Skočiť na hlavný obsah

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SÚBOROV COOKIES

Dátum nadobudnutia platnosti : Tieto zásady ochrany súkromia a súborov cookies nadobúdajú platnosť od 27 July, 2022.

Tieto zásady ochrany súkromia a súborov cookies, podliehajúce príslušnému zákonu sa vzťahujú na akékoľvek webové stránky, aplikácie, a online funkcie (“Obsah”) spoločnosti Sony Pictures Entertainment a.s., ktoré sú pripojené k týmto Zásadám ochrany súkromia a súborov cookies (“Zásady”).

V týchto Zásadách používame "SPE," alebo "my," "nás," a "naše", ako kolektívnu zmienku spoločnosti Sony Pictures Entertainment a.s. a/alebo určitých z ich pobočiek, ktoré zodpovedajú za spracovanie osobne identifikovateľných informácií (“Osobných údajov”) o Vás, a tých, ktorý sú  “Správcami” ohľadom Vašich Osobných údajov. SPE objekt zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov je zvyčajne spoločnosť poskytujúca konkrétny Obsah alebo činnosť, v ktorej sa angažujete. Na vyhľadanie miestneho zodpovedného objektu SPE prosím kliknite tu. Ak Vám ešte stále nie je príslušný objekt SPE jasný alebo ak by ste mali ohľadom týchto Zásad akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím použitím možností uvedených tu. Sídlo spoločnosti Sony Pictures Entertainment a.s. je situované na adrese 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kalifornia 90232 USA.   

Tieto Zásady dodržiavame v súlade s príslušnými zákonmi na miestach, kde pôsobíme. V niektorých jurisdikciách môžeme poskytnúť dodatočné súkromie a/alebo Upozornenia ohľadom súborov Cookies špecifických vzhľadom na produkty a regióny v tých oblastiach.

KĽÚČOVÉ BODY

Ohľadom viac informácií ku každému z týchto kľúčových bodov si plné znenie Zásad pozrite nižšie.

 Informácie, ktoré poskytnete

My zhromažďujeme určité kategórie Osobných údajov, ktoré nám poskytnete.

 

 Informácie zozbierané tretími stranami

My taktiež dostávame určité Osobné údaje o Vás od tretích strán, ako požiadavky tretích strán a poskytovateľov údajov.    

 Účel a právne základy na spracovanie Vašich osobných informácií

My používame Osobné údaje na to, aby sme Vám povolili používanie funkcií v Obsahu, spracovali Vašu žiadosť alebo predplatné, analyzovali to, ako náš Obsah používate a poskytli Vám vyžiadaný Obsah spojený s našimi filmami, našimi televíznymi programami, a inými ponukami. Kde sa to zákonom vyžaduje, my sa spoliehame na množstvo právnych základov na spracovanie Vašich Osobných údajov, vrátane toho, kde je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde je to v našom zákonitom záujme alebo zákonitom záujme tretej strany, Vášho súhlasu, alebo kde je to nevyhnutné na dodržiavanie našich právnych záväzkov. 

 Súbory cookies a podobné technológie

My používame súbory cookies a ďalšie stopovacie technológie, aby sme Obsah a reklamu ušili na mieru a aby sme našu Funkciu Obsah zlepšili. Ak je to požadované príslušným zákonom, my takto urobíme iba s Vašim súhlasom.

 Zdieľanie Vašich informácií

Vaše Osobné údaje zverejníme,  keď Vy odošlete užívateľsky vygenerovaný obsah cez naše stránky a aplikácie. My môžeme zdieľať Osobné údaje s našimi obchodnými partnermi alebo ďalšími jurisdikciami  Spoločnosti skupiny Sony v súlade s príslušnými zákonmi. Taktiež zdieľame údaje s tretími stranami, ktoré zamestnávame na spracovanie údajov v našom mene alebo ak je takéto zdieľanie zákonom požadované, alebo v určitých iných situáciách.

 Medzinárodné presuny

Vaše Osobné údaje presúvame do Spojených štátov alebo iných jurisdikcií, v ktorých sme my alebo naši poskytovatelia služieb situovaný.  Máme vytvorené primerané zabezpečenia na pokrytie týchto presunov v prípade potreby (vrátane presunov z EHP alebo Spojeného kráľovstva.

