Gå til hovedindhold

BRUGSBETINGELSER

Ikrafttrædelsesdato: 27 July, 2022

Indledning

Disse Brugsbetingelser (disse ”Betingelser”) gælder for Sony Pictures Entertainment (en Sony Corporation division) websteder, online tjenester, software eller applikationer (apps) ("Servicerne"), som er forbundet med disse Betingelser. I disse Betingelser bruger vi “SPE”, “vi”, eller “os” eller “vores”, når vi refererer til Sony Pictures Entertainment enheder.  Sammen med Sony Pictures Entertainment Inc., kan SPE-enheden med ansvar for en bestemt Service (under ét kaldet den dataansvarlige) findes ved at klikke her. Sony Pictures Entertainment Inc.’s forretningskontorer er beliggende på adressen 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA.   Ved at acceptere disse Betingelser, eller besøge, eller på anden vis bruge den pågældende Service på nogen måde (hvad der end er relevant), indvilliger du i at acceptere og være bundet af disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser (som defineret nedenfor), og bekræfter du, at du har læst og forstået dem. Du anerkender, indvilliger i og giver dit samtykke til vores datapraksis som beskrevet i vores Privatlivs- og Cookiespolitik  samt evt. andre Betingelser postet på den relevante del af Servicen.    

 

Når vi refererer til "dig" eller "din/dit/dine" i disse Betinglser, mener vi:      

 • hvis du er en forbruger, personen der bruger Servicen til et formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for deres faglige arbejde, forretningsaktivitet, håndværk eller erhverv; og
 • hvis du ikke er en forbruger: (a) virksomheden, som du er bemyndiget til at binde; eller (b) personen, som bruger Servicen til formål, der ikke helt eller hovedsageligt ligger uden for deres faglige arbejde, forretningsaktivitet, håndværk eller erhverv (i hvert tilfælde en  "Virksomhed").  

Disse Betingelser påvirker dine juridiske rettigheder, ansvar og forpligtelser og er gældende for din brug af Servicen.  Disse omfatter forskellige begrænsninger og udelukkelser, og en jurisdiktionsparagraf, der er gældende for, hvor tvister vil blive afgjort. Hvis du ikke ønsker at være bundet af disse Betingelser og eventuelt Yderligere Betingelser, må du ikke benytte Servicen, og du skal afinstallere evt. Servicedownloads og -applikationer. 

Yderligere Betingelser

I visse tilfælde gælder der yderligere eller andre betingelser for din brug af visse dele af Servicen, end dem der er postet på Servicen (individuelt eller under ét benævnt “Yderligere Betingelser”). I det omfang der måtte være en uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og eventuelt Yderligere Betingelser, vil disse Betingelser have forrang, medmindre de Yderligere Betingelser udtrykkeligt oplyser noget andet. 

Opdateringer af disse Betingelser og Yderligere Betingelser

Vi kan ændre disse Betingelser og Yderligere Betingelser ved at poste nye eller ændrede Servicebetingelser som nærmere forklaret her. Din fortsatte brug af Servicen efter sådanne ændringer udgør din accept af de reviderede Betingelser og de pågældene Yderligere Betingelser. Du må ikke ændre disse Betingelser.

EJERSKAB OG DIN RET TIL AT BRUGE SERVICEN OG INDHOLD.

 1. Ejerskab. The Servicen og alt dens indhold (“Indhold”), herunder copyrights, patenter, varemærker, servicemærker, handelsnavne og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder hvad angår Servicen og Indholdet (“intellektuel ejendom”), ejes af eller er under SPEs, vores Sony koncernselskabers og tilknyttede selskabers, vores licensgiveres og vise andre tredjeparters kontrol.  Alle rettigheder, adkomst og interesser i og til Indholdet og intellektual ejendom, som er til rådighed via Servicen, er ejendom tilhørende SPE, vores Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber, vores licensgivere og visse andre tredjeparter, og er i det videst mulige omfang beskyttet af enhver/ethvert gældende copyright, varemærke, patent og/eller anden intellektuel ejendom, samt rettigheder og love gældende for unfair konkurrence, herunder dem i dit bopælsland eller internationale love.  SPE ejer copyright hvad angår udvælgelse, kompilering, samling, arrangement og forbedring af Servicens indhold.   
 2. Din ret til at bruge Servicen og Indholdet
  1. Din ret til at bruge Servicen og Indholdet er underlagt din strenge overholdelse af disse Betingelser og de Yderligere Betingelser. I det videst mulige omfang det er tilladt under gældende lov, forbeholder vi os ret til at opsige din ret til adgang til og brug af  Servicen og Indholdet ved nogen overtrædelse af disse Betingelser og Yderligere Betingelser.  Ved at besøge eller bruge Servicerne, erklærer og garanterer du, at din tilgang eller brug overholder gældende lov i din bopælsjurisdiktion. Disse rettigheder er ikke-eksklusive, begrænsede og tilbagekaldelige af os på noget som helst tidspunkt efter vores eget skøn uden forudgående varsel eller erstatningsansvar i det videst mulige omfang, det er tilladt efter gældende lov.  Idet din ret til adgang til og brug af Servicen og Indholdet gælder dig personligt, må du ikke tildele eller overføre din ret, og noget forsøg på at gøre dette vil være ugyldigt. Du kan udelukkende til personlig, ikke-kommerciel, lovlig brug (under ét er følgende “SPE-licenserede Elementer”):
   1. vise, se, bruge og spille Indholdet på en computer, mobil eller anden internetaktiveret eller tilladt enhed (“Enhed”) og/eller printe én kopi af Indholdet (undtagen kilde- og objektkode i rå form eller på anden vis), sådan som du bliver vist det;
   2. streame ethvert relevant indhold med brug af widgets og/eller andre digitale streaming internet videoafspillere, hvis relevant, der ydes af Servicen (der refereres til sådanne widgets eller anden digital streaming internet videoafspiller som en “Service Widget”);
