Skip to main content

NOTKUNARSKILMÁLAR

Gildistökudagur: 27 July, 2022

Inngangur

Þessir notkunarskilmálar (þessir “skilmálar”) gilda fyrir vefsíður, netþjónustu, hugbúnað eða öpp ("þjónustu") Sony Pictures Entertainment (deild í Sony Corporation) sem innihalda hlekk á þessa skilmála. Í þessum skilmálum notum við "SPE", "við" eða "okkur" eða "okkar" til að vísa til eininga Sony Pictures Entertainment . Auk Sony Pictures Entertainment Inc., má finna SPE-eininguna, sem ber ábyrgð á tiltekinni þjónustu (sameiginlega gagnavörður), með því að smella hér. Skrifstofur Sony Pictures Entertainment Inc. eru að finna á 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kaliforníu 90232 Bandaríkjunum. Ef þú samþykkir þessa skilmála eða ferð á eða notar með öðrum hætti viðeigandi þjónustu með einhverjum hætti (eins og við á) samþykkir þú að þessir skilmálar og aðrir viðeigandi viðbótarskilmálar gildi um þig (eins og skilgreint er að neðan) og þú staðfestir að þú hafir lesið og skilið þá. Þú viðurkennir einnig og samþykkir meðferð okkar á gögnum eins og fjallað er um í Friðhelgis- og vafrakökustefna og aðra skilmála sem birtir eru á viðeigandi hluta þjónustunnar.

 

Þegar við vísum til "þú" eða "þinn" í þessum skilmálum er átt við:

 • ef þú ert neytandi, einstaklinginn, sem notar þjónustuna í tilgangi sem er algjörlega eða að mestu leyti utan við notkun í atvinnuskyni; og
 • ef þú ert ekki neytandi: (a) fyrirtækið, sem þú hefur heimild til að binda; eða (b) einstaklinginn, sem notar þjónustuna í tilgangi sem er ekki algjörlega eða að mestu leyti utan við notkun í atvinnuskyni (um er að ræða "fyrirtæki" í báðum tilvikum)

Þessir skilmálar hafa áhrif á lagaleg réttindi þín, ábyrgð og skyldur og stjórna notkun þinni á þjónustunni. Þar á meðal má finna ýmislegar takmarkanir og útilokanir ásamt ákvæði um lögsagnarumdæmi sem gildir um lausn deilumála. Ef þú vilt ekki vera bundin/n af þessum skilmálum og öðrum viðbótarskilmálum ættir þú ekki að nota þjónustuna og eyða út allri þjónustu, sem þú hefur hlaðið niður, og öppum.

Viðbótarskilmálar

Í sumum tilvikum gilda aukalegir eða aðrir skilmálar, sem birtir eru í þjónustunni, um notkun þína á tilteknum hlutum þjónustunnar (vísað til sem “viðbótarskilmála”). í einstökum tilvikum og í heild). Ef þessa skilmála og viðbótarskilmálana greinir á skulu þessir skilmálar gilda nema sérstaklega sé kveðið á um annað í viðbótarskilmálunum.

Uppfærslur á þessum skilmálum og viðbótarskilmálunum

Við höfum heimild til að breyta þessum skilmálum og viðbótarskilmálunum með því að birta nýja eða breytta skilmála á þjónustunni eins og frekar verður fjallað um hér. Áframhaldandi notkun þín á þjónustunni eftir slíkar breytingar felur í sér samþykki þitt á endurskoðuðu skilmálunum og viðeigandi viðbótarskilmálum. Þú hefur ekki heimild til að gera breytingar á þessum skilmálum.

EIGNARHALD OG RÉTTUR ÞINN TIL NOTKUNAR ÞJÓNUSTUNNAR OG EFNIS HENNAR.

 1. Eignarhald. Þjónustan og allt efni hennar (“efnið”), þar á meðal allur höfundarréttur, einkaleyfi, vörumerki, þjónustumerki, vöruheiti og allur annar hugverkaréttur í þjónustunni og efninu (“hugverk”), eru í eigu eða undir stjórn SPE, Sony group fyrirtækja okkar og hlutdeildarfélaga, leyfisveitenda og tiltekinn annarra utanaðkomandi aðila. Allur réttur, eignaréttur á og hagsmunir af efni og hugverkum í boði í gegnum þjónustuna er í eigu SPE, Sony group fyrirtækja okkar og hlutdeildarfélaga, leyfisveitenda eða tiltekinna annarra utanaðkomandi aðila og er verndaður af öllum gildandi lögum og rétti á sviði höfundarréttar, vörumerkja, einkaleyfa og/eða annarra hugverka og ósanngjarnrar samkeppni, þar á meðal í dvalarlandi þínu eða alþjóðlegum lögum að því marki sem við verður komið. SPE er eigandi höfundarréttar að vali, samantekt, samsetningu, fyrirkomulagi og endurbótum á efni þjónustunnar.
 2. Réttur þinn til notkunar þjónustunnar og efnis hennar.
  1. Réttur þinn til notkunar þjónustunnar og efnisins byggir á því að þessum skilmálum og viðbótarskilmálunum sé fylgt til hlítar. Að því marki sem gilandi lög leyfa áskiljum við okkur rétt til þess að segja upp aðgangi þínum og notkun á þjónustunni og efninu við brot gegn þessum skilmálum eða viðbótarskilmálum. Með því að fara á eða nota þjónustuna samþykkir þú og ábyrgist að aðgangur þinn eða notkun sé í samræmi við gildandi lög í því lögsagnarumdæmi sem þú dvelur. Þessi réttur er almennur, takmarkaður og afturkræfur einhliða af okkur án fyrirvara eða skaðabótaskyldu að því marki sem gildandi lög leyfa. Þar sem aðgangs- og notkunarrétturinn að þjónustunni og efninu er persónubundinn hefur þú ekki heimild til að framselja eða yfirfæra réttindi þín, allar tilraunir til þess eru ógildar. Þú hefur aðeins heimild í persónulegum og lögmætum tilgangi, sem ekki er í atvinnuskyni, (sameiginlega er vísað til eftirfarandi sem “leyfisskyldra þátta SPE”) til að::
   1. Birta, skoða, nota og spila efni á tölvu, farsíma eða öðru nettengdu eða heimiluðu tæki (“tæki”) og/eða prenta út eitt afrit af efninu (nema frumkóða og viðfangskóða á óunnu sniði eða með öðrum hætti) eins og það birtist þér;
   2. Streyma viðeigandi efni með smátólum og/eða öðrum stafrænum netmyndbandsspilurum fyrir streymi á þjónustunni (vísað er til allra slíka smátóla eða annarra stafrænna netmyndbandsspilara fyrir streymi sem “þjónustusmátóls”);
