Skip to main content

Na kontaktoni

Kjo faqe "Na kontaktoni" shërben vetëm për pyetje që lidhen me privatësinë.  Nëse keni një pyetje tjetër, vizitoni faqen tonë kryesore.

Kërkesa për të drejtat:

Për të dorëzuar një kërkesë për të ushtruar secilën prej të drejtave tuaja, klikoni më poshtë nëse banoni në njërën prej rajoneve të mëposhtme:

 

Të gjitha pyetjet e tjera për privatësinë:

Për të na kontaktuar me email për më shumë detaje ose nëse keni ndonjë pyetje mbi privatësinë, na kontaktoni në adresën e email-it korresponduese për vendin ku banoni:

 

Adresat fizike:

Për të na kontaktuar me email referojuni listës së adresave këtu për adresën korresponduese të vendit ku banoni.