Skoči na glavni sadržaj

UVJETI KORIŠTENJA

Datum stupanja na snagu: 27 July, 2022

Uvod

Ovi uvjeti korištenja (ovi “uvjeti”) primjenjuju se na web-mjesta, internetske usluge, softver ili aplikacije društva Sony Pictures Entertainment (dio društva Sony Corporation) ("usluge") koje sadrže vezu na ove uvjete. U uvjetima izraze "SPE", "mi" ili "naš" upotrebljavamo u značenju pravnih osoba  društva Sony Pictures Entertainment. Pravna osoba društva SPE, koja je zajedno s društvom Sony Pictures Entertainment Inc. odgovorna za određenu uslugu (skupno voditelj obrade) može se pronaći klikom ovdje. Korporativni uredi društva Sony Pictures Entertainment Inc. nalaze se na adresi 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232 SAD. Prihvaćanjem ovih uvjeta ili posjetom odnosno nekom drugom upotrebom odgovarajuće usluge na bilo koji način (ako je primjenjivo) pristajete na to da vas ovi uvjeti i svi primjenjivi dodatni uvjeti (kako je definirano u nastavku) obvezuju te potvrđujete da ste ih pročitali s razumijevanjem. Potvrđujete, prihvaćate i pristajete na naše prakse u vezi s podacima kao što je opisano u našim pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima  i svim drugim uvjetima navedenima u odgovarajućem dijelu usluge.

 

Riječi "vi" i "vaš" u ovim uvjetima označavaju sljedeće:

 • ako ste privatni korisnik, osobu koja upotrebljava uslugu u svrhu koja je u cijelosti ili uglavnom nepovezana s njezinim zanatom, poslovanjem, obrtom ili strukom i
 • ako niste privatni korisnik: (A) tvrtku za koju imate pravo potpisa ili (b) osobu koja upotrebljava uslugu u svrhe koje nisu potpuno povezane ili su uglavnom nepovezane s njezinim zanatom, poslovanjem, obrtom ili strukom (u oba slučaja "tvrtka")

Ovi uvjeti utječu na vaša zakonska prava, odgovornosti i obveze te upravljaju vašom upotrebom usluge. To uključuje različita ograničenja i isključenja te klauzulu o nadležnosti koja određuje gdje će se rješavati sporovi. Ako ne želite da vas ovi uvjeti i eventualni dodatni uvjeti obvezuju, nemojte upotrebljavati uslugu te deinstalirajte sve preuzete sadržaje i aplikacije povezane s uslugom.

Dodatni uvjeti

U nekim se slučajevima na vašu upotrebu određenih dijelova usluge primjenjuju dodatni ili različiti uvjeti, koji su objavljeni na usluzi (a pojedinačno i skupno nazivaju se “dodatni uvjeti”). U mjeri u kojoj postoji sukob između ovih uvjeta i bilo kojih dodatnih uvjeta, ovi uvjeti će prevladati, osim ako u dodatnim uvjetima izričito nije navedeno drukčije.

Ažuriranja ovih uvjeta i dodatnih uvjeta

Ove uvjete i dodatne uvjete možemo promijeniti objavljivanjem novih ili izmijenjenih uvjeta na usluzi, kao što je potpunije objašnjeno ovdje. Nastavkom upotrebe usluge nakon svake takve promjene prihvaćate izmijenjene uvjete i primjenjive dodatne uvjete. Ove uvjete ne smijete mijenjati.

VLASNIŠTVO I VAŠA PRAVA NA UPOTREBU USLUGE I SADRŽAJA.

