Liigu edasi põhisisu juurde

KASUTUSTINGIMUSED

Jõustumise kuupäev: 27 July, 2022

Sissejuhatus

Need kasutustingimused (need “Tingimused”) kehtivad Sony Pictures Entertainment (Sony Corporation haru) veebilehtedele, online teenustele, tarkvarale või rakendustele (“Teenused”), mis on nende Tingimustega seotud. Koos firmaga Sony Pictures Entertainment Inc., on SPE vastutav teatud Teenuse eest (kollektiivselt andmekontrollija), mille leiab klikkides siia. Sony Pictures Entertainment Inc. korporatiivkontorid asuvad 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. Nende Tingimuste aktsepteerimisel või muidu Teenuse kasutamisel mistahes viisil (nagu kohaldatav), nõustute nende Tingimuste ja nende täitmisega ning kehtivate Täiendavate Tingimustega (nagu all toodud) ning kinnitate, et olete neid lugenud ja aktsepteerite neid. Samuti saate tunnustada, nõustuda ja anda nõusoleku meie andmepraktikatele nagu on kirjeldatud meie Privaatsus- ja küpsisepoliitikas ning muudes vastavas Teenuse osades postitatud tingimustes.

 

Kui kasutame nendes Tingimustes “teie”, siis peame silmas:

 • kui olete tarbija, siis individuaalset Teenuse kasutamist eesmärgil, mis on täielikult või põhiliselt väljaspool nende kaubanduslikke, ärilisi, oskust või eriala puudutavaid eesmärke; ja
 • kui te pole tarbija: (a) äri, mida teil on õigus siduda; või (b) individuaalne Teenuse kasutamine eesmärkidel, mis pole täielikult või põhiliselt seotud selle kaubanduslike, äriliste, oskuseid või eriala puudutavaid eesmärke (igal juhul “Äri”).

Need Tingimused mõjutavad teie juriidilisi õiguseid, vastutusi ja kohustusi ning määravad kindlaks teie Teenuse kasutamise. Need hõlmavad mitmesuguseid piiranguid ja erandeid ning seaduslikku klauslit, mis määrab kindlaks kus vaidlused lahendatakse. Kui te ei taha neid Tingimusi ja mistahes Täiendavaid Tingimusi järgida, siis äge kasutage Teenust ning eemaldage mistahes Teenusega seotud allalaadimised ja rakendused.

Täiendavad tingimused

Mõningal juhul rakenduvad mõnele Teenuse osale (eraldiseisvalt ja kollektiivselt “Täiendavad Tingimused”) Teenuses postitatud täiendavad või erinevad tingimused. Kui Tingimuste ja Täiendavate Tingimuste vahel on erinevusi, jäävad peale need Tingimused, kui Täiendavates Tingimustes pole selgesõnaliselt muud väidetud.

Muudatused nendes Tingimustes ja Täiendavates Tingimustest

Võime neis Tingimustes ja Täiendavates Tingimustes igal ajal muudatusi teha, postitades uued või muutunud tingimused Teenuses nagu siin. lähemalt kirjeldatud. Edasine Teenuste kasutamine pärast sellist muudatus tähendab, et olete uuendatud Tingimuste ja kohanduvate Täiendavate Tingimustega nõus. Te ei või neid Tingimusi muuta.

OMANDUS JA ÕIGUSED TEENUSE JA SISU KASUTAMISEKS.