 Vaše práva

Podliehajúc príslušným zákonom, môžete mať určité práva, ako požadovanie prístupu, korekcie, vymazania, právo namietať voči alebo stiahnuť Váš súhlas na určité spracovanie (vrátane priameho marketingu), alebo ďalších činností ohľadom Vašich Osobných údajov.  

 Ochrana údajov

My zachovávame technické a organizačné opatrenia na ochranu Osobných údajov voči strate, zneužitiu, premeny, alebo neúmyselného zničenia.

 Informácie potrebné podľa zmluvy

Hoci nie ste právne povinný nám poskytnúť žiadne Osobné údaje, ak nám určité Osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť splniť všetky podmienky našej zmluvy s Vami v súlade s Podmienkami používania zverejnenými v spojení s týmito Zásadami.   

 Automatizované rozhodovanie a analýza profilov.

My nevykonávame žiadne plne automatizované rozhodnutia alebo analýzu profilov, ktoré majú na Vás právny alebo podobne závažný vplyv.

 Zadržiavanie

Vaše Osobné údaje si neponechávame dlhšie ako to je nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli spracované.  

 Zmeny v týchto zásadách

My môžeme tieto Zásady ochrany údajov a súborov cookies zrevidovať, napríklad, na odzrkadlenie zmien v zákone, našich postupov pri zhromažďovaní a použití údajov, funkcií Obsahu, alebo pokrokov v technológii.

 Kontaktujte nás

Ak by ste mali nejaké otázky, obavy, alebo komentáre, kontaktujte nás, prosím ako je to uvedené tu.  

INFORMÁCIE, KTORÉ POSKYTUJETE

Môžeme zhromažďovať nasledovné kategórie Osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri používaný Obsahu:

 • Identifikačné údaje: Informácie, ktoré nám umožňujú Vás rozoznať od ostatných jednotlivcov. Toto môže zahŕňať demografické informácie, ako: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, poštovú adresu, užívateľské meno, heslo a odpovede na bezpečnostné otázky k účtu.
 • Kontaktné informácie: Informácie, ktoré nám umožňujú byť s Vami v kontakte. Toto môže zahŕňať: e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 • Platobné informácie: informácie, ktoré umožňujú nám alebo našim poskytovateľom tretích strán spracovanie platieb, kde je to nevyhnutné na povolenie Vám prístupu k nášmu Obsahu, týkajúceho sa nákupu alebo statusu predplatného, a platobnej histórie.   
 • Vaše vstupy alebo poznámkyInformácie, ktoré poskytnete, keď sa zúčastníte jednej z našich súťaží, losovania o ceny, alebo v jednom z našich mapovaní alebo spotrebiteľských prieskumov.
 • Vaše otázky: Informácie, ktoré poskytnete, keď nás kontaktujete pri vyhľadaní klientskej podpory.
 • Užívateľsky vygenerovaný obsah: Keď Vám poskytneme príležitosť na stiahnutie alebo zdieľanie užívateľsky vygenerovaného obsahu, my zozbierame informácie, ktoré nám poskytnete cez náš Obsah, ako fotografie, video snímky alebo iný obsah, ktorý si môžete stiahnuť.  
 • Informácie o užívaní: My a naši partneri tretích strán a poskytovatelia služieb, ako Google Analytika a/alebo Adobe Analytika, môžeme použiť množstvo technológií, ktoré zhromažďujú a poskytujú informácie o tom, ako je Obsah sprístupňovaný a využívaný. Informácie o používaní môžu pozostávať z typu a verzie Vášho internetového prehľadávača, operačného systému, poskytovateľa služieb, webových stránok, videí a aplikácií, ktoré ste si prezreli, času, kedy ste si ich prezreli a na ako dlho, histórie a úrovne kvalifikácie pri hrách alebo videách, demografických informácií o Vás (ako Váš vek, pohlavie, jazyk, poloha a záujmové oblasti, ak sú k dispozícii), časového pásma, jazyka, a na čo ste sa pozreli pred prístupom do nášho Obsahu. Pre viac informácií ohľadom zbierania niektorých z týchto informácií si prosím pozrite tiež Časť o Súboroch Cookies a Podobných Stopovacích Technológiách.
 • Identifikátori zariadenia: My taktiež môžeme automaticky zhromažďovať Vašu IP adresu alebo ďalší jedinečný identifikátor pre počítač, mobilné zariadenie, technológie alebo iného zariadenia, ktoré používate na prístup do Obsahu. Jedinečný identifikátor je číslo, ktoré je automaticky pridelené Vášmu zariadeniu, keď sprístupnite webovú stránku alebo jeho servery a naše počítače pod týmto číslom identifikujú Vaše zariadenie. Niektorý poskytovatelia služieb nám taktiež môžu poskytnúť fyzickú polohu zariadenia použitého na sprístupnenie Obsahu. Pre viac informácií ohľadom zbierania niektorých z týchto informácií si prosím pozrite tiež Časť o Súboroch Cookies a Podobných stopovacích Technológiách.

