Pārlekt uz galveno saturu

KONFIDENCIALITĀTES UN SĪKFAILU POLITIKA

Spēkā stāšanās datums: Šī Konfidencialitātes un sīkfailu politika ir spēkā no 27 July, 2022.

Šī Konfidencialitātes un sīkfailu politika saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem attiecas uz visām Sony Pictures Entertainment Inc. vietnēm, lietotnēm un tiešsaistes funkcijām (turpmāk tekstā — “Saturs”), kas savieno ar šo Konfidencialitātes un sīkfailu politiku (turpmāk tekstā — “Politika”).

Šajā Politikā mēs izmantojam “SPE”, “mēs”, “mūs” un “mūsu”, lai kopīgi atsauktos uz uzņēmumu Sony Pictures Entertainment Inc. un/vai noteiktām tā filiālēm, kuras ir atbildīgas par personas identificējošās informācijas (turpmāk tekstā — “Personas dati”), kas raksturo jūs, apstrādi un kuras ir datu pārziņi attiecībā uz jūsu Personas datiem. SPE struktūrvienības, kas ir atbildīgas par jūsu personas datu apstrādi, parasti ir uzņēmumi, kas nodrošina konkrētu Saturu vai darbību, kurā esat iesaistīts. Lai atrastu vietējo atbildīgo SPE struktūrvienību, noklikšķiniet šeit. Ja vēl joprojām kaut kas nav skaidrs par saistošo SPE struktūrvienību vai jums ir citi jautājumi par šo Politiku, sazinieties ar mums, izmantojot iespējas šeit. Sony Pictures Entertainment Inc. uzņēmuma biroji atrodas adresē 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, ASV. 

Mēs pielāgojam šo Politiku saskaņā ar tās vietas piemērojamiem tiesību aktiem, kurā darbojamies. Dažās jurisdikcijās mēs varam nodrošināt papildu Konfidencialitātes un/vai Sīkfailu paziņojumus, kas attiecas uz produktiem vai reģionu šādās teritorijās.

GALVENIE PUNKTI

Papildinformāciju par katru no šiem galvenajiem punktiem skatiet tālāk Politikas tekstā.

 Jūsu sniegtā informācija

Mēs apkopojam noteiktas Personas datu, kurus sniedzat mums, kategorijas.

 Informācija no trešajām pusēm

Mēs arī saņemam noteiktus Personas datus par jums no trešajām pusēm, piemēram, trešu pušu lietojumprogrammām un datu nodrošinātājiem.

 Jūsu informācijas apstrādes mērķis un likumīgais pamats

Mēs izmantojam Personas datus, lai ļautu jums izmantot Satura funkcijas, apstrādātu jūsu reģistrāciju vai abonementu, analizētu, kā lietojat Saturu, un sniegtu jums pieprasīto Saturu, kas saistīts ar mūsu filmām, televīzijas programmām, un citus piedāvājumus. Ja to pieprasa tiesību akti, mēs balstāmies uz vairākiem likumīgajiem pamatiem attiecībā uz Personas datu apstrādi, tostarp gadījumos, kad šāda apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kad tas ir mūsu vai trešās puses likumīgajās interesēs, kad esat sniedzis piekrišanu vai kad tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus.

 Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Mēs izmantojam sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai personalizētu Saturu un reklāmas un uzlabotu Satura funkcionalitāti. Ja nepieciešams atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem, mēs to darām tikai pēc jūsu piekrišanas saņemšanas.

 Informācijas nodošana tālāk

Mēs atklājam jūsu Personas datus publiski, ja mūsu vietnēs vai lietotnēs publicējat lietotāja ģenerētu saturu. Mēs varam atklāt jūsu Personas datus mūsu biznesa partneriem vai citiem Sony grupas uzņēmumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs ar nododam datus trešajām pusēm, ar kurām mēs sadarbojas datu apstrādē, vai nododam datus tad, ja šāda nodošana ir nepieciešama saskaņā ar likumu vai noteiktās citās situācijās.

 Starptautiskie datu pārsūtījumi

Mēs pārsūtāt Personas datus uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai citām jurisdikcijām, kurās atrodamies mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji. Mēs esam ieviesuši atbilstošus aizsargpasākumus, lai aizsargātu šādus sūtījumus, ja nepieciešams (tostarp sūtījumus ārpus EEZ vai Apvienotās Karalistes).

 Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem jums var būt noteiktas tiesības, piemēram, tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, to mainīšanu, dzēšanu, iesniegt iebildumu vai atsaukt savu piekrišanu noteiktai apstrādei (tostarp tiešajam mārketingam) vai veikt citas darbības attiecībā uz Personas datiem.

 Datu drošība

Mēs uzturam tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no zaudēšanas, nepareizas lietošanas, maiņas vai netīšas iznīcināšanas.

 Saskaņā ar līgumu nepieciešamā informācija

Lai gan tiesiski jums nav pienākuma sniegt mums Personas datus, tomēr, ja nesniegsiet noteiktus Personas datus mums, mēs nevarēsim izpildīt ar jums noslēgtā līguma noteikumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, kas publicēti saistībā ar šo Politiku.

 Automātiska lēmumu pieņemšana un profilu izveide

Mēs neveicam nekādu pilnībā automātisku lēmumu pieņemšanu vai profilu izveidi, kas varētu jūs ievērojami ietekmēt juridiski vai kā citādi.

 Datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu Personas datus tikai laiku, kāds nepieciešams, lai realizētu nolūkus, kādiem tie tiek apstrādāti.

 Šīs politikas izmaiņas

Mēs varam izmainīt šo Konfidencialitātes un Sīkfailu politiku, piemēram, lai atspoguļotu izmaiņas likumā, mūsu personas datu apkopošanas un lietošanas praksi, Satura funkcijas vai tehnoloģiju sasniegumus.

 Sazināties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai komentāri, sazinieties ar mums, kā norādīts šeit

JŪSU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

Mēs varam apkopot tālāk norādītās Personas datu, kurus sniedzat mums, kategorijas, lietojot šo Saturu:

 • Identifikācijas dati. Informācija, kas ļauj mums nošķirt jūs no citiem. Šāda informācija var būt vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pasta adrese, lietotājvārds, parole un atbildes uz konta drošības jautājumiem.
 • Kontaktinformācija. Informācija, kuru izmantojam saziņai ar jums. Šāda informācija var būt e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Maksāšanas informācija. Informācija, ar kuras palīdzību mēs vai trešo pušu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt maksājumus, kur tas nepieciešams, lai piešķirtu jums piekļuvi Saturam.
 • Jūsu ieraksti vai komentāri. Informācija, ko sniedzat, kad piedalāties vienā no mūsu konkursiem, balvu izlozēm vai vienā no mūsu aptaujām vai klientu pētījumiem.
 • Jūsu vaicājumi. Informācija, ko sniedzat, kad sazināties ar mums, lūdzot klienta atbalstu.
 • Lietotāja ģenerēts saturs. Kad nodrošinām jums iespēju augšupielādēt vai koplietot lietotāja ģenerēto saturu, mēs apkoposim informāciju, kuru sniedzat mums, izmantojot mūsu Saturu, piemēram, fotogrāfijas, video attēlus vai citu saturu, kuru varat augšupielādēt.
 • Lietošanas informācija. Mēs un mūsu trešo pušu partneri un pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Google Analytics un/vai Adobe Analytics, var izmantot dažādas tehnoloģijas, kuras apkopo un nodrošina informāciju par to, kā piekļūst Saturam un izmantot to. Lietošanas informācija var ietvert interneta pārlūka veidu un versiju, operētājsistēmu, pakalpojumu sniedzēju, skatītās tīmekļa lapas, video un lietotnes, laiku, kad skatījāt tās, un skatīšanās ilgumu, spēļu vai video vēsturi, prasmju līmeni, demogrāfiskos datus par jums (piemēram, vecumu, dzimumu, valodu, atrašanās vietu un interešu jomas, ja attiecināms), laika joslu, valodu un to, ko skatījāt pirms piekļuves mūsu Saturam. Papildinformāciju par noteiktas informācijas apkopošanu skatiet arī sadaļā Sīkfaili un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas
 • Ierīču identifikatori. Mēs varam arī automātiski apkopot jūsu IP adresi vai citu unikālo identifikatoru datoram, mobilajai ierīcei, tehnoloģijai vai citai ierīcei, kuru izmantojat, lai piekļūtu Saturam. Unikāls identifikators ir numurs, kas tiek automātiski piešķirts ierīcei, kad piekļūst tīmekļa vietnei vai tās serveriem, un mūsu datori identificē ierīci pēc šī numura. Daži mobilo pakalpojumu sniedzēji var arī sniegt mums ierīces, kuru izmantojat, lai piekļūtu Saturam, fizisko atrašanās vietu. Papildinformāciju par noteiktas informācijas apkopošanu skatiet arī sadaļā Sīkfaili un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas.