 1. Vlasništvo. Usluga i sav njezin sadržaj (“sadržaj”), uključujući sva autorska prava, patente, žigove, uslužne oznake, trgovačka imena i sva ostala prava intelektualnog vlasništva u usluzi i sadržaju (“intelektualno vlasništvo”) vlasništvo su SPE-a, društva i podružnica iz grupacije Sony naših davatelja licenci i određenih trećih strana ili su pod njihovom kontrolom. Sva prava, vlasništva i interesi u sadržaju i intelektualnom vlasništvu dostupnom putem usluge vlasništvo su SPE-a, društva i podružnica iz grupacije Sony naših davatelja licenci ili određenih trećih strana i zaštićena su svim primjenjivim autorskim pravima, žigovima, patentima i/ili drugim intelektualnim vlasništvom i pravima te zakonima o tržišnom natjecanju, uključujući ona u vašoj zemlji boravišta ili međunarodne zakone, u najvećoj mogućoj mjeri. SPE posjeduje autorsko pravo u odabiru, kompilaciji, skupljanju, aranžmanu i poboljšanju sadržaja na usluzi.
 2. Vaša prava na upotrebu usluge i sadržaja
  1. Vaše pravo na upotrebu usluge i sadržaja podliježe strogoj sukladnosti s ovim uvjetima i dodatnim uvjetima. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom zadržavamo pravo ukidanja vašeg prava na pristup usluzi i sadržaju i njihovu upotrebu u slučaju bilo kakvog kršenja ovih uvjeta ili dodatnih uvjeta. Ako posjetite ili upotrebljavate usluge, time izjavljujete i jamčite da su vaš pristup ili upotreba u skladu s primjenjivim zakonom u sudskoj nadležnosti na mjestu vašeg boravišta. Ta su prava neisključiva, ograničena i opoziva s naše strane u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti ili odgovornosti u najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom. Budući da je pravo pristupa usluzi i sadržaju i pravo na njihovu upotrebu dodijeljeno osobno vama, ne smijete dodjeljivati niti prenositi svoje pravo; svaki takav pokušaj smatrat će se ništetnim. Za svoju osobnu, nekomercijalnu, zakonitu upotrebu možete samo (navedeno se skupno naziva “elementi koje licencira SPE”):
   1. prikazivati, gledati, upotrebljavati i reproducirati sadržaj na računalu, mobilnom ili drugom uređaju koji je povezan s internetom (“uređaj”) i/ili ispisati jednu kopiju sadržaja (osim izvorišnog koda i koda objekta u neobrađenom obliku ili na drugi način) kako se prikazuje vama
   2. usmjeravati sav primjenjivi sadržaj upotrebom bilo kojeg widgeta i/ili drugih reproduktora za usmjeravanje digitalnih internetskih videozapisa, ako postoje, koji se nalaze na usluzi (bilo koji od tih widgeta ili drugih internetskih reproduktora za usmjeravanje videozapisa naziva se “widget za uslugu”)
   3. izrezati i zalijepiti određeni kod koji vam je izričito stavljen na raspolaganje putem usluge (bez obzira na to je li ta funkcija označena kao funkcija "dijeljenja" ili ne) kako biste ugradili, ponovo objavili, zadržali i/ili prikazali određeni sadržaj na koji se taj kod odnosi na svojim osobnim, prilagođenim web-stranicama, web-blogovima ili mikroblogovima na društvenim mrežama (pod zajedničkim nazivom “osobne društvene mreže” što izričito isključuje bilo koju poslovnu medijsku ili poslovnu upotrebu) i/ili, ako usluga omogućuje funkciju "preuzimanja i ugrađivanja widgeta", "preuzeti" widget za uslugu i ugraditi, ponovno objaviti, zadržati i/ili prikazati widget za uslugu na osobnim društvenim mrežama
   4. izrezati i zalijepiti kod koji vam je izričito stavljen na raspolaganje putem usluge i/ili ako usluga omogućuje funkciju "preuzimanja i ugrađivanja widgeta", "preuzeti" widget za uslugu radi prosljeđivanja koda i/ili widgeta za uslugu prijateljima da bi mogli vidjeti uslugu i sadržaj koji se u njima nalazi i/ili, ako žele, sami ugraditi proslijeđeni kod ili widget za uslugu na osobnim društvenim mrežama ili ga dalje proslijediti drugim prijateljima
   5. ako usluga uključuje alat "Pošalji prijatelju" ili sličan alat koji vam omogućuje pokretanje i slanje nekom od prijatelja komunikaciju putem e-pošte koja uključuje sadržaj, a alat je funkcionalan, pomoću alata zatražiti da poslužitelji usluge prenesu poruku vašem prijatelju u vaše ime
   6. ako usluga uključuje vezu za preuzimanje uz dio sadržaja (uključujući, među ostalim, sliku, ikonu, pozadinu, glazbeni zapis, videozapis, najavu, RSS sadržaj), možete preuzeti samo jednu kopiju tog sadržaja na jedan uređaj
   7. preuzeti, instalirati i upotrebljavati jednu kopiju bilo kojeg softvera, uključujući aplikacije, koje stavimo na raspolaganje na usluzi ili putem nje (“Softver”) na uređaju samo u obliku koda za objekte koji se izvršavaju na računalu te napraviti jednu dodatnu kopiju za potrebe sigurnosnog kopiranja; no pod uvjetom da razumijete i prihvaćate da (i) dopuštajući vam preuzimanje softvera, SPE ne prenosi vlasništvo nad softverom vama (tj. posjedujete medij na koji je softver snimljen, ali vlasnik softvera (što može biti SPE i/ili davatelj licence za softver treće strane) zadržat će puno i potpuno vlasništvo nad tim softverom); (ii) ne smijete kopirati, mijenjati, prilagođavati, prevoditi na bilo koji jezik, distribuirati ni stvarati izvedene radove na temelju softvera bez prethodnog pisanog pristanka SPE-a; (iii) softver ne smijete dodjeljivati, iznajmljivati, davati u zakup niti posuđivati bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi te će se svaki pokušaj podlicenciranja, prijenosa ili dodjele softvera smatrati ništetnim i neće imati učinka i (iv) ne smijete dekompilirati, rastavljati, koristiti obrnuti inženjering niti pokušati rekonstruirati, identificirati ili otkriti bilo koji izvorišni kod, osnovne ideje, osnovne tehnike korisničkog sučelja ili algoritme softvera ni na koji način, osim u mjeri u kojoj su prethodno navedena ograničenja zabranjena primjenjivim zakonom
   8. ako vam je stavljen na raspolaganje, nabaviti registrirani osobni račun (i/ili povezano korisničko ime i lozinku) na usluzi te komunicirati s drugim korisnicima usluge u sklopu soba za čavrljanje, ploča za poruke, društvenih mreža, igara i/ili drugih aktivnosti za više igrača ili sličnih usluga koje se nude na usluzi
   9. stavljati veze na uslugu na web-mjesta ili druge mrežne servise pod uvjetom da: (a) veze sadrže samo tekst, a ne i intelektualno vlasništvo, (b) veze i sadržaj na vašem web-mjestu ne upućuje na bilo kakvu povezanost s SPE-om (ili društvima i podružnicama iz grupacije Sony niti uzrokuje bilo kakvu drugu pomutnju te (C) veze i sadržaj na vašem web-mjestu ne prikazuju SPE ili društva i podružnice iz grupacije Sony ili bilo koji od naših proizvoda ili usluga na lažan, obmanjujući, ponižavajući ili na drugi način uvredljiv način te ne sadrže sadržaj koji je nezakonit, uvredljiv, opscen, nepristojan, pohotan, pornografski, nasilan, opasan, uznemiravajuć ili koji krši bilo koje pravo bilo koje treće strane ili je na neki drugi način neprimjeran SPE-u; SPE zadržava pravo obustaviti ili zabraniti stavljanje veza na uslugu iz bilo kojeg razloga, prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani
   10. upotrebljavati sve druge funkcije koje je SPE izričito pružila na usluzi ili putem usluge korisnicima na upotrebu, podložno ovim uvjetima (uključujući, između ostalog, funkciju stvaranja i/ili upotrebe sadržaja koji generira korisnik (kako je definirano u nastavku)) i svim primjenjivim dodatnim uvjetima.
 3. Prava drugih. Prilikom upotrebe usluge morate poštovati intelektualno vlasništvo i prava drugih osoba te SPE-a i društva te podružnica iz grupacije Sony Neovlaštena upotreba sadržaja može narušiti prava drugih i primjenjivih zakona, što može dovesti do vaše građanske i kaznene odgovornosti. Ako mislite da su vaša prava na vaša djela prekršena putem usluge, pogledajte članak 5. u nastavku.
 4. Pridržavanje svih prava koja nisu dodijeljena putem sadržaja i usluge. Ovi uvjeti i svi primjenjivi dodatni uvjeti uključuju samo usku, ograničenu dodjelu prava za upotrebu usluge i sadržaja i pristup njima. SVA PRAVA KOJA VAM NISU IZRIČITO DODIJELJENA PRIDRŽAVAJU SPE I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE TE DRUGE TREĆE STRANE. Zabranjena je neovlaštena upotreba bilo kojeg sadržaja ili usluge u bilo koju svrhu.

