ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

วันที่ใช้บังคับ: นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 July, 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้จะใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และฟีเจอร์ออนไลน์ของบริษัทโซนี่พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนต์ใด ๆ (“คอนเทนต์”) ที่เชื่อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ (“นโยบาย”) โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ในนโยบายนี้ เราใช้ "SPE" หรือ "เรา" "กับเรา" และ "ของเรา" เพื่ออ้างโดยรวมถึงบริษัทโซนี่พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนต์และ/หรือบริษัทย่อยที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่เกี่ยวกับคุณ และที่เป็น “ผู้ควบคุม” ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  หน่วย SPE ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นโดยปกติจะเป็นบริษัทที่ให้คอนเทนต์นั้น ๆ หรือกิจกรรมที่คุณมีส่วนร่วม  ในการค้นหาหน่วย SPE ในท้องถิ่นของคุณที่รับผิดชอบ โปรดคลิกที่นี่  หากคุณยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับหน่วย SPE ที่เกี่ยวข้องหรือหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ตัวเลือกที่ระบุที่นี่ สำนักงานบริษัทโซนี่พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ตั้งอยู่ที่ 10202 ถนนเวสต์วอชิงตันบูเลอวาร์ด คัลเวอร์ซิตี แคลิฟอร์เนีย 90232 สหรัฐอเมริกา

เราปฏิบัติตามนโยบายนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในสถานที่ซึ่งเราดำเนินงาน ในบางเขตอำนาจศาล เราอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือคุกกี้เพิ่มเติมที่ใช้โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์หรือภูมิภาคดังกล่าว

ประเด็นหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นหลักแต่ละข้อต่อไปนี้ โปรดดูคำนิยามของนโยบายด้านล่าง

ข้อมูลที่คุณให้

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในบางประเภทที่คุณให้แก่เรา

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

เรายังได้รับข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม เช่น แอปพลิเคชันบุคคลที่สามและผู้ให้บริการฐานข้อมูล

จุดประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้คุณใช้ฟีเจอร์ในคอนเทนต์ เพื่อประมวลผลการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิกของคุณ วิเคราะห์การใช้คอนเทนต์ของคุณ และเพื่อให้คอนเทนต์ที่คุณร้องขอที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และของกำนัลอื่น ๆ ของเรา  เมื่อกฎหมายกำหนด เราอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายจำนวนมากของเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นต่อการบังคับใช้สัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบธรรมของเราหรือของบุคคลที่สาม ความยินยอมของคุณ หรือเมื่อจำเป็นต่อการปปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

คุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามที่คล้ายคลึง

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามอื่น ๆ เพื่อให้คอนเทนต์และโฆษณาเป็นไปตามความสนใจของผู้ใช้และเพื่อให้คอนเทนต์ของเราทำงานได้ดีขึ้น  หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะดำเนินการดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสาธารณะเมื่อคุณโพสต์คอนเทนต์ที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา  เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราหรือบริษัทในกลุ่มบริษัทโซนี่ อื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  เรายังแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามที่เราจ้างเพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแทนเราหรือเมื่อกฎหมายกำหนดให้แบ่งปันข้อมูลดังกล่าว หรือในสถานการณ์อื่นบางสถานการณ์

การโอนย้ายระหว่างประเทศ

เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหรัฐอเมริกาหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่  เรามีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อครอบคลุมการโอนย้ายดังกล่าวนี้หากจำเป็น (รวมถึงการโอนย้ายออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักร)

สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิบางประการ เช่น สิทธิในการร้องขอการเข้าถึง แก้ไข ลบข้อมูล การปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลบางประเภท (รวมถึงการตลาดโดยตรง) หรือการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เราคงมาตรการทางเทคนิคและขององค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย เปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยไม่เจตนา

ข้อมูลที่กำหนดให้ระบุตามสัญญา

แม้ว่าคุณไม่ได้มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการแก่เรา เราจะไม่สามารถบรรลุข้อกำหนดสัญญาของเรากับคุณได้ตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุโดยเกี่ยวเนื่องกับนโยบายนี้