Naše stránky a aplikácie môžu obsahovať prepojenia na ďalšie stránky, ktoré nie sú v našom vlastníctve alebo správe. Keď opustíte našu stránku alebo platformu, Vaše informácie môžu byť zozbierané treťou stranou a predmetom ich upozornenia o súkromí a súboroch cookies.

 

INFORMÁCIE, ZOZBIERANÉ TRETÍMI STRANAMI

Obsah môže obsahovať hyperlinky v spojení s Obsahom, modulmi plug-in, webovými stránkami, polohami, platformami, aplikáciami alebo ďalšími službami prevádzkovanými tretími stranami ("Služba(y) tretích strán"). Tieto Služby tretích strán môžu využívať svoje vlastné súbory cookies, sieťové signály, a ďalšie stopovacie technológie na nezávisle zozbieranie informácií o Vás a môžu si od Vás vyžiadať Osobné údaje. V takýchto prípadoch sa uplatňujú ich zásady o súkromí, a nie tieto Zásady.

Určité funkčnosti v Obsahu povoľujú interakcie, ktoré Vy iniciujete medzi Obsahom a určitými Službami tretích strán, ako spoločenské siete tretích strán ("Spoločenské funkcie"). Príklady Spoločenských funkcií zahŕňajú: umožňovanie Vám zaslania obsahu ako kontakty a fotky medzi Obsahom a Službou tretej strany; “obľubovanie” alebo “zdieľanie” obsahu SPE; prihlasovanie sa do Obsahu použitím účtu Služby tretej strany (napr. Facebook Pripojenie na prihlásenie sa do Služby); a ináč pripojenie Obsahu so Službou tretej strany (napr. vtiahnuť alebo vtlačiť informácie do alebo z Obsahu). Keď používate spoločenské funkcie, a potencionálne ďalšie Služby tretej strany, informácie, ktoré Vy zašlete alebo poskytnete k nim prístup môžu byť verejne zobrazené na Obsahu alebo Službou tretej strany, ktorú používate. Podobne, ak odošlete informácie na Službách tretej strany, ktoré sa odvolávajú na Obsah (napr. použitím hashtagu spojeného s SPE alebo spoločnosťami skupiny Sony v tweet alebo aktualizácii statusu), Vaše odoslanie môže byť použité na alebo v spojení s Obsahom alebo ináč SPE alebo spoločnosťami skupiny Sony. Taktiež, SPE aj tretia strana môžu mať prístup k určitým informáciám o Vás a Vašom používaní Obsahu a akejkoľvek Službe tretej strany. Služby tretích strán môžu za určitých okolností poskytnúť SPE určité Osobné údaje, ako identifikačné údaje, demografické informácie, kontaktné informácie, Vaše komentáre a užívateľsky vygenerovaný obsah, informácie o užívaní, úsudkami o Vás a identifikátormi zariadenia. Do rozsahu platného v súlade s príslušným zákonom, kde my spravujeme Vaše osobné údaje spoločne s tretími stranami, my Vám poskytneme informácie o tomto vzťahu v bode získavania alebo cez Pomôcku súhlasu ohľadom súborov Cookie.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

My používame kategórie Osobných údajov vysvetlených vyššie na nasledujúce účely a, kde sa od nás požaduje, aby sme mali právne základy, spoliehame sa na nasledovné právne základy:

Na naplnenie zmluvy, alebo na vykonanie krokov spojených so zmluvou;

 • Na spracovanie Vašej registrácie na stránke alebo aplikácii, alebo prihlásenie sa do súťaže, losovania o ceny alebo konkurzu
 • Na zaslanie Vám informácií o zmenách v našich podmienkach alebo zásadách a ďalšie transakčné oznamy
 • Na spracovanie Vašej platby a splnenie Vašej nakupovanej objednávky alebo predplatnej služby 
 • Na vytvorenie alebo spravovanie Vášho online účtu alebo predplatného  

