Премини към основното съдържание

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Дата на влизане в сила 27 July, 2022.

Въведение

Настоящите Условия за ползване ("Условия") се отнасят до уебсайтовете, онлайн услугите, софтуера или приложенията на Sony Pictures Entertainment (подразделение на Sony Corporation) ("Услугите"), които се свързват с тези Условия.  В настоящите Условия използваме "SPE", "ние", "нас" или "нашите" за обозначаване юридическите структури. на Sony Pictures Entertainment.  Заедно със Sony Pictures Entertainment Inc., юридичсекото лице на SPE, отговорно за конкретна Услуга (като цяло администратора на данни), може да бъде намерено, като щракнете тук. Корпоративните офиси на Sony Pictures Entertainment Inc. се намират на адрес: 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. С приемането на настоящите Условия или с посещението или използването по друг начин на съответната Услуга (както е приложимо), Вие се съгласявате да приемете и да бъдете обвързани с тези Условия и всички приложими Допълнителни условия (така, както са дефинирани по-долу) и потвърждавате, че сте ги прочели и разбрали. Вие също така потвърждавате, съгласявате се и приемате нашите практики за данни, както са описани в нашата Политика за поверителност и бисквитки и всички други условия, публикувани в приложимата част на Услугата. 

Когато в настоящите Условия споменаваме "Вас" или "Вашето", имаме предвид:

 • ако сте потребител, физическо лице, което използва Услугата с цел, която е изцяло или основно извън неговата търговия, бизнес, занаят или професия; и
 • ако не сте потребител: (а) бизнесът, който имате правомощия да обвързвате; или (б) физическото лице, използващо Услугата с цели, които не са изцяло или предимно извън неговата търговия, бизнес, занаят или професия (във всеки случай "Бизнес"). 

Настоящите Условия засягат Вашите законни права, отговорности и задължения и уреждат Вашето използване на Услугата. Те включват различни ограничения и изключения, както и клауза за юрисдикция, в която се посочва къде ще се решават спорове. Ако не желаете да бъдете обвързани с настоящите Условия и всички Допълнителни условия, не използвайте Услугата и деинсталирайте всички изтегляния и приложения на Услугата.

Допълнителни условия

В някои случаи за използването на определени части от Услугата се прилагат допълнителни или различни условия, публикувани в Услугата (поотделно и заедно наричани "Допълнителни условия"). Ако е налице несъответствие между настоящите Условия и други Допълнителни условия, настоящите Условия ще надделеят, освен ако в Допълнителните условия изрично не е посочено друго.

Актуализации на настоящите Условия и Допълнителни условия

Можем да променим тези Условия и Допълнителни условия, като публикуваме нови или променени условия в Услугата, както е обяснено по-подробно тук. Ако продължите да използвате Услугата след всяка такава промяна това означава, че приемате променените Условия и приложимите Допълнителни условия. Нямате право да променяте тези Условия.

СОБСТВЕНОСТ И ПРАВАТА ВИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО.