 1. Omandus. Teenus ja kõik selle sisu (“Sisu”), kaasa arvatud autoriõigused, patendid, kaubamärgid, teenusemärgid, kaubanduslikud nimed ja muud Teenuse ja Sisu (“Intellektuaalne vara”), intellektuaalsed omandiõigused kuuluvad SPE, meie Sony group firmade ja selle filiaalide, meie litsentsiandjatele ning teatud kolmandatele osapooltele ning on nende poolt hallatavad. Kõik Teenuse kaudu kättesaadavad õigused, pealkirjad, ja huvi sisu ja intellektuaalse omandi vastu on SPE, meie Sony group firmade ja filiaalide, meie litsentsiandjate ja teatud kolmandate osapoolte omand ning neid kaitsevad kõik rakenduvad autoriõiguse, kaubamärgi, patenti ja/või muu intellektuaalse omandi ja ebaausa võistluse õigused ja seadused, kaasa arvatud teie elukohariigi või rahvusvahelised seadused täies võimalikus ulatuses. Spe omab valiku, koostamise, kokkupaneku, korraldamise ja Teenuse Sisu parenduse autoriõigust.
 2. Teie õigused Teenuse ja Sisu kasutamiseks
  1. Teie õigus Teenust ja Sisu peab rangelt vastama nendele Tingimustele ja Täiendavatele Tingimustele. Maksimaalselt kohaldatavad seadust kasutades, jätame endale õiguse peatada teie ligipääs ja Teenuse ning selle Sisu kasutamine mistahes nende Tingimuste või Täiendavate tingimuste rikkumisel. Teenuseid külastades või kasutades esindate ja kinnitate, et teie ligipääs või kasutus vastav kohaldatavatele seadustele teie elukohariigis. Need pole ainuõigused ega piiratud ning võime need igal ajal tagasi võtta mistahes ajahetkel ning ainuisikuliselt otsustades, ilma eelnevalt sellest teavitamata ning olenemata sõltuvad maksimaalsest kohaldatava seaduse ulatusest. Kuna teie Teenuse ja selle Sisu kasutamine ning ligipääs on personaalsed, ei tohi te seda õigust kellelegi edasi anda; mistahes üritus seda teha tühistab teie õigused. Te võite seda kasutada vaid oma isiklikel, mitteärilistel, seaduslikel eesmärkidel (kollektiivselt “SPE Litsentseeritud tegevused”):
   1. Kuvada, vaadata, kasutada ja mängida Sisu arvutis, mobiilis, internetiga või lubatud seadmes (“Seade”) ja/või printida üks Sisu koopia (välja arvatud allika- ja objektikood algsel kujul või muul viisil) nagu seda teile kuvatakse;
   2. Voogedastada mistahes rakenduvat Sisu, kasutades vidinaid ja/või muid digitaalseid internet voogedastuspleiereid, kui need on Teenuses olemas (sellistele vidinatele või muudele internet voogedastuspleieritele viidatakse kui “Teenusevidinad”);
   3. Lõigata ja kleepida teatud koodi, mis on Teenuse kaudu eranditult teile kättesaadavaks tehtud (olgu selline funktsioon kas “jagamis”funktsiooniga või mitte), et manustada, taasavaldada, hallata ja/või kuvada teatud sisu, mille taoline kood on seotud teie isikliku, kohandatud sotsiaalvõrgustiku/sotsiaalvõrgustike lehe või lehtedega, veebiblogi(de)ga või mikroblogi(de)ga (kollektiivselt “Isiklik sotsiaalmeedia” mille definitsioon välistab mistahes Ärimeedia või Ärilise kasutuse) ja/või, kui see Teenuses olemas, siis “vidina haaramis ja manustamis” funktsioon, et Teenuse vidin “haarata” ja manustada, taasavaldada, hallata ja/või kuvada sellist Teenusevidinat oma Isiklikus sotsiaalmeedias;
   4. Lõigata ja kleepida teatud koodi, mis on Teenuse kaudu eranditult teile kättesaadavaks tehtud ja/või kui Teenus tagab “vidina haaramise ja manustamise” funktsiooni, et “haarata” Teenusevidin, et kui kohaldatav, selline kood ja/või Teenusevidin oma sõpradele edasi saata, et and saaksid selles sisalduvat Teenust ja Sisu näha ja/või, kui and seda soovivad, ise manustatud koodi või Teenusevidina oma Isiklikku sotsiaalmeediasse või oma sõpradele edasi saata;
   5. Kui teenusel on valik “Saada sõbrale” või sarnane tööriist, mis lubab algatada ja saata sõbrale e-maili, mis Sisu sisaldab ja tööriist on töökorras, siis kasutage seda päringu esitamiseks, et Teenuse serverid sõnumi teie poolt sõbrale saadaks;
   6. Kui Teenus sisaldab Sisu kõrval olevat “Lae alla” linki (kaasa arvatud, aga mitte ainult pilt, ikoon, taustapilt, laul, video, treiler ja RSS-voog), siis võite alla laadida vaid ühe sellise Sisu ühte Seadmesse;
   7. Laadige alla, installige ja kasutage üht mistahes tarkvara koopiat, kaasa arvatud äpid, mille teile Teenuse (“Tarkvara”) kaudu Seadmes kättesaadavaks teeme, kus saate kasutada vaid masinkäivitatavat objektikoodi vormi ühe koopia tegemiseks või varundamiseks; eeldades, et mõistate ja nõustute, et (i) lubades teil Tarkvara alla laadida, ei edasta SPE teile Tarkvara sellise Tarkvara omandiõigust (näiteks te võite omada meediumit, millel Tarkvara salvestatakse, aga Tarkvara omanik (mis võib olla SPE ja/või selle kolmanda osapoole Tarkvara litsentsiandja) saab sellise Tarkvara täieliku omanduse); (II) te ei tohi Tarkvaral põhjal tehtud töid kopeerida, muuta, kohandada, tõlkida mistahes keeled, jaotada ega luua sellest tulenevaid töid ilma SPE eelneva kirjaliku loata; (iii) te ei tohi määrata, rentida, üürida ega laenata Tarkvara mistahes inimesele ega isikule ega üritada seda allüürida, edastada või Tarkvara kellelegi määrata, see tühistab kasutusõiguse; ja (iv) te ei tohi mistahes koodi osa, seotud mõtteid, kasutajaliidese tehnikaid ega Tarkvara algoritme ümber muuta, lahti võtta, ümber ehitada ega üritada neid rekonstrueerida, tuvastada ega identifitseerida, välja arvatud seadusega kohaldatavate piirangute ulatuses;
   8. Kui teile võimaldatud, luua Teenuses registreeritud isiklik konto (ja/või seotud kasutajanimi ja parool) ning suhelge teiste Teenuse kasutajatega Teenustepõhistes jututubades, teadetetahvlil, sotsiaalvõrgustikes, online mitmeinimesemängudes ja/või osalege muudes tegevustes või kasutage muid sarnaseid Teenuse pakutavaid variante;
   9. teenusele teiselt veebilehelt või muust online teenusest, kuni see: (a) viitab ainult mitteärilisele tekstile ega kasuta mistahes Intellektuaalset Omandit, (b) teie veebilehe lingid ja sisu, mis ei viita seostele SPE-ga (või me Sony group ettevõtetele ja filiaale) ega põhjusta mistahes muud segadust ning (c) lingid ja sisu teie veebilehel ei kajasta SPE ega meie Sony group ettevõtteid ega filiaale või mistahes muid vastavaid tooteid ja teenuseid vales, eksitaval ega muul solvaval moel, ega sisalda sisu, mis on ebaseaduslik, ründav, obstsöönne, nilbe, labane, räpane, vägivaldne, ähvardav, ahistav või väärkohtlev või mis rikub mistahes kolmanda osapoole õigusi või on vastuolus mistahes SPE eesmärgiga. SPE jätab endale õiguse mistahes põhjusel ainuisikuliselt Teenusele viitamise õigust piirata ilma sellest eelnevalt teavitamata ega mistahes vastutuseta teie või muu kolmanda osapoole ees;
   10. Mistahes muude SPE tagatud funktsioonide või Kasutajateenuste kasutamine käib vastavalt nendele Tingimustele (kaasa arvatud, piiranguteta, funktsioon luua ja/või kasutada Kasutajate loodud sisu (nagu all defineeritud) ning mistahes rakenduvatele Täiendavatele Tingimustele.
 3. Teiste õigused. Teenuse kasutamisel peate austama teiste, SPE ning meie Sony group ettevõtete ja selle filiaalide intellektuaalset omandit ja õiguseid. Teie autoriseerimata Sisu kasutamine võib olla vastuolus teiste kasutajate ja kohalduvate seadustega ning kuuluda tsiviil- ja kriminaalvastutuse alla. Kui arvate, et teie tööd on Teenuse kaudu rikutud, vaadake allolevat Jaotist 5 
 4. Sisule ja Teenusele ei kehti kõik õigused. Need Tingimused ja kohalduvad Täiendavad tingimused sisaldavad ainult kitsaid, piiratud kasutus- ja ligipääsuõiguseid Teenusele ja Sisule. KÕIK ÕIGUSED, MIS POLE ERANDITULT TEILE TAGATUD, ON SPE NING SELLE LITSENTSIANDJATE JA MUUDE KOLMANDATE OSAPOOLTE OMAD. Mistahes autoriseerimata Sisu ja Teenuse kasutamine mistahes eesmärgil on keelatud.

POSTITATAV SISU

 1. Kasutaja loodud sisu.
  1. Üldine. SPE võib praegu või tulevikus pakkuda TEenuse kasutajatele võimalust luua, koostada, postitada, üles laadida, kuvada, avalikustada, jagada, saata, edastada või muul viisil Teenuse kaudu sisu avalikustada või teha seda vastusena meie veebilehtedele või postitustele mistahes kolmandate osapoolte platvormidel või meie kampaaniate või turunduskampaaniatega seoses mistahes meedias või viisil, või lubada esitada meie lehtedel (näiteks meie Facebookis või muudel sotsiaalmeedia kanalitel vastusena meie tweetidele, loosides või võistlustel või meili kaudu) (kollektiivselt “edasta”) sõnumid, tekstid, illustratsioonid, failid, pildid, graafika, fotod, kommentaarid, vastused, helid, muusika, videod, info, sisu, määrad, ülevaated, andmed, küsimused, soovitused, isikuandmed või muu info või materjalid või ideed, mis siin sisalduvad (edaspidi, välja arvatud SPE Litsentseeritud tegevused, “Kasutaja loodud sisu” või “KLS”). KLS-I võib edastada profiili, foorumite, blogi, teadetetahvlite, sotsiaalvõrgustike, sisuloometööriistade, mängude, sotsiaalsete kogukondade, kontaktisaamistööriistade, e-maili või muude kommunikatsioonifunktsioonide kaudu. Välja arvatud õigused ja litsents, mille selliste Tingimuste ning võimalike Täiendavate Tingimustega tagate, olete vastutav ning säilitate mistahes seadusliku õiguse, omanduse ja huvi, mis teil KLS suhtes on, välja arvatud alltoodu. Olge teadlik, et avalikustatud või sellistes olukordades kättesaadavaks tehtud sisu võib SPE turunduslikel eesmärkidel töödelda ja/või oma teenuseid, tooteid ja turundust parandada.
  2. Kasutaja loodud sisu mitte-konfidentsiaalsus. Kui Teenuses postitatud Privaatsus- ja küpsisepoliitikas või Täiendavates Tingimustes pole teisiti kirjeldatud, nõustute, et (A) TEIE KLS-ILE KOHALDATAVAT SEADUST KASUTATAKSE MEIE POOLT MAKSIMAALSELT MITTE-KONFIDENTSIAALSENA NING MITTEVARALISENA – OLENEMATA KAS MÄRGITE SELLE “KONFIDENTSIAALSEKS”, “VARALISEKS” VÕI SARNASEKS – NING SEDA EI TAGASTATA, NING (B) SEADUSEST MITTETULENEVAS MAKSIMAALSES ULATUSES EI EELDA SPE, ET TAL ON TEIE EGA KOLMANDATE OSAPOOLTE EES SEOSES TEIE KLS-IGA MISTAHES KOHUSTUSI. . Päringu korral tagate sellise sisu õiguste kinnitamiseks vajalikud dokumendid ning kinnitate oma vastavuse nende Tingimuste või mistahes Täiendavate Tingimustega. Tunnistate, et Internet ja mobiilikommunikatsioonid võivad olla ebaturvalised ning kujutada endast turvariski; vastavalt, tunnistate ja nõustute, et avalikustate oma KLS-i omal vastutusel.

