Pereiti į pagrindinį turinį

NAUDOJIMO SĄLYGOS

Įsigaliojimo data: 27 July, 2022

Įvadas

Šios naudojimo sąlygos („toliau“ – „Sąlygos“) taikomos „Sony Pictures Entertainment" („Sony Corporation" padalinys) svetainėms, internetinėms paslaugoms, programinei įrangai ar programėlėms (toliau – Paslaugos), kuriose pateikiama nuoroda į šias Sąlygas. Šiose sąlygose „SPE“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“ reiškia „Sony Pictures Entertainment“ subjektus. Kartu su „Sony Pictures Entertainment Inc.“ už konkrečią paslaugą atsakingą SPE subjektą (toliau – „duomenų valdytojas“) galima rasti paspaudus čia. „Sony Pictures Entertainment Inc.“ įmonės biurai yra adresu 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 JAV. Priimdami šias Sąlygas arba lankydamiesi atitinkamoje Paslaugoje ar kitaip ja naudodamiesi (priklausomai nuo aplinkybių), sutinkate priimti ir laikytis šių Sąlygų bei visų taikomų Papildomų sąlygų (kaip apibrėžta toliau) ir patvirtinate, kad jas perskaitėte ir supratote. Jūs taip pat pripažįstate, pritariate ir sutinkate su mūsų duomenų tvarkymo praktika, kaip aprašyta mūsų Privatumo ir slapukų politika ir visose kitose sąlygose,  paskelbtose atitinkamoje Paslaugos dalyje. 

 

Kai šiose Sąlygose kalbame apie „jus“ arba „jūsų“, turime omenyje:

 • jei esate vartotojas – asmenį, kuris naudojasi Paslauga tikslu, kuris visiškai arba daugiausia nesusijęs su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija; ir
 • jei nesate vartotojas: a) įmonę, kurią galite įpareigoti; arba b) asmenį, naudojantį Paslaugą tikslais, kurie nėra visiškai ar iš esmės nesusiję su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija (kiekvienu atveju „Įmonė“). 

Šios Sąlygos turi įtakos jūsų juridinėms teisėms, atsakomybei bei įsipareigojimams ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga. Į jas įeina įvairūs apribojimai ir išimtys, taip pat jurisdikcijos išlyga, reglamentuojanti ginčų sprendimo vietą. Jei nenorite laikytis šių ir bet kurių papildomų sąlygų, nesinaudokite Paslauga ir pašalinkite visus Paslaugos atsisiuntimus bei programas.

Papildomos sąlygos

Kai kuriais atvejais tam tikroms Paslaugos dalims taikomos papildomos arba kitokios Paslaugoje paskelbtos sąlygos (atskirai ir bendrai vadinamos „Papildomomis sąlygomis“). Jei tarp šių Sąlygų ir bet kurių Papildomų sąlygų yra prieštaravimų, pirmenybė teikiama šioms Sąlygoms, nebent Papildomose sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.

Šių sąlygų atnaujinimai ir papildomos sąlygos

Šias Sąlygas ir Papildomas sąlygas galime keisti paskelbdami naujas arba pakeistas sąlygas Paslaugoje, kaip išsamiau paaiškinta čia.  Jei po bet kokio tokio pakeitimo toliau naudojatės Paslauga, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistomis Sąlygomis ir taikomomis Papildomomis sąlygomis. Negalite keisti šių Sąlygų.

NUOSAVYBĖS TEISĖ IR JŪSŲ TEISĖS NAUDOTIS PASLAUGA IR TURINIU.