   3. klippe og indsætte bestemt kode, der udtrykkeligt stilles til rådighed for dig via Servicen (hvadenten sådan funktionalitet betegnes som ”delings”-funktionalitet eller ej) for at indlejre, genudgive, vedligeholde og/eller vise det specifikke indhold, hvortil sådan kode relaterer på din egen/dine egne personlige, kundetilpassede, sociale netværkswebside(r), Webblog(e), eller mikroblog(e)  (under ét dine “Personlige Sociale Medier”, hvilken definition udtrykkeligt udelukker virksomhedsmedier eller  virksomhedsbrug), og/eller, hvis Servicen yder “widget grabbing og embedding” funktionalitet, at ”fange” en Service Widget og indlejre, genudgive, vedligeholde og/eller vise en sådan på dine personlige sociale medier;
   4. klippe og indsætte bestemt kode, der udtrykkeligt er stillet til rådighed for dig via Servicen, og/eller, hvis Servicen yder “widgetindfangnings- og indlejrings-”funktionalitet, at ”fange” en Service Widget, at videresende, hvad der end er relevant, sådan kode og/eller Service Widget til dine venner, så de kan se Servicen og Indholdet deri, og/eller, hvis de ønsker det, så de selv kan indlejre den videresendte kode eller  Service Widget på deres egne personlige sociale medier eller videresende den til deres egne venner;   
   5. hvis Servicen omfatter et “Send til ven” eller et lignende værktøj, der gør det muligt for dig at initiere og sende en email kommunikation, som omfatter Indhold til en af dine venner,  og hvis værktøjet er operationelt, kan du bruge værktøjet til at bede Servicens servere om at sende sin besked til din ven på dine vegne;
   6. hvis Servicen omfatter et “Download” link ved siden af noget Indhold (herunder uden begrænsning, et billede, et ikon, et tapet, et musiknummer, en video, en trailer, et RSS-feed), må du kun downloade en enkelt kopi af sådant Indhold til en enkelt enhed ;
   7. downloade, installere og bruge én kopi af noget software, herunder apps, som vi stiller til rådighed på eller via Servicen (“Software”) på din enhed kun i maskineksekverbar objektkodeform, og lave én yderligere kopi til backup-formål, dog på betingelse af, at du forstår og er  enig i, at (i) SPE ved at tillade dig at downloade softwaren ikke overfører ejerskab af softwaren til dig (dvs du ejer mediet, hvorpå softwaren  er optaget, men Softwarens ejer (som kan være SPE og/eller dennes tredjeparts softwarelicensgiver) vil bibeholde fuld og komplet ejerskab af sådan software; (ii) du ikke må kopiere, modificere, tilpasse, oversætte til noget sprog, distribuere eller skabe afledte værker baseret på Softwaren uden forudgående skriftlig tiladelse fra SPE;  (iii) at du ikke må overdrage, udleje, lease eller låne softwaren til nogen person eller enhed, og dit forsøg på at underlicensere, overføre eller overdrage softwaren vil være ugyldig og uden virkning; og (iv) du ikke må dekompilere, adskille, foretage reverse engineering eller forsøge at rekonstruere, identificere eller opdage nogen kildekode, underliggende idéer, underliggende brugergrænsefladeteknikker eller algoritmer vedrørende softwaren på nogen måde overhovedet med undtagelse af det omfang, hvori den ovennævnte begrænsning er forbudt efter gældende lov;
   8. hvis stillet til rådighed for dig, få en registreret personlig konto (og/eller relateret brugernavn og adgangskode) på Servicen og interagere med andre Servicebrugere som en del af Service-baserede chatrum, opslagstavler, sociale medienetværk, online multiplayer spil og/eller andre aktiviteter eller lignende servicer, der tilbydes på Servicen; 
   9. linke til Servicen fra et websted eller anden online-service så længe: (a) linkene kun omfatter tekst og ikke benytter nogen intellektuel ejendom,  (b) linkene og  indholdet på dit websted ikke antyder nogen tilknytning til SPE (eller vores Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber) eller forårsager nogen forveksling, og (c) linkene og indholdet på dit websted ikke beskriver Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber eller nogen af vores respektive produkter eller servicer på en falsk, vildledene, nedsættende eller på en anden vis anstødelig måde, og ikke omfatter indhold, som er ulovligt, anstødende, liderligt, voldeligt, truende, chikanerende eller krænkende, eller som krænker nogen tredjeparts rettigheder, eller som på anden vis af SPE anses for at være forkasteligt.   SPE forbeholder sig retten til at suspendere eller forbyde links til Servicen af en hvilken som helst årsag og efter eget skøn uden forudgående varsel eller ansvar af nogen art over for dig eller nogen tredjepart; og
   10. bruge nogen anden funktionalitet udtrykkeligt ydet af SPE på eller via Servicen til benyttelse af brugere underlagt disse Betingelser (herunder uden begrænsning funktionalitet til at skabe og/eller bruge Bruger-Genereret Indhold (som defineret nedenfor) samt eventuelt gældende Yderligere Betingelser.
 3. Andres rettigheder. Ved brug af Servicen skal du respektere andres og SPE og vores Sony koncernselskabers og tilknyttede selskabers intellektuelle ejendom og rettigheder.  Din uautoriserede brug af Indhold kan krænke andres rettigheder og være i modtrid med gældende  love, og kan medføre dit civilretlige og strafferetlige ansvar.  Hvis du mener, at dit arbejde er blevet krænket via Servicen, se Sektion 5 nednenfor.
 4. Forbehold for alle rettigheder, der ikke er tildelt med hensyn til Indhold og Service. Disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser omfatter kun snævre, begrænsede tildelinger af rettigheder og adgang til Servicen og Indhold. ALLE RETTIGHEDER, SOM DU IKKE UDTRYKKELIGT ER BLEVET TILDELT, FORBEHOLDES AF SPE OG DENS LICENSGIVERE OG ANDRE TREDJEPARTER. Enhver uautoriseret brug af noget Indhold eller Servicen til noget som helst formål er forbudt.  