   Kommunikatsioonides SPE-ga pidage meeles, et me ei otsi toodetele ega teenustele mistahes soovimatuid ideid ega materjale, ega toodetele või teenustele soovitatavaid parandusi, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, ideid, kontseptsioone, leiutisi, teatrilisi toodanguid, tarkvara ega muul viisil (edaspidi “Soovimatud ideed ja materjalid”). Mistahes teie postitatud soovimatud ideed ja materjalid loetakse KLS-iks ja nende litsents kuulub alltoodud viisil meile. Lisaks, SPE jätab endale kõik üldise publiku liikmete õigused, mis puudutab ka Soovimatuid ideid ja materjale. Teie soovimatute ideede ja materjalide kättesaamine SPE poolt ei tähenda, et SPE tunnistaks nende uudsust, prioriteetsust või originaalsust, ega piira SPE õigust olemasolevaid või tulevasi teie soovimatute ideede ja materjaliga seonduvaid intellektuaalse omandi õigusi vaidlustada.

  3. Teie KLS litsents SPE-l. Kui Privaatsus- ja küpsisepoliitikas  ja Täiendavates Tingimustes (näiteks kampaania ametlikes reeglites) pole teisiti öeldud, mis teie KLS-i maksimaalselt seaduse ulatuses haldavad, tagate käesolevaga, et SPE ja Sony group ettevõtted ja filiaalidele mitte-eksklusiivse, edasiantava, piiramatu, tingimusteta, piiranguteta, ülemaailmse, tagasivõetamatu, igavese, all-litsentsi võimalusega ja kasutustasuta õiguse ja litsentsi kõigi teie KLS osi (ja sellest tulenevaid töid) mistahes viisil ja formaadis või mistahes meediumis või edaspidi arendataval viisil ning praegu tuntud või tulevikus arendatavate tehnoloogiatega kasutada, kopeerida, salvestada, jaotada, taastoota, avalikustada, müüa, taasmüüa, rentida, üürida, allüürida (mitmete tasandite kaudu), kuvada, avalikult esitada, edastada, avalikustada, esitada, tõlkida, kohandada, sellest tulenevaid töid teha või muul viisil kasutada ning sama sisu reklaamida, turundada ja edendada (sellised õigused kestavad 99 aastat territooriumitel, kus igavest luba anda ei saa).
  4. Piiranguteta õigused sisaldavad õigust: (a) sellist KLS-I seadistada, hostida, indekseerida, vahemällu salvestada, arhiveerida, salvestada, digiteerida, tihendada, optimeerida, muuta, ümber vormindada, redigeerida, kohandada, avaldada otsitavas vormingus ning sellise KLS-i eemaldada ning muu materjaliga kombineerida ja (b) kasutada mistahes ideid, kontseptsioone, oskuseid ja KLS-is leiduvaid tehnikaid mistahes eesmärkidel, kaasa arvatud toodete ja/või teenuste arendamine, tootmine ja turundamine. Mõistate, et kohalduva seaduse maksimaalses ulatuses, võib sellised metaandmed, märkused ja sisu eemaldada või neid muuta, kaasa arvatud autoriõiguse haldusinfo ja olete nõus kinnitama ja tõendama, et teil on õigused seda teha. Oma KLS-ga seoses SPE-le tagatavate Privaatsus- ja küpsisepoliitikast tulenevate õiguste edasiseks mõjuks, mille SPE-le oma KLS-I jaoks tagad ja seadusega kohaldatava maksimeerimiseks tagate käesolevaga SPE-le (ja meie Sony group ettevõtetele ja selle filiaalidele) ning nõustute andma SPE-le ( ja meie Sony group ettevõtetele ja selle filiaalidele) tingimusteta, igavese, edastatava, tagasivõetamatu õiguse kasutada ja tarvitada teie nime, isikut ja sarnast seoses mistahes KLS-iga, ilma kohustuseta või tasuta teile (kokkuleppeliselt on see aeg 99 aastat riikides, kus igavest luba anda ei saa). Loobute käesolevaga maksimaalselt seaduses lubatuga ning nõustute loobuma mistahes moraalsetest või sarnastest või võrdsetest õigustest (kaasa arvatud mistahes kohalduvate õiguste piirangud olla tuvastatud autorina, õigusest esitada vastuväiteid halvustavale käitumisele, õigusest mitte olla valesti omistatud, õigusest otsustada, kas KLS peaks olema avalikkusele kättesaadav või õigustest vastuseisule kui KLS-I on kohandatud või muudetud), mis võivad KLS-I puhul olla, isegi kui neid muudetakse või mõjutatakse viisil, mis pole teile vastuvõetav. Kui neist ei saa loobuda, nõustute pöördumatult mitte kasutama selliseid õigusi (kui neid on) viisil, mis segab antud õiguste täitmist. Mõistate, et te ei saa tasusid, summasid, hüvitist ega honorari mistahes selles Sektsioonis 2. A olevate õiguste eest.
  5. SPE eranditu õigus meie teenuseid hallata. Kui Privaatsus- ja küpsisepoliitikas pole kirjeldatud teisiti või seaduse poolt nõutav, võib SPE, aga ei ole kohustatud hindama, jälgima, kuvama, postitama, hoiustama, haldama, aktsepteerima või muul viisil kasutama mis tahes teie KLS-i ning võib ainuisikuliselt keelduda, kustutada, liigutada, ümber vormistada, eemaldada või keelduda KLS-I kasutamisest ilma sellest eelnevealt teavitamata ning teie või kolmandate osapoolte ees seose KLS-Iga vastutust kandmata asjakohasel viisil maksimaalses seaduse ulatuses. Me võime ilma piiranguta eemaldada sisu, mille leiame olevat solvava, obstsöönse, nurjatu, alatu, räpase, vägivaldse, ahistava, ähvardava, väärkohtleva, seadusevastase või muul viisil küsitava või ebakohase, ning võime rakendada kolmandate osapoolte õigusi nende Tingimuste või kohalduvate Täiendavate Tingimuste alusel. Selline teie või teiste poolt postitatud KLS ei tohi Teenuses kunagi olla ning kui see on tuvastatud pole teil õigust muul viisil Teenuses või mujal sellele KLS-ile ligi pääseda, seda arhiivida, hallata, muuta, eemaldada või muul viisil kasutada, välja arvatud Privaatsus- ja küpsisepoliitikas kirjeldatud viisil.
  6. KLS-iga seotud garantiid ja hüvitised.. Iga kord kui mistahes KLS-i toodate, garanteerite, et oled vähemalt vastavalt oma kodukoha seadustele vanem või järelevaataja vanuses või on teil vastavad nõusolekud nende alaealiste vanematelt või hooldajatelt, kes KLS-is on kujutatud või osalevad ja selle järgi olete SKL-is (a) ainuisikuline autor ning intellektuaalse omandi ja muude KLS-I õiguste omanik või on teil seaduslik õigus KLS-i postitada ja SPE-le (ja meie Sony group ettevõtetele ja filiaalidele) õigused anda, et tagate need Tingimuste ja mistahes rakenduvate Täiendavate tingimustega ettenähtud sätted, ilma SPE kohustuseta mistahes kolmanda osapoole nõusolekut hankida ning SPE-poolse kohustuse või vastutuseta; (b) KLS on õige; (c) SKL ei riku SPE Tingimustes sätestatud kasutusviise, ei riku mistahes intellektuaalse omandi või muu kolmanda osapoole õigusi; ja (d) KLS ei ole vastuolus nende Tingimuste ega muude kohaldatavate Täiendavate Tingimustega ega põhjusta vigastusi või kahjusta mistahes inimest. Nõustute kaitsma, hüvitama ja hoidma SPE-d ning meie Sony group ettevõtteid ja selle filiaale ning iga meie ja nende direktorit, ametnikku, agenti, ehitajat, partnerit ja töötajat ohutult ning eemal kaotusest, vastutusest, ähvardustest või päris nõuetest, nõudmisest, kahjudest, kuludest ja kulutustest, kaasa arvatud mõistlikud juriidilised tasud, mis kerkivad seoses mistahes teie KLSiga.
 2. Kohane sisu ja meie rikkumistest teavitamine. Ootame, et KLS oleks asjakohane üldisele vaatajaskonnale, aga ei jälgi seda, ning nõustute teavitama potentsiaalselt solvavast või ebakohasest sisust teavitama. Pange tähele, et KLS pole meie poolt kinnitatud ega heaks kiidetud ning teiste Teenuse kasutajate poolt väljendatud vaated ei esinda tingimata meie vaateid ega väärtusi. Võime pidada tegevuskohta ja sisureegleid Täiendavateks Tingimusteks. Kui avastate mistahes sisu, mis on vastuolus nende Tingimustega või mistahes kohalduvate Täiendavate Tingimustega, võite sellest teda anda siin.

