Ugrás a tartalomra

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Hatálybalépés dátuma: 27 July, 2022.

Bevezetés

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Sony Pictures Entertainment (a Sony Corporation egyik részlege) weboldalaira, online szolgáltatásaira, szoftvereire vagy alkalmazásaira (a „Szolgáltatások”) vonatkoznak, amelyek a jelen Feltételekkel kapcsolatosak. A jelen Feltételekben az „SPE”, „mi” vagy „miénk” kifejezést használjuk a Sony Pictures Entertainment entitásokra való utaláshoz. A Sony Pictures Entertainment Inc.-vel együtt az adott Szolgáltatásért felelős SPE entitás (együttesen az adatkezelő) ide kattintva érhető el. A Sony Pictures Entertainment Inc. vállalati irodái a 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA címen találhatók. A jelen Feltételek elfogadásával vagy a vonatkozó Szolgáltatás bármilyen módon történő felkeresésével vagy egyéb módon történő használatával Ön beleegyezik, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket és a vonatkozó További feltételeket (az alábbiakban meghatározottak szerint), valamint megerősíti, hogy elolvasta és megértette azokat. Ön tudomásul veszi, elfogadja és beleegyezik adatkezelési gyakorlatunkba, ahogyan azt az Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatunkban, valamint a Szolgáltatás vonatkozó részében közzétett bármely egyéb feltételben leírtuk.

Amikor ezekben a Feltételekben „Önre” vagy „Önére” utalunk, ez alatt a következőket értjük:

 • Ha Ön fogyasztó, az a személy, aki a Szolgáltatást olyan célra használja, amely teljes mértékben vagy nagyrészt szakmai, üzleti, ipari tevékenységén, szakterületén kívül esik; és
 • Ha Ön nem fogyasztó: (a) az a vállalkozás, amelyre vonatkozóan kötelezettséget vállalhat; vagy (b) az az egyén, aki a Szolgáltatást olyan célokra használja, amelyek nem teljes mértékben vagy nagyrészt a szakmai, üzleti, ipari tevékenységén, vagy szakterületén (minden esetben „Üzleti tevékenység”) kívül esnek.

Ezek a feltételek érintik az Ön törvényes jogait, felelősségét és kötelezettségeit, és meghatározzák a Szolgáltatás használatát. Ide tartoznak a különféle korlátozások és kizárások, valamint egy joghatósági záradék is, amely szabályozza a viták rendezésének helyét. Ha nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni a jelen Feltételeket és a További Feltételeket, ne használja a Szolgáltatást, és távolítsa el a Szolgáltatással kapcsolatos letöltéseket és alkalmazásokat.

További feltételek

Egyes esetekben a Szolgáltatáson közzétett További vagy eltérő feltételek vonatkoznak a Szolgáltatás egyes részeinek Ön általi használatára (egyenként és együttesen „További feltételek”). Amennyiben a jelen Feltételek és a További Feltételek között ellentmondás áll fenn, a jelen Feltételek az irányadók, kivéve, ha a További feltételek kifejezetten másként rendelkeznek.

A jelen Feltételek és a További feltételek frissítései

A jelen Feltételeket és a További feltételeket módosíthatjuk úgy, hogy új vagy módosított feltételeket teszünk közzé a Szolgáltatáson, az itt részletesebben kifejtettek szerint. A Szolgáltatás bármely ilyen változtatás utáni további használata a módosított Feltételek és a vonatkozó További feltételek elfogadását jelenti. Ön ezeket a feltételeket nem módosíthatja.

TULAJDONJOG ÉS A SZOLGÁLTATÁS ÉS A TARTALOM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGOK.