 1. Собственост. Услугата и цялото ѝ съдържание ("Съдържание"), включително всички авторски права, патенти, търговски марки, марки за услуги, търговски имена и всички други права на интелектуална собственост върху Услугата и Съдържанието ("Интелектуална собственост"), са собственост или се контролират от SPE, нашите дружества от групата на Sony и филиалите, нашите лицензодатели и някои други трети страни. Всички права, титли и интереси върху Съдържанието и Интелектуалната собственост, на разположение чрез Услугата, са собственост на SPE, нашите дружества от групата на Sony и филиалите, нашите лицензодатели или определени други трети страни и са защитени от всички приложими авторски права, търговски марки, патенти и/или други права и закони за интелектуална собственост и нелоялна конкуренция, включително тези на вашата страна на пребиваване или международните закони, в максимална степен. SPE притежава авторските права върху подбора, компилирането, сглобяването, подреждането и подобряването на Съдържанието в Услугата.
 2. Вашите права да използвате Услугата и Съдържанието.
  1. Вашето право да използвате Услугата и Съдържанието зависи от стриктното спазване на настоящите Условия и Допълнителните условия. Запазваме си правото да прекратим правото ви на достъп и използване на Услугата и Съдържанието при всяко нарушение на настоящите Условия или на Допълнителните условия и в максималната степен, позволена от приложимото законодателство. Посещавайки или използвайки Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че Вашият достъп или използване са в съответствие с приложимото законодателство в юрисдикцията, в която пребивавате. Тези права са неизключителни, ограничени и могат да бъдат отменяни от нас по всяко време, по наше усмотрение, без предварително уведомление или отговорност, до максималната степен, разрешена от приложимото законодателство. Тъй като правото ви на достъп и използване на Услугата и Съдържанието е лично ваше, нямате право да прехвърляте или преотстъпвате правото си; всеки опит за това е невалиден. Можете, само за ваша лична, нетърговска, законна употреба (заедно, следното е "Лицензирани елементи на SPE"):
   1. Да излагате, гледате, използвате и пускате Съдържанието на компютър, мобилно или друго устройство с достъп до интернет или разрешено устройство ("Устройство") и/или да разпечатвате едно копие от Съдържанието (с изключение на изходния и обектния код в необработен вид или по друг начин), както Ви е показано;
   2. Да предавате поточно в реално време(стрийминг) всяко приложимо Съдържание, като използвате някой от уиджетите и/или други цифрови стрийминг интернет видео плейъри, ако има такива, предоставени в Услугата (всеки такъв уиджет или друг цифров стрийминг интернет видео плейър, наричан "уиджет на Услугата");
   3. Да изрязвате и поставяте определен код, който изрично Ви е предоставен чрез Услугата (независимо дали тази функционалност е обозначена като функционалност за "споделяне" или не), за да вграждате, препубликувате, поддържате и/или показвате конкретното съдържание, за което се отнася този код, върху Вашата лична, персонализирана(и) уеб страница(и) за социални мрежи, уеб блог(и), или микроблог(ове) (наричани общо "Лични социални медии", което определение изрично изключва всякакви Бизнес медии или Бизнес употреба), и/или, ако Услугата предоставя функционалност за "захващане и вграждане на уиджети", да "захващате" уиджет на Услугата и да вграждате, препубликувате, поддържате и/или показвате този уиджет на Личните си социални медии;
   4. Да изрязвате и поставяте определен код, който изрично Ви е предоставен чрез Услугата, и/или ако Услугата предоставя функцията "хващане и вграждане на уиджети", да "хващате" уиджет на Услугата, да препращате, както е приложимо, такъв код и/или уиджет на Услугата на Вашите приятели, за да могат те да разгледат Услугата и съдържащото се в нея Съдържание, и/или ако желаят, те самите да вграждат препратената част от кода или уиджета на Услугата в своите лични социални медии или да го препращат отново на своите приятели;
   5. Ако Услугата включва "Изпращане до приятел" или подобен инструмент, който ви позволява да инициирате и изпратите на един от вашите приятели имейл, включващ Съдържание, и ако инструментът е оперативен, използвайте инструмента, за да поискате от сървърите на Услугата да предадат вашето съобщение на вашия приятел от ваше име;
   6. Ако Услугата включва връзка (линк) за "Изтегляне" до някаква част от Съдържание (включително, без ограничение, до изображение, икона, тапет, музикална песен, видеоклип, трейлър, RSS канал), можете да изтеглите само едно копие от това Съдържание на едно устройство;
   7. Да изтегляте, инсталирате и използвате едно копие от всеки софтуер, включително приложения, които предоставяме във или чрез Услугата ("Софтуер") върху Вашето устройство само в машинноизпълнима форма на обектния код и да направите едно допълнително копие за архив; при условие обаче, че разбирате и се съгласявате, че (i) като Ви позволява да изтеглите Софтуера, SPE не Ви прехвърля правото на собственост върху Софтуера (т.е, вие сте собственик на носителя, на който е записан Софтуерът, но собственикът на Софтуера (който може да бъде SPE и/или трета страна - лицензодател на Софтуер) ще запази пълното и цялостно право на собственост върху този Софтуер); (ii) вие нямате право да копирате, променяте, адаптирате, превеждате на какъвто и да е език, разпространявате или създавате производни произведения въз основа на Софтуера без предварителното писмено съгласие на SPE; (iii) нямате право да преотстъпвате, наемате, отдавате на лизинг или давате под наем Софтуера на което и да е физическо или юридическо лице и всеки ваш опит за сублицензиране, прехвърляне или преотстъпване на Софтуера ще бъде невалиден и няма да има никакъв ефект; и (iv) нямате право да декомпилирате, разглобявате, извършвате обратен инженеринг или да се опитвате да реконструирате, идентифицирате или откривате какъвто и да е изходен код, основни идеи, основни техники на потребителския интерфейс или алгоритми на Софтуера по какъвто и да е начин, освен доколкото горното ограничение е забранено от действащото законодателство;
   8. Ако това Ви бъде предоставено, направете си регистриран личен акаунт (и/или свързани с него потребителско име и парола) в Услугата и взаимодействате с други потребители на Услугата в рамките на намиращите се в Услугата чат стаи, табла за съобщения, социални медийни мрежи, онлайн мултиплейър игри и/или други дейности или подобни услуги, предлагани в Услугата;
   9. Да поставяте връзки (линкове) към Услугата от уебсайт или друга онлайн услуга, при условие, че: (а) връзките включват само текст и не използват никаква интелектуална собственост, (б) връзките и съдържанието на вашия уебсайт не предполагат никакъв вид асоцииране със SPE (или нашите дружества от групата на Sony и филиали) или не предизвикват друго объркване, и (в) връзките и съдържанието на вашия уебсайт не представят SPE или нашите дружества от групата на Sony и филиали, или някой от съответните ни продукти или услуги по неверен, подвеждащ, унизителен или обиден начин, и нямат съдържание, което е незаконно, обидно, неприлично, непристойно, похотливо, мръсно, насилствено, заплашително, тормозещо или оскърбително, или което нарушава права на трети страни, или по друг начин е неприемливо за SPE. SPE си запазва правото да преустанови или забрани свързването с Услугата по каквато и да е причина, по свое усмотрение, без предварително уведомление или каквато и да е отговорност към вас или трета страна; и
   10. Да използвате всяка друга функционалност, изрично предоставена от SPE в или чрез Услугата за използване от потребителите, при спазване на настоящите Условия (включително, без ограничение, функционалност за създаване и/или използване на Съдържание, генерирано от потребителя (както е определено по-долу) и всички приложими Допълнителни условия.
 3. Права на други лица. При използването на Услугата трябва да зачитате интелектуалната собственост и правата на други лица, както и на SPE и на нашите дружества от групата на Sony и филиали. Неразрешеното използване на Съдържание от Ваша страна може да наруши правата на други лица и приложимите закони и може да доведе до гражданска и наказателна отговорност. Ако смятате, че чрез Услугата е нарушено правото върху ваше произведение, вижте Раздел 5 по-долу.
 4. Запазване на всички права, които не са предоставени по отношение на Съдържанието и Услугата. Настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия включват само тесни, ограничени права за използване и достъп до Услугата и Съдържанието. ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО НЕ СА ВИ ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ, СА ЗАПАЗЕНИ ОТ SPE И НЕЙНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Всяко неразрешено използване на каквото и да е Съдържание или на Услугата за каквато и да е цел е забранено.

СЪДЪРЖАНИЕ, КОЕТО ИЗПРАЩАТЕ

 1. Съдържание генерирано от потребителите.
  1. Общи положения. SPE може, сега или в бъдеще, да предлага на потребителите на Услугата възможността да създават, изграждат, публикуват (постват), качват, показват, публикуват, разпространяват, предават, излъчват или по друг начин да предоставят на разположение или да изпращат чрез Услугата, или в или в отговор на нашите страници или публикации върху платформи на трети страни или във връзка с нашите промоции или маркетингови кампании чрез всякакви медии или по какъвто и да е начин, или по друг начин да ни изпращат (напр, на нашите страници във Facebook или други социални медии, в отговор на нашите туитове, чрез лотарии или конкурси или по пощата) (наричани общо "изпращане") съобщения, текст, илюстрации, файлове, изображения, графики, снимки, коментари, отговори, звуци, музика, видеоклипове, информация, съдържание, оценки, рецензии, данни, въпроси, предложения, лични данни или друга информация или материали и съдържащите се в тях идеи (наричани общо, но с изключение на включените в тях лицензирани елементи на SPE, "Съдържание генерирано от потребителя" или "СГП"). Можете да изпращате СГП чрез Вашия профил, форуми, блогове, табла за съобщения, среди за социални мрежи, инструменти за създаване на съдържание, игри, социални общности, инструменти за контакт с нас, електронна поща и други комуникационни функции. С изключени на правата и лиценза, които предоставяте в настоящите Условия, и при спазване на приложимите Допълнителни условия, Вие носите отговорност и запазвате всички законни права, права на собственост и интереси, които имате върху Вашето СГП, освен до степента, до която е лицензирано по-долу. Моля, имайте предвид, че всяко съдържание, разкрито или предоставено в тези ситуации, може да бъде обработено от SPE за маркетингови цели и/или за подобряване на нейните услуги, продукти и маркетинг.
  2. Неповерителност на Вашето генерирано от потребителя съдържание. Освен ако не е описано по друг начин в публикуваната Политика за поверителност и бисквитки, на Услугата или в приложимите Допълнителни условия, Вие се съгласявате, че (А) В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЪДЪРЖАНИЕТО ГЕНЕРИРАНО ОТ ВАС ЩЕ БЪДЕ ТРЕТИРАНО ОТ НАС КАТО НЕПОВЕРИТЕЛНО И НЕПАТЕНТОВАНО – НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ГО МАРКИРАТЕ КАТО "ПОВЕРИТЕЛНО", "СЪС ЗАЩИТЕНА СОБСТВЕНОСТ“ ИЛИ ПОДОБНИ - И НЯМА ДА БЪДЕ ВЪРНАТО, И (Б) SPE НЕ ПОЕМА НИКАКВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД КЪМ ВАС ИЛИ КЪМ ТРЕТА СТРАНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВАШЕТО СГП В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. При поискване ще предоставите документация, необходима за удостоверяване на правата върху такова съдържание и за потвърждаване на спазването на настоящите Условия или на приложимите Допълнителни условия. Вие приемате, че интернет и мобилните комуникации могат да бъдат несигурни и да подлежат на пробиви в сигурността; съответно признавате и се съгласявате, че изпращате Вашето СГП на собствен риск