SADRŽAJ KOJI ŠALJETE

 1. Korisnički generirani sadržaj.
  1. Općenito. SPE može sada ili u budućnosti korisnicima usluge ponuditi priliku za stvaranje, izgradnju, objavu, prijenos, prikaz, objavljivanje, distribuiranje, prenošenje, emitiranje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje na usluzi ili slanje putem usluge ili na našim stranicama ili objavama na bilo kojoj platformi treće strane odnosno kao odgovor na njih ili pak u vezi s bilo kojom od naših promocija ili marketinških kampanja putem bilo kojeg medija ili na bilo koji način ili da nam šalju na drugi način (npr. na našim stranicama na Facebooku ili drugim društvenim mrežama, kao odgovor na naše tweetove, putem nagradnih igara ili natječaja ili poštom) (skupno “slanje”) poruke, tekstove, ilustracije, datoteke, slike, grafika, fotografije, komentare, odgovore, zvukove, glazbu, videozapise, informacije, sadržaj, ocjene, recenzije, podatke, pitanja, prijedloge, osobne podatke, druge informacije ili materijali i ideje sadržane u njima (skupno, ali bez licenciranih elemenata SPE-a uključenih u njih: “korisnički generirani sadržaj” ). Korisnički generirani sadržaj možete poslati putem svojeg profila, foruma, blogova, ploča s porukama, društvenih mreža, alata za stvaranje sadržaja, igranja igara, društvenih zajednica, alata za kontakt, e-pošte i drugih komunikacijskih funkcija. Osim u opsegu prava i licence koje ste dali prema ovim uvjetima i podložno svim primjenjivim dodatnim uvjetima, vi ste odgovorni za i zadržavate sva zakonska prava, vlasništvo i interes koji imate u korisnički generiranom sadržaju, osim u opsegu licence u nastavku. Imajte na umu da svaki sadržaj koji je objavljen ili stavljen na raspolaganje u tim situacijama SPE može obrađivati u marketinške svrhe i/ili radi poboljšanja svojih usluga, proizvoda i marketinga.
  2. Nepovjerljivost vašeg korisnički generiranog sadržaja. Osim ako nije drukčije opisano u objavljenim Pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima usluge ili drugim primjenjivim dodatnim uvjetima, slažete se (A) da ćemo do maksimalne mjere dopuštene primjenjivim zakonom vaš korisnički generirani sadržaj tretirati kao nepovjerljivi i nezaštićenog vlasništva – bez obzira na to jeste li ga označili kao "povjerljivo", "vlasnički zaštićen" ili slično – i da vam neće biti vraćen te (b) da u najvećoj mjeri koja nije zabranjena primjenjivim zakonom SPE ne preuzima nikakvu obvezu prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u odnosu na vaš korisnički generirani sadržaj. Na zahtjev ćete dati dokumentaciju potrebnu za provjeru autentičnosti prava na takav sadržaj i potvrditi sukladnost s ovim uvjetima ili svim primjenjivim dodatnim uvjetima. Potvrđujete da internet i mobilne komunikacije mogu biti nesigurne i podložne kršenju sigurnosti; u skladu s tim prihvaćate i pristajete na to da korisnički generirani sadržaj šaljete na vlastiti rizik.

