Liigu edasi põhisisu juurde

PRIVAATSUSE JA KÜPSISTE EESKIRI

Jõustumiskuupäev: Käesolev privaatsuse ja küpsiste eeskiri kehtib alates 27 July, 2022.

Käesolev privaatsuse ja küpsiste eeskiri kohaldub kehtivaid seadusi arvestades kõigile ettevõtte Sony Pictures Entertainment Inc. veebisaitidele, rakendustele ja veebifunktsioonidele („sisu“), mis on selle privaatsuse ja küpsiste eeskirjaga („eeskiri“) seotud.

Käesolevas eeskirjas tähendavad mõisted „SPE“ või „meie“ ettevõtet Sony Pictures Entertainment Inc. ja/või selle teatud allüksusi, mis vastutavad teie kohta käiva isiku tuvastamist võimaldava teabe („isikuandmed“) töötlemise eest ja kes on teie isikuandmete suhtes vastutavad töötlejad. Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav SPE üksus on tavaliselt ettevõte, mis pakub konkreetset sisu või tegevust, millesse olete kaasatud. Kohaliku vastutava SPE ettevõtte leidmiseks klõpsake siin . Kui teil on jäänud midagi veel ebaselgeks asjakohase SPE ettevõtte kohta või teil on lisaküsimusi selle eeskirja kohta, pöörduge meie poole siin  esitatud valikute kaudu. Ettevõtte Sony Pictures Entertainment Inc. peakontor asub aadressil 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. 

Järgime neid eeskirju kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega kohtades, kus me tegutseme. Mõnes jurisdiktsioonis võime pakkuda täiendavaid privaatsuse ja/või küpsiste avaldusi mis on omased nende alade toodetele ja piirkondadele.

PÕHIPUNKTID

Lisateabe saamiseks iga põhipunkti kohta lugege eeskirjade allpool esitatud täielikku sõnastust.

Teie esitatavad andmed

Kogume teatud kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, mida meile esitate.

Kolmandate isikute kogutud andmed

Saame ka teie kohta teatud isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks muude pakkujate rakendustest ja andmepakkujatelt.

Teie andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Kasutame isikuandmeid selleks, et lubada teil sisu funktsioone kasutada, teie registreerumise või tellimuse töötlemiseks, meie sisu kasutusviiside analüüsimiseks ja teile soovitud sisu pakkumiseks seoses meie filmide, telesaadete ja muude pakkumistega.

Õiguslike nõuete korral tugineme mitmele õiguslikule alusele teie isikandmete töötlemisel, sh kui selline töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, kui see on meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, teie nõusolekul või kui see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks.

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid sisu isikupärastamiseks, reklaami edastamiseks ning oma sisu toimimise parandamiseks. Kui kohaldatav seadus seda nõuab, teeme seda ainult teie nõusolekul.

Teie andmete jagamine

Avaldame teie isikuandmed avalikkusele, kui postitate meie saitide või rakenduste kaudu kasutaja loodud sisu. Võime avaldada isikuandmeid kehtivate seaduste kohaselt oma äripartneritele või teistele Sony grupi ettevõtetele . Samuti jagame andmeid kolmandate isikutega, kes meie nimel andmeid töötlevad, kui selline jagamine on seadusega nõutav või teatud muudes olukordades.

Välismaale edastamine

Edastame teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse või teistesse õiguspiirkondadesse, kus asume meie või kus asuvad meie teenusepakkujad. Meil on olemas asjakohased kaitsemeetmed nende edastuste käsitlemiseks vajaduse korral (sh edastamine väljapoole EMP-d või Suurbritanniat).

Teie õigused

Kohalduva seaduse järgi võivad teil olla teatud õigused, näiteks õigus nõuda andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist, õigus esitada vastuväiteid või nõusolek tagasi võtta teatud töötlemise suhtes (sh otseturundus) või muud teie isikuandmeid puudutavad õigused.

Andmete turvalisus

Rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, kuritarvitamise, muutmise või kogemata hävitamise eest.

