Skip to main content

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI I KORIŠĆENJA KOLAČIĆA

Datum stupanja na snagu: Ova Politika zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića stupa na snagu 27 July, 2022.

Ova Politika zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića, u skladu sa važećim zakonima, odnosi se na sve veb lokacije, aplikacije i funkcije na mreži („Sadržaj“) kompanije Sony Pictures Entertainment Inc. koje su povezane sa ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića („Politika“). U ovoj Politici koristimo reči „SPE“ ili „mi“, „nas“ i „naše“ koje se zajedno odnose na kompaniju Sony Pictures Entertainment Inc. i/ili određene njene podružnice koje su odgovorne za obradu Podataka o ličnosti („Podaci o ličnosti“) o vama i koji su „Kontrolori“ u vezi vaših Podataka o ličnosti. Organizacija SPE odgovorna za obradu vaših ličnih podataka je obično kompanija koja pruža određeni sadržaj ili aktivnost sa kojom se bavite. Da biste pronašli odgovornu lokalnu organizaciju SPE, kliknite ovde. Ako vam još uvek nije jasno o relevantnoj organizaciji SPE ili ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa ovom politikom, kontaktirajte nas koristeći opcije navedene ovde. Poslovne kancelarije kompanije Sony Pictures Entertainment Inc. se nalaze na adresi 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA. 

Sledimo ovu Politiku u skladu sa važećim zakonima na mestima gde poslujemo. U nekim jurisdikcijama možemo obezbediti dodatna obaveštenja o privatnosti i/ili kolačićima specifična za proizvode ili region u tim oblastima.

KLJUČNE TAČKE

Za više informacija o svakoj od ovih ključnih tačaka, pogledajte pun tekst Politike u nastavku.

Podaci koje pružate

Prikupljamo određene kategorije ličnih podataka koje nam pružate.

Podaci trećih

Takođe, o vama primamo određene Podatke o ličnosti od trećih strana kao što su aplikacije trećih strana i dobavljači podataka.

Svrha i pravni osnov za obradu vaših podataka

Koristimo Podatke o ličnosti da bismo vam omogućili korišćenje funkcija u Sadržaju, za obradu vaše registracije ili pretplate, analiziramo kako koristite naš Sadržaj i da bismo vam dostavili traženi Sadržaj koji se odnosi na naše filmove, naše televizijske programe i drugu ponudu. Tamo gde je to zakonski potrebno, oslanjamo se na brojne pravne osnove za obradu vaših Podataka o ličnosti, uključujući slučajeve kada je takva obrada neophodna za izvršenje ugovora, kada je to u našem ili legitimnom interesu treće strane, vaš pristanak ili gde je to neophodno za poštovanje naših zakonskih obaveza.

Kolačići i slične tehnologije

Koristimo kolačiće i druge tehnologije praćenja kako bismo personalizovali Sadržaj i oglašavanje i poboljšali funkcionisanje našeg Sadržaja. Ako to zahteva važeći zakon, to ćemo učiniti samo uz vašu saglasnost.

Deljenje vaših podataka

Javno otkrivamo vaše Podatke o ličnosti kada objavite sadržaj koji generišu korisnici putem naših veb lokacija ili aplikacija. Možemo otkriti Podatke o ličnosti našim poslovnim partnerima ili drugim kompanijama iz grupacije Sony u skladu sa važećim zakonom. Takođe delimo podatke sa trećim stranama koje angažujemo za obradu podataka u naše ime ili kada je takvo deljenje potrebno po zakonu ili u nekim drugim situacijama.

Međunarodni prenos

Vaše Podatke o ličnosti prenosimo u Sjedinjene Države ili druge jurisdikcije u kojima se nalazimo mi ili naši pružaoci usluga. Imamo odgovarajuće zaštitne mere da obezbedimo ove transfere ako je potrebno (uključujući transfere iz EEA ili UK).