PIIRANGUD TEENUSE JA SISU KASUTUSELE

 1. Teenuse kasutuspiirangud. Nõustute, et te ei: (i) kasuta Teenust mistahes poliitilistel ega ärilistel eesmärkidel (kaasa arvatud, aga mitte ainult, reklaamimiseks, vahendite kogumiseks, tootehindade kogumiseks ja toodete müümiseks) kui te pole Äri ega ole saanud meie eelnevat kirjalikku nõusolekut; (ii) kasuta mistahes metasilte ega muid “peidetud tekste”, mis kasutavad intellektuaalset omandit; (iii) osale Teenuse kaudu või sellega seotud tegevustes, mis üritavad kahjustada indiviide või juriidilisi isikuid või on ebaseaduslikud, solvavad, obstsöönsed, nurjatud, alatud, räpased, vägivaldsed, ähvardavad, ahistavad või kuritahtlikud või on vastuolus kolmandate osapoolte õigustega või muidu SPE poolt küsitavad; (iv) seaduse maksimaalses ulatuses ei tee ümber, võta lahti, muuda ehitust ega ürita ümber ehitada, tuvastada või avastada mistahes allikakoode, algideid, kasutajaliideste tehnikaid ega Teenuse algoritme, mistahes Teenuse allikat või objektikoodi või Tarkvara või teisi tooteid, teenuseid modifitseerida üritades, mis on kättesaadavad mingi Teenuse osa kaudu; (v) ei võta osa tegevusest, mis sekkub kasutaja ligipääsu Teenusele või Teenuse õigesse töösse või kahjustab muul viisil Teenust või SPEd (või meie grupi ettevõtteid või filiaale) või teisi Teenuse kasutajaid; (vi) sekkub või väldib mistahes Teenuse või turvafunktsiooni (kaasa arvatud mistahes digitaalsete õiguste haldusmehhanismid, seadmed või muud sisukaitse või ligipääsukontrolli meetodid) või funktsioone, mis piiravad või võimendavad kasutus- või ligipääsupiiranguid Teenusele, Sisule või KLS-ile; (vii) külvavad või koguvad ja hoiustavad muul viisil infot (kaasa arvatud isikuandmed teiste Teenuste kasutajate kohta, kaasa arvatud e-maili aadressid, ilma nende kasutajate eelneva selgesõnalise nõusolekuta); (viii) üritus Saada Teenusele või muudele arvutisüsteemide või Teenusega seotud võrkudele autoriseerimata ligipääsu läbi paroolikaevamise või muul meetodil; või (ix) muul viisil neid Teenuseid või kohaldatavaid Täiendavaid Tingimusi rikkudes.
 2. Sisu kasutuspiirangud. Nõustute ka, et Teenust kasutades, te: (i) ei jälgi, kogu, kopeeri ega jaga Sisu (välja arvatud standardse otsingumootori tegevuse tulemusena või standardse veebilehitseja kasutamisel), kasutades mistahes robotit, kulgurit, “bot-I”, ämblikku, skreeperit, roomikut, nuhkvara, mootorit, seadet, tarkvara, eraldustööriista või muud automaatset tööriista, utiliite või mistahes manuaalseid protsesse; (II) ei raami ega kasuta raamimistehnikaid sellise Sisu kaasamiseks (kaasa arvatud mistahes pildid, tekst või lehe kujundus); (iii) hoida puutumata kõik kaubamärgid, autoriõigused ja muud sellises Sisus sisalduvad intellektuaalse omandi märkused; (iv) ei kasuta sellist Sisu viisil, millel on autoriseerimata seos mistahes meie või meie litsentsiandja toodete, teenuste või brändidega; (v) ei tee sellises Sisus mingeid muudatusi (peale eraldi lubatud SPE Litsenseeritud lisateenuste kasutust, kui need olemas on); (vi) ei kopeeri, muuda, taastooda, arhiivi, müü, rendi, üüri, vaheta, loo sellest tulenevaid töid, avalikusta originaali ega elektrooniliselt, esita avalikult, kuva, levita, jaota, voogedastada, taasedasta, pange ringlusse ega edastada mistahes kolmandale osapoolele või mistahes kolmanda osapoole rakendusele või veebilehele, ega kasuta muul viisil sellist Sisu visiil peale nende Tingimuste või kohalduvate Täiendavate Tingimustega lubatu või viisil, millele SPE ametnik on eelnevalt kirjaliku loa andnud, või litsentsiandja või sisu omaniku sisu korral; ja (vii) ei sisesta mistahes koodi või toodet, et sellise Sisuga manipuleerida viisil, mis negatiivselt kasutajakogemust mõjutab.
 3. Teenuse ja Sisu kättesaadavus. Seaduse maksimaalses ulatuses võib SPE ainuisikuliselt ilma eelnevalt teavitamata ega vastutust võtmata Teenuse ja/või Sisu (ja mistahes selle funktsioonidele) juurdepääsu katkestada või peatada täielikult või osaliselt mistahes põhjusel.

KONTO LOOMINE

 1. Kui registreerite end või loote meie konto, siis olete ainuisikuliselt vastutav oma ligipääsuandmete ohutuse ja konfidentsiaalsuse ning Seadme ligipääsu piiramise eest kõigi kontol tehtavate tegevuste korral, kui te pole võimeline tõestama, et selline kasutus oli petturlik. Registreeritud konto tohivad teha vaid need isikud, kes on vähemalt teie elukohariigi mõistes täisealised, aga mitte vähem kui 18 aastased. Paroolid peavad olema isiklikud ning teil peab olema unikaalne kasutajanimi (või e-maili aadress), mis ei riku ühegi inimese ega juriidilise isiku õigusi ega ole solvav. Võime tagasi lükata mistahes parooli, kasutajanime või e-maili aadressi kasutamise mistahes põhjusel ning seda ainuisikuliselt. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma registreerimisel esitatud info, selle uuendamise ning haldamise eest. Teid teavitatakse koheselt siin mistahes autoriseerimata teie konto, parooli või kasutajanime kasutamisest või mistahes muust turvariskist. Te ei müü, edastada ega anna kellelegi oma kontot ega oma konto õigusi. Meil on õigus blokeerida kõik kontod ja/või paroolid mistahes ajal, kui te pole meie mõistliku arvamuse kohaselt mistahes nende Tingimuste sätteid täitnud.
 2. Konto võib teha selle konto subjektiks oleva isiku autoriseeritud esindaja. Me ei kontrolli kontosid autentsuse poolelt ega ole vastutavad mistahes autoriseerimata kontode eest, mis Teenuses ilmneda võivad. Mistahes konto loomist või autentsust puudutavate vaidluste korral on meil ainuisikuline õigus, aga me pole kohustatud, selliseid vaidlusi lahendama ilma sellest teavitamata oma äranägemise järgi.

