Ana içeriğe atla

KULLANIM ŞARTLARI

Yürürlük Tarihi: 27 July, 2022.

Giriş

Bu Kullanım Şartları, (bu "Şartlar"), bu Şartlarla bağlantılı, Sony Pictures Entertainment (Sony Corporation'ın bir bölümüdür) web siteleri, çevrimiçi hizmetleri, yazılımı veya uygulamaları ("Hizmetler") için geçerlidir. Bu Şartlarda Sony Pictures Entertainment varlıklarından bahsederken "SPE", "biz" veya "bize" ya da "bizim" ifadelerini kullanacağız. Sony Pictures Entertainment Inc. ile birlikte belirli bir Hizmetten sorumlu SPE varlığının yeri (toplu olarak veri kontrolörü), buraya tıklanarak bulunabilir. Sony Pictures Entertainment Inc.'nin merkez binası, 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kaliforniya 90232 ABD adresinde yer almaktadır. Bu Şartları kabul ederek ya da mevcut Hizmeti ziyaret ederek ya da başka türlü kullanarak (geçerli olduğu üzere), bu Şartları ve geçerli Ek Şartları (aşağıda tanımlandığı gibi) kabul ettiğinizi ve bunlara tabi olduğunuzu, ayrıca bunları okuyup anladığınızı onaylamaktasınız. Aynı zamanda Gizlilik ve Çerez Politikamız ile ve Hizmetin geçerli kısmında yayımlanan diğer şartlarla açıklanan veri uygulamalarımızı da kabul edip onaylamakta ve izin vermektesiniz.

 

Bu Şartlarda "siz" veya "sizin" derken şunu kastediyoruz:

 • bir tüketici olduğunuz takdirde, Hizmeti tamamen veya esasen kendi ticareti, işi, zanaatı veya mesleği dışında bir amaçla kullanan şahıs; ve
 • bir tüketici olmadığınız takdirde: (a) bağlama yetkisine sahip olduğunuz işletme; ya da (b) Hizmeti tamamen veya esasen kendi ticareti, işletmesi, zanaatı veya mesleği dışında olmayan amaçlarla kullanan şahıs (her durumda bir "İşletme").

Bu Şartlar yasal haklarınızı, sorumluluklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkiler ve Hizmet kullanımınızı düzenler. Bunlar arasında çeşitli sınırlamalar ve dışlamalar ve anlaşmazlıkların çözüleceği yeri düzenleyen bir yargılama yetki alanı maddesi bulunmaktadır. Bu Şartlar ve diğer Ek Şartlara tabi olmak istemiyorsanız Hizmeti kullanmayın ve Hizmet indirmelerini ve uygulamalarını kaldırın.

Ek Şartlar

Bazı durumlarda, sizin Hizmetin belirli parçalarınızı kullanmanız için geçerli, Hizmet üzerinde yayımlanan ek veya farklı şartlar vardır (tek tek ve toplu olarak "Ek Şartlar"). Bu Şartlar ve bütün Ek Şartlar arasında bir çatışma olduğu takdirde, Ek Şartlarda açıkça aksi belirtilmediği sürece bu Şartlar geçerli olacaktır.

Bu Şartlar ve Ek Şartlarda Yapılacak Güncellemeler

Bu Şartları ve Ek Şartları, burada daha kapsamlı açıklandığı gibi, Hizmet üzerinde yeni veya değiştirilmiş şartları yayımlayarak değiştirebiliriz. Bu tür bir değişiklikten sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, yenilenen Şartları ve geçerli Ek Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Şartları değiştiremezsiniz.

MÜLKİYET VE HİZMET İLE İÇERİĞİNİ KULLANMA HAKLARI.