   При комуникацията си със SPE, моля, имайте предвид, че не търсим никакви непоискани идеи или материали за продукти или услуги, нито дори предложения за подобрения на продукти или услуги, включително, без ограничение, идеи, концепции, изобретения или проекти за музика, уебсайтове, приложения, книги, филмови сценарии, театрални сценарии, филми, телевизионни предавания, театрални постановки, софтуер или друго (наричани общо "Непоискани идеи и материали"). Всички Непоискани идеи и материали, които изпращате, се считат за СГП и се лицензират за нас, както е посочено по-долу. Освен това SPE запазва всички права, притежавани от членовете на широката общественост, по отношение на вашите непоискани идеи и материали. Получаването от SPE на вашите непоискани идеи и материали не е признание от страна на SPE за тяхната новост, приоритет или оригиналност и не накърнява правото на SPE да оспорва съществуващи или бъдещи права на интелектуална собственост, свързани с вашите непоискани идеи и материали

  3. Лиценз за SPE на вашия СГП. Освен ако не е описано друго в Политиката за поверителност и бисквитки и във всички приложими Допълнителни условия (като например официалните правила на дадена промоция), които изрично уреждат предоставянето на Вашето съдържание генерирано от потребителя (СГП), в максималната степен, позволена от закона, с настоящото предоставяте на SPE и нейните дружества от групата на Sony и филиалите, неизключително, прехвърляемо, неограничено, безусловно, безгранично, в целия свят, неотменимо, вечно, с право на сублицензиране и безвъзмездно без авторско право и лиценз за използване, копиране, записване, разпространение, възпроизвеждане, разкриване, продажба, препродажба, наемане, отдаване под наем, сублицензиране (на множество нива), показване, обществено представяне, предаване, публикуване, излъчване, превеждане, адаптиране, създаване на производни произведения и друго използване и експлоатиране по всякакъв начин на всички или на част от вашите СГП (и производни произведения от тях), за всякакви цели във всички формати, на или чрез всякакви средства или начини, известни сега или разработени впоследствие, и с всякакви технологии или устройства, известни сега или разработени впоследствие, и за рекламиране, предлагане на пазара и популяризиране на същите (като се приема, че тези права ще продължат 99 години в територии, където не може да бъде предоставен безсрочен лиценз). Без да се ограничават, предоставените права включват правото: (a) да се конфигурират, хостват, индексират, кешират, архивират, съхраняват, дигитализират, компресират, оптимизират, модифицират, преформатират, редактират, адаптират, публикуват във формат за търсене и да премахват такива СГП и да се комбинират с други материали, както и (б) да се използват всякакви идеи, концепции, ноу-хау или техники, съдържащи се във всяко СГП, за всякакви цели, включително разработване, производство и маркетинг на продукти и/или услуги. Вие разбирате, че в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, при упражняването на тези права метаданните, уведомленията и съдържанието могат да бъдат премахнати или променени, включително информацията за управление на авторските права, и Вие се съгласявате с това и заявявате и гарантирате, че имате всички необходими правомощия да го направите. С цел по-нататъшно осъществяване на правата и лиценза, които предоставяте на SPE за вашия СГП, при спазване на Политиката за поверителност и бисквитки и в максималната степен, позволена от приложимото законодателство, вие също така предоставяте на SPE (и на нашите дружества от групата на Sony и филиали) и се съгласявате да предоставите на SPE (и на нашите дружества от групата на Sony и филиали), безусловното, безсрочно, прехвърлимо, неотменимо право да използва и експлоатира вашето име, личност и прилика във връзка с всякакво СГП, без да ви задължава или възнаграждава (като е договорено, че тези права ще продължат 99 години в територии, където не може да бъде предоставен безсрочен лиценз). В максималната степен, позволена от закона, с настоящото се отказвате и се съгласявате да се откажете от всякакви морални права или подобни или еквивалентни права (включително, без ограничение, всички приложими права да бъдете идентифицирани като автор, права да се противопоставяте на унизително отношение, права да не се приписват неща погрешно, права да решавате кога СГП да бъде достъпно за обществеността, или права да се противопоставяте на всякаква адаптация или промяна на СГП), които може да имате относно всяко СГП, дори ако то е изменено или променено по начин, който не е приемлив за вас. До степента, която не подлежи на отказ, Вие неотменимо се съгласявате да не упражнявате тези права (ако има такива) по начин, който пречи на упражняването на предоставените права. Вие разбирате, че няма да получавате никакви такси, суми, възнаграждения или обезщетения за всяко от правата, предоставени в настоящия раздел 2.A(iii).
  4. Изключителното право на SPE да управлява нашата услуга. Освен ако не е описано друго в Политиката за поверителност и бисквитки) или ако това се изисква от приложимото законодателство, SPE може, но няма да има задължение да преглежда, наблюдава, показва, публикува, съхранява, поддържа, приема или използва по друг начин всяко Ваше СГП, като SPE може по свое усмотрение да отхвърля, изтрива, премества, преформатира, премахва или отказва да публикува или използва по друг начин СГП без предизвестие или отговорност към Вас или трета страна във връзка с нашата работа със СГП по подходящ начин в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство. Без да се ограничаваме, можем да направим това, за да се справим със съдържание, което е достигнало до нашето внимание и което е или смятаме, че е обидно, неприлично, непристойно, похотливо, мръсно, насилствено, тормозещо, заплашващо, обидно, незаконно или по друг начин неприемливо или неподходящо, или за да наложим правата на трети страни или настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия. Такова потребителско съдържание (СГП) , предоставено от вас или от други лица, не е необходимо да се поддържа в Услугата от нас за какъвто и да е период от време и, след като бъде изпратено, няма да имате право на достъп, архивиране, поддържане, промяна, премахване или използване по друг начин на това потребителско съдържание (СГП )в Услугата или другаде, освен както е описано в Политиката за поверителност и бисквитките. SPE няма задължение да следи или да прилага вашите права на интелектуална собственост върху вашите СГП.
  5. Гаранции и компенсации, свързани с Вашето СГП. Всеки път, когато изпращате съдържание генерирано от потребител (СГП), Вие гарантирате, че сте навършили пълнолетие в юрисдикцията, в която живеете, и сте родител или законен настойник, или имате всички необходими съгласия от родител или законен настойник на всяко непълнолетно лице, което е изобразено или е допринесло за всяко СГП, което изпращате, и че по отношение на това СГП, (a) сте единственият автор и собственик на интелектуалната собственост и други права върху СГП или имате законно право да изпратите СГП и да дадете на SPE (и на нашите дружества от групата на Sony и филиали) правата върху него, които предоставяте  по силата на настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия, като всичко това не е свързано със задължението на SPE да получи съгласието на трета страна и не поражда никакви задължения или отговорност за SPE; (б) СГП е точно; (в) СГП не нарушава и, що се отнася до разрешените употреби и експлоатация от SPE, посочени в настоящите Условия, няма да нарушава права на интелектуална собственост или други права на трети лица; и (г) СГП няма да нарушава настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия, нито да причинява вреда или увреждане на някое лице. Вие се съгласявате да защитавате, компенсирате и предпазвате SPE и нашите дружества от групата на Sony и филиали, както и всеки от нашите и техните директори, служители, агенти, подизпълнители, партньори и служители от и срещу всяка загуба, отговорност, заплаха от или действителен иск, искане, щети, разходи и разноски, включително разумни съдебни такси, произтичащи от или във връзка с който и да е от вашите СГП.
 2. Подходящо съдържание и сигнализиране за нарушения. Очакваме СГП да бъде подходящо за широката аудитория, но не се ангажираме да го следим и Вие се съгласявате, че е възможно да попаднете на съдържание, което смятате за обидно или неподходящо. Моля, имайте предвид, че СГП не е проверено или одобрено от нас, а мненията, изразени от други потребители в нашата Услуга, не отразяват непременно нашите възгледи или ценности. Възможно е да включим правила за местата и съдържанието като Допълнителни условия. Ако откриете съдържание, което нарушава настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия, можете да го докладвате тук.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО

 1. Ограничения за използване на услугата. Вие се съгласявате, че няма: (i) да използвате Услугата за политически или търговски цели (включително, но не само, за целите на рекламирането, набирането на средства, събирането на цени на продукти и продажбата на продукти), освен ако не сте Бизнес и не сте получили нашето предварително писмено съгласие; (ii) да използвате мета тагове или друг "скрит текст", използващ каквато и да е интелектуална собственост; (iii) участвате в каквито и да било дейности чрез или във връзка с Услугата, които целят да се опитат да навредят или да причинят вреда на физически или юридически лица или са незаконни, обидни, неприлични, непристойни, похотливи, мръсни, насилствени, заплашителни, притеснителни или обидни, или които нарушават права на трети лица, или са по друг начин неприемливи за SPE; (iv) в максимална степен, която не е забранена от приложимото законодателство, да декомпилирате, разглобявате, разработвате обратно инженерство или да се опитвате да реконструирате, идентифицирате или откривате изходния код, основните идеи, техниките на потребителския интерфейс или алгоритмите на Услугата по какъвто и да е начин или да променяте изходния или обектния код на Услугата или на Софтуера или други продукти, услуги или процеси, достъпни чрез която и да е част от Услугата; (v) да се ангажирате с каквато и да е дейност, която пречи на достъпа на потребител до Услугата или на правилното функциониране на Услугата, или по друг начин причинява вреда на Услугата, SPE (или на нашите дружества от групата или филиали) или на други потребители на Услугата; (vi) да се намесвате или заобикаляте която и да е функция за сигурност (включително механизъм за управление на цифрови права, устройство или друга мярка за защита на съдържанието или контрол на достъпа) на Услугата или която и да е функция, която ограничава или налага ограничения за използването или достъпа до Услугата, Съдържанието или СГП; (vii) да набирате или по друг начин събирате или съхранявате каквато и да е информация (включително лични данни за други потребители на Услугата, включително имейл адреси, без изричното съгласие на тези потребители); (viii) да се опитвате да получите неоторизиран достъп до Услугата, други компютърни системи или мрежи, свързани с Услугата, чрез извличане на пароли или по друг начин; или (ix) по друг начин да нарушавате настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия.
 2. Ограничения за използване на съдържанието. Вие също така се съгласявате, че при използването на Услугата: (i) няма да наблюдавате, събирате, копирате или разпространявате Съдържанието (с изключение на това, което може да е в резултат от стандартно използване на търсачката или на стандартен браузър) в Услугата чрез използване на робот, роувър, "бот", паяк, скрепер, обхождащ компютър, шпионски софтуер, двигател, устройство, софтуер, инструмент за извличане или друго автоматично устройство, програма или ръчен процес от всякакъв вид; (ii) няма да поставя в рамка или да използва техники за поставяне в рамка за ограждане на такова Съдържание (включително изображения, текст или оформление на страница); (iii) ще запази непокътнати всички уведомления за търговски марки, авторски права и друга интелектуална собственост, съдържащи се в такова Съдържание; (iv) няма да използва такова Съдържание по начин, който да предполага неразрешена асоциация с продукти, услуги или марки, принадлежащи на нас или на нашите лицензодатели; (v) няма да правите никакви промени в такова Съдържание (освен до степента на изрично разрешеното ви използване на лицензираните елементи на SPE, ако е приложимо); (vi) няма да копирате, променяте, възпроизвеждате, архивирате, продавате, давате под наем, наемате, разменяте, създавате производни произведения, публикувате на хартиен носител или по електронен път, представяте пред обществото, показвате, разнасяте, разпространявате, излъчвате, препредавате, циркулирате или прехвърляте на трета страна или на приложение или уебсайт, принадлежащи на трета страна, или по друг начин използвате или експлоатирате такова Съдържание по какъвто и да е начин за каквато и да е цел, освен ако това не е изрично разрешено от настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия или с предварителното писмено съгласие на служител на SPE или от собственика на съдържанието, ако съдържанието е от лицензодател, и (vii) няма да вмъквате никакъв код или продукт за манипулиране на такова Съдържание по начин, който да оказва неблагоприятно влияние върху работата на потребителите.
 3. Наличност на услугата и съдържанието. В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, SPE, по свое усмотрение, без предварително уведомление или отговорност, може незабавно да спре или прекрати наличността на Услугата и/или Съдържанието (и всички техни елементи и характеристики), изцяло или частично, по каквато и да е причина.

СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ

 1. Ако се регистрирате при нас или създадете акаунт, вие носите пълната отговорност за сигурността и поверителността на вашите данни за достъп и за ограничаване на достъпа до вашето устройство и за всички дейности в рамките на вашия акаунт, освен ако не сте в състояние да докажете, че това използване е измамно. Регистрираните акаунти могат да бъдат създавани само от физическо лице, което е навършило пълнолетие в държавата, в която живеете, но не по-малко от 18 години. Паролите трябва да са лични и трябва да имате уникално потребителско име (или имейл адрес), което не нарушава правата на никое лице или организация и не е обидно. Можем да отхвърлим използването на която и да е парола, потребителско име или имейл адрес по каквато и да е причина по наша преценка. Вие носите пълната отговорност за своята регистрационна информация, както и за нейното актуализиране и поддържане. Ще ни уведомите незабавно тук за всяко неразрешено използване на Вашия акаунт, парола или потребителско име, или за всяко друго нарушение на сигурността. Няма да продавате, прехвърляте или преотстъпвате своя акаунт или каквито и да било права върху него. Имаме право да деактивираме всички акаунти и/или пароли по всяко време, ако по наше разумно мнение не сте спазили някоя от клаузите на настоящите Условия.
 2. Акаунтите могат да се откриват само от упълномощен представител на физическото лице, за което се открива сметката. Ние не проверяваме акаунтите за автентичност и не носим отговорност за неоторизирани акаунти, които могат да се появят в Услугата. За всеки спор относно създаването на акаунт или автентичността му имаме изключителното право, но не сме задължени, да разрешим този спор по начин, който сметнем за подходящ, без предизвестие.

ПРОЦЕДУРА ПРИ ВЕРОЯТНО НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

 1. Ако сте собственик на авторски права и желаете да ни изпратите уведомление да идентифицираме съдържание или материали, публикувани в Услугата, които нарушават авторските Ви права, и които желаете да бъдат премахнати от нашата Услуга, можете да ни изпратите такова уведомление, като следвате инструкциите тук.

УВЕДОМЛЕНИЯ, ВЪПРОСИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

 1. Съгласявате се, че можем да ви изпращаме уведомления или да ви отговаряме по пощата или на вашия имейл (ако имаме такъв във файла) или по всеки друг начин, избран от нас.
 2. Всички правни известия до нас трябва да се изпращат в писмен вид до съответното юридическо лице на Sony Pictures, посочено тук.
 3. Ако имате въпрос относно Услугата, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на SPE, като кликнете тук и попълните формуляра. Вие потвърждавате, че персоналът на отдела за обслужване на клиенти не може да променя или отменя Условията или приложимите Допълнителни условия.

УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ; РЕКЛАМИ; ОТНОШЕНИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

 1. Съдържание на трети страни и сайтове; Реклами.. Услугата може да съдържа плъгин( plug-ins), приложения, реклами, инструменти и/или друго съдържание на трети страни и/или връзки към уебсайти на трети страни или други услуги, които не са собственост, не се контролират или не се управляват от SPE (или от дружества от нашата група или филиали), включително услуги, управлявани от рекламодатели, лицензодатели, лицензополучатели и някои други трети страни, които могат да имат бизнес отношения със SPE (наричани общо "Услуги на трети страни"). Възможно е също така да хостваме нашето съдържание, приложения и инструменти в Услуги на трети страни. SPE няма контрол върху съдържанието, операциите, политиките, условията или други елементи на Услугите на трети страни и не поема никакво задължение да ги преглежда. Не се смята за задължително SPE да преглежда, одобрява или спонсорира Услугите на трети страни, както и съдържанието, рекламите, информацията, материалите, продуктите, услугите или други елементи на трети страни. Освен това SPE не носи отговорност за качеството или доставката на продукти или услуги, предлагани, достъпни, получени от или рекламирани в такива Услуги на трети страни.

  В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС ИЛИ ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЯКА, НЕПРЯКА, СЛУЧАЙНА ИЛИ СПЕЦИАЛНА ЗАГУБА, НАРАНЯВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ), ИСК, ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ЩЕТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРОИЗТИЧА ОТ НЕБРЕЖНОСТ, НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОР, КЛЕВЕТА, НАРУШЕНИЕ НА АВТОРСКО ПРАВО ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ПОКАЗВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ТЕЗИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. 

  Всички дейности, в които участвате във връзка с Услуги на трета страна, са предмет на отделните условия на Услуги на тази трета страна, включително политиката за поверителност и условията за ползване, които трябва да прочетете, преди да участвате в такива дейности.

  1. Apple и други платформи и устройства. Ако осъществявате достъп до Услугата или я използвате чрез Apple, Android, Google, Microsoft Windows или други платформи на трети страни, собствените условия и политики на услуги на тези трети страни се прилагат за този достъп и използване.
  2. Сделки с трети страни. Всяко взаимодействие, кореспонденция, транзакции или сделки, които имате с трети страни, намерени в или чрез Услугата (включително в или чрез Услуги или реклами на трети страни), са единствено между вас и третата страна (включително въпроси, свързани със съдържанието на рекламите на трети страни, плащания, доставка на стоки, гаранции (включително гаранции за продукти), поверителност и сигурност на данните и други подобни). SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ ОТКАЗВАТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

