Hoppa till huvudinnehåll

ANVÄNDARVILLKOR

Gäller från: 27 July, 2022

Inledning

De här användarvillkoren (dessa ”Villkor”) gäller för de av Sony Pictures Entertainments (en del av Sony Corporation) webbplatser, onlinetjänster, programvaror eller appar (”Tjänsterna”) som länkar till dessa Villkor. I dessa Villkor använder vi ”SPE”, ”vi”, ”oss” eller ”vår(a)” när vi talar om enheter inom Sony Pictures Entertainment. Information om vilken SPE-enhet som tillsammans med Sony Pictures Entertainment Inc. ansvarar för en viss Tjänst (sammantaget kallade personuppgiftsansvariga) finns här. Sony Pictures Entertainment Incs huvudkontor ligger på 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Genom att godkänna dessa Villkor eller besöka eller på annat sätt använda den aktuella Tjänsten på något sätt (enligt vad som är tillämpligt) samtycker du till att godkänna och vara bunden av dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor (enligt nedanstående definition) samt bekräftar att du har läst och förstått dem. Du bekräftar, godkänner och samtycker också till vår datapraxis som beskrivs i vår Kak- och integritetspolicy samt eventuella andra villkor som publiceras  i den aktuella delen av Tjänsten.

 

När vi talar om ”du”, ”dig” eller ”din(a)” i dessa Villkor menar vi:

 • om du är konsument, den individ som använder Tjänsten i ett syfte som helt eller huvudsakligen ligger utanför dennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke; och
 • om du inte är konsument: (a) det företag som du har befogenhet att binda; eller (b) den individ som använder Tjänsten i syften som inte helt eller huvudsakligen ligger utanför dennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (i båda fallen kallat ett ”Företag”).  

Dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter, skyldigheter och ansvar samt reglerar din användning av Tjänsten. De omfattar olika begränsningar och undantag, samt en klausul om jurisdiktion som reglerar var eventuella tvister ska lösas. Om du inte vill vara bunden av dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor ska du inte använda Tjänsten och ska avinstallera eventuella nerladdningar och applikationer för Tjänsten.

Ytterligare villkor

I vissa fall gäller ytterligare eller andra villkor, som publiceras i Tjänsten, för din användning av vissa delar av Tjänsten (enskilt och sammantaget kallade ”Ytterligare villkor”). I händelse av konflikt mellan dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor ska dessa Villkor gälla om ingenting annat uttryckligen anges i de Ytterligare villkoren.

Uppdateringar av dessa Villkor och Ytterligare villkor

Vi kan ändra dessa Villkor och Ytterligare villkor genom att publicera nya eller ändrade villkor i Tjänsten så som förklaras mer utförligt här.  Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de ändrade Villkoren och eventuella Ytterligare villkor. Du får inte ändra dessa Villkor.

ÄGANDERÄTT OCH DIN RÄTT ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET.