   U komunikaciji s SPE-om imajte na umu da ne tražimo nikakve netražene ideje ni materijale za proizvode ili usluge niti prijedloge za poboljšanja proizvoda ili usluga, uključujući, među ostalim, ideje, koncepte, izume ili dizajne za glazbu, web-mjesta, aplikacije, knjige, skripte, scenarije, filmove, televizijske emisije, kazališne produkcije, softver ili drugo (skupno: “netražene ideje i materijali”). Sve netražene ideje i materijali koje pošaljete smatraju se korisnički generiranim sadržajem i licenciraju nam se kako je navedeno u nastavku. Osim toga, SPE zadržava sva prava koja imaju članovi opće javnosti u pogledu vaših netraženih ideja i materijala. SPE-ov primitak netraženih ideja i materijala od vas ne smatra se SPE-ovim priznanjem njihova noviteta, prioriteta ili originalnosti te ne umanjuje pravo SPE-a da osporava postojeća ili buduća prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na vaše netražene ideje i materijale.

  3. Licenca SPE-u za vaš korisnički generirani sadržaj. Osim ako je drukčije opisano u pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima  te svim primjenjivim dodatnim uvjetima (kao što su službena pravila promocije), koji konkretno uređuju slanje korisnički generiranog sadržaja, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom ovime SPE-u i društvima i podružnicama iz grupacije Sony dajete neekskluzivna, prenosiva, neograničena, globalna, neopoziva, trajna prava i licencu koja se mogu podlicencirati i ne podliježu tantijemima za upotrebu, kopiranje, snimanje, distribuciju, reprodukciju, otkrivanje, prodaju, preprodaju, iznajmljivanje, posuđivanje, podlicenciranje (kroz više razina), prikaz, javno izvođenje, prijenos, objavu, emitiranje, prevođenje, prilagođavanje, izradu izvedenih djela i drugu upotrebu i iskorištavanje na bilo koji način cijelog korisnički generiranog sadržaja ili bilo kojeg njegovog dijela (i radova izvedenih iz njega) u bilo koju svrhu u svim formatima, na bilo koji način ili na bilo kojem mediju sada poznatom ili naknadno razvijenom te putem svih tehnologija ili uređaja koji su sada poznati ili će naknadno biti razvijeni te za oglašavanje, stavljanje na tržište i promicanje istih (s dogovorom da takva prava traju 99 godina na teritorijima gdje se ne može dodijeliti trajna licenca). Odobrena prava bez ograničenja uključuju pravo na: (a) konfiguriranje, hostiranje, indeksiranje, predmemoriranje, arhiviranje, pohranjivanje, digitaliziranje, komprimiranje, optimizaciju, izmjenu, reformatiranje, uređivanje, prilagođavanje, objavljivanje u pretraživom formatu i uklanjanje korisnički generiranog sadržaja te njegovo kombiniranje s drugim materijalima i (b) upotrebu bilo kakvih ideja, koncepata, znanja ili tehnika sadržanih u korisnički generiranom materijalu za bilo koju svrhu, uključujući razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda i/ili usluga. Razumijete da se, u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, pri izvršavanju tih prava mogu ukloniti ili izmijeniti metapodaci, obavijesti i sadržaj, što obuhvaća informacije o upravljanju autorskim pravima, te pristajete na to i izjavljujete i jamčite da imate sva potrebna ovlaštenja za to. Kako bi se dodatno utvrdila prava i licenca koje dajete SPE-u na korisnički generirani sadržaj, podložno pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima te u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ovime SPE-u (i društvima i podružnicama iz grupacije Sony) dodjeljujete i suglasni ste SPE-u (i društvima i podružnicama iz grupacije Sony ) dodijeliti bezuvjetno, trajno, prenosivo, neopozivo pravo na upotrebu i iskorištavanje vašeg imena, osobe i lika u vezi s bilo kojim korisnički generiranim sadržajem bez ikakve obveze prema vama ili naknade (sdogovorom da će takva prava trajati 99 godina na teritorijima gdje se ne može dodijeliti trajna licenca). Do najveće mjere dopuštene zakonom, ovime se odričete i suglasni ste odreći se svih moralnih prava ili sličnih odnosno ekvivalentnih prava (uključujući, među ostalima, sva primjenjiva prava na to da vas se navodi kao autora, prava na prigovor zbog ponižavajućeg ponašanja, prava na sprječavanje pogrešnog pripisivanja, prava na donošenje odluke o tome kada se korisnički generirani sadržaj stavlja na raspolaganje javnosti ili prava da se suprotstavite bilo kojoj prilagodbi ili promjeni korisnički generiranog sadržaja) koja možda imate na korisnički generirani sadržaj, čak i ako se izmijeni ili promijeni na način koji vam ne odgovara. U mjeri u kojoj odricanje nije moguće, neopozivo se obvezujete da nećete iskorištavati takva prava (ako postoje) na način koji utječe na bilo koje ostvarivanje dodijeljenih prava. Prihvaćate da nećete primati naknade, iznose, troškove ni nadoknade ni za koja prava koja su dodijeljena u ovom članku 2. stavci A. točki (iii).