Lepingu alusel nõutav teave

Kuigi te pole õiguslikult kohustatud meile oma isikuandmeid esitama, ei saa me juhul, kui te teatud isikuandmeid meile ei esita, täita meie selle eeskirjaga seotud lepingu kõiki tingimusi, mis on avaldatud kasutustingimustes.

Automatiseeritud otsuste tegemine ja profiilianalüüs

Me ei tee automatiseeritud otsuseid ega profiilianalüüsi, millel on teile õiguslik või samalaadne oluline mõju.

Säilitamine

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik täita eesmärki, milleks neid töödeldakse.

Selle eeskirja muudatused

Võime muuta käesolevat privaatsuse ja küpsiste eeskirja näiteks seaduse, meie isikuandmete kogumise ja kasutamise protseduuride, sisu funktsioonide muudatuste või tehnoloogia arengute kajastamiseks.

Kontakt

Kui teil on küsimusi, muresid või kommentaare, võtke meiega ühendust siin antud kontaktandmete kaudu. 

TEIE ESITATAVAD ANDMED

Võime koguda järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid, mille meile sisu kasutamisel edastate.

 • Identifitseerimisandmed. Andmed, mis võimaldavad meil teid teistest isikutest eristada. Nende hulka võib kuuluda järgmine demograafiline teave: nimi ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, postiaadress, kasutajanimi, parool ning vastused konto turbeküsimustele.
 • Kontaktandmed. Andmed, mis võimaldavad meil teiega ühenduses olla. Nende hulka võivad kuuluda järgmised: meiliaadress ja telefoninumber.
 • Makseteave. Andmed, mis võimaldavad meil või kolmandast isikust pakkujal töödelda nõutavaid makseid, et tagada teile juurdepääs meie sisule, seotud ostu- või tellimusolekule ja makseajaloole.
 • Osalemised või kommentaarid. Andmed, mille esitate, kui osalete ühel meie võistlustest, loosimistest või ühel meie küsitlustest või tarbijauuringutest.
 • Teie päringud. Andmed, mille esitate, kui pöördute meie poole klienditoe saamiseks.
 • Kasutaja loodud sisu. Kui pakume teile võimalust üles laadida või jagada kasutaja loodud sisu, võime koguda andmeid, mille edastate meile meie sisu kaudu, näiteks fotosid, videokujutisi või muud sisu, mille võite üles laadida.
 • Kasutusandmed. Meie ja meie kolmandast isikust partnerid ning teenusepakkujad, nt Google Analytics ja/või Adobe Analytics, võime kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad ja edastavad andmeid selle kohta, kuidas sisule juurde pääsetakse ja seda kasutatakse. Kasutusandmed võivad hõlmata järgmisi: teie internetibrauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, teenusepakkuja, veebilehed, videod ja rakendused, mida vaatasite, nende vaatamise kellaaeg ja kestus, mängude või videote ajalugu, oskuste tase, teid puudutavad demograafilised andmed (nt teie vanus, sugu, keel, asukoht ja huvivaldkonnad, kui need on kättesaadavad), ajavöönd, keel ja mida vaatasite enne meie sisu avamist. Lisateabe saamiseks mõnede andmete kogumise kohta lugege ka jaotist Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad.
 • Seadmeidentifikaatorid. Võime koguda automaatselt ka teie sisu avamiseks kasutatava arvuti, mobiilse seadme, tehnoloogia või muu seadme IP-aadressi või muid ainuidentifikaatoreid. Ainuidentifikaator on number, mis määratakse teie seadmele automaatselt, kui avate mõne veebisaidi või selle serverid, ja meie arvutid tuvastavad teie seadme selle numbri alusel. Mõned teenusepakkujad võivad edastada meile ka sisu avamiseks kasutatava seadme füüsilise asukoha. Lisateabe saamiseks mõnede andmete kogumise kohta lugege ka jaotist Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad.