 1. Äganderätt. Tjänsten och allt dess innehåll (”Innehåll”), däribland alla upphovsrätter, patent, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn och alla andra immateriella rättigheter till Tjänsten och Innehållet (”Immateriella rättigheter”) ägs eller styrs av SPE, våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag, våra licensgivare och vissa andra tredjeparter. Alla rättigheter, äganderätter och intressen vad gäller Innehåll och Immateriella rättigheter som är tillgängliga genom Tjänsten tillhör SPE, våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag, våra licensgivare eller vissa andra tredjeparter, och skyddas av alla gällande upphovsrätter, patent, och/eller andra immateriella rättigheter samt rättigheter och lagar som rör otillbörlig konkurrens, inklusive de som gäller i ditt bosättningsland eller enligt internationell lagstiftning, i högsta möjliga utsträckning. SPE äger upphovsrätten till urval, sammanställning, kompilering, arrangemang och förbättring av Tjänstens Innehåll.
 2. Din rätt att använda Tjänsten och Innehållet.
  1. Din rätt att använda Tjänsten och Innehållet är avhängig av din strikta efterlevnad av dessa Villkor och Ytterligare villkor. Så långt lagen tillåter förbehåller vi oss rätten att dra in din rätt att komma åt och använda Tjänsten och Innehållet vid överträdelse av dessa Villkor eller eventuella Ytterligare villkor.  Genom att besöka eller använda Tjänsterna intygar och garanterar du att din åtkomst eller användning efterlever gällande lagstiftning i den jurisdiktion där du bor. Dessa rättigheter är icke-exklusiva och begränsade och kan när som helst återkallas av oss efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller ansvar så långt lagen tillåter. Eftersom din rätt att komma åt och använda Tjänsten och Innehållet är personlig får du inte överlåta eller överföra din rätt, och varje försök att göra det är ogiltigt. Du får, endast för din egen personliga, icke-kommersiella och lagenliga användning (sammantaget kallas följande ”Element licensierade av SPE”):
   1. Visa, titta på, använda och spela Innehållet på en dator, mobil eller annan internetanpassad eller tillåten enhet (”Enhet”) och/eller skriva ut en kopia av Innehållet (undantaget käll- och objektkod i obehandlad eller annan form) så som det visas för dig;
   2. Streama allt tillämpligt Innehåll med hjälp av de widgetar och/eller andra videospelare för digital streaming på internet, om några, som tillhandahålls i Tjänsten (sådana widgetar eller andra videospelare för digital streaming på internet kallas ”Tjänstewidgetar”);
   3. Klippa ut och klistra in viss kod som uttryckligen tillgängliggörs för dig genom Tjänsten (oavsett om sådana funktioner beskrivs som funktioner för ”delning” eller ej) för att kunna bädda in, återpublicera, underhålla, och/eller visa det specifika innehåll som sådan kod gäller på dina egna personliga, anpassade webbsidor, webbloggar eller mikrobloggar för socialt nätverkande (sammantaget kallade dina ”Personliga sociala medier” och vars definition uttryckligen undantar eventuella Företagsmedia eller Företagsanvändning), och/eller, om Tjänsten tillhandahåller funktioner för att ”hämta och bädda in widgetar”, att ”hämta” en Tjänstewidget och bädda in, återpublicera, underhålla, och/eller visa sådan Tjänstewidget i dina Personliga sociala medier;
   4. Klippa ut och klistra in viss kod som uttryckligen tillgängliggörs för dig genom Tjänsten, och/eller om Tjänsten tillhandahåller funktioner för att ”hämta och bädda in widgetar” att ”hämta” en Tjänstewidget för att på tillämpligt sätt vidarebefordra sådan kod och/eller Tjänstewidget till dina vänner så att de kan visa Tjänsten och Innehållet i den, och/eller så att de om de så önskar själva kan bädda in den vidarebefordrade koden eller Tjänstewidgeten i sina egna Personliga sociala medier eller skicka dem vidare till sina vänner;
   5. Om Tjänsten omfattar ett verktyg för att ”skicka till en vän” eller liknande som du kan använda för att starta och skicka ett e-postmeddelande med Innehåll till någon av dina vänner, och verktyget fungerar, använda verktyget för att begära att Tjänstens servrar skickar meddelandet till din vän för din räkning;
   6. Om Tjänsten omfattar en länk för ”nedladdning” intill något Innehåll (inklusive men inte begränsat till bilder, ikoner, bakgrundsbilder, musikspår, videor, trailers eller RSS-flöden) får du ladda ner endast en enda kopia av sådant Innehåll till en enda Enhet;
   7. Ladda ner, installera och använda en kopia av programvara, däribland appar, som vi tillgängliggör i eller genom Tjänsten (”Programvara”) på din Enhet endast i maskinexekverbar objektkodform samt göra en ytterligare kopia i säkerhetskopieringssyfte, dock endast under förutsättning att du förstår och samtycker till att (i) SPE inte genom att tillåta att du laddar ner Programvara överför äganderätten till Programvaran till dig (dvs. du äger det medium som Programvaran är lagrad på men ägaren av själva Programvaran (som kan vara SPE och/eller dess tredje parts licensgivare av Programvara) behåller den fullständiga äganderätten till Programvaran); (ii) du inte får kopiera, ändra, anpassa, översätta till något språk, distribuera eller skapa härledda verk baserade på Programvaran utan föregående skriftligt medgivande från SPE; (iii) du inte får överlåta, hyra ut, leasa ut eller låna ut Programvaran till någon person eller enhet samt att varje försök från dig att underlicensiera, överföra eller överlåta Programvaran är ogiltigt och utan verkan; samt att (iv) du inte får dekompilera, demontera, baklängeskonstruera eller försöka rekonstruera, identifiera eller upptäcka källkod, underliggande idéer,  underliggande tekniker för användargränssnitt eller algoritmer i Programvaran genom några som helst metoder, förutom om föregående begränsning är förbjuden enligt gällande lag;
   8. Om du ges möjlighet att göra det registrera ett personligt konto (och/eller relaterat användarnamn och lösenord) i Tjänsten och interagera med andra användare av Tjänsten som en del av Tjänstebaserade chattrum, internetforum, sociala medienätverk, flerdeltagarspel online och/eller andra aktiviteter eller liknande tjänster som erbjuds i Tjänsten;
   9. Länka till Tjänsten från en webbplats eller annan onlinetjänst förutsatt att: (a) länkarna endast omfattar text, och inte använder några Immateriella rättigheter, (b) länkarna och innehållet på din webbplats inte antyder någon koppling till SPE (eller våra  företag i Sony-gruppen och närstående bolag) eller orsakar någon annan förvirring samt att (c) länkarna och innehållet på din webbplats inte framställer SPE eller våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag eller några av våra respektive produkter eller tjänster på ett falskt, missvisande, nedsättande eller i övrigt anstötligt sätt, och inte heller omfattar innehåll som är olagligt, stötande, obscent, oanständigt, oförskämt, vulgärt, våldsamt, hotfullt, trakasserande eller kränkande eller inkräktar på någon tredje parts rättigheter eller på annat sätt är olämpligt enligt SPE. SPE förbehåller sig rätten att stoppa eller förbjuda länkning till Tjänsten av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande och utan varsel eller något som helst ansvar gentemot dig eller någon tredje part; samt
   10. Använda andra funktioner som uttryckligen tillhandahålls av SPE i eller genom Tjänsten för användares bruk, med förbehåll för dessa Villkor (inklusive men inte begränsat till funktioner för att skapa och/eller använda Användargenererat innehåll (enligt nedanstående definition)) samt eventuella gällande Ytterligare villkor.
 3. Andras rättigheter. När du använder Tjänsten måste du respektera immateriell egendom och immateriella rättigheter som tillhör andra eller SPE och våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag. Din obehöriga användning av Innehållet kan inkräkta på andras rättigheter eller bryta mot gällande lagar, och kan leda till civil- och straffrättsligt ansvar. Om du anser att dina rättigheter har kränkts genom Tjänsten hittar du mer information i  avsnitt 5  nedan.
 4. Förbehållelse av alla ej beviljade rättigheter till Innehållet och Tjänsten. Dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor omfattar endast ett smalt och begränsat beviljande av rättigheter att använda och komma åt Tjänsten och Innehållet. ALLA RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN BEVILJAS DIG FÖRBEHÅLLES AV SPE OCH DESS LICENSGIVARE SAMT ANDRA TREDJEPARTER. All obehörig användning av Innehållet eller Tjänsten i något syfte är förbjuden.

INNEHÅLL SOM DU SKICKAR IN

 1. Användargenererat innehåll.
  1. Allmänt. SPE kan nu eller i framtiden erbjuda användare av Tjänsten möjlighet att skapa, bygga, lägga upp, ladda upp, visa, publicera, distribuera, sända eller på annat sätt tillgängliggöra på eller skicka in genom Tjänsten, eller på eller som svar på våra sidor eller inlägg på någon tredjepartsplattform, eller i samband med några av våra erbjudanden eller reklamkampanjer genom något medium eller på något sätt eller med andra medel, skicka in till oss (t.ex. på vår Facebook-sida eller annan sida i sociala medier, som svar på våra Twitter-inlägg, genom utlottningar eller tävlingar eller via e-post) (sammantaget kallat att ”skicka in”) meddelanden, text, illustrationer, filer, bilder, grafik, foton, kommentarer, svar, ljud, musik, videor, information, innehåll, betyg, recensioner, data, frågor, förslag, personuppgifter eller annan information eller andra material och de idéer som omfattas av dessa (sammantaget, men undantaget eventuella Element licensierade av SPE som ingår däri, kallat ”Användargenererat innehåll”). Du får skicka in Användargenererat innehåll genom din profil, forum, bloggar, internetforum, sociala nätverksmiljöer, verktyg för innehållsskapande, spel, sociala gemenskaper, kontakta oss-verktyg, e-post och andra kommunikationssätt. Med förbehåll för de rättigheter och licenser som du beviljar enligt dessa Villkor, och underkastat eventuella gällande Ytterligare villkor, behåller du allt ansvar för och alla lagliga rättigheter till, äganderätter till och intressen i ditt Användargenererade innehåll,  förutom det som licensieras nedan. Du bör vara medveten om att allt innehåll som avslöjas eller tillgängliggörs i dessa situationer kan behandlas av SPE i marknadsföringssyfte och/eller för att förbättra dess tjänster, produkter och marknadsföring.
  2. Ditt Användargenererade innehålls icke-konfidentialitet. Förutom enligt vad som i övrigt beskrivs i Tjänstens publicerade Kak- och integritetspolicy, eller i eventuella gällande Ytterligare villkor, godkänner du att (A) DITT ANVÄNDARGENERERADE INNEHÅLL SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER BEHANDLAS AV OSS SOM ICKE-KONFIDENTIELLT OCH UTAN UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDD – ÄVEN OM DU MÄRKER INNEHÅLLET SOM ”KONFIDENTIELLT”, ”MED UPPHOVSRÄTT” ELLER LIKNANDE – OCH ATT DET INTE KOMMER ATT RETURNERAS SAMT ATT (b) SPE SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR AV ALLA SLAG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART MED AVSEENDE PÅ DITT ANVÄNDARGENERERADE INNEHÅLL. På begäran ska du tillhandahålla nödvändig dokumentation för att bekräfta rätten till sådant innehåll och verifiera din efterlevnad av dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor. Du är medveten om att internet och mobil kommunikation kan vara osäkra och utsättas för säkerhetsöverträdelser och bekräftar och samtycker därmed till att ditt Användargenererade innehåll skickas in på egen risk.