   3. Klippa og líma tiltekinn kóða sem þjónustan býður þér gagngert upp á (hvort sem slík aðgerð sé nefnd „deiling“ eða ekki) til að ívefja, endurbirta, viðhalda og/eða birta tiltekið efni, sem slíkur kóði tengist, á eigin persónulegri, sérsniðinni samfélagsmiðlasíðu(m), vefbloggi(um), eða örbloggi(um) (í sameiningu “persónulegir samfélagsmiðlar” þínir, en samkvæmt skilgreiningu falla engir miðlar fyrirtækja eða notkun fyrirtækja þar undir) og/eða, ef þjónustan býður upp á aðgerðina „taka og ívefja (e. grab and embed)“ til að taka „þjónustusmától og ívefja, endurbirta, viðhalda og/eða birta slíkt þjónustusmától á persónulegum samfélagsmiðlum þínum;
   4. Klippa og líma tiltekinn kóða, sem þjónustan bíður þér gagngert upp á, og/eða ef þjónustan býður upp á aðgerðina „smátólstöku og ívaf“ til að „taka“ þjónustusmától og áframsenda, eftir því sem við á, slíkan kóða og/eða þjónustusmától til vina þinna svo þeir geti skoðað þjónustuna og efnið í því og/eða, ef þeir kjósa svo, ívafið sjálfir áframsenda kóðahlutann eða þjónustusmátólið á þeirra eigin persónulegu samfélagsmiðlum eða sent áfram á vini sína;
   5. Ef þjónustan býr yfir „senda til vinar“ eða álíka verkfæri, sem gerir þér kleift að koma af stað og senda einum af vinum þínum tölvupóst með efni, og verkfærið virkar, nota verkfærið til að óska eftir því að vefmiðlarar þjónustunnar sendi skilaboð þín til vinar þíns fyrir þína hönd;
   6. Ef þjónustan býr yfir hlekknum „niðurhal“ við hliðina á efnishluta (þar á meðal en takmarkast ekki við myndir, táknmyndir, veggfóður, tónlist, myndbönd, stiklur, RSS-straum), hefur þú aðeins heimild til að sækja eitt afrit af slíku efni á eitt stakt tæki;
   7. Sækja, setja inn og nota eitt eintak af hugbúnaði, þar á meðal öppum, sem við bjóðum upp á eða í gegnum þjónustuna (“hugbúnaður”) á tækinu þínu á tölvutæku viðfangskóðasniði eingöngu og búa til aukalegt afrit í öryggisskyni; að því gefnu að þú áttir þig á og samþykkir að (i) með því að veita þér heimild til að sækja hugbúnaðinn veiti SPE þér engan eignarrétt yfir hugbúnaðinum (þ.e. að þú eigir miðilinn þar sem hugbúnaðurinn er skráður, heldur muni eigandi hugbúnaðarins (sem getur verið SPE og/eða utanaðkomandi hugbúnaðarleyfisveitandi) halda fullum og óskertum eignarrétti yfir slíkum hugbúnaði); (ii) þú hafir ekki heimild til að afrita, breyta, aðlaga, þýða yfir á önnur tungumál, dreifa eða búa til afleidd verk út frá hugbúnaðinum án fyrirliggjandi skriflegs samþykkis SPE; (iii) þú hafir ekki heimild til að framselja, leigja, kaupleiga eða lána hugbúnaðinn öðrum einstaklingi eða aðila og allar tilraunir þínar til að veita undirleyfi, yfirfæra eða framselja hugbúnaðinn séu ógildar og skulu að engu hafðar; og (iv) þú hafir ekki heimild til að bakþýða, taka í sundur, bakhanna eða reyna að endurgera, auðkenna eða uppgötva frumkóða, undirliggjandi hugmyndir, undirliggjandi notendaviðmótstækni eða algrím hugbúnaðarins með neinum hætti, nema ef framangreindar takmarkanir séu óheimilar samkvæmt gildandi löggjöf;
   8. Ef þér stendur slíkt til boða, ná þér í skráðan, persónulegan reikning (og/eða tengt notandanafn og aðgangsorð) á þjónustunni og eiga í samskiptum við aðra notendur þjónustunnar á þjónustutengdum spjallrásum, vefþingum, samfélagsmiðlum, í fjölspilunarleikjum á netinu og/eða við aðra virkni eða svipaða þjónustu sem þjónustan býður upp á;
   9. Hlekkja á þjónustuna af vefsíðu eða annarri netþjónustu svo lengi sem: (a) hlekkirnir innihaldi aðeins texta og noti ekki hugverk okkar, (b) hlekkirnir og efnið á vefsíðunni okkar gefi engin tengsl við SPE (eða Sony group fyrirtækin okkar og hlutdeildarfélög) til kynna eða valdi öðrum ruglingi, og (c) hlekkirnir og efnið á vefsíðunni þinni sýni ekki SPE eða Sony group fyrirtækin og hlutdeildarfélögin okkar, eða viðeigandi vörur okkar eða þjónustu með röngum, villandi, niðrandi eða öðrum dónalegum hætti og innihaldi ekki efni sem er ólögmæt, dónalegt, klámfengið, ósæmilegt, lostafullt, klúrt, ofbeldisfullt, ógnandi, áreitandi eða meinyrt eða sem brýtur gegn réttindum utanaðkomandi aðila eða er með öðrum hætti andstyggilegt fyrir SPE. SPE áskilur sér einhliða rétt til að ógilda eða banna hlekki á þjónustuna af hvaða ástæðu sem er og án fyrirvara eða skaðabótaskyldu af neinu tagi gagnvart þér eða utanaðkomandi aðila; og
   10. Nota aðrar aðgerðir, sem SPE býður gagngert upp á, á eða í gegnum þjónustuna til notkunar fyrir notendur í samræmi við þessa skilmála (þar á meðal en takmarkast ekki við aðgerðir til að búa til og/eða nota notendagert efni (eins og skilgreint er að neðan)) og aðra gildandi viðbótarskilmála.
 3. Réttindi annarra. Við notkun þjónustunnar skalt þú virða hugverk og réttindi annarra og SPE og Sony group fyrirtækja okkar og hlutdeildarfélaga. Óheimil notkun þín á efni kann að brjóta gegn réttindum annarra og gildandi laga og getur leitt til einkaréttarlegrar ábyrgðar og refsiábyrgðar þinnar. Ef þú telur að brotið hafi verið gegn verki þínu í gegnum þjónustuna, sjá kafla 5 að neðan.
 4. Fyrirvari um öll réttindi sem ekki eru veitt sem efni og þjónusta. Þessir skilmálar og aðrir gildir viðbótarskilmálar veita aðeins þröng, takmörkuð réttindi til að nota og fara á þjónustuna og efnið. SPE OG LEYFISVEITENDUR OG AÐRIR UTANAÐKOMANDI AÐILAR ÁSKILJA SÉR ALLAN RÉTT SEM ÞÉR EKKI VEITTUR MEÐ SKÝRUM HÆTTI. Öll óheimil notkun á efni eða þjónustunni sama í hvaða tilgangi er óheimil.