การตัดสินใจและการรวบรวมข้อมูลประวัติแบบอัตโนมัติ

เราไม่ดำเนินการตัดสินใจหรือรวบรวมข้อมูลประวัติแบบอัตโนมัติทั้งหมดใด ๆ ที่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือผลกระทบที่มีนัยสำคัญที่คล้ายคลึงกันต่อคุณ

การเก็บรักษา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในระยะเวลาที่ไม่นานกว่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ในการประมวลผล

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ เช่น เพื่อเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและวิธีการใช้ ฟีเจอร์ของคอนเทนต์ หรือความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือความเห็นใด ๆ โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ที่นี่

ข้อมูลที่คุณให้

เราอาจเก็บข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ในประเภทต่อไปนี้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่คุณให้แก่เราเมื่อใช้คอนเทนต์

 • ข้อมูลสำหรับระบุตัวตน: ข้อมูลที่ทำให้เราสามารถแยกความแตกต่างของคุณจากบุคคลอื่น ๆ ได้  ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลทางประชากรศาสตร์ เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด เพศ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำตอบของคำถามรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลสำหรับติดต่อ: ข้อมูลที่ทำให้เราติดต่อกับคุณได้  ซึ่งอาจรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน: ข้อมูลที่ทำให้เราหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามสามารถประมวลผลการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อให้คุณเข้าถึงคอนเทนต์ของเรา สถานะการซื้อหรือการเป็นสมาชิกที่เกี่ยวข้อง และประวัติการชำระเงิน
 • คำตอบและความเห็นของคุณ: ข้อมูลที่คุณให้เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน การจับฉลาก หรือการตอบแบบสำรวจหรือการวิจัยผู้บริโภคของเรา
 • คำถามของคุณ: ข้อมูลที่คุณให้เมื่อคุณติดต่อเราเมื่อต้องการการสนับสนุนลูกค้า
 • คอนเทนต์ที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้: เมื่อเราให้โอกาสคุณในการอัปโหลดหรือแบ่งปันคอนเทนต์ที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้ เราจะเก็บข้อมูลที่คุณให้กับเราผ่านคอนเทนต์ของเรา เช่น ภาพถ่าย ภาพวิดีทัศน์ หรือคอนเทนต์อื่น ๆ ที่คุณอาจอัปโหลด
 • ข้อมูลการใช้งาน: เราและพันธมิตรบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการ เช่น กูเกิล แอนะลิติกส์ และ/หรืออะโดบี แอนะลิติกส์ อาจใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายที่เก็บและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและใช้คอนเทนต์  ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงประเภทและเวอร์ชั่นเว็บบราวเซอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการ หน้าเว็บไซต์ วิดีโอและแอปพลิเคชันที่คุณดู เวลาและระยะเวลาที่คุณใช้ดู ประวัติเกมหรือวิดีโอ ระดับทักษะ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับคุณ (เช่น อายุ เพศ ภาษา ที่ตั้งและขอบเขตความสนใจ หากมี)  เขตเวลา ภาษา และหน้าเว็บไซต์ที่คุณดูก่อนเข้าถึงคอนเทนต์ของเรา  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบางประการนี้ โปรดดูหัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามที่คล้ายคลึง
 • ตัวระบุอุปกรณ์: เรายังอาจเก็บเลขที่อยู่ไอพีของคุณหรือตัวระบุเฉพาะอื่น ๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่นที่คุณใช้เข้าถึงคอนเทนต์โดยอัตโนมัติ  ตัวระบุเฉพาะคือหมายเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ และคอมพิวเตอร์ของเราระบุอุปกรณ์ของคุณด้วยหมายเลขนี้  ผู้ให้บริการบางรายยังอาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงคอนเทนต์  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลบางประการนี้ โปรดดูหัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามที่คล้ายคลึง

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีลิงก์ไปสู่หน้าเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้ควบคุม  เมื่อคุณออกจากหน้าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกบุคคลที่สามเก็บไว้และจะ เป็นไปตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บโดยบุคคลที่สาม

