Przejdź do treści

Polityka Prywatności oraz Cookies

Data obowiązywania: Ta Polityka Prywatności oraz Cookies obowiązuje na dzień  27 July, 2022.

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Cookies, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych, aplikacji i funkcji online firmy Sony Pictures Entertainment Inc. ("Treści"), które zawierają odnośniki do niniejszej Polityki Prywatności oraz Cookies ("Polityka").

W niniejszej Polityce używamy słów "SPE", "my", "nas" i "nasz", aby wspólnie odnosić się do Sony Pictures Entertainment Inc. i/lub niektórych z jej spółek zależnych, które są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych („Dane osobowe”) o Tobie i które są „Administratorami” w odniesieniu do Twoich Danych osobowych. Podmiotem SPE odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zwykle firma dostarczająca konkretną Treść lub działalność, w którą się angażujesz. Aby znaleźć odpowiedzialny lokalny podmiot SPE, kliknij tutaj. Jeśli nadal nie masz pewności co do odpowiedniego podmiotu SPE lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące niniejszej Polityki, skontaktuj się z nami, korzystając z opcji przedstawionych tutaj. Biura korporacyjne Sony Pictures Entertainment Inc. znajdują się pod adresem 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. 

Niniejsza Polityką zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w miejscach, w których prowadzimy działalność. W niektórych jurysdykcjach możemy udostępniać dodatkowe Informacje dotyczące prywatności i/lub plików cookie dotyczące produktów lub regionu w tych obszarach.

PUNKTY KLUCZOWE

Więcej informacji na temat każdego z tych kluczowych punktów można znaleźć w pełnym tekście Polityki poniżej.

Informacje przekazywane przez Ciebie

Gromadzimy pewne kategorie Danych Osobowych, które nam zapewniasz.

Informacje od osób trzecich

Otrzymujemy także pewne dane osobowe dotyczące Ciebie od osób trzecich, takich jak aplikacje osób trzecich oraz dostawcy danych.

Cel i podstawa prawna do wykorzystania Twoich informacji

Używamy danych osobowych, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji zawartych w Treściach, przetworzyć Twoją rejestrację lub subsykrypcję, przeanalizować, jak wykorzystujesz nasze treści oraz aby dostarczyć Ci żądane Treści związane z naszymi filmami, programami telewizyjnymi i innymi ofertami. Tam, gdzie jest to prawnie wymagane, przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na wielu podstawach prawnych, w tym w przypadkach, gdy takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, gdy leży to w naszym uzasadnionym interesie lub w interesie osoby trzeciej, dotyczy Twojej zgoda lub gdy jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

Pliki cookie oraz technologie pokrewne

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie śledzące w celu spersonalizowania Treści i reklam ora w celu usprawnienia działania naszych Treści. Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, zrobimy to tylko za Twoją zgodą.

Udostępnianie Twoich Informacji

Ujawniamy Twoje dane osobowe, gdy zamieszczasz treści generowane przez użytkowników w naszych witrynach lub aplikacjach. Możemy ujawniać dane osobowe  naszym partnerom biznesowym lub innym firmom z grupy Sony zgodnie z obowiązującym prawem. Udostępniamy również dane osobom trzecim, którym powierzamy przetwarzanie danych w naszym imieniu, lub gdy takie udostępnienie jest wymagane przez prawo, lub w pewnych innych sytuacjach.

Międzynarodowe transfery danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych lub innych państw, w których znajdujemy się my lub nasi usługodawcy. Dysponujemy odpowiednimi zabezpieczeniami, aby w razie potrzeby objąć te transfery (w tym transfery poza EOG lub Wielką Brytanię).

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Ci m.in. prawo do wymagania dostępu, usunięcia, korekty, prawo do sprzeciwu lub cofnięcia zgody na określone przetwarzanie (w tym marketing bezpośredni) lub innych czynności odnoszących się do Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Zachowujemy techniczne i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych od utraty, niewłaściwego wykorzystania, zmiany lub przypadkowego usunięcia.