EFNI SEM ÞÚ SENDIR INN

 1. Efni frá notendum.
  1. Almennt. SPE hefur heimild nú eða í framtíðinni til að bjóða notendum þjónustunnar upp á tækifæri til að búa til, pósta, sýna, birta, dreifa, senda, útvarpa eða gera með öðrum hætti tiltækilegt á eða í gegnum þjónustuna eða á eða sem svar við síðum okkar eða póstum á verkvöngum utanaðkomandi aðila eða í tengslum við kynningarstarf okkar eða markaðsherferðir í gegnum hvaða miðla eða með hvaða hætti sem er eða senda okkur með öðrum hætti (t.d. á Facebook- eða öðrum samfélagsmiðlasíðum okkar, sem svar við tíst frá okkur, í gegnum getraunir eða samkeppnir eða í pósti) (í sameiningu “senda inn”) skilaboð, texta, myndskreytingar, skrár, myndir, grafík, ljósmyndir, athugasemdir, svör, hljóð, tónlist, myndbönd, upplýsingar, efni, umsagnir, ritdómar, gögn, spurningar, tillögur, persónuupplýsingar eða aðrar upplýsingar eða efni og hugmyndir, sem þar eru að finna, (í sameiningu en tekur ekki til SPE Licensed Elements sem þar er að finna,“notendagert efni” ). Þú hefur heimild til að senda notendagert efni í gegnum reikninginn þinn, umræðutorg, blogg, skilaboðaborð, samfélagsmiðla, efnissköpunarverkfæri, leiki, samfélög, hafa samband-verkfæri, tölvupóst og annan samskiptabúnað. Fyrir utan þau réttindi og leyfi, sem þú veitir í þessum skilmálum, og í samræmi við alla gildandi viðbótarskilmála, berð þú ábyrgð á og átt öll lagaleg réttindi, tilkall og hagsmuni af notandagerða efninu þínu nema þú hafir veitt nytjaleyfi á því hér að neðan. Hafið í huga að allt efni, sem þú birtir eða býður upp á í slíkum aðstæðum, kann að vera unnið af SPE í markaðsskyni og/eða til að bæta þjónustur, vörur og markaðssetningu fyrirtækisins.
  2. Trúnaðarskylda yfir notandagerða efninu þínu. Nema annað sé tekið fram í Friðhelgis- og vafrakökustefna á þjónustunni eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum, samþykkir þú A) að því marki sem gildandi lög leyfa að við þurfum ekki að meðhöndla notandagerða efnið þitt sem trúnaðarmál eða standa vörð um eignarrétt á því – óháð því hvort þú merkir það „trúnaðarmál“ „réttindavarið“ eða álíka – og því verði ekki skilað og (b) að því marki sem gildandi lög banna slíkt ekki tekur SPE sér engar skyldur af neinu tagi á herðar gagnvart þér eða utanaðkomandi aðila í tengslum við notandagerða efnið þitt. Að ósk munt þú veita nauðsynlegar upplýsingar til að sýna fram á réttindi þín yfir efninu og staðfesta fylgni við þessa skilmála eða aðra gildandi viðbótarskilmála. Þú viðurkenndir að net- og farsímasamskipti geti verið óörugg og hætta sé þar á öryggisbrotum; því viðurkennir þú og samþykkir að notandagerða efnið þitt sé sent inn á þína eigin ábyrgð.

   Í samskiptum þínum við SPE ættir þú að hafa í huga að við óskum hvorki eftir óumbeðnum hugmyndum eða efni fyrir vörur eða þjónustur né heldur tillögur að úrbótum á vörum eða þjónustu, þar á meðal hugmyndum, hugtökum, uppfinningum eða hönnun á tónlist, vefsíðum öppum, bókum, skriptum, handritum, kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, leikverkum, hugbúnaði eða öðru (í sameiningu “óumbeðnar hugmyndir og efni”). Allar óumbeðnar hugmyndir og efni sem þú sendir inn telst notandagert efni sem þú veitir okkur nytjaleyfi yfir eins og kveðið er á um að neðan. Auk þess heldur SPE öllum réttindum almennings á óumbeðnu hugmyndunum og efninu þínu. Viðtaka SPE á óumbeðnum hugmyndum og efni frá þér felur ekki í sér viðurkenningu SPE á nýstárleika þeirra, forgangi eða frumleika og skerðir ekki rétt SPE til að vefengja núverandi eða framtíðarhugverkaréttindi sem tengjast óumbeðnu hugmyndunum þínum og efni.