คอนเทนต์อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวโยงกับคอนเทนต์ ปลั๊กอิน เว็บไซต์ ที่ตั้ง แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน หรือบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“บริการโดยบุคคลที่สาม”)  บริการโดยบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ โปรแกรมเว็บบีคอน และเทคโนโลยีใช้ติดตามอื่น ๆ ของตนเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณอย่างเป็นอิสระและอาจเรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ  โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามจะใช้บังคับในกรณีดังกล่าวนี้ และไม่ใช่นโยบายฉบับนี้

การทำงานบางส่วนของคอนเทนต์ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่คุณริเริ่มระหว่างคอนเทนต์และบริการโดยบุคคลที่สามบางส่วน เช่น โซเชียลเน็ตเวิร์กของบุคคลที่สาม (“โซเชียลฟีเจอร์”)  ตัวอย่างของโซเชียลฟีเจอร์ได้แก่ การทำให้คุณส่งคอนเทนต์ เช่น ข้อมูลการติดต่อและรูประหว่างคอนเทนต์และบริการโดยบุคคลที่สาม การ “ไลค์” หรือ “แชร์” คอนเทนต์ของ SPE การเข้าสู่ระบบคอนเทนต์โดยใช้บัญชีบริการโดยบุคคลที่สาม (เช่น การใช้เฟซบุ๊กคอนเนกต์เพื่อเข้าสู่ระบบของบริการ) และใช้เชื่อมต่อคอนเทนต์เข้ากับบริการโดยบุคคลที่สาม (เช่น ดึงหรือผลักข้อมูลไปยังหรือจากคอนเทนต์)  หากคุณใช้โซเชียลฟีเจอร์ และอาจใช้บริการโดยบุคคลที่สามอื่น ๆ ข้อมูลที่คุณโพสต์หรือให้การเข้าถึงอาจถูกแสดงเป็นสาธารณะในคอนเทนต์หรือโดยบริการโดยบุคคลที่สามที่คุณใช้  ในทำนองเดียวกัน หากคุณโพสต์ข้อมูลในบริการโดยบุคคลที่สามซึ่งอ้างถึงคอนเทนต์ (เช่น โดยใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวโยงกับ SPE หรือกลุ่มบริษัทโซนี่ในทวีตหรืออัปเดตสถานะ) โพสต์ของคุณอาจถูกใช้ในหรือโดยเกี่ยวเนื่องกับคอนเทนต์หรือโดย SPE หรือกลุ่มบริษัทโซนี่  ทั้งนี้ ทั้ง SPE และบุคคลที่สามอาจสามารถเข้าถึงสู่ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคุณและการใช้คอนเทนต์และบริการโดยบุคคลที่สามใด ๆ ของคุณ  บริการโดยบุคคลที่สามในบางกรณีอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการแก่ SPE เช่น ข้อมูลระบุตัวบุคคล ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลสำหรับติดต่อ ความเห็นของคุณและคอนเทนต์ที่ทำขึ้นโดยผู้ใช้ ข้อมูลการใช้งาน การแทรกแซงเกี่ยวกับคุณ และตัวระบุอุปกรณ์  ในกรณีที่เราควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบุคคลที่สาม เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กับคุณ ณ เวลาที่มีการเก็บข้อมูลหรือผ่านเครื่องมือความยินยอมคุกกี้ ตราบเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

จุดประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณ

เราใช้การแบ่งประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ข้างต้นสำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเมื่อเราถูกกำหนดให้มีพื้นฐานทางกฎหมาย เราจะอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

เพื่อบรรลุสัญญา หรือดำเนินการโดยเกี่ยวเนื่องกับสัญญา

 • เพื่อประมวลผลการลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือเข้าร่วมการแข่งขัน จับฉลากชิงรางวัล หรือการประกวด
 • เพื่อส่งข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดหรือนโยบายและข้อความเกี่ยวกับธุรกรรมอื่น ๆ
 • เพื่อประมวลผลการชำระเงินและบรรลุคำสั่งซื้อหรือบริการสมัครสมาชิกของคุณ
 • เพื่อสร้างหรือจัดการบัญชีออนไลน์หรือการสมัครสมาชิกของคุณ