 1. Нищо в настоящите Условия не изключва или ограничава нашата отговорност за:
  1. смърт или телесна повреда, причинени от нашата небрежност;
  2. измама или измамно представяне на неверни данни; и
  3. всеки въпрос, по отношение на който би било незаконно да изключим или ограничим нашата отговорност.
 2. Съдържанието на нашата Услуга се предоставя само за обща информация. То не е предназначено да дава съвет, на който да разчитате. Трябва да получите съвет от професионалист или специалист, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на нашата Услуга. Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията в нашата Услуга, ние не даваме никакви изявления, гаранции или уверения, конкретни или подразбиращи се, че съдържанието на нашата Услуга е точно, пълно или актуално.
  1. Ако сте Потребител:
   1. нищо в настоящите Условия не засяга Вашите законови или други приложими законови или договорни права. Съвет за вашите законови права (включително, но не само, гаранции и продуктови гаранции) можете да получите от местното Бюро за съвет на граждани, Службата за търговски стандарти или от еквивалентни местни органи за защита на потребителите; и
   2. ние предоставяме Услугата само за домашна и лична употреба. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА ИЛИ НЕЙНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА КАКВИТО И ДА СА ТЪРГОВСКИ ИЛИ БИЗНЕС ЦЕЛИ И В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИЕ НЯМАМЕ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ИЛИ ЗАГУБА НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ.
  2. Ако сте Бизнес, при никакви обстоятелства няма да носим отговорност пред вас, независимо дали става въпрос за договор, деликт (включително за небрежност), груба небрежност, нарушение на законово задължение или друго, произтичащо от или във връзка с настоящите Условия за: (а) каквато и да е загуба на печалба, продажби, бизнес или приходи; (б) загуба или повреда на данни, информация или софтуер; (в) загуба на бизнес възможности; (г) загуба на очаквани спестявания; или (д) загуба на добра репутация; или (е) всяка косвена или последваща загуба, във всеки случай в максималната степен, позволена от закона.
 3. При спазване на раздел , нашата максимална обща отговорност по и/или във връзка с настоящите Условия и/или Услугата (независимо дали е по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин и дали е предвидима или не), по отношение на всички наши действия, пропуски (включително небрежност), нарушение на законово задължение или нарушение на гаранция, включително тези на нашите ръководители, служители, агенти, изпълнители, подизпълнители, дружества от групата или филиали, в максималната степен, позволена от закона, се ограничава до разходите за повторно предоставяне на Услугите или до заплащане на разумните разходи за повторно предоставяне на Услугите, но в никакъв случай не надхвърля 100 щатски долара (100 USD) или равностойността им в друга валута.
 4. уСЛУГИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО В ТЯХ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПРИНЦИПА "КАКТО Е, КЪДЕТО Е". SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ НЕ ПРАВЯТ НИКАКВИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ПОСТЪПКИ, И НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, НЕ ПОЕМАТ АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН, ОБщо ПРАВО, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВИЯ, ОБИЧАЙ ИЛИ ДРУГО, КАКЪВТО И ДА Е ПО ВИД ОТНОШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО. SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ, В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНA ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ, АНГАЖИМЕНТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОН, ОБЩО ПРАВО, УПОТРЕБА ИЛИ ТЪРГОВИЯ, ОБИЧАЙ ИЛИ ДРУГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ПОСЕЩАВАЙКИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ, ИЛИ ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ПОСЕТИТЕ ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ SPE И НАШИТЕ  ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ НЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА актуалността, ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА; И (II) КАТО УСЛУГА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ ВКЛЮЧВАТ ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВЪРХУ КОИТО НЯМАМЕ КОНТРОЛ. SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ НИКАКВО ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УМЕСТНОСТта НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ И С НАСТОЯЩОТО ВИЕ НЕОТМЕНИМО СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ SPE И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.
 5. ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО В УСЛУГИТЕ ИЛИ В РАМКИТЕ НА УСЛУГИТЕ И ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НИКОЙ ОТ НАС И НАШИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА НА SONY И ФИЛИАЛИ, НИТО КОЙТО И ДА Е ОТ СЪОТВЕТНИТЕ НИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКА. ТОВА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ) КОМПЕНСАТОРНИ, ПРЕКИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ДОХОДИ ИЛИ ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА НА ИМУЩЕСТВО И ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

ТЕЗИ УСЛОВИЯ СЕ УРЕЖДАТ ОТ ЗАКОНИТЕ НА КАЛИФОРНИЯ, ОСВЕН АКО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ЗАБРАНИ ОТ МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. Това означава, че по отношение на вашия достъп до и използване на Услугата, както и за всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с това, ще се прилагат законите на Калифорния, освен ако не съществуват забрани от приложимите закони, и вие се съгласявате с лична юрисдикция и се отказвате от всякакви възражения свързани с принципа от общото право „неудобен форум“ във връзка с юрисдикцията на вашата страна на пребиваване и .съгласно Раздел 10 по-долу. Страните се съгласяват да спазват приложимите задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате. Нищо в настоящите Условия не засяга правата Ви като потребител да разчитате на такива задължителни разпоредби на местното законодателство.

СПОРОВЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1. Всички спорове или искове, произтичащи от или свързани с настоящите Условия, тяхното прилагане, арбитраж или тълкуване, се подлагат на окончателен и задължителен арбитраж, който ще се проведе в окръг Лос Анджелис, Калифорния, пред един арбитър, в съответствие с Калифорнийския граждански процесуален кодекс §1280 и сл., освен когато това е забранено от приложимите закони на юрисдикцията, в която пребивавате, тогава такъв арбитраж ще се проведе в страната, в която пребивавате. Арбитърът ще се избере по взаимно съгласие или, ако страните не могат да се споразумеят, тогава чрез зачеркване от списък с арбитри, предоставен от Услугите за съдебен арбитраж и медиация (JAMS). Арбитражът ще бъде поверителна процедура, затворена за широката общественост. Арбитърът ще издаде писмено становище, посочващо основните констатации и заключения, на които се основава неговото решение. Страните ще си поделят по равно хонорарите на арбитъра и арбитражните разходи, както и всички други разходи, свързани с арбитражното изслушване (като се приема, че всяка страна поема собствените си разходи за депозиране на показания, свидетели, експерти и адвокати и други разходи в същата степен, както ако въпросът се разглеждаше в съда). Нищо в този раздел няма да засегне възможността на която и да е от страните по всяко време да поиска от съда съдебно разпореждане или справедливо обезщетение, доколкото това не е изключено от друга разпоредба на настоящите Условия. Ако се установи, че този раздел 10 (А) е недействителен или по друг начин не може да бъде приложен, всеки иск трябва да бъде разгледан и решен чрез подходящо съдебно производство без да се взема предвид избор на закони или конфликт на законови принципи, съгласно условията в Раздел 9, а не при арбитражна процедура.
 2. Ограничение на съдебната защита. КАКТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, АКО ТВЪРДИТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ ВРЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ТОГАВА ЗАГУБИТЕ, ЩЕТИТЕ И ВРЕДИТЕ НЯМА ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПОПРАВИМИ ИЛИ ДОСТАТЪЧНИ, ЗА ДА ВИ ДАДАТ ПРАВО НА ИСК ЗА ЗАБРАНА НА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ НА ДРУГО СПРАВЕДЛИВО ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИЯ ИСК ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА ТЪРСИТЕ И ЧЕ НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ПОЗВОЛЕНО ДА ПОЛУЧИТЕ КАКВОТО И ДА Е СЪДЕБНО ИЛИ ДРУГО РЕШЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ ИЛИ ДА ПРЕДОТВРАТИ РАЗРАБОТВАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КОЙТО И ДА Е УЕБСАЙТ, ПРИЛОЖЕНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ, СЪДЪРЖАНИЕ ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ПРОДУКТ, УСЛУГА ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРИТЕЖАВАНИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ, ИЗПОЛЗВАНИ ИЛИ КОНТРОЛИРАНИ ОТ КОЯТО И ДА Е СТРАНА НА SPE (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО ЛИЦЕНЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ) ИЛИ ОТ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НА КОЯТО И ДА Е СТРАНА НА SPE. Без да се ограничава общият характер на горепосоченото, с настоящото вие се отказвате неотменимо от всякакви права или средства за защита, за да търсите и/или получите съдебна забрана или друго справедливо облекчение или каквато и да е заповед по отношение на и/или да забраните или ограничите или по друг начин да възпрепятствате производството, разпространението, излагането или друга експлоатация на филми, продукции или проекти, свързани със SPE, нейното дружество майка, дъщерни дружества и филиали, или използването, публикуването или разпространението на реклами във връзка с такива филми, продукции или проекти. Въпреки това можете да се откажете от арбитражното разглеждане на искове за публично налагане на забрана. Ако направите това, нито вие, нито SPE могат да изискват от другата страна да участва в арбитраж по какъвто и да е иск за публично налагане на забрана и вие запазвате правото си да предявявате такива искове в компетентен съд. За да се откажете, трябва да ни уведомите писмено в рамките на 30 дни от датата, на която за първи път сте станали обект на тази арбитражна клауза, и трябва да включите името и адреса си на пребиваване, имейл адреса си и ясно изявление, че искате да се откажете от арбитраж на публично налагане на забрана. Всички искания за отказ трябва да се изпращат на адрес: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ако съдът или арбитърът реши, че някое от ограниченията на този член не може да бъде приложено по отношение на конкретен иск за обезщетение, тогава този иск (и само този иск) трябва да бъде отделен от арбитража и може да бъде предявен в съда при условията на член 10(А).
 3. Отказ от колективен иск. Вие и SPE се отказвате от правото да завеждате всякакви спорове, включително, но не само, искове по Закона за защита на поверителността на потребителите в Калифорния, Закона за защита на потребителите на телефонни услуги, Закона за защита на поверителността на видеоклиповете, Закона за защита на поверителността на децата онлайн или подобни приложими закони в страната на вашето местоживеене, като класови, консолидирани, представителни, колективни или частни съдебни действия на главния прокурор, или да участвате в класови, консолидирани, представителни, колективни или частни общи искове по отношение на спорове, заведени от други лица. Независимо от която и да е разпоредба в Общите правила и процедури за арбитраж на Услугите за съдебен арбитраж и медиация (JAMS), която да гласи обратното, арбитърът няма право или каквато и да е юрисдикция да разглежда арбитража като колективен, консолидиран, представителен или частен общ иск или да консолидира, присъединява или по друг начин обединява спорове на различни лица в едно производство. Независимо от изложената по-горе разпоредба за арбитраж, ако разпоредбата относно отказа от класови, колективни, представителни и общи искове на частни адвокати от настоящия раздел 10 бъде обявена за невалидна или по друг начин неприложима, всички такива колективни, колективни, представителни или общи искове на частни адвокати трябва да бъдат разгледани и решени чрез подходящо съдебно производство, съгласно раздел 9, а не чрез арбитраж.
 4. Ограничено време за подаване на искове. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, И ОСВЕН АКО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ НЕ ПРЕДВИЖДАТ ПО-ДЪЛЪГ ПРИЛОЖИМ СРОК, АКО ВИЕ ИЛИ НИЕ ИСКАМЕ ДА ПРЕДЯВИМ СПОР ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР (НО НЕ И СПОР ЗА IP) СРЕЩУ ДРУГАТА СТРАНА, ТОГАВА ВИЕ ИЛИ НИЕ ТРЯБВА ДА ГО ЗАПОЧНЕМ В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД ВЪЗНИКВАНЕТО НА СПОРА - В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ЗАВИНАГИ ЗАБРАНЕН.