Informacje wymagane zgodnie z umową

Pomimo, że nie jesteś prawnie zobowiązany do przekazania nam żadnych Danych Osobowych, jeśli nie przekażesz nam pewnych Danych Osobowych, nie będziemy w stanie spełnić wszystkich warunków naszej umowy zawartej z Tobą zgodnie z Warunkami użytkowania opublikowanymi w odniesieniu do niniejszej Polityki.

Automatyczne podejmowanie decyzji I profilowanie

Nie przeprowadzamy w pełni zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, które mają na Ciebie prawny lub podobnie istotny wpływ.

Retencja

Przechowujemy Twoje Dane Osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.

Zmiany w Polityce

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności oraz Cookies, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, naszych praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, funkcji Treści lub postępu technologicznego.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób przedstawiony tutaj.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CIEBIE

Możemy gromadzić następujące kategorie Danych Osobowych przekazywane przez Ciebie podczas korzystania z Treści:

 • Dane Identyfikacyjne: Informacje, które pozwalają nam odróżnić Cię od innych osób. Mogą to być także dane demograficzne, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, adres pocztowy, nazwa użytkownika, hasło, oraz odpowiedzi związane z pytaniami bezpieczeństwa.
 • Dane Kontaktowe: Informacje, które pozwalają nam pozostać z Tobą w kontakcie. Mogą to być: adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje dotyczące płatności: informacje, które pozwalają nam lub naszym zewnętrznym dostawcom przetwarzać płatności, gdy jest to wymagane w celu uzyskania dostępu do naszych Treści, powiązanego stanu zakupu lub subskrypcji oraz historii płatności.
 • Twoje wpisy lub komentarze: Informacje, które podajesz, biorąc udział w jednym z naszych konkursów, losowaniu nagród lub jednym z naszych ankiet lub badań konsumenckich.
 • Twoje zapytania: Informacje, które podajesz, kontaktując się z nami w celu uzyskania obsługi klienta.
 • Treści generowane przez użytkowników: Gdy zapewniamy Ci możliwość przesyłania lub udostępniania treści generowanych przez użytkowników, gromadzimy informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem naszej Treści, takie jak zdjęcia, obrazy wideo lub inne treści, które możesz przesłać.
 • Informacje o Użytkowaniu: My oraz nasi partnerzy zewnętrzni i dostawcy usług, tacy jak Google Analytics i/lub Adobe Analytics, możemy korzystać z różnych technologii, które gromadzą i dostarczają informacji o sposobie dostępu do Treści i korzystania z nich. Informacje o Użytkowaniu mogą obejmować typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny, dostawcę usług, przeglądane strony internetowe, video i aplikacje, czas ich przeglądania i długość, historię gier lub video i poziom umiejętności, Twoje informacje demograficzne (takie jak wiek, płeć, język, lokalizacja i obszary zainteresowań, jeśli są dostępne), lokalizację, strefę czasową, język oraz strony internetowe przeglądane przed uzyskaniem dostępu do naszych Treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia niektórych z tych informacji, zapoznaj się również z sekcją dotyczącą plików cookie i podobnych technologii śledzenia. 
 • Identyfikatory Urządzeń: Możemy również automatycznie gromadzić Twój adres IP lub inny unikalny identyfikator komputera, urządzenia mobilnego, technologii lub innego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Treści. Unikalny identyfikator to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do witryny internetowej lub jej serwerów, a nasze komputery identyfikują urządzenie użytkownika na podstawie tego numeru. Niektórzy dostawcy usług mobilnych mogą również przekazywać nam informacje o fizycznej lokalizacji urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Treści. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia niektórych z tych informacji, zapoznaj się również z sekcją dotyczącą plików cookie i podobnych technologii śledzenia. 