Mūsu vietnēs un lietojumprogrammās var būt iekļautas saites uz citām vietnēm, kas nepieder mums vai kuras nekontrolējam mēs. Atstājot mūsu vietni vai platformu, jūsu informāciju var apkopot trešā puse, kas to dara saskaņā ar tās konfidencialitāti un sīkfailu paziņojumu.

 

INFORMĀCIJA, KO SAŅEMAM NO TREŠAJĀM PUSĒM

Saturs var ietvert hipersaites saistībā ar Saturu, spraudņiem, vietnēm, atrašanās vietām, platformām, lietojumprogrammām vai citiem pakalpojumiem, kurus darbina trešās puses (turpmāk tekstā — “Trešo pušu pakalpojums(-i)”). Šie Trešo pušu pakalpojumi var izmantot savus sīkfailus, tīmekļa bāksignālus un citu izsekošanas tehnoloģiju, lai neatkarīgi apkopotu informāciju par jums un varētu iegūt Personas datus no jums. Šādos gadījumos ir attiecināmas to konfidencialitātes politikas, nevis šī Politika.

Dažas Satura funkcionalitātes piekļauj mijiedarbības, kuras uzsākat starp Saturu un noteiktu Trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, trešo pušu sociālajiem tīkliem (turpmāk tekstā — “Sociālo tīklu funkcijas”). Sociālo tīklu funkciju piemēri ir šādi: iespēja jums sūtīt saturu, piemēram, kontaktus un fotoattēlus starp Saturu un Trešo pušu pakalpojumu; pogas “Patīk” vai “Kopīgot” izmantošana SPE saturam; pieteikšanās Saturā, izmantojot Trešās puses pakalpojuma kontu (piemēram, Facebook Connect izmantošana, lai pieteiktos Pakalpojumā); kā arī citādi izveidot savienojumu starp Saturu un Trešās puses pakalpojumu (piemēram, lai izvilktu informāciju no Satura vai pārsūtītu to uz Saturu). Ja izmantojat Sociālo tīklu funkcijas un, iespējams, citus Trešo pušu pakalpojumus, informācija, kuru publicējat vai kurai nodrošināt piekļuvi, var būt publiski redzama Saturā vai to var padarīt redzamu izmantotajā Trešās puses pakalpojumā. Līdzīgi, ja publicējat informāciju Trešās puses pakalpojumā, kurā ir atsauce uz Saturu (piemēram, izmantojot atsauces tagu, kas ir saistīts ar SPE vai Sony grupas uzņēmumiem sīkziņā vai statusa atjauninājumā), jūsu ziņa var tikt izmantota savienojumā ar Saturu vai citādi attiecībā uz SPE vai Sony grupas uzņēmumiem. Tāpat gan SPE, gan trešajai pusei var būt piekļuve noteiktai informācijai par jums un to, kā izmantojat Saturu un jebkuru Trešās puses pakalpojumu. Trešo pušu pakalpojumi var dažos gadījumos sniegt SPE noteiktus Personas datus, piemēram, identifikācijas datus, kontaktinformāciju, jūsu komentārus un lietotāja ģenerētu saturu, lietošanas informāciju, secinājumus par jums un ierīču identifikatorus. Atbilstošajos tiesību aktos piemērojamā apjomā gadījumos, kad mēs kontrolējam jūsu Personas datus kopā ar trešām pusēm, mēs sniedzam jums informāciju par šīm attiecībām apkopošanas brīdī vai ar sīkfailu piekrišanas rīka palīdzību.

JŪSU INFORMĀCIJAS APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMĪGAIS PAMATS

Mēs izmantojam to Personas datu kategorijas, kas ir minētas iepriekš, tālāk norādītajiem mērķiem; un, ja mums ir jānorāda likumīgais pamats, mēs paļaujamies uz tālāk norādītajiem likumīgajiem pamatiem:

Izpildīt līgumu vai veikt darbības, kas saistītas ar saturu

 • Apstrādāt jūsu reģistrāciju vietnē vai lietotnē vai dalību sacensībā, balvu izlozē vai konkursā
 • Sūtīt jums informāciju par izmaiņām mūsu noteikumos vai politikās un citus darījuma ziņojumos
 • Apstrādāt maksājumu un izpildīt pirkuma pasūtījumu vai nodrošināt abonementa pakalpojumu
 • Izveidot vai administrēt jūsu tiešsaistes kontu vai abonementus

Kur vien tas nepieciešamas mērķiem, kas ir mūsu vai trešās puses juridiskajās interesēs. Intereses ir norādītas tālāk:

 • Nodrošināt jums piekļuvi Saturam un funkcijām vietnēs vai lietotnēs
 • Nosūtīt jums pieprasīto informāciju
 • Garantētu mūsu vietņu vai lietotņu drošību, mēģinot novērst nepilnvarotas vai ļaunprātīgas darbības
 • Realizēt atbilstību Lietošanas noteikumiem, kas ir publicēti šajā Politikā un citās politikās
 • Palīdzēt citām organizācijām (piemēram, autortiesību īpašniekiem) realizēt savas tiesības
 • Noteikt jūsu aptuveno atrašanās vietu un pielāgot mūsu Saturu (piemēram, valodu, valūtas kursu, teritorijas ierobežojumus)
 • Pielāgot Saturu, tostarp nodrošinot jums personalizētu Saturu mūsu straumēšanas pakalpojumu kontekstā
 • Analizēt, kā Saturs tiek izmantots (tostarp skatījumu biežums un ilgums)
 • Uzlabot mūsu pakalpojumus, tostarp analizēt jūsu atsauksmes un komentārus, kas sniegti anketā vai klientu pētījumā
 • Pielāgot reklāmas un piedāvājumus jums, ja to pieļauj tiesību akti
 • Sniegt jums klienta atbalstu

Ja sniedzat mums atļauju

 • Kad lūdzat mums sūtīt mārketinga informāciju jums, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, kur jums ir jāsniedz sava piekrišana (piemēram, mārketings e-pastā)
 • Pielāgot reklāmas un piedāvājumus jums, kad piekrišana ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem
 • Kad to pieprasa attiecināmie tiesību akti, piekrišana izvietot sīkfailus un izmantot līdzīgas tehnoloģijas. Papildinformāciju par noteiktas informācijas apkopošanu skatiet arī sadaļā Sīkfaili un līdzīgas izsekošanas tehnoloģijas.
 • Citos gadījumos, kad mēs lūdzam jūsu piekrišanu nolūkam, kuru mēs izskaidrojam konkrētajā brīdī
 •  Gadījumos, kad sniedzam tiešsaistes pakalpojumus bērniem un atbilstošajai apstrādei ir nepieciešama piekrišana likumā piemērojamā apjomā (piemēram, tāpēc, ka bērns nav sasniedzis attiecīgo vecumu), mēs lūdzam vecākam vai aizbildnim sniegt piekrišanu tā rīkoties.

Kur mums ir nepieciešams ievērot juridiskos pienākumus

 • Reaģējot uz valdības, regulējošās, tiesiskās vai vai tiesībsargājošās iestādes pieprasījumiem veikt izmeklēšanu.
 • Ievērot nodokļu vai grāmatvedības noteikumus vai citu juridisko pienākumu atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

SĪKFAILI UN LĪDZĪGAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS

Sīkfaili, tīmekļa bāksignāli (kas zināmi arī kā “izsekošanas pikseļi”) un citas izsekošanas tehnoloģijas var izmantot SPE un trešās puses, tostarp citi Sony grupas uzņēmumi, lai apkopotu informāciju par jūsu mijiedarbībām ar Saturu vai e-pasta ziņojumiem, kurus SPE sūta jums, tostarp informāciju par pārlūkošanu un iepirkšanos.

Mēs izmantojam izsekošanas tehnoloģijas trim mērķiem.

 • Nodrošināt jums pakalpojumu(s) un iestatījumu(s), kuru(s) esat pieprasījis: piemēram, atļauju efektīvi naviģēt starp lapām, pieteikšanās uzturēšanu apmeklējuma laikā, Satura kļūdu un klupju pārbaudi un Satura drošības garantēšanu. Mēs parasti apkopojam konta informāciju, piemēram, lietotājvārdu un paroli, ierīču identifikatorus, lietošanas informāciju, kad tā attiecas uz klupēm, kļūdām vai Satura drošības problēmām, un preferences, kādas izdarāt šādiem mērķiem.
 • Rādīt reklāmas un satura ieteikumus, kas ir saistošāki jūsu interesēm: piemēram, mēs izmantojam izsekošanas tehnoloģijas, lai iegaumētu Saturu, par kuru jums ir interese, un pēc tam izmantot to, lai palīdzētu mums rādīt jums saistošākas reklāmas, tostarp, kad esat citā vietnē. Izsekošanas tehnoloģijas palīdz arī ierobežot to reižu skaitu, cik redzat reklāmu, mērīt reklamēšanas kampaņu efektivitāti, kā arī palīdz mums un citiem izsekot, vai reklāmas tika pareizi parādītas. Mēs parasti apkopojam kontaktinformāciju, ierīču identifikatorus, piemēram, IP adresi, un lietošanas informāciju, piemēram, jūsu mijiedarbību ar reklāmām un pārlūkošanas vēsturi šim nolūkam.

