili na vaš imejl (ako to imamo u evidenciji) ili na bilo koji drugi način razumno odabran sa naše strane.
 2. Sva pravna obaveštenja za nas moraju biti poslata pismenim putem relevantnom Sony Pictures entitetu navedenom ovde.  
 3. Ako imate neko pitanje u vezi sa Uslugom, možete kontaktirati SPE Korisnička Podrška ako kliknete ovde i popunite formular. Vi prihvatate da osoblje korisničke službe ne može promeniti ili se odreći Uslova ili primenljivih Dodatnih Uslova.

USLUGE TREĆE STRANE; OGLASI; POSLOVANJE SA TREĆOM STRANOM

 1. Sadržaj Treće Strane i Sajtovi; Oglasi. Usluga može sadržavati a da potiče od treće strane pluginove, aplikacije, oglase, alatke i/ili drugi sadržaj, i/ili linkove ka vebsajtovima treće strane ili drugim uslugama koje SPE (ili naša grupa kompanija ili saradnika) ne poseduje, kontroliše ili njima upravlja uključujući usluge kojima upravljaju oglašivači, davaoci licence, korisnici licence, i određene treće strane koje mogu imati poslovne odnose sa SPE (kolektivno, “Usluga Treće Strane”). Mi takođe možemo hostovati naš sadržaj, aplikacije i alatke na Usluzi Treće Strane. SPE nema kontrolu nad sadržajem, delovanjem, politikom, uslovima, ili drugim elementima Usluge Treće Strane, i ne preuzima bilo kakvu obavezu da to pregleda. SPE neophodno ne pregleda, podržava, odobrava, ili sponzoriše bilo koju Uslugu Treće Strane, ili bilo koji sadržaj, oglašavanje, informacije, materijal, proizvode, usluge, ili druge stavke treće strane. Nadalje, SPE nije odgovoran za kvalitet ili isporuku proizvoda ili usluga koji su ponuđeni, kojima je pristupljeno, koji su nabavljeni ili reklamirani na takvim Uslugama Treće Strane.  

  U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, SPE I NAŠE SONY GRUPA KOMPANIJE I SARADNICI NEĆE POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, GUBITAK  bIZNISA, PREKID POSLOVANJA ILI GUBITAK PRILIKE ZA BIZNIS, DIREKTAN, INDIREKTAN, SLUČAJNI ILI POSEBAN GUBITAK, POVREDU (UKLJUČUJUĆI LIČNU POVREDU ILI SMRT), ZAHTEV, OBAVEZU ILI DRUGU ŠTETU, KOJI PROIZILAZE IZ NEMARA, KRŠENJA UGOVORA, KLEVETE, POVREDE AUTORSKIH PRAVA, ILI DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, PROUZROKOVANO IZLAGANJEM, DISTRIBUCIJOM, ILI EKSPLOATACIJOM BILO KOJE INFORMACIJE ILI SADRŽAJA SADRŽANOG U OVIM USLUGAMA TREĆE STRANE.  

  Bilo koje aktivnosti u koje se upustite u vezi sa Uslugama Treće Strane podložne su odvojenim uslovima te Usluge Treće Strane uključujući politiku privatnosti i uslove upotrebe koje bi trebali da pročitate pre upuštanja u takve aktivnosti.
  1. Epl i Druge Platforme i Uređaji. Ako pristupate ili koristite Uslugu kroz Epl, Android, Gugl, Majkrosoft Windows ili druge platforme ili usluge treće strane, uslovi i politika te Usluge Treće Strane će biti primenjivani za takav pristup i korištenje.
  2. Odnosi sa Trećim Stranama. Bilo koja interakcija, prepiska, transakcija, ili odnos koji imate sa bilo kojom trećom stranom pronađenom na ili kroz Uslugu (uključujući na ili preko Usluga ili oglasa Treće Strane) je jedino između vas i treće strane (uključujući pitanja u vezi sa sadržajem oglasa treće strane, isplatama, isporukom robe, garancijama (uključujući garancije proizvoda), privatnosti i sigurnosti podataka, i slično). SPE I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA ODRIČU SE SVAKE ODGOVORNOSTI U VEZI SA OVIM.

OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI

 1. Ništa u ovim Uslovima isključuje ili ograničava našu odgovornost za:
  1. smrt ili ličnu povredu prouzrokovanu našim nemarom;
  2. prevaru ili nepošteno lažno predstavljanje; i
  3. bilo koju materiju za koju bi bilo nezakonito da je mi isključimo ili ograničimo našu odgovornost.
 2. Sadržaj na našoj Usluzi se pruža samo za opštu informaciju. Nije namera da on predstavlja savet na koji treba da se oslonite. Vi morate uzeti profesionalan ili specijalizovani savet pre započinjanja, ili uzdržavanja od, bilo koje radnje na bazi sadržaja naše Usluge. Mada mi činimo razumne napore da ažuriramo informacije na našoj Usluzi, mi ne predstavljamo, tvrdimo ili garantujemo, bilo da je to izričito ili implicirano, da je sadržaj na našoj Usluzi tačan, kompletan ili aktualan.
  1. Ako ste Potrošač:
   1. ništa u ovim Uslovima ima efekta na vaša zakonska ili druga primenljiva pravna ili ugovorna prava. Savet oko vaših zakonskih prava (uključujući ali nije ograničeno na garancije i garancije proizvoda) je dostupan kod vašeg lokalnog biroa za Savete građanima, kancelarije za Trgovinske standarde ili ekvivalentnog lokalnog organa za zaštitu potrošačkih prava; i
   2. mi pružamo Uslugu samo za kućnu i privatnu upotrebu. VI SE SLAŽETE DA NE KORISTITE USLUGU ILI BILO KOJI SADRŽAJ U BILO KOJE KOMERCIJALNE ILI POSLOVNE SVRHE I, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, MI NEMAMO PREMA VAMA ODGOVORNOST ZA BILO KOJI GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, PREKID POSLOVANJA, ILI  GUBITAK PRILIKE ZA BIZNIS.
  2. Ako ste vi Biznis, mi ni pod kojim okolnostima nećemo imati odgovornosti prema vama, bilo da je to ugovor, tužba (uključujući nemar), teški nemar, kršenje zakonske dužnosti, ili drugačije, proizilazi ispod ili u vezi sa ovim Uslovima za: (a) bilo koji gubitak profita, prodaje, biznisa, ili prihoda; (b) gubitak ili oštećenje podataka, informacija ili softvera; (c) gubitak poslovne prilike; (d) gubitak očekivane uštede; ili (e) gubitak dobre volje; ili (f) bilo koji indirektni ili posledični gubitak, u svakom datom slučaju u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.
 3. Podložno Odeljku 8A, naša maksimalna ukupna odgovornost po i/ili u vezi sa ovim Uslovima i/ili Uslugom (bilo da je to ugovor, tužba (uključujući nemar) ili drugačije i bilo da je predvidljivo ili ne), u odnosu na sva naša dela, propuste (uključujući nemar), kršenje zakonske dužnosti ili nepoštovanje garancije, uključujući dela naših službenika, zaposlenih, agenata, kontraktora, pod-kontraktora, grupe kompanija ili saradnika, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom, biće ograničena na cenu pružanja Usluge ponovo ili na isplatu razumnih troškova prilikom ponovnog pružanja Usluge, ali ni u jednom slučaju više od USD$100  Jedna Stotina U.S. Dolara ($100)  ili jednak iznos u bilo kojoj drugoj valuti.
 4. USLUGE I SADRŽAJ U NJIMA PRUŽAJU SE NA "KAO ŠTO JESTE, GDE JE" BAZI. spe I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA ne čine nikakve izjave, garancije, USLOVE, termINE, PREDUZIMANJA I OBAVEZE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, ILI DA PROIZILAZI IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGO, BILO KOJE VRSTE U ODNOSU NA USLUGE ILI SADRŽAJ. spe I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA I, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, SARADNICI PORIČU SVE IZJAVE, GARANCIJE, USLOVE, termINE, PREDUZIMANJA I OBAVEZE, IZRIČITO ILI IMPLICIRANO, ILI DA PROIZILAZI IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGO, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PRODAJNOST I OPREMLJENOST ZA ODREĐENU SVRHU. POSETOM ILI KORIŠTENJEM ILI POKUŠAVANJEM POSETE ILI KORIŠTENJA USLUGE VI IZRIČITO PRIHVATATE DA spe I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA NE ČINE NIKAKVE GARANCIJE, IZJAVE ILI USLOVE U ODNOSU NA SADRŽAJ UKLJUČUJUĆI ALI NIJE OGRANIČENO NA PRIHVATLJIVOST, TAČNOST ILI POTPUNOST; I (ii) KAO POMOĆ KORISNICIMA USLUGE, SPE I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA UKLJUČUJE LINKOVE ZA VEBSAJTOVE TREĆE STRANE NAD KOJIMA MI NEMAMO KONTROLU. SPE I NAŠA SONY GRUPA KOMPANIJA I SARADNIKA NE DAJE ODOBRENJE ILI IZJAVU BILO KOJE VRSTE U ODNOSU NA PROIZVODE, USLUGE, SADRŽAJ ILI  PRIGODNOST SADRŽAJA TAKVIH VEBSAJTOVA TREĆE STRANE, I VI SE OVDE NEOPOZIVO ODRIČETE BILO KAKVOG ZAHTEVA PROTIV SPE I NAŠE SONY GRUPE KOMPANIJA I SARADNIKA U ODNOSU NA TAKVE VEBSAJTOVE TREĆE STRANE.
 5. OSIM AKO JE IZRIČITO IZJAVLJENO NA ILI UNUTAR USLUGE, I U MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, NIKO OD SPE I NAŠE SONY GRUPE KOMPANIJA I SARADNIKA ILI BILO KOJI OD NAŠIH DIREKTORA, ZAPOSLENIH ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORAN ZA ODŠTETU KOJA PROIZILAZI IZ ILI U VEZI SA KORIŠTENJEM USLUGE, ILI BILO KOG HIPERLINKOVANOG VEBSAJTA. OVO JE SVEOBUHVATNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KOJE JE PRIMENLJIVO NA SVU ODŠTETU BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) KOMPENZATORNU, DIREKTNU, INDIREKTNU ILI POSLEDIČNU ODŠTETU, GUBITAK PODATAKA, PRIHODA ILI PROFITA, GUBITAK ILI ŠTETU NA IMOVINI I ZAHTEVE TREĆE STRANE.

