Pereiti į pagrindinį turinį

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Įsigaliojimo data: ši Privatumo ir slapukų politika įsigalioja nuo 27 July, 2022.

Ši Privatumo ir slapukų politika pagal galiojančius įstatymus taikoma visoms „Sony Pictures Entertainment Inc.“ svetainėms, programoms ir internetinėms funkcijoms (toliau – Turinys), kuriose pateikiama nuoroda į šią Privatumo ir slapukų politiką (toliau – Politika).

Tais atvejais, kai šioje Politikoje vartojame žodžius SPE arba mes, mus ir mūsų, jie reiškia kartu įmonę „Sony Pictures Entertainment Inc.“ ir (arba) tam tikras jos patronuojamąsias įmones, kurios yra atsakingos už asmens identifikavimo informacijos apie jus (toliau – Asmens duomenys) tvarkymą ir kurios yra jūsų asmens duomenų valdytojai. SPE subjektas, atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą, paprastai yra įmonė, teikianti konkretų Turinį arba sudaranti sąlygas užsiimti veikla, kuria užsiimate. Norėdami rasti vietinį atsakingąjį SPE subjektą, spustelėkite čia. Jei dėl atitinkamo SPE subjekto vis dar kyla neaiškumų arba turite daugiau klausimų apie šią Politiką, susisiekite su mumis naudodamiesi čia pateiktomis parinktimis. Įmonės „Sony Pictures Entertainment Inc.“ biurų adresas yra 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA (JAV).  

Šios Politikos laikomės pagal vietų, kuriose vykdome veiklą, galiojančius įstatymus. Kai kuriose jurisdikcijose galime pateikti papildomų, su konkrečiais produktais ar regionu susijusių privatumo ir (arba) slapukų pranešimų.

 

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Daugiau informacijos apie kiekvieną iš šių pagrindinių punktų rasite toliau pateiktame viso Politikos dokumento tekste.

 Informacija, kurią pateikiate

Renkame tam tikrų kategorijų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate.

 Trečiųjų šalių renkama informacija

Tam tikrus Asmens duomenis apie jus taip pat gauname iš trečiųjų šalių, kaip antai iš trečiųjų šalių programų ir duomenų teikėjų.

 Jūsų informacijos tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Asmens duomenis naudojame norėdami jums suteikti galimybę naudotis Turinio funkcijomis ir norėdami tvarkyti jūsų registraciją ar prenumeratą, analizuoti, kaip mūsų Turiniu naudojatės, bei jums pateikti prašomą Turinį, susijusį su mūsų filmais, televizijos programomis ir kitais pasiūlymais. Kai tai teisiškai reikalaujama, tvarkydami jūsų Asmens duomenis remiamės įvairiais teisiniais pagrindais, įskaitant atvejus, kai toks tvarkymas yra būtinas sutarties vykdymui, kai jis atitinka mūsų ar trečiosios šalies teisėtus interesus, vykdomas remiantis jūsų sutikimu arba kai jis yra būtinas mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymui.

 Slapukai ir panašios technologijos

Slapukus ir kitas sekimo technologijas naudojame Turiniui bei reklamai suasmeninti bei Turinio veikimui pagerinti. Jei reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, tai atliksime tik gavę jūsų sutikimą.

 Dalijimasis jūsų informacija

Jūsų Asmens duomenis viešai atskleidžiame, kai naudodamiesi mūsų svetainėmis ar programomis skelbiate naudotojo sugeneruotą turinį. Asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus galime atskleisti savo verslo partneriams ar kitoms „Sony“ grupės įmonėms. Duomenimis taip pat dalijamės su trečiosiomis šalimis, kurias pasitelkiame duomenims tvarkyti mūsų vardu, kai šitaip dalytis privalome pagal įstatymus arba tam tikrose kitose situacijose.

 Tarptautinis duomenų perdavimas

Jūsų Asmens duomenis perduodame į JAV ar kitas jurisdikcijas, kuriose esame mes ar kuriose yra mūsų paslaugų teikėjai. Taikome tinkamas apsaugos priemones, kad prireikus tokį duomenų perdavimą (įskaitant perdavimą iš EEE arba JK) apsaugotume.

 Jūsų teisės

Pagal galiojančius įstatymus galite turėti tam tikrų teisių, kaip antai teisę prašyti suteikti prieigą, ištaisyti, ištrinti, teisę nesutikti arba atšaukti sutikimą dėl tam tikro tvarkymo (įskaitant tiesioginę rinkodarą) ar atlikti kitus su jūsų Asmens duomenimis susijusius veiksmus.