 1. Mülkiyet. Hizmet ve bütün içeriği ("İçerik"), İçerik ve Hizmetteki bütün telif hakları, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve bütün diğer fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere ("Fikri Mülkiyet"); SPE, Sony grup şirketlerimiz ve iştirakleri, lisans verenlerimiz ve diğer belirli üçüncü taraflara ait veya onların kontrolündedir. Hizmet yoluyla ulaşılabilen İçerik ve Fikri Mülkiyetteki bütün hak, unvan ve çıkar; SPE, Sony grup şirketlerimiz ve iştirakleri, lisans verenlerimiz veya diğer belirli üçüncü tarafların mülkiyetinde olup ikamet ettiğiniz ülkedekiler veya uluslararası yasalar dahil, mümkün olduğunca tamamen, geçerli tüm telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer fikri mülkiyet ve haksız rekabet hak ve yasaları ile korunmaktadır. SPE, Hizmetteki İçeriğin seçimi, derlenmesi, birleştirilmesi, düzenlenmesi ve geliştirilmesi üzerinde telif hakkına sahiptir.
 2. Hizmeti ve İçeriği Kullanma Haklarınız.
  1. Hizmeti ve İçeriği kullanma hakkınız, bu Şartlara ve Ek Şartlara sıkı bir şekilde uymanıza tabidir. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, bu Şartların veya herhangi diğer Ek Şartların ihlal edilmesi üzerine Hizmete ve İçeriğe erişme ve Hizmeti ve İçeriği kullanma hakkınızı sonlandırma hakkını korumaktayız. Hizmetlerimizi ziyaret ederek veya kullanarak erişiminizin ya da kullanımınızın, ikamet ettiğiniz yargılama yetki alanında geçerli yasalara uyduğunu beyan ve garanti etmiş olursunuz. Bu haklar, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, bir yükümlülük veya önceden bildirim olmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda tarafımızdan geri alınabilir, sınırlıdır ve münhasır değildir. Hizmet ve İçeriğe erişme ve bunları kullanma hakkınız şahsi olduğu için hakkınızı devredemez veya aktaramazsınız; bu yöndeki tüm girişimler geçersizdir. Yalnızca kendi ticari olmayan, kişisel, yasal kullanımınız için aşağıdakileri yapabilirsiniz (toplu olarak aşağıdakiler, "SPE Lisanslı Unsurlar"):
   1. İçeriği bir bilgisayar, mobil veya diğer türlü internet tarafından etkinleştirilmiş veya izin verilen bir cihaz ("Cihaz") üzerinde göstermek, görüntülemek, kullanmak ve oynatmak ve/veya İçeriğin bir kopyasının, size gösterildiği şekilde çıktısını almak (ham formunda veya başka türlü kaynak ve amaç kodu hariç tutularak);
   2. Hizmette sunulan geçerli İçeriği widget ve/veya diğer dijital streaming internet video oynatıcıları kullanarak stream'lemek (bu tür bir widget ya da diğer dijital streaming İnternet video oynatıcısı, "Hizmet Widget'ı" olarak adlandırılır);
   3. Söz konusu kodun ilgili olduğu belirli içeriği kişisel, özelleştirilmiş sosyal ağ Web sayfası/sayfaları, Web bloğu/blogları veya mikrobloğu/mikrobloglarda (toplu olarak "Kişisel Sosyal Medyanız", bu tanım İşletme medyasını veya İşletme kullanımını açıkça hariç tutar) yerleştirmek, yeniden yayımlamak, sürdürmek ve/veya göstermek amacıyla ve/veya Hizmette "widget'ı yakalama ve yerleştirme" işlevi sunulduğu takdirde bir Hizmet Widget'ını "yakalamak" ve söz konusu Hizmet Widget'ını Kişisel Sosyal Medyanızda yerleştirmek, yeniden yayımlamak, sürdürmek ve/veya göstermek amacıyla Hizmet yoluyla sizin kullanımınıza açıkça sunulan belirli kodu kesmek ve yapıştırmak;
   4. Hizmet aracılığıyla kullanımınıza açıkça sunulan belirli kodu kesmek ve yapıştırmak ve/veya Hizmette "widget'ı yakalama ve yerleştirme" işlevi sunulduğu takdirde bir Hizmet Widget'ını "yakalamak", geçerli olduğu şekilde söz konusu kodu ve/veya Hizmet Widget'ını arkadaşlarınıza, içindeki Hizmet ve İçeriği görüntüleyebilecekleri şekilde ve/veya istedikleri takdirde kendilerinin kodun veya Hizmet Widget'ının iletilmiş parçasını kendi Kişisel Sosyal Medyalarına yerleştirebilecekleri veya kendi arkadaşlarına iletebilecekleri şekilde iletmek;
   5. Hizmette İçeriği içeren bir e-posta iletişimini başlatmanıza ve bunu arkadaşlarınızdan birine göndermenize izin veren "Arkadaşa Gönder" veya benzer bir araç yer aldığı ve araç işlevsel olduğu takdirde Hizmetin sunucularının sizin mesajınızı sizin adınıza arkadaşınıza göndermesini talep etmek üzere bu aracı kullanın;
   6. Hizmette İçeriğin bir parçasının yanında bir "İndirme" bağlantısı yer alıyorsa (bunlarla sınırlı olmaksızın bir görüntü, simge, duvar kâğıdı, müzik parçası, video, tanıtım filmi, RSS besleme dahil) söz konusu İçeriğin yalnızca tek bir kopyasını tek bir Cihaza indirebilirsiniz;
   7. Hizmet üzerinde veya aracılığıyla kullanıma sunduğumuz uygulamalar dahil bütün yazılımların bir kopyasını ("Yazılım"), yalnızca makinede yürütülebilen nesne kodu formunda Cihazınıza indirmek, kurmak ve kullanmak ve yedekleme amacıyla ek bir kopya hazırlamak; ancak bu durumda aşağıdakileri anlayıp kabul etmiş oluyorsunuz: [i] Yazılımı indirmenize izin vererek SPE, Yazılımın mülkiyet hakkını size devretmez (yani Yazılımın kayıtlı olduğu araca sahip olursunuz ancak Yazılımın sahibi (SPE ve/veya üçüncü taraf Yazılım lisans vereni olabilir) söz konusu Yazılımın tam ve eksiksiz mülkiyetini elinde tutmaya devam eder); (ii) SPE'nin önceden yazılı izni olmaksızın Yazılımı temel alarak kopyalama, modifikasyon, uyarlama, başka bir dile çeviri, dağıtım yapamaz ya da türemiş çalışmalar oluşturamazsınız; (iii) Yazılımı herhangi bir şahsa veya varlığa devredemez, kiralayamaz ya da borç veremezsiniz ve tarafınızdan yapılan Yazılımla ilgili alt lisanslama, devir veya tahsis girişimleri geçersiz olacak ve bir etkisi olmayacaktır; ve (iv) Yazılımın herhangi bir kaynak kodunu, altta yatan fikirlerini, altta yatan kullanıcı arayüzü tekniklerini veya algoritmalarını, yukarıdaki kısıtlamanın geçerli yasalarca yasaklandığı haller dışında hiçbir şekilde geri derleyemez, parçalarına ayıramaz, tersine mühendislik yapamaz veya yeniden oluşturma, tanımlama veya keşfetme girişiminde bulunamazsınız;
   8. Kullanımınıza sunulduğu takdirde Hizmet üzerinde kayıtlı bir kişisel hesap (ve/veya ilgili bir kullanıcı adı ve parola) elde etmek ve Hizmeti temel alan sohbet odaları, mesaj panoları, sosyal medya ağları, çevrimiçi çok oyunculu oyunlar ve/veya Hizmet üzerinde sunulan diğer aktiviteler veya benzer hizmetlerin parçası olarak diğer Hizmet kullanıcıları ile etkileşim kurmak;
   9. Aşağıdaki şartlar yerine geldiği sürece bir web sitesi veya diğer çevrimiçi hizmetten Hizmete bağlantı vermek: (a) bağlantılar yalnızca metin içerir ve herhangi bir Fikri Mülkiyet kullanmaz, (b) web sitenizdeki bağlantılar ve içerik, SPE (veya Sony grup şirketlerimiz ve iştirakleri) ile bir ilişki olduğunu öne sürmez veya başka bir kafa karışıklığına yol açmaz ve (c) web sitenizdeki bağlantılar ve içerik, SPE'yi ya da Sony group grup şirketlerimiz ve iştiraklerini ya da ilgili ürün veya hizmetlerimizden herhangi birini yanlış, yanıltıcı, aşağılayıcı veya diğer türlü saldırı niteliğinde resmetmez ve yasalara aykırı, saldırı niteliğinde, müstehcen, ahlaka aykırı, şehvet uyandıran, açık saçık, şiddet içerikli, tehdit niteliğinde, taciz edici veya kötü muamele niteliğinde ya da herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal eden ya da SPE için başka türlü sakıncalı olan içeriğe yer vermez. SPE, Hizmete bağlantı vermeyi herhangi bir nedenle, sadece kendi takdirine bağlı olarak, size veya üçüncü bir tarafa herhangi türde bir sorumluluğu veya önceden bildirimi olmaksızın askıya alma veya yasaklama hakkını saklı tutar; ve
   10. Bu Şartlara (bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcının Oluşturduğu İçeriği (aşağıda tanımlandığı gibi) oluşturma ve/veya kullanma işlevi dahil) ve geçerli bütün Ek Şartlara tabi olacak şekilde kullanıcıların kullanımı için Hizmet üzerinde veya aracılığıyla SPE tarafından açıkça sunulan diğer bütün işlevleri kullanmak.
 3. Diğerlerinin Hakları. Hizmeti kullanırken diğerlerinin, SPE'nin ve Sony grup şirketlerimiz ile iştiraklerinin fikri mülkiyetine ve haklarına saygı duymalısınız. İçeriğin sizin tarafınızdan yetkisiz kullanımı, diğerlerinin haklarını ve geçerli yasaları ihlal edebilir ve cezai ve hukuki sorumluluğunuzla sonuçlanabilir. Hizmet yoluyla eserinizin ihlal edildiğini düşünüyorsanız bkz. aşağıda Bölüm 5.
 4. İçerik ve Hizmete İlişkin Olarak Verilmemiş Tüm Hakların Korunması. Bu Şartlar ve geçerli Ek Şartlar, Hizmet ve İçeriğin kullanımına ve erişimine ilişkin yalnızca dar kapsamlı ve sınırlı hakların verilmesini içerir. SİZE AÇIKÇA VERİLMEYEN TÜM HAKLAR, SPE VE LİSANS VERENLERİ İLE DİĞER ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA KORUNUR. İçerik veya Hizmetin herhangi bir amaçla yetkisiz kullanımı yasaktır.

GÖNDERDİĞİNİZ İÇERİK

 1. Kullanıcının Oluşturduğu İçerik.
  1. Genel. SPE şimdi ya da gelecekte, Hizmetin kullanıcılarına, mesaj, metin, illüstrasyon, dosya, görüntü, grafik, fotoğraf, yorum, yanıt, ses, müzik, video, bilgi, içerik, derecelendirme, değerlendirme, veri, soru, öneri, kişisel veri veya diğer bilgi ya da materyalleri ve burada içerilen fikirleri (toplu olarak ancak içinde yer alan SPE Lisanslı Unsurları haricinde, "Kullanıcının Oluşturduğu İçerik" veya "KOİ") oluşturma, inşa etme, ilan etme, yükleme, gösterme, yayımlama, dağıtma, iletme, yayın yapma veya diğer türlü Hizmet üzerinde kullanıma sunma veya Hizmet aracılığıyla gönderme ya da herhangi bir ortam veya şekilde promosyonlarımız veya pazarlama kampanyalarımızla bağlantılı olarak ya da üçüncü taraf platformlardaki gönderiler veya sayfalarımızda ya da bunlara yanıt olarak veya başka türlü tarafımıza gönderme (toplu olarak "gönderme") fırsatını sunar (örn. Facebook veya diğer sosyal medya sayfalarımıza, attığımız tweet'lere yanıt olarak, çekiliş veya yarışmalar yoluyla ya da posta ile). KOİ'yi profiliniz, formlar, bloglar, mesaj panelleri, sosyal ağ ortamları, içerik oluşturma araçları, gameplay, sosyal topluluklar, bize ulaşın araçları, e-posta ve diğer iletişim işlevleri aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bu Şartlarda verdiğiniz haklar ve lisans dışında ve geçerli Ek Şartlara tabi olarak, aşağıda lisanslanan haller dışında size ait KOİ'de bulunan bütün yasal hak, mülkiyet ve çıkardan siz sorumlu olur ve bunları korursunuz. Lütfen bu durumlarda kullanıma sunulan veya ifşa edilen içeriğin pazarlama amacıyla ve/veya hizmetlerini, ürünlerini ve pazarlamasını iyileştirmek amacıyla SPE tarafından işlenebileceğini aklınızda bulundurun.
  2. Kullanıcının Oluşturduğu İçeriğin Gizli Olmaması. Hizmette yayımlanan Gizlilik ve Çerez Politikası veya diğer geçerli Ek Şartlarda aksi açıklamalar bulunmadığı hallerde aşağıdakileri kabul etmektesiniz: (A) geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde size ait KOİ tarafımızca gizli olmayan ve tescilsiz olduğu şeklinde ele alınacaktır -bunu "gizli", "tescilli" veya benzeri şekilde işaretlemeniz fark etmez- ve iade edilmeyecektir, (b) geçerli yasaların yasaklamadığı azami ölçüde SPE, size ait KOİ ilgili olarak size veya başka üçüncü bir tarafa karşı hiçbir türde yükümlülük almaz. İstek üzerine söz konusu içeriğe ilişkin hakları tasdik etmek ve bu Şartlara veya geçerli Ek Şartlara uyduğunuzu doğrulamak için gerekli belgeleri temin edeceksiniz. İnternet ve mobil iletişimlerin güvenli olmayabileceğini ve güvenlik ihlallerine tabi olabileceğini kabul etmektesiniz ve buna bağlı olarak da size ait KOİ'nin, riski kendinize ait olmak üzere gönderildiğini kabul edip onaylamaktasınız.

