Ugrás a tartalomra

ADATVÉDELMI ÉS SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályba lépés napja: Ez az Adatvédelmi és sütikezelési szabályzat 27 July, 2022-től hatályos.

A jelen Adatvédelmi és sütikezelési szabályzat a hatályos törvényekre is figyelemmel a Sony Pictures Entertainment Inc. az erre az Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatra (a továbbiakban: „Szabályzat”) mutató hivatkozást tartalmazó valamennyi weboldalára, alkalmazására és online funkciójára (a továbbiakban: „Tartalom”) alkalmazandó.

A jelen Szabályzatban az „SPE”, „cégünk”, „vállalatunk” és hasonló kifejezések együttesen a Sony Pictures Entertainment Inc. vállalatot, illetve annak leányvállalatait jelentik, amelyek az Önre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információk (a továbbiakban: „Személyes adatok”) kezeléséért felelnek, és amelyek az Ön Személyes adatai tekintetében a jogszabályok értelmében „Adatkezelőknek” minősülnek. Az Ön Személyes adatainak kezeléséért felelős SPE-szervezet általában az a vállalat, amely az Ön által megrendelt Tartalmat vagy tevékenységet biztosítja. Az illetékes helyi SPE-szervezetet ide kattintva találja meg. Ha nem biztos benne, hogy melyik az illetékes SPE-szervezet, vagy ha ezzel a Szabályzattal kapcsolatban további kérdései vannak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az itt található elérhetőségeken. A Sony Pictures Entertainment Inc. központi irodái a 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 USA címen találhatók.  

A jelen Szabályzat betartása során minden esetben figyelemmel vagyunk az üzleti tevékenységünk helyén hatályos jogszabályokra is. Egyes esetekben bizonyos joghatóságokra vagy az azokban forgalmazott termékekre érvényes további adatvédelmi és/vagy a sütikre vonatkozó nyilatkozatot teszünk közzé.

 

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

Az egyes alapvető tudnivalókkal kapcsolatos további információkat a Szabályzat további részeiben találhatja meg.

 Az Ön által megadott adatok

Cégünk gyűjti az Ön által megadott bizonyos típusú Személyes adatokat.

 Külső felektől származó információk

Külső felektől, például külső alkalmazásoktól és adatszolgáltatóktól is kapunk Önre vonatkozó bizonyos Személyes adatokat.

 Az Ön adatai kezelésének célja és jogalapja

A Személyes adatok segítségével tesszük lehetővé, hogy Ön használni tudja a Tartalomban található funkciókat, továbbá ezek révén dolgozzuk fel az Ön regisztrációját vagy előfizetését, elemezzük, hogy hogyan használja az általunk biztosított Tartalmakat, illetve biztosítjuk Önnek a filmjeinkkel, televíziós műsorainkkal és egyéb ajánlatainkkal kapcsolatban igényelt Tartalmakat. Az Ön Személyes adatainak kezelését a jogszabályok által előírt különféle célokból végezzük; az adatkezelés jogalapja lehet, hogy arra szerződés teljesítéséhez van szükség, illetve ez lehet cégünk vagy valamely harmadik fél jogos érdeke, az Ön hozzájárulása, vagy hogy az adatok kezelése jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

 Sütik és hasonló technológiák

Sütiket és az adatok nyomon követését segítő más technológiákat használunk a Tartalom és a hirdetések személyre szabása és az általunk szolgáltatott Tartalom hatékonyabb működtetése érdekében. Amennyiben a hatályos jogszabályok ezt előírják, a sütik használatához az Ön beleegyezése is szükséges.

 Az Ön adatainak megosztása

Személyes adatait nyilvánosan megosztjuk, amikor Ön a webhelyeinken vagy alkalmazásainkon keresztül valamely felhasználó által létrehozott tartalmat tesz közzé. Előfordulhat, hogy a hatályos jogszabályokkal összhangban Személyes adatokat továbbítunk üzleti partnereink vagy a Sony csoport tagvállalatai részére. Adatokat osztunk meg továbbá külső felekkel, amelyeket az adatok kezelésével bízunk meg, vagy ha az adatok megosztására törvény kötelez, illetve bizonyos egyéb esetekben.

 Határon átnyúló adattovábbítás

Személyes adatait továbbítjuk az Egyesült Államokba vagy más olyan joghatóságokba, ahol cégünk vagy szolgáltatóink működnek. Adott esetben megfelelő garanciákkal rendelkezünk az adatok továbbítását illetően (az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívüli adattovábbítást is beleértve).