 Duomenų saugumas

Imamės techninių ir organizacinių priemonių, kad Asmens duomenis apsaugotume nuo praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar netyčinio sunaikinimo.

 Informacija, reikalinga pagal sutartį

Nors pagal įstatymus be kokių savo Asmens duomenų mums pateikti neprivalote, jei tam tikrų Asmens duomenų nepateiksite, negalėsime įvykdyti visų mūsų su jumis sudarytos sutarties sąlygų pagal kartu su šia Politika paskelbtas Naudojimo sąlygas.

 Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Nevykdome jokio visiškai automatizuoto sprendimų priėmimo ar profiliavimo, kuris jums turėtų teisinį ar panašų reikšmingą poveikį. 

 Saugojimas

Jūsų Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie tvarkomi, pasiekti.

 Šios politikos pakeitimai

Šią Privatumo ir slapukų politiką galime peržiūrėti, pavyzdžiui, atsižvelgdami į įstatymų, mūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo praktikos bei Turinio funkcijų pakeitimus arba technologijų pažangą.

 Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, problemų ar pastabų, susisiekite su mumis, kaip nurodyta čia

INFORMACIJA, KURIĄ PATEIKIATE

Galime rinkti toliau nurodytų kategorijų Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi Turiniu.

 • Identifikavimo duomenys: informacija, kuri mums leidžia jus atskirti nuo kitų asmenų. Tai gali būti demografinė informacija, kaip antai vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pašto adresas, naudotojo vardas, slaptažodis ir atsakymai į paskyros saugumo klausimus.
 • Kontaktinė informacija: informacija, kuri leidžia su jumis palaikyti ryšį. Tai gali būti el. pašto adresas ir telefono numeris.
 • Mokėjimo informacija: informacija, kuri mums arba mūsų trečiųjų šalių teikėjams leidžia apdoroti mokėjimus, kai to reikia, kad jums suteiktume prieigą prie mūsų Turinio, susijusi pirkimo ar prenumeratos būsena ir mokėjimų istorija.
 • Jūsų įrašai arba pastabosinformacija, kurią pateikiate dalyvaudami kuriame nors iš mūsų konkursų, prizų dalybų, apklausų ar vartotojų tyrimų.
 • Jūsų užklausos: informacija, kurią pateikiate, kai su mumis susisiekiate dėl klientų aptarnavimo.
 • Naudotojo sugeneruotas turinys: kai jums suteikiame galimybę įkelti ar bendrinti naudotojo sugeneruotą turinį, renkame informaciją, kurią pateikiate naudodamiesi mūsų Turiniu, pvz., nuotraukas, vaizdo įrašus ar kitą jūsų įkeltą turinį.
 • Naudojimo informacija: mes ir mūsų trečiųjų šalių partneriai bei paslaugų teikėjai (kaip antai „Google Analytics“ ir (arba) „Adobe Analytics“) galime naudoti įvairias technologijas, kurios renka ir teikia informaciją apie tai, kaip Turinys pasiekiamas ir naudojamas. Naudojimo informaciją gali sudaryti jūsų interneto naršyklės tipas ir versija, operacinė sistema, paslaugų teikėjas, tinklalapiai, vaizdo įrašai ir programos, kuriuos peržiūrėjote, kada ir kaip ilgai juos žiūrėjote, žaidimų arba vaizdo įrašų istorija, įgūdžių lygis, jūsų demografinė informacija (pvz., amžius, lytis, kalba, vieta ir pomėgių sritys, jei yra), laiko juosta, kalba ir ką peržiūrėjote prieš pasiekdami mūsų Turinį. Daugiau informacijos apie kai kurios tokios informacijos rinkimą taip pat ieškokite skirsnyje Slapukai ir panašios sekimo technologijos.
 • Įrenginių identifikatoriai: taip pat galime automatiškai rinkti jūsų IP adresą ar kitą unikalų kompiuterio, mobiliojo įrenginio, technologijos ar kito įrenginio, kurį naudojate Turiniui pasiekti, identifikatorių. Unikalus identifikatorius yra numeris, kuris automatiškai priskiriamas jūsų įrenginiui jums lankantis svetainėje ar jos serveriuose. Mūsų kompiuteriai pagal šį numerį atpažįsta jūsų įrenginį. Kai kurie paslaugų teikėjai mums taip pat gali pateikti fizinę įrenginio, naudojamo prieigai prie Turinio, vietą. Daugiau informacijos apie kai kurios tokios informacijos rinkimą taip pat ieškokite skirsnyje Slapukai ir panašios sekimo technologijos

Mūsų svetainėse ir programose gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios mums nepriklauso arba kurių mes nekontroliuojame. Kai išeinate iš mūsų svetainės ar platformos, jūsų informaciją gali rinkti trečioji šalis; tokiu atveju informacijai bus taikomas tokios trečiosios šalies privatumo ir slapukų pranešimas.