   SPE ile iletişimlerinizde lütfen ürün veya hizmetler için talep edilmemiş fikir veya materyal, hatta ürün veya hizmetlerde önerilen iyileştirmeler arayışında olmadığımızı unutmayın; bunlara dahil olanlar, yine bunlarla sınırlı olmaksızın fikirler, konseptler, buluşlar veya müzik tasarımları, web siteleri, uygulamalar, kitaplar, yazılı metinler, senaryolar, sinema filmleri, televizyon şovları, teatral prodüksiyonlar, yazılım veya diğerleridir (toplu olarak “Talep Edilmemiş Fikirler ve Materyaller”). Gönderdiğiniz Talep Edilmemiş Fikirler ve Materyaller, KOİ olarak ele alınır ve aşağıda belirtildiği gibi bize lisanslanır. Ayrıca SPE, Talep Edilmemiş Fikirler ve Materyallerinizle ilgili olarak kamu üyelerinin elindeki bütün hakları saklı tutar. SPE'nin Talep Edilmemiş Fikir ve Materyallerinizi alması, SPE tarafından bunların yenilikçi, öncelikli veya orijinal olduğunun kabul edildiği anlamına gelmez ve SPE'nin, Talep Edilmemiş Fikir ve Materyallerinize ilişkin mevcut veya gelecekteki fikri mülkiyet haklarına itiraz etme hakkına zarar vermez.

  3. Size Ait KOİ'nin SPE Lisansı. Özel olarak size ait KOİ'nin gönderimini yöneten Gizlilik ve Çerez Politikası ve geçerli Ek Şartlarda (örneğin bir promosyonun resmî kuralları) aksi açıklanmadığı takdirde, yasaların izin verdiği azami ölçüde, SPE ve Sony grup şirketleri ile iştiraklerine burada, herhangi bir amaçla, herhangi bir formatta, şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilen ortamlar veya araçlar üzerinde veya aracılığıyla ve şu anda bilinen veya bundan sonra geliştirilen herhangi bir teknoloji veya cihaz ile olmak üzere size ait KOİ'nin (ve bundan türetilen çalışmaların) tamamını veya bir kısmını kullanmak, kopyalamak, kaydetmek, dağıtmak, çoğaltmak, ifşa etmek, satmak, yeniden satmak, kiralamak, kiraya vermek, alt lisanslamak (birden çok seviyede), göstermek, kamuya açık şekilde performans gerçekleştirmek, iletmek, yayımlamak, yayına vermek, çevirmek, uyarlamak, bundan türetilmiş çalışmalar elde etmek ve başka türlü herhangi bir şekilde kullanmak ve faydalanmak ve bunun reklamını yapmak, bunu pazarlamak veya tanıtmak üzere münhasır olmayan, devredilebilen, sınırsız, koşulsuz, kısıtsız, dünya genelinde, geri alınamaz, kalıcı, alt lisanslanabilir ve telifsiz hak ve lisansı vermektesiniz (kalıcı bir lisansın verilmeyebileceği bölgelerde bu tür hakların 99 yıl süreceği kabul edilmektedir). Sınırlandırma olmaksızın verilen haklar aşağıdakilere ilişkin hakkı içerir: (a) söz konusu KOİ'yi yapılandırmak, barındırmak, indekslemek, önbelleğe almak, arşivlemek, depolamak, sayısallaştırmak, sıkıştırmak, optimize etmek, modifiye etmek, yeniden biçimlendirmek, düzenlemek, uyarlamak, aranabilir formatta yayımlamak ve kaldırmak, ayrıca bunu başka materyallerle birleştirmek, (b) bir KOİ'de yer alan fikirleri, konseptleri, teknik bilgileri veya teknikleri, ürünleri ve/veya hizmetleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanmak. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, söz konusu hakları kullanarak meta verilerin, bildirimlerin ve içeriğin kaldırılabileceğini veya değiştirilebileceğini, buna telif hakkı yönetim bilgilerinin de dahil olduğunu anlamakta, buna onay vermekte ve bunu yapmak için gerekli tüm yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve temin etmektesiniz. SPE'ye size ait KOİ ile ilgili verdiğiniz hakları ve lisansı ayrıca uygulamak amacıyla, Gizlilik ve Çerez Politikasına tabi olarak ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, SPE (ve Sony grup şirketlerimiz ile iştiraklerine) burada ayrıca, size karşı herhangi bir yükümlülük olmadan veya bedel ödemeden, KOİ ile bağlantılı olarak adınızı, şahsınızı ve resminizi kullanmak ve bundan faydalanmak üzere koşulsuz, kalıcı, devredilebilir, geri alınamaz bir hak vermekte ve SPE'ye (ve Sony grup şirketlerimiz ile iştiraklerine) bu hakkı verdiğinizi kabul etmektesiniz (kalıcı bir lisansın verilmeyebileceği bölgelerde söz konusu hakların 99 yıl süreceği kabul edilmektedir). Yasaların izin verdiği maksimum ölçüde, burada, sizin kabul edemeyeceğiniz bir şekilde değiştirilmiş veya düzeltilmiş olsa bile bir KOİ'de sahip olabileceğiniz tüm manevi haklar veya benzer ya da eş değer haklardan (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yazar olarak tanımlanmaya yönelik geçerli haklar, aşağılayıcı muameleye itiraz etme hakları, yanlış atfedilmeme hakları, KOİ'nin ne zaman kamunun kullanıma sunulması gerektiğine karar verme hakları ya da KOİ'de yapılan herhangi bir uyarlama veya düzeltmeye karşı çıkma hakları dahildir) feragat etmekte ve feragat etmeyi kabul etmektesiniz. Feragat edilemeyen ölçüde, geri alınamaz şekilde bu hakları (varsa) verilmiş hakların kullanımına engel olan bir şekilde kullanmamayı kabul etmektesiniz. 2.A(iii) sayılı bu Bölümde verilen hiçbir hak için herhangi bir ücret, tutar, karşılık veya bedel almayacağınızı anlamaktasınız.
  4. SPE'nin Hizmetimizi Yönetmeye İlişkin Münhasır Hakkı. SPE, Gizlilik ve Çerez Politikasında aksi belirtilmediği takdirde veya geçerli yasaların gerektirdiği şekilde, size ait KOİ'yi gözden geçirebilir, izleyebilir, gösterebilir, ilan edebilir, depolayabilir, koruyabilir, kabul edebilir veya başka türlü kullanabilir ancak bunlara yönelik bir yükümlülüğü olmayacaktır ve SPE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, uygun bir şekilde KOİ'yi kullanmamızla bağlantılı olarak size veya üçüncü bir tarafa bir yükümlülüğü olmadan veya bildirimde bulunmaksızın KOİ'yi reddedebilir, silebilir, taşıyabilir, yeniden biçimlendirebilir, kaldırabilir veya ilan etmeyi reddedebilir ya da başka türlü kullanabilir. Sınırlandırma olmaksızın bunu, saldırı niteliğinde, müstehcen, ahlaka aykırı, şehvet uyandıran, şiddet içerikli, taciz edici, tehditkâr, kötü muamele niteliğinde, yasalara aykırı veya diğer türlü itiraz edilebilir ya da uygunsuz olan veya olduğuna inandığımız, gözümüze çarpan içeriği ele almak veya üçüncü tarafların haklarını ya da bu Şartları veya geçerli Ek Şartları uygulamak için yapabiliriz. Sizin tarafınızdan ya da başkaları tarafından gönderilen bu tür KOİ'nin, Hizmet üzerinde herhangi bir süre boyunca tarafımızdan sürdürülmesi gerekli değildir ve bir defa gönderdikten sonra, Gizlilik ve Çerez Politikasında aksi belirtilmediği takdirde söz konusu KOİ'yi Hizmet üzerinde veya başka bir yerde erişim, arşivleme, koruma, değiştirme, kaldırma veya başka türlü kullanmaya yönelik bir hakkınız olmayacaktır. SPE'nin, size ait KOİ'ye ilişkin fikri mülkiyet haklarınızı izlemek veya uygulamak konusunda bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
  5. Size Ait KOİ ile İlgili Garanti ve Tazminat. Bir KOİ'yi gönderdiğiniz her seferinde, ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanında en az rüşt yaşında olduğunuzu ve gönderdiğiniz bir KOİ'de tarif edilen ya da katkıda bulunan reşit olmayan kimsenin ebeveyni ya da yasal vasisi olduğunuzu ya da ebeveyn veya yasal vasiden uygun tüm onayları aldığınızı ve söz konusu KOİ ile ilgili aşağıdaki şartları sağladığınızı garanti etmektesiniz: (a) KOİ'nin tek yazarı ve KOİ'deki fikri mülkiyet ve diğer hakların tek sahibisiniz ya da KOİ'yi göndermek üzere yasal bir hakka sahipsiniz ve SPE'ye (ve Sony grup şirketlerimiz ile iştiraklerine), bu Şartlar ve geçerli Ek Şartlarla verdiğiniz hakları vermektesiniz ve burada SPE'nin herhangi bir üçüncü tarafın onayını almak gibi bir yükümlülüğü yoktur ve SPE'nin herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu oluşmaz; (b) KOİ doğrudur; (c) KOİ hiçbir fikri mülkiyet hakkını ya da üçüncü bir tarafın diğer bir hakkını ihlal etmez ve bu Şartlarda belirtilen SPE'nin izin verilen kullanımlarına ilişkin olarak da ihlal etmeyecektir ve (d) KOİ, bu Şartları veya geçerli Ek Şartları ihlal etmeyecektir ya da herhangi bir şahısta yaralanma veya zarara yol açmayacaktır. Size ait KOİ ile bağlantılı olarak veya bundan kaynaklanan, makul yasal ücretler dahil olmak üzere herhangi bir kayıp, sorumluluk, tehdit edilen veya gerçek hak talebi, talep, zarar, gider ve masraflar karşısında SPE ve Sony grup şirketlerimiz ile iştiraklerini ve bizim ve onların yöneticilerini, görevlilerini, temsilcilerini, üstlenicilerini, ortaklarını ve çalışanlarını savunacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. Uygun içerik ve Bizi İhlallere Karşı Uyarma. KOİ'nin genel kitleye uygun olmasını beklemekteyiz ancak takibini yapmayı taahhüt etmemekteyiz ve saldırı niteliğinde veya uygunsuz bulduğunuz içerikle karşılaşma olasılığına onay vermektesiniz. Lütfen KOİ'nin tarafımızdan doğrulanmadığına veya onaylanmadığına dikkat edin ve Hizmetimiz üzerinde başka kullanıcıların ifade ettiği görüşler, bizim değerlerimizi veya görüşlerimizi yansıtmayabilir. Ek Şartlar olarak alan ve içerik kurallarına yer verebiliriz. Bu Şartları veya geçerli Ek Şartları ihlal eden bir içerik keşfetmeniz halinde buradan bildirebilirsiniz.