 1. Nuosavybė. Paslauga ir visas jos turinys (toliau – „Turinys“), įskaitant visas autorių teises, patentus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, prekių pavadinimus ir visas kitas intelektinės nuosavybės teises į Paslaugą ir Turinį (toliau – „Intelektinė nuosavybė“), priklauso arba yra kontroliuojami SPE, mūsų „Sony“ grupės bendrovėms ir susijusioms įmonėms, mūsų licencijų teikėjams ir tam tikroms kitoms trečiosioms šalims. Visos teisės, nuosavybės teisės ir interesai į Turinį ir intelektinę nuosavybę, prieinamą per Paslaugą, yra SPE, mūsų „Sony“ grupės bendrovių ir susijusių įmonių, mūsų licencijų teikėjų ar tam tikrų kitų trečiųjų šalių, ir yra tiek, kiek įmanoma, saugoma visų galiojančių autorių teisių, prekių ženklų, patentų ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės ir nesąžiningos konkurencijos teisių bei įstatymų, įskaitant jūsų gyvenamosios šalies ar tarptautinių įstatymų. SPE priklauso autorių teisės į paslaugoje esančio Turinio atranką, kompiliavimą, surinkimą, išdėstymą ir tobulinimą. 
 2. Jūsų teisės naudotis Paslauga ir Turiniu.
  1. Jūsų teisė naudotis Paslauga ir Turiniu priklauso nuo to, ar griežtai laikotės šių Sąlygų ir Papildomų sąlygų. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų teisę naudotis Paslauga ir Turiniu, jei pažeidžiate šias Sąlygas arba bet kurias Papildomas sąlygas, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai.  Lankydamiesi Paslaugose arba jomis naudodamiesi, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jūsų prieiga ar naudojimasis jomis atitinka jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijoje galiojančius įstatymus. Šios teisės yra neišimtinės, ribotos ir bet kuriuo metu mūsų nuožiūra atšaukiamos be išankstinio įspėjimo ar atsakomybės, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai. Kadangi jūsų teisė naudotis Paslauga ir Turiniu yra jūsų asmeninė teisė, negalite jos nei perleisti, nei perduoti; bet koks bandymas tai padaryti yra niekinis. Tik asmeniniam, nekomerciniam, teisėtam naudojimui (toliau kartu vadinami „SPE licencijuotais elementais“) galite:
   1. rodyti, peržiūrėti, naudoti ir atkurti Turinį kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame įjungtame arba leidžiamame įrenginyje (toliau  – „Įrenginys“) ir (arba) atsispausdinti vieną Turinio kopiją (išskyrus pirminį ir objektinį kodą neapdorota forma ar kitu būdu), kai jis jums rodomas;
   2. transliuoti bet kokį taikytiną Turinį naudojant bet kurį iš Paslaugoje pateiktų valdiklių ir (arba) kitų skaitmeninių srautinių interneto vaizdo įrašų grotuvų, jei tokių yra (bet kuris toks valdiklis ar kitas skaitmeninis srautinių interneto vaizdo įrašų grotuvas vadinamas „Paslaugos valdikliu“);
   3. iškirpti ir įklijuoti tam tikrą kodą, kuris jums aiškiai pateiktas per Paslaugą (nesvarbu, ar tokia funkcija nurodyta kaip „dalijimosi“ funkcija, ar ne), kad galėtumėte įterpti, pakartotinai paskelbti, tvarkyti ir (arba) rodyti konkretų turinį, su kuriuo toks kodas susijęs, savo asmeniniame, individualiai pritaikytame (-uose) socialinių tinklų tinklalapyje (-iuose), interneto tinklaraštyje (-čiuose), arba mikrotinklaraštyje (-čiuose) (toliau kartu – jūsų „asmeninė socialinė medija“, į kurios apibrėžimą aiškiai neįeina jokia verslo medija ar naudojimas Verslo reikmėms) ir (arba), jei Paslauga suteikia „valdiklio paėmimo ir įterpimo“ funkciją, kad galėtumėte „paimti“ Paslaugos valdiklį ir įterpti, pakartotinai paskelbti, palaikyti i (arba) rodyti tokį Paslaugos valdiklį savo asmeninėje socialinėje medijoje;
   4. iškirpti ir įklijuoti tam tikrą kodą, kuris jums aiškiai pateikiamas per Paslaugą, ir (arba), jei Paslauga suteikia „valdiklio paėmimo ir įterpimo“ funkciją, „paimti“ Paslaugos valdiklį, atitinkamai persiųsti tokį kodą ir (arba) Paslaugos valdiklį savo draugams, kad jie galėtų peržiūrėti Paslaugą ir joje esantį turinį, ir (arba), jei jie to pageidauja, kad patys galėtų įterpti persiųstą kodo dalį arba Paslaugos valdiklį savo asmeninėje socialinėje medijoje arba persiųsti jį savo draugams;
   5. Jei Paslaugoje yra priemonė „Siųsti draugui“ ar panaši priemonė, kuri leidžia jums inicijuoti ir siųsti vienam iš savo draugų el. laišką, kuriame yra Turinio, ir ši priemonė veikia, naudokite šią priemonę ir paprašykite, kad Paslaugos serveriai jūsų vardu perduotų jūsų žinutę jūsų draugui;
   6. Jei Paslaugoje yra nuoroda „Atsisiųsti“, esanti šalia Turinio dalies (įskaitant, bet neapsiribojant, paveikslėlį, piktogramą, užsklandą, muzikos įrašą, vaizdo įrašą, anonsą, svetainės sklaidos (RSS) kanalą), į vieną Įrenginį galite atsisiųsti tik vieną tokio Turinio kopiją;
   7. atsisiųsti, įdiegti ir naudoti vieną bet kokios programinės įrangos, įskaitant programėles, kurias pateikiame Paslaugoje arba per Paslaugą („Programinė įranga“), kopiją savo Prietaise tik kompiuterio vykdomojo objekto kodo pavidalu ir pasidaryti vieną papildomą kopiją atsarginės kopijos darymo tikslais; tačiau suprantate ir sutinkate, kad: i) leisdama jums atsisiųsti Programinę įrangą, SPE neperduoda jums nuosavybės teisės į Programinę įrangą (t. y. jums priklauso laikmena, kurioje įrašyta Programinė įranga, tačiau Programinės įrangos savininkas (kuriuo gali būti SPE ir (arba) jos trečiosios šalies Programinės įrangos licencijos išdavėjas) išlaiko visišką ir išsamią nuosavybės teisę į tokią Programinę įrangą); ii) be išankstinio raštiško SPE sutikimo negalite kopijuoti, keisti, pritaikyti, versti į bet kurią kalbą, platinti ar kurti išvestinių kūrinių Programinės įrangos pagrindu; iii) negalite perleisti, nuomoti, išnuomoti ar skolinti Programinės įrangos jokiam asmeniui ar organizacijai, o bet koks jūsų bandymas suteikti sublicenciją, perduoti ar perleisti Programinę įrangą bus niekinis ir neturės jokios galios; ir (iv) negalite dekompiliuoti, išardyti, atlikti atvirkštinės inžinerijos ar bandyti rekonstruoti, nustatyti ar atrasti bet kokį Programinės įrangos šaltinio kodą, pagrindines idėjas, pagrindinius naudotojo sąsajos metodus ar algoritmus bet kokiomis priemonėmis, išskyrus tuos atvejus, kai pirmiau minėtą apribojimą draudžia galiojantys įstatymai;
   8. jei tai jums yra prieinama, gauti registruotą asmeninę paskyrą (ir (arba) susijusį vartotojo vardą ir slaptažodį) Paslaugoje ir bendrauti su kitais Paslaugos naudotojais Paslaugos pokalbių kambariuose, pranešimų lentose, socialinės žiniasklaidos tinkluose, internetiniuose daugelio žaidėjų žaidimuose ir (arba) kitoje Paslaugoje siūlomoje veikloje ar panašiose paslaugose;
   9. prisijungti prie Paslaugos iš svetainės ar kitos internetinės paslaugos, jei: a) nuorodose pateikiamas tik tekstas ir nenaudojama jokia intelektinė nuosavybė; b) nuorodos ir turinys jūsų svetainėje nesuponuoja jokio ryšio su SPE (arba mūsų „Sony“ grupės bendrovėmis ir susijusioms įmonėms) ar nesukelia jokios kitos painiavos, ir c) jūsų svetainėje esančios nuorodos ir turinys nevaizduoja SPE ar mūsų „Sony“ grupės bendrovių ir susijusių įmonių, arba bet kurių mūsų atitinkamų produktų ar paslaugų neteisingu, klaidinančiu, menkinančiu ar kitaip įžeidžiančiu būdu, ir jame nėra turinio, kuris yra neteisėtas, įžeidžiantis, nepadorus, nešvankus, smurtinis, grasinantis, priekabiaujantis ar įžeidžiantis, pažeidžiantis bet kurios trečiosios šalies teises ar kitaip nepriimtinas SPE. SPE pasilieka teisę savo nuožiūra, dėl bet kokios priežasties sustabdyti arba uždrausti jungtis prie Paslaugos be išankstinio įspėjimo ir be jokios atsakomybės jums ar bet kuriai trečiajai šaliai; ir
   10. naudotis bet kokiomis kitomis funkcijomis, kurias SPE aiškiai suteikė Paslaugoje arba per Paslaugą naudotojams, atsižvelgiant į šias Sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, funkcijas, skirtas kurti ir (arba) naudoti naudotojo sukurtą turinį (kaip apibrėžta toliau), ir visas taikomas Papildomas sąlygas.
 3. Kitų asmenų teisės. Naudodamiesi Paslauga privalote gerbti kitų asmenų ir SPE bei mūsų „Sony“ grupės bendrovių ir susijusių įmonių intelektinę nuosavybę ir teises. Neteisėtas Turinio naudojimas gali pažeisti kitų asmenų teises ir galiojančius įstatymu, užtraukti civilinę ir baudžiamąją atsakomybę. Jei manote, kad naudojantis Paslauga buvo pažeistos jūsų  teisės, žr. 5 skyrių  toliau.
 4. Visų nesuteiktų teisių, susijusių su turiniu ir paslauga, išsaugojimas. Šiose Sąlygose ir bet kokiose taikomose Papildomose sąlygose pateikiamos tik siauros, ribotos teisės naudotis Paslauga bei Turiniu ir gauti prieigą prie jų. VISAS JUMS AIŠKIAI NESUTEIKTAS TEISES PASILIEKA SPE IR JOS LICENCIJOS IŠDAVĖJAI BEI KITOS TREČIOSIOS ŠALYS. Draudžiama bet kokiu tikslu neleistinai naudoti bet kokį Turinį ar Paslaugą.

JŪSŲ PATEIKIAMAS TURINYS

 1. Naudotojo sukurtas turinys.
  1. Bendrosios nuostatos. SPE dabar arba ateityje gali pasiūlyti Paslaugos naudotojams galimybę kurti, skelbti, įkelti, rodyti, publikuoti, platinti, perduoti, transliuoti ar kitaip pateikti Paslaugoje, mūsų puslapiuose ar trečiosios šalies platformų pranešimuose arba atsakant į juos, arba bet kokiomis priemonėmis ar būdais, susijusiais su mūsų akcijomis ar rinkodaros kampanijomis, arba kitaip pateikti mums (pvz., mūsų „Facebook“ ar kituose socialinės medijos puslapiuose, atsakydami į mūsų „Twitter“ žinutes, dalyvaudami loterijose ar konkursuose arba paštu) (toliau kartu – „pateikti“) pranešimus, tekstus, iliustracijas, failus, paveikslėlius, grafiką, nuotraukas, komentarus, atsakymus, garsus, muziką, vaizdo įrašus, informaciją, turinį, reitingus, apžvalgas, duomenis, klausimus, pasiūlymus, asmeninius duomenis arba kitą informaciją ar medžiagą ir juose esančias idėjas (bendrai, bet išskyrus juose esančius SPE licencijuotus elementus, „naudotojo sukurtas turinys“ arba „UGC“). UGC galite pateikti per savo profilį, forumus, tinklaraščius, pranešimų lentas, socialinių tinklų aplinkas, turinio kūrimo įrankius, žaidimo procesą, socialines bendruomenes, susisiekimo su mumis įrankius, el. paštą ir kitas komunikacijos funkcijas. Išskyrus šiose Sąlygose suteiktų teisių ir licencijų apimtį ir, atsižvelgiant į bet kurias taikomas Papildomas sąlygas, jūs esate atsakingi už bet kokias juridines teises, nuosavybės teises ir interesus, kuriuos turite į savo UGC, išskyrus toliau nurodytą licencijos apimtį. Turėkite omenyje, kad bet kokį tokiais atvejais atskleistą ar pateiktą turinį SPE gali apdoroti rinkodaros tikslais ir (arba) siekdama pagerinti savo paslaugas, produktus ir rinkodarą. 
  2. Jūsų naudotojo sukurto turinio nekonfidencialumas. Išskyrus atvejus, kai Paslaugoje paskelbtame Privatumo ir slapukų politika, arba bet kuriose taikomose papildomose sąlygose, sutinkate, kad: a) kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, jūsų UGC bus laikomi nekonfidencialiais ir nepriklausančiais mūsų nuosavybei, neatsižvelgiant į tai, ar juos pažymėsite kaip „konfidencialius“, „nuosavybės teise priklausančius“ ar panašiai, ir nebus grąžinami, ir b) kiek to nedraudžia galiojantys įstatymai, SPE neprisiima jokių įsipareigojimų jums ar trečiajai šaliai dėl jūsų UGC. Paprašius, pateiksite dokumentus, reikalingus patvirtinti teises į tokį turinį ir patvirtinti, kad laikotės šių Sąlygų arba bet kokių taikomų Papildomų sąlygų. Pripažįstate, kad internetas ir mobilusis ryšys gali būti nesaugūs ir gali būti pažeistas jų saugumas; todėl pripažįstate ir sutinkate, kad savo UGC pateikiate savo rizika.