INDHOLD DU INDSENDER

 1. Bruger-Genereret Indhold
  1. Generelt. SPE kan nu eller i fremtiden tilbyde brugere af Servicen mulighed for at skabe, bygge, poste, uploade, vise, udgive, distribuere, transmitter, udsende eller på anden vis gøre tilgængelig på eller indsende via Servicen, eller på eller som reaktion på vores sider eller poster på nogen tredjepartsplatforme eller i forbindelse med nogen af vores salgsfremmende eller marketingkampagner via noget  medie eller på nogen måde, eller på anden vis indsende til os (fx på  vores Facebook eller andre sociale mediesider som reaktion på vores tweets, gennem en sweepstake eller konkurrencer, eller via mail) (samlet: “indsende”) meddelelser, tekster, illustrationer, filer, billeder, grafik, fotos, kommentarer, reaktioner, lyd, musik, videoer, information, indhold, vurderinger, anmeldelser, data, spørgsmål, forslag, persondata eller andre informationer eller materialer og idéerne indeholdt deri (under ét men med udelukkelse af SPE Licenserede Elementer omfattet deraf, “Bruger-Genereret Indhold” eller “BGI”). Du kan indsende BGI via din profil, fora, blogs, opslagstavler, sociale netværksmiljøer, indholdsskabende værktøjer, gameplay, sociale fællesskaber, kontakt-os værktøjer, email, og anden kommunikationsfunktionalitet.  Med undtagelse af  omfanget, hvori rettighederne og licensen du tildeler i disse Betingelser og underlagt eventuelt gældende Yderligere Betingelser, er du ansvarlig for og bevarer nogen juridisk ret, ejendomsret og interesser du har i dit BGI undtagen i omfanget, det er licenseret nedenfor. Vær opmærksom på at noget indhold, der oplyses eller stilles til rådighed i disse situationer, kan behandles af SPE til marketingformål og/eller til at forbedre dennes servicer, produkter og marketing.
  2. Ikke-fortrolighed hvad angår dit Bruger-Genererede Indhold.  Med undtagelse af hvad der på anden vis er beskrevet  i Servicens postede Privatlivs og Cookiespolitik eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser, indvilliger du i, at (A) I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV DIT BGI AF OS VIL BLIVE BEHANDLET SOM IKKE-FORTROLIGT OG IKKE-NAVNEBSKYTTET - UANSET OM DU BETEGNDER DEM SOM “FORTROLIGT”, “NAVNEBESKYTTET” ELLER LIGNENDE – OG VIL IKKE BLIVE RETURNERET, OG (B) I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET IKKE ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, PÅTAGER SPE SIG IKKE NOGEN FORPLIGTELSE AF NOGEN ART OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART MED HENSYN TIL DIT BGI. Efter anmodning vil du fremlægge dokumentation, som er nødvendig for at bevise ægtheden  af din ret til sådant indhold og verificere din overholdelse af disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser. Du anerkender, at internettet og mobile kommunikationer kan være usikre og udsat for sikkerhedsbrud. Du anerkender derfor og indvilliger i, at dit BGI indsendes for din egen risiko.