   När du kommunicerar med SPE bör du ha i åtanke att vi inte efterfrågar några oombedda idéer eller material till produkter eller tjänster, eller ens förslag till förbättringar av produkter eller tjänster, inklusive men inte begränsat till idéer, koncept, uppfinningar eller designer till musik, webbplatser, appar, böcker, manuskript, filmmanus, filmer, tv-program, teaterproduktioner, programvara eller något annat (sammantaget kallat ”Oombedda idéer och material”). Alla Oombedda idéer och material som du skickar in betraktas som Användargenererat innehåll och licensieras till oss enligt nedanstående. Dessutom övertar SPE alla rättigheter som eventuellt innehas av personer ur allmänheten med avseende på dina Oombedda idéer och material. Att SPE har tagit emot dina Oombedda idéer och material ska inte förstås som SPE:s erkännande av att dessa är nya, prioriterade eller originella och inverkar inte på SPE:s rätt att bestrida några befintliga eller framtida immateriella rättigheter i fråga om dina Oombedda idéer och material.
  3. Licensiering av ditt Användargenererade innehåll till SPE. Med undantag för vad som beskrivs i Kak- och integritetspolicyn och eventuella gällande Ytterligare villkor (till exempel i de officiella reglerna för en kampanj) som specifikt reglerar inskickandet av ditt Användargenererade innehåll beviljar du härmed så långt lagen tillåter SPE och dess företag i Sony-gruppen och närstående bolag den icke-exklusiva, överlåtbara, oinskränkta, ovillkorliga, obegränsade, världsomspännande, oåterkalleliga, eviga, underlicensierbara och royaltyfria rätten och licensen att använda, kopiera, spela in, distribuera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, hyra ut, låna ut, underlicensiera (genom flera nivåer), visa, offentligt framföra, överföra, publicera, sända, översätta, anpassa, skapa härledda verk från och på alla andra sätt använda och på vilket sätt som helst utnyttja hela eller delar av ditt Användargenererade innehåll (samt därav härledda verk) i vilket syfte som helst och i alla format, med eller genom alla metoder eller medium som idag är kända eller som utvecklas i framtiden och med vilken teknik eller enhet som helst som idag är känd eller som utvecklas i framtiden, samt att annonsera, marknadsföra och göra reklam för detsamma (i områden där en evig licens inte får beviljas ska sådana rättigheter gälla i 99 år). De beviljade rättigheterna inkluderar men är inte begränsade till rätten att: (a) konfigurera, vara värd för, indexera, cachelagra, arkivera, lagra, digitalisera, komprimera, optimera, modifiera, formatera om, redigera, anpassa, publicera i sökbart format samt ta bort sådant Användargenererat innehåll och kombinera detta med annat material, samt att (b) använda alla idéer, koncept, kunskaper eller tekniker som ingår i något Användargenererat material i vilket syfte som helst, däribland att utveckla, producera och marknadsföra produkter och/eller tjänster. Du förstår att vid utövandet av sådana rättigheter kan, så långt lagen tillåter, metadata, meddelanden och annat innehåll tas bort eller ändras, däribland information om upphovsrätt, och du samtycker härmed till detta och intygar och garanterar att du har alla nödvändiga befogenheter därtill. För att vidare verkställa de rättigheter och den licens som du beviljar SPE i fråga om ditt Användargenererade innehåll, med förbehåll för Kak- och integritetspolicyn och så långt lagen tillåter, beviljar du härmed också SPE (och våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag), samt samtycker till att bevilja SPE (och våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag), den ovillkorliga, eviga, överförbara och oåterkalleliga rätten att använda och utnyttja ditt namn, din persona och din bild  i samband med Användargenererat innehåll utan några skyldigheter gentemot dig eller någon ersättning till dig (i områden där en evig licens inte får beviljas ska sådana rättigheter gälla i 99 år). Så långt lagen tillåter avsäger du dig härmed, och samtycker till att avsäga dig, alla ideella rättigheter eller liknande eller motsvarande rättigheter (inklusive men inte begränsat till eventuella tillämpliga rättigheter att bli identifierad som upphovsman, att bestrida nedsättande behandling, att inte bli felaktigt tillskriven innehåll, att bestämma när det Användargenererade innehållet ska göras tillgängligt för allmänheten samt att bestrida eventuell anpassning eller ändring av det Användargenererade innehållet) som du kan ha med avseende på något Användargenererat innehåll även om det ändras på ett sätt som du inte godkänner. I den mån det inte är tillåtet att avsäga sig dessa rättigheter förbinder du dig oåterkalleligen att inte utöva sådana rättigheter (om några) på ett sätt som stör utövandet av de beviljade rättigheterna. Du förstår att du inte kommer att få något arvode, någon ersättning eller någon betalning för några av de rättigheter som beviljas i detta avsnitt 2.A(iii).
  4. SPE:s ensamrätt att hantera Tjänsten. Om ingenting annat anges i Kak- och integritetspolicyn) eller krävs enligt gällande lag har SPE rätt, men ingen skyldighet, att granska, övervaka, visa, publicera, lagra, underhålla, ta emot eller på annat sätt använda något av ditt Användargenererade innehåll. SPE kan, efter eget gottfinnande, avvisa, radera, flytta, formatera om, ta bort eller avböja att publicera eller på annat sätt använda Användargenererat innehåll utan meddelande till eller ansvar gentemot dig eller någon tredje part i samband med vår användning av Användargenererat innehåll på lämpligt sätt så långt lagen tillåter. Utan begränsning kan vi göra detta för att åtgärda innehåll som vi får kännedom om är, eller tror är, stötande, obscent, oanständigt, oförskämt, vulgärt, våldsamt, trakasserande, hotfullt, kränkande, olagligt eller på annat sätt anstötligt eller olämpligt, eller för att genomdriva tredje parts rättigheter, dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor. Sådant Användargenererat innehåll som du eller andra skickar in måste inte bevaras i Tjänsten av oss under någon tidsperiod, och när innehållet har skickats in har du inte rätt att komma åt, arkivera, underhålla, ändra, ta bort eller på annat sätt använda sådant Användargenererat innehåll i Tjänsten eller någon annanstans förutom enligt vad som beskrivs i Kak- och integritetspolicyn. SPE har ingen skyldighet att övervaka eller genomdriva dina immateriella rättigheter med avseende på Användargenererat innehåll.
  5. Garantier och friskrivning med avseende på Användargenererat innehåll. Varje gång du skickar in något Användargenererat innehåll intygar du att du har uppnått minst myndighetsålder i den jurisdiktion där du bor och är förälder eller vårdnadshavare, eller har alla nödvändiga tillstånd från förälder eller vårdnadshavare, för eventuell minderårig person som avbildas i eller har bidragit till Användargenererat innehåll som du skickar in. Du intygar också med avseende på detta Användargenererade innehåll att (a) du är den enda upphovsmannen och ägaren till de immateriella rättigheterna och andra rättigheter till det Användargenererade innehållet, eller har rätt att skicka in det Användargenererade innehållet och bevilja SPE (och våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag) de rättigheter till detsamma som du beviljar genom dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor, allt utan att SPE är skyldigt att inhämta samtycke från någon tredje part och utan att det uppstår något åläggande eller något ansvar för SPE; (b) det Användargenererade innehållet är korrekt; (c) det Användargenererade innehållet inte, även vad gäller SPE:s tillåtna användning och utnyttjande som beskrivs i dessa Villkor, inkräktar på några immateriella rättigheter eller rättigheter tillhörande någon tredje part; samt att (d) det Användargenererade innehållet inte strider mot dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor eller orsakar skada för någon person. Du förbinder dig att försvara, hålla skadeslösa och befria SPE och våra företag i Sony-gruppen och närstående bolag samt var och en av våra och deras styrelsemedlemmar, befattningshavare, ombud, leverantörer, samarbetspartners och anställda från varje förlust, skuld, krav eller hot om krav, anspråk, skadestånd, kostnad och utgift, inklusive rimliga rättskostnader, som uppstår genom eller i samband med något av ditt Användargenererade innehåll.
 2. Lämpligt innehåll och meddelande till oss om överträdelse. Vi förväntar oss att Användargenererat innehåll ska vara lämpligt för alla åldrar, men förbinder oss inte att övervaka det, och du godkänner att du kan komma att träffa på innehåll som du anser vara stötande eller olämpligt. Observera att Användargenererat innehåll inte har verifierats eller godkänts av oss, och att åsikter som uttrycks av andra användare i vår Tjänst inte nödvändigtvis stämmer överens med våra åsikter eller värderingar. Vi kan inkludera regler för platser och innehåll som Ytterligare villkor. Om du upptäcker något innehåll som strider mot dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor kan du anmäla det här. 

BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET

 1. Begränsningar av användningen av Tjänsten. Du förbinder dig att inte: (i) använda Tjänsten i något politiskt eller kommersiellt syfte (inklusive men inte begränsat till syften som rör annonsering, insamling av pengar, insamling av produktpriser och försäljning av produkter) såvida du inte är ett Företag och har inhämtat vårt skriftliga medgivande på förhand; (ii) använda metataggar eller annan ”dold text” där immateriell egendom används; (iii) utföra några aktiviteter i eller i samband med Tjänsten som syftar till att skada någon individ eller enhet eller som är olagliga, stötande, obscena, oanständiga, oförskämda, vulgära, våldsamma, trakasserande, hotfulla, trakasserande eller kränkande, eller som inkräktar på någon tredje parts rättigheter eller som SPE av andra skäl bedömer som oacceptabla; (iv) i den högsta utsträckning som det inte förhindras av lagstiftning, dekompilera, demontera, baklängeskonstruera eller försöka rekonstruera, identifiera eller upptäcka källkod, underliggande idéer, underliggande tekniker för användargränssnitt eller algoritmer för Tjänsten med några som helst metoder eller ändra någon käll- eller objektkod för Tjänsten eller någon Programvara eller andra produkter, tjänster eller processer som är tillgängliga genom någon del av Tjänsten; (v) utföra någon aktivitet som stör en användares tillgång till Tjänsten eller Tjänstens normala drift eller på annat sätt skadar Tjänsten, SPE (eller våra koncernföretag eller närstående bolag) eller andra användare av Tjänsten; (vi) störa eller kringgå någon säkerhetsfunktion (inklusive eventuella mekanismer för hantering av digitala rättigheter, enheter eller annat innehållsskydd eller andra åtgärder för åtkomstkontroll) i Tjänsten eller någon funktion som begränsar eller genomdriver begränsningar av användningen av eller åtkomsten till Tjänsten, Innehållet eller det Användargenererade innehållet; (vii) skörda eller på annat sätt samla in någon information (däribland personuppgifter för andra användare av Tjänsten, inklusive e-postadresser, utan dessa användares uttryckliga medgivande); (viii) försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten, andra datorsystem eller nätverk kopplade till Tjänsten genom lösenordsutvinning eller andra metoder; eller (ix) på annat sätt bryta mot dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor.
 2. Begränsningar av användningen av Innehållet. Du förbinder dig också till att när du använder Tjänsten: (i) inte övervaka, samla in, kopiera eller distribuera Innehållet (förutom som resultat av normal användning av sökmotorer eller webbläsare) i Tjänsten genom att använda någon typ av robot, rover, ”bot”, spindel, skrapare, krypare, spionprogram, motor, enhet, programvara, utvinningsverktyg eller någon annan automatisk enhet, funktion eller manuell process av något slag; (ii) inte inrama eller använda inramningsteknik för att inrama sådant Innehåll (inklusive bilder, text eller sidlayout); (iii) bevara eventuella varumärken och upphovsrättsliga eller övriga meddelanden om immateriella rättigheter i sådant Innehåll; (iv) inte använda Innehållet på ett sådant sätt att det antyder en ej godkänd anknytning till några av våra eller våra licensgivares produkter tjänster eller varumärken; (v) inte ändra Innehållet (förutom i den mån detta ingår i den specifikt tillåtna användningen av Element licensierade av SPE i förekommande fall); (vi) inte kopiera, modifiera, reproducera, arkivera, sälja, leasa ut, hyra ut, byta, skapa härledda verk av, publicera i elektroniskt format eller pappersformat, offentligt framföra, visa, sprida, distribuera, sända, återsända, cirkulera eller överföra till någon tredje part eller i någon applikation eller på någon webbplats som tillhör tredje part eller på annat sätt använda eller utnyttja Innehållet på något sätt i något syfte förutom enligt vad som specifikt tillåts enligt dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor eller med föregående skriftligt medgivande av en befattningshavare för SPE eller, i fråga om innehåll från en licensgivare, av innehållets ägare; samt att (vii) inte infoga någon kod eller produkt för att manipulera Innehållet på något sätt som inverkar negativt på någon användares upplevelse.
 3. Tjänstens och Innehållets tillgänglighet. Så långt lagen tillåter kan SPE, efter eget gottfinnande och utan varsel eller ansvar, omedelbart stänga av eller avbryta Tjänsten och/eller Innehållets tillgänglighet (och alla element och funktioner i dessa), helt eller delvis av vilket skäl som helst.