  Mēs arī ļaujam citām organizācijām izmantot izsekošanas tehnoloģijas šiem reklamēšanas nolūkiem. Papildus mēs sadarbojamies ar trešo pušu platformām un vietnēm (piemēram, sociālo tīklu platformām), lai rādītu mērķa reklāmas šādu trešo pušu pakalpojumos un platformās jums vai citiem, un mēs varam pārvērst jūsu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai citu informāciju unikālā vērtībā un uzrādīt to šo trešo pušu platformām saskaņošanas nolūkos. Informācija par šo trešo pušu platformām un vietnēm ir pieejama mūsu sīkfailu piekrišanas rīkā.

  Likumā pieļaujamā apmērā mēs lūgsim jums piekrišanu pirms šādu sīkfailu iestatīšanas. Lai uzzinātu vairāk par konkrētiem sīkfailiem, kurus trešās puses izmanto uz interesēm balstītām reklāmām, kā aprakstīts iepriekš, tostarp starpierīču izsekošanai, un izpildītu noteiktas izvēles iespējas attiecībā uz šādiem sīkfailiem, apmeklējiet Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance vai savas ierīces iestatījumus.

 • Analizēt un uzlabot pārlūkošanas pieredzi: analizēt, kurš Saturs ir vispopulārākais, kā arī kurš Saturs tiek skatīts vairāk un kurš mazāk, kā arī sniegt mums vispārīgu informāciju par Satura lietotājiem (piemēram, vecumu, dzimumu un interešu jomām). Mēs arī iegaumējam jūsu izdarītās izvēles iespējas, piemēram, valodu vai reģionu, lai uzlabotu un personalizētu pieredzi. Mēs parasti apkopojam ierīču identifikatorus, piemēram, IP adresi, un lietošanas informāciju, piemēram, pārlūkošanas vēsturi, ierīci un pārlūka veidu, un operētājsistēmu šim nolūkam. Mēs izmantojam Adobe, Google un citu nodrošinātos analītiskos pakalpojumus, lai palīdzētu mums analizētu un uzlabot pārlūkošanas pieredzi, kā norādīts šajā paragrāfā; Adobe sīkfailu politiku varat atrast saitēs šeit, un Google sīkfailu politiku varat atrast saitēs šeit. Likumā piemērojamā apjomā mēs lūgsim jūsu piekrišanu pirms šo sīkfailu iestatīšanas. Ja pārdomājam vai ja nevēlaties, ka mēs izmantojam informāciju par apmeklējumiem šādā veidā, noklikšķiniet šeit Adobe nolūkos un šeit Google nolūkos, lai atteiktos no pakalpojumiem, un citiem analītiskajiem pakalpojumiem ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

Kā pārvaldīt izsekošanas tehnoloģijas

Mēs glabājam no sīkfailiem apkopoto informāciju maksimālo laiku, kāds atļauts likumā.

Likumā pieļaujamajā apjomā mēs lūgsim jūsu piekrišanu un nodrošināsim saiti uz šo Politiku pirms jebkuru nebūtisko sīkfailu (t. i., iepriekš minētās (2) un (3) kategorijas) iestatīšanas un pirms pikseļu tagu lietošanas e-pasta ziņojumos, kas nosūtīti jums (ko mēs lūdzam tajā pašā laikā, kad lūdzam norādīt tiešā mārketinga preferences). Jūs varat jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, izmantojot tālāk norādītās metodes.

Ja izmantojat Saturu ar pārlūka vai izvietoto sīkfailu palīdzību, varat mainīt sīkfailu preferences un atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot sīkfailu piekrišanas rīku. Lai izmantotu Saturu, sīkfailiem nav jābūt iespējotiem, bet, izslēdzot tos, var tikt ietekmēta jūsu pieredze mūsu vietnēs vai lietotnēs.

Papildus, lielākās daļas pārlūku izvēļņu joslas izvēlnē palīdzība ir norādīts, kā novērst jaunu sīkfailu apstiprināšanu pārlūkā, kā dzēst vecos sīkfailus, kā norādīt pārlūkam informāciju jūs, kad saņemat jaunu sīkfailu, vai kā atspējot visus sīkfailus kopā..