   I dine kommunikationer med SPE bedes du huske på, at vi ikke søger uopfordrede idéer eller materialer til produkter eller servicer, og heller ikke forslag til forbedring af vores produkter eller servicer, herunder og uden begrænsning idéer, begreber, opfindelser eller design hvad angår musik, websteder, apps, bøger, manuskripter, drejebøger, film, TV-shows, teaterproduktioner, software eller andet (under ét kaldet “Uopfordrede Idéer og Materialer”).  Uopfordrede idéer og materialer, som du indsender, betragtes som BGI og licenseret til os som beskrevet nedenfor.  Desuden bevarer SPE alle rettigheder, som medlemmer af den brede offentlighed har hvad angår dine Uopfordrede Idéer og Materialer. SPE’s modtagelse af dine Uopfordrede Idéer og Materialer udgør ikke SPE’s indrømmelse af deres nyhedsværdi, prioritet eller originalitet, og begrænser ikke SPE’s ret til at bestride eksisterende eller fremtidige intellektuelle ejendomsrettigheder, der relaterer til dine Uopfordrede Idéer og Materialer.   
  3. Licensering af dit BGI til SPE.   Med undtagelse af hvad der ellers er beskrevet i Privatlivs- og Cookiespolitikken samt eventuelt gældende Yderligere Betingelser (såsom promotionens officielle regler), som specifikt gælder for indsendelsen af dit BGI, i det videst mulige omfang det er tilladt ifølge loven, tildeler du hermed SPE og dets Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber, den ikke-eksklusive, overførbare, ubegrænsede, ubetingede, verdensomspændende, uigenkaldelige, evige, underlicensable og royaltyfrie ret og tilladelse til at bruge, kopiere, distribuere, reproducere, afsløre, sælge, videresælge, udleje, låne, underlicensere (via multiple niveauer), fremvise, offentligt opføre, transmittere, udgive, udsende, oversætte, tilpasse, lave deriverede værker af, og på anden vis bruge og udnytte på nogen måde overhovedet, hele eller nogen del at dit BGI (og derivative værker deraf) til noget formål overhovedet i alle formater på eller via nogen måde eller noget medie, der nu er kendt eller som efterfølgende udvikles, og med nogen teknologi eller enheder, der nu er kendte eller efterfølgende udvikles samt at reklamere, markedsføre og promovere samme (idet det aftales, at sådanne rettigheder skal vare i 99 år i de territorier, hvor det ikke er tilladt at tildele evigtvarende licens). Uden begrænsning omfatter de tildelte rettigheder ret til at: (a) konfigurere, hoste, indeksere, cache, arkivere, lagre, digitalisere, komprimere, optimere, modificere, omformatere, redigere, tilpasse, offentliggøre i et søgbart format, og fjerne sådant BGI og kombinere det med andre materialer, og (b) bruge idéer, begreber, know-how eller teknikker indeholdt i noget BGI til noget formål overhovedet herunder udviklings-, produktions- og markedsføringsprodukter og/eller servicer.  Du forstår, at i det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge gældende lov, ved udøvelse af  sådanne rettigheder kan metadata, meddelelser og indhold blive fjernet eller ændret herunder copyrightadministrationsinformation, og du giver dit samtykke til det og erklærer og garanterer, at du har den nødvendige bemyndigelse til at gøre det.    For yderligere at effektuere rettighederne og licensen til dit BGI, som du tildeler SPE  under hensyntagen til Privatlivs- og Cookiespolitikken og i det videst mulige omfang, det er tilladt ifølge gældende lov, tildeler du hermed også SPE (og vores Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber) og indvilliger du i at tildele SPE (og vores  Sony koncernselskber og tilknyttede selskaber) ubetinget, evig, overførbar, uigenkaldelig ret til at bruge og benytte dit navn, persona og lighed i forbindelse med noget BGI, uden forpligtelse eller betaling til dig (idet det aftales, at sådanne rettigheder skal vare i 99 år i territorier, hvor det ikke er tilladt at tildele evig licens).  I det videst mulige omfang det er tilladt ifølge loven, giver du hermed afkald på, og indvilliger du i at give afkald på nogen moralske rettigheder eller lignende eller tilsvarende rettigheder (herunder uden begrænsning nogen gældende ret til at blive idenficeret som forfatter, ret til at gøre indvendinger mod nedværdigende behandling, ret til ikke at blive fejlagtigt tilskrevet, ret til at bestemme, hvornår BGI skal gøres tilgængeligt for offentligheden, eller ret til at modsætte dig nogen tilpasning eller ændring af dit BGI), som du måtte have i noget BGI, også selv om det ændres eller forandres på en måde, som ikke er du ikke er tilfreds med. I det omfang der ikke kan gives afkald på dem, indvilliger du uigenkaldeligt i ikke at udøve sådanne eventuelle rettigheder på en måde, der virker forstyrrende på udøvelsen af de tildelte rettigheder. Du forstår, at du ikke vil modtage nogen honorarer, summer, vederlag eller betaling for nogen af rettighederne, der er tildelt i denne Sektion 2.A(iii).  
  4. SPE’s eksklusive ret til at administrere vores Service. Med undtagelse af hvad der ellers er beskrevet på anden vis i Privatlivs- og Cookiespolitikken eller som påkrævet ifølge gældende lov, kan SPE dog uden at have nogen forpligtelse til at gennemgå, overvåge, vise, poste, lagre, vedligeholde, acceptere eller på anden vis gøre brug af noget af dit BGI, og SPE kan efter eget skøn forkaste, slette, flytte, omformatere, fjerne eller nægte at poste eller på anden vis gøre brug af noget af dit BGI uden varsel eller nogen forpligtelse over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse vores administration af BGI på en passende måde, i det videst mulige omfang det er tilladt ifølge gældende lov. Uden begrænsning kan vi gøre gøre det for at behandle indhold, som vi er blevet opmærksom på, som er, eller som vi mener at være anstødende, liderligt, voldeligt, chikanerende, truende, groft, ulovligt eller på anden vis forkasteligt eller upassende, eller for at håndhæve tredjeparters rettigheder eller disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser. Sådant BGI indsent af dig eller andre, behøver ikke  blive vedligeholdt på Servicen af os i nogen som helst periode, og når det er indsendt, vil du ikke have ret til at tilgå, arkivere, vedligeholde, ændre, fjerne eller på anden vis bruge sådant BGI på Servicen eller andetsteds undtagen som beskrevet i Privatlivs- og Cookiespolitikken. SPE er ikke forpligtet til at overvåge eller håndhæve dine intellektuelle ejendomsrettigheder hvad angår dit BGI.  
  5. Garantier og skadesløsholdelse relateret til dit BGI. Hver gang du indsender noget  BGI, garanterer du, at du mindst er i en myndig alder i jurisdiktionen, hvor du bor, og er en forælder til eller værge for eller har alle de rigtige tilladelser fra forælderen til eller værgen for nogen mindreårig, som er afbildet i eller har bidraget til noget BGI, du indsender, samt at hvad angår BGI’et  (a) du er eneste forfatter og ejer af den intellektuelle ejendom og andre rettigheder til BGI’et, eller du har lovlig ret til at indsende BGI’et og tildele SPE (og vores Sony koncernselskber og tilknyttede selskaber) rettighederne til det, som du tildeler i henhold til disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, altsammen uden nogen SPE-forpligtelse til at indhente nogen tredjeparts tilladelse, og uden der skabes nogen forpligtelse eller ansvar for  SPE;  (b) BGI’et er akkurat; (c) BGI’et ikke krænker, og hvad angår SPE’s tilladte brug og udnyttelse opstillet i disse Betingelser, vil ikke krænke nogen intellektuel ejendom eller nogen tredjeparts rettigheder; og (d) BGI’et ikke vil  misligholde disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, eller forårsage krænkelse eller skade hvad angår nogen person. Du indvilliger i at forsvare, erstatte og skaldesløsholde SPE og vores Sony koncernselskaber og tilknyttede selskaber og hver af vores og deres direktører, ledere, agenter, kontrahenter, partnere og medarbejdere med hensyn til noget tab, forpligtelse, truet eller egentligt krav, forlangende, skader, omkostninger og udgifter herunder rimelige juridiske honorarer som resultat af eller i forbindelse med noget af dit BGI.
 2. Passende indhold og advarsel om overtrædelser. Vi forventer, at BGI’et er passende for et almindeligt publikum men påtager os ikke at overvåge det, og du giver samtykke til potentielt at komme ud for indhold, som du finder stødende eller upassende. Bemærk, at dit BGI ikke er blevet verificeret eller  godkendt af os, og at synpunkter, andre brugere giver udtryk for på vores Service, ikke nødvendigvis repræsenterer vores synspunkter eller værdier. Vi kan inkludere regler om sted og indhold som Yderligere Betingelser. Hvis du kommer ud for noget indhold, der er i modstrid med disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser, kan du rapportere det her. 

BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE BRUG AF SERVICEN OG INDHOLD

 1. Begrænsninger vedrørende brug af Servicen. Du indvilliger i, at du ikke vil: (i) bruge Servicen til noget politisk eller kommercielt formål (herunder uden begræsning til formål såsom at reklamere, søge midler, indsamling af produktpriser og salg af produkter), medmindre du er en virksomhed og har indhentet vore forudgående skriftlige tilladelse; (ii) bruge meta-tags eller anden “skjult tekst” med intellektuel ejendomsret; (iii) engagere dig i nogen aktiviteter via eller i forbindelse med Servicen, som har til hensigt at forsøge eller egentligt harmer nogen individer eller enheder eller som er ulovlige, anstødende, liderlige, voldelige, truende, chikanerende eller krænkende, eller som krænker nogen tredjeparts rettigheder, eller som SPE gør indsigelser mod; (iv) i det videste omfang det ikke er forbudt ifølge gældende lov dekompilere, adskille, reverse engineere, eller forsøge at rekonstruere, identificere eller opdage nogen af Servicens kildekode, underliggende idéer, underliggende brugergrænsefladeteknikker eller algoritmer ved nogen som helst metode, eller modificere nogen Service-kilde eller objektkode eller software eller andre produkter, servicer eller processer, som er tilgængelige via nogen del af Servicen; (v) engagere dig i nogen aktivitet, som vanskeliggør en brugers adgang til Servicen eller Servicens korrekte drift, eller på anden vis skader Servicen, SPE (eller vores  koncernselskber eller tilknyttede selskaber)  eller andre af Servicens brugere; (vi) afbryde eller omgå nogen af Servicens sikkerhedsegenskab (herunder digitale rettighedsadministrationsmekanismer, enheds- eller anden indholdsbeskyttelse eller adgangskontrolforanstaltning), eller  nogen egenskab, der begrænser eller påtvinger begrænsninger vedrørende brug af eller adgang til Servicen, Indholdet eller BGI; (vii) høste eller på anden vis indsamle eller lagre nogen information (herunder persondata om andre af Servicens brugere, herunder email-adresser, uden sådanne brugeres udtrykkelige tilladelse); (viii) forsøge at opnå uautoriseret adgang til Servicen, andre computersystemer eller netværk forbundet med Servicen, ved hjælp af mining af adgangskoder eller på anden vis; eller (ix) på anden vis krænke disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser. 
 2. Begrænsninger vedrørende brug af indhold. Du indvilliger også i, at når du bruger Servicen, vil du: (i) ikke overvåge, indsamle, kopiere eller distribuere Indholdet (undtagen som resultat af standard søgemaskineaktivitetet eller brug af en standard browser) på Servicen ved brug af nogen robot, rover, “bot”, spider, scraper, crawler, spyware, engine, enhed, software, extraction tool, eller andre automatiske enheder, hjælpeprogrammer, eller manuelle processer af nogen art; (ii) ikke indramme eller bruge indramningsteknikker til at indelukke sådant Indhold (herunder billeder, tekst eller side-layout); (iii) vil holde varemærker, copyright and andre meddelelser om intellektual ejendom, indbefattet i sådant Indhold, intakte; (iv) ikke bruge sådant Indhold på en måde, der hentyder til en uautoriseret forbindelse med nogen af vores eller vores licensgiveres produkter, tjenester eller mærker; (v) ikke modificere sådant Indhold (bortset fra omfanget af din specifikke tilladelse til brug af SPE licenserede elementer (hvis relevant); (vi) ikke kopiere, modificere, reproducere, arkivere, sælge, lease, udlåne, udveksle, skabe deriverede værker fra, udgive med papirkopi eller elektronisk, opføre offentligt, fremvise, disseminere, distribuere, udsende, videretransmittere, cirkulere eller overføre til nogen tredjepart eller på nogen tredjeparts applikation eller websted, eller på anden måde bruge eller udnytte sådant Indhold til noget formål, undtagen som det specifikt er tilladt i henhold til disse Betingelse og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, eller med forudgående skriftlig tilladelse fra en SPE-leder eller, hvad angår indhold fra en licensgiver, ejeren af indholdet; og (vii) ikke vil indsætte nogen kode eller noget produkt for at manipulere sådant Indhold på nogen måde, som vil have en negativ indvirkning på nogen brugeroplevelse. 
 3. Service og Indhold, tilgængelighed. I det videst mulige omfang det er tilladt ifølge gældende lov, kan SPE efter eget skøn uden forudgående varsel eller ansvar, øjeblikkeligt helt eller delvist af nogen grund overhovedet suspendere eller opsige Servicen og/eller Indhold (samt nogen af deres elementer og egenskaber). 

OPRETTELSE AF EN KONTO

 1. Hvis du indregistrer dig hos os eller opretter en konto, vil du alene have ansvar og være erstatningspligtig for sikkerheden og fortroligheden af dine adgangsligitimationsoplysninger og for at begrænse adgang til din enhed samt for alle aktiviteter hvad angår din konto, medmindre du kan bevise sådant er bedragerisk. Registrerede konti må kun oprettes af en person, som er mindst af myndig alder i dit bopælsland, men ikke under 18 år. Adgangskoder skal være personlige, og du skal have et unikt brugernavn (eller email-adresse), som ikke krænker nogen persons eller enheds rettigheder, og ikke er krænkende.  Vi kan efter eget skøn afvise brugen af en adgangskode, brugernavn eller email-adresse af nogen som helst grund. Du er alene  ansvarlig for din registreringsinformation og for at opdatere og vedligeholde den. Du skal øjeblikkeligt meddele os her om uautoriseret brug af din konto, adgangskode eller dit brugernavn eller et sikkerhedsbrud. Du må ikke sælge, overføre eller overdrage din konto eller nogen kontorettigheder. Vi har når som helst ret til at deaktivere en konto og/eller adgangskode, hvis du efter vores rimelige mening ikke har overholdt nogen af bestemmelserne i disse Betingelser.   
 2. En konto kan kun oprettes af en autoriseret repræsentant for personen hvem kontoen vedrører. Vi tjekker ikke kontoer hvad angår autentitet og er ikke ansvarlige for nogen uaurtoriseret konto, som evt. finds på Servicen. Med hensyn til oprettelse og autentitet af en konto, har vi alene ret til at løse eventuelle tvister uden varsel, alt efter hvad vi finder passende, men vi er ikke forpligtede til det.

PROCEDURE TIL  AT PÅSTÅ KRÆNKELSE AF COPYRIGHT

 1. Hvis du er en copyrightejer, som ønsker at sende os en meddelelse om identificering af indhold eller materiale postet på Servicen, som er en krænkelse, du gerne vil have fjernet fra vores Service, kan du sende os en sådan meddelelse ved at følge anvisningerne her.