 1. Tulajdonjog. A Szolgáltatás és annak teljes tartalma („Tartalom”), beleértve az összes szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, kereskedelmi nevet és a Szolgáltatáshoz és a Tartalomhoz kapcsolódó minden egyéb szellemi tulajdonjogot („Szellemi tulajdon”), az SPA, a Sony-csoporthoz tartozó vállalataink és leányvállalataink, licencadóink és bizonyos egyéb harmadik felek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll. A Szolgáltatáson keresztül elérhető tartalommal és szellemi tulajdonnal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség az SPE, a Sony-csoporthoz tartozó vállalataink és leányvállalataink, licencadóink vagy bizonyos más harmadik felek tulajdonát képezi, beleértve az összes vonatkozó szerzői jogot, védjegy, szabadalmi és/vagy egyéb szellemi tulajdonjogot és tisztességtelen versenyre vonatkozó jogokat és törvényeket, az Ön lakóhelye szerinti ország jogait vagy a nemzetközi törvényeket is a lehető legteljesebb mértékben beleértve. Az SPE tulajdonát képezi a Szolgáltatáson található Tartalom kiválasztására, összegyűjtésére, összeállítására, elrendezésére és bővítésére vonatkozó szerzői jog.
 2. A szolgáltatás és a tartalom használatára vonatkozó jogai.
  1. A Szolgáltatás és a Tartalom használatára vonatkozó joga a jelen Feltételek és a További feltételek szigorú betartásának függvénye. A vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Feltételek vagy bármely További Feltétel megsértése esetén megszüntessük a Szolgáltatáshoz és a Tartalomhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó jogát. A Szolgáltatások látogatásával vagy használatával Ön kijelenti és biztosítja, hogy hozzáférése vagy használata megfelel a lakóhelye szerinti joghatóság hatálya alá tartozó jogszabályoknak. Ezek a jogok nem kizárólagosak, korlátozottak, és saját belátásunk szerint bármikor visszavonhatók előzetes értesítés vagy felelősség nélkül, a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig. Mivel a Szolgáltatáshoz és a Tartalomhoz való hozzáféréshez és használathoz való jog személyesen Önre vonatkozik, Ön nem jelölheti ki és nem ruházhatja át a jogát; minden erre irányuló kísérlet érvénytelen. Ön kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú, törvényes felhasználásra jogosult a következők tekintetében (együttesen az „SPE által engedélyezett elemek”):
   1. A Tartalom megjelenítése, megtekintése, használata és lejátszása számítógépen, mobil- vagy más internet-kompatibilis vagy engedélyezett eszközön („Eszköz") és/vagy a Tartalom egy példányának kinyomtatása (kivéve a forrás- és tárgykódot nyers formában vagy más módon) ahogy az megjelenik az Ön számára;
   2. Bármilyen vonatkozó Tartalmat streamelése a Szolgáltatásban biztosított widgetek és/vagy egyéb digitális streaming internetes videolejátszók (ha vannak ilyenek) használatával (bármely ilyen widget vagy más digitális streaming internetes videolejátszó, amelyet „Szolgáltatási widgetnek” neveznek);
   3. Bizonyos kód másolása és beillesztése, amelyeket kifejezetten az Ön számára a Szolgáltatáson keresztül bocsátottunk rendelkezésre (függetlenül attól, hogy ez a funkció „megosztási” funkciónak minősül-e, vagy sem), annak érdekében, hogy beágyazza, közzétehesse, karbantartsa és/vagy megjelenítse az adott tartalmat, amelyre az ilyen kód vonatkozik az Ön személyes, egyedi közösségi oldala(i)n, webblogjain vagy mikroblogjain (együttesen az Ön „Személyes közösségi médiája”, amely meghatározás kifejezetten kizár minden üzleti médiát vagy üzleti felhasználást), és /vagy ha a Szolgáltatás „widget megragadás és beágyazás” funkciót biztosít, egy Szolgáltatás Widgetnek a személyes közösségi médián történő „megragadására”, és az ilyen Szolgáltatás Widget beágyazására, közzétételére, karbantartására és/vagy megjelenítésére;
   4. Bizonyos kódok másolata és beillesztése, amelyeket kifejezetten az Ön rendelkezésére bocsátottak a Szolgáltatáson keresztül, és/vagy ha a Szolgáltatás „widget megragadás és beágyazás” funkciót biztosít, akkor a szolgáltatás widget „megragadásához”, adott esetben az ilyen kód és/vagy Service Widget ismerősei számára történő továbbításához, hogy megtekinthessék az abban található Szolgáltatást és Tartalmat, és/vagy ha úgy kívánják, hogy ők maguk is beágyazhassák a továbbított kódrészletet vagy Szolgáltatás Widgetet saját személyes közösségi médiájukba vagy továbbíthassák saját ismerőseiknek;
   5. Ha a Szolgáltatás tartalmaz egy „Küldés ismerősnek” vagy hasonló eszközt, amely lehetővé teszi, hogy tartalmat tartalmazó e-mail kommunikációt kezdeményezzen és küldjön egyik ismerősének, és az eszköz működik, akkor az eszközzel kérje meg a Szolgáltatás szervereit az Ön üzenetének az Ön nevében ismerősei számára történő továbbítását;
   6. Ha a Szolgáltatás „Letöltés” linket tartalmaz egy tartalom egység mellett (beleértve, korlátozás nélkül, képet, ikont, háttérképet, zeneszámot, videót, előzetest, RSS-értesítőt), az ilyen Tartalom egyetlen példányának letöltésére jogosult egyetlen Eszközre;
   7. Letölthet, telepíthet és használhat egy példányt minden olyan szoftverből, beleértve az alkalmazásokat is, amelyeket a Szolgáltatáson vagy azon keresztül elérhetővé teszünk („Szoftver") az Ön Eszközén, csak géppel végrehajtható objektumkód formájában, és egy további másolatot készíthet biztonsági célból; feltéve azonban, hogy Ön megérti és elfogadja, hogy (i) a Szoftver letöltésének engedélyezésével az SPE nem ruházza át Önre a Szoftver tulajdonjogát (azaz Ön a Szoftver rögzítésére szolgáló adathordozó tulajdonosa, de a Szoftver tulajdonosa (amely lehet az SPE és/vagy annak harmadik fél Szoftver engedélyezője) megtartja a Szoftver teljes tulajdonjogát; (ii) az SPE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem másolhatja, módosíthatja, adaptálhatja, nem fordíthatja le semmilyen nyelvre, nem terjesztheti, illetve nem hozhat létre a Szoftveren alapuló származékos műveket; (iii) nem engedheti át, nem bérelheti, lízingelheti vagy kölcsönözheti a Szoftvert egyetlen személynek vagy jogi személynek sem, és az Ön általi a Szoftver licencelésére, átruházására vagy engedményezésére irányuló bármilyen kísérlet érvénytelen és hatástalan; és (iv) semmilyen eszközzel nem dekompilálhatja, bonthatja vissza, fejtheti vissza, illetve nem kísérelheti meg rekonstruálni, azonosítani vagy megtalálni a Szoftver forráskódját, vonatkozó ötleteket, interfész technikákat vagy algoritmusokat, kivéve, ha a fenti korlátozást a vonatkozó törvény tiltja;
   8. Ha elérhetővé teszik az Ön számára, szerezzen be egy regisztrált személyes fiókot (és/vagy kapcsolódó felhasználónevet és jelszót) a Szolgáltatáson, és lépjen kapcsolatba a Szolgáltatás többi felhasználójával a Szolgáltatás-alapú chat-szobák, üzenőfalak, közösségi média hálózatok, online többszereplős játékok és/vagy a Szolgáltatásban kínált egyéb tevékenységek vagy hasonló szolgáltatások részeként;
   9. A Szolgáltatáshoz vezető link elhelyezése egy webhelyen vagy más online szolgáltatáson, mindaddig, amíg: (a) a linkek csak szöveget tartalmaznak, és nem használnak semmilyen szellemi tulajdont, (b) a hivatkozások és az Ön webhelyén található tartalom nem sugall az SPE-vel (vagy a Sony-csoporthoz tartozó vállalatainkkal és leányvállalatainkkal) való bármilyen kapcsolat, vagy nem okoznak egyéb zavart, és (c) az Ön webhelyén található linkek és tartalom nem jelenítik meg az SPE-t, a Sony-csoporthoz tartozó vállalatainkat és leányvállalatainkat, vagy bármely vonatkozó termékünket vagy szolgáltatást hamis, félrevezető, becsmérlő vagy egyéb sértő módon, és nem tartalmaznak jogellenes, sértő, obszcén, szemérmetlen, kéjjellegű, mocskos, erőszakos, fenyegető, zaklató vagy sértő tartalmat, vagy amelyek harmadik fél jogait sérthetik, vagy más módon kifogásolható lenne az SPE számára. Az SPE fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármely okból felfüggessze vagy megtiltsa a Szolgáltatáshoz való kapcsolódást, előzetes értesítés vagy bármilyen felelősség nélkül Ön vagy bármely harmadik fél számára; és
   10. Az SPE által a Szolgáltatáson vagy a Szolgáltatáson keresztül kifejezetten biztosított egyéb funkciók használata a felhasználók számára a jelen Feltételek (beleértve, korlátozás nélkül, a Felhasználó által generált tartalom létrehozására és/vagy használatára szolgáló funkciókat (az alábbiakban meghatározottak szerint)) és bármely vonatkozó További feltételek függvényében.
 3. Mások jogai. A Szolgáltatás használata során tiszteletben kell tartania mások, valamint az SPE és a Sony-csoporthoz tartozó vállalataink és leányvállalataink szellemi tulajdonát és jogait. A Tartalom jogosulatlan használata sértheti mások jogait és a vonatkozó törvényeket, és az Ön polgári és büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után. Ha úgy gondolja, hogy munkáját megsértették a Szolgáltatáson keresztül, tekintse meg az alábbi 5. cikkelyt
 4. A Tartalom és Szolgáltatás tekintetében nem biztosított jogok fenntartása. A jelen Feltételek és a vonatkozó További Feltételek csak a Szolgáltatás és a Tartalom használatára és elérésére vonatkozó szűk, korlátozott jogok biztosítását tartalmazzák. MINDEN JOGOT, AMELYET NEM KIFEJEZETTEN ADTUNK MEG ÖNNEK, AZ SPE ÉS LICENCADÓI ÉS MÁS HARMADIK FELEK FENNTARTJÁK. Tilos a Tartalom vagy a Szolgáltatás bármilyen célú jogosulatlan felhasználása.

AZ ÖN ÁLTAL BENYÚJTOTT TARTALOM

 1. Felhasználó által generált tartalom.
  1. Általános. Az SPE most vagy a jövőben felajánlhatja a Szolgáltatás felhasználóinak a lehetőséget, hogy létrehozzanak, építsenek, közzétegyenek, feltöltsenek, megjelenítsenek, publikáljanak, terjeszthessenek, továbbítsanak, sugározzanak vagy más módon elérhetővé tegyék vagy benyújtsák a Szolgáltatáson vagy azon keresztül, oldalainkon vagy posztjainkon, vagy azokra való reakcióként bármely harmadik fél platformján, vagy promócióinkkal vagy marketingkampányainkkal kapcsolatban bármilyen médián vagy módon válaszoljanak, vagy más módon elküldjenek nekünk (pl. Facebook vagy más közösségi oldalainkon, válaszul a tweetjeinkre , nyereményjátékon vagy versenyen vagy levélben) (együttesen „beküldés”) üzeneteket, szövegeket, illusztrációkat, fájlokat, képeket, grafikákat, fotókat, megjegyzéseket, válaszokat, hangokat, zenét, videókat, információkat, tartalmakat, értékeléseket, véleményeket, adatokat, kérdéseket, javaslatokat, személyes adatokat vagy egyéb információkat vagy anyagokat, valamint az azokban található ötleteket (együttesen, de az ezekben szereplő SPE Licencelemek kivételével, „Felhasználó által generált tartalom” vagy „UGC”). UGC-t küldhet be profilján, fórumain, blogjain, üzenőfalain, közösségi hálózati környezetein, tartalomkészítő eszközein, játékmenetén, szociális közösségein, kapcsolatfelvételi eszközein, e-mailjein és egyéb kommunikációs funkcióin keresztül. A jelen Feltételekben Ön által biztosított jogok és licencek mértékének kivételével, valamint – a vonatkozó További feltételekre is figyelemmel – Ön felelős és megtartja az UGC-vel kapcsolatos törvényes jogait, jogcímeit és érdekeltségeit, kivéve az alábbiakban engedélyezett mértékben. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen helyzetekben nyilvánosságra hozott vagy elérhetővé tett tartalmat az SPE feldolgozhatja marketing célokra és/vagy szolgáltatásainak, termékeinek és marketingjének javítása érdekében
  2. Az Ön Felhasználó által generált tartalmainak nem bizalmas volta. Hacsak a Szolgáltatás közzétett Adatvédelmi és Cookie-szabályzatában vagy bármely vonatkozó További Feltételben másként nem szerepel, Ön beleegyezik abba, hogy (A) AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN AZ ÖN UGC-JÉT MI NE KEZELJÜK BIZALMASAN ÉS VÉDETTKÉNT – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HA ÖN AZOKAT „BIZALMAS”-NAK, „VÉDETT”-NEK VAGY HASONLÓNAK JELÖLI MEG – ÉS NEM KERÜL VISSZAADÁSRA, ÉS (B) AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL NEM TILTOTT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN AZ SPE NEM VÁLLAL SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET ÖNNEL VAGY BÁRMLY HARMADIK FÉLLEL SZEMBEN, AZ ÖN UGC-JÉRE VONATKOZÓAN. Kérésre Ön benyújtja az ilyen tartalomhoz való jogok hitelesítéséhez szükséges dokumentumokat, és igazolja, hogy megfelel a jelen Feltételeknek vagy bármely vonatkozó További Feltételnek. Ön tudomásul veszi, hogy az internet és a mobilkommunikáció nem feltétlenül biztonságos, és a biztonság megsértésének lehet kitéve; ennek megfelelően Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az UGC-t a saját felelősségére küldi be.