АКТУАЛИЗАЦИИ НА УСЛОВИЯТА

Моля, преглеждайте публикуваните Условия и всички приложими Допълнителни условия всеки път, когато използвате Услугата (поне преди всяка транзакция или изпращане). НИЕ МОЖЕМ ДА ПРОМЕНЯМЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, ДАВАМЕ ГО САМО КАТО ПРИМЕР, ПОРАДИ ПРОМЯНА НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЛИ СЪДЕБНА ПРАКТИКА, ИЛИ ПАЗАРНИ УСЛОВИЯ, ИЛИ ЗА ДА ОСИГУРИМ ПО-ДОБРА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА УСЛУГАТА. ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В УСЛУГАТА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА (ИЛИ ПО ДРУГ РАЗУМЕН НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ, КОЙТО ИЗБЕРЕМ), А ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАША СТРАНА СЛЕД ТАКОВА УВЕДОМЛЕНИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА НОВОТО ВИ ИЗПОЛЗВАНЕ И ТРАНЗАКЦИИ. Всички нови условия или допълнителни условия ще влязат в сила по отношение на новото използване и транзакции от момента, в който ги публикуваме, или от по-късна дата, която може да бъде посочена в тях или в друго уведомление до вас. В случай че съдът или правораздавателният орган определи като недостатъчно каквото и да е уведомление до вас за нови, преработени или допълнителни условия, предишното споразумение ще продължи да действа до момента, в който се появи достатъчно уведомление за сключване на ново споразумение. Можете да се откажете от всички нови, преразгледани или допълнителни условия, като преустановите използването на Услугата.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Съгласие или одобрение от SPE. Що се отнася до всяка разпоредба в настоящите Условия или в приложимите Допълнителни условия, която предоставя на SPE право на съгласие или одобрение или позволява на SPE да упражнява право по свое "собствено усмотрение", SPE може да упражни това право по свое собствено усмотрение в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство. Никое съгласие или одобрение на SPE не може да се счита за дадено от SPE, ако не е в писмена форма и не е подписано от служител на SPE.
 2. Обезщетение. Вие се съгласявате да защитавате (ако това бъде поискано от SPE), обезщетявате и предпазвате SPE и техните преки и непреки дружества-майки, дъщерни дружества, филиали, включително нашите дружества от групата на Sony и всеки от техните служители, директори, членове, мениджъри, акционери, агенти, продавачи, лицензодатели, лицензополучатели, изпълнители, клиенти, наследници и правоприемници (наричани общо "страни по SPE" и поотделно "страна по SPE") от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи, разследвания, отговорности, съдебни решения, глоби, санкции, споразумения, лихви и разноски (включително съдебни такси), които пряко или косвено произтичат от или са свързани с всякакви претенции, искове, действия, искания или производства, направени или заведени срещу която и да е SPE страна, или поради тяхното разследване, защита или уреждане, възникнали от или във връзка с, независимо дали са възникнали преди или след това: (i) използването на Вашия СГП от нас или от нашите правоприемници или лицензополучатели в съответствие с настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия, или на Вашия СГП, който не съответства на настоящите Условия по какъвто и да е начин; (ii) използването на Услугата и Вашите дейности във връзка с Услугата в нарушение или предполагаемо нарушение на настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия; (iii) Вашето нарушение или предполагаемо нарушение на настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия; (iv) Вашето нарушение или предполагаемо нарушение на всякакви закони, правила, разпоредби, кодекси, устави, наредби или заповеди на всякакви правителствени или квазиправителствени органи във връзка с използването на Услугата или Вашите дейности във връзка с Услугата; (v) информация или материал, предадени чрез Вашето устройство, дори и да не са подадени от Вас, които нарушават закона, нарушават правилата или присвояват авторско право, търговска марка, търговска тайна, патент, публичност, неприкосновеност на личния живот или друго право на което и да е физическо или юридическо лице; (vi) всяко невярно изявление, направено от Вас; и (vii) използването от страните по SPE на информацията, която ни предоставяте (включително Вашия СГП) (всичко горепосочено - "Искове и загуби"). Вие ще съдействате в пълна степен на SPE Страните при защитата на всякакви Искове и Загуби. Независимо от горното, SPE Страните си запазват изключителното право да уреждат, постигат компромисно споразумение и изплащат всички Искове и Загуби. Страните по SPE си запазват правото да поемат изключителната защита и контрол върху всякакви Искове и Загуби. И във всеки случай, вие няма да уреждате никакви Искове и Загуби без предварителното писмено съгласие на служител на страна от SPE.
 3. Функция на услугата; наличност на продукти и услуги; международни въпроси. SPE не декларира, че Услугата е подходяща или достъпна за използване извън територията, за която са публикувани настоящите Условия и всички Допълнителни условия. Ако използвате Услугата от други местоположения, правите това по своя собствена инициатива и носите отговорност за спазването на приложимите местни закони по отношение на поведението ви онлайн и приемливото съдържание, ако и доколкото местните закони са приложими.
 4. Вируси. Ние не гарантираме, че нашата Услуга ще бъде сигурна или без грешки или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на Вашите Устройства, информационни технологии, компютърни програми и платформа за достъп до нашата Услуга. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси. Не трябва да злоупотребявате с нашата Услуга, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашата Услуга, до сървъра, на който се съхранява нашата Услуга, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашата Услуга. Не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпространена атака за отказ на услуга. С нарушаването на тази разпоредба може да извършите криминално престъпление. Ние ще докладваме за всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничим на тези органи, като им разкрием самоличността Ви, ако това се изисква съгласно приложимото законодателство. В случай на такова нарушение правото ви да използвате нашата Услуга ще бъде незабавно прекратено.
 5. Контрол на износа. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими търговски разпоредби и закони, както чуждестранни, така и национални. С изключение на случаите, когато това е разрешено от законодателството на САЩ, Вие се съгласявате и гарантирате, че няма да изнасяте или ре-експортирате Услугите в която и да е държава или на което и да е лице, организация или краен потребител, подлежащи на контрол върху износа или санкции от страна на САЩ.
 6. Делимост; тълкуване. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия или на приложимите Допълнителни условия по някаква причина бъде счетена за невалидна, незаконна, недействителна или неналожима от съд или арбитър от компетентна юрисдикция, тази разпоредба ще се счита за отделена от настоящите Условия или от приложимите Допълнителни условия и невалидността на разпоредбата няма да засегне валидността или приложимостта на останалата част от настоящите Условия или на приложимите Допълнителни условия. До степента, позволена от приложимото право, Вие се съгласявате да се откажете и ще се откажете от приложимото законово и общо право, което може да позволи договорът да се тълкува в ущърб на неговия съставител.
 7. Разследвания; прекратяване; оцеляване. До степента, разрешена от приложимото законодателство, SPE си запазва правото, без ограничение, да: (i) разследва всякакви предполагаеми нарушения на сигурността на Услугата или на нейните информационни технологии или други системи или мрежи, (ii) да разследва всякакви предполагаеми нарушения на настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия, (iii) да разследва всяка информация, получена от SPE в съответствие с нейната Политика за поверителност и бисквитки, във връзка със спазването на наказателните закони, (iv) да включва и да сътрудничи на правоприлагащите и други подобни органи при разследването на всички горепосочени въпроси, (v) да преследва по съдебен път всички нарушения на настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия и (vi) да преустанови Услугата, изцяло или частично, или да спре или прекрати достъпа Ви до нея, изцяло или частично, включително всички потребителски акаунти или регистрации, по всяко време, без предизвестие, по каквато и да е причина и без никакви задължения към Вас или към трета страна. Всяко временно спиране или прекратяване няма да засегне Вашите задължения към SPE съгласно настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия. При временно спиране или прекратяване на достъпа ви до Услугата или при получаване на уведомление от SPE всички права, предоставени ви съгласно настоящите Условия или приложимите Допълнителни условия, се прекратяват незабавно и вие се съгласявате, че незабавно ще преустановите използването на Услугата. Разпоредбите на настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия, които по своето естество следва да останат в сила и след спирането или прекратяването на Вашата дейност, ще останат в сила. Можете да преустановите използването на Услугата или да затворите акаунта си по всяко време. В случай че прекратяването или спирането от наша страна бъде определено от съд или трибунал като несправедливо, предходното споразумение ще продължи да действа, докато не бъде получено достатъчно предизвестие за прекратяване на споразумението.
 8. Прехвърляне. SPE може да прехвърли своите права и задължения по настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия, изцяло или частично, на която и да е страна по всяко време без предизвестие, но такова прехвърляне няма да засегне вашите права или задължения по настоящите Условия. Настоящите Условия и всички приложими Допълнителни условия не могат да бъдат преотстъпвани от вас и вие не можете да делегирате задълженията си по тях без предварителното писмено съгласие на служител на SPE.
 9. Пълно споразумение. Настоящите условия и всички приложими допълнителни условия отразяват пълното споразумение между вас и нас относно използването на Услугата и отменят всички предишни споразумения, декларации, гаранции, уверения или обсъждания, свързани с Услугата.
 10. Без отказ от права. Освен ако не е изрично посочено в настоящите Условия или в приложимите Допълнителни условия, (i) никакъв пропуск или забавяне от ваша страна или от страна на SPE при упражняването на права, правомощия или средства за правна защита съгласно настоящите Условия няма да действа като отказ от това или друго право, правомощие или средство за правна защита, и (ii) никакъв отказ или промяна на което и да е условие на настоящите Условия или на приложимите Допълнителни условия няма да бъдат ефективни, освен ако не са в писмена форма и не са подписани от страната, срещу която се иска да бъдат приложени отказът или промяната.
 11. Онлайн решаване на спорове. Ако живеете в рамките на Европейския съюз или Обединеното кралство и желаете да получите повече информация за онлайн разрешаването на спорове, моля, последвайте тази връзка към уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Тази връзка се предоставя съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета, само за информационни цели. Ние не сме задължени, нито сме се съгласили да участваме в онлайн решаване на спорове.

//Край на условията за ползване//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. или приложимите юридически лица Sony Pictures Entertainment Entity. Всички права са запазени.