MEDDELELSER, SPØRGSMÅL OG KUNDESERVICE

 1. Du indvilliger i, at vi kan give dig meddelelser eller svare dig via email (hvis vi har noteret adressen) eller på enhver anden måde, vi rimeligt har valg. 
 2. Alle juridiske meddelelser skal sendes til os skriftligt til den relevante Sony Pictures enhed på listen her.
 3. Hvis du har et spørgsmål vedrørende Servicen, kan du kontakte SPE Customer Support ved at klikke her og udfylde formularen. Du anerkender, at kundeservicemedarbejdere ikke kan ændre eller afvige fra Betingelserne eller gældene Yderligere Betingelser.

TREDJEPARTERS TJENESTER; REKLAMER; INTERAKTIONER MED TREDJEPARTER

 1. Tredjeparters indhold og websteder; reklamer. The Servicen kan indeholde tredjeparters plug-ins, applikationer, reklamer, værktøjer og/eller indhold, og/eller links til tredjeparters websteder eller andre tjenester, som ikke er ejet, kontrolleret eller drevet af SPE (eller vores koncernselskaber eller tilknyttede selskaber), herunder tjenester, drevet af annoncører, licensgivere, licenshavere og visse andre tredjeparter, som eventuelt har forretningsforhold med SPE (under ét benævnt “Tredjeparts Servicer”). Vi kan eventuelt også hoste vores indhold, applikationer og værktøjer på Tredjeparts Servicer. SPE har ingen kontrol over indholdet, driften, politikker, betingelser eller andre elementer af Tredjeparts Servicer, og har ingen forpligtelse til at bedømme dem. SPE gennemgår og bedømmer dem ikke nødvendigvis, og godkender eller sponsorerer ikke nødvendigvis nogen Tredjeparts Servicer eller Tredjeparts indhold, annoncering, information, materialer, produkter, servicer eller andet. Desuden er SPE ikke ansvarlig for kvaliteten eller leveringen af produkter eller tjenester, der tilbydes, indhentes eller annonceres på sådanne Tredjeparts Servicer.

  I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, VIL SPE OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR RESULTATTAB, FORRETNINGSTAB, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER HVADENTEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGT ELLER FOR SÆRLIGE TAB, SKADE (HERUNDER PERSONSKADE ELLER DØD), KRAV, FORPLIGTELSE ELLER ANDEN SKADE HVADENTEN SÅDAN SKYLDES FORSØMMELIGHED, KONTRAKTBRUD, DEFAMATION, KRÆNKELSE AF COPYRIGHT ELLER ANDRE INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER, FORÅRSAGET AF UDSTILLING, DISTRIBUTION ELLER UDNYTTELSE AF NOGEN INFORMATION ELLER NOGET INDHOLD i DISSE TREDJEPARTS SERVICER.

  Aktiviteter, du engagerer dig i i forbindelse med Tredjeparts Servicer, er underlagt den pågældende Tredjeparts separate Bbtingelser herunder privatlivspolitik og brugsbetingelser, som du bør læse, før du engagerer dig i sådanne aktiviteter.
   
  1. Apple og andre platforme og enheder.  Hvis du tilgår eller bruger Servicen via Apple, Android, Google, Microsoft Windows eller andre tredjeparters platforme eller servicer, vil de pågældende Tredjeparts Servicers egne betingelser og politikker gælde for sådan tilgang og brug.    
  2. Interaktion med tredjeparter. Interaktioner, korrespondance, transaktions, eller andre udvekslinger, du har med nogen tredjeparter på eller via Servicen (herunder på eller via Tredjeparts Servicer eller annoncer/reklamer) er udelukkende mellem dig og trdjeparten (herunder anliggender relaterende til indholdet af tredjepartens reklamer/annoncer, betalinger, levering af varer, garantier (herunder produktgarantier), privatlivs- og datasikkerhed og lignende). SPE OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER FRASIGER SIG ALT ANSVAR I FORBINDELSE HERMED. 

BEGRÆNSNING AF VORES ANSVAR

 1. Intet i disse Betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for:
  1. død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed;
  2. bedrageri eller bedragerisk misrepræsentation; og
  3. noget anliggende med hensyn til hvilket, det ville være ulovligt for os at udelukke eller begrænse vores ansvarspligt.
 2. Indholdet på vores Service er udelukkende ment som general information. Det er ikke hensigten, at det skal udgøre råd og vejledning, som du bør sætte din lid til. Du må indhente professionel eller specialistvejledning, før du træder til eller afholder dig fra at skride til handling på basis af indholdet på vores Service. Skønt vi gør os rimelige bestræbelser for at opdatere informationen på vores Service, giver vi ingen erklæringer eller garantier for, hvadenten udtrykkeligt eller underforstået, at indholdet på vores Service er akkurat, fuldstændigt eller up-to-date.
  1. Hvis du er en forbruger:
   1. Intet i disse Betingelser påvirker dine lovbestemte eller andre gældende juridiske eller kontraktlige rettigeheder. Du kan få råd og vejledning om dine lovbestemte rettigheder (herunder men ikke begrænset til garantier og produktgarantier) hos dit lokale Citizens' Advice Bureau (borgerrådgivningskontor), Trading Standards Office (kontoret for handelsstandarder) eller tilsvarende lokale forbrugerbeskyttelsesmyndighed;   og
   2. Vi leverer kun Servicen til privat brug. DU INDVILLIGER I IKKE AT BRUGE SERVICEN ELLER NOGET INDHOLD TIL KOMMERCIELLE ELLER FORRETNINGSFORMÅL, OG I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, HAR VI IKKE NOGET ANSVAR OVER FOR DIG FOR NOGET TAB AF RESULTAT, FORRETNINGSTAB, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER TAB AF FORRETNINGSMULIGHEDER.
  2. Hvis du er en virksomhed, vil vi under ingen omstændigheder overhovedet være ansvarlige over for dig hvadenten kontraktmæssigt, ved skadevoldende handling (herunder forsømmelighed), grov uagtsomhed, brud på lovpligtig pligt, eller andet, der måtte opstå under eller i forbindelse med disse Betingelser for: (a) noget tab af resultat, salg, forretning eller indtjening; (b) tab eller korruption af data, information eller software; (c) tab af forretningsmulighed; (d) tab af forventede besparelser; eller (e) tab af goodwill; eller (f) noget indirekte eller følgetab overhovedet, i hvert tilfælde i det videst mulige omfang det er tilladt ifølge loven.  
 3. Med forbehold af afsnit 8A vil vores maksimale samlede ansvar i henhold til og/eller i forbindelse med  disse Betingelser (hvadenten kontraktmæssigt, ved skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighed) eller på anden vis hvadenten forudsigelige eller ej), hvad angår alle vores handlinger, undladelser (herunder forsømmelighed), brud på lovbefalet pligt eller brud på garanti, herunder vores lederes, medarbejderes, agenters, kontrahenters, koncernselskabers eller tilknyttede selskabers i det videst mulige omfang det er tilladt ifølge loven – være begrænset til prisen for at levere Servicerne igen eller betaling af rimelige omkostneinger forbundet med at få Servicerne leveret igen, dog i intet tilfælde et beløb større end et hundrede U.S. Dollars ($100)  eller tilsvarende i nogen anden valuta.
 4. SERVICER OG INDHOLDET HERI YDES PÅ EN “SOM ER, HVOR ER” BASIS. spe OG VORES SONY KONCERNSELSKABEROG TILKNYTTEDE SELSKABER YDER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, TILSAGN OG FORPLIGTELSER, HVADENEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, ELLER SOM FØLGE AF LOVEN ELLER SÆDVANRET, BRUG ELLER HANDEL, TRADITION ELLER ANDET AF NOGEN ART, HVAD ANGÅR SERVICERNE OG INDHOLDET. spe OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG, I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, TILKNYTTEDE SELSKABER, FRALÆGGER SIG ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, TILSAGN OG FORPLIGTELSER.       HVAD ANGÅR BETINGELSER, VILKÅR, OG FORPLIGTELSER, HVADENEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, ELLER SOM FØLGE AF LOVEN ELLER SÆDVANERET, BRUG ELLER HANDEL, TRADITION ELLER ANDET HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL  SALGBARHED OG EGETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. VED AT BESØGE ELLER BRUGE ELLER FORSØGE AT BESØGE ELLER BRUGE SERVICERNE ANERKENDER DU UDTRYKKELIGT, AT SPE OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER IKKE YDER GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER VILKÅR HVAD ANGÅR INDHOLDET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL HVORVIDT DET ER AKTUELT, AKKURAT ELLER FUNDSTÆNDIGT, OG (II) SOM EN TJENESTE FOR BRUGERE AF SERVICERNE INKLUDERER SPE OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER LINKS TIL TREDJEPARTERS WEBSTEDER, OVER HVILKE VI IKKE HAR NOGEN KONTROL. SPE OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER YDER INGEN GODKENDELSE ELLER ERKLÆRINGER AF NOGEN ART HVAD ANGÅR SÅDAN TREDJEPARTS WEBSTEDERS PRODUKTER, SERVICER, INDHOLD ELLER INDHOLDETS EGNETHED, OG DU FRASKRIVER DIG hERMED UIGENKALDELIGT ETHVERT KRAV MOD spe OG VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER HVAD ANGÅR SÅDANNE TREDJEPARTERS WEBSTEDER.
 5. MED UNDTAGELSE AF HVAD DER SPECIFIKT ER OPLYST PÅ ELLER I VORES SERVICER, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, VIL HVERKEN SPE ELLER VORES SONY KONCERNSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER NOGEN AF VORES RESPEKTIVE DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER ANDRE REPRÆSENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADESERSTATNING PÅ GRUNG AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF SERVICERNE ELLER NOGET HYPERLINKET WEBSTED. dETTE ER EN ALTOMFATTENDE ANSVARSBEGRÆNSNING, SOM DÆKKER ALLE ERSTATNINGER AF NOGEN ART HERUNDER (UDEN BEGRÆNSNING) KOMPENSATORISKE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, TAB AF DATA, INDTÆGT ELLER OVERSKUD, TAB AF ELLER SKADE PÅ EJENDOM SAMT TREDJEPARTERS KRAV.