HİZMET VE İÇERİĞİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR

 1. Hizmet Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul etmektesiniz: (i) bir İşletme olup önceden yazılı onayımızı almadığınız takdirde Hizmeti herhangi bir politik veya ticari amaçla kullanmak (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte reklam, fon istemek, ürün fiyatı toplamak ve ürün satmak dahil); (ii) herhangi bir Fikri Mülkiyetten faydalanarak bir meta etiket veya diğer bir "gizli metin" kullanmak; (iii) Hizmet aracılığıyla ya da Hizmet ile bağlantılı olarak, herhangi bir şahsa veya varlığa zarar verecek ya da zarar vermeye çalışacak ya da yasalara aykırı, saldırı niteliğinde, müstehcen, açık saçık, şehvet içeren, şiddet içeren, tehditkâr, taciz edici veya kötü muamele niteliğinde olan ya da bir üçüncü tarafın haklarını hilal eden ya da başka türlü SPE için sakıncalı olan bir aktiviteye kalkışmak; (iv) geçerli yasaların yasaklamadığı azami ölçüde, herhangi bir yöntemle Hizmetin bir kaynak kodunu, altta yatan fikirlerini, altta yatan kullanıcı arayüzü tekniklerini veya algoritmalarını geri derlemek, parçalarına ayırmak, tersine mühendislik yapmak veya yeniden oluşturmaya, tanımlamaya veya keşfetmeye çalışmak ya da Hizmetin herhangi bir kısmı yoluyla erişilebilen bir Hizmet kaynağını veya nesne kodunu ya da Yazılım veya diğer ürünleri, hizmetleri ya da süreçleri değiştirmek; (v) bir kullanıcının Hizmete erişimini ya da Hizmetin doğru çalışmasını engelleyen veya başka türlü Hizmete, SPE'ye (grup şirketlerimize veya iştiraklerine) ya da Hizmetin diğer kullanıcılarına zarar veren bir aktiviteye kalkışmak; (vi) Hizmetin bir güvenlik özelliğini (bir dijital hak yönetimi mekanizması, cihaz ya da diğer içerik koruma veya erişim kontrol önlemi dahil) ya da Hizmetin, İçeriğin veya KOİ'nin kullanımı veya erişimi üzerinde kısıtlama yapan ya da sınırlandırmalar koyan bir özelliği engellemek ya da atlatmak; (vii) bilgileri avlamak ya da başka türlü toplamak veya depolamak (söz konusu kullanıcıların açık onayı olmadan e-posta adresleri gibi Hizmetin diğer kullanıcılarının kişisel verileri dahil); (viii) Hizmete, Hizmetle bağlantılı diğer bilgisayar sistemlerine veya ağlara, parola madenciliği veya diğer yöntemlerle yetkisiz erişim elde etmeye çalışmak veya (ix) bu Şartları veya geçerli Ek Şartları başka türlü ihlal etmek.
 2. İçerik Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar. Ayrıca Hizmeti kullanarak aşağıdakileri yapacağınızı kabul etmektesiniz: (i) Bir robot, rover, "bot", örümcek, kazıyıcı (scraper), böcek (crawler), casus yazılım, motor, cihaz, yazılım, çıkartma aracı veya diğer bir otomatik cihaz, yardımcı yazılım veya herhangi bir türde manuel işlem yoluyla Hizmet üzerindeki İçeriği izlemeyecek, toplamayacak, kopyalamayacak veya dağıtmayacaksınız (standart arama motoru aktivitesinin veya standart bir internet tarayıcısının kullanımı sonucunda oluşabilecek durumlar haricinde); (ii) söz konusu İçeriği (görüntü, metin veya sayfa düzeni dahil) içine koymak üzere çerçevelemeyecek ya da çerçeveleme tekniklerinden faydalanmayacaksınız; (iii) söz konusu İçerikte yer alan bütün ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet bildirimlerini dokunmadan bırakacaksınız; (iv) söz konusu İçeriği bizim veya lisans verenlerimizin ürünleri, hizmetleri veya markaları ile yetkisiz bir ilişkiyi düşündürecek şekilde kullanmayacaksınız; (v) söz konusu İçerikte bir modifikasyon yapmayacaksınız (varsa SPE Lisanslı Unsurlarının özellikle izin verilen kullanımınızın kapsamı haricinde); (vi) söz konusu İçeriği bu Şartlar veya geçerli Ek Şartlarda özel olarak izin verilen dışında bir amaçla veya SPE'nin bir görevlisinin önceden yazılı onayı olan durumlar haricinde veya bir lisans verenin içeriği durumunda içerik sahibinin önceden yazılı onayı olan durumlar haricinde kopyalamayacak, modifiye etmeyecek, çoğaltmayacak, arşivlemeyecek, satmayacak, kiralamayacak, kiraya vermeyecek, değiş tokuş etmeyecek, bundan türetilmiş çalışmalar oluşturmayacak, basılı kopya veya elektronik yollarla yayımlamayacak, kamuya açık şekilde performans gerçekleştirmeyecek, göstermeyecek, yaymayacak, dağıtmayacak, yayına vermeyecek, yeniden iletmeyecek, tedavüle sokmayacak ya da başka bir üçüncü taraf ya da üçüncü taraf uygulaması veya web sitesine aktarmayacak ya da başka türlü kullanmayacak veya fayda sağlamayacaksınız ve (vii) söz konusu İçeriği, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilecek bir şekilde manipüle etmek üzere bir kod veya ürün eklemeyeceksiniz.
 3. Hizmet ve İçeriğin Kullanılabilir Olması. Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde SPE, önceden bildirim veya bir yükümlülük olmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebeple, Hizmet ve/veya İçeriğin (ve bunların öğelerini ve özelliklerini) tamamen veya kısmen anında askıya alabilir veya sonlandırabilir.