  3. Nytjaleyfi til SPE á notandagerða efninu þínu. Nema um annað sé kveðið í friðhelgis- og vafrakökustefnunn  og öðrum gildandi viðbótarskilmálum (eins og opinberum reglum tilboðs), sem stjórna sérstaklega innsendingu á notandagerðu efni þínum, veitir þú, að því marki sem lög leyfa, hér með SPE og Sony group fyrirtækjum þess og hlutdeildarfélögum, almennan, yfirfæranlegan, óbundinn, óskilyrtan, ótakmarkaðan, óafturkræfan, eilífan og endurgjaldslausan rétt og leyfi, sem gildir um allan heim og veita má undirleyfi fyrir, til að nota, afrita, taka upp, dreifa, endurgera, birta, selja, endurselja, leigja, lána, veita undirleyfi fyrir (á mörgum stigum), sýna, framkvæma opinberlega, senda, gefa út, útvarpa, þýða, aðlaga, gera afleidd verk eftir og nota með einhverjum öðrum hætti notandagerða efnið þitt að hluta eða í heild (og afleidd verk þess) í hvaða tilgangi sem er og á hvaða sniði sem er á eða í gegnum hvaða miðla, sem nú þekkjast eða síðar verða þróaðir, og með hvaða tækni eða tæki, sem þú þekkist eða síðar verður þróað, og til að auglýsa, markaðssetja og kynna það sama (samkomulag er um að slíkur réttur gildi í 99 ár á svæðum þar sem ekki má veita eilífðarleyfi). Án takmarkana inniheldur hinn veitti réttur, réttinn til að: (a) stilla, hýsa, gera skrá um, skyndivista, safnvista, geyma, setja á stafrænt form, þjappa, besta, breyta, endursníða, sýsla með, aðlaga, birta á leitanlegu sniði og fjarlægja slíkt notandagert efni og blanda því við annað efni, og (b) nota hugmyndir, hugtök, þekkingu eða tækni, sem finna má í notandagerðu efni, í hvaða tilgangi sem er, þar á meðal til að þróa, framleiða og markaðssetja vörur og/eða þjónustu. Þú áttar þig á því, að því marki sem gildandi lög leyfa, getur verið, þegar slíkur réttur er nýttur, að lýsigögn, tilkynningar og efni verði fjarlægt eða breytt, þar á meðal upplýsingar um höfundarréttarstjórnun og þú samþykkir það og ábyrgist að þú búir yfir öllum nauðsynlegum heimildum til að veita slíkt samþykki. Til að efla frekar þann rétt og leyfi sem þú veitir SPE yfir notandagerða efninu þínu, þó með fyrirvara um friðhelgis- og vafrakökustefnuna og að því marki sem gildandi lög leyfa, veitir þú einnig SPE (og Sony group fyrirtækjunum okkar og hlutdeildarfélögum) hér með og samþykkir að veita SPE (og Sony group fyrirtækjunum okkar og hlutdeildarfélögum), óskilyrta, eilífan, yfirfæranlegan, óafturkræfan rétt til að nota nafn þitt, persónu og eftirmynd í tengslum við allt notandagert efni án þess að neinar skyldur skapist gagnvart þér eða þú eigir rétt á neinni þóknun (samþykkt er að slíkur réttur gildi í 99 á landsvæðum þar sem ekki má veita eilíft leyfi). Að því marki sem lög leyfa afsalar þú hér með og samþykkir að afsala þér öllum siðferðilegum rétti eða álíka eða sambærilegum rétti (þar á meðal öllum gildandi rétti til að vera tilgreindur sem höfundur, rétti til að andmæla lítillækkandi meðferð, rétti til að vera ekki eignað eitthvað ranglega, rétti til að ákvarða hvenær almenningur ætti að fá aðgang að notandagerða efninu eða rétti til að standa gegn aðlögun eða breytingum á notandagerða efninu) sem þú kannt að hafa yfir notandagerða efninu jafnvel þó að því sé breytt með hætti sem þú samþykkir ekki. Ef þú hefur ekki heimild til að afsala þér réttinum samþykkir þú með óafturkræfum hætti að færa þér slíkan rétt (ef einhver er) ekki í nyt með hætti sem stangast á við nýtingu á réttinum sem hefur verið veittur. Þú áttar þig á því að þú munir ekki hljóta nein gjöld, fjárupphæðir, umbun eða þóknanir fyrir veittu réttindin í þessum kafla 2.A(iii).
  4. Einkaréttur SPE til að stjórna þjónustunni. Nema á um annað sé kveðið í friðhelgis- og vafrakökustefnunn) eða áskilið í gildandi lögum, hefur SPE heimild en þó enga skyldu til að fara yfir, vakta, sýna, pósta, geyma, viðhalda, samþykkja eða nota með öðrum hætti notandagerða efnið þitt og getur SPE einhliða hafnað, eytt, fært, endursniðið, fjarlægt eða neitað að pósta eða nota með öðrum hætti notandagerða efnið án fyrirvara eða skaðabótaskyldu gagnvart þér eða utanaðkomandi aðila í tengslum við notkun okkar á notandagerða efninu með viðeigandi hætti að því marki sem gildandi lög leyfa. Við höfum heimild, án takmarkana, til að gera það til að taka á efni sem okkur hefur orðið ljóst að er eða við teljum að sé dónalegt, klámfengið, ósæmilegt, lostafullt, klúrt, ofbeldisfullt, áreitandi, ógnandi eða meinyrt, ólögmætt eða hneykslanlegt eða óviðeigandi með öðrum hætti eða til að framfylgja réttindum utanaðkomandi aðila eða þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum. Við þurfum ekki að halda slíku notandagerðu efni, sem þú eða aðrir hafa sent inn, á þjónustunni í einhvern tíma og þú átt ekki rétt á því, þegar efni hefur verið sent inn, að fá aðgang að, safnvista, viðhalda, breyta, fjarlægja eða nota með öðrum hætti slíkt notandagert efni á þjónustunni eða annars staðar nema eins og kveðið er á um í friðhelgis- og vafrakökustefnunn.  SPE ber engin skylda til að hafa eftirlit með eða framfylgja hugverkaréttindum þínum yfir notandagerða efninu þínu.
  5. Ábyrgðir og skaðleysi í tengslum við notandagerða efnið þitt. Í hvert skipti, sem þú sendir inn notandagert efni, ábyrgist þú að þú sért að lágmarki lögráða í því lögsagnarumdæmi, sem þú dvelur, og sért foreldri eða lögráðamaður eða hafir öll viðeigandi samþykki frá foreldri eða lögráðamanni ólögráða einstaklings, sem finna má í eða tók þátt í gert notandagerða efnisins og hvað notandagerða efnið varðar (a) sért þú eini höfundur og eigandi hugverkaréttar og annarra réttinda að notandagerða efnisins eða þú hafir lögmætan rétt til að senda inn notandagerða efnið og veita SPE (og Sony group fyrirtækjunum okkar og hlutdeildarfélögum) réttinn að því, sem þú ert að veita samkvæmt þessum skilmálum og öðrum gildandi viðbótarskilmálum og allt án þess að SPE beri nein skylda til að fá samþykki utanaðkomandi aðila og án þess að skapa neina skyldu eða skaðabótaábyrgð SPE; (b) að notandagerða efnið sé rétt; (c) að notandagerða efnið brjóti ekki gegn, við heimilaða notkun SPE eins og kveðið er á um í þessum skilmálum, hugverkarétti eða öðrum réttindum utanaðkomandi aðila; og (d) að notandagerða efnið muni ekki brjóta gegn þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum eða valda öðrum einstaklingi tjóni eða skaða. Þú samþykkir að verja, bæta skaða og halda SPE og Sony group fyrirtækjunum  okkar og hlutdeildarfélögum og öllum stjórnarmönnum, yfirmönnum, umboðsmönnum, verktökum, samstarfsmönnum og starfsmönnum skaðlausum af öllu tapi, skaðabótaábyrgð, hótunum um eða raunverulegum bótakröfum, kröfum, tjóni, kostnaði og útgjöldum þar á meðal hæfilegum lögfræðikostnaði vegna eða í tengslum við notandagerða efnið þitt.
 2. Viðeigandi efni og tilkynningar á brotum. Við gerum ráð fyrir því að notandagerða efnið henti almenningi en ábyrgjumst ekki að hafa eftirlit með því og því samþykkir þú að hugsanlega verði efni, sem þér finnst særandi eða óviðeigandi, á vegi þínum. Hafið í huga að notandagerða efnið hefur ekki verið sannreynt eða samþykkt af okkur og skoðanir annarra notanda á þjónustunni okkar lýsa ekki endilega skoðunum okkar og gildum. Það getur verið að við setjum reglur um vettvang og efni í viðbótarskilmálunum. Ef þú finnur efni, sem brýtur gegn þessum skilmálum eða öðrum viðbótarskilmálum, getur þú tilkynnt um það til hér.