Meie saidid ja rakendused võivad sisaldada linke teistele saitidele, mis ei kuulu meile ja mida me ei kontrolli. Kui lahkute meie saidilt või platvormilt, võib teie andmeid koguda kolmas isik ja see võib kuuluda tema privaatsus- ja küpsiste avalduse alla.

KOLMANDATE ISIKUTE KOGUTUD ANDMED

Sisu võib sisaldada kolmandate isikute pakutava sisu, lisandmoodulite, veebisaitide, asukohtade, platvormide, rakenduste või muude teenustega („muu pakkuja teenus(ed)“) seotud hüperlinke. Need muu pakkuja teenused võivad kasutada teilt ise andmete kogumiseks oma küpsiseid, veebimajakaid ja muud jälgimistehnoloogiat ja võivad teilt isikuandmeid küsida. Sellistel juhtudel kehtivad nende privaatsuseeskirjad ja mitte käesolev eeskiri.

Teatud sisu funktsioonid võimaldavad suhtlust, mille käivitate sisu ja teatud muu pakkuja teenuste (näiteks muude pakkujate sotsiaalvõrkude) vahel („sotsiaalsed funktsioonid“). Sotsiaalsete funktsioonide näited on järgmised: võimalus saata sisu, nt kontakte ja fotosid, sisu ja muu pakkuja teenuse vahel; SPE sisu meeldivaks märkimine või jagamine; sisusse sisse logimine, kasutades muu pakkuja teenuse kontot (nt kasutades teenusesse sisselogimiseks funktsiooni Facebook Connect) ja muul viisil sisu sidumine muu pakkuja teenusega (nt teabe hankimine sisust või saatmine sisusse). Kui kasutate sotsiaalseid funktsioone ja võimalikke muid muu pakkuja teenuseid, võidakse teie postitatud teavet või teavet, millele olete juurdepääsu andnud, kuvada avalikult sisus või muu pakkuja teenuses, mida kasutate. Samamoodi, kui postitate teavet muu pakkuja teenusesse, mis viitab sisule (nt kasutades SPE või Sony grupi ettevõtetega seotud teemaviidet säutsus või olekuteates), võidakse teie postitust kasutada sisus või sisuga seoses või SPE ja Sony grupi ettevõtted võivad seda muul moel kasutada. Samuti võib SPE-l ja kolmandal isikul olla juurdepääs teatud andmetele teie kohta ja selle kohta, kuidas sisu ning mis tahes muu pakkuja teenust kasutate. Kolmanda isiku teenused võivad teatud asjaoludel pakkuda SPE-le teatud isikuandmeid, nt tuvastusandmed, demograafiline teave, kontaktandmed, teie kommentaarid ja kasutaja loodud sisu, kasutusteave, vihjed teie kohta, ja seadme identifikaatorid. Kohaldatavate õigusaktide kohaselt asjakohasel määral, kus me kontrollime teie isikuandmeid koos kolmandate isikutega, esitame teile teavet sellise suhte kohta kogumise ajal või Küpsistega nõustumise tööriista kaudu.

TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Kasutame eespool nimetatud isikuandmete kategooriaid järgmistel eesmärkidel ja kui meil peab olema õiguslik alus, tugineme järgmistele õiguslikele alustele.

Lepingu täitmiseks või lepinguga seotud toimingute tegemiseks

 • teie saidil või rakenduses, võistlusel või loosimises registreerumise töötlemiseks;
 • teile teabe saatmiseks meie tingimuste või eeskirjade muudatuste kohta ja muude tehingusõnumite saatmiseks;
 • teie makse töötlemiseks ja teie ostetud tellimuse või püsitellimuse täitmiseks;
 • teie veebikonto või püsitellimuste loomiseks või haldamiseks.