SKAPA ETT KONTO

 1. Om du registrerar dig hos oss eller skapar ett konto är du ensam ansvarig för dina inloggningsuppgifters säkerhet och konfidentialitet och för att förhindra åtkomst till din Enhet samt för alla aktiviteter på ditt konto såvida du inte kan bevisa att sådan användning är bedräglig. Registrerade konton får endast skapas av personer som har uppnått minst myndighetsålder i sitt bosättningsland, och som alltid ska ha fyllt minst 18 år. Lösenord måste vara personliga, och du måste ha ett unikt användarnamn (eller en e-postadress) som inte inkräktar på någon persons eller enhets rättigheter eller är stötande. Vi kan neka användning av något lösenord, något användarnamn eller någon e-postadress av vilket skäl som helst efter eget gottfinnande. Du är ensam ansvarig för din registreringsinformation och för att uppdatera och underhålla den. Du måste omgående meddela oss här om eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller användarnamn eller något annat säkerhetsintrång. Du får inte sälja, överföra eller överlåta ditt konto eller några kontorättigheter. Vi har rätt att stänga av konton och/eller lösenord när som helst om vi har rimliga skäl att tro att du inte har uppfyllt några av kraven enligt dessa Villkor.
 2. Ett konto får endast skapas av en behörig representant för den individ som kontot gäller. Vi granskar inte kontons äkthet och ansvarar inte för eventuella obehöriga konton som kan finnas i Tjänsten. För eventuella tvister som rör skapande av konton eller kontons äkthet har vi ensamrätt, men ingen skyldighet, att lösa tvisten på ett sätt som vi finner lämpligt utan föregående meddelande.

ANMÄLAN OM KRÄNKNING AV UPPHOVSRÄTT

 1. Om du är upphovsrättsinnehavare och vill meddela oss om innehåll eller material som har lagts upp i Tjänsten och som kränker dina rättigheter och som du därför vill att vi tar bort kan du anmäla det genom att följa anvisningarna här. 

MEDDELANDEN, FRÅGOR OCH KUNDTJÄNST

 1. Du samtycker till att vi skickar dig meddelanden eller på annat sätt svarar dig per post eller till din e-postadress (om vi har den) eller på något annat lämpligt sätt som vi väljer.
 2. Alla juridiska meddelanden till oss måste skickas skriftligen till aktuell Sony Pictures-enhet enligt listan här.
 3. Om du har frågor om Tjänsten kan du kontakta SPE:s kundtjänst genom att klicka här och fylla i formuläret. Du är införstådd med att kundtjänstpersonalen inte har någon möjlighet att ändra eller åsidosätta Villkor eller gällande Ytterligare villkor.

TREDJEPARTSTJÄNSTER; ANNONSER; SAMRÖRE MED TREDJE PART

 1. Tredjepartsinnehåll och -webbplatser; annonser. Tjänsten kan innehålla plugin-program, applikationer, annonser, verktyg och/eller annat innehåll från tredje part, och/eller länkar till tredjepartswebbplatser eller andra tjänster som inte ägs, styrs eller drivs av SPE (eller våra koncernföretag eller närstående bolag), däribland tjänster som drivs av annonsörer, licensgivare, licenstagare och vissa andra tredjeparter som kan ha affärsrelationer till SPE (sammantaget kallade ”Tredjepartstjänster”). Vårt innehåll, våra appar och våra verktyg kan också finnas på webbplatser med en Tredjepartstjänst som värd. SPE styr inte över innehåll, drift, policyer, villkor eller andra element av Tredjepartstjänster, och åtar sig inget ansvar för att granska dessa. Det är inte säkert att SPE granskar, rekommenderar, godkänner eller sponsrar några Tredjepartstjänster eller innehåll, annonser, information, material, produkter, tjänster eller annat från tredje part. SPE ansvarar inte heller för kvaliteten hos eller leveransen av de produkter och tjänster som erbjuds, koms åt, skaffas eller annonseras genom sådana Tredjepartstjänster.

  SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER SKA SPE OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN VERKSAMHET, VERKSAMHETSSTÖRNING ELLER UTEBLIVEN AFFÄRSMÖJLIGHET, DIREKT FÖRLUST, INDIREKT FÖRLUST, OFÖRUTSEDD FÖRLUST ELLER SÄRSKILD FÖRLUST, SKADA (INKLUSIVE PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL), KRAV, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, ÄVEN OM DETTA UPPSTÅR GENOM FÖRSUMLIGHET, AVTALSBROTT, FÖRTAL, UPPHOVSRÄTTSLIGT INTRÅNG ELLER INTRÅNG I ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER, TILL FÖLJD AV FRAMSTÄLLNING, SPRIDNING ELLER UTNYTTJANDE AV NÅGON INFORMATION SOM OMFATTAS AV DESSA TREDJEPARTSTJÄNSTER.

  Alla aktiviteter som du utför i samband med Tredjepartstjänster omfattas av den aktuella Tredjepartstjänstens separata villkor inklusive dess sekretesspolicy och användarvillkor, vilka du bör läsa innan du utför några sådana aktiviteter.
   
  1. Apple och andra plattformar och enheter. Om du kommer åt eller använder Tjänsten genom Apple, Android, Google, Microsoft Windows eller någon annan tredjepartsplattform eller -tjänst gäller dessa Tredjepartstjänsters egna villkor och policyer för sådan åtkomst och användning.
  2. Samröre med tredje part. Varje interaktion, korrespondens, transaktion eller kontakt mellan dig och någon tredje part som hittas i eller genom Tjänsten (däribland i eller genom våra Tredjepartstjänster eller annonser) sker helt och hållet mellan dig och aktuell tredje part (även i frågor som rör tredje parts annonser, betalningar, leverans av varor, garantier, däribland produktgarantier, integritet, datasäkerhet och liknande). SPE OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG FRÅNSÄGER OSS ALLT ANSVAR I SAMBAND DÄRMED.

BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR

 1. Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för:
  1. dödsfall eller personskada till följd av vår försumlighet;
  2. bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; och
  3. alla frågor där det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vårt ansvar.
 2. Innehållet i vår Tjänst tillhandahålls endast för allmän information. Det ska inte betraktas som råd som du kan förlita dig på. Du måste söka professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du handlar, eller avstår från att handla, på grundval av innehållet i vår Tjänst. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att hålla informationen i vår Tjänst aktuell gör vi inga utfästelser och lämnar inga garantier eller försäkringar, uttryckliga eller underförstådda, för att innehållet i vår Tjänst är korrekt, fullständigt eller aktuellt.
  1. Om du är konsument gäller följande:
   1. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade eller andra gällande juridiska eller avtalsmässiga rättigheter. Råd om dina lagstadgade rättigheter (inklusive men inte begränsat till garantier och produktgarantier) kan fås från din lokala medborgarrådgivningsbyrå, myndighet för handelsstandarder eller motsvarande lokal konsumentskyddsmyndighet; och
   2. Vi tillhandahåller Tjänsten endast för privat användning i hemmet. DU FÖRBINDER DIG ATT INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL I NÅGOT KOMMERSIELLT ELLER AFFÄRSMÄSSIGT SYFTE, OCH SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER FRÅNSÄGER VI OSS ALLT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN VERKSSAMHET, VERKSAMHETSSTÖRNING ELLER UTEBLIVEN AFFÄRSMÖJLIGHET.
  2. Om du är ett Företag har vi inget ansvar gentemot dig under några omständigheter, vare sig vid avtalsbrott eller skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet), grov försumlighet, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat som uppstår under eller i samband med dessa Villkor för: (a) utebliven vinst, försäljning, verksamhet eller intäkt; (b) förlorade eller skadade data, information eller programvara; (c) utebliven affärsmöjlighet; (d) utebliven förväntad besparing; (e) förlust av affärsvärde; eller (f) någon indirekt förlust eller följdförlust av något slag, i varje enskilt fall så långt lagen tillåter.
  3. Med förbehåll för avsnitt 8A ska vårt maximala sammanlagda ansvar under och/eller i samband med dessa Villkor och/eller Tjänsten (vid avtalsbrott eller skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet)  eller annat och oavsett om det kunde ha förutsetts eller ej) i fråga om alla våra eller våra befattningshavares, anställdas, ombuds, leverantörers, underleverantörers, koncernföretags eller närstående bolags handlingar, underlåtelser (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgade skyldigheter eller garantibrott så långt lagen tillåter vara begränsat till kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna på nytt eller betalning av den rimliga kostnaden för att få Tjänsterna tillhandahållna igen, dock aldrig mer än USD$100 (etthundra US-dollar) eller motsvarande i annan valuta.
  4. TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET HÄRI TILLHANDAHÅLLS I DET SKICK OCH PÅ DEN PLATS DÄR DE HITTAS. spe OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR, FÖRSÄKRINGAR ELLER LÖFTEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM UPPKOMMER GENOM LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, PREJUDIKATSRÄTT, HANDELSBRUK ELLER ANNAN SEDVÄNJA ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET. spe OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH Närstående bolag FRÅNSÄGER SIG SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER ALLA UTFÄSTELSER, GARANTIER, VILLKOR, FÖRSÄKRINGAR ELLER LÖFTEN, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, SOM UPPKOMMER GENOM LAGSTIFTNING, RÄTTSPRAXIS, PREJUDIKATSRÄTT, HANDELSBRUK ELLER ANNAN SEDVÄNJA ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA ELLER FÖRSÖKA BESÖKA ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA BEKRÄFTAR DU UTTRYCKLIGEN ATT SPE OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG INTE LÄMNAR NÅGRA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER VILLKOR I FRÅGA OM INNEHÅLLET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL AKTUALITET, KORREKTHET ELLER FULLSTÄNDIGHET; OCH (ii) SOM EN SERVICE TILL ANVÄNDARNA AV TJÄNSTEN INKLUDERAR spe OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER SOM VI INTE STYR ÖVER. SPE OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR INGA REKOMMENDATIONER ELLER UTFÄSTELSER AV NÅGOT SLAG I FRÅGA OM PRODUKTER, TJÄNSTER, INNEHÅLL ELLER LÄMPLIGHET AV INNEHÅLL PÅ SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER, OCH DU AVSÄGER DIG HÄRMED OÅTERKALLELIGEN ALLA ANSPRÅK GENTEMOT spe OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG MED AVSEENDE PÅ SÅDANA TREDJEPARTSWEBBPLATSER.
  5. OM INGENTING ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I ELLER INOM TJÄNSTERNA, OCH SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER, SKA VARE SIG spe OCH VÅRA FÖRETAG I SONY-GRUPPEN OCH NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER NÅGRA AV VÅRA RESPEKTIVE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA ELLER ANDRA REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS. DET HÄR ÄR EN OMFATTANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER ALLA FORMER AV SKADOR INKLUSIVE (MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) ERSÄTTNINGSGRUNDANDE, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, FÖRLUST AV DATA, VINST ELLER INTÄKT, FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ EGENDOM SAMT TREDJE PARTS ANSPRÅK.

REGLERANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

DESSA VILLKOR REGLERAS AV LAGARNA I KALIFORNIEN FÖRUTOM DÄR DETTA INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING. Detta innebär att din åtkomst till och användning av Tjänsten, och varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband därmed, ska regleras av Kaliforniens lagar förutom där detta inte är tillåtet enligt gällande lag, och att du samtycker till personlig jurisdiktion samt avsäger dig möjligheten att invända mot olämpligt forum i ditt bosättningsland och med förbehåll för avsnitt 10 nedan. Parterna förbinder sig att följa gällande obligatoriska lagbestämmelser i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa Villkor påverkar din rätt som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska lokala lagbestämmelser.