MERODAVNO PRAVO I JURISDIKCIJA

OVIM USLOVIMA UPRAVLJAJU ZAKONI KALIFORNIJE OSIM KAO ŠTO JE ZABRANJENO LOKALNIM ZAKONOM. Ovo znači da će u odnosu na vaš pristup i korištenje Usluge, i za bilo koji spor ili zahtev koji proizilazi iz ili u vezi sa tim biti upravljani zakonima Kalifornije osim kao što je zabranjeno primenljivim zakonima , i vi pristajete na ličnu jurisdikciju i odričete se bilo kog prigovora kao što je Forum non conveniens vaše zemlje boravka i u skladu sa Odeljkom 10 ispod. Stranke se slažu da se pridržavaju obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj imate boravak  Ništa u ovim Uslovima ima efekta na vaša prava kao potrošača da se oslanjate na takve obavezne odredbe lokalnog zakona.

SPOROVI I REŠAVANJE SPOROVA

 1. Bilo kakva kontroverza ili zahtev koji proizilazi iz ili se odnosi na ove Uslove, njihovo sprovođenje, arbitrabilnost ili tumačenje biće predati na konačnu i obavezujuću arbitražu, koja će se održati u Los Anđeles Okrugu, Kalifornija, ispred jednog arbitra, u skladu sa Zakonom Kalifornije o Građanskoj Proceduri §1280 et seq, osim gde je to zabranjeno primenljivim zakonima jurisdikcije vašeg boravka, onda će do takve arbitraže doći u zemlji vašeg boravka. Arbitar će biti izabran uzajamnim sporazumom stranki ili, ako stranke ne mogu da se slože, sa liste arbitara priloženoj od strane JAMS.  Postupak arbitraže će biti poverljiv, zatvoren za širu javnost.  Arbitar će izdati pismeno mišljenje i izneti osnovne nalaze i zaključke na osnovu kojih je donešena odluka arbitra. Stranke će podjednako učestvovati u plaćanju naknade arbitra i troškova arbitraže i bilo kojih drugih troškova jedinstveno vezanih za arbitražno ročište (prihvatajući da svaka strana snosi troškove svog svedočenja, svedoka, veštaka i advokata i drugih troškova u istoj meri kao da je slučaj pretresan na sudu).  Ništa u ovom Odeljku ima efekta na sposobnost obe stranke da od suda zatraži sudsku zaštitu ili pravednu naknadu u bilo kom momentu u meri do koje isto nije isključeno drugom odredbom ovih Uslova. U meri do koje se ovaj Odeljak 10 (A) nađe ništavnim ili na drugi način neprimenljivim, bilo koji zahtev se mora saslušati i o njemu odlučiti kroz odgovarajući sudski postupak bez uzimanja u obzir bilo kakvog izbora zakona ili konflikta zakonskih principa, podložno Odeljku 9, a ne u arbitraži.
 2. Ograničenje na Sudsku Zaštitu. KAO ŠTO JE DOZVOLJENO PRIMENLJIVIM ZAKONOM AKO TVRDITE DA STE PODNELI BILO KAKAV GUBITAK, ŠTETU, ILI POVREDE U VEZI SA VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGE, ONDA SE GUBICI, ŠTETA, I POVREDE NEĆE SMATRATI NENADOKNADIVIM ILI DOVOLJNIM DA VAM SE DA PRAVO NA SUDSKI NALOG ILI NA DRUGU PRAVEDNU NAKNADU BILO KOJE VRSTE. OVO ZNAČI DA, U VEZI SA VAŠIM ZAHTEVOM, SE VI SLAŽETE DA NEĆETE TRAŽITI, I DA VAM NEĆE BITI DOZVOLJENO DA DOBIJETE, BILO KAKAV SUDSKI ILI DRUGI POSTUPAK KOJI MOŽE OMETATI ILI SPREČAVATI RAZVOJ, KORIŠTENJE ILI EKSPLOATACIJU BILO KOJEG VEBSAJTA, APLIKACIJE, SADRŽAJA, SKSK, PROIZVODA, USLUGE, ILI INTELEKTUALNE SVOJINE KOJU POSEDUJE, LICENCIRA, KORISTI, ILI KONTROLIŠE BILO KOJA SPE STRANA (UKLJUČUJUĆI VAŠ LICENCIRANI SKSK) ILI DAVALAC LICENCE BILO KOJE SPE STRANE. Bez ograničenja uopštenosti gore pomenutog, vi se ovde neopozivo odričete bilo kakvog prava ili pravnog sredstva da tražite i/ili