Vaša prava

U skladu sa važećim zakonom, možete imati određena prava, poput zahteva za pristup, ispravljanje, brisanje, pravo na prigovor ili povlačenje vaše saglasnosti za određenu obradu (uključujući direktni marketing) ili druge radnje u vezi sa vašim Podacima o ličnosti.

Bezbednost podataka

Sprovodimo tehničke i organizacione mere za zaštitu Podataka o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, promene ili nenamernog uništavanja.

Podaci potrebni po ugovoru

Iako niste zakonski obavezni da nam dostavite bilo kakve Podatke o ličnosti, ako nam ne dostavite određene Podatke o ličnosti, nećemo moći da ispunimo sve uslove našeg ugovora sa vama prema Uslovima korišćenja objavljenim u vezi sa ovom Politikom.

Automatsko donošenje odluka i profilisanje

Ne sprovodimo nikakvo potpuno automatizovano donošenje odluka ili profilisanje koje ima pravni ili sličan značajan efekat na vas. 

Zadržavanje

Vaše Podatke o ličnosti čuvamo ne duže nego što je potrebno da ispunimo svrhu za koju se obrađuju.

Promene ove Politike

Možemo da revidiramo ovu Politiku zaštite Podataka o ličnosti i korišćenja kolačića, na primer, kako bismo odražavali promene u zakonu, naše prakse prikupljanja i korišćenja Podataka o ličnosti, karakteristike sadržaja ili napredak u tehnologiji.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili komentara, kontaktirajte nas kao što je navedeno „ovde“.

PODACI KOJE PRUŽATE

Možemo da prikupljamo sledeće kategorije podataka o ličnosti („Podaci o ličnosti“) koje nam pružate prilikom korišćenja Sadržaja:

 • Identifikacioni podaci: Podaci koji nam omogućavaju da vas razlikujemo od drugih pojedinaca. To može uključivati demografske informacije kao što su: ime i prezime, datum rođenja, pol, poštanska adresa, korisničko ime i lozinku i odgovore na bezbednosna pitanja naloga.
 • Kontakt informacije: Podaci koji nam omogućavaju da ostanemo u kontaktu sa vama. Ovo može uključivati: adresu e-pošte i broj telefona.
 • Informacije o plaćanju: Ove informacije omogućavaju nama ili našim dobavljačima trećih strana da obrađujemo uplate tamo gde je potrebno da bismo vam omogućili pristup našem Sadržaju, povezanom statusu kupovine ili pretplate i istoriji plaćanja.
 • Vaši unosi ili komentari: Informacije koje dajete kada učestvujete u nekom od naših takmičenja, izvlačenja nagrada ili u nekoj od naših anketa ili istraživanja potrošača.
 • Vaši upiti: Informacije koje dajete kada nas kontaktirate tražeći korisničku podršku.
 • Sadržaj koji stvaraju korisnici: Kada vam pružimo priliku da otpremite ili delite sadržaj koji generiše korisnik, mi ćemo prikupljati podatke koje nam pružate putem našeg Sadržaja, poput fotografija, video slika ili drugog sadržaja koji možete da otpremite.
 • Podaci o korišćenju: Mi i naši nezavisni partneri i pružaoci usluga, kao što su Google Analytics i/ili Adobe Analytics, možemo da koristimo različite tehnologije koje prikupljaju i pružaju informacije o tome kako se pristupa i koristi Sadržaju. Podaci o upotrebi mogu se sastojati od tipa i verzije vašeg internet pregledača, operativnog sistema, dobavljača usluga, veb stranica, video snimaka i aplikacija koje ste pregledali, vremena kada ste ih pregledali i koliko je to trajalo, istorije igranja i video snimaka, nivoa veština, demografskih podataka o vama (kao što su vaše godine , pol, jezik, lokacija i područja interesovanja, ako su dostupna), vremenske zone, jezika i veb stranice koje ste gledali pre nego što ste pristupili našem Sadržaju. 
 • Identifikatori uređaja: Takođe možemo automatski prikupljati vašu IP adresu ili drugi jedinstveni identifikator za računar, mobilni uređaj, tehnologiju ili drugi uređaj koji koristite za pristup Sadržaju. Jedinstveni identifikator je broj koji se automatski dodeljuje vašem uređaju kada pristupite veb lokaciji ili njenim serverima, a naši računari identifikuju vaš uređaj po ovom broju. Neki dobavljači usluga takođe nam mogu dati fizičku lokaciju uređaja koji se koristi za pristup Sadržaju. . Za više informacija o prikupljanju nekih od ovih podataka, pogledajte i odeljak o kolačićima i sličnoj tehnologiji praćenja.