BİR HESAP OLUŞTURMA

 1. Bize kayıt yaptırır veya bir hesap oluşturursanız erişim bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğinden ve Cihazınıza erişimi kısıtlamaktan ve söz konusu kullanımın dolandırıcılık olduğunu kanıtlayamadığınız takdirde hesabınızdaki tüm aktivitelerden sadece siz sorumlu ve yükümlü olursunuz. Kayıtlı hesaplar yalnızca ikamet ettiğiniz ülkedeki rüşt yaşından büyük olan ve 18 yaşından küçük olmayan bir şahıs tarafından oluşturulabilir. Parolalar kişisel olmalıdır ve başka birinin veya varlığın haklarını ihlal etmeyen ya da saldırı niteliğinde olmayan, benzersiz bir kullanıcı adına (veya e-posta adresine) sahip olmanız gerekir. Herhangi bir sebeple, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bir parola, kullanıcı adı veya e-posta adresinin kullanımını reddedebiliriz. Kayıt bilgilerinizden ve bu bilgileri güncelleyip korumaktan sadece siz sorumlusunuz. Hesabınızın, parolanızın veya kullanıcı adınızın yetkisiz kullanımını veya başka bir güvenlik ihlalini buradan bize hemen bildireceksiniz. Hesabınızı veya herhangi bir hesap hakkınızı satmayacak, aktarmayacak veya devretmeyeceksiniz. Makul fikrimize göre bu Şartların herhangi bir hükmüne uymadığınızı düşündüğümüz takdirde herhangi bir hesabı ve/veya parolayı istediğimiz zaman devre dışı bırakma hakkına sahibiz.
 2. Hesaplar yalnızca, hesabın konusu olan şahsın yetkili bir temsilcisi tarafından oluşturulabilir. Hesapların gerçek olup olmadığını değerlendirmiyoruz ve Hizmet üzerinde görünebilen yetkisiz hesaplardan sorumlu değiliz. Hesabın oluşturulması veya gerçekliği konusundaki anlaşmazlıklar için söz konusu anlaşmazlığı uygun bulduğumuz şekilde, bildirim olmaksızın çözmeye yönelik tek hak bize ait olup bu konuda bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

TELİF HAKKI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN PROSEDÜR

 1. Hizmet üzerinde yayımlanan ve Hizmetimizden kaldırılmasını istediğiniz, ihlal edici olan içerik veya materyali tanımlayan bir bildirimi bize göndermek isteyen bir telif hakkı sahibiyseniz bu tür bildirimi buradaki talimatlara uyarak bize ulaştırabilirsiniz.

BİLDİRİMLER, SORULAR VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

 1. Size bildirim gönderebileceğimizi veya başka türlü posta veya e-postanız üzerinden (dosyada varsa) ya da seçtiğimiz makul başka bir şekilde yanıt verebileceğimizi kabul etmektesiniz.
 2. Bize gönderilecek bütün yasal bildirimlerin, burada listelenen ilgili Sony Pictures varlığına yazılı olarak gönderilmesi gerekir.
 3. Hizmetle ilgili bir sorunuz varsa buraya tıklayıp formu doldurarak SPE Müşteri Desteği ile iletişime geçebilirsiniz. Müşteri hizmetleri personelinin, Şartları veya geçerli Ek Şartları değiştiremeyeceğini veya bunlardan feragat edemeyeceğini kabul etmektesiniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ; REKLAMLAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA İLİŞKİLER

 1. Üçüncü Taraf İçerik ve Siteleri; Reklamlar. Hizmet; üçüncü taraf eklentileri, uygulamaları, reklamları, araçları ve/veya başka içeriği ve/veya SPE (veya grup şirketlerimiz ya da iştirakleri) mülkiyetindeki, kontrolündeki veya faaliyetindeki üçüncü taraf web sitelerine veya diğer hizmetlere bağlantıları içerebilir; buna SPE ile iş ilişkisi olabilen reklamcılar, lisans verenler, lisans alanlar ve belirli diğer üçüncü tarafların hizmetleri dahildir (toplu olarak “Üçüncü Taraf Hizmetleri”). Ayrıca içeriğimize, uygulamalarımıza ve araçlarımıza Üçüncü Taraf Hizmetlerinde de yer verebiliriz. SPE'nin, Üçüncü Taraf Hizmetlerinin içeriği, faaliyetleri, politikaları, şartları veya diğer unsurları üzerinde hiçbir kontrolü yoktur ve bunları gözden geçirmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. SPE hiçbir Üçüncü Taraf Hizmetini ya da üçüncü taraf içeriğini, reklamlarını, bilgisini, materyallerini, ürünlerini, hizmetlerini veya başka öğelerini zaruri olarak gözden geçirmez, desteklemez, onaylamaz veya finanse etmez. Ayrıca SPE, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinde sunulan, erişilen, elde edilen ya da reklam verilen ürün veya hizmetlerin kalitesinden ya da sunulmasından sorumlu değildir.

  Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, SPE VE SONY GRUP ŞİRKETLERİMİZ VE İŞTİRAKLERİ, HİÇBİR KOŞULDA, İHMAL, KONTRATIN İHLALİ, KARALAMA, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNDE YER ALAN BİR BİLGİ VEYA İÇERİĞİN SERGİLENMESİ, DAĞITIMI VEYA KULLANILMASININ SEBEP OLDUĞU TELİF HAKKI YA DA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDEN KAYNAKLANMASI FARK ETMEKSİZİN kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatının kaybı, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL KAYIP, YARALANMA (FİZİKSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM), HAK TALEBİ, YÜKÜMLÜLÜK VEYA DİĞER HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

  Üçüncü Taraf Hizmetlerle bağlantılı olarak kalkıştığınız tüm aktiviteler, bu tür aktivitelere kalkışmadan önce okumuş olmanız gereken gizlilik politikası ve kullanım şartları dahil söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin ayrı şartlarına tabidir.

  1. Apple ve Diğer Platformlar ve Cihazlar. Hizmeti Apple, Android, Google, Microsoft Windows veya diğer üçüncü taraf platformları veya hizmetleri aracılığıyla kullanıyor ya da erişim sağlıyorsanız ilgili erişim ve kullanımda söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerin kendi şartları ve politikaları uygulanır.
  2. Üçüncü Taraflarla İlişkiler. Hizmet üzerinde veya aracılığıyla bulunan, herhangi bir üçüncü tarafla olan bütün etkileşimleriniz, yazışmalarınız, işlemleriniz veya ilişkileriniz (Üçüncü Taraf Hizmetler veya reklamlar üzerinde veya aracılığıyla olanlar dahil), tamamen sizin ve üçüncü tarafın arasındadır (üçüncü taraf reklamları, ödemeleri, malların teslimi, garantiler (ürün garantileri dahil), gizlilik ve veri güvenliği ve benzeri dahil). SPE ve SONY grup şirketlerimiz ile iştirakleri, bununla bağlantılı tüm yükümlülükleri reddetmektedir.