  4. Ekskluzivno pravo SPE-a na upravljanje uslugom. Osim kako je drukčije opisano u pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima) ili kako je propisano primjenjivim zakonom, SPE može, ali neće imati nikakvu obvezu, pregledati, nadzirati, prikazati, objaviti, pohraniti, čuvati, prihvatiti ili na drugi način upotrijebiti bilo koji korisnički generirani sadržaj te SPE može, prema vlastitom nahođenju, odbiti, izbrisati, premjestiti, reformatirati, ukloniti ili odbiti objaviti ili na drugi način upotrijebiti korisnički generirani sadržaj bez obavijesti ili bilo kakve odgovornosti prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa svojim radom s korisnički generiranim sadržajem na odgovarajući način do maksimalne mjere dopuštene primjenjivim zakonom. To možemo bez ograničenja učiniti da bismo reagirali na sadržaj koji jest ili za koji smatramo da je uvredljiv, opscen, nepristojan, lascivan, pornografski, nasilan, uznemiravajući, opasan, nezakonit ili na drugi način neprikladni ili neprimjeren ili radi provođenje prava trećih strana ili ovih uvjeta odnosno bilo kojih drugih primjenjivih dodatnih uvjeta. Takav korisnički generirani sadržaj koji pošaljete vi ili drugi ne moramo održavati na usluzi ni u kojem vremenskom razdoblju te nećete imati pravo da mu nakon slanja pristupite, arhivirate ga, održavate, mijenjate, uklonite ni upotrebljavate na drugi način na usluzi ili bilo gdje drugdje osim kad je drukčije opisano u pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima.  SPE nema obvezu pratiti ni provoditi vaša prava intelektualnog vlasništva na korisnički generirani sadržaj.
  5. Jamstva i obeštećenje u vezi s korisnički generiranim sadržajem. Svaki put kad pošaljete bilo koji korisnički generirani sadržaj, jamčite da ste barem punoljetni u području sudske nadležnosti u kojoj imate boravište i da ste roditelj ili zakonski skrbnik ili da imate sve odgovarajuće suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika bilo kojeg maloljetnika koji je prikazan na korisnički generiranom sadržaju koji pošaljete ili je u njemu sudjelovao te, u pogledu tog korisnički generiranog sadržaja, (a) da ste vi jedini autor i vlasnik intelektualnog vlasništva i druga prava na korisnički generirani sadržaj ili da imate zakonsko pravo poslati korisnički generirani sadržaj i SPE-u (i našim društvima i podružnicama iz grupacije Sony dodijeliti prava na njega prema ovim uvjetima i svim primjenjivim dodatnim uvjetima, a sve to bez obveze SPE-a da dobije suglasnost bilo koje treće strane i bez stvaranja ikakve obveze ili odgovornosti SPE-a; (b) da je korisnički generirani sadržaj točan; (c) da korisnički generirani sadržaj ne krši ni jedno intelektualno vlasništvo ili drugo pravo bilo koje treće strane u pogledu dopuštene SPE-ove upotrebe i iskorištavanja opisanih u ovim uvjetima; (d) da korisnički generirani sadržaj neće kršiti ove uvjete ni bilo koje primjenjive dodatne uvjete niti uzrokovati ozljede ili štetu bilo kojoj osobi. Suglasni ste braniti, zaštititi od zakonske odgovornosti te SPE SVP i društva i podružnice iz grupacije Sony te sve naše i njihove direktore, službenike, agente, ugovaratelje, partnere i zaposlenike smatrati nedužnima u slučaju gubitka, odgovornosti, prijetnje tužbom ili stvarne tužbe, zahtjeva, štete, troškova i izdataka, uključujući opravdane pravne troškove, koji proizlaze iz ili su povezani s bilo kojim vašim korisnički generiranim sadržajem.
 2. Odgovarajući sadržaj i upozoravanje na kršenja. Očekujemo da korisnički generirani sadržaj bude prikladan za opću publiku, ali se ne obvezujemo da ćemo ga nadzirati te vi pristajete na to da biste mogli naići na sadržaj koji vam je uvredljiv ili neprikladan. Imajte na umu da mi ne provjeravamo i ne odobravamo korisnički generirani sadržaj te da mišljenja koja drugi korisnici izražavaju na našoj usluzi ne predstavljaju nužno naša mišljenja ni vrijednosti. Kao dodatne uvjete možemo uključiti pravila o mjestu i sadržaju. Ako otkrijete sadržaj koji krši ove uvjete ili bilo koje primjenjive dodatne uvjete, možete ga prijaviti ovdje.