TVISTER OCH TVISTLÖSNING

 1. Varje tvist eller anspråk som uppstår genom eller i samband med dessa Villkor eller deras verkställighet, skiljedomsmässighet eller tolkning ska lämnas till slutligt och bindande skiljeförfarande som ska hållas i Los Angeles County, Kalifornien, inför en enda skiljeman i enlighet med Kaliforniens Code of Civil Procedure §1280 och följande, förutom där detta inte är tillåtet enligt lag i den jurisdiktion där du är bosatt varvid skiljeförfarandet ska ske i ditt bosättningsland. Skiljemannen ska väljas enligt parternas ömsesidiga överenskommelse eller, om parterna inte kan komma överens, genom att stryka från en lista över skiljemän som tillhandahålls av JAMS.  Skiljeförfarandet ska vara konfidentiellt och hållas stängt för allmänheten. Skiljemannen ska göra ett skriftligt uttalande där de huvudsakliga resultat och slutsatser på vilka skiljemannens avgörande är grundat presenteras. Parterna ska dela lika på avgifterna för skiljemannen och skiljeförfarandet samt alla andra kostnader som är unika för skiljeförhandlingen (med erkännande av att respektive part ska stå för sina egna kostnader för avläggande av vittnesmål, vittnen, experter och advokater samt övriga utgifter på samma sätt som om frågan skulle höras i domstol). Ingenting i detta avsnitt ska påverka någon parts möjlighet att vända sig till domstol för föreläggande eller skälig ersättning när som helst under förutsättning att detta inte utesluts genom någon annan bestämmelse i dessa Villkor. I den mån detta avsnitt 10 (A) befinns vara ogiltigt eller på annat sätt ej verkställbart ska anspråk höras och avgöras genom lämpligt domstolsförfarande utan hänsyn till lagval eller lagvalskonflikt, med förbehåll för avsnitt 9, och inte genom skiljeförfarande.
 2. Begränsning av föreläggande. OM DU HÄVDAR ATT DU HAR ÅDRAGIT DIG FÖRLUST ELLER SKADA I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKA FÖRLUSTEN ELLER SKADAN SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER INTE BETRAKTAS SOM IRREPARABEL ELLER TILLRÄCKLIG FÖR ATT DU SKA HA RÄTT TILL FÖRELÄGGANDE ELLER ANNAN SKÄLIG ERSÄTTNING AV NÅGOT SLAG. DETTA INNEBÄR ATT DU FÖRBINDER DIG ATT I SAMBAND MED DITT ANSPRÅK INTE SÖKA, OCH INTE HA RÄTT TILL, NÅGOT DOMSTOLS- ELLER ANNAT FÖRFARANDE SOM KAN STÖRA ELLER FÖRHINDRA UTVECKLINGEN, ANVÄNDNINGEN ELLER UTNYTTJANDET AV WEBBPLATS, APPLIKATION, INNEHÅLL, ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL, PRODUKT, TJÄNST ELLER IMMATERIELL EGENDOM SOM ÄGS, LICENSIERAS, ANVÄNDS ELLER KONTROLLERAS AV NÅGON SPE-PART (INKLUSIVE DITT LICENSIERADE ANVÄNDARGENERERADE INNEHÅLL) ELLER AV NÅGON SPE-PARTS LICENSGIVARE. Utan begränsning av det föregåendes allmängiltighet avsäger du dig härmed oåterkalleligen all rätt och möjlighet att söka och/eller få föreläggande eller annan skälig ersättning eller annat beslut med avseende på, och/eller i samband med, eller för att begränsa eller på annat sätt förhindra produktion, distribution, framförande eller annat utnyttjande av, någon film, någon produktion eller något projekt relaterat till SPE, dess moderbolag, dotterbolag och närstående bolag eller användning, publicering eller spridning av någon reklam i samband med sådan film, sådan produktion eller sådant projekt. Du kan dock välja att avstå från skiljedom om yrkande på offentligt föreläggande. Om du gör det kan varken du eller SPE kräva att den andra parten ska delta i skiljedom om något yrkande på offentligt föreläggande och du behåller din rätt att föra sådan talan i en domstol med behörig jurisdiktion. För att avstå måste du meddela oss skriftligen senast 30 dagar efter det datum då du först blev föremål för denna bestämmelse om skiljedom, och måste ange ditt namn och din bostadsadress, din e-postadress samt ett tydligt uttalande om att du vill avstå från skiljedom i fråga om offentligt föreläggande. Begäran om att avstå ska skickas till: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Om en domstol eller skiljeman beslutar att någon begränsning i detta avsnitt inte är verkställbar i fråga om ett visst ersättningsanspråk ska detta anspråk (och endast detta anspråk) uteslutas ur skiljeförfarandet och kan föras i domstol i enlighet med avsnitt 10(A).
 3. Avstående från grupptalan. Både du och SPE avsäger er rätten att väcka talan i  någon tvist, inklusive men inte begränsat till talan enligt California Consumer Privacy Act, Telephone Consumer Protection Act, Video Privacy Protection Act, Children’s Online Privacy Protection Act eller liknande lagar i ditt bosättningsland, i form av grupptalan, sammanslagen talan, representativ talan, kollektiv talan eller talan på grund av offentligt intresse, eller att delta i grupptalan, sammanslagen talan, representativ talan, kollektiv talan eller talan på grund av offentligt intresse med avseende på någon tvist som förs av någon annan. Oaktat eventuella bestämmelser i JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures som motsäger detta ska skiljemannen inte ha behörighet eller jurisdiktion att höra skiljeförfarandet som grupptalan, sammanslagen talan, representativ talan, kollektiv talan eller talan på grund av offentligt intresse eller slå samman, gå med i eller på annat sätt kombinera olika personers tvister till ett enda förfarande. Oaktat ovanstående bestämmelse om skiljeförfarande gäller att om en bestämmelse om att avstå från grupptalan, sammanslagen talan, representativ talan, kollektiv talan eller talan på grund av offentligt intresse i detta avsnitt 10 befinns vara ogiltig eller på annat sätt ej verkställbar ska sådant anspråk på grupptalan, kollektiv talan, representativ talan eller talan på grund av offentligt intresse höras och avgöras genom lämpligt domstolsförfarande i enlighet med avsnitt 9, och inte genom skiljeförfarande.
 4. Begränsad tidsfrist för att väcka talan. SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER OCH FÖRUTSATT ATT LAGARNA I DIN JURISDIKTION INTE KRÄVER EN LÄNGRE TIDSPERIOD MÅSTE SÅVÄL DU SOM VI INLEDA EN EVENTUELL ALLMÄN TVIST (DOCK INTE EN TVIST SOM RÖR IMMATERIELL EGENDOM) HÖGST ETT (1) ÅR EFTER ATT TVISTEN UPPSTOD, ANNARS ÄR DEN PRESKRIBERAD FÖR ALLTID.