   Az SPE-vel folytatott kommunikáció során ne feledje, hogy mi nem keresünk termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kéretlen ötleteket vagy anyagokat, sőt még a termékek vagy szolgáltatások fejlesztéseire vonatkozó javaslatokat sem, beleértve, korlátozások nélkül, zenére, webhelyekre, alkalmazásokra, könyvekre, forgatókönyvekre, mozifilmekre, televíziós műsorokra, színházi produkciókra, szoftverekre vagy egyébre vonatkozó ötleteket, koncepciókat, találmányokat vagy design-t (együttesen „Kéretlen ötletek és anyagok”). Az Ön által benyújtott kéretlen ötletek és anyagok UGC-nek minősülnek, és az alábbiak szerint licenceljük. Ezen túlmenően, az SPE fenntartja a közönség tagjainak a jogait az Ön kéretlen ötletei és anyagai tekintetében. Az, hogy az SPE megkapta az Ön kéretlen ötleteit és anyagait, nem jelenti azt, hogy az SPE elismeri azok újdonságát, elsőbbségét vagy eredetiségét, és nem csorbítja az SPE azon jogát, hogy megtámadja az Ön kéretlen ötleteihez és anyagaihoz kapcsolódó meglévő vagy jövőbeni szellemi tulajdonjogokat.

  3. Az Ön UGC-jének SPE számára történő engedélyezése. Hacsak az Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban és a vonatkozó További feltételekben (például egy promóció hivatalos szabályaiban) másként nem szerepel, a törvény által megengedett maximális mértékig, Ön ezennel biztosítja az SPE és a Sony csoport vállalatai és leányvállalatai számára a nem kizárólagos, átruházható, korlátlan, feltétel nélküli, korlátozások nélküli, világméretű, visszavonhatatlan, állandó, tovább-engedélyezhető és jogdíjmentes használati, másolási, rögzítési, terjesztési, reprodukálási, közzétételi, eladási, újra-hasznosítási jogot és engedélyt, az Ön UGC-je vagy annak részei (és származékos alkotásai) tekintetében, bármilyen célra, bármilyen formátumban, bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett eszközön vagy médiumon, valamint bármely jelenleg ismert vagy később kifejlesztett technológiával vagy eszközzel, valamint reklámozás, marketing, és promóció céljából (megállapodás szerint ezek a jogok 99 évig érvényesek azokon a területeken, ahol nem adható örökös engedély) történő eladására, bérbe adására, kölcsönzésére, engedélyének továbbadására (több szinten), megjelenítésére, nyilvánosan való előadására, továbbítására, közzétételére, sugárzására, lefordítására, adaptálására, származékos műveket készítésére, illetve bármilyen módon való felhasználására és hasznosítására. A biztosított jogok korlátozás nélkül magukban foglalják a következők jogát: (a) a UGC konfigurálása, tárolása, indexelése, gyorsítótárolása, archiválása, digitalizálása, tömörítése, optimalizálása, módosítása, újraformázása, szerkesztése, adaptálása, kereshető formátumban való közzététele, valamint annak eltávolítása, kombinálása más anyagokkal, és (b) az ilyen UGC-ben található bármely ötlet, koncepció, know-how vagy technika felhasználása bármilyen célra, beleértve a termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét. Ön tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig az ilyen jogok gyakorlása során a metaadatok, értesítések és tartalmak eltávolíthatók vagy módosíthatók, beleértve a szerzői jogkezelési információkat is, és Ön ehhez hozzájárul, és kijelenti, és szavatolja, hogy minden szükséges felhatalmazással rendelkezik ehhez. Az Ön által az SPE-nek az UGC tekintetében biztosított jogok és licencek további érvényesítése érdekében, az adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzat értelmében, valamint a vonatkozó törvények által megengedett maximális mértékig, Ön ezennel az SPE-nek (és a Sony-csoport vállalatainak és leányvállalatainak) megadja, és elfogadja az SPE-nek (és a Sony-csoporthoz tartozó vállalatainknak és leányvállalatainknak) történő feltétel nélküli, végleges, átruházható, visszavonhatatlan jogot az Ön nevének, személyének és képmásának bármely UGC-vel kapcsolatos használatára és hasznosítására, Önnel szembeni kötelezettség vagy díjazás nélkül (megállapodás szerint ezek a jogok 99 évig érvényesek azokon a területeken, ahol nem adható örökös engedély). A törvény által megengedett maximális mértékig Ön ezennel lemond, és beleegyezik abba, hogy lemond minden erkölcsi vagy hasonló vagy azzal egyenértékű jogáról (beleértve korlátozás nélkül a szerzőként való azonosításhoz szükséges jogokat, a megalázó bánásmód elleni tiltakozáshoz való jogot, a megtagadás tilalmát, hamisan való hozzárendelés elleni jogot, annak eldöntésére vonatkozó jogok, hogy az UGC-t mikor tegyék hozzáférhetővé a nyilvánosság számára, vagy az UGC bármilyen adaptációja vagy módosítása elleni tiltakozásra vonatkozó jogot, amellyel Ön bármely UGC-ben rendelkezhet, még akkor is, ha azt olyan módon módosították vagy megváltoztatták, amely nem elfogadható Ön számára. Ön visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a le nem mondható mértékben ezeket a jogait (ha vannak ilyenek) olyan módon nem gyakorolja, amely zavarná a biztosított jogok gyakorlását. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen 2.A (iii) cikkelyben biztosított jogokért semmilyen díjat, összeget, ellenszolgáltatást vagy díjazást nem kap.
  4. az SPE kizárólagos joga szolgáltatásunk kezelésére. Hacsak az Adatvédelmi és Cookie-szabályzat másként nem írja elő), vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében, az SPE nem kötelezően, áttekintheti, figyelemmel kísérheti, megjelenítheti, közzé teheti, tárolhatja, karbantarthatja, elfogadhatja vagy más módon felhasználhatja az Ön bármely UGC-jét, és az SPE saját belátása szerint visszautasíthatja, törölheti, áthelyezheti, újra formázhatja, eltávolíthatja vagy megtagadhatja az UGC közzétételét vagy más módon történő felhasználását anélkül, hogy a UGC megfelelő módon, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékig általunk történő működtetésével kapcsolatban bármilyen felelősséget vállalnánk Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben. Korlátozás nélkül megtehetjük ezt a tudomásunkra jutó vagy általunk sértőnek, obszcénnek, szeméremsértőnek, mocskosnak, erőszakosnak, zaklatónak, fenyegetőnek, sértőnek, illegálisnak vagy egyéb módon kifogásolhatónak vagy nem megfelelőnek ítélt tartalom kezelése, vagy harmadik felek jogainak vagy a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel érvényesítése érdekében. Az Ön vagy mások által beküldött ilyen UGC-t semennyi ideig nem szükséges fenntartanunk a Szolgáltatáson, és Önnek nincs joga az elküldést követően hozzáférni, archiválni, karbantartani, módosítani, eltávolítani vagy más módon felhasználni az ilyen felhasználói tartalmakat a Szolgáltatásban vagy máshol, kivéve, ha az Adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatban ez másként szerepel. Az SPE nem köteles felügyelni vagy érvényesíteni az Ön UGC-jéhez fűződő szellemi tulajdonjogait.
  5. Az Ön felhasználói tartalmaival kapcsolatos garanciák és kármentesítések. Minden alkalommal, amikor bármilyen felhasználói tartalmat beküld, garantálja, hogy legalább nagykorú azon a joghatóságon belül, ahol lakik, vagy szülője vagy törvényes gyámja olyan kiskorúnak, vagy rendelkezik a kiskorú szülőjének vagy törvényes gyámjának megfelelő beleegyezésével, aki az Ön által benyújtott UGC-ben megjelenik, vagy hozzájárult ahhoz, és hogy az adott UGC tekintetében (a) Ön az UGC szellemi tulajdonának és egyéb jogainak egyedüli szerzője és tulajdonosa, vagy törvényes joga van az UGC benyújtására, és biztosítja az SPE-nek (és a Sony-csoporthoz tartozó vállalatainknak és leányvállalatainknak) azokat a jogokat, amelyeket Ön a jelen Feltételek és a vonatkozó További Feltételek alapján biztosít, mindezt anélkül, hogy az SPE-nek bármilyen harmadik fél hozzájárulására vonatkozó kötelezettsége lenne, és anélkül, hogy az SPE számára kötelezettséget vagy felelősséget hozna létre; (b) az UGC pontos; (c) az UGC nem sérti és az SPE jelen Feltételekben meghatározott engedélyezett felhasználásait és hasznosítását illetően harmadik fél szellemi tulajdonát vagy egyéb jogait; és (d) az UGC nem sérti meg a jelen Feltételeket vagy a vonatkozó További feltételeket, és nem okoz sérelmet vagy kárt senkinek. Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és védi az SPE-t és a Sony csoport vállalatait és leányvállalatait, valamint azok igazgatóit, tisztségviselőit, ügynökeit, vállalkozóit, partnereit és alkalmazottait minden veszteséggel, felelősséggel, fenyegetett vagy tényleges követeléssel, kérelemmel, károkkal, költségekkel és kiadásokkal szemben, beleértve az ésszerű jogi költségeket is, amelyek az Ön felhasználói tartalmaiból erednek vagy azzal kapcsolatosak.
 2. Megfelelő tartalom és figyelmeztetés a jogsértésekre. Elvárjuk, hogy az UGC megfelelő legyen egy általános közönség számára, de nem vállaljuk annak figyelését, és Ön beleegyezik abba, hogy sértőnek vagy nem megfelelő tartalommal találkozzon. Felhívjuk figyelmét, hogy az UGC-t nem ellenőriztük és nem hagytuk jóvá, és a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban más felhasználók által kifejtett vélemények nem feltétlenül tükrözik a mi nézeteinket vagy értékeinket. További feltételekként a helyszínre és a tartalomra vonatkozó szabályokat is belefoglalhatunk. Ha Ön olyan tartalmat fedez fel, amely sérti a jelen Feltételeket vagy bármely vonatkozó További Feltételt, itt jelentheti azt.