OGRANIČENJA UPOTREBE USLUGE I SADRŽAJA

 1. Ograničenja upotrebe usluge. Slažete se da nećete: (i) uslugu upotrebljavati ni za koju političku ili komercijalnu svrhu (uključujući, među ostalim, za potrebe oglašavanja, traženja sredstava, prikupljanje cijena proizvoda i prodaju proizvoda) osim ako ste tvrtka i dobili ste našu prethodnu pismenu suglasnost; (ii) upotrebljavati nikakve metaoznake ni bilo koji drugi "skriveni tekst" koji upotrebljava bilo kakvo intelektualno vlasništvo; (iii) sudjelovati u nikakvim aktivnostima putem usluge ili u vezi s njom koje pokušavaju činiti ili čine štetu pojedincima ili subjektima ili su nezakonite, uvredljive, bludne, lascivne, pornografske, nasilne, opasne ili uznemiravajuće ili na drugi način krše bilo koje pravo bilo koje treće strane ili su na neki drugi način neprihvatljive SPE-u; (iv) u najvećoj mjeri koja nije zabranjena primjenjivim zakonom, dekompilirati, rastavljati, vršiti obrnuti inženjering ili pokušati ponovno sastaviti, identificirati ili otkrivati bilo koji izvorni kod, temeljne ideje, tehnike korisničkog sučelja ili algoritme usluge na bilo koji način odnosno modificirati bilo koji izvorišni kod ili kod objekata usluge ili bilo kojeg softvera i drugih proizvoda, usluga ili postupaka kojima se može pristupiti putem bilo kojeg dijela usluge; (v) sudjelovati u aktivnostima koje ometaju pristup korisnika usluzi ili pravilnom radu usluge ili na drugi način nanose štetu usluzi, SPE-u (ili društvima i podružnicama iz grupacije) ili drugim korisnicima usluge; (vi) ometati ili zaobilaziti bilo koju sigurnosnu značajku (uključujući sve mehanizme za upravljanje digitalnim pravima, mjeru za zaštitu uređaja ili drugog sadržaja odnosno za zaštitu pristupa njima) usluge ni bilo koju značajku koja ograničava ili provodi ograničenja upotrebe usluge, sadržaja ili korisnički generiranog sadržaja ili pristupa njima; (vii) skupljati ili na drugi način prikupljati odnosno pohranjivati bilo kakve informacije (uključujući osobne podatke o drugim korisnicima usluge, što obuhvaća adrese e-pošte, bez izričitog pristanka tih korisnika); (viii) pokušati dobiti neovlašteni pristup usluzi, drugim računalnim sustavima ili mrežama povezanima s uslugom rudarenjem lozinki ili drugim sredstvima ni (ix) na drugi način kršiti ove uvjete ili bilo koje primjenjive dodatne uvjete.
 2. Ograničenja upotrebe sadržaja. Suglasni ste i da prilikom upotrebe usluge: (i) neće nadzirati, prikupljati, kopirati ni distribuirati sadržaj (osim kao rezultat standardne aktivnosti na tražilicama ili pri upotrebi standardnog preglednika) na usluzi upotrebom bilo kojeg robota, rovera, "bota", pauka, strugača, gmaza, špijunskog softvera, modula, uređaja, softvera, alata za ekstrakciju ili bilo kojeg drugog automatskog uređaja, uslužnog programa ili ručnog postupka bilo koje vrste; (ii) neće stvarati okvire niti upotrebljavati tehnike stvaranja okvira za obuhvaćanje takvog sadržaja (uključujući slike, tekst ili raspored stranica); (III) nećete uklanjati žigove, oznake autorskog prava i druge obavijesti o intelektualnom vlasništvu iz sadržaja; (iv) sadržaj neće upotrebljavati na način koji upućuje na neautoriziranu povezanost s bilo kojim od proizvoda, usluga ili robnih marki naših davatelja licence; (v) neće vršiti nikakve izmjene na tom sadržaju (osim u opsegu u kojem je izričito dopuštena upotreba licenciranih elemenata SPE-a, ako je primjenjivo); (vi) neće takav sadržaj kopirati, modificirati, reproducirati, arhivirati, prodavati, iznajmljivati, razmjenjivati, stvarati izvedena djela iz, objavljivati kao tiskane primjerke ili na elektronički način, javno izvoditi, prikazivati, širiti, distribuirati, emitirati, ponovno emitirati ni prenositi bilo kojoj trećoj strani ni u aplikaciji ili na web-mjestu bilo koje treće strane ni u koju svrhu osim u slučaju da je to izričito dopušteno ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima ili ako imate prethodnu pisanu suglasnost službenika SPE-a ili, u slučaju sadržaja davatelja licence, vlasnika sadržaja i (vii) neće umetnuti nikakav kod ili proizvod kako bi se takvim sadržajem manipulirao na bilo koji način koji negativno utječe na bilo koje korisničko iskustvo.
 3. Dostupnost usluge i sadržaja. U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom SPE prema vlastitom nahođenju i bez prethodne obavijesti ili odgovornosti može odmah obustaviti ili prekinuti dostupnost usluge i/ili sadržaja (i bilo kojeg njihovog elementa i značajki) u cijelosti ili djelomično te iz bilo kojeg razloga.