UPPDATERINGAR AV VILLKOREN

Du bör granska de publicerade Villkoren och eventuella gällande Ytterligare villkor varje gång du använder Tjänsten (som minst före varje transaktion eller inskickning).  VI KAN ÄNDRA DESSA VILLKOR, BLAND ANNAT (ENDAST SOM EXEMPEL) PÅ GRUND AV EN ÄNDRING I GÄLLANDE LAGSTIFTNING ELLER RÄTTSPRAXIS, FÖRÄNDRADE MARKNADSFÖRHÅLLANDEN ELLER FÖR ATT TJÄNSTEN SKA FUNGERA BÄTTRE. VI MEDDELAR DIG OM NYA VILLKOR GENOM ATT PUBLICERA DEM I TJÄNSTEN ELLER PER E-POST (ELLER PÅ NÅGOT ANNAT RIMLIGT SÄTT SOM VI VÄLJER), OCH DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN EFTER SÅDANT MEDDELANDE UTGÖR DITT GODKÄNNANDE AV DE NYA VILLKOREN FÖR DIN NYA ANVÄNDNING OCH DINA NYA TRANSAKTIONER. Eventuella nya Villkor eller Ytterligare villkor gäller för ny användning och nya transaktioner från den tidpunkt då vi publicerar dem, eller senare om så anges i dem eller i något annat meddelande till dig. Om ett meddelande till dig om nya, ändrade eller ytterligare villkor bedöms vara otillräckligt av en domstol eller nämnd ska det tidigare avtalet fortsätta att gälla till dess att tillräcklig varsel för att upprätta ett nytt avtal har lämnats. Du kan avböja nya, ändrade eller ytterligare villkor genom att sluta använda Tjänsten.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. SPE:s samtycke eller godkännande. Med avseende på varje bestämmelse i dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor som ger SPE rätt till samtycke eller godkännande, eller som ger SPE möjlighet att utöva en rättighet ”efter eget gottfinnande”, kan SPE utöva denna rättighet efter eget gottfinnande i den högsta utsträckning som tillåts enligt gällande lag. Samtycke eller godkännande från SPE ska anses ha lämnats av SPE endast om det avfattas skriftligen och undertecknas av en befattningshavare för SPE.
 2. Ansvarsfriskrivning. Du förbinder dig att försvara (om SPE så begär), friskriva och hålla skadeslösa SPE och dess direkta och indirekta moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, däribland våra företag i Sony-gruppen samt var och en av deras respektive anställda, befattningshavare, medlemmar, chefer, aktieägare, ombud, leverantörer, licensgivare, licenstagare, entreprenörer, kunder, ersättare och övertagare (sammantaget kallade ”SPE-parter” och var och en kallad en ”SPE-part”) från och emot alla krav, anspråk, förluster, kostnader, utredningar, skulder, domar, böter, avgifter, skadestånd, räntor och utgifter (inklusive rättskostnader) som direkt eller indirekt uppstår genom eller är relaterade till anspråk, stämning, talan, krav eller process som förs mot någon SPE-part, eller i fråga om utredning av, försvar mot eller lösning av dessa, som uppstår genom eller i samband med (hittills eller hädanefter inträffad): (i) användning av ditt Användargenererade innehåll av oss eller våra övertagare eller licenstagare i enlighet med dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor, eller något av ditt Användargenererade innehåll som på något sätt strider mot dessa Villkor;  (ii) din användning av Tjänsten och dina aktiviteter i samband med Tjänsten som strider mot eller påstås strida mot dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor; (iii) din överträdelse eller påstådda överträdelse av dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor; (iv) din överträdelse eller påstådda överträdelse av några lagar, regler, bestämmelser, föreskrifter, förordningar, författningar eller beslut från någon myndighet eller kvasimyndighet i samband med din användning av Tjänsten eller dina aktiviteter i samband med Tjänsten; (v) information eller material som överförs genom din Enhet, även om det inte har skickats av dig, som inkräktar på, överträder eller förskingrar upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, patent, publicitet, sekretess eller annan rättighet tillhörande någon person eller enhet; (vi) felaktig framställning av dig; samt (vii) SPE-parternas användning av den information som du skickar in till oss (inklusive ditt Användargenererade innehåll) (allt det föregående kallat ”Anspråk och förluster”). Du ska samarbeta helt och fullt enligt SPE-parternas begäran vid försvar mot alla Anspråk och förluster. Utan begränsning av det föregående behåller SPE-parterna ensamrätten att lösa, förlika och betala alla eventuella Anspråk och förluster. SPE-parterna förbehåller sig rätten till försvar mot och kontroll över alla Anspråk och förluster. Du ska inte lösa eller betala några Anspråk och förluster utan att i varje enskilt fall inhämta föregående skriftligt medgivande från en befattningshavare för en SPE-part.
 3. Tjänstens drift; produkters och tjänsters tillgänglighet; internationella frågor. SPE gör inga utfästelser om att Tjänsten ska vara lämplig eller tillgänglig för användning utanför det territorium där dessa Villkor och eventuella Ytterligare villkor publiceras. Om du använder Tjänsten från någon annan plats gör du detta på eget initiativ och ansvarar själv för efterlevnaden av gällande lokala lagar angående ditt beteende online och acceptabelt innehåll, om och i den utsträckning som lokala lagar gäller.
 4. Virus.  Vi garanterar inte att vår Tjänst kommer att vara fri från buggar eller virus. Du ansvarar själv för att konfigurera dina Enheter, din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att komma åt vår Tjänst. Du bör använda egna antivirusprogram. Du får inte missbruka vår Tjänst genom att medvetet introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår Tjänst, den server på vilken vår Tjänst lagras eller någon server, dator eller databas ansluten till vår Tjänst. Du får inte attackera vår webbplats genom denial-of-service-attack eller distribuerad denial-of-service-attack. Överträdelse av denna bestämmelse kan vara brottslig. Vi kommer att anmäla sådan överträdelse till relevant brottsbekämpande myndighet och kommer att samarbeta med sådan myndighet genom att uppge din identitet för den om lagen kräver det. I händelse av sådan överträdelse ska din rätt att använda vår Tjänst omedelbart upphöra.
 5. Exportkontroller. Du ansvarar för att följa alla gällande handelsregler och -lagar såväl inom som utanför ditt land. Förutom enligt vad som är tillåtet enligt lagarna i USA samtycker du till och intygar att du inte kommer att exportera eller återexportera Tjänsterna till något land eller till någon person, enhet eller slutanvändare som är föremål för USA:s exportkontroller eller sanktioner.
 6. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet; tolkning. Om någon bestämmelse i dessa Villkor, eller i eventuella gällande Ytterligare villkor, av något skäl bedöms vara ogiltig, olaglig, verkningslös eller ej verkställbar av en domstol eller skiljeman med behörig jurisdiktion ska bestämmelsen i fråga anses vara skild från dessa Villkor eller gällande Ytterligare villkor och dess ogiltighet ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av övriga bestämmelser i dessa Villkor eller gällande Ytterligare villkor. Så långt lagen tillåter samtycker du till att avsäga dig, och kommer att avsäga dig, rättigheter enligt lagstiftning eller rättspraxis som tillåter att ett avtal tolkas emot dess upprättare.
 7. Utredning; uppsägning; fortsatt gällande. Så långt lagen tillåter förbehåller sig SPE rätten att, utan någon begränsning: (i) utreda misstänkt intrång i Tjänstens säkerhet eller dess informationsteknik eller andra system eller nätverk, (ii) utreda misstänkt överträdelse av dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor, (iii) utreda information som SPE får enligt sin Kak- och integritetspolicy i samband med efterlevande av strafflagstiftning, (iv) involvera och samarbeta med brottsbekämpande och liknande myndigheter vid utredning av något av föregående ärenden, (v) väcka åtal vid överträdelse av dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor samt (vi) stänga av Tjänsten, helt eller delvis, eller avbryta eller avsluta din åtkomst till den, helt eller delvis, inklusive eventuella användarkonton eller registreringar, när som helst, utan varsel, av vilket skäl som helst och utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part. Eventuell avstängning eller avslutande påverkar inte dina skyldigheter gentemot SPE enligt dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor. Om din åtkomst till Tjänsten stängs av eller avbryts, eller om SPE meddelar det, ska alla rättigheter som beviljas dig enligt dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor omedelbart upphöra, och du förbinder dig att då omedelbart sluta använda Tjänsten. Bestämmelser i dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor som är av en sådan natur att de bör fortsätta gälla även efter avstängning eller avslutande ska fortsätta att gälla. Du kan sluta att använda Tjänsten, eller avsluta ditt konto, när som helst. I händelse av att vår avstängning eller vårt avslutande bedöms av en domstol eller nämnd som otillbörlig ska det tidigare avtalet fortsätta att gälla till dess att tillräcklig varsel för att avsluta avtalet har givits.
 8. Överlåtelse. SPE får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor, helt eller delvis, till vilken part som helst när som helst utan föregående meddelande, men sådan överlåtelse ska inte påverka dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor, och får inte heller delegera dina plikter enligt dem, utan föregående skriftligt medgivande av en befattningshavare för SPE.
 9. Hela avtalet. Dessa Villkor och eventuella gällande Ytterligare villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare avtal, utfästelser, garantier, försäkringar eller diskussioner relaterade till Tjänsten.
 10. Icke-avstående. Om ingenting annat uttryckligen anges i dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor ska (i) din eller SPE:s underlåtelse att utöva, eller dröjsmål med utövandet av, någon rättighet, befogenhet eller påföljd i enlighet härmed inte tolkas som ett avstående från denna eller andra rättigheter, befogenheter eller påföljder, och (ii) avstående eller ändring av något av dessa Villkor eller eventuella gällande Ytterligare villkor ska endast gälla om det avfattas skriftligen och undertecknas av den part gentemot vilken avståendet eller ändringen begärs.
 11. Tvistlösning online. Om du bor inom EU eller i Storbritannien och vill veta mer om tvistlösning online kan du följa den här länken till EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls enligt kraven i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 524/2013, och endast i informationssyfte.  Vi är inte skyldiga, och har inte förbundit oss,  att delta i tvistlösning online.

//Slut på användarvillkoren//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. eller tillämplig enhet inom Sony Pictures Entertainment. Med ensamrätt.