   Bendraudami su SPE nepamirškite, kad nepageidaujame jokių neprašytų idėjų ar medžiagos produktams ar paslaugoms, net siūlomų produktų ar paslaugų patobulinimų, įskaitant, bet neapsiribojant, idėjas, koncepcijas, išradimus ar dizainą muzikai, svetainėms, programėlėms, knygoms, scenarijams, kino filmams, televizijos laidoms, teatro spektakliams, programinei įrangai ar kt. (toliau – „neprašytos idėjos ir medžiaga“). Visos jūsų pateiktos neprašytos idėjos ir medžiaga yra laikomos UGC ir licencijos suteiktos mums, kaip nurodyta toliau. Be to, SPE išlaiko visas plačiosios visuomenės narių teises, susijusias su jūsų neprašytomis idėjomis ir medžiaga. Tai, kad SPE gauna jūsų neprašytas idėjas ir medžiagą, nereiškia, kad SPE pripažįsta jų naujumą, pirmumą ar originalumą, ir tai nesumažina SPE teisės ginčyti esamas ar būsimas intelektinės nuosavybės teises, susijusias su jūsų neprašytomis idėjomis ir medžiaga.
  3. Jūsų UGC licencija SPE. Išskyrus atvejus, kai Privatumo ir slapukų politikoje ir bet kuriose taikomose Papildomose sąlygose (pvz., oficialiose akcijos taisyklėse), kurios konkrečiai reglamentuoja jūsų UGC pateikimą, kiek tai leidžia įstatymai, jūs suteikiate SPE ir jos „Sony“ grupės bendrovėms ir susijusioms įmonėms neišimtinę, perduodamą, neribotą, besąlyginę, neapibrėžtą, pasaulinę, neatšaukiamą, neterminuotą, sublicencijuojamą ir nemokamą teisę bei licenciją naudoti, kopijuoti, įrašyti, platinti, atkurti, atskleisti, parduoti, perparduoti, nuomoti, skolinti, teikti sublicencijas (keliais lygiais), rodyti, viešai atlikti, perduoti, skelbti, transliuoti, versti, adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius ir kitaip naudoti bei eksploatuoti bet kokiu būdu, visą ar bet kurią jūsų UGC (ir išvestinius kūrinius) bet kokiu tikslu, bet kokiais formatais, bet kokiomis dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis priemonėmis ar laikmenomis, bet kokiomis dabar žinomomis ar vėliau sukurtomis technologijomis ar prietaisais, taip pat reklamuoti, parduoti ir populiarinti (susitariama, kad tokios teisės galioja 99 metus teritorijose, kuriose negali būti suteikta neterminuota licencija). Suteiktos teisės neapsiribojant apima teisę: a) konfigūruoti, publikuoti, indeksuoti, talpinti į talpyklą, archyvuoti, saugoti, skaitmeninti, suspausti, optimizuoti, keisti, performatuoti, redaguoti, pritaikyti, skelbti ieškomu formatu ir pašalinti tokią UGK bei sujungti ją su kita medžiaga, ir b) naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, praktinę patirtį ar metodus, esančius bet kokiame UGC, bet kokiais tikslais, be kita ko, produktų ir (arba) paslaugų kūrimą, gamybą ir rinkodarą. Suprantate, kad, kiek leidžia galiojantys įstatymai, įgyvendinant tokias teises metaduomenys, pranešimai ir turinys, įskaitant autorių teisių valdymo informaciją, gali būti pašalinti arba pakeisti, ir jūs sutinkate su tuo, pareiškiate ir garantuojate, kad turite visus reikiamus įgaliojimus tai daryti. Siekiant toliau įgyvendinti teises ir licenciją, kurią suteikiate SPE savo UGC, atsižvelgiant į Privatumo ir slapukų politiką ir kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, jūs taip pat suteikiate SPE (taip pat mūsų „Sony“ grupės bendrovėms ir susijusioms įmonėms) ir sutinkate suteikti SPE (taip pat mūsų „Sony“ grupės bendrovėms ir susijusioms įmonėms) besąlygišką, neterminuotą, perleidžiamą, neatšaukiamą teisę naudoti ir eksploatuoti jūsų vardą, pavardę, asmenį ir atvaizdą, susijusį su bet kokiu UGC, be jokių įsipareigojimų ar atlygio jums (susitariama, kad tokios teisės galioja 99 metus teritorijose, kuriose negali būti suteikta neterminuota licencija). Kiek įmanoma didesniu įstatymų leidžiamu mastu atsisakote ir sutinkate atsisakyti bet kokių moralinių ar panašių, ar lygiaverčių teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių taikytinų teisių būti identifikuotam kaip autoriui, teisių nesutikti su menkinančiu traktavimu, teisių nebūti melagingai priskirtam, teisių nuspręsti, kada UGC turėtų būti viešai prieinamas, ar teisių prieštarauti bet kokiam UGC pritaikymui ar pakeitimui), kurias galite turėti bet kokiame UGC, net jei jis modifikuojamas ar pakeičiamas jums nepriimtinu būdu. Jei tokių teisių negalima atsisakyti, jūs neatšaukiamai sutinkate nesinaudoti tokiomis teisėmis (jei tokių teisių yra) taip, kad trukdytumėte naudotis suteiktomis teisėmis. Suprantate, kad negausite jokių mokesčių, sumų, atlyginimo ar uždarbio už bet kokias šiame 2.A iii) skyriuje suteiktas teises.  
  4. Išimtinė SPE teisė valdyti mūsų paslaugą. Išskyrus atvejus, kai Privatumo ir slapukų politikoje arba kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, SPE gali, bet neprivalo peržiūrėti, stebėti, rodyti, skelbti, saugoti, išlaikyti, priimti ar kitaip naudoti bet kokį jūsų UGC, o SPE gali savo nuožiūra atmesti, ištrinti, perkelti, , performatuoti, pašalinti ar atsisakyti skelbti ar kitaip naudoti UGC be jokio įspėjimo ar atsakomybės jums ar bet kuriai trečiajai šaliai, susijusią su mūsų UGC naudojimu tinkamu būdu, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Be jokių apribojimų, taip galime elgtis siekdami atkreipti dėmesį į turinį, kuris, mūsų nuomone, yra įžeidžiantis, nepadorus, nešvankus, smurtinis, priekabiaujantis, grasinantis, įžeidžiantis, neteisėtas ar kitaip nepriimtinas ar netinkamas, arba siekdami įgyvendinti trečiųjų šalių teises, šias Sąlygas ar bet kurias taikomas Papildomas sąlygas. Tokio jūsų ar kitų asmenų pateikto UGC mes neprivalome išlaikyti Paslaugoje bet kokį laikotarpį, o jūs neturėsite teisės, kai tik pateikiate, naudotis, archyvuoti, tvarkyti, keisti, šalinti ar kitaip naudoti tokį UGC Paslaugoje ar kitur, išskyrus atvejus, kai Paslaugoje ar kitur aprašyta kitaip Privatumo ir slapukų politikoje.  SPE neįsipareigoja stebėti ar įgyvendinti jūsų intelektinės nuosavybės teisių į jūsų UGC.
  5. Su jūsų UGC susiję įsipareigojimai ir nuostolių atlyginimo garantijos. Kiekvieną kartą, kai pateikiate bet kokį UGC, garantuojate, kad esate bent jau pilnametis toje jurisdikcijoje, kurioje gyvenate, ir esate bet kurio nepilnamečio, kuris yra pavaizduotas arba prisidėjo prie bet kokio jūsų pateikto UGC, tėvas (motina) arba teisėtas globėjas, arba turite visus tinkamus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimus, ir kad šio UGC atžvilgiu: a) esate vienintelis autorius ir intelektinės nuosavybės bei kitų teisių į UGC savininkas arba turite teisę pateikti UGC ir suteikti SPE (taip pat mūsų „Sony“ grupei bendrovėms ir susijusioms bendrovėms) į jį teises, kurias suteikiate šiomis Sąlygomis ir bet kokiomis taikomomis Papildomomis sąlygomis, be SPE pareigos gauti bet kurios trečiosios šalies sutikimą ir nesukuriant SPE jokių įsipareigojimų ar atsakomybės; b) UGC yra tiksli; c) UGC nepažeidžia ir, atsižvelgiant į šiose sąlygose nustatytus SPE leidžiamus naudojimo būdus ir naudojimą, nepažeis jokių trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar kitų teisių; ir d) UGC nepažeidžia šių Sąlygų ar bet kokių taikomų Papildomų sąlygų ir nesukelia žalos ar žalos jokiam asmeniui. Sutinkate ginti, atlyginti žalą ir saugoti SPE ir mūsų „Sony“ grupės bendroves ir susijusias įmones, taip pat kiekvienos iš jų direktorius, pareigūnus, atstovus, rangovus, partnerius ir darbuotojus nuo bet kokių nuostolių, atsakomybės, gresiančių ar faktinių pretenzijų, reikalavimų, žalos, išlaidų ir sąnaudų, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kylančius dėl bet kokio jūsų UGC arba susijusių su juo.
 2. Tinkamas turinys ir įspėjimas apie pažeidimus. Tikimės, kad UGC bus tinkamas plačiajai auditorijai, tačiau nesiimame jo stebėti, o jūs sutinkate, kad gali tekti susidurti su turiniu, kuris jums atrodo įžeidžiantis ar netinkamas. Atkreipkite dėmesį, kad mes netikrinome ir nepatvirtinome UGC, o kitų Paslaugos naudotojų išsakytos nuomonės nebūtinai atspindi mūsų požiūrį ar vertybes. Vietos ir turinio taisykles galime įtraukti kaip Papildomas sąlygas. Jei aptiksite bet kokį turinį, kuris pažeidžia šias Sąlygas arba bet kurias taikytinas papildomas sąlygas, galite apie tai pranešti čia. 