IZRADA RAČUNA

 1. Ako se registrirate kod nas ili izradite račun, sami ste odgovorni i snosite odgovornost za sigurnost i povjerljivost pristupnih vjerodajnica te za ograničavanje pristupa vašem uređaju i za sve aktivnosti na vašem računu, osim ako možete dokazati da je takva upotreba bila dio prevare. Registrirane račune može postaviti samo osoba koja je najmanje punoljetna u vašoj državi boravišta, ali ne mlađa od 18 godina. Lozinke moraju biti osobne, a morate imati jedinstveno korisničko ime (ili adresu e-pošte) koje ne krši prava bilo koje osobe ili entiteta i nije uvredljivo. Prema vlastitom nahođenju možemo odbiti upotrebu bilo koje lozinke, korisničkog imena ili adrese e-pošte. Sami snosite odgovornost za informacije o registraciji te za njihovo ažuriranje i održavanje. Dužni ste odmah nas obavijestiti ovdje o neovlaštenoj upotrebi računa, lozinke ili korisničkog imena ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti. Ne smijete prodavati, prenositi niti dodjeljivati svoj račun ni bilo koja prava na račun. Imamo pravo onemogućiti sve račune i/ili lozinke u bilo kojem trenutku ako prema vlastitom razumnom mišljenju smatramo da se niste pridržavali bilo koje od odredbi ovih uvjeta.
 2. Račun smije postavljati samo ovlašteni predstavnik osobe koja je subjekt računa. Ne pregledavamo autentičnost računa i nismo odgovorni za neovlaštene račune koji se mogu pojaviti na usluzi. Za svaki spor u vezi sa stvaranjem ili autentičnošću računa imat ćemo isključivo pravo, ali nismo obavezni, riješiti takav spor kako mi smatramo prikladnim i bez prethodne obavijesti.

POSTUPAK ZA PRIJAVU NAVODNE POVREDE AUTORSKIH PRAVA

 1. Ako ste vlasnik autorskih prava i želi nam poslati obavijest o sadržaju ili materijalu objavljenom na usluzi koji krši prava i želite da ga uklonimo s usluge, takvu nam obavijest možete dostaviti slijedeći upute koje su dostupne ovdje.

OBAVIJESTI, PITANJA I KORISNIČKA PODRŠKA

 1. Suglasni ste da vam obavijesti ili odgovore možemo slati poštom ili na vašu adresu e-pošte (ako je imamo u evidenciji) ili na bilo koji drugi razumni način koji odaberemo.
 2. Sve pravne obavijesti moraju se poslati u pisanom obliku relevantnoj pravnoj osobi Sony Pictures navedenoj ovdje.
 3. Ako imate pitanje u vezi s uslugom, možete se obratiti korisničkoj podršci SPE-a klikom ovdje i ispunjavanjem obrasca. Potvrđujete da osoblje korisničke službe ne može promijeniti ni odbaciti uvjete ili primjenjive dodatne uvjete.