A SZOLGÁLTATÁS ÉS A TARTALOM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

 1. A szolgáltatás használatára vonatkozó korlátozások. Ön beleegyezik abba, hogy: (i) nem használja a Szolgáltatást semmilyen politikai vagy kereskedelmi célra (beleértve, de nem kizárólagosan a reklámozást, a pénzgyűjtést, a termékárak begyűjtését és a termékek értékesítését), kivéve, ha Ön Vállalkozás, és beszerezte előzetes írásbeli hozzájárulásunkat; (ii) nem használ semmilyen szellemi tulajdont használó metacímkét vagy más „rejtett szöveget”; (iii) a Szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban semmi olyan tevékenységben nem vesz részt, amely egyének vagy entitások megkárosítására, vagy kár okozására irányul, vagy jogellenes, sértő, obszcén, szemérmetlen, mocskos, erőszakos, fenyegető, zaklató vagy sértő, vagy amely sérti bármely harmadik fél bármely jogát, vagy más módon kifogásolható az SPE számára; (iv) a vonatkozó törvények által nem tiltott maximális mértékig nem kísérli meg visszafejteni, szétszedni, szétbontani, vagy megkísérelni rekonstruálni, azonosítani vagy felfedezni a Szolgáltatás bármely forráskódját, azok alapjául szolgáló ötleteket, interfész technikákat vagy algoritmusokat bármilyen eszközzel, illetve nem módosítja a Szolgáltatás forrás- vagy objektumkódját, vagy bármely Szoftvert vagy más terméket, szolgáltatást vagy folyamatot, amely a Szolgáltatás bármely részén keresztül elérhető; (v) nem folytat olyan tevékenységet, amely megzavarja a felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatás megfelelő működését, vagy más módon kárt okoz a Szolgáltatásnak, az SPE-nek (vagy csoportunk vállalatainak vagy leányvállalatainak), vagy a Szolgáltatás más felhasználóinak; (vi) nem avatkozik bele vagy kerülni meg a Szolgáltatás bármely biztonsági funkcióját (beleértve a digitális jogkezelési mechanizmust, eszközt vagy egyéb tartalomvédelmi vagy hozzáférés-szabályozási intézkedést), vagy bármely olyan funkciót, amely korlátozza vagy korlátokat szab a Szolgáltatáshoz, a Tartalom használatához vagy a UGC-hez való hozzáférését illetően; (vii) nem fejt le és más módon sem gyűjt vagy tárol információt (beleértve a Szolgáltatás más felhasználóira vonatkozó személyes adatokat, beleértve az e-mail címeket is, az ilyen felhasználók kifejezett hozzájárulása nélkül); (viii) nem kísérel meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz, és más, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz jelszóbányászattal vagy bármilyen más módon; vagy (ix) nem sérti meg más módon sem a jelen Feltételeket vagy bármely vonatkozó További Feltételt.
 2. Tartalom használatára vonatkozó korlátozások. Ön beleegyezik abba is, hogy a Szolgáltatás használata során: (i) nem figyeli, gyűjti, másolja vagy terjeszti a Tartalmat (kivéve, ha az a keresőmotor szokásos tevékenységének vagy egy szabványos böngésző használatának eredménye) a Szolgáltatáson, bármilyen robot, rover, „bot”, pók, scraper, crawler, kémprogram, motor, eszköz, szoftver, kinyerőeszköz vagy bármilyen más automatikus eszköz, segédprogram vagy bármilyen manuális eljárás használatával; (ii) nem keretez, és nem használ keretezési technikákat az ilyen Tartalom (beleértve a képeket, szövegeket vagy oldalelrendezést) csatolására; (iii) érintetlenül megőrzi az ilyen Tartalomban található védjegyekre, szerzői jogokra és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó megjegyzéseket; (iv) nem használja az ilyen Tartalmat olyan módon, amely engedély nélküli társítást sugall a mi vagy licencadóink termékeivel, szolgáltatásaival vagy márkáival; (v) semmilyen módosítást nem hajt végre az ilyen Tartalomban (az SPE Licencelemek Ön által kifejezetten engedélyezett használatának mértékén kívül, ha van ilyen); (vi) nem másol, módosít, reprodukál, nem archivál, nem ad el, kölcsönöz, bérel, nem cserél, nem készít belőle származékos műveket, nem tesz közzé nyomtatott vagy elektronikus úton, nyilvánosan nem ad elő, nem jelenít meg, nem terjeszt, nem terjeszt, nem sugároz, nem továbbít, terjeszt vagy közvetít bármely harmadik félnek vagy bármely harmadik féltől származó alkalmazáson vagy webhelyen, vagy más módon nem használja vagy használja ki az ilyen tartalmat bármilyen módon bármilyen célra, kivéve a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel által kifejezetten megengedett módon vagy az SPE egy tisztviselőjének, vagy licencadótól származó tartalom esetén a tartalom tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulásával; és (vii) nem illeszt be olyan kódot vagy terméket, amely az ilyen Tartalmat olyan módon manipulálja, amely hátrányosan befolyásolja a felhasználói élményt.
 3.  A szolgáltatás és a tartalom elérhetősége. A hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig az SPE saját belátása szerint előzetes értesítés vagy felelősség nélkül azonnal felfüggesztheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatás és/vagy Tartalom (és azok bármely eleme és funkciója) elérhetőségét részben vagy egészben, bármilyen okból.

FIÓK LÉTREHOZÁSA

 1. Ha regisztrál nálunk vagy fiókot hoz létre, kizárólag Ön a felelős és csak Ön vonható felelősségre a hozzáférési hitelesítő adatainak biztonságáért és bizalmasságáért, valamint az Eszközhöz való hozzáférés korlátozásáért és az Ön fiókján keresztül végzett minden tevékenységért, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy csalárd módon történt ez a használat. Regisztrált fiókokat csak olyan személy hozhat létre, aki legalább az Ön lakóhelye szerinti országban nagykorú, de legalább 18 éves. A jelszavaknak személyesnek kell lenniük, és egyedi felhasználónévvel (vagy e-mail címmel) kell rendelkeznie, amely nem károsítja egyetlen személy vagy szervezet jogait sem, illetve nem sértő. Bármilyen jelszó, felhasználónév vagy e-mail cím használatát, bármilyen okból, saját belátásunk szerint elutasíthatjuk. Kizárólag Ön felelős a regisztrációs adataiért, valamint azok frissítéséért és karbantartásáért. Önnek azonnal értesítnie kell bennünket itt fiókja, jelszavának vagy felhasználónevének jogosulatlan használatáról, illetve a biztonság bármely más módon történő megsértéséről. Nem adhatja el, nem ruházhatja át vagy engedményezheti fiókját vagy semmilyen fiókjogosultságát. Jogunk van bármely fiókot és/vagy jelszót bármikor letiltani, ha ésszerű véleményünk szerint Ön nem tartotta be a jelen Feltételek bármely rendelkezését.
 2. Fiókokat csak a számla tárgyát képező magánszemély meghatalmazott képviselője hozhat létre. Nem ellenőrizzük a fiókok hitelességét, és nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásban esetlegesen megjelenő jogosulatlan fiókokért. A fiók létrehozásával vagy hitelességével kapcsolatos viták esetén kizárólagos jogunk van, de nem vagyunk kötelesek vitákat megoldani, saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül.