SORUMLULUĞUMUZUN SINIRLARI

 1. Bu Şartlardaki hiçbir şey, aşağıdakilere ilişkin sorumluluğumuzu hariç bırakmaz ya da sınırlandırmaz:
  1. ihmalimizden kaynaklı ölüm veya fiziksel yaralanma;
  2. sahte veya dolandırıcılık amaçlı yanlış beyan; ve
  3. sorumluluğumuzu hariç bırakmamız ya da kısıtlamamızın bizim için yasalara aykırı olacağı bütün meseleler.
 2. Hizmetimizdeki içerik, yalnızca genel bilgi amaçlı sunulmaktadır. Güvenmeniz gereken tavsiye yerine geçmesi amaçlanmamaktadır. Hizmetimizdeki içeriğe dayalı bir eyleme geçmeden ya da eylemden kaçınmadan önce bir profesyonel veya uzman tavsiyesi almalısınız. Hizmetimizdeki bilgileri güncellemek için makul çabayı göstermekle birlikte Hizmetimizdeki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair açık ya da dolaylı bir beyan, güvence ya da garantide bulunmamaktayız.
  1. Bir tüketici olduğunuz takdirde:
   1. bu Şartlardaki hiçbir şey, temel veya diğer geçerli yasal ya da sözleşmeye dayalı haklarınızı etkilemez. Temel haklarınız hakkındaki bilgi (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte garanti ve ürün garantileri dahildir) bölgenizdeki Yurttaş Danışma Büroları, Ticaret Standartları Ofisi veya eş değer yerel tüketici koruma makamlarından elde edilebilir ve
   2. Hizmeti yalnızca yerel ve özel kullanım için sunmaktayız. Hizmeti veya İçeriğini ticari ya da iş amaçlı kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz ve geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybına ilişkin size karşı bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
  2. Bir İşletme olmanız halinde hiçbir koşulda, bu Şartlar uyarınca veya bu Şartlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan, ister sözleşmeye dayalı ister haksız fiil (ihmal dahil), ağır ihmal, yasal yükümlülüğün ihlali veya başka türlü bir sebeple olsun, aşağıdaki durumlar için size karşı sorumlu olmayacağız: (a) kâr, satış, iş veya gelir kaybı; (b) veriler, bilgiler veya yazılımda kayıp veya bozulma; (c) iş fırsatının kaybı; (d) beklenen tasarrufların kaybı; veya (e) itibar kaybı; veya (f) dolaylı veya netice kabilinden doğan kayıp, her durumda da yasaların izin verdiği azami ölçüde.
 3. 8A bölümü uyarınca, bu Şartlar ve/veya Hizmet kapsamında ve/veya bağlantılı azami toplam sorumluluğumuz (ister sözleşmeye dayalı, ister haksız fiil (ihmal dahil) veya başka türlü olsun ve ister öngörülebilir ya da öngörülemez olsun), görevlilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, üstlenicilerimiz, alt üstlenicilerimiz, grup şirketlerimiz veya iştiraklerimizinkiler dahil olmak üzere tüm eylemlerimiz, atlamalarımız (ihmal dahil), yasal yükümlülüğümüzün ihlali veya garantinin ihlali bakımından, yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmetleri yeniden sağlamanın maliyeti ya da Hizmetleri yeniden sağlamanın makul maliyetinin ödemesi ile sınırlı olacak, ancak hiçbir durumda USD$100 Yüz Amerikan Doları ($100) veya başka bir para biriminde bunun eş değerini aşmayacaktır.
 4. BURADAKİ hizmetler ve içerik, "OLDUĞU YERDE, OLDUĞU HALİYLE" SUNULMAKTADIR. SPE ve SONY grup şirketlerimiz ile iştirakleri, hizmetlerle VEYA İÇERİKLE İLGİLİ OLARAK, AÇIKÇA VEYA DOLAYLI YA DA YASALAR, umumi hukuk, KULLANIM VEYA TİCARET, TEAMÜL VEYA DİĞER SEBEPLERDEN KAYNAKLI HİÇBİR ÇEŞİT BEYAN, GÜVENCE, KOŞUL, şart, taahhüt ve yükümlülükte bulunmamaktadır. SPE ve SONY grup şirketlerimiz ile iştirakleri, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, iştirakler, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, AÇIK VEYA DOLAYLI YA DA YASALAR, umumi hukuk, KULLANIM VEYA TİCARET, TEAMÜL VEYA DİĞER SEBEPLERDEN KAYNAKLI BÜTÜN BEYAN, GÜVENCE, KOŞUL, şart, taahhüt ve yükümlülükleri REDDETMEKTEDİR. Hizmetleri ziyaret ederek veya kullanarak YA DA ziyaret etmeye veya KULLANMAYA KALKIŞARAK, SPE ve SONY grup şirketlerimiz ile iştiraklerinin GÜNCELLİK, DOĞRULUK VEYA EKSİKSİZLİK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE İÇERİKLE İLGİLİ HİÇBİR GÜVENCE, BEYAN VEYA KOŞUL SUNMADIĞINI VE (ii) hizmetlerin KULLANICILARINA BİR HİZMET OLARAK SPE VE SONY grup şirketlerimiz ile iştiraklerinin, ÜZERİNDE HİÇBİR KONTROLÜMÜZÜN OLMADIĞI ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR İÇERDİĞİNİ AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ. SPE VE SONY grup şirketlerimiz ile iştirakleri; ÜRÜNLER, HİZMETLER, İÇERİK YA DA SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNİN İÇERİĞİNİN UYGUNLUĞU BAKIMINDAN HİÇBİR TÜRDE ONAYDA VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTA OLUP BURADA, SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ OLARAK SPE VE SONY grup şirketlerimiz ile iştiraklerine KARŞI HAK TALEPLERİNİZDEN GERİ DÖNÜLEMEZ ŞEKİLDE FERAGAT ETMEKTESİNİZ.
 5. HİZMETLER ÜZERİNDE VEYA DAHİLİNDE ÖZELLİKLE BELİRTİLMEDİĞİ TAKDİRDE VE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE SPE VE SONY grup şirketlerimiz ile iştirakleri YA DA İLGİLİ YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ VEYA DİĞER TEMSİLCİLERİMİZDEN HİÇBİRİ, HİZMETLERİN KULLANIMI YA DA KÖPRÜ BAĞLANTISI VERİLEN WEB SİTESİ İLE BAĞLANTILI YA DA BUNDAN KAYNAKLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU; TAZMİN EDİCİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR, VERİ, GELİR VEYA KÂR KAYBI, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HAK TALEPLERİ VE MÜLKİYETİNE İLİŞKİN ZARAR VEYA KAYIP DAHİL OLMAK ÜZERE (ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) HER TÜRDEN TÜM ZARARLAR İÇİN GEÇERLİ, KAPSAMLI BİR SORUMLULUK SINIRLANDIRMASIDIR.

GEÇERLİ YASALAR VE YARGI YETKİSİ ALANI

BU ŞARTLAR, YEREL YASALAR YASAKLAMADIĞI TAKDİRDE KALİFORNİYA YASALARININ HÜKMÜ ALTINDADIR. Yani Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız bakımından ve bununla bağlantılı veya bundan kaynaklı bir anlaşmazlık veya hak talebi, aşağıdaki Bölüm 10 uyarınca ve ikamet ettiğiniz ülkenin geçerli yasaları yasaklamadığı takdirde Kaliforniya yasaları tarafından yönetilecek olup şahsa bağlı yetkiye onay vermekte ve uygunsuz forumla ilgili olarak herhangi bir itirazdan feragat etmektesiniz. Taraflar, ikamet ettiğiniz ülkenin yasalarının geçerli ve uyulması zorunlu hükümlerine uyduklarını kabul eder. Bu Şartlardaki hiçbir şey, bir tüketici olarak yerel yasaların söz konusu uyulması zorunlu hükümlerine bel bağlama haklarınızı etkilemez.