TAKMARKANIR Á NOTKUN ÞJÓNUSTUNNAR OG EFNI

 1. Takmarkanir á notkun þjónustunnar. Þú samþykkir að þú munir ekki: (i) nota þjónustuna í pólitískum eða viðskiptalegum tilgangi (þar á meðal fyrir auglýsingar, til að óska eftir fjármagni, safna vöruverðum og selja vörur) nema þú sért fyrirtæki og hafir áður orðið þér undir skriflegt samþykki okkar; (ii) nota lýsimerki eða annan „falinn texta“ sem færir sér hugverk í nyt; (iii) taka þátt í athöfnum í gegnum eða í tengslum þjónustuna sem leitast við að reyna eða valda einstaklingum eða fyrirtækjum skaða eða eru ólögmætar, dónalegar, klámfengnar, ósæmilegar, lostafullar, klúrar, ofbeldisfullar, ógnandi, áreitandi eða meinyrtar eða sem brjóta gegn réttindum utanaðkomandi aðila eða eru óviðeigandi með öðrum hætti fyrir SPE; (iv) að því marki sem gildandi lög leyfa, bakþýða, taka í sundur, bakhanna eða reyna að endurgera, auðkenna eða uppgötva frumkóða, undirliggjandi hugmyndir, undirliggjandi notendaviðmótstækni eða algrím þjónustunnar með neinum hætti eða breyta frum- eða viðfangskóða þjónustunnar eða hugbúnaði eða öðrum vörum, þjónustu eða ferlum, sem aðgengilegir eru í gegnum einhvern hluta þjónustunnar; (v) taka þátt í athöfnum sem trufla aðgang notanda að þjónustunni eða viðeigandi virkni þjónustunnar eða valda þjónustunni, SPE (eða samstæðufyrirtækjunum okkar eða hlutdeildarfélögum) skaða með öðrum hætti eða öðrum notendum þjónustunnar; (vi) trufla eða fara fram hjá öryggiseiginleikum (þar á meðal stafrænum búnaði fyrir réttindastjórnun, tækjum eða efnisvörn eða aðgangsstýringarráðstöfun) þjónustunnar eða öðrum eiginleika sem takmarkar eða framfylgir takmörkunum á notkun eða aðgangi að þjónustunni, efninu eða notandagerða efninu; (vii) afla eða safna með öðrum hætti eða geyma upplýsingar (þar á meðal persónuupplýsingar um aðra notendur þjónustunnar, þar á meðal netföng, án skýrs samþykkis slíkra notenda); (viii) reyna að öðlast óheimilan aðgang að þjónustunni, öðrum tölvukerfum eða netkerfum, sem eru tengd þjónustunni, með grefti á lykilorðum eða öðrum hætti; eða (ix) brjóta með öðrum hætti gegn þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum.
 2. Takmarkanir á notkun efnis. Þú samþykkir einnig við notkun á þjónustunni að þú: (i) munir ekki vakta, safna, afrita eða dreifa efninu (nema hugsanlega við notkun á hefðbundinni leitarvél eða hefðbundnum vafra) á þjónustunni með notkun á þjarka, flakkara, „yrkja“, vefkönguló, vefskriðli, njósnahugbúnaði, vél, tæki, hugbúnaði, útdráttartóli eða öðru sjálfvirku tæki eða með handvirkri aðgerð af neinu tagi; (ii) munir ekki ramma eða nota rammatækni til að umlykja slíkt efni (þar á meðal myndir, texta eða síðusnið); (iii) munir viðhalda án breytinga öllum vörumerkjum, höfundarrétti og öðrum hugverkatilkynningum á slíku efni; (iv) munir ekki nota slíkt efni með hætti sem gefur til kynna óheimil tengsl við vörur, þjónustu eða vörumerki leyfisveitenda okkar; (v) munir ekki gera neinar breytingar á slíku efni (nema að því marki sem þú hefur hlotið sérstakt leyfi frá SPE Licensed Elements, ef svo á við); (vi) munir ekki afrita, breyta, endurgera, safnvista, selja, kaupleigja, leigja, skipta á, búa til afleidd verk af, gefa út lesrit eða á rafrænu sniði, framkvæma opinberlega, sýna, miðla, dreifa, útvarpa, endursenda, koma í umferð eða flytja til utanaðkomandi aðila eða á hugbúnað eða vefsíðu utanaðkomandi aðila eða nota með slíkt efni með öðrum hætti í öðrum tilgangi en sérstaklega er heimilað í þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum eða með fyrirliggjandi skriflegu samþykki yfirmanns SPE eða eiganda efnisins, ef um er að ræða efni frá leyfisveitanda; og (vii) munir ekki setja inn neinn kóða eða vöru til að hafa áhrif á efnið með neinum hætti sem hefur neikvæð áhrif á upplifun notenda.
 3. Framboð á þjónustunni og efninu. Að því marki sem gildandi lög leyfa hefur SPE einhliða og án fyrirvara eða skaðabótaábyrgðar rétt til að stöðva eða hætta framboði á þjónustunni og/eða efninu þegar í stað (og öllum þáttum og eiginleikum þeirra) í heild eða að hluta af einhverri ástæðu.

GERÐ REIKNINGS

 1. Ef þú nýskráir þig hjá okkur eða býrð til reikning berð þú einn ábyrgð og skaðabótaábyrgð á öryggi og trúnaði aðgangsupplýsinganna þinna og á því að takmarka aðgang að tækinu þínu og öllum aðgerðum á reikningnum þínum nema þú getir sýnt fram á að slík notkun sé sviksamleg. Aðeins einstaklingar, sem eru að minnsta kosti lögráða í dvalarlandi þínu og eigi yngri en 18 ára, mega framkvæma nýskráningu á reikningum. Aðgangsorð verða að vera persónuleg og þú verður að vera með einkvæmt notandanafn (eða netfang) sem brýtur ekki gegn rétti annarra einstaklinga eða lögaðila eða er særandi. Við höfum einhliða heimild til að hafna notkun aðgangsorða, notandanafna eða netfanga af hvaða ástæðu sem er. Þú berð einn ábyrgð á nýskráningarupplýsingunum þínum og á því að uppfæra og viðhalda þeim. Þú verður að tilkynna okkur þegar í stað hér um óheimila notkun á reikningnum þínum, aðgangsorði eða notandanafni eða annað öryggisbrot. Þú hefur ekki heimild til að selja, yfirfæra eða framselja reikninginn þinn eða reikningsréttindi þín. Við höfum rétt til að gera reikninga og/eða aðgangsorð óvirk þegar í stað ef við teljum að þú hafir brotið gegn einhverjum ákvæðum þessara skilmála.
 2. Aðeins viðurkenndur fulltrúi einstaklingsins, sem reikningurinn er fyrir, hefur heimild til að setja upp reikninga. Við yfirförum ekki áreiðanleika reikninga og berum ekki ábyrgð á óheimilum reikningum sem kunna að birtast á þjónustunni. Við höfum einkarétt, en þó enga skyldu, til að leysa úr deilum í sambandi við gerð reikninga eða áreiðanleika þeirra, eftir því sem við teljum viðeigandi og án fyrirvara.

VERKLAG VIÐ MEINT BROT GEGN HÖFUNDARRÉTTI

 1. Ef þú ert eigandi höfundarréttar og vilt senda okkur tilkynningu um að finna efni á þjónustunni sem brýtur gegn höfundarrétti og þú vilt að sé fjarlægt af þjónustunni, getur þú sent okkur slíka tilkynningu með því að fylgja leiðbeiningunum hér.

TILKYNNINGAR, SPURNINGAR OG ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI

 1. Þú samþykkir að við höfum heimild til að senda þér tilkynningar eða svara þér með öðrum hætti í pósti eða tölvupósti (ef það er á skrá hjá okkur) eða með öðrum viðeigandi hætti sem við höfum valið.
 2. Senda verður allar lagalegar tilkynningar skriflega til viðeigandi einingar Sony Pictures sem listuð er hér.
 3. Ef spurningar vakna um þjónustuna getur þú haft samband við þjónustudeild SPE með því að smella á hér og fylla út eyðublaðið. Þú viðurkennir að starfsmenn þjónustudeildar hafa ekki heimild til að breyta eða veita undanþágu frá skilmálunum eða viðbótarskilmálunum.