PASLAUGOS IR TURINIO NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

 1. Paslaugos naudojimo apribojimai. Jūs sutinkate: i) nenaudoti Paslaugos bet kokiais politiniais ar komerciniais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, reklamos, lėšų rinkimo, produktų kainų rinkimo ir produktų pardavimo tikslais), išskyrus atvejus, kai esate Verslo įmonė ir gavote mūsų išankstinį raštišką sutikimą; ii) nenaudoti bet kokių metažymų ar bet kokio kito „paslėpto teksto“, kuriame naudojama bet kokia intelektinė nuosavybė; iii) per Paslaugą ar su ja susijusią veikla neužsiimti veikla, kuria siekiama pakenkti ar padaryti žalą kokiems nors asmenims ar subjektams, kuri yra neteisėta, įžeidžianti, nepadori, nešvanki,  ištvirkusi,  smurtinė, grasinanti, priekabiaujanti ar įžeidžianti, pažeidžianti bet kokias trečiosios šalies teises ar kitaip nepriimtina SPE; iv) kiek to nedraudžia galiojantys įstatymai, nedekompiliuoti, neišardyti, neatlikti atvirkštinės inžinerijos ar nebandyti atkurti, nustatyti ar atrasti bet kokį Paslaugos išeities kodą, pagrindines idėjas, pagrindinius naudotojo sąsajos metodus ar algoritmus bet kokiomis priemonėmis arba keisti bet kokį Paslaugos išeities ar objekto kodą arba bet kokią Programinę įrangą ar kitus produktus, paslaugas ar procesus, prieinamus per bet kurią Paslaugos dalį; v) neužsiimti bet kokia veikla, kuri trukdo naudotojui naudotis Paslauga ar tinkamai veikti Paslaugai arba kitaip kenkia Paslaugai, SPE (arba mūsų grupės bendrovėms ar susijusioms įmonėms) ar kitiems Paslaugos naudotojams; vi) netrukdyti arba neapeiti bet kokios Paslaugos saugumo funkcijos (įskaitant bet kokį skaitmeninių teisių valdymo mechanizmą, įrenginį ar kitą turinio apsaugos ar prieigos kontrolės priemonę) arba bet kokios funkcijos, kuri riboja ar įgyvendina Paslaugos, Turinio ar UGC naudojimo ar prieigos prie jų apribojimus; vii) neįgyti ar kitaip nerinkti ar nesaugoti bet kokios informacijos (įskaitant asmeninius duomenis apie kitus Paslaugos naudotojus, įskaitant el. pašto adresus, be aiškaus tokių naudotojų sutikimo); viii) nebandyti neteisėtai gauti prieigą prie Paslaugos, kitų kompiuterinių sistemų ar tinklų, prijungtų prie Paslaugos, pasinaudojant slaptažodžių gavyba ar kitais būdais; arba ix) kitaip nepažeisti šių Sąlygų arba bet kurių taikomų Papildomų  sąlygų.
 2. Turinio naudojimo apribojimai. Naudodamiesi Paslauga, taip pat sutinkate, kad: (i) nestebėsite, nerinksite, nekopijuosite ir neplatinsite Turinio (išskyrus tuos atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos veiklos ar standartinės naršyklės naudojimo rezultatas) Paslaugoje naudodami bet kokį robotą, roverį, robotą, „vorą“, „skreperį“, šnipinėjimo programą, variklį, įrenginį, programinę įrangą, ištraukimo įrankį ar bet kokį kitą automatinį įrenginį, įrankį ar bet kokios rūšies rankinį procesą; ii) neįrėminsite ir nenaudosite įrėminimo metodų, kad įtrauktumėte bet kokį tokį Turinį (įskaitant bet kokius vaizdus, tekstą ar puslapio išdėstymą); iii) išsaugosite visus tokiame Turinyje esančius prekių ženklų, autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės pranešimus; iv) nenaudosite tokio Turinio tokiu būdu, kuris leistų manyti, kad jis yra neleistinai susijęs su mūsų ar mūsų licencijos išdavėjų produktais, paslaugomis ar prekių ženklais; v) nedarysite jokių tokio Turinio pakeitimų (išskyrus tuos, kurie susiję su jūsų konkrečiai leidžiamu SPE licencijuotų elementų naudojimu, jei taikoma); vi) nekopijuosite, nemodifikuosite, neatkursite, nearchyvuosite, neparduosite, nenuomosite, neišnuomosite, nekeisite, nekursite išvestinių darbų, neskelbsite spausdintinėmis ar elektroninėmis priemonėmis, viešai nerodysite, nerodysite, neskleisite, neplatinsite, netransliuosite, neperduosite, neišsiuntinėsite  ir neperduosite jokiai trečiajai šaliai ar trečiosios šalies programai ar interneto svetainei, kitaip nenaudosite ir nesinaudosite tokiu turiniu jokiais tikslais, išskyrus atvejus, kai tai konkrečiai leidžiama šiose Sąlygose ar bet kuriose taikomose Papildomose sąlygose arba gavus išankstinį raštišką SPE pareigūno sutikimą arba, licencijos turėtojo turinio atveju, turinio savininko sutikimą; ir vii) neįdėsite jokio kodo ar produkto, kad būtų manipuliuojama tokiu turiniu taip, kad tai neigiamai paveiktų naudotojo patirtį.
 3. Paslaugos ir turinio prieinamumas. Kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, SPE savo nuožiūra, iš anksto nepranešusi ir neprisiimdama atsakomybės, dėl bet kokios priežasties gali nedelsdama visiškai ar iš dalies sustabdyti arba nutraukti galimybę naudotis Paslauga ir (arba) Turiniu (ir bet kokiais jų elementais bei funkcijomis). 

PASKYROS SUKŪRIMAS

 1. Jei užsiregistruojate pas mus arba susikuriate paskyrą, tik jūs atsakote ir esate atsakingas už savo prieigos duomenų saugumą ir konfidencialumą, už prieigos prie savo Įrenginio apribojimą ir už visą su jūsų paskyra susijusią veiklą, nebent galite įrodyti, kad toks naudojimas yra nesąžiningas. Registruotas paskyras gali kurti tik asmuo, kuris yra bent jau pilnametis jūsų gyvenamojoje šalyje, bet ne jaunesnis nei 18 metų. Slaptažodžiai turi būti asmeniniai, o jūsų unikalus vartotojo vardas (arba el. pašto adresas) turi būti toks, kad nepažeistų jokio asmens ar subjekto teisių ir nebūtų įžeidžiantis. Dėl bet kokios priežasties savo nuožiūra galime atsisakyti naudoti bet kurį slaptažodį, naudotojo vardą ar el. pašto adresą. Tik jūs atsakote už savo registracijos informaciją, jos atnaujinimą ir priežiūrą. Nedelsdami mums pranešite čia apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi jūsų paskyra, slaptažodžiu ar vartotojo vardu arba apie bet kokį kitą saugumo pažeidimą. Jūs neparduosite, neperduosite ir neperleisite savo paskyros ar bet kokių paskyros teisių. Turime teisę bet kuriuo metu išjungti bet kokias paskyras ir (arba) slaptažodžius, jei, mūsų pagrįsta nuomone, nesilaikote bet kurios šių Sąlygų nuostatos.
 2. Paskyras gali steigti tik asmens, kuriam atidaryta paskyra, įgaliotasis atstovas. Mes netikriname paskyrų autentiškumo ir neatsakome už bet kokias neautorizuotas paskyras, kurios gali atsirasti Paslaugoje. Bet kokio ginčo dėl paskyros sukūrimo ar autentiškumo atveju mes turime išimtinę teisę, bet neprivalome, išspręsti tokį ginčą savo nuožiūra, be išankstinio įspėjimo.