ANLAŞMAZLIKLAR VE ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

 1. Bu Şartlar, bunların uygulanması, tahkim yoluyla çözülebilmesi veya yorumlanması ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar veya hak talepleri; Kaliforniya Hukuk Muhakemeleri Kanunu §1280 ve sonraki sayfalarına uygun olarak, tek bir hakemin önünde, Kaliforniya, Los Angeles İdari Bölgesinde gerçekleştirilecek olan nihai ve bağlayıcı bir tahkime sunulmalıdır; ikamet ettiğiniz yargı yetkisi alanındaki geçerli yasaların yasakladığı durumlarda ise söz konusu tahkim, ikamet ettiğiniz ülkede gerçekleştirilecektir. Hakem, tarafların karşılıklı uzlaşması ile seçilecek olup taraflar bir uzlaşmaya varamazsa o zaman JAMS tarafından sunulan bir hakem listesinden kararlaştırılacaktır. Tahkim, genel kamuya kapalı, gizli bir dava olacaktır. Hakem, hakemin tahkim kararının temel aldığı temel bulgu ve sonuçları açıklayan yazılı bir fikir sunmalıdır. Taraflar, hakemin ücretleri ve tahkim masrafları ile tahkim duruşmasına özel diğer giderlerin ödemesinde eşit pay üstlenecektir (konunun mahkemede ele alındığında olduğu gibi iki tarafın da kendi yazılı ifadesi, tanıkları, uzman ve avukat ücretleri ve diğer masrafları olacağı kabul edilir). Bu bölümdeki hiçbir şey, bu Şartların başka bir hükmü tarafından önüne geçilmeyecek ölçüde, iki tarafın da bir mahkemeden istediği zaman parasal olmayan veya ihtiyati bir tedbir arama kabiliyetini etkilemez. 10 (A) sayılı bu Bölümün geçersiz veya başka türlü uygulanamaz olmasının bulunduğu hallerde, her hak talebinin, tahkimde değil, Bölüm 9'a tabi olarak kanuni ihtilaf prensipleri veya bir hukuk seçiminden bağımsız olarak uygun bir mahkeme davası yoluyla duyulması ve karar verilmesi gereklidir.
 2. İhtiyati Tedbire İlişkin Sınırlandırma. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ GİBİ, HİZMETİ KULLANIMIZLA BAĞLANTILI OLARAK HERHANGİ BİR KAYBA, ZARARA VEYA YARALANMAYA MARUZ KALDIĞINIZI İDDİA ETMENİZ HALİNDE BU KAYIPLAR, ZARARLAR VE YARALANMALAR, SİZİ BİR TEDBİR KARARI VEYA HERHANGİ BİR TÜRDE PARASAL OLMAYAN DİĞER TEDBİRE HAK KAZANDIRMAYA YETERLİ YA DA TELAFİ EDİLEMEZ ŞEKLİNDE DÜŞÜNÜLMEYECEKTİR. YANİ, HAK TALEBİNİZLE BAĞLANTILI OLARAK, HERHANGİ BİR SPE TARAFI (LİSANSLI KOİ'NİZ DAHİL) VEYA BİR SPE TARAFININ LİSANS VERENİ TARAFINDAN SAHİP OLUNAN, LİSANSLANAN, KULLANILAN VEYA KONTROL EDİLEN BİR WEB SİTESİ, UYGULAMA, İÇERİK, KOİ, ÜRÜN, HİZMET VEYA FİKRİ MÜLKİYETİN GELİŞİMİ, KULLANIMI VEYA FAYDASINA MÜDAHALE EDEBİLECEK VEYA ENGEL OLABİLECEK HİÇBİR MAHKEME YA DA BAŞKA BİR EYLEME KALKIŞMAYACAĞINIZI VE BUNU ELDE ETMENİZE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. Yukarıdakilerin umumiyetini sınırlandırmaksızın burada, geri dönülemez şekilde, SPE, ana şirketleri, yan kuruluşları ve iştirakleri ile ilgili herhangi bir sinema filmi, prodüksiyon veya projenin üretimi, dağıtımı, sergilenmesi veya başka türlü fayda sağlanması ya da bu tür sinema filmi, prodüksiyon veya proje ile bağlantılı kullanım, yayın veya yayma ile ilgili olarak ihtiyati tedbir veya diğer parasal olmayan tedbir arama ve/veya elde etme ve/veya herhangi bir şekilde bunları men etme veya engelleme ya da başka türlü bozmaya yönelik tüm haklardan veya yasal çözüm yollarından feragat etmektesiniz. Ancak kamusal ihtiyati tedbire yönelik hak talepleriyle ilgili tahkime gitmekten vazgeçebilirsiniz. Bunu yapmanız halinde siz ya da SPE, diğerinin bir kamu ihtiyati tedbirine yönelik hak talebinin tahkimine katılmasını şart koşamaz ve bu tür işlemleri yargı yetkisi alanına sahip bir mahkemeye getirme hakkınızı saklı tutarsınız. Vazgeçmek için bu tahkim hükmünün ilk defa konusu olduğunuz tarihten sonraki 30 gün içinde bize yazılı bildirimde bulunmalısınız ve adınızı, ikamet adresinizi, e-posta adresinizi ve kamu ihtiyati tedbirinin tahkiminden vazgeçmek istediğinize dair açık bir beyanı dahil etmelisiniz. Vazgeçme talepleri aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Kime: EVP Global Litigation -- Claims). Bir mahkeme ya da hakem, bu bölümdeki sınırlandırmaların herhangi birinin tedbir için belirli bir hak talebi ile ilgili olarak uygulanamayacağına karar verirse o zaman söz konusu hak talebi (ve yalnızca bu hak talebi), tahkimden ayrılmalıdır ve 10(A) sayılı Bölüme tabi olarak mahkemeye getirilebilir.
 3. Toplu Davadan Feragat. Hem siz hem de SPE; Kaliforniya Tüketici Gizlilik Kanunu, Telefon Tüketici Koruma Kanunu, Video Gizlilik Koruma Kanunu, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Kanunu veya ikamet ettiğiniz ülkedeki geçerli benzer yasalar uyarınca, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte toplu dava, birleştirilmiş dava, bir grubun üyesinin diğer üyeler için açtığı dava, kolektif dava veya hususi vekil genel davası gibi davaları içeren herhangi bir anlaşmazlığı getirme ya da başkası tarafından getirilen bir anlaşmazlıkla ilgili olarak toplu dava, birleştirilmiş dava, bir grubun üyesinin diğer üyeler için açtığı dava, kolektif dava veya hususi vekil genel davasına katılma hakkınızdan feragat etmektesiniz. JAMS Kapsamlı Tahkim Kuralları ve Prosedürlerinde aksine bir hüküm bulunsa bile hakem, tahkimi bir toplu dava, birleştirilmiş dava, bir grubun üyesinin diğerleri için açtığı dava veya hususi vekil genel davası olarak duyma ya da farklı kişilerin anlaşmazlıklarını tek bir duruşma olarak bir araya getirme, katma veya başka türlü birleştirme yetkisi veya yargı hakkı bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen tahkim hükmüne bakılmaksızın, bu Bölüm 10'daki toplu dava, kolektif dava, bir grubun üyesinin diğer üyeler için açtığı dava ve hususi vekil genel davasından feragat edilmesine ilişkin hükmün geçersiz ya da başka türlü uygulanamaz olduğunun bulunması halinde söz konusu toplu dava, kolektif dava, bir grubun üyesinin diğer üyeler için açtığı dava veya hususi vekil genel davaları tahkimde değil, Bölüm 9 uyarınca uygun bir mahkeme duruşması aracılığıyla duyulup kararlaştırılmalıdır.
 4. Dava Açılmasında Süre Sınırlaması. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE BULUNDUĞUNUZ YARGI YETKİSİ ALANININ YASALARINCA DAHA UZUN BİR GEÇERLİ SÜRE VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE, SİZ YA DA BİZ, BİR DİĞERİNE KARŞI GENEL BİR ANLAŞMAZLIK OLDUĞUNU ÖNE SÜRMEK İSTİYORSAK (FİKRİ MÜLKİYET ANLAŞMAZLIĞI HARİÇ) O ZAMAN SİZİN YA DA BİZİM, BUNU, ANLAŞMAZLIĞIN ORTAYA ÇIKMASINDAN İTİBAREN BİR (1) YIL İÇİNDE BAŞLATMAMIZ GEREKİR, AKSİ TAKDİRDE SONSUZA KADAR MEN EDİLİR.

ŞARTLARDA GÜNCELLEMELER

Yayımlanan Şartları ve geçerli Ek Şartları, Hizmeti her kullandığınızda gözden geçirdiğinizden emin olun (en azından her işlem veya gönderimden önce). BU ŞARTLARI, YALNIZCA ÖRNEK OLARAK, GEÇERLİ YASALAR VEYA İÇTİHAT HUKUKUNDAKİ BİR DEĞİŞİKLİK YA DA PİYASA KOŞULLARINDAKİ BİR DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE VEYA HİZMETİN DAHA İYİ İŞLEV GÖRMESİNİ SAĞLAMAK GİBİ DURUMLARDA MODİFİYE EDEBİLİRİZ. YENİ ŞARTLARI BUNLARI HİZMETTE YAYIMLAYARAK VEYA E-POSTA YOLUYLA (VEYA SEÇTİĞİMİZ MAKUL BİR DİĞER BİLDİRİM ŞEKLİYLE) SİZE BİLDİRECEĞİZ VE BU TÜR BİR BİLDİRİMDEN SONRA HİZMETİ KULLANIMINIZ, YENİ KULLANIM VE İŞLEMLERİNİZ İÇİN YENİ ŞARTLARI İLERİYE DÖNÜK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. Yeni Şartlar veya Ek Şartlar, bunları yayımladığımız zamandan itibaren ya da bunlarda veya size yapılan başka bir bildirimde belirtilebilen daha sonraki bir tarihte yeni kullanım ve işlemlerle ilgili olarak yürürlüğe girecektir. Yeni, revize edilmiş veya ek şartların size bildirilmesinin bir mahkeme veya jüri tarafından yetersiz bulunması durumunda, yeni bir anlaşma oluşturacak yeterli bildirim gerçekleşene kadar önceki anlaşma devam edecektir. Yeni, revize edilmiş veya ek şartları, Hizmeti kullanmayı bırakarak reddedebilirsiniz.