Kde je toto nevyhnutné za účelmi, ktoré sú v zákonitých záujmoch našich, alebo tretích strán. Tieto záujmy sú:

 • Poskytnúť Vám prístup do Obsahu a funkcií na stránkach a aplikáciách
 • Zaslať Vám informácie, ktoré ste si vyžiadali
 • Zaistiť bezpečnosť našich stránok a aplikácií tým, že sa pokúsime zabrániť neoprávneným alebo zlomyseľným činnostiam
 • Posilniť dodržiavanie Podmienok použitia odoslanými v spojení s týmito Zásadami a ďalšími zásadami
 • Pomôcť  ďalším organizáciám (ako vlastníkom autorských práv) uplatniť si ich práva  
 • Určiť Vašu približnú polohu a prispôsobiť náš Obsah (napr. jazyk, menu, oblastné obmedzenia)
 • Ušiť na mieru Obsah vrátane poskytnutia Vám Obsahu na mieru v kontexte s našimi službami prenosu - streaming
 • Analyzovať ako je Obsah používaný (vrátane frekvencie a dĺžky prezeraní)
 • Na zlepšenie našich služieb, vrátane analýzy Vašej spätnej väzby a komentárov poskytnutých cez mapovanie alebo spotrebiteľský prieskum
 • Ušiť Vám na mieru reklamu a ponuky, ak je to príslušným zákonom povolené
 • Poskytnúť Vám klientsku podporu

Kde nám poskytujete súhlas:

 • Kde nás žiadate, aby sme Vám zaslali marketingové informácie cez médium, kde mi potrebujeme Váš súhlas (napríklad marketing cez e-mail)
 • Ušiť Vám na mieru reklamu a ponuky, kde je podľa príslušného zákona potrebné povolenie
 • Kde je to požadované príslušným zákonom, súhlas na umiestnenie súborov cookies a na použitie podobných technológií.  Pre viac informácií si pozrite tiež časť o Súboroch Cookies a podobných stopovacích technológiách.
 • Pri iných príležitostiach, keď Vás požiadame o súhlas, za účelom, ktorý v tom čase vysvetlíme.
 • Kde poskytujeme služby online deťom a príslušné spracovanie si vyžaduje súhlas, do rozsahu požadovaného zákonom (napríklad preto, lebo dieťa má menej ako je patričná veková hranica) na to požadujeme súhlas rodiča alebo opatrovníka.  

Kde je toto nevyhnutné na to, aby sme dodržali naše právne záväzky:

 • Ako odpoveď na požiadavky vládnych orgánov, regulátorov, súdnych alebo právnych orgánov činných v trestnom konaní vykonávajúcimi vyšetrovanie
 • Konať v zhode s daňovými alebo účtovníckymi pravidlami alebo inými právnymi záväzkami podľa príslušného zákona.

SÚBORY COOKIES A PODOBNÉ STOPOVACIE TECHNOLÓGIE

Súbory cookies, sieťové signály (taktiež známe ako "stopovacie pixely") a iné stopovacie technológie môžu byť použité spoločnosťou SPE a tretími stranami vrátane skupiny ďalších spoločností Sony na zhromažďovanie informácií o Vašich interakciách s Obsahom alebo e-mailmi, ktoré Vám SPE pošle, vrátane informácií o Vašom správaní pri vyhľadávaní a nakupovaní.

My používame stopovacie technológie na tri účely:

 • Poskytnúť Vám službu(y) a nastavenie(a), ktoré ste si vyžiadali: napríklad, dovoliť Vám efektívne navigovať medzi stránkami, ponechať Vás počas Vašej návštevy prihlásených, preverovanie v Obsahu kvôli poruchám a chvíľkovým závadám, konať v súlade s príslušným zákonom, a zabezpečenie bezpečnosti Obsahu.  My poväčšine zbierame informácie o účte, ako užívateľské meno a heslo, identifikátori zariadenia, informácie o používaní, keďže sa to týka porúch, chvíľkových závad, alebo problémov s bezpečnosťou Obsahu, a predvolieb, ktoré si za týmito účelmi zvolíte.
 • Ukázať reklamy a odporúčania Obsahu, ktoré sú relevantnejšie Vašim záujmom: napríklad, používame stopovacie technológie na zapamätanie si Obsahu, ktorý Vás zaujal, podať odporúčania Obsahu a ušiť Obsah na mieru, a potom toto využiť na to, aby nám to pomohlo Vám ponúknuť pre Vás relevantnejšie reklamy, vrátane toho, keď ste na inej stránke. Stopovacie technológie taktiež pomôžu obmedziť to koľkokrát reklamu uvidíte, odhadnúť efektívnosť reklamných kampaní a pomôcť nám a ostatným vysledovať, či boli reklamy zobrazené náležite. My poväčšine zbierame kontaktné informácie, identifikátori zariadenia ako adresa IP, a   informácie o používania ako Vaše interakcie s reklamou a história prezerania si za týmto účelom.