INFORMACIJA, KURIĄ RENKA TREČIOSIOS ŠALYS

Turinys gali apimti su trečiųjų šalių valdomu Turiniu, įskiepiais, svetainėmis, vietomis, platformomis, programomis ar kitomis paslaugomis susijusius hiperteksto saitus (toliau – Trečiosios (-ųjų) šalies (-ų) paslauga (-os). Teikiant tokias Trečiųjų šalių paslaugas gali būti naudojami jų slapukai, žiniatinklio indikatoriai ir kitos sekimo technologijos, kad jos galėtų savarankiškai rinkti informaciją apie jus ir iš jūsų prašyti Asmens duomenų. Tokiais atvejais taikoma jų privatumo politika, o ne ši politika.

Tam tikros Turinio funkcijos leidžia sąveiką, kurią inicijuojate tarp Turinio ir tam tikrų Trečiųjų šalių paslaugų, pvz., trečiųjų šalių socialinių tinklų (toliau – Socialinės funkcijos). Socialinių funkcijų pavyzdžiai: funkcija, kuri jums suteikia galimybę persiųsti turinį (pvz., kontaktus ir nuotraukas) iš Turinio į Trečiosios šalies paslaugą ir atvirkščiai; SPE turinio žymėjimas patiktuku ar bendrinimas; prisijungimas prie Turinio naudojantis paskyra, kurią susikūrėte Trečiosios šalies paslaugai (pvz., prisijungimas prie Paslaugos naudojantis „Facebook Connect“), ir kitoks Turinio prijungimas prie Trečiosios šalies paslaugos (pvz., norint iš Turinio išgauti ar į jį įkelti informaciją). Jei naudojatės Socialinėmis funkcijomis ir galimai kitomis Trečiųjų šalių paslaugomis, informacija, kurią paskelbiate ar prie kurios suteikiate prieigą, gali būti viešai rodoma Turinyje arba Trečiosios šalies paslaugoje, kuria naudojatės. Jei Trečiosios šalies paslaugoje, kurioje pateikiama nuoroda į Turinį (pvz., tviterio žinutėje ar būsenos atnaujinime naudojant su SPE ar „Sony“ grupės įmonėmis susijusį saitžodį) skelbiate informaciją, jūsų įrašą SPE ir „Sony“ grupės įmonės taip pat gali naudoti Turinyje, su Turiniu susijusiais tikslais arba kokiu nors kitu būdu. Be to, tiek SPE, tiek trečioji šalis gali turėti prieigą prie tam tikros informacijos apie jus ir apie tai, kaip naudojatės Turiniu ir bet kokia Trečiosios šalies paslauga.  Trečiųjų šalių paslaugos tam tikromis aplinkybėmis gali SPE teikti tam tikrus Asmens duomenis, kaip antai identifikavimo duomenis, demografinę informaciją, kontaktinę informaciją, jūsų pastabas ir naudotojo sugeneruotą turinį, naudojimo informaciją, išvadas apie jus ir įrenginių identifikatorius.  Tais atvejais, kai jūsų Asmens duomenis valdome kartu su trečiosiomis šalimis, ir tiek, kiek tai svarbu pagal galiojančius įstatymus, informaciją apie šiuos santykius jums pateiksime duomenų rinkimo vietoje arba naudodamiesi Sutikimo su slapukais įrankiu.

JŪSŲ INFORMACIJOS TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Pirmiau nurodytų kategorijų Asmens duomenis naudojame toliau nurodytais tikslais ir, kai privalome turėti teisinį pagrindą, remiamės toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

Sutarčiai įvykdyti arba norėdami imtis su sutartimi susijusių veiksmų

 • jūsų registracijai svetainėje ar programoje arba registracijai dalyvauti konkurse ar loterijoje tvarkyti;
 • jums informacijai apie mūsų sąlygų ar politikos pakeitimus ir kitus sandorių pranešimus atsiųsti;
 • mokėjimui apdoroti, apmokėtam užsakymui įvykdyti ar prenumeratos paslaugai suteikti;
 • jūsų internetinei paskyrai ar prenumeratoms sukurti ar administruoti.