 Az Ön jogai

A hatályos jogszabályokra figyelemmel Önt különféle jogok illetik meg: joga van többek között a Személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz vagy bizonyos típusú adatkezelés (a direkt marketing céljából történő adatkezelést is beleértve) jóváhagyásának visszavonásához, illetve az Ön Személyes adataival kapcsolatos egyéb intézkedésekhez.

 Adatbiztonság

Technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be a Személyes adatok elveszése, visszaélésszerű felhasználása, módosítása vagy véletlen megsemmisülése elleni védelem érdekében.

 Szerződésben előírt információk

Annak ellenére, hogy Önnek semmiféle jogi kötelezettsége sincsen arra, hogy bármely Személyes adatát megadja, abban az esetben, ha nem ad meg bizonyos Személyes adatokat, cégünk nem tudja teljesíteni az Önnel kötött szerződés valamennyi feltételét a jelen Szabályzathoz kapcsolódóan közzétett Felhasználási feltételeknek megfelelően.

 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem folytatunk olyan jellegű teljesen automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást, amelynek Önre nézve jogi következménye vagy más hasonló jelentős hatása lehetne. 

 Az adatok megőrzése

Személyes adatait kizárólag annyi ideig őrizzük meg, amennyi az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges.

 A Szabályzat módosítása

Előfordulhat, hogy ezt az Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatot például jogszabályi változások, a személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos módszereink, a Tartalom jellemzői vagy a technológiai fejlődés következtében felülvizsgáljuk.

 Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése, aggálya vagy észrevétele merülne fel, kérjük, az itt leírtak szerint vegye fel velünk a kapcsolatot. 

AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT ADATOK

Cégünk a Tartalom használata során Ön által megadott Személyes adatok közül az alábbi kategóriákba tartozó adatokat gyűjtheti:

 • Személyazonosító adatok: Olyan információk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy Önt más személyektől megkülönböztessük. Ezek közé a demográfiai jellegű információk közé tartozhat a vezeték- és keresztnév, születési dátum, nem, postacím, felhasználónév, jelszó, valamint a belépéskor feltett biztonsági kérdésekre adott válaszok.
 • Kapcsolattartást szolgáló adatok: Olyan információk, amelyek lehetővé teszik az Önnel folytatott kapcsolattartást. Ilyen adatok lehetnek: az Ön e-mail címe és telefonszáma.
 • Fizetési adatok: azok az információk, amelyek segítségével cégünk vagy külső szolgáltatóink a fizetéseket feldolgozzák, amennyiben ez a Tartalomhoz való hozzáféréshez szükséges, a kapcsolódó vásárlási vagy előfizetési státusz és a fizetési előzmények.
 • Az Ön nevezései vagy hozzászólásai: Az Ön által valamely versenyünkön, nyereményjátékunkban, felmérésünkben vagy fogyasztói kutatásunkban való részvétellel kapcsolatban megadott információk.
 • Az Ön kérdései: Az Ön által ügyfélszolgálati támogatás kérése során megadott információk.
 • Felhasználók által létrehozott Tartalom: Amikor lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy felhasználó által létrehozott tartalmat töltsön fel vagy osszon meg, összegyűjtjük az Ön által a Tartalmunkon keresztül rendelkezésünkre bocsátott információkat, pl. fényképeket, videókat vagy az Ön által feltöltött más tartalmakat.
 • Felhasználásra vonatkozó információk: Előfordulhat, hogy cégünk és külső partnereink és szolgáltatóink – például a Google Analytics, illetve az Adobe Analytics – olyan technológiákat használnak, amelyek a Tartalom elérésével és használatával kapcsolatos információkat gyűjtenek és szolgáltatnak. A használattal kapcsolatos információk tartalmazhatják az Ön böngészőjének típusát és verzióját, az Ön operációs rendszerére, szolgáltatójára, az Ön által megtekintett weboldalakra, videókra és alkalmazásokra, a megtekintés idejére és időtartamára, a játék-, illetve videó-előzményekre, az egyes játékokban elért szintre vonatkozó információkat, az Önnel kapcsolatos demográfiai adatokat (például adott esetben az Ön életkora, neme, nyelve, tartózkodási helye és érdeklődési körei), az Ön időzónáját, az Ön által használt nyelvet, valamint azt, hogy milyen weboldalakat tekintett meg a cégünk Tartalmához való hozzáférést megelőzően. A fentiekben felsorolt egyes információk gyűjtésével kapcsolatban további információkat talál a Sütik és nyomon követésre használt hasonló technológiák c. szakaszban.
 • Eszközazonosítók: Előfordulhat, hogy automatikusan összegyűjtjük az Ön IP-címét vagy az Ön által a Tartalom eléréséhez használt számítógép, mobil eszköz, technológia vagy más eszköz más egyedi azonosítóját. Az egyedi azonosító egy olyan szám, amelyet a rendszer automatikusan rendel hozzá az Ön eszközéhez, amikor Ön belép egy weboldalra vagy az azt szolgáltató szerverekre, és a számítógépeink ennek a számnak az alapján azonosítják az Ön eszközét. Előfordulhat, hogy egyes mobilszolgáltatók a Tartalom eléréséhez használt eszköz fizikai helyét is megadják cégünk részére. A fentiekben felsorolt információk gyűjtésével kapcsolatban további információkat talál a Sütik és nyomon követésre használt hasonló technológiák c. szakaszban.