Kui see on vajalik eesmärkidel, mis on meie või kolmandate isikute õigustatud huvides. Need huvid on:

 • teile juurdepääsu andmine saidi ja rakenduste sisule ning funktsioonidele;
 • teile soovitud teabe saatmine;
 • meie saitide ja rakenduste turvalisuse tagamine, püüdes vältida omavolilisi või pahatahtlikke tegevusi;
 • käesoleva eeskirja ja teiste eeskirjadega seoses postitatud kasutustingimuste täitmise tagamine;
 • teiste organisatsioonide (nt autoriõiguste omanike) aitamine nende õiguste jõustamisel;
 • teie ligikaudse asukoha määramine ja meie sisu kohandamine (nt keel, valuuta, territooriumipiirangud);
 • sisu kohandamine teie jaoks, muu hulgas teile isikupärastatud sisu edastamine meie voogesitusteenuste kontekstis;
 • sisu kasutamise analüüsimine (sh vaatamiste sagedus ja pikkus);
 • meie teenuste täiustamine, sh teie tagasiside ja kommentaaride analüüsimine, mille olete esitanud küsitluse või tarbijauuringu kaudu;
 • reklaamide ja pakkumiste kohandamine teie jaoks, kui kohaldatav seadus seda lubab;
 • klienditoe pakkumiseks teile.

Kui annate meile nõusoleku

 • kui palute meil saata endale turundusteavet sellise kanali kaudu, kus vajame teie nõusolekut (nt meiliturundus);
 • reklaamide ja pakkumiste kohandamiseks teie jaoks, kui kohalduv seadus nõuab teie nõusolekut;
 • kui kohalduva seaduse alusel annate nõusoleku salvestada küpsiseid ja kasutada sarnaseid tehnoloogiaid. Lisateabe saamiseks lugege ka jaotist Küpsised ja sarnased jälgimistehnoloogiad.;
 • olukordades, kus küsime teie nõusolekut eesmärgil, mida selles olukorras selgitame;
 •  kui pakume veebiteenuseid lastele ja vastav töötlemine nõuab nõusolekut seaduse poolt nõutavas ulatuses (nt kui laps on allpool vastavat vanusepiiri), nõuame selleks vanema või eestkostja nõusolekut.

Kui see on vajalik meie õiguslike kohustuste täitmiseks:

 • uurimisega tegelevate riigiasutuste, reguleerivate, õigus- või õiguskaitseasutuste nõudmisel;
 • maksu- või raamatupidamisreeglite või muude õiguslike kohustuste järgimisel kohalduva seaduse alusel.

KÜPSISED JA SARNASED JÄLGIMISTEHNOLOOGIAD

SPE ja kolmandad isikud, sh teised Sony grupi ettevõtted, võivad kasutada küpsiseid, veebimajakaid (nimetatakse ka jälgimispiksliteks) ja muid jälgimistehnoloogiaid andmete kogumiseks teie sisutegevuste või meilide kohta, mida SPE teile saadab, sh andmed sirvimis- ja ostukäitumise kohta.

Kasutame jälgimistehnoloogiaid kolmel järgmisel eesmärgil.

 • Selleks, et osutada teile soovitud teenust või pakkuda soovitud sätteid: näiteks lasta teil lehekülgede vahel tõhusalt navigeerida, hoida teid külastuse kestel sisselogituna, kontrollida sisu vigu ja tõrkeid, järgida kohaldatavat õigust ja tagada sisu turvalisus. Kogume tavaliselt kontoteavet, nagu kasutajanimi ja parool, seadme identifikaatorid, kasutusteave, kuna see on seotud tõrgete ja vigade või sisu turbeprobleemidega ning elelistustega, mille sel eesmärgil teete.
 • Teile huvipakkuvamate reklaamide ja sisusoovituste näitamiseks: näiteks kasutame jälgimistehnoloogiaid selleks, et jätta meelde teid huvitanud sisu, anda sisusoovitusi ja kohandatud sisu, ning kasutada seda siis teile asjakohasemate reklaamide edastamiseks, muu hulgas ka teistel saitidel. Jälgimistehnoloogiad aitavad piirata ka reklaami näitamiskordade arvu, mõõta reklaamikampaaniate tulemuslikkust ja aitavad nii meil kui ka teistel jälgida, kas reklaame kuvatakse vajalikul viisil. Sel eesmärgil kogume tavaliselt kontaktandmeid, seadme identifikaatoreid, nagu IP-aadress ja kasutusteave (nt reklaamidega suhtlemine ja sirvimisajalugu).

