Skip to main content

УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Стапување на сила: 27 July, 2022

Вовед

Овие Услови на користење (овие „Услови“) се однесуваат на веб-сајтовите, онлајн услугите, софтверот или апликациите („Услуги“) на Sony Pictures Entertainment (оддел на Sony Corporation)  кои се поврзани со овие Услови.  Во овие Услови, ние користиме „SPE“, „ние“, „наше“ или „наши“ за да ги наведеме ентитетите на Sony Pictures Entertainment. Заедно со Sony Pictures Entertainment Inc., ентитетот на SPE одговорен за конкретна Услуга (заедно контролер на податоци) може да се лоцираат со кликнување тука. Корпоративните канцеларии на Sony Pictures Entertainment Inc. се наоѓаат на 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 САД.  Со прифаќање на овие Услови или посетување или на друг начин користење на применливата Услуга на кој било начин (како што е применливо), Вие се согласувате да ги прифатите и да бидете обврзани со овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови (како што е дефинирано подолу) и потврдувате дека сте ги прочитале и разбрале. Вие исто така ги признавате, ги прифаќате и сте согласни за нашите методи на користење податоци како што е опишано во нашата Политика за приватност и колачиња и кои било други услови поставени на применливиот дел на Услугата.  

Кога ви се обраќаме со „вие“ или „ваше“ во овие Услови, ние мислиме:  

 • ако сте корисник, поединецот што ја користи Услугата за цел која е потполно или воглавно надвор од нивната дејност, бизнис, занает или професија; и
 • ако не сте корисник: (а) бизнисот за кој имате овластување да го обврзете; или (б) поединец кој ја користи Услугата за цели кои не се потполно или воглавно надвор од нивната дејност, бизнис, занает или професија (во секој случај „Бизнис“).  

Овие Услови влијаат на вашите законски права, одговорности и обврски и управуваат со вашето користење на Услугата. Тие вклучуваат различни ограничувања и исклучоци и клаузула за јурисдикција која одредува каде ќе се разрешуваат споровите. Ако не сакате да бидете обврзани со овие Услови и кои било Дополнителни Услови, не користете ја Услугата и одинсталирајте секакви преземања и апликации на Услугата.

Дополнителни Услови

Во некои случаи, дополнителни или различни услови, објавени на Услугата, важат за вашето користење на одредени делови на Услугата (поединечно и заедно „Дополнителни Услови“). Доколку постои конфликт помеѓу овие Услови и кои било Дополнителни Услови, овие Услови ќе надвладеат, освен ако Дополнителните Услови изрично не наведуваат поинаку.

Ажурирања на овие Услови и на Дополнителните Услови

Ние може да ги смениме овие Услови и Дополнителните Услови со објавување нови или сменети услови на Услугата што се објаснети во поголема мерка тука.  Вашето продолжено користење на Услугата по секоја таква промена претставува ваше прифаќање на ревидираните Услови и применливите Дополнителни Услови. Вие не можете да ги смените овие Услови.

СОПСТВЕНОСТ И ВАШИ ПРАВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА И СОДРЖИНАТА.

 1. Сопственост. Услугата и целата нејзина содржина („Содржина“), вклучувајќи секакви авторски права, патенти, заштитни знаци, услужни марки, трговски имиња и сите други права од интелектуална сопственост  во Услугата и Содржината („Интелектуална сопственост“), се во сопственост или контролирани од SPE, нашата Sony групација на компании и подружници, нашите даватели на лиценца и одредени други трети страни. Сите права, сопственост и интерес во и за Содржината и Интелектуалната сопственост достапни преку Услугата се сопственост на SPE, нашата Sony групација на компании и подружници, нашите даватели на лиценца или одредени други трети страни, и се заштитени од сите применливи права и закони за авторски права, регистрирани знаци, патенти и/или други права и закони за интелектуална сопственост и нефер конкуренција, вклучувајќи ги оние на вашата земја на живеење или меѓународни закони до најголемиот можен опфат. SPE ги поседува авторските права за изборот, компилацијата, уредувањето, аранжирањето и збогатувањето на Содржината на Услугата.  
 2. Ваши права да ја користите Услугата и Содржината.
  1. Вашето право да ја користите Услугата и Содржината е предмет на вашето строго придржување на овие Услови и на Дополнителните Услови. До максималното ниво дозволено од применливото право, ние го задржуваме правото да го прекинеме вашето право да пристапите и да ја користите Услугата и Содржината по секакво прекршување на овие Услови или кои било Дополнителни Услови. Со посетување или користење на Услугите, Вие потврдувате и гарантирате дека вашиот пристап или користење е во согласност со применливото право во вашата јурисдикција на живеење. Овие права се неексклузивни, ограничени и може да бидат повлечени од нас во секое време според наше сопствено наоѓање без известување однапред ниту одговорност до максималното ниво дозволено од применливото право. Бидејќи вашето право да пристапите и да ја користите Услугата и Содржината е лично за вас, Вие не можете да го доделите ниту пренесете вашето право; секаков обид да го направите тоа е ништовен. Вие можете, за ваше лично, некомерционално, законско користење да го користите само следново (заедно, следните се „Лиценцирани елементи на SPE):
   1. да прикажувате, да ја прегледувате, користите и репродуцирате Содржината на компјутер, мобилен уред или на друг уред со пристап на интернет или дозволен уред („Уред“) и/или да отпечатите еден примерок од Содржината (исклучувајќи го изворниот код и објектниот код во непреработена форма или поинаку) како што ви е прикажан вам;
   2. да емитувате секаква применлива Содржина со користење на кои било виџети и/или други видеорепродуктори за дигитално емитување на интернет, доколку има, доставени со Услугата (секој таков виџет или друг видеорепродуктор за дигитално емитување на интернет наведен како  Виџет на Услуга“);