  My taktiež povoľujeme ostatným organizáciám, aby použili stopovacie technológie aj za týmito reklamnými účelmi. Dodatočne, my pracujeme s platformami a webovými stránkami tretích strán (ako platformy sociálnych sietí) na doručenie cielených reklám na takýchto službách a platformách tretích strán Vám alebo ostatným  a môžeme konvertovať Vašu e-mailovú adresu, telefónne číslo, alebo ďalšie informácie na unikátnu hodnotu a tieto poskytnúť platformám tretích strán za účelmi spárovania. Informácie o týchto platformách a webových stránkach tretích strán môžete nájsť v našej Pomôcke súhlasu ohľadom súborov Cookie.  

  Do rozsahu požadovaného zákonom Vás požiadame o Váš súhlas pred nastavením týchto súborov cookies. Na získanie viac informácií o určitých súboroch cookies používaných na reklamu na základe záujmov, ako je to vyššie popísané tretími stranami, vrátane stopovania cez viaceré zariadenia, a na využitie určitých alternatív ohľadom súborov cookies, navštívte prosím Alianciu digitálnej reklamy, Iniciatívu sieťovej reklamy, Alianciu digitálnej reklamy-Kanada, Európsku Alianciu interaktívnej digitálnej reklamy alebo nastavenia na Vašom zariadení.

 • Analyzovať a zlepšiť Váš zážitok pri vyhľadávaní: analyzovať, ktorý Obsah je najpopulárnejší a je najviac prezeraný a ktorý je prezeraný najmenej, a poskytnúť nám všeobecné informácie o používateľoch Obsahu (ako vek, pohlavie a záujmové oblasti). Taktiež si pamätáme, čo ste si zvolili, ako jazyk alebo oblasť, na obohatenie a zosobnenie Vášho zážitku. Taktiež si môžeme pamätať miesto, kde ste prestali s prezeraním si Obsahu, aby ste sa mohli vrátiť na to isté miesto, keď si Obsah znovu prezeráte.   My poväčšinou zbierame identifikátori zariadenia ako adresu IP a informácie o používaní ako história vyhľadávania, typ zariadenia a vyhľadávača, a operačného systému za týmto účelom. Používame analytické služby cez Adobe, Google a ostatných, aby nám pomohli analyzovať a vylepšiť Váš zážitok pri vyhľadávaní, ako je to v tomto odseku popísané; môžete nájsť ich zásady o súboroch cookies na nasledujúcich prepojeniach tu pre Adobe a tu pre Google. Do rozsahu požadovaného zákonom požiadame o Váš súhlas pred nastavením týchto súborov cookies.  Ak by ste si zmenili názor alebo ak si neprajete, aby sme informácie o Vašich návštevách takýmto spôsobom používali, kliknite tu pre Adobe a tu pre Google, na zrušenie odberu ich služieb, a nasledujte pokyny nižšie pre iné analytické služby.  

Ako spravovať stopovacie technológie

Informácie získané zo súborov cookies si ponechávame na dobu nie dlhšiu ako je najdlhšia zákonom povolená doba.

Do rozsahu požadovaného zákonom požiadame o Váš súhlas a o poskytneme prepojenie na tieto Zásady pred nastavením akýchkoľvek nepodstatných súborov cookies (napr. súbory cookies v kategórii (2) a (3) vyššie) a pred použitím pixelových slučiek v e-mailoch Vám zaslaných (o ktoré požiadame v tom istom čase ako o Vaše priame marketingové predvoľby). Tento súhlas môžete kedykoľvek stiahnuť použitím nižšie popísaných metód alebo ako je ináč popísané v Obsahu.

Ak používate náš Obsah cez vyhľadávač a sú rozmiestnené súbory cookies, môžete zmeniť Vaše predvoľby cookies a svoj súhlas kedykoľvek stiahnuť použitím Nástroja na súhlas so súbormi cookie. Nemusíte mať aktivované súbory cookies, aby ste mohli používať náš Obsah, ale ich vypnutie môže ovplyvniť Váš zážitok na našich stránkach a aplikáciách.