Oldalaink és alkalmazásaink olyan webhelyekre mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek nincsenek Társaságunk tulajdonában vagy irányítása alatt. Amikor Ön az oldalunkat vagy platformunkat elhagyja, az Ön adatait a továbbiakban egy külső fél is gyűjtheti az adott fél saját adatvédelmi és sütikezelési nyilatkozatában foglalt feltételeknek megfelelően.

KÜLSŐ FELEKTŐL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK

Előfordul, hogy a Tartalom a Tartalommal, a beépülő modulokkal, a weboldalakkal, helyszínekkel, platformokkal, alkalmazásokkal vagy külső felek által üzemeltetett szolgáltatásokkal (a továbbiakban: „Külső szolgáltatások”) kapcsolatos hiperhivatkozásokat tartalmaz. Az ilyen Külső Szolgáltatások saját sütiket, webjelzőket és egyéb nyomkövető technológiákat használhatnak az Önre vonatkozó információk önálló gyűjtésére, és Személyes adatok megadását is kérhetik. Az ilyen esetekben a jelen Szabályzat helyett a külső szolgáltatók adatvédelmi szabályzata alkalmazandó.

A Tartalom bizonyos funkciói segítségével Ön kommunikálhat a Tartalom és egyes Külső Szolgáltatások, például külső közösségi hálózatok között (a továbbiakban: „Közösségi funkciók”). Példák a Közösségi Funkciókra: Ön a Tartalom és valamely Külső szolgáltatás között különféle Tartalmakat, például kapcsolatokat és fényképeket küldhet; az SPE által közzétett tartalmakat „kedvelhet” vagy „oszthat meg”; a Tartalomba a Külső szolgáltatásban használt fiókjával léphet be (pl. Facebook Connect szolgáltatás segítségével léphet be a Szolgáltatásba); illetve egyéb módon kapcsolhatja össze a Tartalmat valamely Külső szolgáltatással (pl. információkat hívhat be a Tartalomba vagy továbbíthat a Tartalomból). Amennyiben Ön Közösségi Funkciókat, illetve adott esetben más Külső szolgáltatásokat használ, az Ön által megosztott vagy megadott információk a Tartalomban vagy az Ön által használt Külső Szolgáltatásban nyilvánosan megjelenhetnek. Hasonló módon, amennyiben Ön a Tartalomra hivatkozó információt oszt meg valamely Külső Szolgáltatáson (pl. egy tweetben vagy állapotfrissítésben az SPE-re vagy a Sony csoporthoz tartozó vállalatokra utaló hashtaget használ), az Ön bejegyzését az SPE és a Sony csoporthoz tartozó vállalatok a Tartalomban vagy azzal kapcsolatban, illetve más módon felhasználhatják. A fentieken túl az SPE és a külső fél hozzáférhet az Önre vonatkozó bizonyos információkhoz, illetve arra vonatkozó információkhoz, hogy Ön hogyan használja a Tartalmat és bármely Külső Szolgáltatást.  Előfordul, hogy az SPE bizonyos körülmények között Személyes adatokat kap Külső szolgáltatásoktól. Ezek az adatok lehetnek például azonosító adatok, demográfiai adatok, kapcsolattartási adatok, az Ön hozzászólásai és felhasználó által létrehozott tartalmak, a használatra vonatkozó információk, az Önre vonatkozó következtetések, valamint eszközazonosítók.  Amennyiben erre a hatályos jog alapján szükség van, ha az Ön Személyes adatainak kezelését harmadik felekkel közösen végezzük, az adatgyűjtéskor vagy a Sütikezelési eszközünk segítségével tájékoztatjuk Önt erről a kapcsolatról.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

A Személyes adatok a fentiekben ismertetett kategóriáit az alábbi célokra, illetve jogalap szükségessége esetén az alábbi jogalapok alapján használjuk fel:

Szerződés teljesítésére vagy szerződéshez kapcsolódó lépések megtételére

 • Valamely webhelyen vagy alkalmazáson történő regisztrációhoz, illetve versenyre, nyereményjátékra vagy vetélkedőre való jelentkezés feldolgozására
 • A felhasználói feltételeink vagy szabályzataink módosításával kapcsolatos információk és egyéb tranzakciós üzenetek küldésére
 • Az Ön által küldött ellenérték feldolgozására és a megvásárolt termékek vagy előfizetési szolgáltatások teljesítésére
 • Az Ön online fiókja vagy előfizetései létrehozására, illetve kezelésére

Amikor ez a cégünk vagy külső felek jogos érdekeit szolgáló cél miatt szükséges. Ilyen érdekek lehetnek a következők:

 • Hozzáférést biztosítani az Ön részére a webhelyek és alkalmazások Tartalmához és funkcióihoz
 • Az Ön által kért információk elküldése
 • Oldalaink és alkalmazásaink biztonságának garantálása a jogosulatlan vagy rosszindulatú tevékenységek megakadályozása révén
 • Az ehhez a Szabályzathoz és más szabályzatokhoz kapcsolódóan közzétett Felhasználási feltételek betartatása
 • Segítség más szervezeteknek (például a szerzői jogok tulajdonosainak) a jogaik érvényesítéséhez
 • Az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyének meghatározása és a Tartalom megfelelő adaptálása (pl. nyelv, pénznem, területi korlátozások tekintetében)
 • A Tartalom – többek között a streaming szolgáltatásainkkal összefüggésben biztosított Tartalmak – az Ön igényeinek megfelelő kialakítása
 • A Tartalom használatának elemzése (a megtekintések gyakoriságát és hosszát is beleértve)
 • Szolgáltatásaink fejlesztése, a különféle felmérések vagy fogyasztói kutatások során Ön által adott visszajelzések és észrevételek elemzését is beleértve
 • A hirdetések és ajánlatok az Ön igényeinek megfelelő kialakítása, amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik
 • Ügyféltámogatás biztosítása

Ha Ön hozzájárulását adja az alábbiakhoz

 • Amennyiben Ön kéri, hogy marketing információkat küldjünk az Ön számára, olyan esetekben, amikor szükségünk van az Ön hozzájárulására (például e-mail marketing)
 • A hirdetések és ajánlatok az Ön igényeinek megfelelő kialakításához, amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében hozzájárulás szükséges
 • Amikor ezt a hatályos jogszabályok előírják, Ön hozzájárul a sütik elhelyezéséhez és hasonló technológiák alkalmazásához.  Ezzel kapcsolatban további információkat talál a Sütik és nyomon követésre használt hasonló technológiák c. szakaszban.
 • Ha más olyan célból kérjük az Ön hozzájárulását, amelyet az adott esetben ismertetünk
 • Gyermekeknek nyújtott online szolgáltatások esetében, ahol az adatkezeléshez hozzájárulás szükséges, a jogszabályok által előírt esetekben (például a gyermek az adott korhatárnál fiatalabb) kérjük a szülő vagy gondviselő hozzájárulását.

Amennyiben ez jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges

 • Állami, szabályozó, bírósági vagy bűnüldöző szervek kérésére vizsgálat vagy nyomozás esetén.
 • Az adózási vagy számviteli szabályoknak vagy a hatályos jogszabályok által előírt egyéb jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében.

SÜTIK ÉS NYOMON KÖVETÉSRE HASZNÁLT HASONLÓ TECHNOLÓGIÁK

Az SPE és külső felek, köztük a Sony csoporthoz tartozó más vállalatok sütiket, webjelzőket (más néven „nyomkövető pixeleket”) és más nyomkövető technológiákat használhatnak a Tartalommal vagy az SPE által az Ön számára küldött e-mail üzenetekkel kapcsolatos válaszaira vonatkozó információk gyűjtésére, az Ön böngészési és vásárlási szokásaival kapcsolatos információkat is beleértve.

A nyomkövető technológiákat háromféle célból alkalmazzuk:

 • Az Ön által igényelt szolgáltatás(ok) és beállítás(ok) biztosítása: például az oldalak közötti hatékony navigáció lehetővé tétele, az oldalak használata során az Ön bejelentkezésének fenntartása, a Tartalom hibáinak és zavarainak ellenőrzése, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint a Tartalom biztonságának fenntartása. Jellemzően a felhasználói fiókkal kapcsolatos információkat, többek között a felhasználónevet és jelszót, eszközazonosítókat és a felhasználásra vonatkozó, az esetleges szoftver- és programhibákat vagy a Tartalom biztonsági problémáit jelző információkat, valamint az Ön által e célból megadott beállításokat gyűjtjük.
 • Az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések és ajánlott tartalmak megjelenítése: nyomon követési technológiákat használunk például annak érdekében, hogy az Önt érdeklő Tartalmakat a rendszer megjegyezze, és ennek segítségével az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsünk meg akár olyankor is, amikor egy Ön éppen egy másik webhelyen tartózkodik. A nyomkövető technológiákkal lehet korlátozni továbbá, hogy hányszor juttassunk el Önhöz egy hirdetést, mérni a hirdetési kampányok hatékonyságát, illetve ezek segítenek nyomon követni, hogy a hirdetéseket megfelelően jelenítette-e meg a rendszer. Ebből a célból jellemzően az elérhetőségre vonatkozó információkat, eszközazonosítókat – például az IP-címet – és a használattal kapcsolatos információkat, például az Ön hirdetésekre adott reakcióit és böngészési előzményeit gyűjtjük.

  Más szervezetek számára is engedélyezzük, hogy hirdetési célokra nyomkövető technológiákat használjanak. Társaságunk külső platformokkal és weboldalakkal (például közösségi platformokkal) is együttműködik, hogy az Ön vagy mások számára célzott hirdetéseket jelenítsünk meg az érintett külső fél szolgáltatásain és platformjain; ilyen esetekben az Ön e-mail címét, telefonszámát vagy más adatait egyedi értékekké alakítjuk át, amelyeket átadunk az érintett külső platformoknak. Ezekről a külső platformokról és weboldalakról a Sütikezelési eszközben találhat további tájékoztatást. 

  A jogszabályok által előírtaknak megfelelően a sütik beállítása előtt kérjük az Ön hozzájárulását. Ha részletesebb tájékoztatást szeretne a külső felek által a fentieknek megfelelően személyre szabott hirdetésekhez használt sütikkel kapcsolatban – a különféle eszközökön történő nyomon követést is beleértve –, továbbá ha bizonyos egyéni beállításokat kíván érvényesíteni az ilyen sütiket illetően, kérjük, látogasson el a Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance oldalaira vagy módosítsa eszköze beállításait.

 • A böngészési élmény elemzése és javítása: az egyes Tartalmak népszerűségének és kedveltségének, illetve népszerűtlenségének meghatározása érdekében, valamint hogy általános információkat kapjunk a Tartalom felhasználóit illetően (például életkor, nem, érdeklődési körök). Elmentjük továbbá az Ön által választott beállításokat (például nyelv vagy régió) a felhasználói élmény javítása és személyre szabása érdekében. Elmenthetjük továbbá, hogy hol hagyta abba a Tartalom megtekintését, hogy a következő alkalommal ugyanott folytathassa a böngészést. Ennek érdekében többnyire eszközazonosítókat, például IP-címet és a használattal kapcsolatos információkat gyűjtünk – ezek közé tartoznak például a böngészési előzmények, az eszköz és a böngésző típusa és az operációs rendszer.  Az Adobe, a Google és más szolgáltatók által nyújtott analitikai szolgáltatásokat is felhasználunk a böngészési élmény a fentiekben ismertetett elemzésére és továbbfejlesztésére; ezeknek a cégeknek a sütikezelési szabályzatát az alábbi linkeken találja meg: itt (Adobe), illetve itt (Google). A jogszabályok által előírtaknak megfelelően a sütik beállítása előtt kérjük az Ön hozzájárulását. Ha meggondolja magát, vagy azt szeretné, hogy az Ön látogatásaira vonatkozó információkat ilyen módon ne használjuk fel, kattintson ide (Adobe), illetve ide (Google), ahol a szóban forgó szolgáltatásokat letilthatja – kövesse a más analitikai szolgáltatásokra vonatkozó alábbi utasításokat. 

A nyomkövető technológiák kezelése

A sütik által gyűjtött információkat legfeljebb a jogszabályok által megengedett ideig őrizzük meg.

Ha a jogszabályok ezt előírják, minden esetben az Ön hozzájárulását kérjük (a direkt marketing üzenetekre vonatkozó preferenciáira vonatkozó kérdésünkkel egyidejűleg), és megadjuk az erre a Szabályzatra mutató hivatkozást, mielőtt bármely nem alapvető sütit (azaz a fenti (2) és (3) kategóriába tartozó sütit) beállítanánk, illetve pixelcímkéket használnánk az Önnek küldött e-mailekben. Ön ezt a hozzájárulást az alábbiakban ismertetett módon a későbbiekben bármikor visszavonhatja. 