ELJÁRÁS A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉNEK BEJELENTÉSÉRE

 1. Ha Ön szerzői jog tulajdonosa, aki értesítést szeretne küldeni nekünk, hogy azonosítsa a Szolgáltatásunkban közzétett, jogsértő tartalmat vagy anyagot, amelyet el szeretne távolítani a Szolgáltatásunkból, az itt található utasításokat követve nyújthatja be nekünk az értesítést.

ÉRTESÍTÉSEK, KÉRDÉSEK ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 1. Ön beleegyezik abba, hogy értesítéseket küldhetünk Önnek, vagy más módon válaszolhatunk Önnek postai úton vagy e-mailben (ha ez a nyilvántartásunkban van), vagy bármely más, általunk észszerűen választott módon.
 2. A hozzánk intézett összes jogi értesítést írásban kell elküldeni az itt felsorolt megfelelő Sony Pictures szervezetnek.
 3. Ha kérdése van a Szolgáltatással kapcsolatban, ide kattintva és az űrlap kitöltésével kapcsolatba léphet az SPE ügyfélszolgálatával. Ön tudomásul veszi, hogy az ügyfélszolgálati személyzet nem módosíthatja vagy mondhatja le a Feltételeket vagy a vonatkozó További feltételeket.

HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI; HIRDETÉSEK; KAPCSOLAT HARMADIK FELEKKEL

 1. Harmadik felek tartalma és webhelyei; Reklámok. A Szolgáltatás tartalmazhat harmadik felek beépülő moduljait, alkalmazásokat, hirdetéseket, eszközöket és/vagy egyéb tartalmakat, és/vagy linkeket harmadik felek webhelyeire vagy egyéb szolgáltatásokra, amelyek nem az SPE (vagy csoportunk vállalatai vagy leányvállalatai) tulajdonában, ellenőrzése alatt vagy irányítása alatt állnak, beleértve a hirdetők, licencadók, engedélyesek és bizonyos egyéb harmadik felek által üzemeltetett szolgáltatásokat, akik üzleti kapcsolatban állnak az SPE-vel (együttesen: „Harmadik fél szolgáltatásai”). Tartalmainkat, alkalmazásainkat és eszközeinket harmadik felek szolgáltatásaiban is elhelyezhetjük. Az SPE-nek nincs befolyása a Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tartalmára, működésére, szabályzataira, feltételeire vagy egyéb elemeire, és nem vállal kötelezettséget ezek felülvizsgálatára. Az SPE nem feltétlenül vizsgálja felül, támogatja, hagyja jóvá vagy szponzorálja a harmadik féltől származó szolgáltatásokat vagy bármely harmadik féltől származó tartalmat, reklámot, információt, anyagot, terméket, szolgáltatást vagy egyéb elemet. Ezen túlmenően az SPE nem felelős az ilyen Harmadik Felek Szolgáltatásaiban kínált, elérhető, beszerzett vagy hirdetett termékek vagy szolgáltatások minőségéért vagy teljesítéséért.

  AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN A SPE ÉS A SONY CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAINK ÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET BÁRMILYEN NYERESÉGVESZTÉSÉRT, ÜZLETI VESZTESÉGÉRT, ÜZLETI LEHETŐSG ELVESZÍTÉSÉÉRT, ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT, KÖZVETLEN, KÖZVETETT EGYSZERI VAGY SPECIÁLIS VESZTESÉGÉRT, SÉRELEMÉRT (BELEÉRTVE A SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT), KÖVETELÉSÉRT, FELELŐSSÉGÉRT VAGY EGYÉB KÁRÉRT, MELYEK AKÁR HANYAGSÁG, SZERZŐDÉSSZEGÉS, RÁGALOM, A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉNEK VAGY EGYÉB SZELLEMI TULAJDONRA VONATKOZÓ JOGOKBÓL EREDNEK, A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSAIBAN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓK VAGY TAFTALMAK MEGJELNENÍTÉSÉNEK, TERJESZTÉSÉNEK VAGY KIHASZNÁLÁSÁNAK KÖVETKEZTÉBEN.

  Minden olyan tevékenységre, amelyet a Harmadik féltől származó szolgáltatásokkal kapcsolatban folytat, az adott harmadik féltől származó szolgáltatások külön feltételei vonatkoznak, beleértve az adatvédelmi szabályzatot és a használati feltételeket, amelyeket el kell olvasnia az ilyen tevékenységek megkezdése előtt.

  1. Apple és egyéb platformok és eszközök. Ha Ön Apple, Android, Google, Microsoft Windows vagy más harmadik fél platformjain vagy szolgáltatásain keresztül éri el vagy használja a Szolgáltatást, akkor a harmadik féltől származó szolgáltatások saját feltételei és szabályzatai vonatkoznak az ilyen hozzáférésre és használatra.
  2. Kapcsolatok harmadik felekkel. Bármilyen interakció, levelezés, tranzakció vagy ügylet, amelyet a Szolgáltatásban vagy azon keresztül talált harmadik felekkel (beleértve a harmadik féltől származó szolgáltatásokat vagy hirdetéseket is), kizárólag Ön és a harmadik fél között zajlik (beleértve a harmadik fél reklámjainak tartalmával kapcsolatos kérdéseket, fizetéseket, áruk kiszállítását, szavatosságát (beleértve a termékgaranciát is), bizalmasság és adatbiztonság és hasonló kérdéseket is). AZ SPE ÉS A SONY CSOPORTHOZ TARTOZÓ VÁLLALATAINK ÉS TÁRSULT VÁLLALATAINK ELHÁRÍTANAK MINDEN EZZEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET.