Dodatočne, Pomocné menu na lište väčšiny vyhľadávačov Vám povie ako zabrániť Vášmu vyhľadávaču v akceptovaní nových súborov cookies, ako vymazať staré súbory cookies, ako aby Vám Váš vyhľadávač oznámil, kedy dostanete nový súbor cookie, a ako súbory cookies deaktivovať úplne.

Polohu identifikujúce technológie

Podliehajúc príslušným zákonom, môžeme použiť softvér GPS (systémy globálnej navigácie), geo-filtrovanie a ďalšie technológie informované o polohe na zistenie Vašej polohy (niekedy presne) za účelmi ako preverenie si Vašej polohy a doručenie alebo obmedzenie obsahu (napr. oblastné obmedzenia) a reklamy na základe Vašej polohy. Môžete vypnúť presné stopovanie geo-polohy cez nastavenia polohy na Vašom zariadení a /alebo vo Vašom Obsahu (ak je to dispozícii).

Zariadenia PlayStation, Apple iOS, Android, a Ďalšie pripojené zariadenia

Keď získate prístup do určitých aplikácií z týchto zariadení, súbory cookies, a iné stopovacie technológie budú automaticky uložené na Vašom zariadení za nasledovnými účelmi: na ponechanie Vás v prihlásení, spravovanie PIN rodičovského dohľadu, finančné hlásenie,  a na ďalšie účely povolené príslušným zákonom. Tieto súbory cookies sú dôležité pre fungovanie aplikácie. Podľa toho, ktoré zariadenie používate, mohli by ste sa môcť rozhodnúť proti alebo odstrániť tieto súbory cookies z Vášho zariadenia cez nastavenia alebo vymazaním aplikácie alebo Vášho účtu.

 

AKO, A S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať za nasledovných okolností:

 • S Vašim súhlasom (vrátane na Marketing a Propagácie). Môžeme požiadať o Váš súhlas na zdieľanie Vašich Osobných údajov s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely, a ak Váš súhlas poskytnete, budeme ich zdieľať v súlade s príslušným zákonom. Na príklad, môžeme zdieľať Vaše Osobné údaje s marketingovými a propagačnými partnermi, platformami sociálnych médií  a obchodnými partnermi. Poskytnem Vám mená tretích strán, s ktorými zdieľame Vaše Osobné údaje v čase získavania Vášho súhlasu. V obdobiach,  Vaším použitím interaktívnej funkcie, ovládacieho prvku widget alebo aplikácie, môžete požiadať, aby sme zdieľali Vaše osobné údaje s treťou stranou a my tak urobíme za takých okolností v súlade s príslušným zákonom. Dodatočne, ak sa rozhodnete sa zaregistrovať na propagáciu, ako súťaž, losovanie o ceny alebo konkurz, vaše Osobné údaje môžu byť zverejnené tretím stranám za účelmi riadenia tej propagácie a v súlade s podmienkami takejto propagácie. Toto taktiež môže znamenať, že Vaše Osobné údaje budú zahrnuté na zozname výhercov alebo najlepšie umiestnených. Ak podstúpite užívateľsky generovaný obsah  stránke alebo aplikácii, tento obsah bude zverejnený.
 • Tretie strany Poskytujúce služby vo Vašom mene. My zdieľame údaje s našimi obchodnými partnermi, ako aj tretie strany, ktoré v našom mene vykonávajú funkcie ako hosting alebo prevádzkovanie našej stránky a aplikácií, zasielanie e-mailov, vykonávanie marketingových a reklamných služieb a vykonávanie analýzy údajov. Keď urobíte nákup na jednej z našich stránok alebo aplikácii, my budeme Vaše Osobné údaje zdieľať s tretími stranami na spracovanie Vašej platby kartou a doručenie Vašej objednávky. 
 • Pridružené zdieľanie. My zdieľame Vaše Osobné údaje s ostatnými Subjektmi SPE, ktoré sú zaangažované, keď spracovávame údaje za účelmi uvedenými vyššie. My taktiež môžeme zdieľať Vaše Osobné údaje s inými Spoločnosťami skupiny Sony na analytické účely, na autentifikáciu účtu, spravovanie účtu, a na priame marketingové účely v súlade s príslušným zákonom. Subjekt zodpovedný za spravovanie Osobných údajov v zhode s týmto odsekom je uvedený na zozname tu.
 • Obchodná reorganizácia. SPE alebo ktorékoľvek z ich pohľadávok, vrátane Obsahu, môžu byť predané, alebo sa môžu vyskytnúť iné prevody, v ktorých vaše Osobné údaje môžu byť považované za jeden z obchodných pohľadávok toho prevodu. V takomto prípade, Vaše osobné údaje môžu byť prevedené kupujúcemu alebo perspektívnemu kupujúcemu do rozsahu dovoľujúcemu zákonom, buď ako súčasť prevodu alebo počas akéhokoľvek postupu povinnej starostlivosti.
 • Povinné zverejnenie a Právne ochrany. Môžeme zdieľať informácie s vládnymi alebo právnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a s ďalšími stranami zaangažovanými v, alebo zvažujúcimi, právne procesy konajúcimi v zhode so zákonnou povinnosťou, ak sme čestne presvedčený, že si to zákon vyžaduje, na preverenie alebo presadenie našich Podmienok použitia odoslaných v spojení s týmito Zásadami alebo kde je to nevyhnutné pre nás alebo pre tretie strany na ochranu našich alebo ich práv, majetku, bezpečnosti, alebo zabezpečenia.