Nasze witryny i aplikacje mogą zawierać łącza do innych witryn, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Kiedy opuszczasz naszą witrynę lub platformę, Twoje informacje mogą być gromadzone przez stronę trzecią i podlegać ich informacji o prywatności i plikach cookie.

INFORMACJE OD OSÓB TRZECICH

Treść może zawierać hiperłącza w odniesieniu do Treści, wtyczek, stron internetowych, lokalizacji, platform, aplikacji lub innych usług obsługiwanych przez osoby trzecie („Usługi Osób Trzecich"). Te usługi stron trzecich mogą wykorzystywać własne pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie śledzenia w celu niezależnego gromadzenia informacji o użytkowniku i mogą pozyskiwać od niego Dane Osobowe. W takich przypadkach zastosowanie mają ich polityki prywatności, a nie niniejsza Polityka.

Niektóre funkcje Treści pozwalają na interakcję pomiędzy Treścią a niektórymi Usługami Osób Trzecich, takimi jak sieci społecznościowe osób trzecich („Funkcje Społecznościowe"). Przykłady Funkcji Społecznościowych obejmują: umożliwienie przesyłania treści, takich jak kontakty i zdjęcia, pomiędzy Treścią a Usługami Osób Trzecich; „polubienie" lub „udostępnienie" treści SPE; logowanie się do Treści przy użyciu konta Usług Osób Trzecich (np. przy użyciu Facebook Connect do logowania się); oraz inne sposoby łączenia Treści z Usługami Osób Trzecich (np. w celu przesyłania informacji do lub z Treści). W przypadku korzystania z Funkcji Społecznościowych i potencjalnie innych Usług Osób Trzecich, informacje, które publikujesz lub udostępniasz, mogą być publicznie wyświetlane na Treściach lub w Usługach Osób Trzecich, z których korzystasz. Podobnie, jeżeli w Usługach Osób Trzecich umieszczasz informacje, które odnoszą się do Treści (np. używając hashtagu związanego ze SPE lub spółkami grupy Sony w tweecie lub aktualizacji statusu), Twój post może zostać wykorzystany w Treści lub w związku z Treścią lub w inny sposób przez SPE i spółki grupy Sony. Ponadto, zarówno SPE, jak i osoby trzecie mogą mieć dostęp do pewnych informacji na temat użytkownika i jego korzystania z Treści i Usług Osób Trzecich. Usługi zewnętrzne mogą w pewnych okolicznościach udostępniać SPE określone Dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, komentarze i treści generowane przez użytkowników, informacje o użytkowaniu, wnioski na Twój temat oraz identyfikatory urządzeń. W zakresie właściwym zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku gdy kontrolujemy Twoje Dane Osobowe wspólnie ze stronami trzecimi, przekażemy Ci informacje o tej relacji w momencie ich gromadzenia lub za pośrednictwem narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. 

CEL I PODSTAWA PRAWNA WYKORZYSTANIA TWOICH INFORMACJI

Wykorzystujemy kategorie Danych Osobowych wymienone powyżej w następujących celach, a tam, gdzie wymaga się od nas podstawy prawnej, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

W celu realizacji umowy lub podjęcia działań związanych z umową;

 • Aby przetworzyć Twoją rejestrację na stronie lub w aplikacji, lub zgłoszenie do konkursu, losowania nagród lub zawodów
 • Aby wysłać Ci informacje o zmianach w naszych warunkach lub zasadach oraz inne wiadomości dotyczące transakcji
 • Do przetwarzania płatności i realizacji zamówienia lub usługi subskrypcji
 • Aby utworzyć lub zarządzać kontem online lub subskrypcjami

Jeżeli jest to konieczne do celów, które leżą w uzasadnionym interesie naszym lub osób trzecich. Interesy te to:

 • Zapewnienie Ci dostępu do Treści i funkcji w witrynach i aplikacjach
 • Przesłanie Ci informacji, o które prosiłeś
 • Zapewnienie bezpieczeństwa naszych witryn oraz aplikacji, próbując zapobiec nieautoryzowanym lub szkodliwym działaniom
 • Egzekwowanie przestrzegania Warunków użytkowania zamieszczonych wraz z niniejszą Polityką i innymi politykami
 • Pomoc innym organizacjom (takim jak właściciele praw autorskich) w egzekwowaniu ich praw
 •  Określenie Twojej przybliżonej lokalizacji I dostosowanie naszych treści (np. Język, waluta, ograniczenia terytorialne)
 • Dostosowanie Treści, w tym dostarczanie spersonalizowanych Treści w kontekście naszych usług streamingowych
 • Przeanalizowanie sposobu korzystania z Treści (w tym częstotliwość i długość oglądania)
 • Ulepszenie naszych usług, w tym analizowanie Twoich opinii i komentarzy dostarczonych za pośrednictwem ankiety lub badań konsumenckich
 • Dostosowanie reklamy i oferty dla Ciebie, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo
 • Zapewnienie Ci obsługi klienta

Kiedy wyrażasz na to zgodę:

 • Kiedy prosisz nas o przesłanie Ci informacji marketingowej poprzez medium, które wymaga Twojej zgody (€. email z ofertą reklamową)
 • Aby dostosować reklamy i oferty dla Ciebie, gdy wymagana jest zgoda zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Kiedy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, zgoda na wykorzystanie plików cookie oraz technologii pokrewnych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się również z sekcją dotyczącą plików cookie i podobnej technologii śledzenia.
 • W innych sytuacjach kiedy prosimy o Twoją zgodę w celach, które przed udzieleniem zgody są Ci jasno przedstawione
 • W przypadku, gdy świadczymy usługi online dzieciom, a odpowiednie przetwarzanie wymaga zgody, w zakresie wymaganym przez prawo (na przykład ze względu na to, że dziecko jest poniżej odpowiedniego progu wiekowego), wymagamy na to zgody rodzica lub opiekuna.

W sytuacjach, w których wymaga tego od nas prawo lub obowiązek prawny:

 • W odpowiedzi na wnioski rządu, organów regulacyjnych, organów sądowych lub organów ścigania prowadzących dochodzenie.
 • Aby przestrzegać przepisów podatkowych lub rachunkowych lub innego obowiązku prawnego wynikającego z obowiązującego prawa.

PLIKI COOKIE ORAZ TECHNOLOGIE POKREWNE

Pliki cookie, sygnały nawigacyjne (znane również jako „piksele śledzą”e") oraz inne technologie śledzące mogą być wykorzystywane przez SPE i osoby trzecie, w tym inne firmy z grupy Sony, do zbierania informacji na temat interakcji z Treścią lub wiadomościami e-mail, które SPE wysyła do Ciebie w tym informacji o Twoich zachowaniach związanych z przeglądaniem i zakupami.

Wykorzystujemy technologie śledzące w trzech celach:

 • Aby zapewnić Ci żąda€e) usługę(i) i ustawienie(a): na przykład umożliwienie wydajnego poruszania się między stronami, utrzymywanie zalogowania podczas wizyty, sprawdzanie błędów i usterek w Treści oraz zapewnienie bezpieczeństwa Treści i zgodności z obowiązującym prawem. Zazwyczaj gromadzimy informacje o koncie, takie jak nazwa użytkownika i hasło, identyfikatory urządzeń, informacje o użytkowaniu w odniesieniu do usterek, błędów lub problemów z bezpieczeństwem treści oraz preferencje, które wybierasz do tych celów.
 • Aby wyświetlać reklamy oraz rekomendacje treści bardziej odpowiadające zainteresowaniom użytkownika: na przykład, za zgodą użytkownika, wykorzystujemy technologie śledzenia do zapamiętywania treści, które go zainteresowały, a następnie wykorzystujemy je, aby pomóc nam w wyświetlaniu bardziej odpowiednich reklam dla użytkownika, w tym gdy przebywa on na innej stronie. Technologie śledzenia pomagają również ograniczyć liczbę wyświetleń reklamy, mierzyć skuteczność kampanii reklamowych oraz pomagają nam i innym podmiotom śledzić, czy reklamy zostały prawidłowo wyświetlone. W tym celu zazwyczaj zbieramy informacje kontaktowe, identyfikatory urządzeń, takie jak adres IP, oraz informacje o użytkowaniu, takie jak interakcje z reklamami i historia przeglądania.