Ha Ön böngészőn keresztül használja a Tartalmunkat, és a rendszer a használat során sütiket alkalmaz, Ön bármikor módosíthatja a sütikre vonatkozó beállításait, és a Sütikezelési eszköz segítségével visszavonhatja a sütik használatához adott hozzájárulását. A sütik alkalmazását Tartalmunk használata során nem kell feltétlenül engedélyeznie, de a sütik letiltása befolyásolhatja a felhasználói élményt oldalaink és alkalmazásaink használata közben.

A legtöbb böngésző menüsorában megtalálható Súgó menüből megtudhatja, hogyan tilthatja meg, hogy a böngésző új sütiket fogadjon el, hogyan törölheti a korábbi sütiket, hogyan állítson be értesítést az új sütikről, és hogyan tilthat le minden sütit.

Helymeghatározó technológiák

A hatályos jogszabályoktól függően előfordulhat, hogy GPS (globális helymeghatározó) szoftvert, geofiltert és más helymeghatározó technológiákat használunk, hogy (adott esetben pontosan) meghatározzuk az Ön tartózkodási helyét többek között annak érdekében, hogy a tartózkodási helye alapján különféle tartalmakat és hirdetéseket juttassunk el Önhöz, vagy éppen korlátozzuk azok szolgáltatását (pl. területi korlátozások). Ön a saját eszközén, illetve (adott esetben) az általunk biztosított Tartalomban található helymeghatározási beállítások segítségével kikapcsolhatja a pontos földrajzi helymeghatározást. 

PlayStation, Apple iOS, Android készülékek és egyéb csatlakoztatott eszközök

Amikor ezekről az eszközökről belép bizonyos alkalmazásokba, a saját eszköze automatikusan sütiket és más nyomkövető technológiákat tárol el az alábbi célokra: az Ön bejelentkezésének fenntartása az adott oldalon, a szülői felügyelethez tartozó PIN-kódok kezelése, illetve a hatályos jogszabályok által megengedett egyéb célokra. Ezek a sütik feltétlenül szükségesek az alkalmazás megfelelő működéséhez. Attól függően, hogy Ön milyen eszközt használ, a beállításokon keresztül, illetve az alkalmazás vagy fiókja törlésével ezeket a sütiket letilthatja vagy eltávolíthatja az eszközről.

 

HOGYAN ÉS KIKKEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Az Ön Személyes Adatainak megosztására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • Az Ön hozzájárulásával (beleértve a marketing és promóciós célú felhasználást). Előfordulhat, hogy a hozzájárulását kérjük Személyes adatainak marketing célokból külső felekkel történő megosztásához; amennyiben Ön ehhez hozzájárul, cégünk a hatályos jogszabályoknak megfelelően osztja meg az adatokat ezekkel a külső felekkel.  Az Ön Személyes adatait például marketing- és promóciós partnereinkkel és üzleti partnereinkkel oszthatjuk meg.  Az Ön hozzájárulásának megszerzésével egyidejűleg megadjuk azoknak a külső feleknek az adatait, amelyekkel a Személyes adatait megosztjuk.  Bizonyos esetekben Ön interaktív funkciók, widget vagy valamilyen alkalmazás segítségével kérheti, hogy a Személyes adatait megosszuk valamely külső féllel; ilyen esetekben a jogszabályoknak megfelelően teljesítjük az Ön kérését.  Amennyiben Ön úgy dönt, hogy regisztrál valamilyen akcióra – pl. versenyre, nyereményjátékra vagy vetélkedőre –, az Ön Személyes adatai az akció feltételeinek megfelelően az akció lebonyolítása céljából átadásra kerülhetnek valamely külső fél számára. Ez adott esetben azzal járhat, hogy az Ön Személyes adatai a nyertesek vagy a helyezettek listájára is felkerülnek. Ha Ön valamely felhasználó által létrehozott tartalmat oszt meg egy webhelyen vagy alkalmazásban, az érintett tartalom nyilvánosan elérhetővé válik.
 • Cégünk megbízásából szolgáltatásokat nyújtó külső felek. Adatokat osztunk meg üzleti partnereinkkel és olyan külső partnerekkel, amelyek cégünk megbízásából különféle funkciókat látnak el, például tárhelyet biztosítanak webhelyünk és alkalmazásaink számára vagy azokat üzemeltetik, e-mailek küldését, marketing, hirdetési és adatelemzési szolgáltatásokat végeznek. Amennyiben Ön valamelyik weboldalunkon vagy alkalmazásunkon vásárol, a Személyes adatait megosztjuk külső felekkel a kártyás fizetés feldolgozása és a megrendelt termékek kiszállítása érdekében.
 • Tagvállalatok közötti megosztás. Az Ön Személyes adatait megosztjuk a felsorolt célokból a Személyes adatok kezelésében érintett más SPE szervezetekkel. Személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Sony csoporthoz tartozó vállalatokkal is megoszthatjuk elemzési, ügyfélhitelesítési, ügyfélkezelési és direkt marketing célokra. A jelen szakasz szerint megosztásra kerülő Személyes adatok kezeléséért felelős szervezetek listájához kattintson ide.
 • Vállalati átszervezés. Előfordulhat, hogy az SPE vagy annak bármely eszköze – beleértve a Tartalmat is – eladásra kerül, illetve egyéb olyan tranzakciókra kerülhet sor, amelyek során az Ön Személyes adatai a tranzakció során üzleti eszköznek minősülnek. Ilyen esetekben az Ön személyes adatai a tranzakció részeként vagy az átvilágítási folyamat során a jogszabályok által megengedett mértékben továbbíthatók a vevő vagy várható vevő részére.
 • Kötelező adatközlés és jogi védelem. Előfordulhat, hogy jogszabályi kötelezettségünk alapján Személyes adatokat osztunk meg állami szervekkel és bűnüldöző hatóságokkal, valamint a jogi eljárásokban érintett más felekkel, amennyiben jóhiszeműen úgy ítéljük meg, hogy a jogszabályok ezt írják elő, hogy ellenőrizzük vagy érvényre juttassuk a jelen Szabályzathoz kapcsolódóan közzétett Felhasználási feltételeinket, vagy ha erre a cégünk vagy külső felek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme érdekében szükség van.

SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Tartalmainkat cégünk vagy cégünk szolgáltatói az Egyesült Államokban és más országokban tárolják és üzemeltetik. Az Ön Személyes adatai így az Egyesült Államokba és más országokba kerülnek továbbításra és feldolgozásra, amely országok adott esetben nem biztosítanak az Ön országával azonos szintű védelmet a Személyes adatai számára. Itt találhatja meg azoknak az országoknak a listáját, ahová az Ön Személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Cégünk a nemzetközi adattovábbításra vonatkozó jogszabályi előírások szerinti megfelelő védelmet biztosít a külföldre továbbított adatokat illetően. Bizonyos országokból vagy régiókból, pl. az Egyesült Királyságból vagy az Európai Gazdasági Térségből („EGT”  továbbított adatok tekintetében, amennyiben az adatokat olyan országba továbbítják, amely nem tartozik valamely megfelelőségi határozat vagy megfelelőségi rendelet (vagy azzal egyenértékű szabályozás) hatálya alá, megfelelő megoldásokat alkalmazunk a határokon átnyúló adattovábbítások kezelésére a hatályos jogszabályoknak – például az EGT-t illetően az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeknek, az Egyesült Királyság  tekintetében pedig az Egyesült Királyság kormánya által jóváhagyott általános szerződési feltételeknek – megfelelően. Az említett jogszabályok értelmében Ön az itt részletezett módon felveheti a kapcsolatot cégünkkel, és kérheti az általunk alkalmazott megfelelő mechanizmusokra vonatkozó tájékoztatást.  Amennyiben a vonatkozó jogszabályok a Személyes adatok nemzetközi továbbításához az Ön hozzájárulását írják elő, a Tartalom használatával és Személyes adatainak megadásával Ön hozzájárul Személyes adatainak külföldre történő továbbításához.

AZ ÖN JOGAI

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok így rendelkeznek, Ön jogosult lehet rá, hogy megerősítést kérjen arra vonatkozóan, hogy bizonyos Önre vonatkozó Személyes adatokat tárolunk, azok tartalmát, eredetét és pontosságát ellenőrizheti, továbbá Önt megilleti a jog a saját adataihoz való hozzáférésre, azok felülvizsgálatára, adatainak hordozására, törlésére, valamint bizonyos Személyes adatok kezelésének megtiltására vagy az adatkezelés elleni tiltakozásra, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonására (ami a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti). Ön kérheti többek között, hogy direkt marketing célú profilalkotás vagy az Ön hozzájárulásával végzett bármely más adatkezelés során ne használjuk fel az Ön Személyes adatait.

Kérjük, keresse fel ezt az oldalt az Önt megillető jogok gyakorlására vonatkozó kérelem benyújtásához, valamint az adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kapcsolatfelvételhez.  Előfordulhat, hogy a Személyes adataihoz hozzáférést kérő személy személyazonosságának ellenőrzése céljából bizonyos azonosító információkat kérünk.