Kai tai būtina siekiant tikslų, kurie atitinka mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus. Šie interesai yra tokie:

 • suteikti jums prieigą prie Turinio ir funkcijų svetainėse ir programose;
 • jums siųsti informaciją, kurios prašėte;
 • užtikrinti mūsų svetainių ir programų saugumą stengiantis užkirsti kelią neteisėtai ar kenkėjiškai veiklai;
 • užtikrinti kartu su šia Politika paskelbtų Naudojimo sąlygų bei kitos politikos laikymąsi;
 • padėti kitoms organizacijoms (kaip antai autorių teisių subjektams) įgyvendinti savo teises;
 • nustatyti apytikslę jūsų vietą ir pritaikyti mūsų Turinį (pvz., kalbą, valiutą, teritorijos apribojimus);
 • jums pritaikyti Turinį (įskaitant Turinio suasmeninimą teikiant srautinio perdavimo paslaugas);
 • analizuoti, kaip Turinys yra naudojamas (įskaitant dažnumą ir peržiūrų trukmę);
 • tobulinti savo paslaugas, įskaitant jūsų atsiliepimų ir pastabų, kuriuos pateikėte per apklausas arba vartotojų tyrimus, analizę;
 • jums pritaikyti skelbimus ir pasiūlymus, jei tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus;
 • jums teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Tais atvejais, kai mums duodate sutikimą

 • kai prašote jums siųsti rinkodaros informaciją naudojantis priemone, kuriai reikalingas jūsų sutikimas (pvz., rinkodara el. paštu);
 • jums pritaikyti skelbimus ir pasiūlymus, kai pagal galiojančius įstatymus reikalaujama gauti sutikimą;
 • kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, duodate sutikimą įrašyti slapukus ir naudoti panašias technologijas.  Daugiau informacijos taip pat ieškokite skirsnyje Slapukai ir panašios sekimo technologijos;
 • kitais atvejais, kai prašome jūsų sutikimo tam tikslui, kurį tuo metu paaiškiname;
 • kai teikdami internetines paslaugas vaikams atitinkamam duomenų tvarkymui privalome gauti sutikimą, tiek, kiek to reikalauja įstatymai (pavyzdžiui, jei vaikas nėra sulaukęs atitinkamo amžiaus), prašome, kad tėvai arba globėjai tam duotų sutikimą.

Kai tai būtina tam, kad galėtume laikytis teisinių prievolių

 • reaguodami į tyrimus vykdančių vyriausybės, reguliavimo, teisėsaugos ar teisminių institucijų prašymus;
 • siekdami laikytis mokesčių ar apskaitos taisyklių arba kitų teisinių įsipareigojimų pagal galiojančius įstatymus.

SLAPUKAI IR PANAŠIOS SEKIMO TECHNOLOGIJOS

SPE ir trečiosios šalys (įskaitant kitas „Sony“ grupės įmones) gali naudoti slapukus, žiniatinklio indikatorius (dar vadinamus sekimo taškais) ir kitas sekimo technologijas informacijai apie jūsų sąveiką su Turiniu ir (arba) el. laiškais (kuriuos SPE siunčia jums), įskaitant informaciją apie jūsų naršymo ir pirkimo elgseną, rinkti.

Sekimo technologijas naudojame trims toliau nurodytiems tikslams.

 • Norėdami jums suteikti paslaugą (-as) ir nuostatą (-as), kurių prašėte: pavyzdžiui, jums suteikti galimybę sklandžiai naršyti puslapius, likti prisijungus apsilankymo metu, tikrinti, ar Turinyje nėra riktų ir trikčių, laikytis galiojančių įstatymų ir užtikrinti Turinio saugumą. Paprastai renkame paskyros informaciją, pvz., naudotojo vardą ir slaptažodį, įrenginių identifikatorius, su riktais, triktims ir Turinio saugumo problemomis susijusią naudojimo informaciją ir jūsų šiais tikslais nustatytas parinktis.
 • Norėdami rodyti jūsų interesus labiau atitinkančius skelbimus ir Turinio rekomendacijas: pavyzdžiui sekimo technologijas naudojame tam, kad prisimintume jus sudominusį Turinį, pateiktume Turinio rekomendacijų ir Turinį pritaikytume jums, o tada remdamiesi šia informacija rodytume jums aktualesnius skelbimus, taip pat kai esate kitoje svetainėje. Taikydami sekimo technologijas taip pat galime apriboti, kiek kartų skelbimas bus jums rodomas, ir išmatuoti reklamos kampanijų efektyvumą. Be to, mums ir kitiems šios technologijos padeda sekti, ar skelbimai buvo tinkamai rodomi. Paprastai šiuo tikslu renkame kontaktinę informaciją, įrenginių identifikatorius (pvz., IP adresus) ir naudojimo informaciją (pvz., jūsų sąveiką su skelbimais ir naršymo bei peržiūrų istoriją).