AUTORIÕIGUSTE TÕENDAMISE KORD

 1. Kui olete autoriõiguse omanik, kes tahaks meile märgukirja saata Teenuses postitatud sisu või materjali tuvastamiseks, mis rikuvad õigusi ning tahaksite neid Teenusest eemaldada, võite sellise teate saata, järgides instruktsioone siin.

MÄRGUKIRJAD, KÜSIMUSED JA KLIENDITEENINDUS

 1. Nõustute, et võime teile märgukirju saata või muul viisil meili või teie e-maili (kui see meil on) teavitusi saata, mida oma äranägemise järgi mõistlikuks peame.
 2. Kõik juriidilised märkused peab saatma kirjalikult vastavale Sony Pictures üksusele, mis on märgitud siin.
 3. Kui teil on Teenust puudutavaid küsimusi, võite võtta ühendust SPE klienditeenindusega klikkides siin a täites vormi. Te teadvustate, et klienditeenindus ei saa Tingimusi ega kohalduvaid Täiendavaid Tingimusi muuta ega neist loobuda.

KOLMANDATE OSAPOOLTE TEENUSED; REKLAAMID; SUHTLUS KOLMANDATE OSAPOOLTEGA

 1. Kolmandate osapoolte Sisu ja Veebilehed; Reklaamid. See Teenus võib sisaldada kolmanda osapoolte plugineid, rakendusi, reklaame, tööriistu ja/või muud sisu, ja/või linke kolmanda osapoole veebilehtedele või muudele teenustele, mida ei oma, kontrolli ega opereeri SPE (või meie grupi ettevõtted või filiaalid), kaasa arvatud teenused, mida opereerivad reklaamijad, litsentsiandjad, litsentsisaajad ja teatud kolmandad osapooled, kellel võib olla SPE-ga ärisuhe (edaspidi , “Kolmanda osapoole teenused”). Võime ka hostida meie sisu, äppe ja tööriistu Kolmanda osapoole teenustes. SPE-l pole kontrolli sisu, operatsioonide, poliitika, tingimuste ega muu Kolmanda osapoole teenuste elementide üle ega ole kohustatud neid üle vaatama. SPE ei pea tingimata Kolmanda osapoole teenuseid üle vaatama, kinnitama, heaks kiitma või neid sponsoreerima, samuti mitte mistahes kolmanda osapoole sisu, reklaame, infot, materjale, tooteid, teenuseid või muid üksuseid. Veel enam, SPE ei ole vastutav Kolmanda osapoole teenuste pakutavate, sealt ligipääsetavate, saadud või reklaamitud teenuste või toodete kvaliteedi või edastamise eest.

  MAKSIMAALSES SEADUSE ULATUSES EI OLE SPE EGA MEIE SONY GROUP ETTEVÕTTED JA FILIAALID MINGIL TINGIMUSEL VASTUTAVAD MISTAHES KAHJU VÕI KASU, ÄRI KAOTAMISE, ÄRI TÖÖ HÄIRETE VÕI ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMISE, OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI KINDLA KAO, VIGASTUSE (KAASA ARVATUD ISIKUVIGASTUSED VÕI SURM), NÕUETE, VASTUTUSE VÕI MUU KAHJU EEST, TULENEGU SEE HOOLETUSEST, LEPINGU RIKKUMISEST, LAIMUST, AUTORIÕIGUSTE VÕI MUUDE INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD SELLES KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSTES LEIDUVA INFO VÕI SISU AVALIKUSTAMINE, JAOTAMINE VÕI ÄRAKASUTAMINE.  

  Kõik Kolmanda osapoolega seotud tegevused kuuluvad Kolmanda osapoole teenuste eraldi tingimuste alla, kaasa arvatud privaatsuspoliitika ja kasutustingimused, mille peaksite enne sellistes tegevustes osalemist läbi lugema.

  1. Apple ja muud platvormid ja seaded. Kui kasutate Teenust Apple, Android, Google, Microsoft Windows või muude kolmanda osapoole platvormidel või teenustel, siis rakendub sellisele ligipääsule ja kasutusele Kolmanda osapoole teenuste omad tingimused ja poliitikad.
  2. Suhtlus kolmandate osapooltega. Mistahes suhtlus, kirjavahetus, tegevused või tehingud, mis teil Teenuse kaudu (kaasa arvatud Kolmanda osapoole teenused või reklaamid) on ainult teie ja kolmanda osapoole vahelised (kaasa arvatud kolmanda osapoole reklaamide, maksete, kauba kohaletoimetamise, garantiide (kaasa arvatud tootegarantii), privaatsuse ja andmete ohutuse ja muuga seotud probleemid). SPE JA MEIE SONY group ETTEVÕTTED JA FILIAALID LOOBUVAD IGASUGUSEST KOLMANDA OSAPOOLTEGA SEOTUD VASTUTUSEST.