เมื่อมีเหตุจำเป็นต่อจุดประสงค์อันเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเราหรือบุคคลที่สาม โดยฐานประโยชน์ดังกล่าว ได้แก่

 • เพื่อให้การเข้าถึงคอนเทนต์และฟีเจอร์ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแก่คุณ
 • เพื่อส่งข้อมูลที่คุณร้องขอแก่คุณ
 • เพื่อดำเนินการให้มีการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา โดยพยายามป้องกันมิให้มีกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ประสงค์ร้าย
 • เพื่อบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่โพสต์โดยเกี่ยวโยงกับนโยบายนี้และนโยบายอื่น ๆ
 • เพื่อช่วยให้องค์กรอื่น ๆ (เช่น เจ้าของลิขสิทธิ์) บังคับสิทธิขององค์กรดังกล่าว
 • เพื่อระบุที่ตั้งโดยประมาณและปรับคอนเทนต์ของเรา (เช่น ภาษา สกุลเงิน ข้อจำกัดทางอาณาเขต)
 • เพื่อปรับแต่งคอนเทนต์ รวมทั้งจัดหาคอนเทนต์ตามความสนใจของคุณในบริบทของบริการสตรีมมิงของเรา
 • เพื่อวิเคราะห์ว่าคอนเทนต์มีการใช้อย่างไร (รวมถึงความถี่และระยะเวลาการดู)
 • เพื่อปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงวิเคราะห์ฟีดแบ็กของคุณและความเห็นที่คุณให้ผ่านแบบสำรวจหรือการวิจัยผู้บริโภค
 • เพื่อปรับแต่งโฆษณาหรือข้อเสนอสำหรับคุณ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
 • เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า

เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เรา

 • เมื่อคุณขอให้เราส่งข้อมูลทางการตลาดให้คุณผ่านช่องทางที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณ (เช่น การตลาดทางอีเมล)
 • เพื่อปรับแต่งโฆษณาหรือข้อเสนอสำหรับคุณ หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอม
 • เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอมในการฝังคุกกี้และใช้เทคโนโลยีในทำนองเดียวกัน  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามที่คล้ายคลึง
 • ในกรณีอื่น ๆ เมื่อเราขอความยินยอมจากคุณ โดยมีจุดประสงค์ตามที่เราอธิบายให้ ณ เวลานั้น ๆ
 • เมื่อเราให้บริการออนไลน์แก่เด็กและการประมวลผลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ได้รับความยินยอม ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด (ยกตัวอย่างเช่น เนื่องจากผู้เยาว์ดังกล่าวมีอายุต่ำกว่ากำหนด) เราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อดำเนินการดังกล่าว

เมื่อมีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

 • เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอโดยรัฐบาล ผู้มีอำนาจควบคุม หน่วยงานตุลาการ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการสอบสวน
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีหรือการบัญชีหรือภาระผูกพันทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุกกี้และเทคโนโลยีใช้ติดตามที่คล้ายคลึง

SPE และบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทโซนี่ อาจใช้คุกกี้ โปรแกรมเว็บบีคอน (หรือเรียกว่า “รหัสติดตาม” (tracking pixels)) และเทคโนโลยีใช้ติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคอนเทนต์หรืออีเมลที่ SPE ส่งให้คุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเว็บและการซื้อของคุณ