  Zezwalamy również innym organizacjom na korzystanie z technologii śledzenia do tych celów reklamowych. Ponadto współpracujemy z platformami i stronami internetowymi stron trzecich (takimi jak platformy sieci społecznościowych), aby wyświetlać ukierunkowane reklamy w takich usługach i platformach stron trzecich dla Ciebie lub innych osób, a także możemy konwertować Twój adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje w unikalną wartość i dostarczaj ją platformom stron trzecich w celu dopasowania. Informacje o tych platformach i witrynach stron trzecich można znaleźć w naszym narzędziu do wyrażania zgody na pliki cookie.

  W zakresie wymaganym przez prawo poprosimy o Twoją zgodę przed ustawieniem tych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o niektórych plikach cookie używanych przez osoby trzecie do reklam opartych na zainteresowaniach, w tym poprzez śledzenie między urządzeniami, oraz aby dokonać pewnych wyborów dotyczących takich plików cookie, odwiedź Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance lub ustawienia swojego urządzenia.

 • Aby analizować i poprawiać jakość przeglądania: aby analizować, które Treści są najbardziej popularne i najczęściej oglądane, a które najmniej, oraz w celu dostarczenia nam ogólnych informacji o użytkownikach Treści (takich jak wiek, płeć i obszary zainteresowań). Również zapamiętujemy wybory dokonane przez użytkownika, takie jak język lub region, w celu ulepszenia i spersonalizowania doświadczeń użytkownika. W tym celu zazwyczaj zbieramy identyfikatory urządzeń, takie jak adres IP i informacje o użytkowaniu, takie jak historia przeglądania, typ urządzenia i przeglądarki oraz system operacyjny. Korzystamy z usług analitycznych świadczonych przez Adobe, Google i inne firmy, aby pomóc nam analizować i poprawiać jakość przeglądania treści, jak opisano w niniejszym punkcie; zasady dotyczące plików cookie można znaleźć pod następującymi linkami tutaj dla Adobe i tutaj dla Google. W zakresie wymaganym przez prawo poprosimy o Twoją zgodę przed ustawieniem tych plików cookie. Jeśli zmienisz zdanie lub jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali informacje o Twoich wizytach w ten sposób, kliknij tutaj dla Adobe i tutaj dla Google, aby zrezygnować z ich usług, a dla innych usług analitycznych postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej dla innych usług analitycznych..

 

Jak zarządzać technologiami śledzącymi

Informacje zebrane z plików cookies przechowujemy przez maksymalny okres dozwolony przez prawo.

W zakresie wymaganym przez prawo, przed ustawieniem jakichkolwiek nieistotnych plików cookie (tj. plików cookie z kategorii (2) i (3) powyżej) oraz przed użyciem znaczników pikselowych w wysyłanych wiadomościach e-mail poprosimy Cię o zgodę i udostępnimy link do niniejszej Polityki do Ciebie (o co prosimy jednocześnie z Twoimi preferencjami dotyczącymi marketingu bezpośredniego). Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, korzystając z metod opisanych poniżej.

Jeśli korzystasz z naszych Treści za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w której są zainstalowane pliki cookie, możesz w każdej chwili zmienić preferencje dotyczące plików cookie i wycofać swoją zgodę za pomocą narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie. Nie musisz mieć włączonej obsługi plików cookie, aby korzystać z naszych Treści, ale ich wyłączenie może wpłynąć na Twoje wrażenia w naszych witrynach i aplikacjach.