PODACI KOJE SKUPLJAJU TREĆE STRANE

Sadržaj može da sadrži hiperveze povezane sa Sadržajem, dodatke, veb lokacije, lokacije, platforme, aplikacije ili druge usluge kojima upravljaju treće strane („Usluge trećih strana“). Ove usluge trećih strana mogu koristiti sopstvene kolačiće, veb monitore i drugu tehnologiju praćenja za nezavisno prikupljanje podataka o vama i od vas mogu tražiti lične podatke. U takvim slučajevima se primenjuju njihove politike privatnosti, a ne ova Politika.

Određene funkcionalnosti Sadržaja dozvoljavaju interakcije koje pokrećete između Sadržaja i određenih Usluga trećih strana, poput društvenih mreža trećih strana („Društvene funkcije“). Primeri društvenih funkcija uključuju: omogućavanje slanja sadržaja kao što su kontakti i fotografije između Sadržaja i usluge treće strane; „sviđanje“ ili „deljenje“ sadržaja SPE; prijavljivanje na Sadržaj pomoću naloga usluge treće strane (npr. korišćenje Facebook Connect za prijavljivanje na Uslugu); i da na drugi način povežete Sadržaj sa uslugom treće strane (npr. da povučete ili gurnete informacije u ili iz Sadržaja). Ako koristite društvene funkcije i potencijalno druge usluge trećih strana, podaci koje objavite ili kojima omogućite pristup mogu biti javno prikazani u Sadržaju ili u usluzi trećih strana koju koristite. Slično tome, ako objavite informacije na usluzi trećih strana koje se odnose na Sadržaj (npr. korišćenjem heš oznake povezane sa SPE ili kompanijama grupacije Sony u tvitu ili ažuriranju statusa), vaš post se može koristiti na ili u vezi sa Sadržajem ili na drugi način od kompanija SPE i grupacije Sony. Takođe, i SPE i treća strana mogu imati pristup određenim podacima o vama i vašem korišćenju Sadržaja i bilo koje Usluge trećih strana. Usluge trećih strana mogu u određenim okolnostima da obezbede SPE određene Podatke o ličnosti, kao što su identifikacioni podaci, kontakt informacije, vaši komentari i sadržaj koji generiše korisnik, informacije o korišćenju, zaključci o vama i identifikatori uređaja. U meri u kojoj je to relevantno prema važećem zakonu, gde kontrolišemo vaše Podatke o ličnosti zajedno sa trećim licima, pružićemo vam informacije o ovom odnosu na mestu prikupljanja ili putem Alatke za pristanak na kolačiće.

SVRHA I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA

Gore navedene kategorije podataka o ličnosti koristimo u sledeće svrhe i, gde se od nas zahteva da imamo pravni osnov, oslanjamo se na sledeće pravne osnove:

Za ispunjenje ugovora ili preduzimanje koraka u vezi sa ugovorom:

 • Za obradu vaše registracije na veb lokaciji, u aplikaciji ili za učešće na takmičenju, nagradnoj igri ili takmičenju
 • Da bismo vam poslali informacije o promenama naših uslova ili smernica i drugih transakcionih poruka
 • Za obradu vaše uplate i ispunjavanje kupljene narudžbe ili pretplatničke usluge
 • Za kreiranje ili administriranje vašeg onlajn naloga ili pretplate

Tamo gde je to potrebno u svrhe koje su naš ili legitiman interes trećih strana. Taj interes je:

 • Da vam omogućimo pristup Sadržaju i funkcijama na veb lokacijama i u aplikacijama
 • Da vam šaljemo informacije koje ste tražili
 • Da osiguramo sigurnost naših veb lokacija i aplikacija, pokušavajući da sprečimo neovlašćene ili zlonamerne aktivnosti
 • Da obezbedimo poštovanje Uslova korišćenja objavljenih u vezi sa ovom Politikom i drugim smernicama
 • Da bismo pomogli drugim organizacijama (kao što su vlasnici autorskih prava) da primene svoja prava
 • Da utvrdimo vašu približnu lokaciju i prilagodimo naš sadržaj (npr. ograničenja zbog jezika, valute, teritorije)
 • Da prilagodimo sadržaj, oglase i ponudu za vas, uključujući i pružanje personalizovanog sadržaja u kontekstu naših usluga strimovanja
 • Da analiziramo kako se Sadržaj koristi (uključujući učestalost i dužinu pregleda)
 • Da bismo poboljšali naše usluge, uključujući analizu vaših povratnih informacija i komentara datih putem ankete ili istraživanja potrošača
 • Da prilagodimo oglase i ponude za vas, ako je to dozvoljeno važećim zakonom
 • Da vam obezbedimo korisničku podršku

Gde nam dajete saglasnost:

 • Tamo gde od nas tražite da vam pošaljemo marketinške informacije putem medija na kojem nam je potrebna vaša saglasnost (na primer, marketing putem e-pošte)
 • Da prilagodimo oglase i ponude za vas, gde je saglasnost potrebna prema važećem zakonu
 • Gde to zahteva važeći zakon, saglasnost na postavljanje kolačića i upotrebu sličnih tehnologija. Za više informacija pogledajte odeljak o kolačićima i sličnoj tehnologiji praćenja  Alatke za pristanak na kolačiće
 • U drugim prilikama kada od vas tražimo saglasnost, u svrhu koju smo tom prilikom objasnili
 • Tamo gde pružamo onlajn usluge deci i za relevantnu obradu je potreban pristanak, u meri koja je propisana zakonom (na primer zato što je dete ispod relevantnog starosnog praga), za to je potrebna saglasnost roditelja ili staratelja.

 

Gde je neophodno da bismo ispunili naše zakonske obaveze:

 • Kao odgovor na zahteve vlade, zakonodavca, sudskih ili organa za sprovođenje zakona koji sprovode istragu.
 • Da poštujemo poreska ili računovodstvena pravila ili druge zakonske obaveze prema važećem zakonu.

KOLAČIĆI I SLIČNA TEHNOLOGIJA PRAĆENJA

Kolačiće, veb monitore (poznate i kao „pikseli za praćenje“) i druge tehnologije za praćenje mogu da koriste SPE i treće strane, uključujući i druge kompanije iz grupacije Sony za prikupljanje informacija o vašoj interakciji sa Sadržajem ili e-porukama koje vam šalje SPE, uključujući informacije o vašem pretraživanju i ponašanju pri kupovini.

Tehnologije praćenja koristimo u tri svrhe:

 

