Skip to main content

Kontaktirajte nas

Ova kontakt stranica služi samo za upite koji se odnose na privatnost. Za ostala pitanja posjetite našu glavnu web lokaciju.

Zahtjevi koji se odnose na prava:

Da podnesete zahtjev za ostvarivanje svojih prava, kliknite ispod ako boravite u nekoj od sljedećih regija:

 

Sva ostala pitanja koja se odnose na privatnost:

Da nas kontaktirate putem e-pošte za više detalja ili za sva pitanja o privatnosti, koristite našu adresu e-pošte za mjesto u kojem boravite:

 

Fizičke adrese:

Da nas kontaktirate putem pošte, pogledajte spisak adresa ovdje ili odgovarajuću adresu za mjesto vašeg prebivališta.