  Sekimo technologijas šiais reklamos tikslais leidžiame naudoti kitoms organizacijoms. Be to, dirbame su trečiųjų šalių platformomis ir svetainėmis (pvz., socialinių tinklų platformomis), kad jums naudojantis tokiomis trečiųjų šalių paslaugomis ir platformomis jums ar kitiems galėtume rodyti tikslinius skelbimus. Be to, jūsų el. pašto adresą, telefono numerį ar kitą informaciją galime paversti unikalia verte ir ją šioms trečiųjų šalių platformoms perduoti sutabdinimo tikslais. Informacijos apie šias trečiųjų šalių platformas ir svetaines ieškokite Sutikimo su slapukais įrankyje.

  Tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus, prieš nustatydami šiuos slapukus paprašysime jūsų sutikimo. Norėdami sužinoti daugiau apie tam tikrus slapukus, kuriuos trečiosios šalys naudoja reklamai pagal pomėgius (įskaitant sekimą keliuose įrenginiuose), kaip aprašyta pirmiau, ir pasinaudoti su tokiais slapukais susijusiomis pasirinkimo teisėmis, apsilankykite atitinkamos institucijos („Digital Advertising Alliance“ (Skaitmeninės reklamos aljansas), „Network Advertising Initiative“ (Reklamos tinkle iniciatyva), „Digital Advertising Alliance-Canada“ (Skaitmeninės reklamos aljanso Kanados skyrius), „European Interactive Digital Advertising Alliance“ (Europos interaktyviosios skaitmeninės reklamos aljansas) svetainėje arba atverkite savo įrenginio nuostatų meniu.

 • Norėdami analizuoti ir pagerinti naršymo patirtį: išanalizuoti, kuris Turinys yra populiariausias ir daugiausiai kartų peržiūrimas, o kuris peržiūrimas rečiausiai, ir gauti bendros informacijos apie Turinio naudotojus (pvz., apie jų amžių, lytį ir interesų sritis). Taip pat įsimename jūsų parinktis (pvz., kalbą ar regioną), kad patobulintume ir suasmenintume jūsų patirtį. Taip pat galime prisiminti vietą, kurioje Turinį  baigėte žiūrėti, kad galėtumėte grįžti į tą pačią vietą, kai Turinį peržiūrėsite kitą kartą. Paprastai šiuo tikslu renkame įrenginių identifikatorius (pvz., IP adresus) ir naudojimo informaciją (pvz., naršymo istoriją, įrenginio ir naršyklės tipą bei operacinę sistemą).  Naudojame „Adobe“, „Google“ ir kitų teikiamas analitikos paslaugas, kad mums būtų lengviau analizuoti ir pagerinti jūsų naršymo patirtį, kaip aprašyta šioje pastraipoje. Jų slapukų politiką rasite spustelėję šias nuorodas: čia („Adobe“) ir čia („Google“). Tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus, prieš nustatydami šiuos slapukus paprašysime jūsų sutikimo. Jei persigalvosite arba nenorėsite, kad informaciją apie jūsų apsilankymus naudotume tokiu būdu, spustelėkite čia („Adobe“) ir čia („Google“), kad jų paslaugų atsisakytumėte. Kitų analitikos paslaugų teikėjų atveju vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. 

Kaip valdyti sekimo technologijas

Informaciją, kurią gauname iš slapukų, saugome ilgiausią laikotarpį, koks leidžiamas pagal įstatymus.

Tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus, prieš nustatydami bet kokius nebūtinuosius slapukus (t. y. pirmiau nurodytų 2 ir 3 kategorijų slapukus) ir prieš siunčiamuose el. laiškuose naudodami pikselių žymas paprašysime jūsų sutikimo ir pateiksime nuorodą į šią politiką (sutikimo prašysime jums nustatant tiesioginės rinkodaros parinktis). Šį sutikimą galite bet kada atšaukti toliau aprašytais arba kitais Turinyje nurodytais būdais. 