dobijete sudsku zaštitu ili drugu pravednu naknadu ili bilo kakvo rešenje u vezi sa, i/ili da se zabrani ili ograniči ili na drugi način naruši na bilo koji način, produkcija, distribucija, izlaganje, ili druga eksploatacija bilo kog igranog filma, produkcije ili projekta u vezi sa SPE, njegovim roditeljima, ograncima, i saradnicima, ili korištenje, publikacija ili razdeljivanje bilo kakvog reklamiranja u vezi sa takvim igranim filmom, produkcijom ili projektom. Vi međutim možete da odbijete saglasnost za arbitražu zahteva za javnu sudsku zaštitu. Ako to učinite. ni vi ni SPE ne možete da zahtevate jedno od drugog učestvovanje u arbitraži bilo kog zahteva za javnu sudsku zaštitu, a vi zadržavate svoje pravo da započnete takav postupak na sudu koji ima jurisdikciju. Da odbijete saglasnost, morate nas pismeno obavestiti u roku od 30 dana od dana kada ste prvi put postali predmet ove odredbe o arbitraži, i morate navesti svoje ime i boravišnu adresu, vašu imejl adresu, i jasnu izjavu da želite da odbijete saglasnost za arbitražu javne sudske zaštite. Bilo koji zahtevi za odbijanje saglasnosti moraju se poslati na: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ako sud ili arbiter odluče da bilo koje ograničenje ovog odeljka ne može biti sprovedeno po određenom zahtevu za odštetu, onda se taj zahtev (i samo taj zahtev) mora odvojiti od arbitraže i može biti izveden na sud podložno Odeljku 10(A).
 3. Odricanje od Kolektivne Tužbe. I vi i SPE se odričete prava da započnete bilo koji spor, uključujući ali nije ograničeno na postupak po Zakonu o Privatnosti Potrošača Kalifornije, Zakonu o Zaštiti Telefonskih Potrošača, Zakonu o Zaštiti Video Privatnosti, Zakonu o Zaštiti Onlajn Privatnosti Dece, ili sličnim primenljivim zakonima u zemlji vašeg prebivališta, kao kolektivnu, konsolidovanu, reprezentativnu, grupnu, ili od strane privatnog advokata opštu tužbu, ili da učestvujete u kolektivnoj, konsolidovanoj, reprezentativnoj, grupnoj, ili od strane privatnog advokata privatnoj tužbi u odnosu na bilo koji spor započet od strane bilo kog drugog. Bez obzira na bilo koju odredbu u JAMS Detaljna Pravila Arbitraže i Procedure u suprotnom, arbitar neće biti ovlašten ili imati bilo kakvu jurisdikciju da sasluša arbitražu kao kolektivnu, konsolidovanu, reprezentativnu, ili od strane privatnog advokata opštu tužbu ili da konsoliduje, spoji, ili drugačije kombinuje sporove različitih osoba u jedan postupak. Bez obzira na odredbe arbitraže navedene iznad, ako se odredba u odnosu na odricanje od kolektivnog, grupnog, reprezentativnog, i od strane privatnog advokata opšteg zahteva ovog Odeljka 10 utvrdi kao ništavna ili drugačije neizvršiva, bilo koji takav kolektivni, grupni, reprezentativni, i od strane privatnog advokata opšti zahtev mora se saslušati i o njemu odlučiti kroz odgovarajući sudski postupak podložno Odeljku 9, a ne u arbitraži.
 4. Ograničeno Vreme za Podnošenje Zahteva. U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM I OSIM AKO ZAKONI VAŠE JURISDIKCIJE DOZVOLJAVAJU DUŽI PRIMENLJIVI VREMENSKI PERIOD,  AKO VI ILI MI ŽELIMO DA NAJAVIMO OPŠTI SPOR (ALI NE SPOR OKO INTELEKTUALNE SVOJINE) PROTIV DRUGOG, ONDA GA VI ILI MI MORAMO ZAPOČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO JE DO SPORA DOŠLO – ILI ĆE BITI ZAUVEK ZABRANJEN.