LOVVALG OG JURISDIKTION

DISSE BETINGELSER ER UNDERLAGT CALIFORNISK RET, UNDTAGEN HVOR DETTE IKKE TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING.    Dette betyder, at din adgang til og anvendelse af Servicen og enhver tvist og ethvert krav, som måtte udspringe af eller i forbindelse med dette, vil være underlagt californisk ret, undtagen hvor dette ikke tillades af gældende lov, samt at du accepterer at være underlagt personlig jurisdiktion og fraskriver dig enhver mulighed for indsigelse med henvisning til principper om mindre egnet værneting ('Forum non conveniens') for dit bopælsland og i henhold til sektion 10 herunder.  Parterne er indforståede med at overholde de gældende obligatoriske bestemmelser i den nationale lovgivning i dit bopælsland.  Intet i disse Betingelser påvirker dine rettigheder som forbruger til at henholde dig til sådanne obligatoriske lokale lovbestemmelser.

TVISTER OG AFGØRELSE AF TVISTER

 1. Enhver uenighed og ethvert krav, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse Betingelser, deres håndhævelse, arbitrabilitet eller fortolkning, skal afgøres ved endelig og bindende voldgift af en voldgiftsret i Los Angeles County, Californien, med en enkelt voldgiftsdommer i henhold til California Code of Civil Procedure §1280 et seq, undtagen hvor dette forbydes af gældende lov i den jurisdiktion, hvor du bor, i hvilket tilfælde voldgiftsbehandlingen vil finde sted i dit bopælsland.  Voldgiftsdommeren vælges i enighed af parterne eller, såfremt parterne ikke kan enes derom, ved afkrydsning på en af JAMS udarbejdet liste over voldgiftsdommere.  Voldgiftsbehandlingen foregår i fortrolighed og for lukkede døre.  Voldgiftsdommeren udsteder en skriftlig udtalelse, der anfører de vigtigste kendsgerninger og konklusioner, som danner grundlag for voldgiftsdommerens kendelse.  Parterne skal dele betalingen af voldgiftsdommerens honorar, omkostninger ved voldgiftsbehandlingen samt andre udgifter, som specifikt vedrører voldgiftsmødet, ligeligt imellem sig (idet hver af parterne betaler sine egne gebyrer og honorarer til vidneafhøring, vidner, eksperter og advokater samt øvrige udgifter i samme omfang, som hvis sagen blev behandlet af en domstol).  Intet i dette afsnit påvirker nogen af parternes mulighed for til enhver tid at anmode en domstol om at nedlægge forbud eller træffe anden rimelig foranstaltning, i den udstrækning dette ikke udelukkes af en anden bestemmelse i disse Betingelser.  Såfremt og i den udstrækning denne Paragraf 10 (A) findes at være ugyldig eller umulig at håndhæve, skal ethvert krav behandles og afgøres ved egnet domstolsbehandling uden hensyn til lovvalg eller principper om retskonflikt, med forbehold for sektion 9, og ikke ved voldgift.
 2. Indskrænkning af adgangen til forbud. HVIS OG I DET OMFANG DETTE TILLADES AF GÆLDENDE LOV, OG DU PÅSTÅR AT HAVE LIDT TAB, SKADER ELLER PERSONSKADER I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTEN, VIL SÅDANNE TAB, SKADER ELLER PERSONSKADER IKKE BLIVE ANSET FOR UAFHJÆLPELIGE ELLER TILSTRÆKKELIGE TIL AT BERETTIGE DIG TIL NEDLÆGGELSE AF FORBUD ELLER ANDEN RIMELIG AFHJÆLPNING AF NOGEN ART. DETTE BETYDER, AT DU I FORBINDELSE MED DIT KRAV ER INDFORSTÅET MED, AT DU IKKE VIL SØGE OG IKKE KAN OPNÅ DOMSTOLSBEHANDLING ELLER ANDEN FORANSTALTNING, DER KAN GRIBE IND I ELLER FORHINDRE UDVIKLING, ANVENDELSE ELLER UDNYTTELSE AF NOGET/NOGEN WEBSTED, APPLIKATION, INDHOLD, BGI, PRODUKT, TJENESTE ELLER INTELLEKTUEL EJENDOMRETTIGHED, SOM EJES, GIVES I LICENS, BRUGES ELLER KONTROLLERES AF NOGEN PART I SPE (HERUNDER DIN LICENSEREDE BGI) ELLER EN LICENSGIVER FOR NOGEN PART I SPE. Uden indskrænkning af de generelle aspekter ved det foregående fraskriver du dig hermed uigenkaldeligt enhver rettighed og ethvert retsmiddel til at søge og/eller opnå nedlæggelse af forbud eller anden billighedsretlig afhjælpning eller retskendelse i henseende til, og/eller at forbyde, indskrænke eller på anden vis gribe ind i produktion, distribution, udstilling eller anden udnyttelse af nogen form for film, produktion, eller projekt med relation til SPE, dettes moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber, eller brug, offentliggørelse eller spredning af nogen reklame i forbindelse med en sådan film eller produktion eller et sådant projekt. Du kan dog vælge, at eventuelle krav om nedlæggelse af offentligt forbud skal holdes uden for voldgiftsbehandling. Hvis du gør dette, kan hverken du eller SPE pålægge modparten at deltage i voldgiftsbehandling af noget krav om nedlæggelse af offentligt forbud, og du bevarer din ret til at rejse sådanne krav ved en domstol med den fornødne jurisdiktion. Hvis du ønsker at træffe dette valg, skal du give os skriftligt varsel inden for 30 dage fra datoen, hvor du første gang blev underlagt denne voldgiftsretlige bestemmelse, og du skal vedlægge en anmodning med dit navn og opholdsadresse, din e-mailadresse og en utvetydig erklæring om, at du ikke ønsker, at krav om nedlæggelse af offentligt forbud skal indgå i voldgiftsbehandlingen. Enhver sådan anmodning skal sendes til: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Såfremt en domstol eller voldgiftsdommer finder, at nogen af indskrænkningerne i denne sektion ikke kan håndhæves i relation til et specifikt krav om afhjælpning, skal dette krav (og dette krav alene) tages ud af voldgiftsbehandlingen, hvorefter det kan rejses ved en domstol med forbehold for Paragraf 10(A).
 3. Fraskrivelse af mulighed for gruppesøgsmål. Både du og SPE fraskriver sig retten til at rejse enhver tvist, herunder, men ikke begrænset til, sager rejst i henhold til California Consumer Privacy Act, Telephone Consumer Protection Act, the Video Privacy Protection Act, Children’s Online Privacy Protection Act eller lignende gældende lovgivning i dit bopælsland, som gruppesøgsmål (class action), konsolideret (consolidated), repræsentativt (representative), kollektivt (collective) eller privat søgsmål af offentlig interesse (private attorney general action) eller at være part i et sådant gruppesøgsmål, konsolideret, repræsentativt, kollektivt eller privat søgsmål af offentlig interesse vedrørende enhver tvist rejst af nogen anden. Uanset eventuelle modstridende bestemmelser i JAMS' voldgiftsregler og procedurer (JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures) er voldgiftsdommeren ikke bemyndiget eller kompetent til at gennemføre den voldgiftsretlige behandling som et gruppesøgsmål, konsolideret, repræsentativt eller privat søgsmål af offentlig interesse, eller at konsolidere, sammenlægge eller på anden vis kombinere forskellige personers tvister i samme behandling. Uanset ovennævnte voldgiftsbestemmelse gælder det, at såfremt bestemmelsen om fraskrivelse af gruppesøgsmål, kollektive, repræsentative og private søgsmål af offentlig interesse i henhold til denne paragraf 10 findes at være ugyldig eller på anden vis umulig at håndhæve, skal ethvert sådant gruppesøgsmål, kollektivt, repræsentativt eller privat søgsmål af offentlig interesse behandles og afgøres gennem en egnet domstolsbehandling med forbehold for sektion 9, og ikke via voldgift.
 4. Tidsbegrænsning på indledning af søgsmål.  I VIDEST MULIGT OMFANG UNDER GÆLDENDE LOV OG MEDMINDRE LOVGIVNINGEN I DIN JURISDIKTION ANFØRER EN LÆNGERE FRIST, OG DU ELLER VI ØNSKER AT REJSE ET GENERELT (MEN IKKE INTELLEKTUELT EJENDOMSRETLIGT) SØGSMÅL MOD MODPARTEN, SKAL DU ELLER VI INDLEDE DETTE SØGSMÅL INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER, AT TVISTEN ER OPSTÅET. I MODSAT FALD FORTABES ENHVER MULIGHED FOR AT INDLEDE ET SÅDANT SØGSMÅL NU ELLER I FREMTIDEN.

OPDATERINGER AF BETINGELSER

Du bør sikre, at du gennemser de postede Betingelser og eventuelt andre gældende Yderligere Betingelser, hver gang du bruger Servicen (mindst før hver transaktion eller indsendelse). VI KAN MODIFICERE DISSE BETINGELSER HERUNDER SOM FOR EKSEMPEL PÅ GRUND AF EN ÆNDRING I GÆLDENDE LOV ELLER RETSPRAKSIS, ELLER MARKEDSTILSTANDE ELLER FOR AT FORBEDRE SERVICENS FUNKTIONALITET.  VI VIL UNDERRETTE DIG OM NYE BETINGELSER VED AT POSTE DEM PÅ SERVICEN ELLER VIA E-MAIL (ELLER VED ENHVER ANDEN RIMELIG UNDERRETNINGSMETODE, VI MÅTTE VÆLGE), OG DIN FORTSATTE BRUG AF SERVICEN EFTER EN SÅDAN UNDERRETNING VIL BETRAGTES SOM DIN FORTSATTE INDVILGELSE I DE NYE BETINGELSER FOR DIN(E) NYE BRUG OG TRANSAKTIONER. Nye Betingelse eller Yderligere Betingelser træder i kraft hvad angår nyt brug og nye transaktioner på tidspunktet, vi postede dem, eller på en sådan senere dato, som eventuelt er specificeret i dem eller i en anden underretning til dig.  I det tilfælde at du underrettes om nye, reviderede eller Yderligere Betingelser, og en domstol af nogen art bestemmer, at de er utilstrækkelige, vil den foregående aftale fortsat være gældende, indtil der er tilstrækkeligt varsel om indgåelse af en ny aftale. Du kan afvise nye, reviderede eller yderligere Betingelser ved at ophøre med at bruge Servicen.