ÞJÓNUSTA OG AUGLÝSINGAR UTANAÐKOMANDI AÐILA, VIÐSKIPTI VIÐ UTANAÐKOMANDI AÐILA

 1. Efni og síður utanaðkomandi aðila; auglýsingar. Það getur verið að þjónustan innihaldi íbætur, hugbúnað, auglýsingar, tól frá utanaðkomandi aðilum og/eða annað efni og/eða hlekki á vefsíður eða aðra þjónustu utanaðkomandi aðila, sem ekki er í eigu, undir stjórn eða starfrækt af SPE (eða fyrirtækjum samstæðunnar okkar eða hlutdeildarfélögum), þar á meðal þjónustu á vegum auglýsenda, leyfisveitenda, leyfishafa og tiltekinna annarra utanaðkomandi aðila sem kunna að eiga í viðskiptasambandi við SPE (sameiginlega “þjónusta utanaðkomandi aðila”). Það getur einnig verið að við hýsum efni okkar, öpp og tól hjá þjónustu utanaðkomandi aðila. SPE hefur enga stjórn yfir efni, starfrækslu, stefnum, skilmálum eða öðrum þáttum hjá þjónustu utanaðkomandi aðila og tekur sér enga skyldu á herðar til að fara yfir slíkt. SPE fer ekki endilega yfir, styður, samþykkir eða gengst í ábyrgð fyrir þjónustu utanaðkomandi aðila eða efni, auglýsingum, upplýsingum vörum, þjónustu eða öðrum atriðum utanaðkomandi aðila. Auk þess ber SPE ekki ábyrgð á gæðum eða afhendingu á vörum eða þjónustu í boði, farið er á, fengin er hjá eða auglýst er á slíkri þjónustu utanaðkomandi aðila.

  Að því marki sem gildandi lög leyfa, BERA SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG UNDIR ENGUM KRINGUMSTÆÐUM SKAÐABÓTAÁBYRGÐ Á tapi á hagnaði, tapi á viðskiptum, rekstrarstöðvun eða tapi á viðskiptatækifærum, BEINU, ÓBEINU, TILVILJUNARKENNDU EÐA SÉRSTÖKU TAPI, MEIÐSLUM (ÞAR Á MEÐAL LÍKAMSTJÓNI EÐA DAUÐA), KRÖFU, SKAÐABÓTAÁBYRGÐ EÐA ÖÐRU TJÓNI, HVORT SEM ÞAÐ STAFAR AF VANRÆKSLU, SAMNINGSBROTI, ÆRUMEIÐINGUM, BROTI GEGN HÖFUNDARRÉTTI EÐA ÖÐRUM HUGVERKARÉTTINDUM VEGNA SÝNINGAR, DREIFINGAR EÐA NOTKUNAR Á UPPLÝSINGUM EÐA EFNI Á SLÍKRI ÞJÓNUSTU UTANAÐKOMANDI AÐILA.

  Allar athafnir þínar í tengslum við þjónustu utanaðkomandi aðila falla undir aðskilda skilmála viðkomandi þjónustu utanaðkomandi aðila, þar á meðal friðhelgisstefnu og notkunarskilmála sem þú ættir að lesa áður en þú aðhefst nokkuð á slíkri þjónustu.

  1. Apple og aðrir verkvangar og tæki. Ef þú ferð á eða notar þjónustuna í gegnum Apple, Android, Google, Microsoft Windows eða aðra verkvanga eða þjónustu utanaðkomandi aðila gilda skilmálar og stefnur viðkomandi utanaðkomandi aðila um slíkan aðgang og notkun.
  2. Viðskipti við utanaðkomandi aðila. Öll samskipti, bréfaskipti, samvirkni eða viðskipti sem þú átt við utanaðkomandi aðila á eða í gegnum þjónustuna (þar á meðal á eða í gegnum þjónustu eða auglýsingar utanaðkomandi aðila) eru eingöngu á milli þín og utanaðkomandi aðilans (þar á meðal málefni í tengslum við efni auglýsinga utanaðkomandi aðila, greiðslur, afhendingu á vörum, ábyrgðir (þar á meðal vöruábyrgðir), friðhelgi og gagnaöryggi og álíka). SPE og SONY group fyrirtækin okkar og hlutdeildarfélög bera af sér alla skaðabótaábyrgð í tengslum við slíkt.

TAKMÖRKUN Á SKAÐABÓTASKYLDU OKKAR

 1. Ekkert í þessum skilmálum útilokar eða takmarkar skaðabótaábyrgð okkar á:
  1. dauða eða líkamstjóni af völdum vanrækslu okkar;
  2. svikum eða sviksamlegum rangfærslum; og
  3. öðru sem væri ólögmætt fyrir okkur að útiloka eða takmarka skaðabótaskyldu okkar á.
 2. Efni þjónustunnar okkar er aðeins veitt í almennu upplýsingaskyni. Því er ekki ætlað að veita ráð sem þú getur treyst á. Þú verður að leita þér faglegrar eða sérhæfðrar ráðgjafar áður en þú aðhefst eða lætur ógert að aðhafast út frá efni á þjónustunni okkar. Þrátt fyrir að við leitumst eftir fremsta megni við að uppfæra upplýsingarnar á þjónustunni okkar höldum við því hvorki fram, né ábyrgjumst né tryggjum, hvorki með beinum né óbeinum hætti, að efni þjónustunnar sé rétt, heildstætt eða dagrétt.
  1. Ef þú ert neytandi:
   1. hefur ekkert í þessum skilmálum áhrif á lögbundinn eða annan gildandi lagalegan eða samningsbundinn rétt þinn. Þú getur fengið upplýsingar um lögbundin réttindi þín (þar á meðal um ábyrgðir og vöruábyrgðir) hjá Ráðgjafarþjónustu heimilanna, Skrifstofu viðskiptastaðla eða sambærilegum yfirvöldum fyrir neytendavernd nálægt þér; og
   2. við bjóðum aðeins upp á þjónustuna fyrir innlenda einkanotkun. Þú samþykkir að nota ekki þjónustuna eða neitt efni í atvinnu- eða viðskiptaskyni og, að því marki sem gildandi lög leyfa, berum við enga skaðabótaskyldu gagnvart þér vegna taps á hagnaði, taps á viðskiptum, rekstrarstöðvunar eða taps á viðskiptatækifærum.
  2. Ef þú ert fyrirtæki munum við undir engum kringumstæðum bera skaðabótaábyrgð gagnvart þér, hvort sem það er samkvæmt samningi, skaðabótalögum (þar á meðal vegna gáleysis), stórkostlegs gáleysis, brota gegn lagaskyldu eða af öðrum hætti vegna eða í tengslum við þessa skilmála vegna: (a) taps á hagnaði, sölu, viðskiptum eða tekjum; (b) taps eða spillingar á gögnum, upplýsingum eða hugbúnaði; (c) taps á viðskiptatækifærum; (d) taps á ráðgerðum sparnaði; eða (e) taps á góðvild; eða (f) óbeinu eða afleiddu tjóni af einhverju tagi og í öllum tilvikum að því marki sem lög leyfa.
 3. Með fyrirvara A-hluta 8. kafla, takmarkast samanlögð heildarskaðabótaskylda okkar samkvæmt og/eða í tengslum við þessa skilmála og/eða þjónustuna (hvort sem það er samkvæmt samningi, skaðabótalögum (þar á meðal vegna gáleysis) eða öðrum hætti og hvort sem hún er fyrirsjáanleg eða ekki) hvað varðar allar aðgerðir okkar, aðgerðaleysi (þar á meðal gáleysi), brot gegn lagaskyldu eða brot gegn ábyrgð, þar á meðal yfirmanna okkar, starfsmanna, umboðsmanna, verktaka, undirverktaka, samstæðufyrirtækja eða hlutdeildarfélaga, að því marki sem lög leyfa, við kostnaðinn af veitingu þjónustunnar á ný eða greiðslu eðlilegs kostnaðar við að veita þjónustuna á nýju og undir engum kringumstæðum hærri upphæð en 100 Bandaríkjadali eitt hundrað Bandaríkjadali ($100) eða sambærilega upphæð í öðrum gjaldmiðli.
 4. ÞJÓNUSTAN OG EFNIÐ HÉR ERU VEITT "EINS OG ÞAU KOMA FYRIR", SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG HALDA ÞVÍ HVORKI FRAM, ÁBYRGJAST SKYLYRÐA, SETJA SKILMÁLA, TAKA SÉR FYRIR HENDUR NÉ SKULDBINDA SIG, HVORKI MEÐ BEINUM NÉ ÓBEINUM HÆTTI, NÉ SAMKVÆMT LÖGUM, FORDÆMISRÉTTI, NOTKUN EÐA VIÐSKIPTUM, VENJU EÐA MEÐ ÖÐRUM HÆTTI AF EINHVERJU TAGI HVAÐ VARÐAR ÞJÓNUSTUNA EÐA EFNIÐ. SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG, AÐ ÞVÍ MARKI SEM GILDANDI LÖG LEYFA, SVERJA FYRIR ALLAR YFIRLÝSINGAR, ÁBYRGÐIR, SKILYRÐI, SKILMÁLA, SKYLDUR OG SKULDBINDINGAR, HVORKI BEINAR NÉ ÓBEINAR EÐA SAMKVÆMT LÖGUM, FORDÆMISRÉTTI, NOTKUN EÐA VIÐSKIPTUM, VENJU EÐA ÖÐRUM HÆTTI, ÞAR Á MEÐAL UM SÖLUHÆFI OG HÆFI Í TILTEKNUM TILGANGI. MEÐ ÞVÍ AÐ FARA Á EÐA NOTA EÐA REYNA AÐ FARA Á EÐA NOTA ÞJÓNUSTUNA VIÐURKENNIR ÞÚ BEINLÍNIS AÐ SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG VEITI ENGAR ÁBYRGÐIR, YFIRLÝSINGAR EÐA SKILYRÐI UM EFNIÐ ÞAR Á MEÐAL EN TAKMARKAST EKKI VIÐ GJALDMIÐIL, NÁKVÆMNI EÐA HEILDSTÆÐNI; OG (ii) SEM ÞJÓNUSTU VIÐ NOTENDUR ÞJÓNUSTU SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKJANNA OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLAGA INNIHELDUR HÚN HLEKKI Á UTANAÐKOMANDI VEFSÍÐUR SEM VIÐ HÖFUM ENGA STJÓRN YFIR. SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG LÝSA EKKI YFIR NEINUM STUÐNINGI VIÐ EÐA GERA AÐRAR YFIRLÝSINGAR UM VÖRUR, ÞJÓNUSTU, EFNI EÐA HÆFI EFNIS Á VEFSÍÐUM SLÍKRA UTANAÐKOMANDI AÐILA OG ÞÚ AFSALAR ÞÉR HÉR MEÐ ÓAFTURKRÆFUM HÆTTI ÖLLUM KRÖFUM Á HENDUR SPE OG SONY GROUP FYRIRTÆKJUNUM OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖGUM SEM VARÐA VEFSÍÐUR SLÍKRA UTANAÐKOMANDI AÐILA.
 5. NEMA SÉRSTAKLEGA SÉ KVEÐIÐ Á UM SLÍKT Á EÐA Í ÞJÓNUSTUNNI OG AÐ ÞVÍ MARKI SEM GILDANDI LÖG LEYFA, MUNU HVORKI SPE NÉ SONY GROUP FYRIRTÆKIN OKKAR OG HLUTDEILDARFÉLÖG NÉ VIÐKOMANDI STJÓRNARMENN, STARFSMENN EÐA FULLTRÚAR ÞEIRRA BERA SKAÐABÓTAÁBYRGÐ Á TJÓNI VEGNA EÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN Á ÞJÓNUSTUNNI EÐA VEFSÍÐU SEM HLEKKJAÐ ER Á. ÞETTA ER ALHLIÐA TAKMÖRKUN Á SKAÐABÓTÁBYRGÐ SEM GILDIR UM ALLT TJÓN AF HVAÐA TAGI, ÞAR Á MEÐAL (ÁN TAKMARKANA) SKAÐABÆTUR, BEINT, ÓBEINT EÐA AFLEITT TJÓN, TAP Á GÖGNUM, TEKJUM EÐA HAGNAÐI, TAP EÐA TJÓN Á EIGNUM OG KRÖFUR Á HENDUR UTANAÐKOMANDI AÐILUM.