Bár mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adott időpontban működő, érintett fogyasztói adatbázisainkban a lehető legrövidebb időn belül végrehajtsuk az Ön által kért változtatásokat, nem minden esetben van lehetőség az Ön összes adatának vagy nyilvános bejegyzésének módosítására, eltávolítására vagy az adatbázisainkból való törlésére, így előfordulhat, hogy bizonyos fennmaradó, illetve a gyorsítótárban megőrződött adatok nem törlődnek teljesen az adatbázisokból, amennyiben a szóban forgó adatok megőrzését illetően társaságunk mentesült az Önt a hatályos jogszabályok értelmében érintettként megillető jogok teljesítésének kötelezettsége alól.  Fenntartjuk továbbá annak jogát, hogy az Ön Személyes adatait a) a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon; b) a vonatkozó jogszabályok által előírt módon; illetve c) az adatok megőrzésével kapcsolatos célok teljesüléséhez szükséges ideig megőrizzük, azt az esetet kivéve, ha azt a vonatkozó jogszabályok tiltják. 

Ön letilthatja az e-mailben küldött hírleveleink fogadását – ehhez az e-mailekben megadott leiratkozási utasításoknak megfelelően kell eljárnia. Ha feliratkozott az SMS- vagy MMS-üzenetek fogadására, a „STOP” válaszüzenet elküldésével leiratkozhat az üzenetek fogadásáról. A tranzakciós fiókjával kapcsolatos értesítéseket a marketing üzenetek letiltása nem érinti.

ADATBIZTONSÁG

Technikai és szervezési intézkedéseket vezettünk be a Személyes adatok elveszése, visszaélésszerű felhasználása, módosítása vagy véletlen megsemmisülése elleni védelem érdekében. A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően védjük az Ön személyes adatait, ugyanakkor ne feledje, hogy a technológia gyors fejlődése mellett tökéletes vagy áthatolhatatlan biztonsági intézkedéseket nem tudunk garantálni.  Ha jó oka van feltételezni, hogy a cégünkkel való kapcsolattartás nem biztonságos, kérjük, késedelem nélkül vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kapcsolat” oldalon ismertetett módon.

SZERZŐDÉSBEN ELŐÍRT INFORMÁCIÓK

Az általunk biztosított Tartalom használatához vagy a cégünkkel folytatott offline kommunikációhoz nem szükséges megadni a jelen Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatban meghatározott összes Személyes adatot, de egyes funkciók kizárólag bizonyos Személyes adatok megadása esetén válnak elérhetővé. Amennyiben Ön nem ad meg bizonyos Személyes adatokat, előfordulhat, hogy a kérésének nem tudunk eleget tenni, bizonyos tranzakciót az Ön vonatkozásában nem tudunk végrehajtani, illetve nem tudjuk biztosítani az Ön számára esetleg értékes vagy érdekes marketing információkat.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS

Nem alkalmazunk emberi beavatkozást nem igénylő automatizált döntéshozatali folyamatokat – a profilalkotást is beleértve – oly módon, hogy az Önt jogi szempontból vagy bármely más módon érintené.

AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

A fentiekben ismertetett célokból gyűjtött és kezelt Személyes adatokat kizárólag annyi ideig őrizzük meg, ameddig arra a jelen Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatban tárgyalt célok teljesítéséhez szükség van. Ez magában foglalhatja, hogy az Ön Személyes adatait az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat követően is megőrizzük különféle adózási, vállalati, törvényességi, peres, illetve jogszabályban előírt egyéb jogoknak és kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. A marketing tevékenységekkel kapcsolatos Személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok által megengedett ideig őrizzük meg (kivéve, ha Ön korábban visszavonja a hozzájárulását), továbbá kérésre elvégezzük ezeknek az adatoknak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő biztonságos törlését.

A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Ezt az Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatot szolgáltatásaink és adatvédelmi módszereink változása, illetve erre vonatkozó jogszabályi előírás esetén időről időre módosíthatjuk. Adatvédelmi és sütikezelési szabályzatunk hatálybalépésének időpontja a fentiekben megtalálható; javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse meg Tartalmunkat, hogy tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról. Az Adatvédelmi és sütikezelési szabályzat módosított változatát a Tartalmunkon közzétesszük, és a hatályos jogszabályok által előírt esetekben kérjük az Ön hozzájárulását.

KAPCSOLAT

Amennyiben a jelen Adatvédelmi és sütikezelési szabályzattal vagy adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő lehetőségek egyikére kattintva itt, vagy írjon a megfelelő szervezet címére az itt felsoroltak közül.

Jogában áll továbbá panaszt tenni az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál abban az országban, ahol Ön él vagy dolgozik, vagy ahol Ön szerint megsértették az adatvédelmi előírásokat.

***