เราใช้เทคโนโลยีใช้ติดตามโดยมีจุดประสงค์สามประการดังนี้

 • เพื่อให้บริการและการตั้งค่าที่คุณร้องขอแก่คุณ: ยกตัวอย่างเช่น ให้คุณเข้าถึงหน้าเว็บต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอยู่ในระบบระหว่างที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ ตรวจสอบบั๊กและความบกพร่องในคอนเทนต์ และดำเนินการรักษาความปลอดภัยคอนเทนต์ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด  โดยปกติเรามักเก็บข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลการใช้งานเมื่อเกี่ยวข้องกับความบกพร่อง บั๊ก หรือปัญหาด้านความปลอดภัยคอนเทนต์ และการตั้งค่าที่คุณปรับเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้
 • เพื่อแสดงโฆษณาและคอนเทนต์แนะนำที่ตรงกับความสนใจของคุณ: ยกตัวอย่างเช่น เราใช้เทคโนโลยีใช้ติดตามเพื่อจำคอนเทนต์ที่คุณสนใจ เพื่อแสดงคอนเทนต์แนะนำและปรับแต่งคอนเทนต์ และจากนั้นใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยให้เราแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้นแก่คุณ รวมถึงเมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์อื่นด้วย  เทคโนโลยีใช้ติดตามยังช่วยจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณา วัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณา และช่วยเราและผู้อื่นให้ติดตามดูว่าโฆษณาแสดงผลอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่  โดยปกติเรามักเก็บข้อมูลสำหรับติดต่อ ตัวระบุอุปกรณ์ เช่น เลขที่อยู่ไอพี และข้อมูลการใช้งาน เช่น ปฏิสัมพันธ์ของคุณกับโฆษณา ประวัติการค้นหา และประวัติการดูเพื่อจุดประสงค์นี้

  เรายังให้องค์กรอื่น ๆ ใช้เทคโนโลยีใช้ติดตามสำหรับจุดประสงค์ในการโฆษณาเหล่านี้อีกด้วย  ทั้งนี้ เราร่วมงานกับแพลตฟอร์มและเว็บไซต์บุคคลที่สาม (เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก) เพื่อแสดงโฆษณาได้ตามกลุ่มเป้าหมายในบริการและบนแพลตฟอร์มบุคคลที่สามแก่คุณหรือผู้อื่น และเราอาจแปลงที่อยู่อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นใดเป็นค่าเฉพาะและให้แก่แพลตฟอร์มบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อให้มีค่าตรงกัน  คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มและเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ได้ในเครื่องมือความยินยอมคุกกี้  

  ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนติดตั้งคุกกี้เหล่านี้  หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้บางตัวที่บุคคลที่สามใช้สำหรับการโฆษณาตามความสนใจตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงการติดตามข้ามอุปกรณ์ และเพื่อระบุตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ดังกล่าว โปรดไปที่ Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ

 • เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ: เพื่อวิเคราะห์ว่าคอนเทนต์ใดเป็นที่นิยมมากที่สุดและมียอดผู้ชมสูงที่สุด และคอนเทนต์ใดที่มียอดผู้ชมต่ำที่สุด และให้ข้อมูลทั่วไปกับเราเกี่ยวกับผู้ใช้คอนเทนต์ (เช่น อายุ เพศ และขอบข่ายความสนใจ)  เรายังจำตัวเลือกของคุณ เช่น ภาษาหรือภูมิภาคของคุณ เพื่อพัฒนาและปรับประสบการณ์ของคุณให้เป็นไปตามความสนใจของคุณ  โดยปกติเรามักเก็บตัวระบุอุปกรณ์ เช่น เลขที่อยู่ไอพีและข้อมูลการใช้งาน เช่น ประวัติการค้นหา ประเภทอุปกรณ์และเบราเซอร์ และระบบปฏิบัติการเพื่อจุดประสงค์นี้  เราใช้บริการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัยโดยอะโดบี กูเกิล และองค์กรอื่น ๆ เพื่อช่วยเราวิเคราะห์และปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณดังที่ระบุในย่อหน้านี้ คุณสามารถดูนโยบายคุกกี้ได้ที่ลิงก์นี้ สำหรับอะโดบี และลิงก์นี้ สำหรับกูเกิล  ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนติดตั้งคุกกี้เหล่านี้  หากคุณเปลี่ยนใจหรือหากคุณไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณในลักษณะนี้ คลิกที่นี่ สำหรับอะโดบี และที่นี่ สำหรับกูเกิล เพื่อยกเลิกบริการ และดำเนินการตามแนวทางด้านล่างสำหรับบริการวิเคราะห์อื่น ๆ  