  Võimaldame ka teistel organisatsioonidel nendel reklaami eesmärkidel jälgimistehnoloogiaid kasutada. Töötame ka veel kolmanda isiku platvormide ja veebisaitidega (nt võrgusuhtlusplatvormid), et pakkuda selliste kolmandate isikute teenuste ning platvormide suunatud reklaame teile ja teistele ning me võime teisendada teie meiliaadressi, telefoninumbri või muud andmed kordumatuks väärtuseks ja edastada selle nendele kolmanda isiku platvormidele vastendamise eesmärkidel. Teavet nende kolmandate isikute platvormide ja veebisaitide kohta saate lugeda meie Küpsistega nõustumise tööriistast.

  Seadusega nõutavas ulatuses palume enne nende küpsiste määramist teie nõusolekut. Lisateabe saamiseks teatud küpsiste kohta, mida kasutatakse huvidel põhinevate kolmandate isikute reklaamide edastamiseks (eespool kirjeldatule vastavalt), sh seadmete lõikes jälgimise kaudu, ja teatud valikute tegemiseks selliste küpsiste puhul, külastage saite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance või oma seadme sätteid.

 • Teie sirvimiskogemuse analüüsimiseks ja parandamiseks: analüüsimiseks, milline sisu on kõige populaarsem ja mida vaadatakse kõige rohkem ning millist sisu vaadatakse kõige vähem, ja üldise teabe saamiseks sisu kasutajate kohta (nt vanus, sugu ja huvivaldkonnad). Samuti jätame meelde teie tehtud valikud, nt teie keele või piirkonna, eesmärgiga teie kogemust parandada ja isikupärastada. Võime meeles pidada ka kohta, kus olete sisu vaatamise pooleli jätnud, et saaksite sisu uuesti kuvamisel samasse kohta naasta. Kogume sel eesmärgil tavaliselt seadme identifikaatoreid, nagu IP-aadress ja kasutusteave (nt sirvimisajalugu, seadme ja brauseri tüüp ja operatsioonisüsteem). Kasutame analüüsiteenuseid, mida pakuvad Adobe, Google jt, teie sirvimiskogemuse analüüsimiseks ja parandamiseks selles lõigus kirjeldatud viisil. Nende küpsiste eeskirjad leiate järgmistelt linkidelt siin Adobe kohta ja siin Google’i kohta. Seaduses nõutavas ulatuses küsime enne nende küpsiste määramist teie nõusolekut. Kui muudate meelt või te ei soovi, et kasutaksime sellisel viisil teie külastuste andmeid, klõpsake siin (Adobe) või siin (Google) nende teenustest loobumiseks ja järgige allpool antud juhiseid muude analüüsiteenuste puhul.

Jälgimistehnoloogiate haldamine

Küpsistest kogutud teavet hoiame seadusega lubatud maksimaalse tähtaja jooksul.

Seadusega nõutavas ulatuses küsime teie nõusolekut ja edastame teile selle eeskirja lingi enne mis tahes mitteoluliste küpsiste määramist (st eespool toodud kategooriate 2) ja 3) küpsised) ja enne pikslisiltide kasutamist teile saadetud meilides (mida küsime koos teie otseturunduseelistustega). Saate selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta allpool kirjeldatud viisidel või muudel sisus kirjeldatud viisidel.

Kui kasutate meie sisu brauseri kaudu ja kasutatakse küpsiseid, võite muuta oma küpsiste eelistusi ja tühistada nõusoleku igal ajal, kasutades Küpsistega nõusoleku tööriista. Meie sisu kasutamiseks ei pea küpsised olema lubatud, kuid nende väljalülitamine võib muuta teie kogemust meie saitidel ning rakendustes.