Jei mūsų Turinį naudojate naršyklėje ir yra įdiegti slapukai, galite bet kada pakeisti slapukų nuostatas ir atšaukti savo sutikimą naudodami Sutikimo su slapukais įrankį. Mūsų Turiniu galite naudotis ir neįjungę

slapukų, tačiau juos išjungus gali pablogėti naudojimosi mūsų svetainėmis ir programomis patirtis.

Be to, daugumos naršyklių meniu juostoje pateikiamame pagalbos meniu nurodoma, kaip neleisti naršyklei priimti naujų slapukų, kaip ištrinti senus slapukus, kaip naršyklei nurodyti pranešti, kai gaunate naują slapuką, ir kaip slapukus apskritai išjungti.

Vietą identifikuojančios technologijos

Laikydamiesi galiojančių įstatymų galime naudoti GPS (globalinių padėties nustatymo sistemų) programinę įrangą, geografinį filtravimą ir kitas technologijas, leidžiančias nustatyti (kartais tiksliai) jūsų buvimo vietą jos patvirtinimo, turinio pristatymo ar apribojimo (pvz., teritorinio apribojimo), jūsų buvimo vieta pagrįstos reklamos ir kitais tikslais. Tikslų geografinės vietos sekimą galite išjungti naudodamiesi įrenginio vietos nuostatų meniu ir (arba) mūsų Turinyje (jei yra). 

„PlayStation“, „Apple iOS“, „Android“ įrenginiai ir kiti prijungti įrenginiai

Kai naudodamiesi šiais įrenginiais pasiekiate tam tikras programas, slapukai ir kitos sekimo technologijos jūsų įrenginyje bus automatiškai įrašyti šiais tikslais: kad liktumėte prisijungę, tėvų kontrolės PIN kodams valdyti, finansinėms ataskaitoms teikti bei kitais pagal galiojančius įstatymus leidžiamais tikslais. Šie slapukai yra būtini programos veikimui. Priklausomai nuo naudojamo įrenginio, gali būti, kad šių slapukų galėsite atsisakyti arba juos pašalinti naudodamiesi įrenginio nuostatų meniu arba programą ar paskyrą ištrindami.

 

KAIP IR SU KUO JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS DALIJAMĖS

Jūsų Asmens duomenimis galime dalytis toliau nurodytomis aplinkybėmis.

 • Jums sutikus (įskaitant rinkodarą ir reklamines akcijas). Galime prašyti sutikimo jūsų Asmens duomenimis dalytis su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais ir, jei sutikimą duosite, su šiomis trečiosiomis šalimis jais dalysimės pagal galiojančius įstatymus.  Pavyzdžiui, jūsų Asmens duomenimis galime dalytis su rinkodaros ir reklaminių akcijų, socialinių tinklų platformų bei verslo partneriais.  Informaciją apie trečiąsias šalis, su kuriomis dalijamės jūsų Asmens duomenimis, jums pateikiame tuo metu, kai gauname jūsų sutikimą.  Kartais (naudodamiesi interaktyviąja funkcija, valdikliu ar programa) galite paprašyti, kad jūsų Asmens duomenimis dalytumės su trečiąja šalimi. Šiomis aplinkybėmis tokį prašymą patenkinsime pagal galiojančius įstatymus.  Be to, jei nuspręsite užsiregistruoti reklaminei akcijai (pavyzdžiui, konkursui, prizui ar konkursui), jūsų Asmens duomenys galės būti atskleisti trečiosioms šalims tokios reklaminės akcijos administravimo tikslais ir pagal jos sąlygas. Tai taip pat gali reikšti, kad jūsų Asmens duomenys bus įtraukti į laimėtojų sąrašą arba užims aukštą vietą. Jei į svetainę ar programą įkelsite naudotojo sugeneruotą turinį, jis bus atskleistas viešai.
 • Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas mūsų vardu. Duomenimis dalijamės su savo verslo partneriais ir trečiosiomis šalimis, kurie mūsų vardu mūsų svetainei ir programoms suteikia prieglobą, jas valdo, siunčia el. laiškus, teikia rinkodaros ir reklamos paslaugas, vykdo duomenų analizę ir atlieka kitus veiksmus. Kai perkate vienoje iš mūsų svetainių ar programų, jūsų Asmens duomenimis dalijamės su trečiosiomis šalimis, kad galėtume apdoroti jūsų mokėjimą kortele ir pristatyti jūsų užsakymą.
 • Dalijimasis su filialais. Jūsų asmens duomenis bendriname su kitais SPE subjektais, kurie dalyvauja apdorojant duomenis aukščiau nurodytais tikslais. Taip pat galime bendrinti jūsų Asmens duomenis su kitomis „Sony“ grupės įmonėmis analitikos, paskyros autentifikavimo, paskyros valdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais pagal taikomus įstatymus. Subjektas, atsakingas už Asmens duomenų, bendrinamų pagal šią skiltį, tvarkymą, nurodytas čia
 • Verslo reorganizavimas. SPE ar bet koks jos turtas (įskaitant Turinį) gali būti parduotas arba gali būti sudaryta kitų sandorių, pagal kuriuos jūsų Asmens duomenys gali būti laikomi įmonės turtu. Tokiu atveju tiek, kiek tai leidžia įstatymai, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti pirkėjui ar galimam pirkėjui tiek vykdant sandorį, tiek atliekant išsamų patikrinimą.
 • Privalomas atskleidimas ir teisinė apsauga. Informacija galime dalytis su vyriausybės ir teisėsaugos institucijomis bei su kitomis teisminiuose procesuose dalyvaujančiomis ar ketinančiomis dalyvauti šalimis norėdami įvykdyti teisinę prievolę, kai sąžiningai manome, kad to reikalauja įstatymai, patvirtinti kartu su šia Politika paskelbtas Naudojimo sąlygas ir užtikrinti jų laikymąsi arba kai tai yra būtina tam, kad mes ar trečiosios šalys galėtume apsaugoti savo teises ir nuosavybę arba užtikrinti saugą ir saugumą.