AŽURIRANJE USLOVA

Molimo vas da pregledate objavljene Uslove i bilo koje primenljive Dodatne Uslove svaki put kada koristite Uslugu (najmanje pre svake transakcije ili podnošenja). MI MOŽEMO MODIFIKOVATI OVE USLOVE UKLJUČUJUĆI, SAMO KAO PRIMER, ZBOG PROMENE U PRIMENLJIVOM ZAKONU ILI SUDSKOJ PRAKSI, ILI TRŽIŠNIH USLOVA ILI DA POBOLJŠAMO FUNKCIONALNOST USLUGE. MI ĆEMO VAS OBAVESTITI O NOVIM USLOVIMA TIME ŠTO IH OBJAVIMO NA USLUZI ILI PUTEM IMEJLA (ILI NA BILO KOJI DRUGI RAZUMAN NAČIN OBAVEŠTENJA KOJI IZABEREMO), I VAŠE KORIŠTENJE USLUGE NAKON TAKVOG OBAVEŠTENJA ĆE ZNAČITI VAŠE DALJE SLAGANJE SA NOVIM USLOVIMA ZA VAŠE NOVO KORIŠTENJE I TRANSAKCIJE. Bilo koji novi Uslovi i Dodatni Uslovi će biti na snazi za novo korištenje i transakcije od momenta kada ih objavimo, ili od nekog kasnijeg datuma pomenutog u njima ili u drugom obaveštenju vama. U slučaju da za bilo koje obaveštenje vama o novim, revidiranim, ili dodatnim uslovima sud ili tribunal odluči da je nedovoljno, nastaviće se sa prethodnim sporazumom dok ne dođe do dovoljnog obaveštenja da se uspostavi novi sporazum. Vi možete da odbijete bilo koje nove, revidirane ili dodatne uslove tako što prestanete sa korištenjem Usluge.