Lisaks: enamiku brauserite menüüribal olev abimenüü selgitab, kuidas takistada brauseris uute küpsiste vastuvõtmist, kuidas vanu küpsiseid kustutada, kuidas lasta brauseril end uue küpsise saamisest teavitada ja kuidas küpsiseid üldse keelata.

Asukoha tuvastamise tehnoloogiad

Kehtivaid seadusi arvestades võime kasutada GPS-i (üleilmsed asukoha määramise süsteemid) tarkvara, geofiltreerimist ja muid asukohateadlikke tehnoloogiaid teie asukoha (mõnikord täpseks) määramiseks eesmärkidel, nagu teie asukoha kontrollimine ja sisu edastamine või piiramine (nt territooriumipiirangud) ja reklaamimiseks teie asukoha põhjal. Võite täpse geograafilise asukoha jälgimise oma seadme asukohasätetes ja/või meie sisus (kui see võimalus on olemas) välja lülitada. 

PlayStation, Apple iOS, Androidi seadmed ja muud ühendatud seadmed

Kui avate nende seadmete kaudu teatud rakendusi, salvestatakse küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad automaatselt teie seadmesse järgmistel eesmärkidel: teie hoidmine sisselogituna, vanemajärelevalve PIN-koodide haldamine ja muudel kohalduva seadusega lubatud eesmärkidel. Need küpsised on rakenduse toimimise seisukohast olulised. Olenevalt sellest, millist seadet kasutate, võib teil olla võimalus sätete kaudu küpsistest loobuda või need seadmest eemaldada või teha seda rakenduse või oma konto kustutamise teel.

KUIDAS JA KELLEGA TEIE ISIKUANDMEID JAGAME

Võime jagada teie isikuandmeid järgmistes olukordades.

 • Teie nõusolekul (sh turundus ja reklaam). Võime küsida teie nõusolekut teie isikuandmete jagamiseks kolmandate isikutega nende turunduseesmärkidel ja kui annate oma nõusoleku, siis jagame andmeid kooskõlas kohalduva seadusega.Näiteks võime jagada teie isikuandmeid turundus-, reklaami- ja äripartneritega. Edastame teile nende kolmandate isikute andmed, kellele teie isikuandmeid jagame, teilt nõusoleku küsimise ajal. Samuti võite mõnikord konkreetselt paluda interaktiivse funktsiooni, vidina või rakendamise kasutamise kaudu, et jagaksime teie isikuandmeid mõne kolmanda isikuga, ja teeme seda sellises olukorras kooskõlas kohalduva seadusega. Lisaks, kui otsustate registreeruda mõnes kampaanias, näiteks võistluses või loosimises, võidakse teie isikuandmeid sellise kampaania haldamise eesmärkidel kolmandatele isikutele avaldada ja see on kooskõlas selle kampaania tingimustega. See võib ka tähendada, et teie isikuandmed lisatakse võitjate või parimate kohtade saajate nimekirja. Kui edastate mõnele saidile kasutaja loodud sisu, avaldatakse see sisu avalikult.
 • Meie nimel teenust osutavad kolmandad isikud. Jagame andmeid oma äripartneritega,  samuti kolmandate isikutega, kes meie nimel teatud funktsioone täidavad, näiteks majutavad või käitavad meie saite ja rakendusi, saadavad meile, osutavad turundus- ja reklaamiteenuseid ja viivad läbi andmeanalüüsi. Kui mõnelt meie saidilt või rakendusest ostu teete, jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega teie kaardimakse töötlemiseks ja teie tellimuse kohaletoimetamiseks.
 • Jagamine sidusettevõtetega. Jagame teie isikuandmeid teiste SPE üksustega kes on seotud andmete töötlemisega ülalnimetatud eesmärkidel. Võime jagada teie isikuandmeid ka teiste Sony kontserni ettevõtetega analüütilistel eesmärkidel, konto autentimiseks, konto haldamiseks, ja otseturunduse eesmärgil kooskõlas kehtiva seadusega. Selle jaotise kohaselt jagatud isikuandmete haldamise eest vastutav üksus on nimetatud siin
 • Ettevõtte reorganiseerimine. SPE või tema vara (sh sisu) võidakse ära müüa või võivad toimuda muud tehingud, mille puhul teie isikuandmeid võidakse pidada tehingus ettevõtte varaks. Sellisel juhul võidakse teie isikuandmed edastada seadusega lubatud ulatuses ostjale või potentsiaalsele ostjale kas tehingu või nõuetele vastavuse kontrollimise protsessi käigus.
 • Kohustuslik avaldamine ja õiguskaitsemeetmed. Võime jagada andmeid valitsuse ja õiguskaitseasutuste ning muude isikutega, kes on seotud mõne kohtuprotsessiga või seda kavatsevad, seadusliku kohustuse täitmiseks, kui leiame heas usus, et seadus seda nõuab, oma käesoleva eeskirjaga seoses kehtestatud kasutustingimuste kontrollimiseks või jõustamiseks või kui see on vajalik meie või kolmandate isikute õiguste, vara, ohutuse või turvalisuse kaitsmiseks.

TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLISMAALE

Meie sisu majutame ja käitame meie või seda teevad meie teenusepakkujad Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Seega edastatakse teie isikuandmed Ameerika Ühendriikidesse ja teistesse riikidesse (ja neid töödeldakse sellistes riikides), mis ei pruugi tagada samasugust andmekaitse taset nagu teie riik. Loendit riikidest, kuhu teie isikuandmeid võidakse edastada, vaadake siit. Tagame välismaale edastamisel vajalike kaitsemeetmete kasutamise, nagu seadus rahvusvahelise andmeedastuse puhul nõuab. Riigist või piirkonnast, nagu Suurbritannia või Euroopa Majanduspiirkond (EMP), andmete edastamisel ja kui ei edastata riiki, kelle kohta on tehtud piisava kaitse või õigusnormide sobivuse (või samaväärne) otsus, rakendame sobivaid lahendusi, nagu nõuab kohalduv seadus, nagu EMP-ga seoses lepingu üldtingimused, mille on kiitnud heaks Euroopa Komisjon, ja Suurbritanniaga seoses lepingu üldtingimused, mille on heaks kiitnud Suurbritannia valitsus. Selliste seaduste kohaselt võite küsida koopiat meie kehtestatud sobivatest mehhanismidest, võttes meiega allpool nimetatud viisil ühendust. Kui kohalduv seadus nõuab teie nõusolekut teie isikuandmete rahvusvaheliseks edastamiseks, annate sisu kasutamisel ja meile oma isikuandmete edastamisel nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks välismaale.

TEIE ÕIGUSED

Kui kohalduv seadus nii nõuab, võib teil olla õigus saada kinnitust, et säilitame teatud teiega seotud isikuandmeid, kontrollida andmete sisu, päritolu ja täpsust ning õigus andmetele juurde pääseda, neid teisaldada, kustutada või keelata, esitada vastuväiteid või tühistada oma nõusolek teatud isikuandmete töötlemisega (mis ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne tühistamist). Täpsemalt, võite paluda meil mitte oma isikuandmeid kasutada, kui koostame profiile otseturunduse eesmärkidel, või tegeleme mis tahes muu teie nõusolekul põhineva töötlemisega.

Külastage seda lehte, kui soovite esitada taotluse oma kehtivate õiguste kasutamiseks ja võtta meiega ühendust üldiste privaatsusega seotud küsimuste teemal.  Võime küsida teatud andmeid eesmärgiga kontrollida selle inimese isikut, kes soovib juurdepääsu oma isikuandmetele.

Teeme mõistlikkuse piirides kõik, et teha esimesel võimalusel sellised soovitud muudatused oma kehtivates ja asjakohastes tarbijaandmebaasides, kuid alati pole võimalik andmeid või avalikke postitusi meie andmebaasides muuta, eemaldada või kustutada ning pärast seda võib siiski andmeid ja/või vahemälus olevaid andmeid arhiivi jääda, kui nende andmete säilitamine langeb andmesubjekti õiguste täitmisest vabastamise alla kohalduvale seadusele vastavalt Lisaks jätame endale õiguse säilitada teie isikuandmeid a) kehtivate seadustega lubatud viisil; b) kehtivate seadustega nõutaval viisil ja c) seni, kuni see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmeid säilitatakse, välja arvatud kehtivate seadustega keelatud ulatuses. 