TARPTAUTINIS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes arba mūsų paslaugų teikėjai prieglobą mūsų Turiniui suteikiame ir jį valdome JAV ir kitose šalyse, todėl jūsų Asmens duomenys bus perduoti ir tvarkomi JAV ir kitose šalyse, kurios gali nesuteikti tokio duomenų apsaugos lygio, koks suteikiamas jūsų šalyje. Šalių, į kurias jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti, sąrašą rasite čia. Kai duomenys perduodami į kitas šalis, užtikriname tinkamą jų apsaugą, kokios reikalaujama įstatymuose dėl tarptautinio duomenų perdavimo. Kai kalbama apie duomenų perdavimą iš šalies ar regiono, pavyzdžiui, iš Jungtinės Karalystės arba Europos ekonominės erdvės (EEE), į šalį, kuriai netaikomas sprendimas dėl tinkamumo arba tinkamumo ar lygiavertis reglamentas, taikome tinkamus sprendimus dėl tarptautinio duomenų perdavimo, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, kaip antai EEE atžvilgiu – Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, o JK atžvilgiu – JK vyriausybės patvirtintas standartines sutarčių sąlygas. Pagal tokius įstatymus galite su mumis susisiekti čia nurodytu būdu ir paprašyti, kad pateiktume mūsų taikomų tinkamų mechanizmų kopiją.  Kai pagal galiojantį įstatymą tarptautiniam Asmens duomenų perdavimui būtina gauti jūsų sutikimą, naudodamiesi Turiniu ir mums pateikdami savo Asmens duomenis sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų perduoti į kitas šalis.

JŪSŲ TEISĖS

Kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, galite turėti teisę gauti patvirtinimą, kad saugome tam tikrus su jumis susijusius Asmens duomenis, patikrinti jų turinį, kilmę ir tikslumą, taip pat prie tam tikrų Asmens duomenų gauti prieigą, juos peržiūrėti, perkelti, ištrinti, blokuoti arba nesutikti, kad jie būtų tvarkomi ar atšaukti sutikimą tvarkyti (tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui). Konkrečiai, galite paprašyti, kad jūsų Asmens duomenų nenaudotume, kai vykdome profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais ar remdamiesi jūsų sutikimu juos tvarkome bet kokiu kitu tikslu.

Norėdami pateikti prašymą pasinaudoti savo teisėmis ir su mumis susisiekti dėl bendrųjų privatumo klausimų, apsilankykite šiame puslapyje.  Galime paprašyti tam tikros informacijos, kad patikrintume asmens, norinčio gauti prieigą prie savo Asmens duomenų, tapatybę.