OPŠTE ODREDBE

 1. SPE Pristanak ili Odobrenje. Što se tiče bilo koja odredbe u ovim Uslovima ili bilo kojim Dodatnim Uslovima koja daje SPE pravo pristanka ili odobrenja, ili dozvoljava SPE da ostvari pravo “po svom nahođenju,” SPE može ostvariti to pravo po svom ličnom i apsolutnom nahođenju u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj primenljivim zakonom. Nijedan SPE pristanak ili odobrenje se može smatrati kao da je bilo dato od strane SPE bez da je dato u pismenom obliku i potpisano od strane SPO službenika.
 2. Odšteta. Vi se slažete da, ovime ovde, branite (ako SPE zatraži), obeštetite, i čuvate SPE i njihove direktne i indirektne roditelje, ogranke, saradnike, uključujući naše Sony grupa kompanije i svakog od njihovih zaposlenih, direktora, članova, menadžera, deoničara, agenata, prodavača, davaoca licence, nosioca licence, kontraktora, mušterija, naslednika, i nosioce prava (kolektivno “SPE Stranke” i pojedinačno “SPE Stranka”) bezbednim od i protiv bilo kog i svih zahteva, odštete, gubitaka, troškova, istraga, odgovornosti, presuda, novčanih kazni, kazni, poravnanja, kamate, i troškova (uključujući pravne troškove) što direktno ili indirektno proizilazi iz ili se odnosi na bilo koji zahtev, tužbu, sudski proces, potraživanje, ili postupak učinjen ili je pokrenut protiv bilo koje SPE Stranke, ili zbog istrage, odbrane, ili poravnanja istih, proizilazi iz ili u vezi sa, bilo da se dešava pre ili posle ovog momenta: (i) korištenjem vašeg SKSK od strane nas ili naših nosilaca prava ili nosilaca licence u skladu sa ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, ili bilo šta od vašeg SKSK što nije u skladu sa ovim Uslovima na bilo koji način;  (ii) vašim korištenjem Usluge i vašim aktivnostima u vezi sa Uslugom koje krše ili navodno krše ove Uslove ili bilo koje primenljive Dodatne Uslove; (iii) vašim kršenjem ili navodnim kršenjem ovih Uslova ili bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova; (iv) vašim  nepoštovanjem ili navodnim nepoštovanjem bilo kojih zakona, pravila, regulative, kodova, zakona, uredbi, ili naređenja bilo kojih vladinih ili kvazi-vladinih vlasti u vezi sa vašim korištenjem Usluge ili vašim aktivnostima u vezi sa Uslugom; (v) informacijama ili materijalom poslatim kroz vaš Uređaj, čak iako ih niste vi podneli, koji krši, narušava, ili prisvaja bilo koje autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, patent, publicitet, privatnost, ili drugo pravo bilo koje osobe ili entiteta; (vi) bilo kakvim lažnim predstavljanjem od strane vas; i (vii) korištenjem informacija koje nam vi podnesete od strane SPE Stranke (uključujući vaš SKSK) (sve od prethodno navedenog, “Zahtevi i Gubici”). Vi ćete u potpunosti sarađivati kako to budu tražile SPE Stranke u odbrani bilo kakvog Zahteva i Gubitaka. Bez obzira na prethodno, SPE Stranke zadržavaju ekskluzivno pravo da se nagode, naprave kompromis, i isplate bilo koji i sve Zahteve i Gubitke. SPE Stranke zadržavaju pravo da ekskluzivno preuzmu odbranu i kontrolu bilo kojih Zahteva i Gubitaka. Vi se nećete nagoditi oko bilo kojeg Zahteva ili Gubitka bez, u svakom pojedinačnom slučaju, prethodnog pismenog pristanka službenika SPE Stranke.