MEDZINÁRODNÝ PREVOD VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Náš Obsah je hosťovaný a prevádzkovaný nami alebo našimi poskytovateľmi služieb v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Ako také  budú Vaše Osobné údaje prenesené do alebo spracované v Spojených štátoch a ďalších krajinách, ktoré nemusia poskytovať taký istý stupeň ochrany údajov ako Vaša domáca krajina. Pre zoznam krajín, kde Vaše Osobné údaje múžu byť prenesené si prosím pozrite tu. My poskytujeme náležité ochrany pre medzinárodné presuny, ako je to požadované zákonom pre medzinárodné presuny údajov. Ohľadom presunov, ktoré pochádzajú z krajiny alebo oblasti ako Spojené kráľovstvo alebo Európska hospodárska oblasť ("EHO"), a ak ten presun nie je do krajiny, ktorá je predmetom rozhodnutia o adekvátnosti alebo usmernenia o adekvátnosti (alebo ekvivalentné), my uplatňujeme primerané riešenia na adresovanie cezhraničných presunov, ako je požadované príslušným zákonom, ako, týkajúce sa EHO, štandardné zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou; a so Spojeným kráľovstvom, štandardné zmluvné klauzuly schválené vládou Spojeného kráľovstva. Podľa takýchto zákonov si môžete vyžiadať kópiu vhodných mechanizmov, ktoré máme nastavené, kontaktovaním nás, ako je uvedené tu.  Kde je Váš súhlas príslušným zákonom požadovaný za účelom medzinárodného presunu Osobných údajov, použitím Obsahu a poskytnutím nám Vašich Osobných údajov, dávate súhlas k medzinárodnému presunu Vašich Osobných údajov.

VAŠE PRÁVA

Kde je to príslušným zákonom požadované, môžete mať právo získať potvrdenie o tom, že si určité Osobné údaje týkajúce sa Vás uchovávame, na preverenie si ich obsahu, pôvodu, a presnosti, ako aj právo na prístup, prehodnotenie, priechod, vymazanie, alebo na zablokovanie alebo na namietanie voči, alebo stiahnutie súhlasu na spracovanie určitých Osobných údajov (bez toho, aby to malo vplyv na zákonitosť spracovania na základe súhlasu pred jeho stiahnutím). Predovšetkým, môžete nás požiadať, aby sme nepoužívali Vaše Osobné údaje pri vykonávaní profilovania na priame marketingové účely alebo akékoľvek ďalšie spracovanie na základe Vášho súhlasu.   

Navštívte prosím túto stránku za účelom podania požiadavky na vyžitie Vašich príslušnéých práv a kontaktovania nás so všeobecnými otázkami týkajúcimi sa súkromia. Môžeme si vyžiadať určité informácie za účelom preverenia si totožnosti jednotlivca požadujúceho prístup do jeho alebo jej Osobných údajov.