วิธีการจัดการกับเทคโนโลยีใช้ติดตาม

เรารักษาข้อมูลที่เก็บจากคุกกี้ไว้ไม่นานกว่าระยะเวลาสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต

ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณและให้ลิงก์สู่นโยบายนี้ก่อนติดตั้งคุกกี้ที่ไม่จำเป็นใด ๆ (เช่น คุกกี้ในหมวดที่ (2) และ (3) ข้างต้น) และก่อนใช้แท็กพิกเซลในอีเมลที่ส่งให้คุณ (ซึ่งเราจะขอความยินยอมในเวลาเดียวกันกับการตั้งค่าการตลาดโดยตรง) คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้โดยใช้วิธีที่อธิบายด้านล่างนี้ หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคอนเทนต์

หากคุณกำลังใช้คอนเทนต์ของเราผ่านบราวเซอร์และมีการใช้คุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้และเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อใดก็ได้โดยใช้เครื่องมือความยินยอมคุกกี้ คุณไม่จำเป็นต้องใช้งานคุกกี้เพื่อที่จะใช้คอนเทนต์ของเรา แต่การปิดการใช้งานคุกกี้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของคุณบนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

นอกจากนี้ เมนูช่วยเหลือบนแถบเมนูของบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีป้องกันคุณจากการยอมรับคุกกี้ใหม่ ๆ วิธีลบคุกกี้เก่า วิธีตั้งค่าให้บราวเซอร์ของคุณแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด

เทคโนโลยีระบุที่ตั้ง

เราอาจใช้ซอฟต์แวร์จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) การบล็อกคอนเทนต์ตามพื้นที่ (geo-filtering) และเทคโนโลยีที่รับรู้ตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อระบุตำแหน่ง (บางครั้งอย่างแม่นยำ) ของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่ตั้งของคุณและให้หรือจำกัดคอนเทนต์ (เช่น ข้อจำกัดทางอาณาเขต) และแสดงโฆษณาโดยพิจารณาจากที่ตั้งของคุณ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  คุณสามารถปิดการติดตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำผ่านการตั้งค่าที่ตั้งบนอุปกรณ์และ/หรือในคอนเทนต์ของเรา (ถ้ามี)