   3. да исечете и залепите одреден код што непосредно ви станал достапен преку Услугата (без оглед дали таквата функционалност е назначена како функционалност за „споделување“ или не) за да се вметне, преобјави, одржува, и/или прикажува конкретната содржина со која таквиот код е поврзан на вашата лична, прилагодена, веб-страница(и) веб-блог (-ови), или микро-блог(-ови), за социјално вмрежување (заедно, ваши „Лични социјални медиуми“ која дефиниција изрично ги исклучува сите Деловни медиуми или Деловна употреба), и/или, ако Услугата обезбедува функционалност на „грабнување и вметнување виџет“ , за да се  „грабне“ Виџет на Услуга и да се вметне, преобјави, одржува и/или прикажува таков Виџет на Услуга на ваш Личен социјален медиум;
   4. да исечете и залепите одреден код што непосредно ви станал достапен преку Услугата и/или ако Услугата обезбедува функционалност за „грабнување и вметнување виџет“, да се „грабне“ Виџет на Услуга, да се препрати, како што е применливо, таквиот код и/или Виџетот на Услугата на вашите пријатели, па тие да можат да ја гледаат Услугата и Содржината вклучена во истата, и/или ако, тие го сакаат тоа, да можат да го вметнат препратеното делче код или Виџет на Услугата на нивните Лични социјални медиуми или да го препратат на нивните пријатели;
   5. ако Услугата вклучува „Испрати на пријател“ или слична алатка што ви овозможува да иницирате и да испратите на еден од вашите пријатели имејл комуникација која вклучува Содржина, а алатката е функционална, употребете ја алатката да побарате серверите на Услугата да ја пренесат вашата порака до вашиот пријател во ваше име;
   6. ако Услугата вклучува врска „Преземи“ веднаш до дел од Содржината (вклучувајќи, без ограничување, слика, икона, тапет, музичка нумера, видео, трејлер, РСС-навестување на содржината), може да преземете само еден примерок од таквата Содржина на еден Уред;
   7. да преземате, инсталирате и користите еден примерок на кој било софтвер, вклучувајќи апликации, што ние правиме да бидат достапни на или преку Услугата („Софтвер“) на вашиот Уред само во форма на објектен код што се извршува на машина и да направите еден дополнителен примерок за цели на резервна копија; под услов, сепак, дека разбирате и прифаќате дека (i) со тоа што ви допушта да го преземете Софтверот, SPE не ви ја пренесува сопственоста на Софтверот вам (т.е., Вие го поседувате медиумот на кој е снимен софтверот, но сопственикот на Софтверот (кој може да биде SPE и/или негов давател на лиценца за Софтвер од трета страна) ќе ја задржи целосната и потполна сопственост врз таквиот Софтвер); (ii) не смеете да копирате, модификувате, преведувате на кој било јазик, да дистрибуирате или да креирате деривативни работи базирани на Софтверот без претходна писмена согласност на SPE; (iii) не смеете да го назначите, позајмите, изнајмите или најмите Софтверот на кое било лице или ентитет и секаков обид од ваша страна да го подлиценцирате, пренесете или доделите Софтверот ќе биде ништовен и без правна сила; и (iv) не смеете да го декомпилирате, расклопувате, да вршите обратен инженеринг, или да се обидете да реконструирате, идентификувате или откриете секаков изворен код, основни идеи, основни техники на кориснички интерфејс или алгоритми на Софтверот на какви било начини, освен до нивото до кое претходното ограничување е забрането од применливото право;
   8. ако ви е овозможено, добијте регистрирана лична сметка (и/или поврзано корисничко име и лозинка) на Услугата и поврзете се со други корисници на Услугата како дел од соби за разговор базирани на Услугата, места за размена на пораки, мрежи на социјални медиуми, онлајн игри со повеќе играчи и/или други активности или слични услуги понудени на Услугата;
   9. се поврзувате до Услугата од веб-сајт или друга онлајн услуга, сè додека: (а)  врските вклучуваат само текст и не користат никаква Интелектуална сопственост, (б) врските и содржината на вашиот веб-сајт не наведуваат никаква поврзаност со SPE (или нашата Sony групација на компании и подружници) ниту предизвикуваат некаква друга забуна, и (в) врските и содржината на вашиот веб-сајт не ја опишуваат  SPE, или нашата Sony групација на компании и подружници или кој било од нашите соодветни производи или услуги на лажен, измамнички, погрден или поинаку навредлив начин и не содржат содржина која е незаконска, навредлива, профана, непристојна, похотна, срамна, насилна, заканувачка, вознемирувачка или злоупотребувачка или таква која прекршува какво било право на која било трета страна или се поинаку во спротивност со SPE. SPE го задржува правото да суспендира или забрани поврзување со Услугата поради секаква причина, по сопствено наоѓање, без известување однапред ниту пак со каква било одговорност од кој било вид кон Вас или која било трета страна; и
   10. користите која било друга функционалност изрично обезбедена од SPE на или преку Услугата за користење од корисници, предмет на овие Услови (вклучувајќи, без ограничување, функционалност да се креира и/или користи Содржина генерирана од корисник ( како што е дефинирано подолу)) и секакви применливи Дополнителни Услови.
 3. Права на други.  При користењето на Услугата, мора да ја почитувате интелектуалната сопственост и права на другите и на SPE и нашата Sony групација на компании и подружници. Вашето неовластено користење на Содржината може да ги прекрши правата на другите и применливите закони и може да доведе до ваша граѓанска и кривична одговорност. Ако верувате дека вашето работење е прекршено преку Услугата, видете Дел 5 подолу.
 4. Задржување на сите Права што не се доделени како Содржина и Услуга. Овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови вклучуваат само тесни, ограничени доделувања на права за користење и пристапување до Услугата и Содржината. СИТЕ ПРАВА ШТО НЕ ВИ СЕ ИЗРИЧНО ДОДЕЛЕНИ ВАМ СЕ ЗАЧУВАНИ ОД SPE И НЕЈЗИНИТЕ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ И ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ. Секое неовластено користење на секаква Содржина или на Услугата за која било цел е забрането.