 • Da bismo vam pružili usluge i podešavanja koja ste zatražili: na primer, omogućavajući vam da se efikasno krećete između stranica, da ostanete prijavljeni tokom posete i proveravamo greške i kvarove u sadržaju i osiguravamo bezbednost Sadržaja. Obično prikupljamo informacije o nalogu kao što su korisničko ime i lozinka, identifikatori uređaja, informacije o korišćenju koje se odnose na kvarove, greške ili probleme sa bezbednošću sadržaja, kao i postavke koje izaberete za ove svrhe..
 • Da bismo prikazali oglase i preporuke Sadržaja koji su relevantniji za vaša interesovanja: na primer, , koristimo tehnologije praćenja da bismo zapamtili Sadržaj koji vas je zanimao, da bismo preporučili Sadržaj i prilagodili ga, a zatim to koristimo da bismo vam pomogli da vam prikazujemo relevantnije oglase, uključujući i kada ste na nekoj drugoj veb lokaciji. Tehnologije praćenja takođe pomažu u ograničavanju broja prikaza oglasa, mere efikasnost reklamnih kampanja i pomažu nama i drugima da pratimo da li su oglasi pravilno prikazani. U tu svrhu obično prikupljamo kontakt informacije, identifikatore uređaja kao što je IP adresa i informacije o korišćenju kao što su interakcije sa oglasima i istorija pregledanja. Takođe dozvoljavamo drugim organizacijama da koriste tehnologije praćenja u ove reklamne svrhe. Pored toga, radimo sa platformama i veb lokacijama trećih strana (kao što su platforme za društvene mreže) da bismo vama ili drugima prikazivali ciljane oglase na takvim uslugama i platformama trećih strana, i možemo da konvertujemo vašu adresu e-pošte, broj telefona ili druge informacije u jedinstvenu vrednost i pružimo je ovim platformama trećih strana u svrhu podudaranja. Informacije o ovim platformama i veb lokacijama trećih strana možete pronaći u našoj Alatki za pristanak na kolačiće. U meri u kojoj to zakon zahteva, tražićemo vašu saglasnost pre postavljanja ovih kolačića. Da biste saznali više o određenim kolačićima koje treće strane koriste za oglašavanje zasnovano na interesovanjima kao što je gore opisano, uključujući praćenje putem različitih uređaja, te kako biste izvršili određene izbore u vezi sa takvim kolačićima, posetite Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance ili podešavanja vašeg uređaja.
 • Da biste analizirali i poboljšali svoje iskustvo pregledavanja: da analizirate koji je Sadržaj najpopularniji i koji se najviše gleda, a koji najmanje, i da nam pružite opšte informacije o korisnicima Sadržaja (kao što su starost, pol i interesovanje oblasti). Takođe se sećamo izbora koje ste napravili, poput vašeg jezika ili regiona, kako bismo poboljšali i personalizovali vaše iskustvo. Takođe možemo da zapamtimo mesto gde ste stali sa gledanjem Sadržaja, tako da se možete vratiti na isto mesto kada ponovo pogledate Sadržaj. U tu svrhu obično prikupljamo identifikatore uređaja kao što su IP adresa i informacije o korišćenju kao što su istorija pregledanja, tip uređaja i pretraživača i operativni sistem. Koristimo analitičke usluge koje pružaju Adobe, Google i drugi kako bismo lakše mogli da analiziramo i poboljšamo vaše iskustvo pregledavanja kako je navedeno u ovom pasusu; možete pronaći njihovu politiku kolačića na sledećim vezama za Adobe i ovde za Google. U meri u kojoj to zakon zahteva, tražićemo vašu saglasnost pre postavljanja ovih kolačića. Ako se predomislite ili ako ne želite da na ovaj način koristimo informacije o vašim posetama, kliknite ovde  za Adobe i ovde  za Google, da biste se isključili iz njihovih usluga, i sledite dolenavedena uputstva za druge analitičke usluge.

 

Kako upravljati tehnologijama praćenja

Čuvamo informacije prikupljene iz kolačića u maksimalnom periodu dozvoljenom zakonom.

U meri u kojoj to zakon zahteva, tražićemo vašu saglasnost i obezbediti vezu ka ovoj Politici pre postavljanja nebitnih kolačića (tj. kolačića u kategorijama (2) i (3) iznad) i pre upotrebe pikselnih oznaka u porukama e-pošte koje su poslate vama (koje tražimo istovremeno sa vašim preferencijama direktnog marketinga). Ovu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku koristeći metode opisane u nastavku iliu kako je navedeno u Sadržaju.

Ako koristite naš Sadržaj putem pregledača i kolačići su postavljeni, možete promeniti postavke kolačića i povući saglasnost u bilo kom trenutku pomoću alata za saglasnost za kolačiće. Ne morate da omogućite kolačiće da biste koristili naš Sadržaj, ali njihovo isključivanje može uticati na vaše iskustvo na našim veb lokacijama i u aplikacijama.