Ponadto: menu Pomoc na pasku menu większości przeglądarek informuje o tym, jak uniemożliwić przeglądarce przyjmowanie nowych plików cookie, jak usunąć stare pliki cookie, jak sprawić, by przeglądarka powiadamiała użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz jak całkowicie wyłączyć pliki cookie.

Technologie indentyfikacji lokalizacji

Zgodnie z obowiązującym prawem możemy korzystać z oprogramowania GPS (globalnego systemu pozycjonowania), filtrowania geograficznego i innych technologii uwzględniających lokalizację, aby zlokalizować (czasami dokładnie) użytkownika w celach takich jak weryfikacja jego lokalizacji oraz dostarczanie lub ograniczanie treści (np. ograniczenia terytorialne) i reklam w oparciu o jego lokalizację. Użytkownik może wyłączyć precyzyjne śledzenie geolokalizacji poprzez ustawienia lokalizacji na swoim urządzeniu i/lub w naszej Treści (jeśli jest dostępna). 

PlayStation, Apple iOS, Urządzenia Android oraz Pozostałe Połączone Urządzenia

Wtedy, gdy uzyskujesz dostęp do niektórych aplikacji za pomocą tych urządzeń, wyrażasz zgodę na automatyczne przechowywanie plików cookie i innych technologii śledzących na swoim urządzeniu w następujących celach: utrzymywanie Cię zalogowanego, zarządzanie kodami PIN kontroli rodzicielskiej, oraz do innych celów zgodnie z obowiązującym prawem. Te pliki cookie są niezbędne do działania aplikacji. W zależności od urządzenia, z którego korzystasz, możesz mieć możliwość zrezygnowania lub usunięcia tych plików cookie z urządzenia za pośrednictwem ustawień lub poprzez usunięcie aplikacji lub swojego konta.

JAK I KOMU UUDOSTĘPNIANIAMY TWOJE INFORMACJE

Możemy udostępnić Twoje Dane Osobowe w następujących przypadkach:

 •  Za zgodą użytkownika. (w tym Marketing i Promocje). Możemy poprosić o twojĄ zgodę na udostępnienie Twoich danych osobowych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych i jeśli wyrazisz na to swojej  zgody, udostępnimy Twoje Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. Na przykład możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe partnerom marketingowym i promocyjnym oraz partnerom biznesowym. Dane osób trzecich, którym udostępniamy Twoje Dane Osobowe, podajemy Ci w momencie uzyskania Twojej zgody. Czasami, korzystając z funkcji interaktywnej, widżetu lub aplikacji, możesz poprosić o udostępnienie Twoich Danych Osobowych stronie trzeciej i zrobimy to w takich okolicznościach zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować do promocji, takiej jak konkurs, losowanie nagród lub konkurs, Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim w celu zarządzania taką promocją i zgodnie z warunkami takiej promocji. Może to również oznaczać, że Twoje dane osobowe zostaną umieszczone na liście zwycięzców lub najlepiej ocenionych. W przypadku przesłania przez Ciebie treści generowanych przez użytkowników do witryny lub aplikacji, treści te zostaną ujawnione publicznie.
 • Osoby trzecie świadczące usługi w naszym imieniu. Udostępniamy dane swoim partnerom biznesowym, a także osobom trzecim, które wykonują funkcje w naszym imieniu, takie jak hosting lub obsługa witryny i aplikacji, wysyłanie wiadomości e-mail ,realizacji działań marketingowych i usług reklamujących, oraz przeprowadzanie analizy danych. Jeśli dokonasz zakupu w jednej z naszych witryn lub aplikacji, udostępnimy Twoje Dane Osobowe osobom trzecim w celu przetworzenia płatności kartą i dostarczenia zamówienia.
 • Udostępnianie danych podmiotom stowarzyszonym. Udostępniamy Twoje Dane Osobowe innym podmiotom SPE, które uczestniczą w przetwarzaniu danych w celach wymienionych powyżej. Możemy również udostępniać Dane Osobowe innym firmom z grupy Sony w celach analitycznych, uwierzytelniania i zarządzania kontem, oraz w celach marketingu bezpośredniego zgodnie z obowiązującym prawem. Podmiot odpowiedzialny za zarządzanie Danymi Osobowymi udostępnianymi zgodnie z niniejszą sekcją jest wymieniony tutaj.
 • Reorganizacja firmy. Firma SPE lub jej aktywa, w tym Treść, mogą zostać sprzedane lub mogą zostać przeprowadzone inne transakcje, w których Twoje Dane Osobowe mogą zostać uznane za jedno z aktywów biznesowych w ramach transakcji. W takim przypadku Dane Osobowe mogą zostać przekazane nabywcy lub potencjalnemu nabywcy w zakresie dozwolonym przez prawo, w ramach transakcji lub w trakcie procesu due diligence.
 • Obowiązkowe ujawnianie informacji i ochrona prawna. Możemy udostępniać informacje organom rządowym i organom ścigania oraz innym stronom zaangażowanym lub rozważającym wszczęcie postępowania prawnego w celu spełnienia obowiązku prawnego, gdy w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo, w celu weryfikacji lub egzekwowania naszych Warunków Korzystania zamieszczonych w związku z niniejszą Polityką lub gdy jest to niezbędne dla nas lub dla osób trzecich w celu ochrony naszych lub ich praw, własności, bezpieczeństwa lub ochrony.

MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH

Nasze Treści są hostowane i obsługiwane przez nas lub naszych dostawców usług w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W związku z tym dane osobowe użytkowników będą przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych jak kraj ojczysty użytkowników. Lista krajów, w których mogą być przekazywane Twoje dane osobowe, znajduje się tutaj. Firma zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w przypadku międzynarodowych transferów danych zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi międzynarodowych transferów danych. W odniesieniu do transferów pochodzących z kraju lub regionu takiego jak Wielka Brytania lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), oraz jeżeli przekazanie nie odbywa się do kraju, który jest przedmiotem decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony lub regulacji adekwatności (lub równoważnej), wdrażamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską oraz inne odpowiednie rozwiązania dotyczące transferów transgranicznych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa takiego jak, w odniesieniu do EOG, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską; oraz z Wielką Brytanią, standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez rząd Wielkiej Brytanii.. Jeżeli jest to wymagane przez takie przepisy, możesz zażądać kopii odpowiednich mechanizmów, które wdrożyliśmy, kontaktując się z nami w sposób opisany tutaj. W przypadku, gdy Twoja zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo lub w celach międzynarodowego przetwarzania danych, korzystając z Treści i przekazując nam swoje Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na międzynarodowe przekazywanie swoich Danych Osobowych.

TWOJE PRAWA

Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, możesz mieć prawo do uzyskania potwierdzenia, że przechowujemy określone Dane Osobowe dotyczące Ciebie, do sprawdzenia ich treści, pochodzenia i dokładności, a także prawo do dostępu, przeglądu, przeniesienia, usunięcia lub zablokowania nie wyrażenia bądź wycofania zgody na przetwarzanie określonych Danych Osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem). W szczególności możesz poprosić nas o niewykorzystywanie Twoich Danych Osobowych podczas profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego lub innego przetwarzania opartego na Twojej zgodzie.

Prosimy odwiedzić tę stronę w celu złożenia wniosku o skorzystanie z przysługujących praw oraz skontaktowania się z nami w sprawie ogólnych pytań dotyczących prywatności.  Możemy poprosić o pewne informacje w celu sprawdzenia tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do swoich Danych Osobowych.