GILDANDI LÖG OG LÖGSAGNARUMDÆMI

LÖG KALIFORNÍURÍKIS GILDA UM ÞESSA SKILMÁLA NEMA SLÍKT SÉ ÓHEIMILT SAMKVÆMT STAÐBUNDINNI LÖGGJÖF. Það þýðir að lög Kaliforníuríkis gilda um aðgang þinn og notkun á þjónustunni og allar deilur eða kröfur vegna eða í tengslum við hana nema slíkt sé óheimilt samkvæmt gildandi lögum og þú samþykkir persónulega lögsögu og afsalar þér öllum andmælarétti vegna þess að vettvangurinn geti ekki talist vænlegur til lausnar á deilunni í dvalarlandi þínu og samkvæmt kafla 10 að neðan. Aðilar eru sammála um að hlíta viðeigandi skylduákvæðum laga í búsetulandi þínu. Ekkert í þessum skilmálum skerðir rétt þinn sem neytanda til að styðjast við slík skylduákvæði í staðbundinni löggjöf.

DEILUR OG ÚRLAUSN DEILUMÁLA

 1. Allur ágreiningur eða kröfur vegna eða í tengslum við þessa skilmála, fullnustu þeirra, gerðarhæfi eða túlkun skal leggja fyrir endanlegan og bindandi gerðardóm, sem halda skal í Los Angeles-sýslu í Kaliforníu, fyrir einum gerðardómara, í samræmi við lög Kaliforníuríkis um meðferð einkamála §1280 et seq, nema slíkt sé óheimilt samkvæmt gildandi lögum í lögsagnarumdæminu þar sem þú býrð, þá mun slíkur gerðardómur fara fram í búsetulandi þínu. Gerðardómarinn skal valinn með gagnkvæmu samkomulagi aðila eða, ef aðilar geta ekki komið sér saman, með því að strika út af lista yfir gerðardómara frá JAMS. Gerðardómhaldið skal fara fram í trúnaði og lokað fyrir almenningi. Gerðardómarinn skal gefa skriflegt álit þar sem fram koma helstu niðurstöður og ályktanir og skal úrskurður gerðardómsins byggja á því. Aðilar munu skipta að jöfnu greiðslu þóknunar gerðardómarans og kostnaðar við gerðardóminn og hvers kyns annars kostnaðar,sem fellur til við gerðardómsmeðferðina (og viðurkenna að hver aðili greiði fyrir eigin aðilaskýrslur, vitni, sérfræðinga, lögfræðikostnað og önnur útgjöld að sama marki og ef málið væri til meðferðar fyrir dómstólum). Ekkert í þessum kafla skerðir rétt aðila til að leita eftir lögbanni eða sanngjarnri úrlausn fyrir dómstólum hvenær sem er, að því marki sem önnur ákvæði þessara skilmála koma ekki í veg fyrir slíkt. Ef 10. kafli (A) telst ógildur eða óframfylgjanlegur með öðrum hætti verður að leggja allar kröfur fyrir viðeigandi dómstól til úrlausnar án þess að lagaskilaréttur komi þar til álita og í samræmi við kafla 9, en ekki fyrir gerðardóm.
 2. Takmarkanir á lögbanni. EF ÞÚ HELDUR ÞVÍ FRAM AÐ ÞÚ HAFIR ORÐIÐ FYRIR TAPI, TJÓNI EÐA SKAÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN ÞÍNA Á ÞJÓNUSTUNNI, ÞÁ MUN TAPIÐ, TJÓNIÐ OG SKAÐINN EKKI, AÐ ÞVÍ MARKI SEM GILDANDI LÖG LEYFA, TELJAST ÓBÆTANLEGUR EÐA FULLNÆGJANDI TIL AÐ ÞÚ EIGIR RÉTT Á LÖGBANNI EÐA ANNARI SAMBÆRILEGRI ÚRLAUSN AF NEINU TAGI. ÞAÐ ÞÝÐIR AÐ ÞÚ SAMÞYKKIR Í TENGSLUM VIÐ KRÖFU ÞÍNA AÐ ÞÚ MUNIR EKKI LEITA EFTIR OG HAFIR EKKI HEIMILD TIL AÐ FÁ DÓMSÚRSKUR EÐA AÐRA ÚRLAUSN SEM KANN AÐ TRUFLA EÐA KOMA Í VEG FYRIR ÞRÓUN EÐA NOTKUN Á VEFSÍÐUM, HUGBÚNAÐI, EFNI, NOTANDAGERÐU EFNI, VÖRUM, ÞJÓNUSTU EÐA HUGVERKUM Í EIGU, UNDIR LEYFI, Í NOTKUN EÐA STJÓRN SPE OG AÐILA ÞESS (ÞAR Á MEÐAL NOTANDAGERÐA EFNIÐ ÞITT SEM ÞÚ HEFUR VEITT LEYFI FYRIR) EÐA LEYFISVEITENDA SPE EÐA AÐILA ÞESS. Án þess að takmarka almennu reglurnar að ofan afsalar þú þér hér með óafturkræfum hætti öllum rétti eða úrræðum til að leita eftir og/eða fá lögbann eða aðra sambærilega úrlausn eða úrskurð í tengslum við, og/eða til að fyrirskipa eða takmarka með öðrum hætti framleiðslu, dreifingu, sýningu eða aðra notkun á kvikmyndum, framleiðslu eða verkefnum, sem tengjast SPE, móðurfyrirtækjum þess, dótturfyrirtækjum þess og hlutdeildarfélögum þess eða notkun, útgáfu eða dreifingu á auglýsingum í tengslum við slíkar kvikmyndir, framleiðslu eða verkefni. Þú getur hins vegar valið að taka ekki þátt í kröfum fyrir gerðardómi um opinbert lögbann. Ef þú gerir það getur hvorki þú né SPE krafist þess að hinn aðilinn taki þátt í gerðardómi vegna kröfu um opinbert lögbann og þú heldur rétti þínum til að höfða slíkt mál fyrir dómi með lögsögu. Til að hafna slíkri þátttöku verður þú að tilkynna okkur um það skriflega innan 30 daga frá þeirri dagsetningu, sem þetta ákvæði um gerðardóm hóf að gilda um þig, og þú verður að tilgreina nafn þitt og heimilisfang, netfang og skýra yfirlýsingu þess efnis að þú viljir ekki taka þátt í gerðardómi um opinbert lögbann. Allar beiðnir um slíkt verður að senda til: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, Kaliforníu 90232, Bandaríkjunum. (Berist til: EVP Global Litigation -- Claims). Ef dómstóll eða gerðardómari kemst að þeirri niðurstöðu að ekki sé hægt að framfylgja einhverjum af þeim takmörkunum, sem finna má í þessum kafla, í tiltekinni kröfu um lausn, að þá verður að aðskilja viðkomandi kröfu (og aðeins viðkomandi kröfu) frá gerðardómnum og leggja fyrir dómstól til úrlausnar samkvæmt (A)-hluta 10. kafla.
 3. Afsal á rétti til hópmálsóknar. Bæði þú og SPE afsala sér rétti til að fara með deilur, þar á meðal, en takmarkast ekki við, samkvæmt lögum Kaliforníuríkis um friðhelgi neytenda, lögum um vernd símnotenda, lögum um verndun einkalífs í myndböndum, lögum um verndun barna á netinu eða álíka gildandi lögum í búsetulandi þínu, sem hópmálsókn, umboðsmál, sameiginlegt mál eða almennt mál einkalögmanns eða taka þátt í hópmálsókn, samsteypumáli, umboðsmáli, sameiginlegu máli eða almennu máli einkalögmanns í tengslum við deilur annars aðila. Þrátt fyrir ákvæði í alhliða gerðardómsreglum og verklagsreglum JAMS um hið gagnstæða, skal gerðardómarinn ekki hafa umboð eða lögsögu til að taka málið fyrir sem hópmálsókn, umboðsmál eða almennt mál einkalögmanns eða steypa saman, sameina eða blanda með öðrum hætti saman deilum mismunandi aðila í einn málarekstur. Ef ákvæðið um afsal á rétti til hópmáls, sameiginlegs máls, umboðsmáls eða almennrar kröfu einkalögmanns í þessum 9. kafla telst ógild eða óframfylgjanlegt með öðrum hætti verður að leggja slíkt hópmál, sameiginlegt mál, umboðsmál eða almennt kröfumál einkalögfræðings fyrir viðeigandi dómstól til úrlausnar samkvæmt 9. kafla, en ekki fyrir gerðardóm.
 4. Takmarkaður tími til að leggja fram kröfur. AÐ ÞVÍ MARKI SEM GILDANDI LÖG LEYFA OG NEMA LÖG Í LÖGSAGNARUMDÆMI ÞÍNU VEITI LENGRI TÍMAFREST, VERÐUR, EF ÞÚ EÐA VIÐ VILJUM GERA ALMENNAN ÁGREINING (EN EKKI ÁGREINING UM HUGVERK) HVOR GEGN ÖÐRUM, AÐ HEFJA HANN INNAN EINS (1) ÁRS FRÁ ÞVÍ AÐ ÁGREININGURINN KOM UPP – ANNARS VERÐUR HANN BANNAÐUR AÐ EILÍFU.

UPPFÆRSLUR Á SKILMÁLUM

Gangið úr skugga um að lesa yfir birta skilmála og aðra gildandi viðbótarskilmála í hvert skipti sem þjónustan er notuð (að minnsta kosti fyrir allar færslur eða innsendingar). VIÐ HÖFUM HEIMILD TIL AÐ BREYTA ÞESSUM SKILMÁLUM, ÞAR Á MEÐAL AÐEINS Í DÆMASKYNI, VEGNA BREYTINGA Á GILDANDI LÖGGJÖF EÐA FORDÆMUM DÓMSTÓLA EÐA MARKAÐSAÐSTÆÐUM EÐA TIL AÐ TRYGGJA BETRI VIRKNI ÞJÓNUSTUNNAR. VIÐ MUNUM TILKYNNA ÞÉR UM NÝJA SKILMÁLA MEÐ ÞVÍ AÐ BIRTA ÞÁ Á ÞJÓNUSTUNNI EÐA Í TÖLVUPÓSTI (EÐA MEÐ ANNARRI VIÐEIGANDI TILKYNNINGU AÐ OKKAR VALI) OG MUN NOTKUN ÞÍN Á ÞJÓNUSTUNNI EFTIR SLÍKA TILKYNNINGU FELA Í SÉR SAMÞYKKI Á NÝJU SKILMÁLUNUM UM NOTKUN ÞÍNA OG FÆRSLUR EFTIR ÞAÐ. Allir nýir skilmálar eða aðrir viðbótarskilmálar munu gilda um nýja notkun og færslur frá þeim tíma, sem við birtum þá, eða á síðari degi sem tilgreindur er í þeim eða í annarri tilkynningu til þín. Ef dómstóll eða réttur kemst að þeirri niðurstöðu að tilkynning til þín um nýja, endurskoðaða eða viðbótarskilmála sé ófullnægjandi skal fyrra samkomulag halda gildi sínu þar til fullnægjandi tilkynning um gerð nýja samkomulagsins á sér stað. Þú hefur heimild til að hafna öllum nýjum, endurskoðuðum eða viðbótarskilmálum með því að hætta notkun þjónustunnar.