СОДРЖИНА ШТО ЈА ПОДНЕСУВАТЕ

 1. Содржина генерирана од Корисник.
  1. Општо. SPE може сега или во иднина, да им понуди на корисниците на Услугата можност да креираат, изградат, постираат, поставуваат, прикажуваат, објавуваат, дистрибуираат, пренесуваат, емитуваат или на друг начин да ги прават достапни на или да ги поднесуваат преку Услугата или на или во одговор на нашите страници или постови на кои било платформи од трета страна или во врска со кои било од нашите промоции или маркетинг кампањи од кој било медиум или начин или поинаку ќе ни поднесуваат нам (пр. на нашата Facebook страница или на страници на други социјални медиуми, како одговор на нашите твитови, преку игри на среќа или натпреварувања, или преку пошта) (заедно, „поднесуваат“) пораки, текст, илустрации, датотеки, слики, графика, фотографии, коментари, одговори, звуци, музика, видеа, информации, содржина, рејтинзи, прегледи, податоци, прашања, предлози, лични податоци или други информации или материјали и идеите кои се содржат во истите (заедно, но исклучувајќи лиценцирани елементи на SPE кои се вклучени во истите, „Содржина генерирана од Корисник илиСГК“). Вие може да поднесувате СГК преку вашиот профил, форуми, блогови, места за размена на пораки, средини за социјално вмрежување, алатки за креирање содржина, процес на играње, социјални заедници, алатки контактирајте нè, е-пошта и друга комуникациска функционалност. Освен до опсегот на правата и лиценцата што ви е доделена во овие Услови и предмет на кои било применливи Дополнителни Услови, Вие сте одговорни за, и ги задржувате сите законски права, сопственост и интерес што ги имате за вашата СГК, со исклучок до опсегот лиценциран подолу. Имајте во предвид дека која и да било содржина што е откриена или направена достапна во овие ситуации може да биде обработена од SPE за цели на маркетинг и/или да се подобрат нејзините услуги, производи и маркетинг. 
  2. Непостоење Доверливост на Вашата Содржина Генерирана од Корисник. Освен ако не е поинаку опишано во објавената Политика за приватност и колачиња на Услугата или во кои било применливи Дополнителни Услови, се согласувате дека (А)ДО МАКСИМАЛНОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО ОД ЗАКОНОТ ВАШАТА СГК ЌЕ БИДЕ ТРЕТИРАНА КАКО НЕДОВЕРЛИВА И НЕСОПСТВЕНИЧКА ОД НАС – БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ЌЕ ЈА ОЗНАЧИТЕ КАКО „ДОВЕРЛИВА“, „СОПСТВЕНИЧКА“, ИЛИ СЛИЧНО – И НЕМА ДА БИДЕ ВРАТЕНА И (б) ДО МАКСИМАЛНОТО НИВО ШТО НЕ Е ЗАБРАНЕТО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО,  SPE НЕ ПРИФАЌА НИКАКВА ОБВРСКА ОД КАКОВ БИЛО ВИД КОН ВАС ИЛИ КОН КОЈА БИЛО ТРЕТА СТРАНА ВО ОДНОС НА ВАШАТА СГК. На барање, ќе ја обезбедите документацијата потребна да се автентицираат правата на таквата содржина и ќе ја потврдите вашата усогласеност со овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови. Вие прифаќате дека Интернетот и мобилните комуникации може да се несигурни и да се подложни на нарушување на сигурноста; следствено, прифаќате и се согласувате дека вашата СГК е поднесена на ваш сопствен ризик.
   Во вашите комуникации со SPE, имајте во предвид дека не бараме никакви ненарачани идеи или материјали за производи или услуги па дури ни предложени подобрувања за производи или услуги, вклучувајќи, без ограничување, идеи, концепти, иновации или дизајни за музика, веб-сајтови, апликации, книги, скрипти, сценарија, филмови, телевиски серии, театарски продукции, софтвер или друго (заедно, „Ненарачани Идеи и Материјали“). Секои Ненарачани Идеи и Материјали што ќе ги поднесете се сметаат за СГК и се лиценцираат на нас како што е определено подолу. Дополнително, SPE ги зачувува сите права што ги имаат членовите на општата јавност во однос на вашите Ненарачани Идеи и Материјали. Приемот на вашите Ненарачани Идеи и Материјали од SPE не претставува прием од страна на SPE на нивната иновативност, првенственост или оригиналност и не го нарушува правото на SPE да оспори постоечки или идни права од интелектуална сопственост кои се однесуваат на вашите Ненарачани Идеи и Материјали.
  3. Лиценца на SPE за Вашата СГК. Освен ако не е поинаку опишано во  Политиката за приватност и колачиња и кои било применливи Дополнителни Услови (како што се официјални правила на промоција), кои конкретно управуваат со поднесувањето на вашата СГК, до максималното ниво дозволено од законот, со ова им доделувате на SPE и нејзината  Sony групација на компании и подружници, неексклузивни, преносни, неограничени, безусловни, нелимитирани, светски, неповлекувачки, постојани, подлиценцирачки и права без плаќање на надоместок и лиценца да ја користат, копираат, снимаат, дистрибуираат, репродуцираат, откриваат, продаваат, препродаваат, изнајмуваат, најмуваат, подлиценцираат (низ повеќе нивоа), прикажуваат, јавно изведуваат, пренесуваат, објавуваат, емитуваат, преведуваат, прилагодуваат, прават деривативни работи од и на поинаков начин ја користат и експлоатираат како и да е, сета или некој дел од вашата СГК (и нејзини деривативни работи), за која било цел во сите формати, на или преку кои било начини или медиуми познати сега или развиени потоа и со секоја технологија или уреди познати сега или развиени потоа и да ја огласува, рекламира и промовира истата (договорено е дека таквите права ќе траат 99 години на територии кадешто постојана лиценца не може да се додели). Без ограничување, доделените права го вклучуваат правото да се: (a) конфигурира, вдоми, индексира, кешира, архивира, складира, дигитализира, компресира, оптимизира, модификува, преформатира, уреди, прилагоди, објави во формат кој може да се пребарува и да се отстрани таквата СГК и да се комбинира истата со други материјали, и (б) да се користат кои било идеи, концепти, знаења или техники содржани во која било СГК за кои било цели, вклучувајќи подготвување, производство и пласирање на производите и/или услугите на