 3. Funkcionisanje Usluge; Dostupnost Proizvoda i Usluga; Međunarodna Pitanja.  SPE ne tvrdi da je Usluga odgovarajuća ili dostupna za korištenje izvan teritorije za koju su ovi Uslovi i Dodatni Uslovi objavljeni. Ako koristite Uslugu sa drugih lokacija, vi to činite na sopstvenu inicijativu i odgovorni ste za poštovanje primenljivih lokalnih zakona u odnosu na vaše onlajn ponašanje i prihvatljiv sadržaj, ako i u meri do koje su lokalni zakoni primenljivi.
 4. Virusi.  Mi ne garantujemo da će naša Usluga biti sigurna ili bez buba ili virusa. Vi ste odgovorni za konfiguraciju vaših Uređaja, informacionu tehnologiju, kompjuterske programe i platforme za pristup našoj Usluzi. Treba da koristite svoj sopstveni softver za zaštitu od virusa. Vi ne smete da zloupotrebljavate našu Uslugu time što znajući uvodite viruse, trojance, crve, logičke bombe ili drugi materijal koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Vi ne smete pokušavati da ostvarite neovlašteni pristup našoj Usluzi, serveru na kojem je naša Usluga pohranjena ili bilo kojem serveru, kompjuteru ili bazi podataka povezanih sa našom Uslugom. Vi ne smete napadati naš vebsajt napadom “uskraćivanja usluge” ili napadom “distribuirano uskraćivanje usluge”. Kršenjem ove odredbe, vi možda činite krivično delo. Mi ćemo prijaviti bilo koje takvo kršenje relevantnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa tim organima time što ćemo im otkriti vaš identitet ako je to potrebno po primenljivom zakonu. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo da koristite naše Usluge će odmah prestati.
 5. Izvozne Kontrole. Vi ste odgovorni za poštovanje svih primenljivih trgovinskih propisa i zakona kako stranih tako i domaćih. Osim ako ste ovlašteni od strane zakona S.D., vi se slažete i garantujete da nećete izvoziti ili ponovo izvoziti Usluge u bilo koju zemlju, ili bilo kojoj osobi, entitetu, ili krajnjem korisniku koji je podložan izvoznim kontrolama ili sankcijama od strane S.D.
 6. Odvojivost; Tumačenje. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova, ili bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova, iz bilo kog razloga smatra nevažećom, nezakonitom, ništavnom, ili nesprovodivom od strane suda ili arbitra nadležne jurisdikcije, onda će se ta odredba smatrati odvojivom od ovih Uslova ili primenljivih Dodatnih Uslova, i nevažnost odredbe neće uticati na važnost ili sprovodivost ostatka ovih Uslova ili primenljivih Dodatnih Uslova. U meri dozvoljenoj primenljivim zakonom, vi pristajete da se odreknete i vi ćete se odreći, bilo kog primenljivog statutarnog i običajnog zakona koji bi mogao da dozvoli da se ugovor tumači protiv svog pisca.
 7. Istrage; Okončanje; Preživljavanje. U meri dozvoljenoj primenljivim zakonom SPE zadržava pravo, bez bilo kakvih ograničenja, da: (i) istražuje bilo koja moguća kršenja sigurnosti Usluge ili njene informacione tehnologije ili drugih sistema ili mreža, (ii) istražuje bilo koja moguća kršenja ovih Uslova i bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova, (iii) istraži bilo koje informacije koje SPE dobije u skladu sa svojom Politikom Privatnosti i Kolačića u vezi sa poštovanjem krivičnih zakona, (iv) se uključi i sarađuje sa organima za sprovođenje zakona i sličnim