ĮTARIMŲ DĖL AUTORIŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO PROCEDŪRA

 1. Jei esate autorių teisių savininkas, kuris norėtų išsiųsti mums pranešimą apie Paslaugoje paskelbtą turinį ar medžiagą, kuri pažeidžia autorių teises ir kurią norėtumėte pašalinti iš mūsų Paslaugos, galite pateikti mums tokį pranešimą laikydamiesi šių instrukcijų čia. 

PRANEŠIMAI, KLAUSIMAI IR KLIENTŲ APTARNAVIMAS

 1. Jūs sutinkate, kad mes galime pateikti jums pranešimus ar kitaip atsakyti paštu arba į jūsų el. paštą (jei jį turime), arba bet kokiu kitu mūsų pagrįstai pasirinktu būdu.
 2. Visi mums skirti teisiniai pranešimai turi būti siunčiami raštu atitinkamam „Sony Pictures“  subjektui, nurodytam sąraše čia.
 3. Jei turite klausimų dėl Paslaugos, galite susisiekti su SPE klientų aptarnavimo skyriumi spustelėję čia ir užpildydami formą. Patvirtinate, kad klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai negali pakeisti ar panaikinti Sąlygų ar taikomų Papildomų sąlygų.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS; REKLAMA; SANDORIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

 1. Trečiųjų šalių turinys ir svetainės; skelbimai. Paslaugoje gali būti trečiųjų šalių įskiepių, programų, reklamų, įrankių ir (arba) kitokio turinio ir (arba) nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ar kitas paslaugas, kurios nepriklauso SPE (arba mūsų grupės bendrovėms ar susijusioms įmonėms), įskaitant paslaugas, kurias teikia reklamuotojai, licencijų išdavėjai, licencijų gavėjai ir tam tikros kitos trečiosios šalys, kurios gali turėti verslo santykių su SPE (toliau kartu – „Trečiųjų šalių paslaugos“). Savo turinį, programėles ir įrankius taip pat galime talpinti trečiųjų šalių paslaugose. SPE nekontroliuoja Trečiųjų šalių paslaugų turinio, veiklos, politikos, sąlygų ar kitų elementų ir neprisiima jokių įsipareigojimų juos peržiūrėti. SPE nebūtinai peržiūri, patvirtina, tvirtina ar remia bet kokias Trečiųjų šalių paslaugas ar bet kokį trečiųjų šalių turinį, reklamą, informaciją, medžiagą, produktus, paslaugas ar kitus dalykus. Be to, SPE neatsako už tokių Trečiųjų šalių paslaugų siūlomų, prieinamų, gaunamų ar reklamuojamų produktų ar paslaugų kokybę ar teikimą.

  KIEK TAI LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI , SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR SUSIJUSIOS BENDROVĖS JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEBUS ATSAKINGOS UŽ JOKĮ PELNO PRARADIMĄ, VERSLO PRARADIMĄ, VERSLO SUTRIKDIMĄ AR VERSLO GALIMYBIŲ PRARADIMĄ, TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS AR YPATINGUS NUOSTOLIUS, SUŽALOJIMUS (ĮSKAITANT ASMENS SUŽALOJIMĄ AR MIRTĮ), PRETENZIJAS, ATSAKOMYBĘ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRANDANČIĄ DĖL APLAIDUMO, SUTARTIES PAŽEIDIMO, ŠMEIŽTO, AUTORIŲ TEISIŲ AR KITŲ INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMO, ATSIRADUSIĄ DĖL BET KOKIOS INFORMACIJOS AR TURINIO, ESANČIO ŠIOSE TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOSE, RODYMO, PLATINIMO AR NAUDOJIMO. 

  Bet kokiai veiklai, kurią vykdote naudodamiesi Trečiųjų šalių paslaugomis, taikomos atskiros tų Trečiųjų šalių paslaugų sąlygos, įskaitant privatumo politiką ir naudojimo sąlygas, kurias turėtumėte perskaityti prieš pradėdami tokią veiklą.
  1. „Apple“ ir kitos platformos bei įrenginiai. Jei prie Paslaugos prieinate arba ja naudojatės per „Apple“, „Android“, „Google“, „Microsoft Windows“ ar kitas trečiųjų šalių platformas ar paslaugas, tokiai prieigai ir naudojimui taikomos šių trečiųjų šalių paslaugų sąlygos ir taisyklės.
  2. Sandoriai su trečiosiomis šalimis. Bet koks bendravimas, susirašinėjimas, sandoriai ar susitarimai su trečiosiomis šalimis, kuriuos rasite Paslaugoje ar per Paslaugą (įskaitant Trečiųjų šalių paslaugas ar skelbimus arba per juos), yra tik jūsų ir trečiosios šalies reikalas (įskaitant klausimus, susijusius su trečiųjų šalių skelbimų turiniu, mokėjimais, prekių pristatymu, garantijomis (įskaitant produktų garantijas), privatumu, duomenų saugumu ir pan.). SPE ir mūsų „SONY“ grupės bendrovės bei susijusios įmonės atsisako bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

MŪSŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

 1. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir neapriboja mūsų atsakomybės už:
  1. mirtį ar kūno sužalojimą dėl mūsų aplaidumo;
  2. sukčiavimą arba apgaulingą klaidinimą ; ir
  3. bet kokį klausimą, dėl kurio mūsų atsakomybės netaikymas ar apribojimas būtų neteisėtas.
 2. Mūsų Paslaugos turinys pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio informacija. Tai nėra patarimas, kuriuo turėtumėte pasikliauti. Prieš imdamiesi bet kokių veiksmų ar susilaikydami nuo jų, remdamiesi mūsų Paslaugos turiniu, privalote gauti profesionalo ar specialisto konsultaciją. Nors dedame pagrįstas pastangas savo Paslaugos informacijai atnaujinti, neteikiame jokių aiškių ar numanomų pareiškimų, garantijų ar laidavimų, kad mūsų Paslaugos turinys yra tikslus, išsamus ar atnaujintas.
  1. Jei esate vartotojas:
   1. jokia šių Sąlygų nuostata neturi įtakos jūsų teisės aktais nustatytoms ar kitoms taikomoms juridinėms ar sutartinėms teisėms. Patarimų apie jūsų teisės aktais numatytas teises (įskaitant, bet neapsiribojant garantijomis ir gaminių garantijomis) galima gauti iš vietos Piliečių konsultavimo biuro, Prekybos standartų biuro arba lygiaverčių vietos vartotojų apsaugos institucijų; ir
   2. paslaugą teikiame tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Jūs sutinkate nenaudoti Paslaugos ar bet kokio Turinio jokiais komerciniais ar verslo tikslais ir, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, mes nesame atsakingi už bet kokius pelno nuostolius, verslo praradimą, verslo sutrikimą ar verslo galimybių praradimą.
  2. Jei esate Įmonė, mes jokiomis aplinkybėmis nebūsime jums atsakingi, nesvarbu, ar tai būtų sutartis, deliktas (įskaitant aplaidumą), didelis neatsargumas, teisės aktais nustatytos pareigos pažeidimas ar kita, kylanti iš šių Sąlygų ar susijusi su jomis, už: a) bet kokius pelno, pardavimų, verslo ar pajamų nuostolius; b) duomenų, informacijos ar programinės įrangos praradimą ar sugadinimą; c) verslo galimybių praradimą; d) numatomų santaupų praradimą; arba e) prestižo praradimą; arba f) bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, kiekvienu atveju kiek tai leidžia įstatymas.
  3. Atsižvelgiant į 8A dalį, mūsų didžiausia bendra atsakomybė pagal šias Sąlygas ir (arba) dėl šių Sąlygų ir (arba) Paslaugos (nesvarbu, ar ji būtų sutartinė, deliktinė (įskaitant aplaidumą), ar kitokia, ir nesvarbu, ar ją galima numatyti, ar ne) dėl visų mūsų veiksmų, neveikimo (įskaitant aplaidumą), teisės aktais nustatytos pareigos ar garantijos pažeidimo, įskaitant mūsų pareigūnų, darbuotojų, atstovų, rangovų, subrangovų, grupės bendrovių ar susijusių įmonių veiksmus, kiek tai leidžia įstatymas, apsiriboja Paslaugų pakartotinio teikimo išlaidomis arba pagrįstomis Paslaugų pakartotinio teikimo išlaidomis, bet jokiu būdu ne daugiau kaip 100 JAV dolerių. Vienas šimtas JAV dolerių (100 USD) arba lygiavertė suma bet kuria kita valiuta.
  4. PASLAUGOS IR JŲ TURINYS SUTEIKIAMI „KAIP YRA, KUR YRA“ PAGRINDU. SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS NESUTEIKIA JOKIŲ PRANEŠIMŲ, GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, NUOSTATŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR PRIEVOLIŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ ARBA NUMANOMŲ AR ATSIRANDANČIŲ PAGAL ĮSTATYMUS, BENDRĄJĄ TEISĘ, PREKYBO PRAKTIKĄ AR KITAIP, SUSIJUSIU SU PASLAUGOMIS AR TURINIU. SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKOMUS ĮSTATYMUS, ATMETA VISUS PRANEŠIMUS, GARANTIJAS, SĄLYGAS, ĮSIPAREIGOJIMUS IR PRIEVOLES, AIŠKIAI IŠREIKŠTAS ARBA NUMANOMAS, ARBA ATSIRANDANČIAS PAGAL ĮSTATYMUS, BENDRĄJĄ TEISĘ, PAPROTINĘ AR PREKYBOS PRAKTIKĄ, PAPROČIUS AR KITAIP, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PERKAMUMĄ IR TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI. LAIKYDAMIESI, NAUDODAMIESI ARBA BANDYDAMI LANKYTIS ARBA NAUDOTIS PASLAUGOMIS, kad AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, PRANEŠIMŲ AR SĄLYGŲ DĖL TURINIO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT AKTUALUMU, TIKSLUMU IR IŠSAMUMU; IR (ii) KAIP PASLAUGŲ NAUDOTOJAMS SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR SUSIJUSIOS ĮMONĖS PATEIKIA NUORODAS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES, KURIŲ MES NEKONTROLIUOJAME. SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖS IR  SUSIJUSIOS BENDROVĖS NESUTEIKIA JOKIO PATVIRTINIMO IR NEPATEIKIA JOKIŲ PRANEŠIMŲ DĖL TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINIŲ PRODUKTŲ, PASLAUGŲ, TURINIO AR JŲ TURINIO PRIPAŽINIMO, IR JŪS NEATŠAUKIAMAI ATSISAKOTE BET KOKIŲ REIKALAVIMŲ SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVĖMS IR SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS DĖL TOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINIŲ.
  5. IŠSKYRUS, KONKREČIAI NURODYTOSE PASLAUGOSE IR TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS TEISĖS AKTAI, NĖ VIENAS IŠ SPE IR MŪSŲ „SONY“ GRUPĖS BENDROVIŲ IR SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ ATSAKINGŲ DIREKTORIŲ, DARBUOTOJŲ AR KITŲ ATSTOVŲ NEBUS ATSAKINGAS UŽ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS ARBA SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS ARBA BET KURIA KITA AKTYVAUS SAITO SVETAINE.. TAI YRA IŠSAMUS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, TAIKOMAS BET KOKIAI ŽALAI, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMŲ) KOMPENSACINĘ, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ, DUOMENŲ, PAJAMŲ AR PELNO PRARADIMĄ, TURTO PRARADIMĄ AR SUGADINIMĄ IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ REIKALAVIMUS.

TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

ŠIOMS SĄLYGOMS TAIKOMI KALIFORNIJOS ĮSTATYMAI, IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI TAI DRAUDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI. Tai reiškia, kad jūsų prieigos prie Paslaugos ir naudojimosi ja, taip pat bet kokių ginčų ar pretenzijų, kylančių iš jos ar susijusių su ja, atžvilgiu bus taikomi Kalifornijos įstatymai, išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, ir jūs sutinkate su asmenine jurisdikcija bei atsisakote bet kokių prieštaravimų dėl nepatogaus jūsų gyvenamosios vietos šalies teismo ir pagal tolesnį 10 skirsnį. Šalys susitaria laikytis galiojančių privalomų šalies, kurioje gyvenate, teisės nuostatų. Jokia šių Sąlygų nuostata neturi įtakos jūsų, kaip vartotojo, teisei remtis tokiomis privalomomis vietos įstatymų nuostatomis.

GINČAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Bet kokie ginčai ar pretenzijos, kylantys dėl šių Sąlygų ar susiję su jomis, jų vykdymu, arbitruotinumu ar aiškinimu, perduodami galutiniam ir privalomam arbitražui, kuris vyks Los Andželo apygardoje, Kalifornijoje, pas vieną arbitrą, vadovaujantis Kalifornijos civilinio proceso kodekso 1280 ir paskesnėmis dalimis, išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijos įstatymai, tuomet toks arbitražas vyks jūsų gyvenamosios vietos šalyje. Arbitras išrenkamas bendru šalių susitarimu arba, jei šalys negali susitarti, iš Teisminio arbitražo ir tarpininkavimo paslaugų (angl. Judicial Arbitration and Mediation Services (JAMS)) pateikto arbitrų sąrašo. Arbitražo procesas plačiajai visuomenei yra konfidencialus ir uždaras. Arbitras pateikia rašytinę nuomonę, kurioje nurodo pagrindinius nustatytus faktus ir išvadas, kuriais grindžiamas arbitro sprendimas. Šalys lygiomis dalimis padengs arbitro mokesčius, arbitražo išlaidas ir bet kokias kitas su arbitražo nagrinėjimu susijusias išlaidas (pripažįstant, kad kiekviena šalis padengia savo liudijimų, liudytojų, ekspertų ir advokatų išlaidas ir kitas išlaidas tokia pačia apimtimi, kaip ir tuo atveju, jei byla būtų nagrinėjama teisme). Nė viena šio skirsnio nuostata neturi įtakos bet kurios iš šalių galimybei bet kuriuo metu kreiptis į teismą dėl teismo įsakymo ar teisingos teisinės pagalbos, jei to nedraudžia kita šių Sąlygų nuostata.  Jei nustatoma, kad šio 10 skirsnio A dalis yra negaliojanti ar kitaip neįgyvendinama, bet kokia pretenzija turi būti nagrinėjama ir sprendžiama atitinkamame teisme, neatsižvelgiant į jokius teisės pasirinkimo ar įstatymų kolizijos principus, laikantis  9 skirsnio, o ne arbitraže.
 2. Draudimo priemonių apribojimas. KAIP LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, JEI TEIGIATE, KAD PATYRĖTE NUOSTOLIŲ, ŽALĄ AR SUŽALOJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGA, NUOSTOLIAI, ŽALA AR SUŽALOJIMAI NEBUS LAIKOMI NEPATAISOMAIS AR PAKANKAMAIS, KAD TURĖTUMĖTE TEISĘ Į DRAUDIMĄ AR KITĄ TEISINGĄ BET KOKIOS RŪŠIES PAGALBĄ. TAI REIŠKIA, KAD DĖL SAVO PRETENZIJOS SUTINKATE, JOG NESIEKSITE IR JUMS NEBUS LEISTA IMTIS JOKIŲ TEISMINIŲ AR KITOKIŲ VEIKSMŲ, KURIE GALI TRUKDYTI AR UŽKIRSTI KELIĄ BET KOKIOS SVETAINĖS, PROGRAMOS, TURINIO, UGC, PRODUKTO, PASLAUGOS AR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS, PRIKLAUSANČIOS, LICENCIJUOTOS, NAUDOJAMOS AR KONTROLIUOJAMOS BET KURIOS SPE ŠALIES (ĮSKAITANT JŪSŲ LICENCIJUOTĄ UGC) AR BET KURIOS SPE ŠALIES LICENCIJOS IŠDAVĖJO, KŪRIMUI, NAUDOJIMUI AR EKSPLOATAVIMUI. Neapribodami pirmiau pateiktų nuostatų bendrumo, neatšaukiamai atsisakote bet kokių teisių ar teisių gynimo priemonių siekti ir (arba) gauti teismo draudimą ar kitas teisingas priemones arba bet kokį įsakymą, ir  (arba) uždrausti, apriboti ar kitaip bet kokiu būdu pakenkti bet kokio kino filmo, produkcijos ar projekto, susijusio su SPE, jos patronuojamomis, dukterinėmis ir susijusiomis įmonėmis, gamybai, platinimui, rodymui ar kitokiam panaudojimui arba bet kokios reklamos, susijusios su tokiu kino filmu, produkcija ar projektu, naudojimui, skelbimui ar skleidimui. Tačiau galite atsisakyti arbitražinio nagrinėjimo dėl pretenzijų, susijusių su viešuoju draudimu. Jei taip padarysite, nei jūs, nei SPE negalėsite reikalauti, kad kita šalis dalyvautų arbitraže dėl bet kokio viešojo draudimo ieškinio, o jūs išsaugosite teisę pareikšti tokius ieškinius jurisdikciją turinčiame teisme. Jei norite atsisakyti, turite mums apie tai pranešti raštu per 30 dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą pradėta taikyti ši arbitražo nuostata, ir nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, el. pašto adresą ir aiškiai nurodyti, kad norite atsisakyti arbitražo viešojo draudimo. Bet kokie prašymai atsisakyti turi būti siunčiami adresu: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kalifornija 90232, JAV. (adresu: EVP Global Litigation -- Claims). Jei teismas arba arbitras nusprendžia, kad kuris nors šio skyriaus apribojimas negali būti taikomas konkrečiam reikalavimui dėl žalos atlyginimo, tokia pretenzija (ir tik tokia pretenzija) turi būti atskirta nuo arbitražo ir gali būti pareikšta teisme pagal 10 skyriaus A dalį.
 3. Grupės ieškinio atsisakymas. Ir jūs, ir SPE atsisakote teisės kelti bet kokį ginčą, įskaitant, bet neapsiribojant, ieškinius pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymą, Telefono vartotojų apsaugos įstatymą, Vaizdo privatumo apsaugos įstatymą, Vaikų privatumo internete apsaugos įstatymą ar panašius jūsų gyvenamojoje šalyje taikomus įstatymus, kaip grupinį, konsoliduotą, atstovaujamąjį, kolektyvinį ar privataus generalinio prokuroro ieškinį arba dalyvauti grupiniame, konsoliduotame, atstovaujamajame, kolektyviniame ar privataus generalinio prokuroro ieškinyje dėl bet kokio kito asmens keliamo ginčo. Nepaisant priešingų JAMS išsamių arbitražo taisyklių ir procedūrų nuostatų, arbitras neturi teisės ar jurisdikcijos nagrinėti arbitražo kaip grupės, konsoliduoto, atstovaujamojo ar privataus generalinio prokuroro ieškinio arba konsoliduoti, sujungti ar kitaip suderinti skirtingų asmenų ginčus į vieną procesą. Nepaisant pirmiau išdėstytos arbitražo nuostatos, jei nustatoma, kad šio 10 skirsnio nuostata dėl grupės, kolektyvinių, atstovaujamųjų ir privačių bendrųjų advokatų ieškinių atsisakymo yra negaliojanti arba kitaip neįgyvendinama, bet kokie tokie grupės, kolektyviniai, atstovaujamieji ar privatūs bendrieji advokatų ieškiniai turi būti nagrinėjami ir sprendžiami atitinkamame teisme, atsižvelgiant į 9 skirsnį, o ne arbitraže.
 4. Ribotas laikas pretenzijoms pateikti. KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI IR JEI JŪSŲ JURISDIKCIJOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS NENUMATO ILGESNIO TAIKYTINO LAIKOTARPIO, JEI JŪS ARBA MES NORIME PAREIKŠTI BENDRĄ GINČĄ (BET NE IP GINČĄ) PRIEŠ KITĄ, JŪS ARBA MES PRIVALOME JĮ PRADĖTI PER VIENERIUS (1) METUS NUO GINČO ATSIRADIMO, KITAIP JIS BUS VISAM LAIKUI UŽGINČYTAS.

SĄLYGŲ ATNAUJINIMAI

Kiekvieną kartą naudodamiesi Paslauga (bent jau prieš kiekvieną sandorį ar pateikimą) būtinai perskaitykite paskelbtas Sąlygas ir visas taikomas Papildomas sąlygas. MES GALIME KEISTI ŠIAS SĄLYGAS, ĮSKAITANT, TIK KAIP PAVYZDĮ, DĖL TAIKYTINOS TEISĖS AR TEISMŲ PRAKTIKOS PASIKEITIMO, RINKOS SĄLYGŲ ARBA SIEKDAMI UŽTIKRINTI GERESNĮ PASLAUGOS FUNKCIONALUMĄ. APIE NAUJAS SĄLYGAS JUMS PRANEŠIME PASKELBDAMI JAS PASLAUGOJE ARBA EL. PAŠTU (ARBA BET KOKIU KITU PAGRĮSTU PRANEŠIMO BŪDU, KURĮ PASIRINKSIME), O JŪSŲ NAUDOJIMASIS PASLAUGA PO TOKIO PRANEŠIMO REIŠKIA, KAD SUTINKATE SU NAUJOMIS SĄLYGOMIS, TAIKOMOMIS NAUJAM NAUDOJIMUI IR SANDORIAMS. Bet kokios naujos Sąlygos ar Papildomos sąlygos įsigalioja naujam naudojimui ir sandoriams nuo tada, kai jas paskelbiame, arba nuo vėlesnės datos, kuri gali būti nurodyta jose arba kitame pranešime jums. Jei teismas ar tribunolas nustato, kad bet koks pranešimas jums apie naujas, patikslintas ar papildomas sąlygas yra nepakankamas, ankstesnė sutartis galioja tol, kol bus pranešta pakankamai, kad būtų sudaryta nauja sutartis. Galite atmesti bet kurias naujas, peržiūrėtas ar papildomas sąlygas, nutraukdami naudojimąsi Paslauga.  

