Skip to main content

Kontaktirajte nas

Ova stranica Kontaktirajte nas služi samo za upite vezane za zaštitu podataka o ličnosti.  Ako imate drugačije pitanje, posetite našu glavnu veb stranicu.

Zahtevi za ostvarivanje prava

Da biste podneli zahtev da ostvarite neko svoje pravo, kliknite ispod ako boravite u nekom od sledećih regiona:

 

Sva druga pitanja o zaštiti podataka o ličnosti:

Da biste nas kontaktirali putem e-pošte za više detalja ili sa bilo kakvim pitanjima o zaštiti podataka o ličnosti, kontaktirajte nas na adresu e-pošte koja odgovara za vaše prebivalište:

 

Poštanske adrese

Da biste nas kontaktirali putem pošte, molimo vas da ovde pogledate spisak adresa za odgovarajuću adresu na kojoj živite.