пазарот. Разбирате дека, до максималното ниво дозволено од применливото право, при користењето на таквите права, метаподатоците, известувањата и содржината може да бидат отстранети или изменети вклучувајќи информации за управување со авторски права и се согласувате со тоа и потврдувате и гарантирате дека го имате сето потребно овластување да го направите тоа. За понатаму да се користат правата и лиценцата што и ја доделувате на SPE за вашата СГК, предмет на Политика на приватност и колачиња и до максималното ниво дозволено од применливото право, вие исто така со ова и доделувате на SPE (и нашата Sony групација на компании и подружници), и се согласувате да и доделите на SPE (и нашата Sony групација на компании и подружници), безусловно, трајно, преносливо и право што не може да се повлече за да се користи и експлоатира вашето име, личност и слично во врска со секоја СГК, без никаква обврска или надокнада за вас (договорено е дека таквите права ќе траат 99 години на територии каде трајна лиценца не може да се додели). До максималното ниво дозволено од законот, вие со ова се одрекувате и прифаќате да се одречете од секакви морални права или слични или еквивалентни права (вклучувајќи без ограничување секакви применливи права да се идентификувате како автор, права да приговарате за потценувачки третман, права лажно да не се доделува авторството, права да решите кога СГК треба да стане достапна за јавноста или права да се спротивставувате на каква било адаптација или измена на СГК) кои може да ги имате за секоја СГК, дури и ако е изменета или променета на начин што вам не ви е прифатлив. До нивото што не може да се одрече, вие неотповикливо се согласувате да не користите такви права (ако има) на начин што попречува секакво користење на доделените права. Вие разбирате дека нема да примите никакви хонорари, износи, исплати или надокнада за кое било од правата доделени во овој Дел 2.A(iii).  
  4. Ексклузивно Право на SPE да Управува со Нашата Услуга. Освен ако не е поинаку опишано во Политиката за приватност и колачиња) или како што е барано од применливото право, SPE може, но нема да има никаква обврска да прегледува, следи, прикажува, објавува, складира, одржува, прифаќа или поинаку да користи што и да е од вашата СГК и SPE може, по свое сопствено наоѓање, да отфрли, избрише, премести, преформатира, отстрани или да одбие да постави или поинаку да ја користи СГК без известување и без никаква обврска кон вас или која било трета страна во врска со нашето работење со СГК на соодветен начин до максималното ниво дозволено од применливото право. Без ограничување, ние може да го направиме тоа за да се зафатиме со содржина што сме ја забележале односно која е или за која веруваме дека е навредлива, профана, непристојна, похотна, срамна, насилна, заканувачка, вознемирувачка или злоупотребувачка, незаконска или на друг начин спорна или несоодветна или за да ги спроведеме правата на трети страни или овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови. Таквата СГК поднесена од вас или други не треба да биде одржувана на Услугата од нас во кој било временски период и вие ќе немате право, штом ќе ја поднесете, да пристапувате, да ја архивирате, одржувате, менувате, отстранувате или на друг начин да ја користите таквата СГК на Услугата или на друго место освен ако не е поинаку опишано во Политиката за приватност и колачиња.  SPE нема обврска да ги следи или спроведува вашите права од интелектуална сопственост за вашата СГК.
  5. Гаранции и Обесштетување Поврзано со Вашата СГК. Секогаш кога ќе поднесете каква било СГК, гарантирате дека сте најмалку полнолетни во јурисдикцијата во која живеете и сте родителот или законскиот старател или ги имате сите соодветни согласности од родителот или законскиот старател, за секое малолетно лице кое е претставено во или учествувало во каква било СГК што сте ја поднеле, и дека, што се однесува на таа СГК, (а) Вие сте единствениот автор и сопственик на интелектуалната сопственост и другите права за СГК, или имате законско право да ја поднесете СГК и да и ги доделите на SPE (и нашата Sony групација на компании и подружници) правата на тоа што Вие го доделувате со овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, се без никаква обврска на SPE да добие согласност од која било трета страна и без креирање на никаква обврска или одговорност на SPE; (б)  СГК е точна; (в) СГК не прекршува, и според дозволените користења и експлоатација од страна на  SPE поставени во овие Услови, нема да прекршува никаква интелектуална сопственост или друго право на која било трета страна; и (г) СГК нема да ги прекрши овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови и нема да предизвика повреда или штета на која било личност. Се согласувате да застанете во заштита на, да ги обесштетите и да ги сметате SPE и нашата Sony групација на компании и подружници и секој од нашите и нивните директори, службеници, застапници, договорувачи, партнери и вработени, без вина за и во однос на каква било загуба, одговорност, закана за или конкретна тужба, побарување, обесштетувања, трошоци и исплати, вклучувајќи разумни законски надоместоци, кои произлегуваат од или се во врска со која било ваша СГК.
 2. Соодветна содржина и Известување до Нас за Прекршувања. Ние очекуваме СГК да биде соодветна за општата публика, но не прифаќаме да ја следиме и Вие се согласувате на можно забележување на содржина што ќе ја сметате за навредлива или несоодветна. Имајте во предвид дека СГК не е потврдена ниту одобрена од нас и гледиштата изразени од други корисници на нашата Услуга не мора задолжително да ги претставуваат нашите погледи или вредности. Ние може да вклучиме прописи за влез и содржина како Дополнителни Услови. Ако откриете каква било содржина што ги прекршува овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови, тогаш можете да го пријавите тоа тука.

ОГРАНИЧУВАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГАТА И СОДРЖИНАТА

 1. Ограничувања за Користење на Услугата. Се согласувате дека нема: (i) да ја користите Услугата за која било политичка или комерцијална цел (вклучувајќи, без ограничување, за цели на рекламирање, прибирање средства, собирање цени на производи и продавање производи) освен ако не сте Бизнис и не сте добиле наша претходна писмена согласност; (ii)  користење на какви било мета-ознаки или секаков поинаков  „сокриен текст“ што користат која било Интелектуална Сопственост; (iii) стапување во какви било активности преку или во врска со Услугата кои настојуваат да се обидат да или да предизвикаат штета на кои било поединци или ентитети или се незаконски, навредливи, профани, непристојни, похотни, срамни, насилни, заканувачки, вознемирувачки или злоупотребувачки или кои прекршуваат какво било право на која било трета страна или се поинаку спорни за SPE; (iv) до максималното ниво што не е забрането од применливото право, да декомпилирате, расклопувате, правите обратен инженеринг или да се обидувате да реконструирате, идентификувате или откриете каков било изворен код, основни идеи, основни техники на кориснички интерфејс или алгоритми на Услугата на какви било начини или да модификувате каков било изворен или објектен код на Услугата или каков било Софтвер или други производи, услуги или процеси достапни преку кој било дел од Услугата; (v) се ангажирате во каква било активност која го попречува пристапот на корисникот до Услугата или соодветното работење на Услугата или на друг начин предизвикува штета на Услугата, SPE (или нашата групација компании или подружници), или други корисници на Услугата; (vi) да попречувате или заобиколувате каква било безбедносна карактеристика (вклучувајќи кој било механизам за управување со дигитални права, уред или друга заштита на содржина или мерење на контрола на пристап) на Услугата или која било карактеристика што ги ограничува или спроведува ограничувањата за користење на или пристап до Услугата, Содржината или СГК; (vii) да прибирате или на друг начин да собирате или складирате какви било информации (вклучувајќи лични податоци за други корисници на Услугата, вклучувајќи адреси за е-пошта, без изрична согласност на таквите корисници); (viii) да се обидувате да добиете неовластен пристап до Услугата, други компјутерски системи или мрежи поврзани со Услугата, преку пробивање на лозинка или на некој друг начин; или (ix) поинаку да ги прекршувате овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови.
 2. Ограничувања за Користење на Содржина. Исто така се согласувате дека, при користењето на Услугата, Вие: (i) нема да ја следите, собирате, копирате или дистрибуирате Содржината (освен кога може да биде резултат на стандардна активност на пребарување или користење на стандарден прегледувач) на Услугата со користење на кој било робот, ровер, „бот“, пајак, стругач, ползач, шпионски софтвер, мотор, уред, софтвер, алатка за извлекување или кој било друг автоматски уред, услужна програма или рачен процес од кој било вид; (ii) нема да врамувате или да користите техники на врамување за да зачувате секаква таква Содржина, (вклучувајќи кои било слики, текст или приказ на страница); (iii) ќе ги зачувате недопрени сите заштитни знаци, авторски права и други известувања за интелектуална сопственост што се наоѓаат во таквата Содржина; (iv) нема да користите таква Содржина на начин кој предлага неовластено поврзување со кој било од производите, услугите, или брендовите на нашите даватели на лиценца; (v) нема да правите никакви модификации на таквата Содржина (поинакви од оние што ви се конкретно дозволени до одредено ниво со вашето користење на Лиценцираните Елементи на SPE, ако е применливо); (vi) нема да копирате, модификувате, репродуцирате, архивирате, продавате, најмувате, изнајмувате, заменувате, креирате деривативни работи, објавувате во печатена форма или електронски средства, јавно изведувате, прикажувате, дисеминирате, дистрибуирате, емитувате, повторно пренесувате, циркулирате или пренесувате на која било трета страна или на која било апликација или веб-сајт од трета страна или на поинаков начин ја користите или експлоатирате таквата Содржина на каков било начин за која било цел освен како што е конкретно дозволено со овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови или со претходна писмена согласност на службеник на SPE или, во случајот на содржина од давател на лиценца, сопственикот на содржината; и (vii) нема да внесете никаков код или производ за да манипулирате со таквата Содржина на каков било начин што негативно влијае на чие било корисничко искуство.
 3. Достапност на Услуга и Содржина. До максималното ниво дозволено од применливото право, SPE, по свое сопствено наоѓање, без известување однапред ниту одговорност, може веднаш да ја суспендира или прекине достапноста на Услугата и/или Содржината (и кои било нивни елементи и карактеристики), во целост или делумно, од која било причина.  

КРЕИРАЊЕ СМЕТКА

 1. Ако се регистрирате со нас или креирате сметка, Вие сте единствено одговорни и задолжени за сигурноста и доверливоста на вашите акредитиви за пристап и за ограничување на пристап до вашиот Уред и за сета активност која произлегува од вашата сметка освен ако сте способни да докажете дека таквото користење е измамничко. Регистрирани сметки може да се постават само од поединец кој е најмалку полнолетен, во вашата земја на живеење, но не со помала возраст од 18 години.  Лозинките мора да бидат лични и вие мора да имате единствено корисничко име (или адреса за е-пошта) која не ги прекршува правата на која било личност или ентитет и не е навредлива. Ние може да го одбиеме користењето на која било лозинка, корисничко име, или адреса за е-пошта од која било причина според наше сопствено наоѓање. Вие сте единствено одговорни за вашите информации за регистрација и за одржување и ажурирање на истите. Вие веднаш ќе нè известите нас тука за какво било неовластено користење на вашата сметка, лозинка или корисничко име или кое било друго прекршување на безбедноста. Вие нема да ја продавате, пренесете или доделите вашата сметка или кои било права од сметката. Ние имаме право да оневозможиме кои било сметки и/или лозинки, во секое време, ако според нашето разумно мислење Вие не сте се однесувале во согласност со кои било од одредбите во овие Услови.
 2. Сметките може да бидат воспоставени само од овластен застапник на поединецот кој е сопственик на сметката. Ние не ги прегледуваме сметките за автентичност и не сме одговорни за кои било неовластени сметки што може да се појават на Услугата. За секаков спор поврзан со креирање сметка или автентичност, ние го имаме единственото право, но не сме обврзани, да го разрешиме таквиот спор како што сметаме за соодветно, без известување.

ПОСТАПКА ЗА НАВОДНО ПРЕКРШУВАЊЕ НА АВТОРСКО ПРАВО

 1. Ако сте сопственик на авторско право што би сакал да ни испрати известување за да се идентификува содржина или материјал поставен на Услугата  што прекршува право за кој би сакале да биде отстранет од нашата Услуга, можете да поднесете такво известување до нас со следење на упатствата тука.

ИЗВЕСТУВАЊА, ПРАШАЊА И ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ

 1. Вие се согласувате дека ние можеме да ви даваме известувања или на друг начин да ви одговараме преку пошта или на вашата е-пошта (ако ја имаме евидентирано) или на кој било друг начин разумно избран од нас.
 2. Сите правни известувања до нас мора да бидат испратени написмено до релевантниот ентитет на Sony Pictures наведен тука.
 3. Ако имате прашање во врска со Услугата, може да контактирате со Поддршка за Корисници на SPE со кликнување тука и пополнување на формуларот. Разбирате дека персоналот за поддршка на клиенти не може да ги смени или отфрли Условите или применливите Дополнителни Услови.