Dėsime pagrįstas pastangas, kad tokius prašomus pakeitimus tuo metu veikiančiose ir aktualiose naudotojų duomenų bazėse atliktume kuo greičiau, tačiau jūsų informaciją ar viešus įrašus mūsų duomenų bazėse ne visada įmanoma pakeisti, pašalinti ar ištrinti, todėl likusieji ir (arba) talpykloje saugomi duomenys gali išlikti suarchyvuoti ir vėliau, jei pagal galiojančius įstatymus tokiam duomenų saugojimui taikoma išimtis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.  Be to, pasiliekame teisę jūsų Asmens duomenis saugoti: a) kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus; b) kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ir c) tiek laiko, kiek tai pagrįstai būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys yra saugomi, išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai.

Galite atsisakyti el. paštu siunčiamų naujienlaiškių vykdydami tokiuose el. laiškuose pateikiamas atsisakymo instrukcijas. Jei užsisakysite SMS ar MMS žinutes ir vėliau nebenorėsite jų gauti, jų galite atsisakyti išsiųsdami atsakymą su žodžiu STOP. Jei atsisakysite rinkodaros pranešimų, tai neturės įtakos atsiskaitomosios sąskaitos pranešimams.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad Asmens duomenis apsaugotume nuo praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar netyčinio sunaikinimo.  Jūsų informacijai apsaugoti taikome galiojančiuose įstatymuose numatytus privalomus standartus, tačiau atminkite, kad keičiantis technologijoms negalime garantuoti, kad visos mūsų saugumo priemonės bus nepriekaištingos arba neįveikiamos..  Jei turite pagrindo manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus, nedelsdami susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau pateiktame puslapyje Kontaktinė informacija.

INFORMACIJA, REIKALINGA PAGAL SUTARTĮ

Tam, kad galėtumėte naudotis mūsų Turiniu ar su mumis bendrauti neprisijungę, neprivalote pateikti visų šioje Privatumo ir slapukų politikoje nurodytų Asmens duomenų, tačiau jei tam tikrų Asmens duomenų nepateiksite, tam tikros funkcijos nebus prieinamos. Jei tam tikrų Asmens duomenų nepateiksite, gali būti, kad negalėsime atsakyti į jūsų užklausą, įvykdyti su jumis sudaryto sandorio ar teikti rinkodaros informacijos, kuri, mūsų manymu, jums būtų naudinga.

AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR PROFILIAVIMAS

Automatizuoto sprendimų priėmimo be žmogaus įsikišimo (įskaitant profiliavimą) nenaudojame tokiu būdu, kuris jums sukeltų teisinių padarinių arba jus kitaip labai paveiktų.

SAUGOJIMAS

Asmens duomenis, kuriuos renkame ir tvarkome pirmiau aprašytais tikslais, saugome ne ilgiau nei būtina šioje Privatumo ir slapukų politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Todėl Asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau nei laikotarpį, kurį jums teikiame savo paslaugas – tiek, kiek reikia mokestinėms, įmonių, atitikties, bylinėjimosi ir kitoms teisėms bei prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis, susijusius su rinkodaros veikla, saugome tokį laikotarpį, koks yra leidžiamas pagal galiojančius įstatymus (nebent sutikimą atšaukiate anksčiau). Gavę prašymą, tokius duomenis saugiai ištrinsime pagal galiojančių įstatymų nuostatas.

ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

Šią Privatumo ir slapukų politiką galime kartkartėmis pakeisti, atsižvelgdami į mūsų paslaugų ir privatumo praktikos pokyčius arba kai to reikalauja įstatymai. Mūsų Privatumo ir slapukų politikos įsigaliojimo data nurodyta pirmiau. Raginame reguliariai apsilankyti mūsų Turinyje, kad būtumėte informuoti apie mūsų privatumo praktiką. Atnaujintą Privatumo ir slapukų politikos versiją skelbsime savo Turinyje ir paprašysime jūsų sutikimo, jei to teisiškai reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei dėl šios Privatumo ir slapukų politikos ar mūsų privatumo praktikos turite klausimų ar pastabų, susisiekite su mumis spustelėdami vieną iš parinkčių čia arba parašykite mums atitinkamu nurodyto subjekto adresu čia.

Gali būti, kad taip pat turite teisę dėl duomenų apsaugos pateikti skundą šalies, kurioje gyvenate, dirbate arba kurioje, jūsų manymu, buvo įvykdytas duomenų apsaugos pažeidimas, priežiūros institucijai.

***