Võite loobuda meili teel uudiskirjade saamisest, järgides nendes meilides antud loobumisjuhiseid. Kui registreerute SMS- või MMS-sõnumite saajaks, saate neist sõnumitest loobuda, vastates neile tekstiga „STOP“. Kui loobute turundussõnumitest, ei mõjuta see konto tehingutega seotud sõnumeid.

ANDMETE TURVALISUS

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, kuritarvitamise, muutmise või kogemata hävitamise eest.  Kuigi me püüame kaitsta teie andmeid seadusega nõutavate standardite järgi, ei saa me tehnoloogia muutudes tagada selliste andmete turvalisust. Olge teadlik, et ükski tuvameede pole ideaalne ega läbipääsmatu. Kui teil on alust arvata, et teie suhtlus meiega pole enam turvaline, võtke meiega kohe ühendust lehel Kontakt olevate andmete kaudu.

LEPINGU ALUSEL NÕUTAVAD ANDMED

Meie sisu kasutamiseks või meiega veebiväliseks suhtlemiseks ei pea te esitama kõiki privaatsuse ja küpsiste eeskirjas nimetatud isikuandmeid, kuid kui te teatud isikuandmeid ei esita, siis ei saa teatud funktsioone kasutada. Kui te teatud isikuandmeid ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teie päringule vastata, teiega tehingut teha või edastada teile turundusmaterjale, mis võiks meie hinnangul teile väärtuslik paista.

AUTOMATISEERITUD OTSUSTE TEGEMINE JA PROFIILIANALÜÜS

Me ei kasuta automaatset otsuste langetamist ilma inimese sekkumiseta, sh profiilide koostamist, sellisel viisil, et sellel oleks teile õiguslik mõju või et see teid muul moel oluliselt mõjutaks.

SÄILITAMINE

Isikuandmeid, mida kogume ja töötleme eespool kirjeldatud eesmärkidel, säilitame niikaua, kuni käesolevas privaatsuse ja küpsiste eeskirjas nimetatud eesmärkide täitmiseks vaja. See võib sisaldada isikuandmete säilitamist pikema perioodi jooksul, kui periood, mille jooksul osutame teile teenuseid, või seni, kuni neid on vaja andmete, ettevõtte, järelevalve, kohtumenetluste jaoks, või muude seaduslike õiguste ja kohustuste alusel.  Säilitame isikuandmeid seoses turundustegevustega kehtiva seadusega lubatud aja jooksul (kui te ei võta oma nõusolekut varem tagasi) ja soovi korral kustutame sellised andmed turvaliselt kehtivate seaduste kohaselt.

SELLE EESKIRJA MUUDATUSED

Võime käesolevat privaatsuse ja küpsiste eeskirja aeg-ajalt muuta, kui meie teenused ja privaatsusprotseduurid muutuvad või kui seadus seda nõuab. Meie privaatsuse ja küpsiste eeskirja jõustumiskuupäev on antud eespool ja soovitame teil meie sisu regulaarselt vaadata, et meie privaatsusprotseduuridega kursis olla. Postitame privaatsuse ja küpsiste eeskirja uuendatud versiooni meie sisusse ning küsime teilt nõusolekut, kui kehtiv seadus seda nõuab.

KONTAKT

Kui teil on käesoleva privaatsuse ja küpsiste eeskirja või meie privaatsusprotseduuride kohta küsimusi, võtke meiega ühendust, klõpsates ühte valikut siin, või kirjutage meile mõne siin nimetatud üksuse aadressil.

Teil võib olla ka õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele oma elu- või töökohariigis või seal, kus teie arvates andmekaitsenõuete rikkumine on toimunud.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. Kõik õigused kaitstud.