УСЛУГИ ОД ТРЕТА СТРАНА; РЕКЛАМИРАЊА; СОРАБОТКА СО ТРЕТИ СТРАНИ

 1. Содржина и Сајтови од Трета Страна; Рекламирања. Услугата може да содржи приклучоци од трета страна, апликации, реклами, алатки и/или друга содржина, и/или врски до веб-сајтови од трета страна или други услуги кои не се во сопственост на, контролирани или управувани од SPE (или нашата групација на компании или подружници), вклучувајќи услуги управувани од огласувачи, даватели на лиценца, корисници на лиценца и одредени други трети страни кои може да имаат деловни врски со SPE ( заедно, „Услуги од трета страна“). Ние исто така можеме да ја вдомиме нашата содржина, апликации и алатки на Услуги од трета страна. SPE нема контрола врз содржината, операциите, политиките, условите или другите елементи на Услугите од трета страна и не подразбира никаква обврска истите да ги прегледува. SPE не смета за неопходно да прегледува, прифаќа, одобрува или спонзорира кои било Услуги од трета страна или каква било содржина од трета страна, рекламирање, информации, материјали, производи, услуги или други ставки. Дополнително, SPE не е одговорна за квалитетот или испораката на производите или услугите што се нудат, до кои се пристапува, кои се добиваат од или се рекламираат на такви Услуги од трета страна.

  ДО МАКСИМАЛНОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО, SPE И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ ПОД НИКАКВИ ОКОЛНОСТИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА КАКВА БИЛО ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА БИЗНИС, ПРЕКИН НА БИЗНИС ИЛИ ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА МОЖНОСТ, ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, СЛУЧАЈНА ИЛИ СПЕЦИЈАЛНА ЗАГУБА, ПОВРЕДА (ВКЛУЧУВАЈЌИ ЛИЧНА ПОВРЕДА ИЛИ СМРТ), ПОБАРУВАЊЕ, ОДГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО ОБЕСШТЕТУВАЊЕ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ПРОИЗЛЕГУВА ОД НЕМАРНОСТ, ПРЕКРШУВАЊЕ НА ДОГОВОР, КЛЕВЕТА, ПРЕКРШУВАЊЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ИЛИ ДРУГИ ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ИЗЛОЖУВАЊЕТО, ДИСТРИБУЦИЈАТА ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАЊЕТО НА КОИ БИЛО ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СОДРЖИНА КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ОВИЕ УСЛУГИ ОД ТРЕТА СТРАНА.  

  Сите активности во кои сте вклучени во врска со Услугите од трета страна се предмет на одделни услови на тие Услуги од трета страна, вклучувајќи ја политиката на приватност и услови на користење кои треба да ги прочитате пред да се ангажирате во такви активности.
  1. Apple и Други Платформи и Уреди. Ако пристапувате до или ја користите Услугата преку Apple, Android, Google, Microsoft Windows или други платформи или услуги од трета страна, конкретните услови и политики на тие Услуги од трета страна важат за таквиот пристап и користење.

  2. Соработка со Трети страни. Секакви интеракции, кореспонденција или соработка што ја имате со кои било  трети страни најдени на или преку Услугата (вклучувајќи на или преку Услуги од трета страна или реклами) се единствено помеѓу вас и третата страна (вклучувајќи прашања поврзани со содржината на рекламите од трета страна, плаќањата, испораката на стоки, гаранциите (вклучувајќи гаранции на производ), сигурност на приватноста и податоците и слично. SPE И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ ОТФРЛААТ СЕКАКВА ОДГОВОРНОСТ ВО ВРСКА СО ИСТИТЕ.

ОГРАНИЧУВАЊА НА НАШАТА ОДГОВОРНОСТ

 1. Ништо во овие Услови не ја исклучува и не ја ограничува нашата одговорност за:
  1. смрт или лична повреда предизвикана од наша немарност;
  2. измама или измамничко претставување; и
  3. секаква работа во однос на која би било незаконски за нас да ја исклучиме или ограничиме нашата одговорност.
 2. Содржината на нашата Услуга е обезбедена само за општо информирање. Таа не е наменета да претставува совет на кој Вие треба да се потпирате. Мора да добиете професионален или специјалистички совет пред да преземете, или да се воздржите од, какво било дејство врз основа на содржината на нашата Услуга. Иако ние правиме разумни напори да ги ажурираме информациите на нашата Услуга, ние не даваме никакви тврдења, не даваме гаранции ниту уверувања, дали изрични или имплицирани, дека содржината на нашата Услуга е точна, комплетна или ажурирана.
  1. Ако сте Корисник:
   1. ништо во овие Услови не влијае на вашите статутарни или други применливи законски или договорни права. Совет за вашите статутарни права (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на гаранции и гаранции на производ) е достапен од вашето локално Биро за Советување на Граѓани, Канцеларија за Стандарди при Тргување или еквивалентни локални власти за заштита на корисници; и
   2. ние ја пружаме Услугата само за домашна и приватна употреба. ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА НЕ ЈА КОРИСТИТЕ УСЛУГАТА ИЛИ КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ЗА КОИ БИЛО КОМЕРЦИЈАЛНИ ИЛИ ДЕЛОВНИ ЦЕЛИ И ДО МАКСИМАЛНОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО, НИЕ НЕМАМЕ ОДГОВОРНОСТ КОН ВАС ЗА КАКВА БИЛО ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА БИЗНИС, ПРЕКИН НА БИЗНИС ИЛИ ЗАГУБА НА ДЕЛОВНА МОЖНОСТ.
  2. Ако сте Бизнис, ние под никакви околности нема да бидеме одговорни кон вас, без оглед дали во договор, одговорност за штета надвор од договор (вклучувајќи немарност), бруто немарност, прекршување на статутарна должност, или поинаку, која произлегува од или е во врска со овие Услови за: (а) секаква загуба на профити, продажби, бизнис или приход; (б) загуба или оштетување на податоци, информации или софтвер; (в) загуба на деловна можност; (г)  загуба на предвидени заштеди; или (д) загуба на добра волја; или (ѓ) секаква индиректна или последователна загуба од каков било тип, во секој случај до максималното ниво дозволено од законот.
 3. Според делот 8A, нашата максимална збирна одговорност според и/или во врска со овие Услови и/или Услугата  (без оглед дали во договор, одговорност надвор од договор, (вклучувајќи немарност) или поинаку и дали се предвидливи или не), во однос на сите наши дејства, пропусти (вклучувајќи немарност), прекршување на статутарна должност или прекршување на гаранција, вклучувајќи ги оние на нашите службеници, вработени, застапници, договорувачи, поддоговорувачи, групација компании или подружници, до максималното ниво дозволено од законот, ќе биде ограничена на трошоците за повторно воспоставување на Услугите или плаќање на разумните трошоци за повторно испорачување на Услугите, но во ниеден случај повеќе од САД$100 Сто Американски Долари ($100)  или еквивалентен износ во која било друга валута.
 4. УСЛУГИТЕ И СОДРЖИНАТА ТУКА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОСНОВА „КАКО ШТО Е, КАДЕ ШТО Е“. spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ НЕ ДaВААТ ТВРДЕЊА, ГАРАНЦИИ, ОДРЕДБИ, УСЛОВИ, ПРЕЗЕМАЊА И ОБВРСКИ, НИТУ ИЗРИЧНИ НИТУ ИМПЛИЦИРАНИ, НИТУ ТАКВИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СТАТУТ, ОБИЧАЈНО ПРАВО, КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ТРГОВИЈА, ОБИЧАИ ИЛИ ПОИНАКУ, ОД КАКОВ БИЛО ВИД ВО ОДНОС НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СОДРЖИНАТА. spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ и ПОДРУЖНИЦИ ДО МАКСИМАЛНОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО ГИ ОТФРЛААТ СИТЕ ТВРДЕЊА, ГАРАНЦИИ, ОДРЕДБИ, УСЛОВИ, ПРЕЗЕМАЊА И ОБВРСКИ, ЕКСПРЕСНИ ИЛИ ИЗРИЧНИ, КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СТАТУТ, ОБИЧАЈНО ПРАВО, КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ТРГОВИЈА, ВООБИЧАЕНО ИЛИ ПОИНАКУ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА, ПРОДАЖБА И СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ. СО ПОСЕТУВАЊЕ ИЛИ КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ОБИД ДА СЕ ПОСЕТАТ ИЛИ КОРИСТАТ УСЛУГИТЕ, ВИЕ ИЗРИЧНО ПРИФАЌАТЕ ДЕКА spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ НЕ ДАВААТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ТВРДЕЊА НИТУ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА СОДРЖИНАТА, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ВАЛУТА, ТОЧНОСТ ИЛИ ЦЕЛОСНОСТ; И (ii) КАКО УСЛУГА НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ ВКЛУЧУВА ВРСКИ ДО ВЕБ-САЈТОВИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВРЗ КОИ НИЕ НЕМАМЕ КОНТРОЛА. spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ НЕ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ПРИФАЌАЊЕ НА НИТУ ТВРДЕЊА ОД КАКОВ БИЛО ТИП ВО ВРСКА СО ПРОИЗВОДИТЕ, УСЛУГИТЕ, СОДРЖИНАТА ИЛИ СООДВЕТНОСТА НА СОДРЖИНАТА НА ТАКВИТЕ ВЕБ-САЈТОВИ ОД ТРЕТА СТРАНА И СО ОВА НЕОТПОВИКЛИВО ОТФРЛАМЕ КАКВИ БИЛО ПОБАРУВАЊА ПРОТИВ spe И НАШАТА Sony гРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ  И ПОДРУЖНИЦИ ВО ОДНОС НА ТАКВИТЕ ВЕБ-САЈТОВИ ОД ТРЕТА СТРАНА.
 5. ОСВЕН КОГА НЕ Е КОНКРЕТНО НАВЕДЕНО НА ИЛИ ВО УСЛУГИТЕ, И ДО НИВОТО ДОЗВОЛЕНО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО, НИКОЈ ОД spe И НАШАТА SONY ГРУПАЦИЈА НА КОМПАНИИ И ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ КОИ БИЛО ОД НАШИТЕ СООДВЕТНИ ДИРЕКТОРИ, ВРАБОТЕНИ, ИЛИ ДРУГИ ЗАСТАПНИЦИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ИЛИ СЕ ВО ВРСКА СО КОРИСТЕЊЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОЈ БИЛО ВЕБ-САЈТ СО ХИПЕР-ВРСКА. ОВА Е СЕОПФАТНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ КОЕ ВАЖИ ЗА СИТЕ ШТЕТИ ОД СЕКАКОВ ВИД, ВКЛУЧУВАЈЌИ (БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ) КОМПЕНЗАЦИСКИ, ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ, ЗАГУБА НА ПОДАТОЦИ, ПРИХОД ИЛИ ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ИЛИ ШТЕТА НА ИМОТ И ПОБАРУВАЊА ОД ТРЕТИ СТРАНИ.