My sa budeme náležite usilovať takéto požadované zmeny urobiť v našich vtedy aktívnych a príslušnych databázach spotrebiteľov hneď ako je to dosiahnuteľné, ale nie je to vždy možné zmeniť, odstrániť alebo vymazať Vaše informácie alebo verejné odoslania z našich databáz a zvyšné a/alebo ukryté údaje môžu potom zotrvať archivované, ak naše uchovanie si týchto údajov spadá pod výnimku zo splnenia Vašich práv predmetných údajov v súlade s príslušným zákonom.   Ďalej si vyhradzujeme právo si uchovať Vaše Osobné údaje (a) ako je to povolené príslušným zákonom; (b) ako je to požadované príslušným zákonom; a (c) na tak dlho, ako je to primerane potrebné na splnenie účelov, za ktorými sú tie údaje zachované okrem do rozsahu zakázanom príslušným zákonom.

Môžete sa rozhodnúť zrušiť odber emailov s informačnými bulletinmi nasledovaním pokynov na zrušenie odberu, ktoré sú Vám poskytnuté v tých emailoch. Ak sa prihlásite na odber SMS alebo MMS správ, môžete sa z tých správ odhlásiť odpovedaním „STOP“. Odkazy transakčných účtov nebudú ovplyvnené, ak sa odhlásite z marketingových komunikácií.

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Udržiavame technické a organizačné opatrenia na ochranu Osobných údajov voči strate, zneužitiu, úpravám, alebo neúmyselnému zničeniu. Vaše informácie chránime v súlade s normami požadovanými príslušným zákonom, majte ale prosím na vedomí, že ako sa technológie menia, nevieme zaručiť, ža všetky naše bezpečnostné opatrenia budú dokonalé alebo nepreniknuteľné. Ak ste odôvodnene presvedčený, že Vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás prosím kontaktujte, ako je to podrobne popísané na nasledujúcej "Kontaktujte nás" stránke.

INFORMÁCIE POŽADOVANÉ PODĽA ZMLUVY

Nepožaduje sa od Vás, aby ste poskytli všetky Osobnú údaje identifikované v týchto Zásadách o ochrane súkromia a súborov cookies na použitie nášho Obsahu alebo na interakciu s nami v režime offline, ale určité funkčnosti k dispozícii nebudú, ak neposkytnete určité Osobné údaje. Ak neposkytnete určité Osobné údaje, možno nebudeme môcť odpovedať na Vašu požiadavku, previesť s Vami transakciu, alebo Vám poskytnúť marketing, o ktorom sme presvedčený, že by ste ocenili.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

My nepoužívame automatizované rozhodovanie bez ľudského zásahu, vrátane profilovania, takým spôsobom, že to vytvára Vás sa týkajúce právne následky alebo to Vás ináč podstatne ovplyvňuje.

UCHOVANIE

Pre Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame za účelmi ako je to vyššie popísané, si zvyčajne takéto Osobné údaje uchovávame na obdobie nie dlhšie ako je potrebné na splnenie účelov popísaných v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov a súborov cookies. Toto môže zahŕňať uchovanie Osobných údajov na obdobie dlhšie ako obdobie, na ktoré Vám poskytujeme naše služby za účelom adresovania daňových, podnikových, ohľadom dodržiavania, a iných zákonných práv a povinností. My si uchovávame Osobné údaje týkajúce sa marketingových činností na časové obdobie povolené príslušným zákonom (iba ak by ste svoj súhlas stiahli v skoršom období), a na požiadanie my takéto údaje v súlade s príslušným zákonom bezpečne vymažeme.

ZMENY V TÝCHTO ZÁSADÁCH

My z času na čas môžeme  tieto Zásady o ochrane osobných údajov a súborov cookies aktualizovať,  ako sa naše služby a postupy menia, alebo ako je to požadované zákonom. Platný dátum našich Zásad o ochrane osobných údajov a súborov cookies je zverejnený vyššie, a my Vám odporúčame náš Obsah pravidelne navštíviť, aby ste boli o našich postupoch ohľadom súkromia neustále informovaný. Zverejníme aktualizovanú verziu Zásad o ochrane súkromia a súborov cookies v našom Obsahu a požiadame Vás o Váš súhlas,  keď je to právne príslušným zákonom požadované.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky ohľadom týchto Zásad ochrany súkromia a súborov cookies alebo našich postupov ohľadom súkromia, kontaktujte nás prosím kliknutím jednej z možností tu alebo nám napíšte na príslušnej adrese subjektu zo zoznamu tu.

Môžete mať taktiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov v krajine, kde bývate, kde pracujete, alebo kde považujete, že došlo k porušeniu ochrany údajov.

***