vlastima u istraživanju gore pomenutih pitanja, (v) krivično goni bilo koja kršenja ovih Uslova i bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova, i (vi) isključi Uslugu, u celosti ili delimično, ili, suspenduje ili okonča vaš pristup istoj, u celosti ili delimično, uključujući bilo koje korisničke naloge ili registracije, u bilo kom momentu, bez upozorenja, iz bilo kog razloga i bez bilo kakve obaveze prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Bilo kakva suspenzija ili okončanje neće uticati na vaše obaveze prema SPE po ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima. Nakon suspenzije ili okončanja vašeg pristupa Usluzi, ili nakon obaveštenja od SPE, sva vama odobrena prava po ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima će odmah prestati, i vi se slažete da ćete odmah prekinuti korištenje Usluge. Odredbe ovih Uslova i bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova, koje bi po svojoj prirodi trebale da prežive vašu suspenziju ili okončanje će preživeti. Vi možete da prestanete vaše korištenje Usluge, ili okončate vaš nalog, bilo kad. U slučaju da za bilo koje okončanje ili suspenziju sa naše strane sud ili tribunal odluči da je bilo nepravedno, nastaviće se prethodni sporazum sve dok ne dođe do dovoljnog obaveštenja da se okonča sporazum.  
 8. Dodeljivanje. SPE može da dodeli svoja prava i obaveze po ovim Uslovima i bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, u celosti ili delimično, bilo kojoj stranki bilo kada bez bilo kakvog obaveštenja ali takva dodela neće uticati na vaša prava ili obaveze po ovim Uslovima. Vi ne možete dodeliti ove Uslove i bilo koje primenljive Dodatne Uslove, i ne možete delegirati svoje obaveze po njima, bez prethodnog pismenog pristanka SPE službenika.
 9. Potpun Sporazum. Ovi Uslovi, i bilo koji primenljivi Dodatni Uslovi, odražavaju potpun sporazum između vas i nas, u odnosu na vaše korištenje Usluge i zamenjuju bilo koje prethodne sporazume, izjave, garancije, uveravanja, ili razgovor u vezi sa Uslugom.
 10. Nemogućnost odricanja. Osim ako je izričito navedeno u ovim Uslovima ili bilo kojim primenljivim Dodatnim Uslovima, (i) nijedan propust ili kašnjenje od strane vas ili SPE u ostvarivanju bilo kog prava, ovlaštenja, ili pomoći će funkcionisati kao odricanje od tog ili bilo kog drugog prava, ovlaštenja, ili pomoći, i (ii) nijedno odricanje ili modifikacija bilo kog termina ovih Uslova ili bilo kojih primenljivih Dodatnih Uslova će biti delotvorno osim ako je u pismenom obliku i potpisano od strane stranke protiv koje se traži sprovođenje odricanja ili modifikacije.
 11. Rešavanje Spora Onlajn. Ako živite u okviru Evropske Unije ili Ujedinjenom Kraljevstvu i želite da imate više informacija o rešavanju spora onlajn, molimo vas da pratite ovaj link do vebsajta Evropske Komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ovaj link se daje kao što to traži Regulativa (EU) No 524/2013 Evropskog Parlamenta i Veća, samo u informativne svrhe. Mi nismo ni obavezni niti smo se složili da učestvujemo u rešavanju spora onlajn

//Kraj Uslova Korištenja//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. or its applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.