МЕРОДАВНО ПРАВО И ЈУРИСДИКЦИЈА

ОВИЕ УСЛОВИ СЕ УПРАВУВАНИ ОД ЗАКОНИТЕ НА КАЛИФОРНИЈА ОСВЕН АКО НЕ Е ЗАБРАНЕТО ОД ЛОКАЛНИОТ ЗАКОН.    Ова значи дека во однос на вашиот пристап до и користењето на Услугата  и за каков било спор или тужба кои произлегуваат од или се во врска со тоа ќе важат законите на Калифорнија освен ако не е забрането од применливитe  закони, а вие се согласувате на лична јурисдикција и отфрлате секаков приговор како за несоодветен форум - во вашата земја на живеење и соодветно со Дел 10 подолу.  Страните се согласуваат да се придржуваат на применливите задолжителни прописи од законот на земјата чиј жител сте.  Ништо во овие Услови не влијае на вашите права како корисник да се потпирате на таквите задолжителни прописи од локалното право.

СПОРОВИ И РЕШАВАЊЕ СПОРОВИ

 1. Секаква контроверза или побарување кои произлегуваат од или се во врска со овие Услови, нивната примена, арбитражност или толкување ќе бидат поднесени на конечна и обврзувачка арбитража, која ќе се одржи во округот Лос Анѓелес, Калифорнија, пред еден арбитратор, во согласност со Кодексот за Граѓанска Постапка на Калифорнија §1280 и следните, освен кадешто е забрането од применливите закони на вашата јурисдикција на живеење, тогаш таквата арбитража ќе се одржи во вашата земја на живеење. Арбитраторот ќе се избере со заедничка согласност на страните или, ако страните не можат да се согласат, тогаш со елиминирање од списокот на арбитратори доставен од JAMS.  Арбитражата ќе биде доверлива постапка, затворена за општата јавност.  Арбитраторот ќе издаде писмено мислење во кое ќе бидат наведени основните наоди и заклучоци според кои ќе биде заснована одлуката на арбитраторот.  Страните еднакво ќе учествуваат во исплатата на хонорарот на арбитраторот и на трошоците на арбитражата и на секои други трошоци единствени за арбитражното сослушување (прифаќајќи дека секоја страна ги плаќа хонорарите и другите трошоци за депозиција, сведок, вешто лице и адвокати до истото ниво како сослушувањето за работата да се извршило во суд).  Ништо во овој дел нема да влијае на можноста на секоја страна да побара од судот праведен надомест или привремена мерка во секое време до она ниво до кое истото не е оневозможено од друга одредба во овие Услови.  Во случај ако овој Дел 10 (А) се најде дека е неважечки или на друг начин неспроведлив, секое побарување мора да се сослуша и процени низ соодветна судска постапка без оглед на каков било избор на право или конфликт на принципи на право, предмет на Дел 9 , а не во арбитража.
 2. Ограничување на Праведен Надомест. КАКО ШТО Е ДОЗВОЛЕНО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО АКО ТВРДИТЕ ДЕКА СТЕ БИЛЕ ИЗЛОЖЕНИ НА КАКВА БИЛО ЗАГУБА, ШТЕТИ ИЛИ ПОВРЕДИ ВО ВРСКА СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА, ТОГАШ ЗАГУБИТЕ, ШТЕТИТЕ ИЛИ ПОВРЕДИТЕ НЕМА ДА СЕ СМЕТААТ ЗА НЕПОПРАВЛИВИ ИЛИ ДОВОЛНИ ДА ВЕ КВАЛИФИКУВААТ ЗА ПРАВЕДЕН НАДОМЕСТ ИЛИ ДРУГА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ОД КОЈ БИЛО ВИД. ОВА ЗНАЧИ ДЕКА ВО ВРСКА СО ВАШЕТО БАРАЊЕ, ВИЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА БАРАТЕ И ДЕКА НЕМА ДА ВИ БИДЕ ДОЗВОЛЕНО ДА ДОБИЕТЕ НИКАКВО СУДСКО ИЛИ ДРУГО ДЕЈСТВО КОЕ МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ НА ИЛИ ДА ГО СПРЕЧИ РАЗВОЈОТ, КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА КОЈ БИЛО ВЕБ-САЈТ, АПЛИКАЦИЈА, СОДРЖИНА, СГК, ПРОИЗВОД, УСЛУГА ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ ПОСЕДУВАНА, ЛИЦЕНЦИРАНА, КОРИСТЕНА ИЛИ КОНТРОЛИРАНА ОД КОЈА БИЛО СТРАНА НА SPE  (ВКЛУЧУВАЈЌИ ВАША ЛИЦЕНЦИРАНА СГК) ИЛИ ДАВАТЕЛ НА ЛИЦЕНЦА НА КОЈА БИЛО СТРАНА НА SPE. Без ограничување на општоста на горенаведеното, Вие со ова неотповикливо се одрекувате од кое било право или лек да барате и/или да добиете праведен надомест или друга привремена мерка или каков било налог во однос на, и/или да забраните или ограничите или поинаку на некој друг начин да ги нарушите производството, дистрибуцијата, прикажувањето или поинакво користење на кој било филм, производство или проект поврзан со SPE, нејзината матична компанија, фирми-ќерки и подружници, или користењето, објавувањето или дисеминацијата на кое било рекламирање во врска со таквиот филм, производство или проект. Можете да се откажете, сепак, од арбитража на побарувања за јавен правичен надомест. Ако направите така, ниту вие ниту SPE може да барате од другиот да учествува во арбитража на какво било побарување за јавен правичен надомест и вие го задржувате вашето право да ги пријавите таквите дејства во суд кој има јурисдикција. Да се откажете, мора да нè известите написмено во рок од 30 дена од датумот кога првпат сте се подложиле на оваа одредба за арбитража и мора да го вклучите вашето име и адресата на живеење, вашата адреса за е-пошта и јасна изјава дека сакате да се откажете од арбитража за јавен правичен надомест. Секакви барања за откажување мора да бидат испратени на следнава адреса: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, U.S.A. (Attn: EVP Global Litigation -- Claims). Ако суд или арбитратор реши дека кое било од ограничувањата во овој дел не може да се спроведе за конкретно барање за надомест, тогаш тоа барање (и само тоа барање)  мора да се издвои од арбитражата и може да се поднесе на суд предмет на Дел 10(А).
 3. Одрекување од Заедничка Тужба. И вие и SPE се одрекувате од правото да учествувате во кој било спор, вклучувајќи но не ограничувајќи се на дејства според Законот за приватност на потрошувачи на Калифорнија, Законот за заштита на потрошувачи преку телефон, Законот за заштита на приватност преку видеоемитување, Законот за заштита на приватност на деца онлајн или слични применливи закони во вашата земја на живеење, како групно, консолидирано, репрезентативно, заедничко или приватно дејство на правен застапник или да учествувате во групно, консолидирано, репрезентативно, заедничко или приватно дејство на правен застапник во однос на секаков спор инициран од некој друг. Без оглед на која било одредба во Сеопфатните прописи и постапки за арбитража на JAMS , која е спротивна на ова, арбитраторот ќе нема овластување ниту некоја јурисдикција да ја сослуша арбитражата како заедничко, консолидирано, репрезентативно или приватно дејство на правен застапник ниту да ги консолидира, се придружи или на друг начин да ги комбинира споровите на различни лица во една постапка. Без оглед на провизиите за арбитража определени погоре, ако одредбата која се однесува на одрекување од заеднички, колективни, репрезентативни и приватни тужби од правен застапник на овој Дел 10 се најде дека е неважечка или на друг начин неспроведлива сите такви заеднички, колективни, репрезентативни или приватни барања со правен застапник мора да бидат сослушани и решени преку соодветна судска постапка предмет на Дел 9, а не во арбитража.
 4. Ограничено Време за Поднесување Тужби.  ДО НАЈГОЛЕМОТО НИВО ДОЗВОЛЕНО ОД ПРИМЕНЛИВОТО ПРАВО И ОСВЕН АКО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ЈУРИСДИКЦИЈА НЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ПОДОЛГ ПРИМЕНЛИВ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД, АКО ВИЕ ИЛИ НИЕ САКАМЕ ДА ПОТВРДИМЕ ОПШТ СПОР (НО НЕ IP СПОР) ПРОТИВ ДРУГИОТ, ТОГАШ ВИЕ ИЛИ НИЕ МОРАМЕ ДА ГО ЗАПОЧНЕМЕ ВО РОК ОД ЕДНА (1) ГОДИНА ОТКАКО ЌЕ СЕ ПОЈАВИ СПОРОТ – ИЛИ ЌЕ БИДЕ ЗАСЕКОГАШ ЗАБРАНЕТ.

АЖУРИРАЊА НА УСЛОВИТЕ

Осигурете се дека сте ги прегледале поставените Услови и кои било применливи Дополнителни Услови секогаш кога ќе ја користите Услугата (најмалку пред секоја трансакција или поднесување).  НИЕ МОЖЕМЕ ДА ГИ МОДИФИКУВАМЕ ОВИЕ УСЛОВИ ВКЛУЧУВАЈЌИ, САМО КАКО ПРИМЕР, ПОРАДИ ПРОМЕНА НА ПРИМЕНЛИВО ПРАВО ИЛИ ПРЕДМЕТНО ПРАВО ИЛИ УСЛОВИ НА ПАЗАРОТ ИЛИ ЗА ДА ОСИГУРАМЕ ПОДОБРА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА УСЛУГАТА. НИЕ ЌЕ ВЕ ИЗВЕСТИМЕ ЗА НОВИТЕ УСЛОВИ СО НИВНО ОБЈАВУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ИЛИ ПРЕКУ Е-ПОШТА (ИЛИ НА КОЈ БИЛО ДРУГ РАЗУМЕН НАЧИН ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ШТО ЌЕ ГО ИЗБЕРЕМЕ), И ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА ПО ТАКВО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЌЕ ПРЕТСТАВУВА ВАШЕ ПРИФАЌАЊЕ НА ДОГОВОРОТ СО НОВИ УСЛОВИ ЗА ВАШЕТО НОВО КОРИСТЕЊЕ И ТРАНСАКЦИИ. Секои нови Услови или Дополнителни Услови ќе бидат ефективни за ново користење и трансакции почнувајќи од времето кога сме ги објавиле, или од некој подоцнежен датум како што може да биде наведен во нив или во друго известување до вас. Во случај кое било известување до вас за нови, ревидирани или дополнителни услови да се одреди од суд или трибунал дека е недоволно, претходниот договор ќе продолжи додека не настапи соодветно известување за воспоставување на нов договор. Може да отфрлите секакви нови, ревидирани или дополнителни услови со прекинување на користењето на Услугата.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