GENEL HÜKÜMLER

 1. SPE’nin İzni veya Onayı. SPE'ye izin veya onay hakkı veren ya da SPE'nin bir hakkı "tamamen kendi takdirine bağlı olarak" uygulamasına izin veren, bu Şartlardaki veya geçerli Ek Şartlardaki hükümlerle ilgili olarak SPE, söz konusu hakkı geçerli yasaların izin verdiği en kapsamlı ölçüde ve tamamen ve mutlak kendi takdirine bağlı olarak uygulayabilir. Hiçbir SPE izni veya onayı, bir SPE görevlisi tarafından yazılıp imzalanmadan SPE tarafından verilmiş olarak kabul edilemez.
 2. Tazminat. Burada Sony grup şirketlerimiz ve bunların her bir ilgili çalışanı, yöneticisi, üyesi, müdürü, paydaşı, görevlisi, satıcısı, lisans alanı, lisans vereni, üstlenicisi, müşterisi, halefi ve vekili (toplu olarak “SPE Tarafları” ve tek tek “SPE Tarafı”) dahil olmak üzere SPE ve bunların doğrudan ve dolaylı ana kuruluşlarını, yan kuruluşlarını, iştiraklerini, bir SPE Tarafına karşı açılan bir hak talebi, dava, işlem, talep ya da duruşma ile ilgili ya da bundan doğrudan veya dolaylı kaynaklanan ya da bunun soruşturması, savunması veya halledilmesi sebebiyle, önce veya sonra gerçekleşmesi fark etmeksizin aşağıdakilerle bağlantılı veya aşağıdakilerden kaynaklanan bütün hak talepleri, zararlar, kayıplar, maliyetler, soruşturmalar, sorumluluklar, yargılamalar, para cezaları, cezalar, uzlaşmalar, çıkar ve masraflar (yasal ücretler dahil) karşısında tazmin edeceğinizi ve zarar görmesini engelleyeceğinizi kabul etmekte ve (SPE tarafından talep edilmesi halinde) savunmaktasınız: (i) bu Şartlar veya geçerli Ek Şartlara uygun olarak bizim veya vekillerimiz ya da lisans alanlarımız tarafından size ait KOİ'nin kullanımı ya da herhangi bir şekilde bu Şartlara uymayan size ait KOİ; (ii) bu Şartları veya geçerli Ek Şartları ihlal eden ya da ihlal ettiği iddia edilen, Hizmetle bağlantılı Hizmet kullanımınız ve aktiviteleriniz; (iii) bu Şartları veya geçerli Ek Şartları ihlaliniz veya iddia edilen ihlaliniz; (iv) Hizmeti kullanımınız ya da hizmetle bağlantılı aktiviteleriniz ile ilgili olarak kanunları, kuralları, düzenlemeleri, kodları, tüzükleri, kararnameleri veya devlet ya da yarı devlet makamlarının kararlarının tarafınızdan ihlali veya iddia edilen ihlali; (v) herhangi bir şahsın veya varlığın telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, patentini, aleniyetini, gizliliğini veya diğer hakkını çiğneyen, ihlal eden veya haksız olarak alan, sizin tarafınızdan gönderilmemiş olsa bile cihazınız aracılığıyla iletilen bilgi veya materyal; (vi) tarafınızdan yapılan yanlış beyan; ve (vii) SPE Taraflarının, bize gönderdiğiniz bilgileri kullanımı (size ait KOİ dahil) (yukarıdakilerin tümü, “Hak Talepleri ve Kayıplar”). Herhangi bir Hak Talebi ve Kaybın savunmasında SPE Taraflarının tamamen şart koştuğu gibi işbirliği yapacaksınız. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın SPE Tarafları, bütün Hak Talepleri ve Kayıpları halletme, uzlaştırma ve ödemeye yönelik münhasır hakkı elinde tutar. SPE Tarafları, bütün Hak Talepleri ve Kayıpların münhasır savunmasını ve kontrolünü sağlama hakkını saklı tutar. Her durumda, bir SPE Tarafının bir görevlisinin önceden yazılı izni olmadan hiçbir Hak Talebi ve Kaybı halletmeyeceksiniz.
 3. Hizmetin Yürütülmesi; Ürün ve Hizmetlerin Kullanılabilir Olması; Uluslararası Meseleler. SPE, bu Şartların ve Ek Şartların yayımlandığı bölgenin ötesinde hizmetin uygun veya kullanılabilir olduğuna dair bir beyanda bulunmamaktadır. Hizmeti başka yerlerden kullanmanız halinde bunu kendi inisiyatifinizle yaparsınız ve yerel yasaların geçerli olması halinde ve olduğu ölçüde çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içeriğiniz bakımından geçerli yerel yasalara uymaktan siz sorumlu olursunuz.
 4. Virüsler. Hizmetimizin hatalardan (bug) veya virüslerden uzak veya bunlara karşı güvenli olacağını garanti etmemekteyiz. Hizmetimize erişmek için cihazlarınızı, bilgi teknolojisini, bilgisayar programlarını ve platformu yapılandırmaktan siz sorumlusunuz. Kendi virüs koruma yazılımınızı kullanmanız gerekir. Kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı virüsler, truva, bilgisayar kurdu, yazılım bombaları veya başka bir materyali bilerek sokmak yoluyla Hizmetimizi kötüye kullanmamalısınız. Hizmetimize, Hizmetimizin depolandığı sunucuya veya Hizmetimizle bağlantılı herhangi bir sunucuya, bilgisayara ya da veri tabanına yetkisiz bir şekilde erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Hizmet aksatma saldırısı veya dağıtık hizmet aksatma saldırısı yoluyla sitemize saldırmamalısınız. Bu hükmü ihlal ederek ceza gerektiren bir suç işleyebilirsiniz. Bu tür bir ihlali ilgili emniyet yetkililerine bildiririz ve geçerli yasalar kapsamında gerektiği takdirde kimliğinizi kendilerine ifşa ederek bu yetkililerle işbirliği yaparız. Bu tür bir ihlal durumunda Hizmetimizi kullanma hakkınız anında sona erer.
 5. İhracat Kontrolleri. Hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerli bütün ticari düzenlemelere ve yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdur. ABD yasalarının izin verdiği haller haricinde, Hizmetleri hiçbir idari bölgeye ya da hiçbir şahsa, varlığa veya ABD ihracat kontrol ve yaptırımlarına tabi bir nihai kullanıcıya ihraç etmeyeceğinizi veya yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul ve garanti etmektesiniz.
 6. Ayrılabilirlik; Yorumlama. Bu Şartların veya geçerli Ek Şartların herhangi bir hükmü, uygun bir yargı yetki alanındaki hakem veya mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz, yasa dışı, hükümsüz veya uygulanamaz kabul edilirse o zaman söz konusu hüküm, bu Şartlardan veya geçerli Ek Şartlardan ayrılabilir olarak kabul edilecektir ve hükmün geçersizliği, bu Şartların veya geçerli Ek Şartların geri kalanının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, bir sözleşmenin, taslağını hazırlayan kişinin aleyhine yorumlanmasına izin verebilen geçerli tüm yazılı ve teamül hukukundan feragat etmeyi kabul etmektesiniz ve feragat edeceksiniz.
 7. Soruşturmalar; Sonlandırma; Geçerliliğini Koruma. SPE, geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, sınırlandırma olmaksızın aşağıdakilere yönelik hakkı saklı tutar: (i) Hizmetin güvenliği veya bilgi teknolojisi ya da diğer sistem veya ağlarının şüpheli ihlallerini soruşturmak, (ii) bu Şartların ve geçerli Ek Şartların şüpheli ihlallerini soruşturmak, (iii) ceza hukukuna uymakla ilgili olarak, Gizlilik ve Çerez Politikası uyarınca SPE tarafından elde edilen bilgileri soruşturmak, (iv) yukarıdaki meselelerin herhangi birini soruştururken kanun uygulayıcı ve benzer makamlarla bir araya gelmek ve işbirliği yapmak, (v) bu Şartların ve geçerli Ek Şartların ihlaline karşı soruşturma açmak ve (vi) herhangi bir sebeple ve size veya üçüncü bir tarafa yükümlülük olmaksızın, bildirimde bulunmadan, istediği zaman, kullanıcı hesapları ve kayıtları dahil Hizmeti tamamen veya kısmen durdurmak veya buna erişiminizi tamamen veya kısmen askıya almak ve sonlandırmak. Herhangi bir askıya alma veya sonlandırma durumu, bu Şartlar veya geçerli Ek Şartlar uyarınca SPE'ye karşı yükümlülüklerinizi etkilemez. Hizmete erişiminizin askıya alınması veya sonlandırılması üzerine ya da SPE'den gelen bildirim üzerine bu Şartlar veya geçerli Ek Şartlar uyarınca size verilmiş bütün haklar anında sona erer ve Hizmeti kullanmayı anında bırakacağınızı kabul edersiniz. Bu Şartların ve geçerli Ek Şartların, yapıları itibarıyla askıya alınmanızı veya sonlandırma durumunda geçerliliğini koruması gereken hükümleri, geçerliliğini koruyacaktır. Hizmeti kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilir veya hesabınızı istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz. Tarafımızdan gerçekleştirilen bir sonlandırma veya askıya alma işleminin bir mahkeme veya jüri tarafından adaletsiz bulunması durumunda, anlaşmayı sonlandırmak için yeterli bir bildirim gerçekleşene kadar önceki anlaşma devam edecektir.
 8. Devir. SPE, bu Şartlar ve geçerli Ek Şartlar kapsamındaki hakları ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen, bir bildirim olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir tarafa devredebilir ancak söz konusu devir, bu Şartlar kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi etkilemez. Bu Şartlar ve geçerli Ek Şartlar, sizin tarafınızdan devredilemez ve SPE'nin bir görevlisinin önceden yazılı izni olmaksızın bunlar kapsamındaki görevlerinizi delege edemezsiniz.
 9. Anlaşmanın Tamamı. Bu Şartlar ve geçerli Ek Şartlar, Hizmeti kullanımınızla ilgili, sizin ve bizim aramızdaki anlaşmanın tamamını yansıtır ve Hizmetle ilgili önceki bütün anlaşmaların, beyanların, garantilerin, güvencelerin veya tartışmaların yerine geçer.
 10. Feragat Edilemez. Bu Şartlarda veya geçerli Ek Şartlarda açıkça aksi belirtilmediği takdirde, (i) sizin veya SPE'nin buradaki hakları, yetkileri veya yasal çözüm yollarını kullanamaması ya da kullanmakta gecikmesi, söz konusu veya başka bir hak, yetki veya yasal çözüm yolundan feragat olarak etki etmeyecektir ve (ii) bu Şartların veya geçerli Ek Şartların herhangi bir şartındaki hiçbir feragat veya modifikasyon, söz konusu feragatin veya modifikasyonun uygulanması istenen tarafça yazılıp imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir.
 11. Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümü. Avrupa Birliği veya Birleşik Krallık sınırlarında yaşıyor ve çevrimiçi anlaşmazlık çözümü hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Avrupa Komisyonunun web sitesine yönelik bu bağlantıyı takip edin: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bu bağlantı, yalnızca bilgi amacıyla, Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 524/2013 sayılı Düzenlemesi (AB) gereğince sunulmaktadır. Çevrimiçi anlaşmazlık çözümüne katılma yükümlülüğümüz veya taahhüdümüz bulunmamaktadır.

//Kullanım Şartlarının Sonu//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. veya geçerli Sony Pictures Entertainment Varlığı. Tüm Hakları Saklıdır.