Skip to main content

Контактирајте нè

Оваа страница „Контактирајте нè“ е само за прашања поврзани со приватноста.  Ако имате друго прашање, посетете ја нашата главна веб-локација.

Барања за остварување на правата:

Ако сакате да поднесете барање за остварување на некое од вашите права, кликнете подолу доколку престојувате во некој од следниве региони:

 

Сите други прашања околу приватноста:

Ако сакате да нè контактирате преку е-пошта за повеќе детали или какви било прашања околу приватноста, контактирајте нè на соодветната електронска адреса според местото на живеење:

 

Поштенски адреси:

Ако сакате да нè контактирате по пошта, погледнете го списокот на адреси тука и најдете ја соодветната адреса според местото на престој.