VASTUTUSE PIIRANGUD

 1. Mitte miski neis Tingimustes ei välista ega piira meie vastutust:
  1. meie hooletuse tõttu tekkinud surm või isikuvigastused;
  2. pettus või petturlik valeesitlus; ja
  3. mistahes juhul, kui oleks meie poolt ebaseaduslik meie vastutust välistada või piirata.
 2. Meie Teenuses olev sisu on mõeldud ainult üldinfoks. See pole nõuanne, millele toetuma peaksite. Enne meie Teenuse sisu alusel olevate tegevuste algatamist või nende peatamist, peate saama professionaalset või spetsialisti nõu. Kuigi pingutame oma Teenuse uuendamiseks, ei väida me, garanteeri ega kinnita, ei selgesõnaliselt ega kaudselt, et Teenuse sisu on täpne, täielik või ajakohane.
  1. Kui olete tarbija:
   1. mitte miski neis Tingimustes ei mõjuta teie riiklikke ega muid rakenduvaid juriidilisi või lepingulisi õigusi. Nõu riiklike õiguste kohta (kaasa arvatud aga mitte ainult garantiid ja tootegarantiid) on kättesaadavad kohalikus Kodanike nõuandebüroos, Kauplemisstandardite büroos või võrdväärses kohalikus tarbijakaitseasutuses; ja
   2. pakume Teenust ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. TE NÕUSTUTE MITTE TEENUST VÕI SELLE SISU KASUTAMA MISTAHES REKLAAMI VÕI ÄRILISEL EESMÄRGIL JA MAKSIMAALSES SEADUSE ULATUSES, ME POLE VASTUTAVAD MISTAHES KAHJU VÕI KASU EEST, ÄRILISE KAOTUSE, ÄRITEGEVUSE HÄIRETE VÕI ÄRIVÕIMALUSTE KAOTAMISE EEST.
  2. Kui olete Äri, siis me ei ole mingil tingimusel vastutavad lepinguliste, õigusrikkumiste (ka hooletus), raske hooletuse, riiklike kohustuste korral või muul juhul, mis nende Tingimustega seotud on: (a) kasu, müügi, ärilise või hüvitise kadu; (b) andmete kadu või korruptsioon, info või tarkvara; (c) ärivõimaluste kadu; (d) eeldatavate säästude kadu; või (e ) hea tahte kadu; või (f) mistahes kaudne või põhjuslik kadu, igal juhul maksimaalses seaduse ulatuses.
 3. Vastavalt Jaotisele 8A on meie maksimaalne koondvastutus nende tingimuste ja/või teenuse alusel ja/või nendega seoses (olgu siis lepingust, lepinguvälistusest (sh hooletusest) või muul viisil ja kas ennustatav või mitte) seoses kõigi meie ametnike, töötajate, agentide, töövõtjate, alltöövõtjate, kontserni ettevõtete või sidusettevõtete tegevus, tegevusetus (sealhulgas hooletus), kohustuslike kohustuste rikkumine või garantii rikkumine on seadusega lubatud maksimaalses ulatuses piiratud, teenuste uuesti osutamise kuludele või teenuste uuesti osutamise mõistlike kulude tasumisele, kuid mitte mingil juhul üle 100 USA dollari (100 USA dollari) või samaväärse summa mis tahes muus valuutas.
 4. SIIN ESITATUD INFO JA SISU TÖÖTAB “ON NAGU ON” PÕHIMÕTTEL. SPE JA MEIE SONY group ETTEVÕTTE  JA FILIAALID EI TEE ESITLUSI, ANNA GARANTIISID, TINGIMUSI, EI VÕTA KOHUSTUSI, EGA VÄLJENDA MIDAGI EGA TEE VÄITEID, EI VIITA RIIKLIKELE VÕI ÜLDSEADUSTELE, KAUBANDUSLIKULE, KOHANDATUD VÕI MUULE KASUTUSELE, MIS ON SEOTUD TEENUSTE VÕI SELLE SISUGA. spe ja meie SONY group ettevõtted JA filiaalid, SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES, LOOBUVAD KÕIGIST ESINDAMISTEST, GARANTIIDEST, TINGIMUSTEST, KOHUSTUSTEST, OLGU OTSESTEST VÕI KAUDSETEST, VÕI MIS TULENEVAD RIIKLIKUST VÕI ÜLDSEADUSEST, KAUBANDUSLIKUST, KOHANDATUD VÕI MUUL VIISIL KASUTAMISEST, KAASA ARVATUD, AGA MITTE AINULT, KAUBANDAVUS VÕI SOBIVUS MÕNEL KINDLAL EESMÄRGIL. MEIE TEENUSEID KÜLASTADA ÜRITADES VÕI KASUTADES TEADVUSTATE SELGELT, ET SPE JA MEIE SONY group ETTEVÕTTED JA FILIAALID EI GARANTEERI, ESITA EGA LOO TINGIMUSI SISU SUHTES, KAASA ARVATUD, AGA MITTE AINULT, AJAKOHASUS, TÄPSUS VÕI TÄIELIKKUS; JA (ii) teenusekasutajatele teenuse pakkumise osana lisab spe ja meie SONY group ettevõtted ja filiaalid linke kolmanda osapoole veebilehtedele, mille üle meil kontroll puudub. spe ja meie SONY group ettevõtted ja filiaalid ei esita ühtki toodet, teenust, sisu või sellise kolmanda osapoole veebilehe sisu asjakohasust puudutavaid garantiisid ega esitusi, ning loobute siin tagasivõtmatult mistahes nõuetest spe ja meie SONY group ettevõtete  ja filiaalide vastu selliste kolmanda osapoole veebilehtede osas.
 5. VÄLJA ARVATUD KUI TEENUSES POLE ERALDI NII VÄIDETUD JA SEE POLE SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, SIIS EI KANNA EI SPE EGA MEIE SONY group ettevõtted JA FILIAALID EGA MISTAHES VASTAVAD DIREKTORID, TÖÖTAJAD VÕI MUUD ESINDAJAD VASTUTUST KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD TEENUSTEGA VÕI HÜPERLINGIGA VEEBILEHEGA. SEE ON LAIAULATUSLIK VASTUTUSE PIIRANG, MIS KEHTIB KÕIGILE KAHJUDELE, KAASA ARVATUD (AGA MITTE AINULT) KOMPENSATOORSED, OTSESED, KAUDSED VÕI PÕHJUSLIKUD KAHJUD, ANDMEKADU, SISSETULEK VÕI KASUM, KAHJUM VÕI KAHJU VARALE NING KOLMANDATE OSAPOOLTE NÕUDED.

KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

NEID TINGIMUSI REGULEERIB CALIFORNIA SEADUS, VÄLJA ARVATUD SEADUSEGA KEELATUD VIISID. See tähendab, et seoses teie juurdepääsuga teenusele ja selle kasutamisega ning mis tahes sellest tulenevate või sellega seotud vaidluste või nõuete puhul kehtivad California seadused, välja arvatud juhtudel, kui kohaldatavad seadused on keelatud, ning nõustute isikliku jurisdiktsiooniga ja loobute kõigist vastuväidetest teie elukohariigi ebamugava foorumi kohta nagu lähtub allolevast Jaotisest 10 Pooled nõustuvad järgima teie elukohariigi seaduste kohaldatavaid kohustuslikke sätteid. Mitte miski nendes tingimustes ei mõjuta teie kui tarbija õigusi tugineda kohalike seaduste sellistele kohustuslikele sätetele.