FELELŐSSÉGÜNK KORLÁTOZÁSAI

 1. A jelen Feltételekben semmi sem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket a következőkért:
  1. a mi gondatlanságunkból eredő halál vagy személyi sérülés;
  2. csalás vagy csalárd félrevezetés; és
  3. minden olyan ügy, amellyel kapcsolatban felelősségünk kizárása vagy korlátozása jogellenes lenne.
 2. Szolgáltatásunk tartalma csak általános tájékoztatást szolgál. Nem célja olyan tanácsként szolgálni, amelyre hagyatkoznia kellene. Szakmai vagy szakértői tanácsot kell kérnie, mielőtt a Szolgáltatásunk tartalma alapján bármilyen intézkedést megtenne, vagy ettől tartózkodna. Bár minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos információk frissítésére, nem teszünk semmilyen kijelentést, garanciát vagy vállalást, sem kifejezetten, sem hallgatólagoson, arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatásunkban található tartalom pontos, teljes vagy naprakész lenne.
  1. Ha Ön Fogyasztó:
   1. a jelen Feltételekben semmi sem érinti az Ön törvényes vagy egyéb vonatkozó vagy szerződéses jogait. Az Ön törvényes jogairól (beleértve, de nem kizárólagosan a garanciákat és a termékgaranciákat) a helyi Citizen’s Advice Bureau (tanácsadó iroda), Kereskedelmi Szabványügyi Hivatal vagy a megfelelő helyi fogyasztóvédelmi hatóság tájékoztathatja; és
   2. a Szolgáltatást csak háztartási és magáncélra nyújtjuk. ELFOGADJA, HOGY NEM HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST VAGY BÁRMILYEN TARTALMAT SEMMINEMŰ KERESKEDELMI VAGY ÜZLETI CÉLRA, ÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ÖNT ÉRŐ BÁRMILYEN NYERESÉGVESZTESÉGÉRT ÜZLET ELVESZTÉSÉÉRT, ÜZLETMENET MEGSZAKADSÁÉRT, ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT.
  2. Ha Ön Vállalkozás, semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget Önnel szemben, akár szerződésből, károkozásból (beleértve a gondatlanságot), súlyos gondatlanságból, törvényes kötelezettségek megszegéséből vagy más módon, amely a jelen Feltételek alapján vagy azokkal kapcsolatban felmerülő : (a) nyereség, értékesítés, üzleti tevékenység vagy bevétel elvesztéséért; b) adatok, információk vagy szoftverek elvesztéséért vagy sérüléséért; c) üzleti lehetőség elvesztéséért; d) a várható megtakarítások elvesztéséért; vagy (e) a goodwill elvesztéséért; vagy (f) bármilyen közvetett vagy következményes veszteségért, minden esetben a törvény által megengedett maximális mértékig.
 3. A 8A cikkelyekre is figyelemmel, a jelen Feltételek és/vagy a Szolgáltatás alapján és/vagy azokkal összefüggésben fennálló maximális összesített felelősségünk (akár szerződésből, jogsértésből eredően (beleértve a gondatlanságot is), akár más módon, akár előre látható, akár nem), minden cselekményeinket, mulasztásainkat (beleértve a gondatlanságot is), a törvényi kötelezettség megszegését vagy a jótállás megsértését, ideértve a tisztségviselőink, alkalmazottaink, ügynökeink, vállalkozóink, alvállalkozóink, csoporthoz tartozó vállalataink vagy kapcsolt vállalkozásaink tevékenységét, a törvény által megengedett maximális mértékig korlátozásra kerül a Szolgáltatások újbóli nyújtásának költségére vagy a Szolgáltatások újbóli biztosításából eredő ésszerű költségek kifizetésére, de semmi esetre sem haladhatja meg a 100 USD-t, száz amerikai dollárt (100 USD) vagy ennek megfelelő összeget bármely más pénznemben.
 4. A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZ ITT NYÚJTOTT TARTALOM AZ „AHOGY VAN, AHOL VAN” ALAPON KERÜLNEK BIZTOSÍTÁSRA. AZ SPE ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI NEM TESZNEK NYILATKOZATOT, NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE GARANCIÁT, FELTÉTELEKET, FELELŐSSÉGET, KÖTELEZETTSÉGET SEM KIFEJEZETT, VÉLT, TÖRVÉNY, SZOKÁSJOG, HASZNÁLAT, SZAKMAI, SZOKÁS VAGY EGYÉB ALAPON, A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A TARTALOM TEKINTETÉBEN. AZ SPE ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN A KAPCSOLT VÁLLALATOK NEM TESZNEK NYILATKOZATOT, NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE GARANCIÁT, FELTÉTELEKET, FELELŐSSÉGET, KÖTELEZETTSÉGET SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLT, VAGY TÖRVÉNY, SZOKÁSJOG, HASZNÁLAT, SZAKMAI, SZOKÁS VAGY EGYÉB ALAPON, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ILLETŐEN. A SZOLGÁLTATÁSOK LÁTOGATÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL VAGY LÁTOGATÁSÁNAK MEGKÍSÉRLÉSÉVEL ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY AZ SPE ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI NEM TESZNEK NYILATKOZATOT, NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT, VAGY FELTÉTELEKET A TARTALOMRA VONATKOZÓAN, MELY NEM KIZRÓLAGOSAN VONATKOZIK VALUTÁRA, PONTOSSGRA VAGY TELJESSÉGRE; VALAMINT (II) SZOLGÁLTATÁSKÉNT A SZOLGÁLTATÁSOK FELHASZNÁLÓI SZÁMÁRA, AZ SPA ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS TÁRSULT VÁLLALATAI MEGJELENTETNK HARMADIK FÉL WEBOLDALAIRA MUTATÓ LINKEKET, AMELYEK FELETT NEM RENDELKEZNEK FELELŐSSÉGGEL. A SPE ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI NEM NYÚJTANAK SEMMIFÉLE TÁMOGATÁST VAGY KÉPVISELETET AZ ILYEN HARMADIK FÉLEK TERMÉKEIVEL, SZOLGÁLTATÁSÁVAL, TARTALMÁVAL VAGY TARTALMA MEGFELELŐSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN, ÉS AZ ÖN EZENNEL LEMOND MINDEN KÖVETELÉSRŐL AZ SPA-VEL, A SONY CSPORT VÁLLALATAIVAL ÉS TÁRSULT VÁLLATAIVAL SZEMBEN AZ ILYEN HARMADIK FÉL WEBOLDALAIRA VONATKOZÓAN.
 5. A SZOLGÁLTATÁSOKBAN VAGY EZEKEN BELÜL KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL, ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKÉBEN, SEM A SPE ÉS A SONY CSOPORT VÁLLALATAI ÉS KAPCSOLT VÁLLALATAI SEM AZOK IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI VAGY EGYÉB KÉPVISELŐI NEM FELELŐSEK A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL, VAGY BÁRMILYEN HIPERLINKEN KERESZTÜL ELÉRT WEBOLDALLAL KAPCSOLATBAN FLMERÜLŐ VESZTESÉ KÁRÉRT. EZ ÁTFOGÓ FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS, AMELY MINDEN NEMŰ KÁRRA VONATKOZIK, BELEÉRTVE (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL) A KÁRTÉRÍTÉSI, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT, ADATVESZTÉST, JÖVEDELEM VAGY NYERESÉG VESZTÉST VAGYHARADIK FELEK KÖVETELÉSEIT.

IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

EZEKRE FELTÉTELEKRE KALIFORNIA TÖRVÉNYEI IRÁNYADÓK, KIVÉVE A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL TILTOTT ESETEKET. Ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát, valamint az abból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát vagy követelést a kaliforniai törvények szabályozzák, kivéve, ha a vonatkozó törvények tiltják, és Ön beleegyezik a személyes joghatóságba és lemond arról a jogáról, hogy kifogásolja a fórum alkalmatlanságát az Ön lakóhelye szerinti országra hivatkozva és az alábbi 10. cikkely értelmében. A felek megállapodnak abban, hogy betartják az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak vonatkozó kötelező rendelkezéseit. A jelen Feltételekben semmi sem érinti az Ön fogyasztói jogait, hogy a helyi törvények ilyen kötelező rendelkezéseire hagyatkozhasson.