Atrašanās vietas identificējošās tehnoloģijas

Saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem mēs izmantojam GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) programmatūra, ģeofiltrēšanu un citas atrašanās vietu tehnoloģijas, lai noteiktu (dažreiz precīzi) jūsu atrašanās vietu tādiem mērķiem kā atrašanās vietas verificēšanai un satura nodrošināšanai vai ierobežošanai (piemēram, teritorijas ierobežojumiem), kā arī reklāmām, ņemot vērā jūsu atrašanās vietu. Varat izslēgt precīzo ģeogrāfiskās atrašanās vietas izsekošanu vietējos ierīces un/vai mūsu Satura iestatījumos (ja iespējams). 

PlayStation, Apple iOS, Android ierīces un citas pievienotās ierīces

Piekļūstot noteiktām lietojumprogrammām no šīm ierīcēm, sīkfaili un citas izsekošanas tehnoloģijas tiks automātiski saglabāti jūsu ierīcē šādiem mērķiem: jūsu pieteikšanās uzturēšana, vecāku kontroles PIN pārvaldīšana un citi atbilstošajos likumos pieļaujamie mērķi. Šie sīkfaili ir būtiski lietojumprogrammas darbībai. Atkarībā no tā, kāda ierīce tiek izmantota, jūs varat atteikties no šiem sīkfailiem vai noņemt tos ierīcē, izmantojot iestatījumus vai dzēšot lietojumprogrammu vai citu kontu.

 

KĀ UN AR KO MĒS KOPLIETOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs varam koplietot jūsu Personas datus tālāk norādītajos apstākļos:

 • Ar jūsu piekrišanu (tostarp mārketingam un akcijām). Mēs varam lūgt jūsu piekrišanu kopīgot jūsu Personas datus ar trešām pusēm to mārketinga nolūkos, un, ja jūs sniedzat savu piekrišanu, mēs veiksim kopīgošanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Piemēram, mēs varam kopīgot jūsu Personas datus ar mārketinga un akciju partneriem un darījumu partneriem. Laikā, kad lūdzam jūs sniegt piekrišanu, mēs sniedzam jums to trešo pušu informāciju, ar kurām mēs kopīgojam Personas datus. Dažreiz, izmantojot interaktīvo funkciju, logrīku vai lietojumprogrammu, varat lūgt mums kopīgot jūsu Personas datus ar trešām pusēm, un mēs to darām šādos apstākļos saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Turklāt, ja izvēlaties reģistrēties akcijai, piemēram, sacīkstei, balvu izlozei vai konkursam, jūsu Personas dati var tikt atklāti trešām pusēm šādas akcijas administrēšanas nolūkos un saskaņā ar šādas akcijas noteikumiem. Tas arī var nozīmēt, ka jūsu Personas dati tiks iekļauti uzvarētāju sarakstā vai labāko vietu sarakstā. Ja sniedzat lietotāja ģenerēts saturu vietnē vai lietotnē, šis saturs var tikt izpausts publiski.
 • Trešās puses, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus. Mēs kopīgojam datus ar saviem biznesa partneriem, kā arī trešām pusēm, kuras veic funkcijas mūsu vārdā, piemēram, veic viesošanu vai darbību mūsu vietnē vai lietotnēs, sūta e-pasta ziņojumus, nodrošina mārketinga un reklamēšanas pakalpojumus un veic datu analīzi. Ja veicat pirkumu vienā no mūsu vietnēm vai lietotnēm, mēs kopīgosim jūsu Personas datus ar trešām pusēm, lai apstrādātu kartes maksājumu vai nodrošinātu pasūtījumu.
 • Kopīgošana ar saistītajiem uzņēmumiem. Mēs kopīgojam jūsu Personas datus ar citām SPE struktūrvienībām, kas ir iesaistītas, kad mēs apstrādājam datus iepriekš minētajiem mērķiem. Mēs varam arī kopīgot jūsu Personas datus ar citiem Sony grupas uzņēmumiem analītiskiem mērķiem, konta autentifikācijai un pārvaldībai, kā arī tiešiem mārketinga nolūkiem atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem. Struktūrvienība, kas atbilst par Personas datu, kas kopīgoti saskaņā ar šajā sadaļā norādīto, pārvaldīšanu, ir norādīta šeit.
 • Uzņēmuma reorganizācija. SPE vai kāds no tā līdzekļiem, tostarp Saturs, var tikt pārdots, vai var notikt citi darījumi, kurā jūsu Personas dati var tikt uzskatīti par vienu no darījuma līdzekļiem. Šajā gadījumā jūsu Personas dati var tikt nodoti pircējam vai iespējamam pircējam tādā apjomā, kā to pieļauj tiesību akti, vai nu kā daļa no darījuma vai jebkādas uzticamības pārbaudes procesa laikā.
 • Obligātā izpaušana un juridiskā aizsardzība. Mēs varam koplietot informāciju ar valdību un tiesībsargājošām iestādēm un ar citām iesaistītajām pusēm vai pārdomātām, juridiskām tiesvedībām, lai ievērotu juridiskās saistības, kad mēs labticīgi ticam, ka tas ir nepieciešams pēc likuma, lai pārbaudītu vai realizētu mūsu Lietošanas noteikumus, kas publicēti saistībā ar šīm Politikām vai kad tas ir nepieciešams mums vai trešām pusēm, lai aizsargātu mūsu vai viņu tiesības, īpašumu vai drošību.