VAIDLUSED JA NENDE LAHENDAMINE

 1. Kõik vaidlused või nõuded, mis tulenevad või on seotud nendest tingimustest, nende jõustamisest, vahekohtunikust või tõlgendamisest, esitatakse lõplikule ja siduvale vahekohtule, mis leiab aset California osariigis Los Angelese maakonnas ühe vahekohtuniku ees kooskõlas California seadustikuga. Tsiviilkohtumenetluse §1280 järgi, välja arvatud juhul, kui see on teie elukohajärgse jurisdiktsiooni kohaldatavate seadustega keelatud, toimub selline vahekohtumenetlus teie elukohariigis. Vahekohtunik valitakse poolte vastastikusel kokkuleppel või kui pooled ei jõua kokkuleppele, siis kriipsutatakse JAMS-i nimekirjas järjest vahekohtunikke. Vahekohus on konfidentsiaalne ja menetlus üldsusele suletud. Vahekohtunik annab kirjaliku arvamuse, milles esitab olulised järeldused ja järeldused, millel vahekohtuniku otsus põhineb. Pooled jagavad võrdselt vahekohtuniku tasud ja vahekohtu kulud ning kõik muud vahekohtu istungiga seotud kulud (arvestades, et kumbki pool kannab oma deponeerimis-, tunnistaja-, eksperdi- ja advokaaditasud ning muud kulud samas ulatuses, kui asja arutatakse kohtus). Miski selles Jaotises ei mõjuta kummagi poole võimet taotleda igal ajal kohtult ettekirjutust või õiglast õiguskaitset, kuivõrd seda ei välista mõni käesolevate tingimuste säte. Kui see jaotis 10 (A) tunnistatakse tühiseks või muul viisil jõustamatuks, tuleb mis tahes nõue läbi vaadata ja otsustada asjakohase kohtumenetluse kaudu, arvestamata mis tahes õiguse valikut või kollisioonipõhimõtteid, võttes arvesse Jaotist 9, a mitte vahekohtus.
 2. Ettekirjutuse alusel hüvitamise piirang. KOHALDATAVA SEADUSE TÄIES ULATUSES, KUI VÄIDATE, ET OLETE KOGENUD KAHJU, KAHJUMIT VÕI VIGASTUSI SEOSES TEENUSE KASUTAMISEGA, SIIS EI PEETA KAHJUSID PARANDAMATUTEKS EGA PIISAVALT, ET TEILE HÜVITIST VÕI MUUD VÕRDSET KERGENDUST PAKKUDA, SEE TÄHENDAB, ET NÕUSTUTE SEOSES NÕUDEGA, MITTE OTSIMA, NING TEIL EI LUBATA SÄILITADA, MISTAHES KOHTU VÕI MUUD TEGEVUST, MIS VÕIB SEKKUDA VÕI ENNETADA VEEBILEHE, RAKENDUSE, SISU, KLS-I, TOOTE, TEENUSE VÕI INTELLEKTUAALSE OMANDI ARENDUST VÕI KASUTAMIST, MIS KUULUB MISTAHES SPE OSAPOOLELE (KAASA ARVATUD TEIE LITSENTSEERITUD KLS) VÕI SPE OSAPOOLE LITSENTSIANDJALE. Eelneva üldistust piiramata loobute käesolevaga pöördumatult mis tahes õigusest või õiguskaitsevahendist taotleda ja/või saada ettekirjutust või muud õiglast leevendust või korraldust seoses ja/või keelata või piirata või muul viisil tootmist kahjustada. SPE, selle emaettevõtete, tütarettevõtete ja sidusettevõtetega seotud mis tahes filmi, lavastuse või projekti levitamine, näitamine või muul viisil kasutamine või mis tahes reklaami kasutamine, avaldamine või levitamine seoses sellise filmi, lavastuse või projektiga. Võite siiski loobuda avaliku ettekirjutuse hüvitamise nõuete vahekohtumenetlusest. Kui teete seda, ei saa teie ega SPE nõuda, et teine ​​osaleks vahekohtumenetluses mis tahes avaliku ettekirjutuse kohaldamise nõude lahendamisel ning teil jääb õigus esitada selliseid hagisid pädevas kohtus. Loobumiseks peate meid teavitama kirjalikult 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil teile esmakordselt see vahekohtu säte kehtima hakkas, ning lisama oma nime ja elukoha aadressi, e-posti aadressi ja selge avalduse, et soovite loobuda ja tegema avaliku ettekirjutuse vahekohtumenetluses. Kõik loobumistaotlused tuleb saata aadressil: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Kui kohus või vahekohtunik otsustab, et mõnda selle jaotise piirangut ei saa konkreetse maksuvabastuse nõude puhul jõustada, tuleb see nõue (ja ainult see nõue) vahekohtust eraldada ja selle võib esitada kohtusse vastavalt jaotise 10 punktile A.).
 3. Ühistegevusest loobumine. Nii teie kui ka SPE loobute õigusest algatada vaidlusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, California tarbijate privaatsusseaduse, telefonitarbijakaitse seaduse, video privaatsuse kaitse seaduse, laste võrguprivaatsuse kaitse seaduse või sarnaste teie riigis kehtivate seaduste alusel. elukoha, klassi-, koond-, esindus-, kollektiiv- või eraadvokaadihagi või osaleda üld-, koond-, esindus-, kollektiiv- või eraadvokaadi hagis, mis on seotud kellegi teise esitatud vaidlustega. Olenemata JAMS-i kõikehõlmavate vahekohtu reeglite ja protseduuride mis tahes vastupidisest sättest, ei ole vahekohtunikul õigust ega jurisdiktsiooni arutada vahekohtus kohtuasja, konsolideeritud, esindaja või eraadvokaadi hagi või konsolideerida või muul viisil kombineerida erinevate isikute vaidlusi ühte menetlusse. Olenemata ülaltoodud vahekohtu sättest, kui selle jaotise 10 klassi-, kollektiiv-, esindaja- ja erajuristi nõuetest loobumist käsitlev säte osutub tühiseks või muul viisil jõustamatuks, tuleb iga selline klassi-, kollektiiv-, esindaja- või erajuristi nõudeid arutada ja otsustada asjakohase kohtumenetluse kaudu vastavalt Jaotisele 9, ja mitte vahekohtus.
 4. Piiratud aeg nõuete esitamiseks.MAKSIMAALNE KOHALDATAVA SEADUSE POOLT LUBATUD AEG, KUI TEIE ELUKOHA RIIGI SEADUSANDLUS EI NÄE ETTE PIKEMAT AJAPERIOODI VÕI KUI TAHATE ESITADA ÜLDNÕUET (AGA MITTE IP-VAIDLUST) TEISTE VASTU, SIIS PEATE SEDA TEGEMA ÜHE (1) AASTA JOOKSUL PÄRAST VAIDE TEKET – VÕI SEE MUUTUB IGAVESEKS KEHTETUKS.

MUUDATUSED TINGIMUSTES

Veenduge, et vaatate Tingimused ja kohalduvad Täiendavad Tingimused üle iga kord kui Teenust kasutate (vähemalt enne iga tehingut või postitust). ME VÕIME NEID TINGIMUSI MUUTA, KAASA ARVATUD, AINULT NÄITENA, KOHALDUVA SEADUSE VÕI KOHTUPRAKTIKA VÕI TURUTINGIMUSTE MUUDATUSE TÕTTU VÕI TAGAMAKS TEENUSE PAREMAT FUNKTSIONAALSUST. ME TEAVITAME TEID UUTEST TINGIMUSTEST NEED TEENUSESSE POSTITADES VÕI E-MAILI TEEL (VÕI MUUL MÕISTLIKUL TEAVITUSVIISIL, MILLE VALIME) JA TEIE TEENUSE KASUTAMISE JÄTKAMINE PÄRAST SELLIST TEAVITUST TÄHENDAB LEPINGU JÄTKAMIST UUTE TINGIMUSTEGA UUEL KASUTAMISEL JA TEHINGUTES. Mistahes Tingimused või Täiendavad Tingimused jõustuvad alates uuest kasutamisest ja tehingutest pärast nendest postitamist, või kui see juhtub hiljem, siis täpsustatakse seda aega teavituses. Kui teavitus on uus, muudetud või avastab kohus või tribunal täiendavad tingimused, mis on ebapiisavad, siis jätkub eelmine leping kuni avaldatakse uus leping. Keelduda saab mistahes uutest, muudetud või täiendavatest tingimustest Teenuse kasutamise lõpetades.