VITÁK ÉS VITÁK RENDEZÉSE

 1. A jelen Feltételekből, azok végrehajtásából, egyeztető eljárásra való alkalmasságából vagy értelmezéséből eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákat vagy követeléseket végső és kötelező érvényű választottbíróság elé kell terjeszteni a kaliforniai Los Angeles megyében, egyetlen választott bíró előtt, a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1280. és azt követő paragrafusai értelmében, kivéve, ha azt az Ön lakóhelye szerinti joghatóság hatályos törvényei tiltják, akkor az ilyen választottbírósági eljárás az Ön lakóhelye szerinti országban történik. A választottbírót a felek közös megegyezésével kell kiválasztani, vagy ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor a JAMS által biztosított választottbírók listájáról történő kiválasztással. A választottbírósági eljárás bizalmas, a nyilvánosság számára zárt eljárás. A választottbíró írásos véleményt ad ki, amelyben ismerteti azokat a lényeges megállapításokat és következtetéseket, amelyeken a választottbíró ítélete alapul. A felek egyenlő arányban osztják meg a választottbíró díját és a választottbírósági költségekben, valamint minden egyéb, a választottbírósági tárgyalással kapcsolatos költségben (elismerve, hogy mindkét fél viseli saját kihallgatásai, tanúi, szakértői és ügyvédi díjait és egyéb költségeit ugyanolyan mértékben, mintha az ügyet a bíróság tárgyalta volna). A jelen cikkely egyetlen rendelkezése sem érinti a felek azon lehetőségét, hogy bármikor bírósági eltiltást vagy méltányos jogorvoslatot kérjenek, amennyiben ezt a jelen Feltételek egyéb rendelkezése nem zárja ki. Amennyiben ezen 10. Cikkely (A) pontját semmisnek vagy más módon végrehajthatatlannak találják, minden igényt megfelelő bírósági eljárásban kell tárgyalni és eldönteni, tekintet nélkül a jogválasztásra vagy a kollíziós elvekre, figyelemmel a 9. cikkelyre, és nem választottbíróságon.
 2. A jogorvoslati intézkedések korlátozása. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN, HA ÖN AZZAL A KÖVETELÉSSEL ÉLNE, HOGY A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN VESZTESÉGET, KÁROKAT VAGY SÉRÜLÉST SZENVEDETT, AKKOR AZOK A VESZTESÉGEK, KÁROK ÉS SÉRÜLÉSEK NEM TEKINTENDŐK HLYREHOZATATLANNAK, VAGY ELÉGSÉGESNEK AHHOZ, HOGY JOGOSULT LEGYEN INÉZKEDÉSRE, VAGYBÁRMIFÉLE MÉLTÁNYOS KÉRTRÍTÉSRE. EZ AZT JELENTI, HOGY AZ ÖN KÖVETELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN ELFOGADJA, HOGY NEM KÉR, ÉS NEM KAPHAT ENGEDÉLYT ARRA, OLYAN BÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB INTÉZKEDÉST, AMELY BELEAVATKOZHAT, VAGY MEGAKADÁLYOZHATJA BÁRMELY EBOLDAL, ALKALMAZÁS, TARTALOM, UGC, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS VAGY SZELLEMI TULAJDON FEJLESZTÉSÉT, HASZNÁLATÁT VAGY FELHASZNLÁSÁT, AMELY BÁRMELYIK SPE FÉL VAGY BÁRMELY SPE FÉL LICENCADÓJA TULAJDONÁT KÉPEZI, VAGY AZOK LICENCELTÉK, HASZNÁLJÁK, VAGY AZOK ELLENŐRZÉSE ALATT ÁLL (BEÉRTVE AZ ÖN ENGEDÉLYEZETT UGC-jét). A fentiek általánosságának korlátozása nélkül, Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond minden olyan jogáról vagy jogorvoslati lehetőségéről, hogy tiltó vagy egyéb méltányos jogorvoslatot és/vagy bírósági végzés kérjen és / vagy kapjon, mellyel az SPE-vel, anyavállalataival, leányvállalataival és leányvállalataival kapcsolatosfilmek, produkciók vagy projektek produkcióját, terjesztését vagy egyéb módon történő hasznosítását, vagy az ilyen filmekkel, produkcióval vagy projekttel kapcsolatos reklámok felhasználását, közzétételét vagy terjesztését korlátozza, korlátozza vagy egyéb bármilyen módon károsítsa. Ön azonban lemondhat a jogorvoslati kérelmek választottbíróság előtti egyeztetéséről. Ez esetben, sem Ön, sem az SPE nem követelheti meg a másiktól, hogy részt vegyen valamely nyilvános jogorvoslati kérelmet érintő választottbírósági eljárásban, és Ön fenntartja magának a jogát, hogy ilyen keresetet a joghatósággal rendelkező bíróság előtt indítson. A lemondásól írásban kell értesítenie bennünket, attól a naptól számított 30 napon belül, amikor Ön először került a jelen választottbírósági rendelkezés hatálya alá, és meg kell adnia nevét és lakcímét, e-mail címét, valamint egyértelmű nyilatkozatát arról, hogy le szeretne mondani a közjogi jogorvoslatról. A lemondára vonatkozó kérelmeket a következő címre kell elküldeni: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ha egy bíróság vagy választottbíró úgy dönt, hogy a jelen szakasz bármely korlátozása nem érvényesíthető egy adott jogorvoslati igény tekintetében, akkor ezt a követelést (és csak azt a követelést) le kell választani a választottbírósági eljárásról, és a 10. cikkely A. szakaszának megfelelően bíróságra lehet azt benyújtani.).
 3. Közös keresetről való lemondás. Mind Ön, mind az SPE lemond arról, hogy pert indítson, beleértve, de nem kizárólagosan, a kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény, a telefonos fogyasztóvédelmi törvény, a videó adatvédelmi törvény, a gyermekek online adatvédelmi törvénye vagy az Ön országában alkalmazandó hasonló törvények szerinti kereseteket, mint közös, összevont, képviselői, kollektív vagy magánügyvédi keresetet, vagy részt vegyen egy csoportos, összevont, képviselői, kollektív vagy magánügyvédi keresetben bárki más által indított jogvitával kapcsolatban. A JAMS Átfogó Választottbírósági Szabályok és Eljárások bármely ellenkező rendelkezésének megsértése nélkül a választottbírónak nincs felhatalmazása vagy joghatósága a választottbírósági eljárás csoportos, összevont, képviselői vagy magánügyvédi keresetként való tárgyalására, illetve arra, hogy összevonja, csatlakoztassa vagy más módon egyesítse a különböző személyek vitáit egy eljárásban. A fenti választottbírósági rendelkezés megsértése nélkül, ha a jelen 10. cikkelyben szereplő csoportos, kollektív, képviselői és magánügyvédi követelésekről való lemondásra vonatkozó rendelkezés érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak bizonyul, akkor bármely ilyen csoportos, kollektív, képviselői vagy magánügyvédi követeléseket a 9. cikkely szerint megfelelő bírósági eljárásban kell tárgyalni és eldönteni, nem pedig választottbíróságon.
 4. Korlátozott idő a követelések benyújtására. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT TELJES MÉRTÉKÉBEN ÉS HA AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK TÖRVÉNYEI HOSSZABB ALKALMAZÁSI IDŐT NEM NYÚJTANAK, HA ÖN, VAGY MI SZERETNÉNK EGY ÁLTALÁNOS KERESETET ÉRÉNYESÍTENI (DE NEM IP PERT), AZT A VITA FELMERÜLÉSÉT LÖVETŐ EGY (1) ÉVBEN BELÜL KELL BENYÚJTANI – VAGY ÖRÖKRE TILOS LESZ.