Osim toga: meni Pomoć na traci menija većine pregledača govori vam kako da sprečite pregledač da prihvati nove kolačiće, kako da izbriše stare kolačiće, kako da vas pregledač obavesti kada primite novi kolačić i kako da potpuno onemogućite kolačiće.

Tehnologije za identifikaciju lokacije

U skladu sa važećim zakonima, možemo koristiti GPS softver (globalne sisteme za pozicioniranje), geo-filtriranje i druge tehnologije za prepoznavanje lokacije da bismo vas locirali (ponekad precizno) u svrhe kao što su verifikacija vaše lokacije i isporuka ili ograničavanje sadržaja (npr. teritorijalna ograničenja) i oglašavanje na osnovu vaše lokacije. Možete isključiti precizno praćenje geolokacije putem postavki lokacije na vašem uređaju i/ili u našem Sadržaju (ako je dostupno). 

PlayStation, Apple iOS, Android uređaji i drugi povezani uređaji

Kada pristupite određenim aplikacijama sa ovih uređaja kolačići i druge tehnologije automatski se skladište na vašem uređaju u sledeće svrhe: da biste bili prijavljeni, upravljali PIN-ovima roditeljske kontrole,radi finasnijskog izveštavanja I u druge zakonom dozvoljene svrhe. Ovi kolačići su neophodni za rad aplikacije. U zavisnosti od toga koji uređaj koristite, možda ćete moći da onemogućite ili uklonite ove kolačiće sa uređaja putem podešavanja ili brisanjem aplikacije ili naloga.

KAKO I SA KIM DELIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše lične podatke možemo deliti u sledećim okolnostima:

 • Uz vašu saglasnost (uključujući marketing i promocije). Možemo tražiti vašu saglasnost da delimo vaše lične podatke sa trećim licima u njihove sopstvene marketinške svrhe, a ako date svoju saglasnost, delićemo u skladui sa važećim zakonom. Na primer, možemo da delimo vaše Podatke o ličnosti sa partnerima iz oblasti marketinga i poslovanja. Ponekad vam dajemo detalje o trećim stranama sa kojima delimo vaše lične podatke u trenutku dobijanja vaše saglasnosti.  Ponekad, putem vaše upotrebe interaktivne funkcije, vidžeta ili aplikacije, možete zatražiti da vaše Podatke o ličnosti podelimo sa trećom stranom i mi ćemo to učiniti pod tim okolnostima u skladu sa važećim zakonom. Pored toga, ako odlučite da se registrujete za promociju, kao što je takmičenje, nagradno izvlačenje ili takmičenje, vaši lični podaci mogu biti otkriveni trećim licima u svrhu administracije takve promocije i u skladu sa uslovima takve promocije. Ovo takođe može značiti da će vaši Podaci o ličnosti biti uključeni na listu pobednika ili najbolje plasiranih. Ako na sajt ili aplikaciju pošaljete sadržaj koji generiše korisnik, ovaj sadržaj će biti javno otkriven.
 • Treće strane koje pružaju usluge u naše ime. Delimo podatke sa našim poslovnim partnerima, kao i trećim stranama koje obavljaju funkcije u naše ime, kao što su hosting ili upravljanje našom veb lokacijom i aplikacijama, slanje e-pošte, obavljanje usluga marketinga i oglašavanja i analiza podataka. Kada obavite kupovinu na nekoj od naših veb lokacija ili aplikacija, vaše lične podatke ćemo deliti sa trećim stranama radi obrade plaćanja karticom i isporuke vaše narudžbe.
 • Deljenje sa podružnicama. Delimo vaše Podatke o ličnosti sa drugim organizacijama SPE koje su uključene u obradu podataka u gore navedene svrhe. Vaše Podatke o ličnosti možemo da delimo i sa drugim kompanijama grupacije Sony u svrhe analitike, potvrde identiteta za nalog, upravljanje nalogom i radi direktnog marketinga u skladu sa važećim zakonom. Organizacija odgovorna za upravljanje ličnim podacima koji se dele u skladu sa ovim odeljkom navedena je ovde.
 • Reorganizacija poslovanja. SPE ili bilo koja imovina kompanije, uključujući Sadržaj, može se prodati ili se mogu dogoditi druge transakcije u kojima se vaši lični podaci mogu smatrati jednim od poslovnih sredstava transakcije. U ovom slučaju, vaši lični podaci mogu se preneti kupcu ili potencijalnom kupcu u meri dozvoljenoj zakonom, bilo kao deo transakcije ili tokom bilo kog procesa dubinske analize.
 • Obavezno otkrivanje podataka i pravna zaštita. Možemo da delimo informacije sa državnim organima i organima za sprovođenje zakona i sa drugim stranama koje su uključene u pravne postupke ili ih razmatraju radi poštovanja zakonske obaveze, ako smo uvereni da zakon to zahteva, radi provere ili sprovođenja naših Uslova korišćenja objavljenih u vezi sa ovom Politikom ili ako je to potrebno za nas ili za treće strane radi zaštite naših ili njihovih prava, imovine, bezbednosti ili sigurnosti.