ÜLDSÄTTED

 1. SPE nõusolek või heakskiit. Kõigile nende Tingimuste või kohalduvate Täiendavate Tingimuste sätetele, mis tagavad SPE-le õiguse nõusolek või heakskiit anda, või lubavad SPE-l kasutada “ainuisikulist õigust”, võib SPE seda õigust kasutada ainuisikuliselt ja absoluutses diskretsioonis, et seadust täies ulatuses kasutada. Ühtki SPE nõusolekut või heakskiitu ei saa olla ilma SPE eelneva kirjaliku nõusolekuta, mille on allkirjastanud SPE ametnik.
 2. Hüvitis. Nõustute ja käesolevaga kaitsete (kui SPE seda nõuab) hüvitama ja hoidma SPE-d ja nende otseseid ja kaudseid emafirmasid, tütarettevõtteid, filiaale, kaasa arvatud meie Sony group ettevõtteid ning iga nende vastavat töötajat, direktorit, liiget, juhatajat, aktsiaomanikku, agenti, edasimüüjat, litsentsiandjat, litsentsisaajat, ehitajat, klienti, mantlipärijat ja määratud isikut (edaspidi “SPE osapooled” ja individuaalselt “SPE osapool”) ohutuna kõigist ja mistahes nõuetest, kahjudest, kahjumist, kuludest, uurimistest, vastutusest, hinnangutest, trahvidest, karistustest, menetlustest, intresist ja kuludest (kaasa arvatud juriidilised tasud), mis tulenevad otseselt või kaudselt nõudest või seotud nõudest, hagist, tegevusest, nõudmisest või muust SPE osapoolel vastasest menetlusest või uurimise, kaitse või nõude lahendamise osana, mis tulenevad või on seotud siin või hiljem: (i) teie KLS-I kasutamine meie või meie määratud isikute või litsentsisaajate poolt vastavalt nendele Tingimustele või rakenduvatele Täiendavatele Tingimustele või teie KLS, mis mingil viisil nendele Tingimustele ei vasta; (ii) teie Teenuse kasutamine ja tegevused seoses Teenusega on seotud nende Tingimuste või kohalduvate Täiendavate Tingimuste rikkumise või väidetava rikkumisega; (iii) teiepoolne nende Tingimuste või kohalduvate Täiendavate Tingimuste rikkumine või väidetav rikkumine (iv) teiepoolne mistahes seaduste, reeglite, regulatsioonide, koodide, sätete, määruste või mistahes riiklike või kvaasivalitsusasutuste käskude rikkumine seoses Teenuste kasutamisega või teie tegevustega, mis on seotud Teenuse kasutamisega; (v) (v) teie Seadmesse saadetud info või materjal, isegi kui see pole teie poolt esitatud, mis rikub, on vastuolus või väärkohtleb mistahes autoriõiguse, kaubamärgi, kaubandussaladuse, patenti, avalikkuse, privaatsuse või muid isiku või juriidiliste isikute õiguseid; (vi) mistahes teiepoolne vääresitus; ja (vii) SPE Osapoolte infokasutus, mille meile annate (kaasa arvatud teie KLS) (edaspidi “Nõuded ja kaotused”). Te teete täielikku SPE osapoolte nõutud koostööd, et kaitsta mistahes Nõudeid ja kaotuseid. Vaatamata eeltoodule säilitavad SPE osapooled ainuõiguse arveldada, teha kompromisse ja tasuda kõik nõuded ja kahjud. SPE osapooled jätavad endale õiguse võtta endale ainuõiguslik kaitse ja kontroll mis tahes nõuete ja kahjude üle. Te ei lahenda nõudeid ega kaotusi ilma SPE osapoole ametniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 3. Teenuse töö; Toodete ja Teenuste kättesaadavus; Rahvusvahelised probleemid. SPE ei ei kinnita, et Teenus on asjakohane ja kättesaadav kasutamiseks väljaspool nende Tingimuste ja Täiendavate Tingimustega määratud territooriume. Kui kasutate Teenust muust asukohast, siis teete seda oma initsiatiivil ja olete vastutav kohalike seaduste täitmise eest, mis puudutab Internetikäitumist ja aktsepteeritavat sisu, kui kohalik seadused sellele kohalduvad.
 4. Viirused. Me ei garanteeri, et meie Teenus on vaba lutikatest ja viirustest. Te olete vastutav oma Seadmete, infotehnoloogia, arvutiprogrammide ja platvormide seadistamise eest, millega Teenust kasutate. Teil peaks olema oma viirustõrjetarkvara. Te ei tohi meie Teenust teadlikult viirustele, troojale, ussidele, loogikapommidele ega muudele materjalidele avalikustada, mis on kahjulikud või tehnoloogiliselt kahjulikud. Te ei tohi üritada Saada autoriseerimata ligipääsu meie Teenusele, serverile, kus Teenus asub või mistahes meie Teenusega seotud serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi meie veebilehete teenuse keelamise rünnaku või hajutatud teenuse keelamise rünnaku kaudu rünnata. Seda sätet rikkudes võib tegu olla kriminaalse tegevusega. Me teavitame sellisest rikkumisest vastavat õiguskaitseorganit ning teeme nendega koostööd, paljastades neile teie identiteedi kui see seaduse järgi vajalik on. Sellise rikkumise korral, peatub koheselt teie õigus meie Teenust kasutada.
 5. Ekspordikontroll. Te olete vastutav kõigi nii riiklikult kui välismaal kohalduvate kaubandusregulatsioonide ja seaduste täitmise eest. Välja arvatud nagu USA seadusega autoriseeritud, nõusute ja garanteerite, et ei ekspordi ega taasekspordi Teenuseid mistahes riiki, isikule, juriidilisele isikule või lõppkasutajale, kes on USA ekspordikontrolli või sanktsioonide subjekt.
 6. Eraldatavus; Tõlgendamine. Kui nende Tingimuste või mistahes kohalduvate Täiendava Tingimuste sätted on mingil tingimusel valed, ebaseaduslikud, tühised või kohtu või kompetentse jurisdiktsiooni vahekohtuniku poolt ettenägematud, siis loetakse see säte nendest Tingimustest või kohalduvatest Täiendavatest Tingimustest eraldatavaks ja selle sätte kehtetus ei mõjuta ülejäänud Tingimuste ega kohalduvate Täiendavate Tingimuste kehtivust ega jõustamist. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses nõustute ja loobute kõigist kohaldatavatest seadustest ja tavaõigusest, mis võivad lubada lepingut tõlgendada selle koostaja vastu.
 7. Uurimine; Lõpetamine; Ellujäämine. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses jätab SPE endale piiranguteta õiguse: (i) uurida teenuse või selle infotehnoloogia või muude süsteemide või võrkude võimalikke rikkumisi, (ii) uurida käesolevate tingimuste mistahes võimalikke rikkumisi ja mistahes kohaldatavaid lisatingimusi, (iii) uurima teavet, mille SPE on saanud vastavalt oma its Privaatsus- ja küpsisepoliitikale  seoses kriminaalseaduste järgimisega, (iv) kaasama õiguskaitse- ja samalaadseid asutusi ning tegema nendega koostööd eelnimetatud asjaolude uurimisel, (v) esitada vastutusele nende tingimuste ja kohaldatavate lisatingimuste mistahes rikkumine ja (vi) katkestada teenus kas täielikult või osaliselt või peatada või lõpetada teie juurdepääs sellele täielikult või osaliselt, sealhulgas mistahes kasutajakontodele või registreeringud igal ajal, ette teatamata, mis tahes põhjusel ja ilma kohustusteta teie või kolmandate isikute ees. Peatamine või lõpetamine ei mõjuta teie kohustusi SPE ees nende tingimuste või mistahes kohaldatavate lisatingimuste alusel. Kui teie juurdepääs teenusele peatatakse või lõpetatakse või SPE-lt teavituse ning nõustute viivitamatult kõigi teile kehtivate nende tingimuste või kohaldatavate lisatingimuste alusel, et lõpetate viivitamatult teenuse kasutamise. Nende tingimuste ja kõigi kohaldatavate lisatingimuste sätted, mis oma olemuselt peaksid teie peatamise või lõpetamise ajal kehtima, jäävad kehtima. Saate igal ajal teenuse kasutamise lõpetada või oma konto sulgeda. Kui kohus peab meiepoolset lõpetamist või peatamist ebaõiglaseks, kehtib eelnev kokkulepe seni, kuni leping lõpetatakse piisava etteteatamistähtajaga.
 8. Määramine. SPE võib oma õigused ja kohustused nende Tingimuste ja mistahes kohalduvate Täiendavate Tingimuste alusel osaliselt või tervikuna määrata mistahes osapoolele mistahes ajahetkel ilma sellest teavitamata, aga see ei mõjuta teie nendest Tingimustest tulenevaid õiguseid ega kohustusi. Neid Tingimusi ega kohalduvaid Täiendavaid Tingimusi ei tohi teile määrata ja te ei tohi neid delegeerida ilma SPE ametniku eelneva kirjaliku loata.
 9. Täielik leping. Need Tingimused ja mistahes kohalduvad Täiendavad Tingimused peegeldavad teie ja meie vahelist lepingut, mis puudutab teie Teenusekasutust ning asendavad kõiki eelnevaid Teenusega seotud lepinguid, esitusi, garantiisid, kindlustusi ja diskussioone.
 10. Loobumist ei toimu. Välja arvatud nendes tingimustes või mis tahes kohaldatavates lisatingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, (i) ükski teie või SPE ebaõnnestumine või viivitus mis tahes käesolevate õiguste, volituste või õiguskaitsevahendite kasutamisel ei tähenda sellest või mis tahes muust õigusest, volitusest või abinõust loobumist. parandusmeetme ja (ii) ükski nende tingimuste või mis tahes kohaldatavate lisatingimuste sättest loobumine või muudatus ei kehti, välja arvatud juhul, kui see on kirjalik ja sellele on alla kirjutanud pool, kelle suhtes loobumist või muudatust taotletakse.
 11. Vaidluste lahendamine veebis. Kui elate Euroopa Liidus või Ühendkuningriigis ja soovite saada veebis vaidluste lahendamise kohta rohkem infot, siis minge sellele Euroopa Komisjoni veebilehele: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. See link on olemas vastavalt Euroopa Parlamendi ja Konsiiliumi Regulatsiooni (EU) No 524/2013 alusel vaid informatiivsetel eesmärkidel. Me pole kohustatud ega andnud nõusolekut veebi teel vaidluste lahendamises osalemiseks.

//Lõpptingimused//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. or its applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.