Dołożymy uzasadnionych starań w dobrej wierze, aby wprowadzić takie żądane zmiany w naszych wówczas aktywnych i odpowiednich bazach danych konsumentów tak szybko, jak to będzie możliwe, ale nie zawsze jest możliwa natychmiastowa całkowita zmiana, usunięcie lub skasowanie wszystkich informacji o użytkowniku lub publicznych postów z naszych baz danych, a dane szczątkowe i/lub zbuforowane mogą pozostać zarchiwizowane po tym czasie, jeśli nasze przechowywanie tych danych jest wyłączone z realizacji praw osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych osobowych użytkownika (a) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo; (b) w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo; oraz (c) tak długo, jak jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane są przechowywane, z wyjątkiem zakresu zabronionego przez obowiązujące prawo. 

Możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynów e-mailowych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w tych e-mailach. Jeśli zapiszesz się, aby otrzymywać wiadomości SMS lub MMS, możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości, odpowiadając "STOP". Wiadomości dotyczące kont transakcyjnych pozostaną bez zmian w przypadku rezygnacji z komunikacji marketingowej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub niezamierzonym zniszczeniem. Chociaż staramy się chronić Twoje informacje, nie możemy zapewnić bezpieczeństwa takich informacji. Należy pamiętać, że żaden środek bezpieczeństwa nie może jednak zagwarantować ochrony przed ujawnieniem danych. Użytkownik odgrywa również ważną rolę w ochronie swoich Danych Osobowych. Jeśli masz powody, aby sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w sposób opisany na następującej stronie „Dane Kontaktowe".

NIEZBĘDNE INFORMACJE ZGODNIE Z UMOWĄ

Nie musisz podawać wszystkich Danych Osobowych określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz Cookies, aby korzystać z Treści lub kontaktować się z nami w trybie offline, ale niektóre funkcje nie będą dostępne, jeśli nie podasz niektórych Danych Osobowych. Jeśli nie podasz pewnych Danych Osobowych, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę, przeprowadzić z Tobą transakcji lub dostarczyć Ci materiałów marketingowych, które naszym zdaniem będą dla Ciebie wartościowe.

AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka, w tym profilowania, w sposób, który wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

RETENCJA

W przypadku Danych Osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy w celach opisanych powyżej, przechowujemy takie Dane Osobowe nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i plików cookie. Może to obejmować przechowywanie Danych Osobowych przez okres dłuższy niż okres, przez który świadczymy Ci nasze usługi w celu rozwiązania kwestii podatkowych, korporacyjnych, zgodności, sporów oraz innych praw i obowiązków prawnych. Dane Osobowe związane z działaniami marketingowymi przechowujemy przez okres dozwolony przez obowiązujące prawo (chyba że wycofasz zgodę na wcześniejszym etapie), a na żądanie w bezpieczny sposób usuniemy te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności oraz Cookies w miarę zmian w naszych usługach i praktykach ochrony prywatności lub zgodnie z wymogami prawa. Data wejścia w życie naszej Polityki Prywatności oraz Cookies została zamieszczona powyżej, a my zachęcamy do okresowego przeglądania naszych Treści, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności. Zamieścimy zaktualizowaną wersję Polityki w naszej Treści i poprosimy o zgodę na zmiany zgodnie obowiązkiem i wymogami obowiązującego prawa.

DANE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tej Polityki Prywatności oraz Cookies lub naszych praktyk dotyczących prywatności, prosimy o kontakt poprzez kliknięcie jednej z opcji tutaj lub poprzez wiadomość pisemną na odpowiedni adres podmiotu wymienionego tutaj.

Masz również prawo do przesłania zażalenia do organu nadzorującego ochronę danych w kraju Twojego zamieszkania, pracy, lub kraju, w którym, jak podejrzewasz, mogło dojść do naruszenia zasad ochrony Danych Osobowych.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc. or the applicable Sony Pictures Entertainment Entity. All Rights Reserved.