เพลย์สเตชัน ระบบปฏิบัติการแอปเปิล อุปกรณ์แอนดรอยด์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบางแอปพลิเคชันจากอุปกรณ์เหล่านี้ คุกกี้และเทคโนโลยีสำหรับติดตามอื่น ๆ จะบันทึกโดยอัตโนมัติเข้าไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยมีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: เพื่อให้คุณอยู่ในระบบ จัดการการควบคุมของผู้ปกครองด้วย PIN การรายงานทางการเงิน และเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต  คุกกี้เหล่านี้จำเป็นต่อการปฏิบัติการของแอปพลิเคชัน  คุณอาจสามารถยกเลิกหรือลบคุกกี้เหล่านี้จากอุปกรณ์ของคุณผ่านการตั้งค่าหรือโดยการลบแอปพลิเคชันหรือบัญชีของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และกับใคร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ (รวมถึงสำหรับการตลาดและการส่งเสริมการขาย) เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามโดยมีจุดประสงค์ทางการตลาดของทางบุคคลที่สามเอง และหากคุณให้ความยินยอมของคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  ยกตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับพันธมิตรด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายและพันธมิตรทางธุรกิจ  เราแจ้งรายชื่อของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณ ณ เวลาที่เราขอความยินยอมจากคุณ  ในบางครั้งคุณอาจขอให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามผ่านการใช้งานฟีเจอร์แบบโต้ตอบ วิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชันของคุณ และเราจะดำเนินการดังกล่าวในสถานการณ์เช่นนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  นอกจากนี้ หากคุณเลือกลงทะเบียนรับโปรโมชัน เช่น การแข่งขัน จับฉลากชิงรางวัล หรือการประกวด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยกับบุคคลที่สามโดยมีจุดประสงค์ด้านการบริหารจัดการการส่งเสริมการขายดังกล่าว และโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการส่งเสริมการขายดังกล่าว  ซึ่งอาจหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะรวมอยู่ในรายชื่อผู้ชนะหรืออยู่ในลำดับสูงสุด  หากคุณส่งคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คอนเทนต์นี้จะถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ
 • บุคคลที่สามเป็นผู้ให้บริการแทนเรา เราแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงกับบุคคลที่สาม ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนเรา เช่น โฮสต์หรือดำเนินการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ส่งอีเมล ให้บริการด้านการตลาดและโฆษณา และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  เมื่อคุณดำเนินการซื้อบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลการชำระเงินด้วยบัตรของคุณและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้คุณ
 • การแบ่งปันกับบริษัทในเครือ เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ บริษัทในเครือ SPE อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อเราประมวลผลข้อมูลโดยมีจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น  เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในกลุ่มบริษัทโซนี่อื่น ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการวิเคราะห์การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของบัญชี การจัดการบัญชี และจุดประสงค์ทางการตลาดโดยตรง โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแบ่งปันตามหัวข้อนี้ระบุอยู่ในรายชื่อที่นี่
 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ SPE หรือสินทรัพย์ใด ๆ รวมถึงคอนเทนต์ อาจมีการขาย หรือธุรกรรมอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นโดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจนับเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจของธุรกรรมดังกล่าว  ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการโอนย้ายไปยังผู้ซื้อหรือผู้กำลังจะซื้อตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมหรือระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ
 • การเปิดเผยที่บังคับและความคุ้มครองทางกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและกับฝ่ายอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือคาดว่าจะมีกระบวนพิจารณาตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย เมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่ากฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันความถูกต้องหรือใช้บังคับข้อกำหนดการใช้งานของเราที่โพสต์โดยเกี่ยวโยงกับนโยบายนี้ หรือเมื่อเราหรือบุคคลที่สามมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย หรือความมั่นคง

การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

คอนเทนต์ของเรามีการโฮสต์และปฏิบัติการโดยเราหรือผู้ให้บริการของเราในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ  ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีการโอนย้ายและประมวลผลในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้ให้ความคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศที่ตั้งของคุณ  สำหรับรายชื่อประเทศที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนย้าย โปรดดูที่นี่  เราให้ความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมสำหรับการโอนย้ายระหว่างประเทศตามที่กฎหมายสำหรับการโอนย้ายระหว่างประเทศกำหนด  สำหรับการโอนย้ายที่เริ่มต้นจากประเทศหรือภูมิภาค เช่น สหราชอาณาจักรหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และไม่ใช่การโอนย้ายไปยังประเทศที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่พอเพียงหรือระเบียบข้อบังคับที่พอเพียง (หรือที่เทียบเท่า) เรามีวิธีแก้ไขที่เหมาะสมในการจัดการด้านการโอนย้ายข้อมูลข้ามพรมแดนตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในบริบทของ EEA และข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลอังกฤษในบริบทของสหราชอาณาจักร  ภายใต้กฎหมายดังกล่าว คุณอาจทำการร้องขอสำเนาของกลไกที่เหมาะสมที่เราได้จัดเตรียมไว้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่นี่  เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศกำหนดให้ได้รับความยินยอมจากคุณ การใช้คอนเทนต์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

สิทธิของคุณ

เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด คุณอาจมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณบางส่วน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แหล่งที่มา และความแม่นยำของเนื้อหา ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ เคลื่อนย้าย ลบ หรือบล็อก หรือคัดค้าน หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน (โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลจากความยินยอมก่อนการเพิกถอน)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอาจขอเรามิให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเราดำเนินการรวบรวมรายละเอียดโดยมีจุดประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงหรือการประมวลผลอื่นใดโดยพิจารณาจากความยินยอมของคุณ

โปรดไปที่หน้านี้ เพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิที่ใช้บังคับได้ของคุณและสำหรับการติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ในกรณีบุคคลที่ประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน เราอาจขอข้อมูลบางประการเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ

เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามที่ร้องขอดังกล่าวในฐานข้อมูลผู้บริโภคที่ใช้งานอยู่ ณ เวลานั้นและที่เกี่ยวข้องโดยทันทีที่ดำเนินการได้ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลง ย้ายออก หรือลบข้อมูลหรือโพสต์สาธารณะของคุณจากฐานข้อมูลของเรานั้นอาจเป็นไปไม่ได้เสมอไป และข้อมูลที่หลงเหลือและ/หรือแคชอาจยังถูกจัดเก็บอยู่หลังจากนั้น หากการเก็บข้อมูลนี้ของเราเข้าข่ายข้อยกเว้นจากการปฏิบัติตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ก) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต (ข) ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด และ (ค) ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลยกเว้นกรณีกฎหมายได้มีการห้ามไว้

คุณสามารถยกเลิกการรับจดหมายข่าวทางอีเมลได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนยกเลิกที่ให้แก่คุณในอีเมลเหล่านั้น  หากคุณสมัครรับข้อความเอสเอ็มเอสหรือเอ็มเอ็มเอส คุณสามารถยกเลิกการรับข้อความดังกล่าวได้โดยตอบกลับด้วยคำว่า  “STOP”  ข้อความบัญชีธุรกรรมจะไม่ได้รับผลกระทบหากคุณยกเลิกการสื่อสารทางการตลาด

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและระดับองค์กรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้โดยมิชอบ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยมิได้เจตนา  แม้ว่าเราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณตามมาตรฐานที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราไม่สามารถรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดได้เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  โปรดทราบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่จะสมบูรณ์แบบหรือไม่สามารถผ่านเข้าไปได้โดยสิ้นเชิง  หากคุณมีเหตุให้เชื่อว่าปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรานั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดติดต่อเราทันทีตามรายละเอียดที่ระบุในหน้า “ติดต่อเรา” ต่อไปนี้

ข้อมูลที่กำหนดให้ระบุตามสัญญา

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้เพื่อใช้คอนเทนต์ของเราหรือเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกอินเทอร์เน็ต แต่การใช้งานบางส่วนจะไม่สามารถใช้ได้หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ  หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เราอาจไม่สามารถตอบสนองตามคำร้องขอของคุณ ดำเนินการทำธุรกรรมกับคุณ หรือดำเนินการตลาดที่เราเชื่อว่ามีคุณค่าแก่คุณได้

การตัดสินใจและการรวบรวมข้อมูลประวัติแบบอัตโนมัติ

เราไม่ใช้การตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่ปราศจากการแทรกแซงโดยมนุษย์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลประวัติ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือส่งผลกระทบต่อคุณอย่างมีนัยสำคัญ

การเก็บรักษา

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บและประมวลผลโดยมีจุดประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่นานกว่าระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้  ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่นานกว่าที่เราให้บริการแก่คุณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับภาษี บริษัท การปฏิบัติตามข้อบังคับ การฟ้องร้องคดี รวมถึงสิทธิและภาระผูกพันตามกฎหมายอื่นใด  เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาดภายในระยะเวลาที่กฎหมายอนุญาต (เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมในระยะเบื้องต้น) และเราจะลบข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยเมื่อมีการร้องขอตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้เป็นครั้งคราวเมื่อบริการและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อกฎหมายกำหนด  วันที่ใช้บังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเราเป็นไปตามที่ประกาศไว้ข้างต้น และเราแนะนำให้คุณเข้าชมคอนเทนต์ของเราเป็นระยะเพื่อรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราอยู่เสมอ  เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับที่อัปเดตแล้วบนหน้าคอนเทนต์ของเรา และขอความยินยอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงจากคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราโดยคลิกหนึ่งในตัวเลือกที่นี่ หรือส่งข้อความถึงเราตามที่อยู่ของหน่วยงานที่ระบุอยู่ในรายชื่อที่นี่

คุณยังอาจมีสิทธิในการยื่นคำร้องเรียนต่อหน่วยงานควบคุมดูแลสำหรับการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ที่คุณทำงาน หรือที่คุณคาดว่าเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล

***