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. SPE sutikimas arba patvirtinimas. Dėl bet kurios šių Sąlygų arba bet kurių taikomų Papildomų sąlygų nuostatos, kuria SPE suteikiama teisė duoti sutikimą ar pritarimą arba kuria SPE leidžiama pasinaudoti teise savo nuožiūra, SPE gali pasinaudoti šia teise savo nuožiūra, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. Joks SPE sutikimas ar patvirtinimas negali būti laikomas SPE suteiktu, jei jis nėra raštiškas ir nepasirašytas SPE pareigūno.
 2. Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate ginti (jei to reikalauja SPE), atlyginti žalą ir saugoti SPE ir jų tiesiogines ir netiesiogines patronuojamąsias įmones, dukterines įmones, susijusias įmones, įskaitant mūsų „Sony“ grupės bendroves ir kiekvieną jų atitinkamą darbuotoją, direktorių, narius, vadovus, akcininkus, atstovus, pardavėjus, licencijų išdavėjus, licencijų gavėjus, rangovus, klientus, teisių perėmėjus (toliau kartu – „SPE šalys“, o atskirai – „SPE šalis“) nuo visų pretenzijų, žalos, nuostolių, išlaidų, tyrimų, įsipareigojimų, nuosprendžių, baudų, atsiskaitymų, palūkanų ir išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), kurios tiesiogiai ar netiesiogiai kyla arba yra susijusios su bet kokia pretenzija, ieškiniu, byla, reikalavimu ar procesu, pateiktu ar iškeltu bet kuriai SPE Šaliai, arba dėl jų tyrimo, gynybos ar atsiskaitymo, atsiradusių anksčiau ar vėliau dėl:  i) mūsų arba mūsų teisių perėmėjų ar licencijų turėtojų naudojimosi jūsų UGK pagal šias Sąlygas ar bet kurias taikomas Papildomas sąlygas arba bet kokiu jūsų UGK, kuris bet kokiu būdu neatitinka šių Sąlygų; ii) jūsų naudojimosi Paslauga ir su Paslauga susijusia veikla, pažeidžiančią arba tariamai pažeidžiančią šias Sąlygas arba bet kurias taikytinas Papildomas sąlygas; iii) šių Sąlygų ar bet kurių taikomų Papildomų sąlygų pažeidimo ar tariamo pažeidimo; iv) jūsų padarytų ar tariamų bet kokių įstatymų, taisyklių, nuostatų, kodeksų, įstatų, potvarkių ar vyriausybinių ar kvazivalstybinių institucijų įsakymų pažeidimo, susijusio su jūsų naudojimusi Paslauga ar jūsų veikla, susijusia su Paslauga; v) informacijos ar medžiagos, perduotos per jūsų Įrenginį, net jei ją pateikėte ne jūs, kuri pažeidžia, ar neteisėtai pasisavina bet kokias bet kurio asmens ar subjekto autorių teises, prekių ženklą, komercinę paslaptį, patentą, viešumo, privatumo ar kitas teises; vi) bet kokio jūsų pateikto klaidingo pareiškimo; ir vii) SPE Šalių naudojimosi jūsų mums pateikta informacija (įskaitant jūsų UGC) (visa tai vadinama „Pretenzijomis ir nuostoliais“). Jūs visapusiškai bendradarbiausite su SPE Šalimis gindamiesi nuo bet kokių Pretenzijų ir nuostolių. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, SPE Šalys pasilieka išimtinę teisę spręsti, siekti kompromiso ir apmokėti visas pretenzijas bei nuostolius. SPE Šalys pasilieka teisę prisiimti išimtinę bet kokių Pretenzijų ir Nuostolių gynybą bei kontrolę. Jūs nepadengsite jokių pretenzijų ir nuostolių be išankstinio raštiško SPE Šalies pareigūno sutikimo.
 3. Paslaugų teikimas; produktų ir paslaugų prieinamumas; tarptautiniai klausimai. SPE neteikia jokių garantijų, kad Paslauga yra tinkama ar prieinama naudoti už teritorijos, kurioje paskelbtos šios Sąlygos ir bet kurios Papildomos sąlygos, ribų. Jei naudojatės Paslauga iš kitų vietovių, tai darote savo iniciatyva ir esate atsakingi už tai, kad laikytumėtės galiojančių vietos įstatymų, susijusių su jūsų elgesiu internete ir priimtinu turiniu, jei ir kokia apimtimi taikomi vietos įstatymai.
 4. Virusai. Negarantuojame, kad mūsų Paslauga bus saugi, joje nebus klaidų ar virusų. Jūs esate atsakingi už savo Įrenginių, informacinių technologijų, kompiuterių programų ir platformos konfigūravimą, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslauga. Turėtumėte naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą. Negalite piktnaudžiauti mūsų Paslauga sąmoningai platindami virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas ar kitą kenkėjišką ar technologiškai žalingą medžiagą. Negalite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų Paslaugos, serverio, kuriame saugoma mūsų Paslauga, arba bet kokio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtos prie mūsų Paslaugos. Negalite atakuoti mūsų svetainės per atsisakymo aptarnauti ataką arba paskirstytąją atsisakymo aptarnauti ataką. Pažeisdami šią nuostatą, galite įvykdyti baudžiamąjį nusikaltimą. Apie bet kokį tokį pažeidimą pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su jomis atskleisdami jūsų tapatybę, jei to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų Paslauga bus nedelsiant nutraukta.
 5. Eksporto kontrolė. Esate atsakingi už visų taikomų prekybos taisyklių ir įstatymų laikymąsi tiek užsienio, tiek šalies viduje. Jūs sutinkate ir garantuojate, kad neeksportuosite ir pakartotinai neeksportuosite Paslaugų į jokią šalį, jokiam asmeniui, subjektui ar galutiniam naudotojui, kuriam taikoma JAV eksporto kontrolė ar sankcijos, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal JAV įstatymus.
 6. Atskirumas; aiškinimas. Jei bet kurią šių Sąlygų arba taikomų Papildomų sąlygų nuostatą kompetentingos jurisdikcijos teismas arba arbitras dėl kokios nors priežasties pripažįsta negaliojančia, neteisėta, niekine arba neįgyvendinama, tokia nuostata bus laikoma atskirta nuo šių Sąlygų arba taikomų Papildomų sąlygų, o nuostatos negaliojimas neturės įtakos likusių šių Sąlygų arba taikomų Papildomų sąlygų galiojimui arba įgyvendinamumui. Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, sutinkate atsisakyti ir atsisakysite bet kokių taikomų įstatyminių ir bendrosios teisės normų, pagal kurias sutartis gali būti aiškinama jos sudarytojo nenaudai.
 7. Tyrimai; nutraukimas; išsaugojimas. SPE pasilieka teisę, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, be jokių apribojimų: i) tirti bet kokius įtariamus Paslaugos arba jos informacinių technologijų ar kitų sistemų ar tinklų saugumo pažeidimus, ii) tirti bet kokius įtariamus šių Sąlygų ir visų taikomų Papildomų sąlygų pažeidimus, iii) tirti bet kokią informaciją, kurią SPE gavo pagal savo veiklą Privatumo ir slapukų politika, susijusią su baudžiamųjų įstatymų laikymusi, iv) įtraukti teisėsaugos ir panašias institucijas ir bendradarbiauti su jomis tiriant bet kurį iš pirmiau minėtų klausimų, v) vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už bet kokius šių Sąlygų ir bet kokių taikomų papildomų sąlygų pažeidimus ir vi) bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo, dėl bet kokios priežasties ir be jokių įsipareigojimų jums ar bet kuriai trečiajai šaliai visiškai ar iš dalies nutraukti Paslaugos teikimą arba sustabdyti ar nutraukti jūsų prieigą prie jos, įskaitant bet kokias naudotojų paskyras ar registracijas. Bet koks sustabdymas ar nutraukimas neturės įtakos jūsų įsipareigojimams SPE pagal šias Sąlygas ar bet kurias taikomas Papildomas sąlygas. Sustabdžius ar nutraukus jūsų prieigą prie Paslaugos arba gavus SPE pranešimą, visos pagal šias Sąlygas arba bet kurias taikomas Papildomas sąlygas jums suteiktos teisės iš karto nustoja galioti, ir jūs sutinkate, kad nedelsdami nutrauksite naudojimąsi Paslauga. Šių Sąlygų ir visų taikomų Papildomų sąlygų nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio turėtų išlikti galioti ir po jūsų sustabdymo ar nutraukimo, galios ir toliau. Bet kuriuo metu galite nutraukti naudojimąsi Paslauga arba panaikinti savo paskyrą.  Jei teismas ar tribunolas nustato, kad bet koks mūsų nutraukimas ar sustabdymas yra nesąžiningas, ankstesnė sutartis galioja tol, kol gaunamas pakankamas pranešimas apie sutarties nutraukimą. 
 8. Perdavimas. SPE gali bet kuriuo metu ir be jokio pranešimo perduoti savo teises ir pareigas pagal šias Sąlygas ir bet kurias taikomas Papildomas sąlygas, visas arba jų dalį, bet kuriai šaliai tačiau toks perdavimas neturės įtakos jūsų teisėms ar įsipareigojimams pagal šias Sąlygas. Šių Sąlygų ir bet kokių taikomų Papildomų sąlygų negalite perduoti ir negalite pavesti savo pareigų pagal jas be išankstinio raštiško SPE pareigūno sutikimo.
 9. Visiškas susitarimas. Šios Sąlygos ir bet kokios taikomos Papildomos sąlygos atspindi visą jūsų ir mūsų susitarimą dėl naudojimosi Paslauga ir pakeičia bet kokius ankstesnius su Paslauga susijusius susitarimus, pareiškimus, garantijas, patikinimus ar diskusijas.
 10. Atsisakymas negalimas. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose Sąlygose arba bet kuriose taikomose Papildomose sąlygose, i) joks jūsų ar SPE nesugebėjimas ar delsimas pasinaudoti bet kokiomis teisėmis, įgaliojimais ar teisių gynimo priemonėmis pagal šias Sąlygas nebus laikomas tos ar bet kurios kitos teisės, įgaliojimo ar teisių gynimo priemonės atsisakymu ir ii) joks bet kurios šių Sąlygų arba bet kurių taikomų Papildomų sąlygų atsisakymas ar pakeitimas nebus veiksmingas, nebent jis bus pateiktas raštu ir pasirašytas šalies, kurios atžvilgiu siekiama įgyvendinti atsisakymą ar pakeitimą.
 11. Ginčų sprendimas internetu. Jei gyvenate Europos Sąjungoje arba Jungtinėje Karalystėje ir norite gauti daugiau informacijos apie ginčų sprendimą internetu, sekite šią nuorodą į Europos Komisijos svetainę http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ši nuoroda pateikiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 524/2013 reikalavimus tik informacijos tikslais. Mes neprivalome ir nesutikome dalyvauti ginčų sprendime internetu

/Užbaigti naudojimo sąlygas///

© 2024 „Sony Pictures Entertainment Inc.“ arba jos taikoma „Sony Pictures Entertainment“ padalinys. Visos teisės saugomos.