ALMENN ÁKVÆÐI

 1. Samþykki SPE. Hvað varðar ákvæði í þessum skilmálum og öðrum gildandi viðbótarskilmálum sem veita SPE rétt til samþykkis eða heimilar SPE að beita „einhliða“ rétti, hefur SPE heimild til að beita slíkum rétti einhliða að því marki sem gildandi lög leyfa. Ekkert samþykki SPE telst hafa verið veitt af SPE nema það sé skriflegt og undirritað af yfirmanni SPE.
 2. Skaðleysi. Þú samþykkir hér með að verja (ef SPE fer fram á slíkt), bæta skaða og halda SPE og beinum og óbeinum móðurfyrirtækjum þess, dótturfyrirtækjum þess og hlutdeildarfélögum þess, þar á meðal Sony group fyrirtækjunum okkar og öllum starfsmönnum, stjórnarmönnum, meðlimum, stjórnendum, hluthöfum, umboðsmönnum, söluaðilum, leyfisveitendum, leyfishöfum, verktökum, viðskiptavinum, eftirmönnum og framsalshöfum (í sameiningu “SPE og aðilar þess” og með aðskildum hætti “SPE aðili”) skaðlausum af og gegn öllum kröfum, tjóni, tapi, kostnaði, rannsóknum, skaðabótaábyrgð, dómum, sektum, viðurlögum, sáttargerðum, vöxtum og útgjöldum (þar á meðal lögfræðikostnaði) sem fellur til með beinum eða óbeinum hætti vegna eða í tengslum við kröfu, málsókn, mál, kröfu eða meðferð á vegum eða gegn SPE aðila, eða vegna rannsóknar, varnar eða sáttargerðar vegna slíks, vegna eða í tengslum við, hvort sem slíkt hefur átt sér stað fyrir eða eftir: (i) notkun okkar eða framsalshafa eða leyfishafa okkar á notandagerða efninu þínu í samræmi við þessa skilmála eða aðra gildandi viðbótarskilmála, eða notandagerða efninu þínu sem uppfyllir ekki þessa skilmála með neinum hætti; (ii) notkun þína á þjónustunni og athafnir sem tengjast þjónustunni og brjóta gegn eða talið er að brjóti gegn þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum; (iii) brot þitt eða meint brot gegn þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum; (iv) brot þitt eða meint brot gegn lögum, reglum, reglugerðum, lagabálkum, samþykktum eða tilskipun stjórnvalda eða ígildi stjórnvalda í tengslum við notkun þína á þjónustunni eða athafna þinna í tengslum við þjónustuna; (v) upplýsingar eða efni, sent í gegnum tæki þitt, jafnvel þó að þú hafir ekki staðið fyrir innsendingunni, sem brýtur gegn eða notar í heimildarleysi höfundarrétt, vörumerki, viðskiptaleyndarmál, einkaleyfi, frægð, eða önnur réttindi annars aðila eða einingar; (vi) allar rangfærslur þínar; og (vii) notkun SPE og aðila þess á upplýsingum, sem þú hefur sent okkur (þar á meðal notandagerða efnið þitt) (allt framangreint, “kröfur og tap”). Þú skalt sýna fullan samstarfsvilja, að því marki SPE og aðilar þess fara fram á, til að verjast öllum kröfum og tapi. Þrátt fyrir framangreint áskilur SPE og aðilar þess sér einkarétt til að semja um, komast að málamiðlun um og greiða allar kröfur og tap. SPE og aðilar þess áskilja sér rétt til að taka einir til varna gegn og takmarka kröfur og tap. Þú hefur ekki heimild til að útkljá kröfur og tap án fyrirliggjandi skriflegs samþykkis yfirmanns SPE eða aðila þess í hverju tilviki fyrir sig.
 3. Rekstur þjónustunnar; framboð á vörum og þjónustu; alþjóðleg málefni. SPE heldur því ekki fram að þjónustan henti eða sé í boði á landsvæðum utan þeirra svæða sem þessir skilmálar eða aðrir viðbótarskilmálar eru gefnir út fyrir. Ef þú notar þjónustuna af öðrum stöðum gerir þú slíkt að eigin frumkvæði og berð ábyrgð á því að fylgja gildandi staðbundinni löggjöf um hegðun þína á netinu og ásættanlegt efni, ef og að því marki sem staðbundin löggjöf gildir þar um.
 4. Veirur. Við ábyrgjumst ekki að þjónusta okkar sé örugg eða laus við lýs eða veirur. Þú berð ábyrgð á grunnstillingum tækjanna þinna, upplýsingatækni, tölvuforritum og verkvöngum til að fá aðgang að þjónustunni okkar. Þú ættir að nota eigin veruvarnarhugbúnað. Þú mátt ekki misnota þjónustuna okkar með því að sýkja hana af ásettu ráði af verum, trójuhestum, ormum, biðsprengjum eða öðru efni sem er spillandi eða tæknilega skaðlegt. Þú mátt ekki reyna að öðlast óheimilan aðgang að þjónustunni okkar, miðlaranum þar sem þjónustan er geymd eða öðrum miðlum, tölvum eða gagnagrunnum sem tengjast þjónustunni okkar. Þú mátt ekki ráðast á síðuna okkar með atlögu að þjónustumiðlun eða dreifðri atlögu að þjónustumiðlun. Ef þú brýtur gegn þessu ákvæði getur verið að þú fremjir refsivert athæfi. Við munum tilkynna viðeigandi löggæsluyfirvöldum um öll slík brot og vinna með slíkum yfirvöldum með því að gefa upp auðkenni þitt ef slíkt er áskilið í gildandi lögum. Ef slíkt brot á sér stað fellur réttur þinn til notkunar á þjónustunni úr gildi þegar í stað.
 5. Útflutningseftirlit. Þú berð ábyrgð á því að fylgja öllum gildandi viðskiptareglum og -lögum, bæði innlendum sem erlendum. Nema slíkt sé heimilað samkvæmt bandarískum lögum samþykkir þú og ábyrgist að flytja þjónustuna hvorki út né endurútflytja hana til annarra landa eða einstaklinga, eininga eða endanotenda sem falla undir útflutningseftirlit eða refsiaðgerðir bandarískra stjórnvalda.
 6. Skil á milli gildra og ógildra greina; túlkun. Ef dómstóll eða gerðardómari í lögbæru lögsagnarumdæmi kemst að þeirri niðurstöðu að ákvæði þessara skilmála eða annarra viðbótarskilmála séu ógild, ólögmæt eða óframfylgjanleg þá mun viðkomandi ákvæði teljast ógilt í þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum en ógildi ákvæðisins mun ekki hafa áhrif á gildi eða framfylgt annarra ákvæða í þessum skilmálum eða gildandi viðbótarskilmálum. Að því marki sem lög leyfa samþykkir þú að afsala þér öllum gildandi lagarétti og fordæmisrétti sem kann að heimila að samningur sé túlkaður gegn höfundi hans.
 7. Rannsóknir; slit; áframhaldandi gildi. Að því marki, sem gildandi lög leyfa, áskilur SPE sér rétt, án takmarkana til þess að: (i) rannsaka allan grun um brot gegn öryggi eða upplýsingatækni eða öðrum kerfum eða netkerfum þjónustunnar, (ii) rannsaka allan grun um brot gegn þessum skilmálum og öðrum gildandi viðbótarskilmálum, (iii) rannsaka allar upplýsingar, sem SPE hefur borist, í samræmi við friðhelgis- og vafrakökustefnuna  til þess að fylgja sakamálalögum, (iv) óska eftir liðsinni og eiga í samvinnu við löggæslu og álíka yfirvöld við rannsóknir á framangreindu, (v) saksækja öll brot gegn þessum skilmálum og öðrum gildandi viðbótarskilmálum, og (vi) leggja niður þjónustuna í heild eða að hluta eða stöðva eða eyða aðgangi þínum að henni í heild eða að hluta, þar á meðal notendareikningum þínum eða nýskráningum, hvenær sem er og án fyrirvara, af hvaða ástæðu og án neinnar skyldu gagnvart þér eða utanaðkomandi aðila. Öll stöðvun eða eyðing mun ekki hafa áhrif á skyldur þínar gagnvart SPE gagnvart þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum. Við stöðvun eða eyðingu á aðgangi þínum að þjónustunni eða við tilkynningu frá SPE munu öll réttindi, sem þér eru veitt samkvæmt þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum, falla þegar úr gildi og þú samþykkir að þú muni hætta strax notkun á þjónustunni. Ákvæði þessara skilmála og annarra gildandi viðbótarskilmála, sem í eðli sínu ættu að gilda áfram eftir stöðvunina eða eyðinguna, munu áfram gilda. Þú getur hætt að nota þjónustuna eða eytt reikningnum þínum hvenær sem er. Ef dómstóll eða réttur kemst að þeirri niðurstöðu að stöðvun eða eyðing af okkar hálfu sé ósanngjörn mun fyrra samkomulag halda gildi sínu þar til fullnægjandi tilkynning um uppsögn samkomulagsins á sér stað.
 8. Framsal. SPE hefur heimild til að framselja réttindi og skyldur samkvæmt þessum skilmálum og öðrum gildandi viðbótarskilmálum í heild eða að hluta til annars aðila hvenær sem er og án fyrirvara en slíkt framsal mun ekki hafa áhrif á réttindi þín eða skyldur samkvæmt þessum skilmálum. Þú hefur ekki heimild til að framselja þessa skilmála og aðra gildandi viðbótarskilmála og þú hefur ekki heimild til að fela öðrum skyldur þínar samkvæmt þeim án fyrirliggjandi skriflegs samþykkis yfirmanns SPE.
 9. Heildarsamningur. Þessir skilmálar og aðrir gildandi viðbótarskilmálar mynda heildarsamninginn á milli þín og okkar varðandi notkun þína á þjónustunni og ganga framar öðrum fyrri samkomulögum, yfirlýsingum, ábyrgðum, tryggingum eða umræðum í tengslum við þjónustuna.
 10. Ekkert afsal. Nema sérstaklega sé kveðið á um annað í þessum skilmálum eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum mun (i) misbrestur eða töf af þinni hálfu eða SPE við að nýta þér rétt, réttindi eða úrræði í þessum skilmálum ekki fela í sér afsal á viðkomandi eða öðrum rétti, réttindum eða úrræðum og (ii) ekkert afsal eða breytingar á neinum af ákvæðum þessara skilmála eða öðrum gildandi viðbótarskilmálum mun gilda nema það eða þær séu skriflegar og undirritaðar af aðilanum sem afsalið eða breytingin á að gilda um.
 11. Lausn deilumála á netinu. Ef þú býrð í Evrópusambandinu eða Bretlandi og vilt fá frekari upplýsingar um lausn deilumála á netinu ættir þú að fylgja þessum hlekk á heimasíðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hlekkurinn er aðeins veittur í upplýsingaskyni samkvæmt kröfum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013. Okkur ber hvorki skylda til né höfum við samþykkt að taka þátt í lausn deilumála á netinu.

//Lok notkunarskilmála//

© 2024 Sony Pictures Entertainment Inc. eða viðeigandi eining Sony Pictures Entertainment. Allur réttur áskilinn.