 1. Согласност или Одобрение на SPE. Како за секоја одредба во овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови што ѝ доделуваат на SPE право на согласност или одобрение или ѝ дозволуваат на SPE да користи право по свое „сопствено наоѓање“, SPE може да го користи тоа право по свое единствено и апсолутно наоѓање до најголемото ниво дозволено од применливото право. Не смее да се смета дека се доделени согласност или одобрување од страна на SPE без да бидат написмено и потпишани од службеник на SPE.
 2. Отштета. Вие се согласувате на и со ова, ќе застанете во одбрана на (ако е побарано од SPE), ќе ја обесштетите и ќе ја сметате SPE и нејзините директни и индиректни матични компании, фирми-ќерки, подружници, вклучувајќи ја нашата, Sony групација  на компании и секој од нивните соодветни вработени, директори, членови, раководители, акционери, застапници, продавачи, даватели на лиценца, корисници на лиценца, договорувачи, клиенти, правни наследници и ќе ги одредите (заедно „Страните на SPE и поединечно  „Страната на SPE) за без вина за и во однос на кои било и сите побарувања, штети, загуби, трошоци, истраги, одговорности, пресуди, парични казни, казни, спогодби, камата и трошоци (вклучувајќи законски трошоци) кои директно или индиректно произлегуваат од или се поврзани со кое било побарување, парница, дејство, барање или судска постапка започната или иницирана против која било Страна на SPE, или во случај на истрагата, одбраната или спогодбата, која произлегува од или е во врска со истата, без оглед дали се случила до тој момент или потоа: (i) користењето на вашата СГК од нас или наши претставници или корисници на лиценца во согласност со овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови или за што и да е од вашата СГК што не е во согласност со овие Услови на кој било начин;  (ii) вашето користење на Услугата и вашите активности во врска со Услугата што претставуваат прекршување или наводно прекршување на овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови; (iii) ваше прекршување или наводно прекршување на овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови; (iv) ваше прекршување или наводно прекршување на кои било закони, прописи, регулативи, законици, статути, правила или налози на кои било владини или квази-владини власти во врска со вашето користење на Услугата или ваши активности во врска со Услугата; (v) информации или материјали емитувани преку вашиот Уред, дури и ако не се поднесени од вас, кои прекршуваат, нарушуваат или незаконски присвојуваат какви било авторски права, заштитни знаци, трговски тајни, патенти, јавност, приватност или други права на која било личност или ентитет; (vi) секакво лажно прикажување од ваша страна; и (vii) користење на информациите што Вие ни ги поднесувате нам од страна на Страните на SPE (вклучувајќи ја вашата СГК) (сите од горенаведените, „Побарувања и Загуби). Вие ќе соработувате онолку целосно колку што се бара од Страните на SPE во одбрана на секакво побарување и загуби. Без оглед на горенаведеното, Страните на SPE го задржуваат ексклузивното право да се спогодат, да направат компромис и да платат за кое било и за сите Побарувања и Загуби. Страните на SPE го задржуваат правото да постават исклучива одбрана и контрола на секакви Побарувања и Загуби. Вие нема да се спогодите за какви било Побарувања и Загуби без, во секој таков случај, претходна писмена согласност на службеник на Страната на SPE.
 3. Функционирање на Услугата; Достапност на Производи и Услуги; Интернационални Прашања. SPE ниту тврди ниту гарантира дека Услугата е соодветна или достапна за употреба надвор од територијата за која овие Услови и секои Дополнителни Услови се објавени. Ако ја користите Услугата од други локации, го правите тоа по своја сопствена иницијатива и сте одговорни за усогласување со применливите локални закони во врска со вашето онлајн однесување и прифатлива содржина, ако и до нивото до кое важат локалните закони.
 4. ВирусиНие не гарантираме дека нашата Услуга ќе биде сигурна или без грешки или вируси. Вие сте одговорни за конфигурирање на вашите Уреди, информатичката технологија, компјутерските програми и платформи за пристапување до нашата Услуга. Вие треба да  користите ваш сопствен софтвер за заштита од вируси. Вие не смеете да ја злоупотребувате нашата Услуга со свесно внесување вируси, тројанци, црви, логички бомби или друг материјал кој е злонамерен или технолошки штетен. Не смеете да се обидувате да добиете неовластен пристап до нашата Услуга, серверот на којшто нашата Услуга е складирана или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со нашата Услуга. Вие не смеете да го напаѓате нашиот сајт преку напад со одбивање на услуга или дистрибуиран напад со одбивање на услуга. Со прекршување на оваа одредба, Вие може да направите кривичен престап. Ние ќе ги пријавиме сите такви прекршување до релевантните власти за спроведување на законот и ќе соработуваме со овие власти со откривање на вашиот идентитет на истите ако е потребно според применливото право. Во случај на таков прекршок, вашето право да ја користите нашата Услуга веднаш ќе престане. 
 5. Контроли за Извоз. Вие сте одговорни за почитување на сите применливи трговски прописи и закони и странски и домашни. Освен во случај ако нема овластување според законот на САД, Вие се согласувате и гарантирате дека нема да ги извезувате или повторно извезувате Услугите до која било земја или која било личност, ентитет, или краен корисник кои се предмет на контроли за извоз или санкции од страна на САД.
 6. Издвојливост; Толкување. Ако која било одредба од овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови, од која било причина се смета за неважечка, незаконска, ништовна или неспроведлива од суд или арбитратор од соодветна јурисдикција, тогаш таа одредба ќе се смета за издвоена од овие Услови или применливите Дополнителни Услови, и невалидноста на одредбата нема да влијае на валидноста или спроведливоста на остатокот од овие Услови или применливите Дополнителни Услови. До нивото дозволено од применливото право, се согласувате да се одречете од, и дека ќе се одречете од секакво применливо статутарно и обичајно право кое може да дозволи договорот да биде насочен кон составувачот на истиот.
 7. Истраги; Прекин; Преживување. До нивото дозволено од применливото право, SPE го задржува правото, без никакви ограничувања, да: (i) истражи секакви претпоставени прекршувања на безбедноста на Услугата или на нејзината информатичка технологија или други системи или мрежи, (ii) да истражи секакви претпоставени прекршувања на овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, (iii) да истражи секакви информации што се добиени од SPE во согласност со нејзината Политика на приватност и колачиња во врска со усогласеноста со кривичните закони, (iv) се вклучи и соработува со властите за спроведување на законот и слични власти во истражување на кои било од претходните нешта, (v) судски гони секакви прекршувања на овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, и (vi) ја прекине Услугата, целосно или делумно, или, да го суспендира, или прекине, вашиот пристап до истата целосно или делумно, вклучувајќи секакви кориснички сметки или регистрации, во секое време, без известување, поради која било причина и без никаква обврска кон вас или некоја трета страна.  Секаква суспензија или прекин нема да влијае на вашите обврски кон SPE според овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови. По суспензијата или прекинот на вашиот пристап до Услугата, или по известување од SPE, сите права што ви се доделени според овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови веднаш ќе престанат, и вие се согласувате дека веднаш ќе го прекинете користењето на Услугата. Одредбите на овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, кои според нивната природа треба да ја преживеат вашата суспензија или прекин, ќе преживеат. Може да го прекинете вашето користење на Услугата или да ја затворите вашата сметка во секое време. Во случај за кој било прекин или суспензија од наша страна да биде одредено од суд или трибунал дека се нефер, претходниот договор ќе продолжи додека не настапи соодветно известување за прекин на договорот.  
 8. Доделување. SPE може да ги додели своите права и обврски според овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, целосно или делумно, на секоја страна во секое време без какво било известување но таквото доделување нема да влијае на вашите права или обврски според овие Услови. Овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови не смеат да бидат доделени од вас и Вие не можете да ги пренесете вашите должности според нив, без претходна писмена согласност од службеник на SPE.
 9. Целосен Договор. Овие Услови и кои било применливи Дополнителни Услови, го одразуваат целосниот договор помеѓу вас и нас, во врска со вашето користење на Услугата и ги заменуваат сите претходни договори, тврдења, гаранции, уверувања или дискусија поврзана со Услугата.
 10. Без Одрекувања од Право. Освен како што е изрично наведено во овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови, (i) никаков пропуст или доцнење од вас или SPE во користење секакви права, овластувања или лекови како што следи нема да функционира како одрекување од тоа или кое било друго право, овластување или лек, и (ii) ниедно одрекување од право или модификација на кој било услов од овие Услови или кои било применливи Дополнителни Услови нема да биде ефективно освен ако не е написмено и потпишано од страната од која се бара да се спроведе одрекувањето или модификацијата.
 11. Решавање на Спорови Онлајн. Ако живеете во Европската Унија или Обединетото Кралство и сакате да имате повеќе информации за  решавање на спорови онлајн,  следете ја оваа врска со веб-сајтот на Европската Комисија: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Оваа врска е обезбедена како што се бара според Регулативата (ЕУ) бр 524/2013 на Европскиот парламент и на Советот, само за информативни цели. Ние ниту сме обврзани ниту сме се согласиле да учествуваме во решавање на спорови онлајн. 

//Крај на Услови за користење//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. или применливиот ентитет на Sony Pictures Entertainment. Сите права се задржани.