MEĐUNARODNI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Naš Sadržaj hostujemo i organizujemo mi ili naši pružaoci usluga u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama. Kao takvi, vaši lični podaci biće preneti i obrađeni u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama koje možda ne pružaju isti nivo zaštite podataka kao vaša matična država. Za listu zemalja u koje se vaši lični podaci mogu preneti, pogledajte ovde. Pružamo odgovarajuću zaštitu za međunarodne transfere u skladu sa zakonom za međunarodni prenos podataka. U pogledu transfera koji potiču iz zemlje ili regiona kao što je Ujedinjeno Kraljevstvo ili Evropski ekonomski prostor („EEA“), i ako transfer nije u zemlju koja je predmet odluke o adekvatnosti ili propisa o adekvatnosti (ili ekvivalenta), primenjujemo odgovarajuća rešenja za rešavanje prekograničnih transfera u skladu sa važećim zakonom, kao što su, u vezi sa EEA, standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija; i sa UK, standardne ugovorne klauzule koje je odobrila vlada UK. Prema takvim zakonima, možete zatražiti kopiju odgovarajućih mehanizama koje imamo tako što ćete nas kontaktirati kao što je detaljno opisano ovde. Kada je vaš pristanak potreban prema važećem zakonu za međunarodni prenos ličnih podataka, korišćenjem Sadržaja i dostavljanjem vaših Podataka o ličnosti, pristajete na međunarodni prenos vaših ličnih podataka.

VAŠA PRAVA

Tamo gde to zahteva važeći zakon, možete imati pravo da dobijete potvrdu da čuvamo određene lične podatke koji se odnose na vas, da proverite njihov sadržaj, poreklo i tačnost, kao i pravo na pristup, pregled, prebacivanje, brisanje, blokadu ili da se usprotivite, da povučete saglasnost za obradu određenih ličnih podataka (bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti pre njenog povlačenja). Konkretno, možete zatražiti od nas da ne koristimo vaše lične podatke kada vršimo profilisanje u svrhe direktnog marketinga ili bilo koju drugu obradu na osnovu vašeg pristanka.

Posetite ovu stranicu da biste podneli zahtev za ostvarivanje svojih važećih prava i da nas kontaktirate sa opštim pitanjima vezanim za zaštitu podataka o ličnosti. Možemo zatražiti određene podatke u svrhu provere identiteta pojedinca koji traži pristup njegovim ličnim podacima.

Uložićemo razuman trud da što je pre moguće sprovedemo takve zahtevane promene u našim tada aktivnim i relevantnim bazama podataka o potrošačima, ali nije uvek moguće odmah potpuno promeniti, ukloniti ili izbrisati vaše podatke ili javne objave iz naših baza podataka i preostali i/ili keširani podaci mogu ostati arhivirani nakon toga ako naše zadržavanje ovih podataka spada u izuzeće od ispunjenja vaših prava subjekta podataka prema važećem zakonu. Dalje, zadržavamo pravo da zadržimo vaše lične podatke (a) u skladu sa važećim zakonom; (b) kako se zahteva važećim zakonom; i (c) onoliko dugo koliko je razumno potrebno da se ispuni svrha čuvanja podataka, osim u meri zabranjenoj važećim zakonom. 