PERSONAS DATU STARPTAUTISKĀ PĀRSŪTĪŠANA

Mūsu Saturu viesojam un pārvaldām mēs vai mūsu pakalpojumu sniedzēji Amerikas Savienotajās Valstīs vai citās valstīs. Šādi jūsu Personas dati tiks pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm un apstrādāti tajās, kur var nebūt tāds pats drošības līmenis jā jūsu dzīvesvietas valstī. Sarakstu ar valstīm, uz kurām jūsu Personas dati varētu tikt nosūtīti, skatiet šeit. Mēs garantējam atbilstošu aizsardzību starptautiskajiem pārsūtījumiem, kā to nosaka tiesību aktiem starptautiskie datu pārsūtījumiem. Attiecībā uz pārsūtījumiem, kas rodas valstī vai reģionā, piemēram, Apvienotajā Karalistē vai Eiropas Ekonomikas zonā (turpmāk tekstā — EEZ”) un gadījumos, kad pārsūtījums netiek veikts uz valsti, kurā nav ieviests atbilstošs dekrēts vai noteikumi (vai vismaz līdzvērtīgi), mēs ieviešam atbilstošus risinājumus, lai apstrādātu pārrobežu pārsūtījumus, kā nosaka piemērojamie tiesību akti, piemēram, attiecībā uz EEZ, līguma standartklauzulām, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, un Apvienoto Karalisti, līguma standartklauzulām, ko apstiprinājusi Apvienotās Karalistes valdība. Ja to nosaka šādi tiesību akti, jūs varat pieprasīt piemēroto mehānismu kopiju, kāda mums ir ieviesta, sazinoties ar mums, kā norādīts šeit. Ja jūsu piekrišana ir nepieciešama pēc atbilstošajiem tiesību aktiem Personas datu starptautiskai pārsūtīšanai, izmantojot Saturu un sniedzot mums Personas datus, jūsu piekrītat savu Personas datu starptautiskai pārsūtīšanai.

JŪSU TIESĪBAS

Ja to nosaka piemērojamie tiesību akti, jums var būt tiesības iegūt apstiprinājumu, ka mēs uzturam konkrētus ar jums saistītus Personas datus, pārbaudīt to saturu, izcelsmi un precizitāti, kā arī tiesības piekļūt, pārskatīt, uzturēt, dzēst, bloķēt vai atsaukt piekrišanu noteiktu Personas datu apstrādei (neietekmējot apstrādes likumīgu, ņemot vērā sniegto piekrišanu pirms tās atsaukšanas) vai iebilst pret tādu. It īpaši, jūs varat lūgt mums neizmantot jūsu Personas datus, kad mēs veicam profilēšanu attiecībā uz tiešā mārketinga nolūkiem vai cita veida apstrādi, ņemot vērā jūsu piekrišanu.

Apmeklējiet šo lapu, lai iesniegtu pieprasījumu izpildīt savas piemērojamās tiesības un sazinātos ar mums ar vispārīgiem jautājumiem par konfidencialitāti.  Mēs varam pieprasīt noteiktu informāciju, lai pārbaudītu tās personas identitāti, ka vēlas piekļūt saviem Personas datiem.