FELTÉTELEK FRISSÍTÉSE

Kérjük, minden alkalommal, amikor a Szolgáltatást használja (legalább minden tranzakció vagy benyújtás előtt), tekintse át a közzétett feltételeket és az esetleges További feltételeket. MÓDOSÍTHATJUK EZEN FELTÉTELEKET, PUSZTÁN PÉLDÁK ALKALMAZÁSÁVAL, AZ ALKALMAZANDÓ JOGI VAGY A BÍRÓSÁGI GYAKORLAT, VAGY A PIACI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA, VAGY A SZOLGÁLTATÁS JOBB MŰKÖDÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA KÖVETKEZMÉNYEKÉNT. AZ ÚJ FELTÉTELEKRŐL A SZOLGÁLTATÁSON VAGY E-MAILBEN ÉRTESÍTJÜK (VAGY BÁRMELY MÁS, ÁLTALUNK VÁLASZTOTT ÉSSZERŰ MÓDON), ÉS A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA AZ ÉRTESÍTÉST KÖVETŐEN AZT JELENTI, HOGY ÖN ELFOGADJA AZ ÚJ FELHASZNÁLÁSOKRA ÉS TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKET. Bármely új Feltétel vagy További Feltétel az új felhasználások és tranzakciók tekintetében attól az időponttól kezdve lép hatályba, amikor közzétesszük őket, vagy a bennük vagy az Önhöz intézett egyéb értesítésben meghatározott későbbi időpontban. Abban az esetben, ha egy bíróság vagy törvényszék az új, felülvizsgált vagy további feltételekről szóló értesítést elégtelennek ítéli meg, az előző megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg az új megállapodás létrejöttéhez megfelelő értesítést nem kap. A Szolgáltatás használatának abbahagyásával minden új, módosított vagy további feltételt elutasíthat.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Az SPE hozzájárulása vagy jóváhagyása. A jelen Feltételek vagy bármely alkalmazandó További Feltétel bármely olyan rendelkezését illetően, amely az SPE-nek hozzájárulási vagy jóváhagyási jogot biztosít, vagy lehetővé teszi, hogy az SPE „saját belátása szerint” gyakoroljon jogot, az SPE ezt a jogát kizárólagos és abszolút belátása szerint a legteljesebb mértékben gyakorolhatja. hatályos jogszabályok által megengedett mértékben. Az SPE hozzájárulása vagy jóváhagyása kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásban történik és az SPE tisztviselője által került aláírásra.
 2. Kártalanítás. Ön beleegyezik, és ezennel megvédi (ha az SPE kéri), kártalanítja és biztosítja az SPE, valamint közvetlen és közvetett anyavállalatai, leányvállalatai, kapcsolt vállalatai, beleértve a Sony-csoporthoz tartozó vállalataink és azok megfelelő alkalmazottai, igazgatói, tagjai, vezetői, részvényesei, ügynökei, eladói, licencadóik, engedélyesei, vállalkozói, ügyfelei, jogutódjai és engedményezettei (együttesen „SPE-felek” és külön-külön „SPE-fél”) kármentességét minden követeléssel, kárral, veszteséggel, költséggel, vizsgálattal, felelősséggel, ítélettel, pénzbírsággal, bírsággal, egyezséggel, kamatokkal és költségekkel kapcsolatosan (beleértve az ügyvédi költségeket is), amelyek közvetlenül vagy közvetve származnak bármely SPE-féllel szemben benyújtott vagy indított követelésből, keresetből, vagy eljárásból, vagy azzal kapcsolatos kivizsgálásból, védekezésből vagy ezek rendezéséből eredően, amelyek abból fakadnak, vagy azzal kapcsolatosak, hogy az eddig vagy a későbbiekben történt: (i) az Ön UGC-jének a jelen Feltételekkel vagy bármely vonatkozó rendelkezéssel illetve További feltételekkel összhangban az általunk vagy engedményezettjeink vagy engedélyeseink általi felhasználásából ered, vagy az Ön UGC-je bármely tartalmának felhasználásából, amely nem felel meg a jelen Feltételeknek; (ii) Szolgáltatás Ön általi használatából és a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységének a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel megsértésével vagy feltételezett megsértésével történő használatából; (iii) a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel Ön általi megsértéséből vagy feltételezett megsértéséből; (iv) a Szolgáltatás Ön általi használatával vagy a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeivel törvények, szabályok, rendeletek, kódexek, alapszabályok, rendeletek vagy bármely kormányzati vagy kvázi-kormányzati hatóság rendelkezéseinek megsértése vagy feltételezett megsértése; (v) az Eszközén keresztül továbbított információk vagy anyagok, még akkor is, ha azokat nem Ön küldte át, amelyek megsértik, sértik bármely személy vagy jogi személy szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát, szabadalmát, nyilvánossághoz, magánélethez való jogát vagy egyéb jogát, vagy ezekkel visszaélnek; (vi) az Ön által elkövetett megtévesztés; és (vii) az Ön által nekünk benyújtott információk (beleértve az Ön felhasználói tartalmait) az SPE-felek általi felhasználása (a fentiek mindegyike: „Követelések és veszteségek”). Ön az SPE-felek által megkövetelt teljes mértékben együttműködik bármely követelés és veszteség védelmében. A fentiekkel együtt, az SPE Felek fenntartják a kizárólagos jogot arra, hogy rendezzék, megállapodást kössenek, és kifizessék az összes követelést és veszteséget. Az SPE Felek fenntartják a jogot arra, hogy magukra vállalják a követelések és veszteségek kizárólagos védelmét és ellenőrzését. Ön semmilyen követelést és veszteséget nem rendez az SPE fél tisztviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 3. A szolgáltatás működése; Termékek és szolgáltatások elérhetősége; Nemzetközi kérdések. Az SPE nem nyilatkozik arról, hogy a Szolgáltatás megfelelő vagy elérhető azon a területen kívül, amelyre vonatkozóan a jelen Feltételek és a További feltételek közzétételre kerültek. Ha más helyről használja a Szolgáltatást, azt saját kezdeményezésére teszi, és felelős az online magatartásával és az elfogadható tartalommal kapcsolatos vonatkozó helyi törvények betartásáért, amennyiben és amely mértékben a helyi törvények arra vonatkoznak.
 4. Vírusok. Nem garantáljuk, hogy Szolgáltatásunk biztonságos vagy mentes lesz a hibáktól vagy vírusoktól. Ön felelős eszközeinek, információs technológiájának, számítógépes programjainak és platformjának konfigurálásáért a Szolgáltatásunk eléréséhez. Használjon saját vírusvédő szoftvert. Nem élhet vissza Szolgáltatásunkkal vírusok, trójai programok, férgek, logikai bombák vagy más rosszindulatú, vagy technológiailag káros anyagok tudatos bejuttatásával. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést a Szolgáltatásunkhoz, a Szolgáltatásunkat tároló szerverhez, illetve a Szolgáltatásunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja meg webhelyünket szolgáltatásmegtagadási támadásokkal vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadásokkal. E rendelkezés megszegésével bűncselekményt követhet el. Minden ilyen jogsértést jelenteni fogunk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal azáltal, hogy felfedjük nekik az Ön személyazonosságát, ha azt a vonatkozó jogszabályok előírják. Ilyen jogsértés esetén a Szolgáltatásunk használatára vonatkozó joga azonnal megszűnik.
 5. Export kontroll. Ön felelős az összes vonatkozó külföldi és hazai kereskedelmi szabályozás és törvény betartásáért. Az Egyesült Államok törvényei által engedélyezett esetek kivételével Ön beleegyezik és szavatolja, hogy nem exportálja vagy újra-exportálja a szolgáltatásokat olyan országba, illetve olyan személyhez, szervezethez vagy végfelhasználóhoz, amelyre az Egyesült Államok exportszabályozása vagy szankciói vonatkoznak.
 6. Elválaszthatóság; Értelmezés. Ha a jelen Feltételek vagy alkalmazandó További Feltételek bármely rendelkezését bármely okból érvénytelennek, törvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősít egy illetékes bíróság vagy választottbíró, akkor az adott rendelkezés elválaszthatónak tekinthető a jelen Feltételektől vagy a vonatkozó További feltételektől, és a rendelkezés érvénytelensége nem érinti a jelen Feltételek vagy a vonatkozó További feltételek többi részének érvényességét vagy végrehajthatóságát. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig Ön beleegyezik abba, hogy lemond minden olyan vonatkozó törvényes és általános jogról, amely lehetővé teheti a szerződés kidolgozójával szembeni értelmezését.
 7. Vizsgálatok; Felmondás; Túlélés. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig az SPE fenntartja a jogot, korlátozás nélkül, hogy: (i) kivizsgálja a Szolgáltatás biztonságának vagy információtechnológiai vagy egyéb rendszereinek vagy hálózatainak feltételezett megsértését, (ii) kivizsgálja a jelen Feltételek és bármely vonatkozó További Feltétel bármely feltételezett megsértését, (iii) kivizsgál minden olyan információt, amelyet az SPE adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó szabályzatának megfelelően a büntetőjognak való megfeleléssel kapcsolatban szerzett meg, (iv) bevonja a bűnüldöző és hasonló hatóságokat és együttműködik velük a fenti ügyek bármelyikének kivizsgálásában, (v) eljárást indít a jelen Feltételek és bármely vonatkozó További Feltétel megsértése esetén, és (vi) részben vagy egészben megszünteti a Szolgáltatást, vagy részben vagy egészben felfüggeszti vagy megszünteti a hozzáférését, beleértve a felhasználói fiókokat vagy regisztrációt, bármikor, előzetes értesítés nélkül, bármilyen okból és kötelezettség nélkül Önnel vagy bármely harmadik féllel szemben. A felfüggesztés vagy megszüntetés nem érinti az SPE-vel szemben fennálló kötelezettségeit a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel értelmében. A Szolgáltatáshoz való hozzáférésének felfüggesztésével vagy megszüntetésével, illetve az SPE értesítése alapján a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel értelmében az Önnek biztosított valamennyi jog azonnal megszűnik, és Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul beszünteti a Szolgáltatás használatát. A jelen Feltételek és bármely vonatkozó További Feltétel rendelkezései, amelyeknek természetüknél fogva fenn kell maradniuk az Ön felfüggesztését vagy megszüntetését követően is, érvényben maradnak. Ön bármikor megszakíthatja a Szolgáltatás használatát, vagy megszüntetheti fiókját. Abban az esetben, ha az általunk történt felmondást vagy felfüggesztést egy bíróság tisztességtelennek ítél, az előzetes megállapodás mindaddig érvényben marad, amíg a szerződés felmondásához szükséges megfelelő felmondás meg nem érkezik.
 8. Átruházás. Az SPE bármikor átruházhatja a jelen Feltételek és bármely vonatkozó További Feltétel szerinti jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben bármely félre, előzetes értesítés nélkül, de az ilyen átruházás nem érinti az Ön jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit. Ezeket a feltételeket és a vonatkozó További feltételeket Ön nem ruházhatja át, és nem ruházhatja át az ezekben foglalt kötelezettségeit az SPE tisztviselőjének előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
 9. Teljes megállapodás. Ezek a Feltételek és bármely vonatkozó További Feltétel tükrözi az Ön és köztünk létrejött teljes megállapodást a Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozóan, és felülír minden, a Szolgáltatással kapcsolatos korábbi megállapodást, nyilatkozatot, garanciát, biztosítékot vagy megbeszélést.
 10. Lemondás kizárása. A jelen Feltételekben vagy bármely vonatkozó További Feltételben kifejezetten meghatározottak kivételével, (i) az Ön vagy az SPE bárminemű mulasztása vagy késlekedése a jelen Szerződésben meghatározott jogok, hatáskörök vagy jogorvoslatok gyakorlásában nem minősül lemondásnak az adott vagy bármely más jogról, hatáskörről vagy jogorvoslatról., és (ii) a jelen Feltételek vagy bármely vonatkozó További Feltétel bármely feltételéről való lemondás vagy módosítás nem lép hatályba, kivéve ha az írásban történt és az a fél írta alá, akivel szemben a lemondást vagy módosítást érvényesíteni kívánják.
 11. Online vitarendezés. Ha Ön az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban él, és további információkat szeretne kapni az online vitarendezésről, kérjük, kövesse az Európai Bizottság webhelyére mutató hivatkozást: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ez a hivatkozás az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint kerül megadásra, kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. Nem vállaltuk az online vitarendezésben való részvételt és erre nem vagyunk kötelesek.

//Felhasználási feltételek vége//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. vagy megfelelő Sony Pictures Entertainment egység. Minden jog fenntartva.