Možete da odustanete od primanja biltena putem e-pošte tako što ćete slediti uputstva za odjavu koja su vam navedena u tim e-porukama. Ako se prijavite za primanje SMS ili MMS poruka, možete da se odjavite sa poruka koje ste primili tako što ćete odgovoriti „STOP“. Poruke transakcionog naloga neće se isključiti ako onemogućite marketinšku komunikaciju.

BEZBEDNOST PODATAKA

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, promene ili nenamernog uništavanja. Iako nastojimo da zaštitimo vaše podatke, ne možemo da obezbedimo sigurnost takvih informacija. Imajte na umu da nijedna bezbednosna mera nije savršena ili neprobojna. Ako imate razloga da verujete da vaša interakcija sa nama više nije sigurna, odmah nas kontaktirajte kako je detaljno opisano na sledećoj stranici „Kontaktirajte nas“.

PODACI POTREBNI PO UGOVORU

Ne morate davati sve lične podatke navedene u ovoj politici zaštite podataka o ličnosti i upotrebe kolačića za korišćenje našeg sadržaja ili za interakciju sa nama van mreže, ali određene funkcije neće biti dostupne ako ne date određene lične podatke. Ako ne date određene lične podatke, možda nećemo moći da odgovorimo na vaš zahtev, izvršimo transakciju sa vama ili vam pružimo marketing za koji verujemo da bi vam bio od koristi.

AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA I PROFILISANJE

Ne koristimo automatizovano donošenje odluka bez ljudske intervencije, uključujući profilisanje, na način koji proizvodi pravne efekte koji se tiču vas ili na drugi način značajno utiče na vas.

ZADRŽAVANJE

Za Podatke o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u gore opisane svrhe, čuvamo takve Podatke o ličnosti ne duže od perioda potrebnog da ispunimo svrhe navedene u ovoj Politici zaštite podataka o ličnosti i korišćenja kolačića. Ovo može uključivati zadržavanje Podataka o ličnosti duže od perioda za koji vam pružamo naše usluge u cilju rešavanja poreskih, korporativnih, pitanja usklađenosti, sudskih sporova i drugih zakonskih prava i obaveza. Zadržavamo Podatke o ličnosti u vezi sa marketinškim aktivnostima tokom perioda dozvoljenog važećim zakonom (osim ako ne povučete svoju saglasnost u ranijoj fazi), a na zahtev ćemo bezbedno izbrisati takve podatke u skladu sa važećim zakonom.

PROMENE OVE POLITIKE

Možemo s vremena na vreme da ažuriramo ovu Politiku zaštite podataka o ličnosti i upotrebe kolačića, kako se naše usluge i praksa zaštite menjaju ili prema zakonu. Datum stupanja na snagu naše Politike zaštite podataka o ličnosti i upotrebe kolačića objavljen je gore, i preporučujemo vam da povremeno posećujete naš Sadržaj kako biste bili informisani o našoj praksi zaštite podataka o ličnosti i upotrebi kolačića. Na našem Sadržaju ćemo objaviti ažuriranu verziju Politike zaštite podataka o ličnosti i upotrebe kolačića itražiti vaš pristanak prema zakonskom zahtevu važećeg zakona.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovom Politikom zaštite podataka o ličnosti i upotrebe kolačića ili našom praksom privatnosti, kontaktirajte nas klikom na jednu od opcija ovde ili nam pišite na odgovarajuću adresu organizacije koja je ovde navedena.

Takođe možete imati pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka u zemlji u kojoj živite, gde radite ili gde smatrate da je došlo do kršenja zaštite podataka.

***

© 2022 Sony Pictures Entertainment Inc Sva prava zadržana.