Mēs pieliksim pamatotas pūles, lai veiktu šādas pieprasītās izmaiņas mūsu aktīvajās un saistošajās klientu datubāzes pēc iespējas ātrāk, cik vien praktiski tas ir iespējams, bet ne vienmēr iespējams veikt izmaiņas, noņemt vai dzēst jūsu informāciju un publiskos ziņojumus no mūsu datubāzes, un liekie un/vai kešotie dati var palikt arhīvā, ja uz šādu datu uzglabāšanu attiecas izņēmums par datu subjekta tiesību izpildi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Turklāt mēs paturam tiesības uzglabāt Personas datus (a) kā atļauts atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem; (b) kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti; (c) tik ilgi, cik pamatoti nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kuriem dati tika glabāti, izņemot tādā apjomā, kā to aizliedz piemērojamie tiesību akti. 

Jūs varat atteikties no biļetenu saņemšanas e-pastā, ievērojot atteikšanās norādījumus, kas sniegti jums šajos e-pasta ziņojumos. Ja parakstāties saņemt īsziņas vai multiziņas, varat atteikties no šo ziņojumu abonementiem, atbildot ar STOP. Darījuma konta ziņojumi netiks ietekmēti, ja atsakāties no mārketinga saziņas.

DATU DROŠĪBA

Mēs uzturam tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Personas datus no zaudēšanas, nepareizas lietošanas, maiņas vai netīšas iznīcināšanas. Lai gan mēs cenšamies aizsargāt jūsu informāciju, mēs nevaram garantēt šādas informācijas drošību. Ņemiet vērā, ka neviens drošības pasākums nav perfekts vai neapejams. Ja jums ir pamats uzskatīt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, sazinieties ar mums nekavējoties, kā norādīts tālāk lapā Sazināties ar mums.

SASKAŅĀ AR LĪGUMU NEPIECIEŠAMĀ INFORMĀCIJA

Jums nav obligāti jāsniedz visi Personas datu, kas noteikti šajā Konfidencialitātes un sīkfailu politikā, lai izmantotu mūsu Saturu vai mijiedarbotos ar mums bezsaistēm, bet noteiktas funkcijas nebūs pieejamas, ja nesniedzat noteiktus Personas datus. Ja nesniedzat noteiktus Personas datus, mums var nebūt iespēja atbildēt uz jūsu pieprasījumu, veikt darījumu ar jums vai nodrošināt jums mārketingu, kas, pēc mūsu domām, varētu būt jums vērtīgs.

AUTOMĀTISKĀ LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILU IZVEIDE

Mēs nelietojam automātisko lēmumu pieņemšanas sistēmu bez cilvēka iesaistes, tostarp profilēšanu, veidā, kas rada tiesisku ietekmi attiecībā uz jums vai citādi ievērojami ietekmē jūs.

DATU GLABĀŠANA

Personas datiem, kurus mēs apkopojam vai apstrādājam iepriekš minētajiem mērķiem, mēs parasti saglabājam šādus Personas datus uz laika periodus, kas nepārsniedz to, kāds nepieciešams, lai izpildītu mērķus, kas minēti šajā Konfidencialitātes un sīkfailu politikā. Tas var nozīmēt Personas datu saglabāšanu uz ilgāku laiku nekā to, kādu sniedzam mūsu pakalpojumus, lai risinātu nodokļu, uzņēmuma, atbilstības, prāvu un citas juridiskās tiesības un saistības. Mēs saglabājam Personas datus, kas saistīti ar mārketinga darbības laika periodam, kādu pieļauj piemērojamie tiesību akti (ja vien neatsaucat savu piekrišanu ātrāk), un pēc pieprasījumā mēs varam drošā veidā dzēst šādus datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

ŠĪS POLITIKAS IZMAIŅAS

Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Konfidencialitātes un sīkfailu politiku, kad mainās mūsu pakalpojumi un konfidencialitātes prakse vai tas ir nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem. Mūsu Konfidencialitātes un sīkfailu politikas spēkā stāšanās datums ir minēts iepriekš, un mēs iesakām laiku pa laikam aplūkot mūsu Saturu, lai uzzinātu jaunāko informāciju par mūsu konfidencialitātes praksi. Mēs publicēsim jaunāko Konfidencialitātes un sīkfailu politikas versiju mūsu Saturā un lūgsim jūsu piekrišanu, kas tas tiek juridiski pieprasīts atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

SAZINĀTIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo Konfidencialitātes un sīkfailu politiku vai mūsu konfidencialitātes praksi, sazinieties ar mums, noklikšķinot uz vienas no iespējām šeit vai rakstiet mums uz struktūrvienības, kas minēta šeit, atbilstošo adresi.

Jums var būt arī tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei attiecībā uz datu aizsardzību valstī, kurā dzīvojat, strādājam vai kur, pēc jūsu domāt, ir radies datu aizsardzības pārkāpums.

***