GENERELLE BESTEMMELSER

 1. SPE’s samtykke eller godkendelse. Med hensyn til nogen bestemmelser i disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser, som giver SPE ret til at samtykke eller godkende, eller som tillader SPE at udøve denne ret helt “efter eget skøn”, kan SPE udøve sin ret helt efter eget og absolutte skøn i det videst mulige omfang tilladt ifølge gældende lov. Intet samtykke og ingen godkendelse skal anses for at være givet af SPE, uden det er sket skriftligt og underskrevet af en SPE-leder.   
 2. Skadesløsholdelse. Du indvilliger i og forsvarer hermed (hvis udbedt af SPE), skadesløsholder  og holder SPE og deres direkte og indirekte moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede selskaber, herunder vores Sony koncernselskaber og hver af deres respektive medarbejdere, direktører, medlemmer, ledere, aktionærer, agenter, sælgere, licensgivere, licenshavere, kontrahenter, kunder, efterfølgere og erhververe (under ét benævnt “SPE Parter” og enkeltvis “SPE Part”) skadesløse grundet og mod ethvert og alle krav, erstatningskrav, tab, omkostninger, undersøgelser, ansvar, kendelser, bøder, sanktioner,  afregninger, interesser og udgifter (herunder juridiske omkostninger, som direkte eller indirekte måtte forekomme på grund af eller i forbindelse med noget krav, søgsmål, sagsanlæg, forlangende, eller retsforfølgning, der fremføres eller bringes mod nogen SPE Part eller på grund af undersøgelse, forsvar eller bilæggelse af samme, som opstår grundet eller i forbindelse med, hvadenten før eller efter: (i) vores eller vores erhververes eller licenstageres brug af dit BGI  i overensstemmelse med disse Betingelser eller eventuelt gældende Yderligere Betingelser eller af dit BGI, der  på nogen måde er i modstrid med disse Betingelser;  (ii) din brug af Servicen og dine aktiviteter i forbindelse med Servicen i modstid med egentlig eller påstået overtrædelse af disse Betingelser eller  eventuelt gældende Yderligere Betingelser; (iii) din egentlige eller påståede overtrædelse af disse Betingelser eller  eventuelt gældende Yderligere Betingelser; (iv) din egentlige eller påståede overtrædelse af nogen love, regler, forordninger, koder, statutter, bekendtgørelser eller ordrer udstedt af nogen regering eller kvasi-statslige myndigheder i forbindelse med din brug af Servicen eller dine aktiviteter i forbindelse med Servicen; (v) information eller materiale transmitteret via din enhed, også selv om du ikke selv har send den/det, som krænker eller uretmæssigt tilegner sig nogen copyright, varemærke, handelshemmelighed, patent, publicitet, privatliv, eller anden ret hvad angår nogen person eller enhed; (vi) enhver af dine urigtige anbringender; og (vii) SPE Parters brug af information, du  indsender til os (herunder dit BGI) (alt det foregående værende “Krav og Tab”). Du vil samarbejde som fuldt ud påkrævet af SPE Parter omkring forsvaret af noget krav og tab. Uanset det foregående bevarer SPE Parter eksklusiv ret til at afvikle, kompromittere og betale ethvert og alle krav og tab. SPE parter forbeholder sig ret til at påtage sig eksklusivt forsvar af og kontrol over alle krav og tab. Du må ikke afvikle en fordring uden, i hvert tilfælde, forudgående skriftlig tilladelse fra en SPE Parts leder. 
 3. Drift af service; tilgængelige produkter og Servicer; internationale anliggender. SPE erklærer ikke, at Servicen er passende eller til rådighed til brug uden for territoriet, hvor disse Betingelser og eventuelle Yderligere Betingelser er offentliggjort. Hvis du bruger Servicen fra andre steder, sker det på dit eget initiativ, og du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love hvad angår dit online produkt og acceptabelt indhold, hvis og i den udstrækning lokale love gælder.  
 4. Virusser.  Vi garanterer ikke, at vores Service vil være sikker eller fri for fejl eller virusser. Du er ansvarlig for at konfigurere dine enheder, informationsteknologi, edb-programmer og platforme hvad angår adgang til vores Service. Du bør bruge din egen virusbeskytelsessoftware. Du må ikke misbruge vores Service ved vidende at introducere virusser, troyanere, orme, logiske bomber eller andet materiale, der er ondartet eller teknologisk skadeligt. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores Service, serveren, hvorpå vores Service er lagret, eller nogen server, computer eller database forbundet med vores Service. Du må ikke angribe vores Service via et lammelsesangreb eller et distribueret lammelsesangreb. Ved overtrædelse af denne bestemmelse vil du eventuelt begå en kriminel handling. Vi vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante lovhåndhævelsesmyndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at afsløre din identitet, hvis det er påkrævet ifølge gældende lov. I tilfælde af en sådan overtrædelse ophører din ret til at bruge vores Service øjeblikkeligt.
 5. Eksportkontrol. Du er ansvarlig for at overholde alle gældende handelsregler og –love, både udenlandske og indenlandske. Med undtagelse af bemyndigelse ifølge love i USA, indvilliger du i og garanterer du ikke at eksportere eller videreeksportere Servicerne til noget land, eller til nogen person, enhed eller slutbruger, som af USA er underlagt  eksportkontrol eller sanktioner.  
 6. Adskillighed, fortolkning. Hvis nogen bestemmelser i disse Betingelser eller eventelt gældende Yderligere Betingelser af nogen grund af en domstol eller voldgiftsdommer i kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldige, ulovlige, eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse anses for at være adskillelig fra disse Betingelser eller de gældende Yderligere Betingelser, og bestemmelsens ugyldighed vil ikke have indvirkning på validiteten eller håndhævelsen af de øvrige af disse Betingelser eller de gældende Yderligere Betingelser. I den udstrækning det er tilladt ifølge gældende lov indvilliger du i, og giver du afkald på eventuelle gældende lovbestemte og sædvaneretlige bestemmelser, som kan tillade, at en kontrakt  fortolkes mod dens ophavsmand.
 7. Undersøgelser, opsigelse, overlevelse. I det omfang det er tilladt ifølge gældende lov, forbeholder SPE sig uden begrænsning ret til: (i) at undersøge eventuelle mistænkte overtrædelser af Servicens sikkerhed eller dens informationsteknologi eller andre systemer eller netværk, (ii) undersøge eventuelle mistænkte overtrædelser af disse Betingelser og eventuet gældende Yderligere Betingelser, (iii) undersøge information indhentet af  SPE i overensstemmelse med dens Privatlivs- og Cookiespolitik i forbindelse med overholdelse af straffelove, (iv) involvere og samarbejde med lovhåndhævelsesmyndigheder og lignende myndigheder ved undersøgelse af de ovenstående anliggender, (v) retsforfølge overtrædelse af disse Bestemmelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, samt (vi) helt eller delvis at afbryde Servicen, eller suspendere eller helt eller delvis uden varsel af nogen som helt grund at opsige din adgang til den herunder nogen brugerkonto eller registreringer uden nogen forplgtelse over for dig eller nogen tredjerpart.  Suspendering eller opsigelse vil ikke påvirke dine forpligtelser over for SPE i henhold til disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser. Ved suspendering eller opsigelse af din adgang til Servicen, eller efter varsel fra SPE, ophører alle rettigheder, du er tildelt i henhold til disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser øjeblikkeligt, og du indvilliger i øjeblikkeligt at ophøre med fortsat brug af Servicen. Bestemmelserne i disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, som i sagens natur burde overleve din suspension eller opsigelse, vil overleve. Du kan til enhver tid afbryde din brug af Servicen eller opsige din konto. I tilfælde af at vores opsigelse eller suspendering af en domstol af nogen art anses for at være unfair, vil den foregående aftale fortsætte, indtil der kan gives tilstrækkeligt varsel om opsigelse af aftalen.   
 8. Overdragelse. SPE kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser til en anden part på ethvert tidspunkt uden varsel, men sådan overdragelse vil ikke påvirke dine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser. Disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser må ikke overdrages af dig, og du må ikke delegere dine pligter ifølge Betingelserne uden forudgående skriftligt samtykke fra en SPE-leder. 
 9. Hele aftalen. Disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser afspejler hele aftalen mellem dig og os hvad angår din brug af Servicen og afløser eventuelle tidligere aftaler, erklæringer, garantier, forsikringer eller diskusssioner vedrørende Servicen.
 10. Ingen fraskrivelse. Undtagen som det udtrykkeligt er beskrevet i disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser, vil (i) ingen manglende eller forsinket udøvelse af nogen rettigheder, magt eller udbedringer ifølge kontraken på dine eller SPEs vegne fungere som en fraskrivelse af den pågældende eller nogen anden rettighed, magt eller udbedring, og (ii) ingen fraskrivelse eller modificering af disse Betingelser og eventuelt gældende Yderligere Betingelser vil have virkning, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af parten, mod hvilken fraskrivelsen eller modificeringen søges gennemtvunget.  
 11. Onlinetvistbilæggelse. Hvis du bor i den Europæiske Union eller Det forenede Kongerige (UK) og gerne vil have mere information om onlinetvistbilæggelse kan du følge dette link til Europakommissionens websted: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dette link er oplyst som påkrævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning udelukkende til informationsformål. Vi er hverken forpligtede til og har ikke indvilliget i at deltage i onlinetvistbilæggelse.  

//Brugsbetingelser  slut//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. or its applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.