USLUGE TREĆE STRANE; OGLASI; POSLOVANJE S TREĆIM STRANAMA

 1. Sadržaj i web-mjesta trećih strana; oglasi. Usluga može sadržavati programske priključke, aplikacije, oglase, alate i/ili drugi sadržaj trećih strana i/ili veze na web-mjesta ili druge usluge trećih strana koje ne posjeduje, kontrolira ili kojima ne upravlja SPE (ili društva i podružnice  iz grupacije), uključujući usluge kojima upravljaju oglašivači, davatelji licence, primatelji licence i neke druge treće strane koje mogu imati poslovne odnose sa SPE-om (zajedničkim nazivom: “usluge treće strane”). Možemo i hostirati svoj sadržaj, aplikacije i alate na uslugama treće strane. SPE nema kontrolu nad sadržajem, radom, pravilima, uvjetima ni drugim elementima usluga treće strane te ne preuzima nikakvu obvezu da ih pregledava. SPE ne mora nužno pregledavati, podupirati, odobriti ni sponzorirati bilo koje usluge treće strane ili bilo koji sadržaj, oglas, informacije, materijale, proizvode, usluge i druge stavke trećih strana. Nadalje, SPE nije odgovoran za kvalitetu ili isporuku proizvoda ili usluga koje nude, kojima pristupaju, koje pribavljaju usluge treće strane ili se na njima oglašavaju.

  TU najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom SPE I DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike, IZRAVAN, NEIZRAVAN, SLUČAJAN ILI POSEBAN GUBITAK, OZLJEDU (UKLJUČUJUĆI TJELESNE OZLJEDE ILI SMRT), POTRAŽIVANJE, ODGOVORNOST ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE NASTALA ZBOG NEMARA, KRŠENJA UGOVORA, KLEVETE, KRŠENJA AUTORSKIH PRAVA ILI DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA, UZROKOVANA PREDSTAVLJANJEM, DISTRIBUCIJOM ILI ISKORIŠTAVANJEM BILO KAKVIH INFORMACIJA ILI SADRŽAJA SADRŽANIH U TIM USLUGAMA TREĆE STRANE.

  Sve aktivnosti u koje se uključite u vezi s uslugama treće strane podložne su zasebnim uvjetima usluga treće strane, uključujući pravila zaštite privatnosti i uvjete korištenja, koje biste trebali pročitati prije nego što se uključite u takve aktivnosti.

  1. Apple i druge platforme i uređaji. Ako usluzi pristupate ili je upotrebljavate putem platformi Apple, Android, Google, Microsoft Windows ili drugih platformi ili usluga treće strane, na takav pristup i upotrebu primjenjuju se uvjeti i pravila tih usluga treće strane.
  2. Poslovanje s trećim stranama. Svaka interakcija, korespondencija, transakcija ili posao koji imate s bilo kojom trećom stranom, a nalazi na usluzi ili se odvija putem usluge (uključujući usluge treće strane ili oglase) isključivo je između vas i treće strane (uključujući pitanja u vezi sa sadržajem oglasa treće strane, plaćanjem, isporukom robe, jamstvima (uključujući jamstva za proizvode), zaštitom privatnosti i podataka te slično). SPE i društva i podružnice iz grupacije SONY odriču svaku odgovornosti u vezi s tim.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 1. Ništa u ovim uvjetima ne isključuje i ne ograničava našu odgovornost za:
  1. smrt ili ozljedu uzrokovane našim nemarom
  2. prijevaru ili lažno predstavljanje
  3. bilo što za što bi bilo nezakonito da za to isključimo ili ograničimo svoju odgovornost.
 2. Sadržaj naše usluge pruža se samo za opće informacije. Nije namijenjen za davanje savjeta na koje se valja osloniti. Prije nego što bilo što poduzmete ili se suzdržite od poduzimanja na temelju sadržaja na našoj usluzi, morate dobiti profesionalan ili stručan savjet. Iako ulažemo razumne napore u ažuriranje informacija na usluzi, ne dajemo nikakve izjave, jamstva ni garancije, bilo izričite ili implicirane, da je sadržaj na našoj usluzi točan, potpun ili ažuran.
  1. Ako ste privatni korisnik:
   1. ništa u ovim uvjetima ne utječe na vaša zakonska ili druga primjenjiva pravna ili ugovorna prava. Savjete o zakonskim pravima (uključujući, među ostalim, jamstva i jamstva na proizvode) možete dostupni u lokalnom uredu za savjetovanje građana, uredu za trgovačke standarde ili od odgovarajućih lokalnih tijela za zaštitu potrošača
   2. uslugu nudimo samo za kućnu i privatnu upotrebu. Suglasni ste da nećete upotrebljavati uslugu ili bilo koji sadržaj u komercijalne ili poslovne svrhe te, u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.
  2. Ako ste tvrtka, ni pod kojim okolnostima nećemo biti odgovorni prema vama, bilo ugovorno, zbog delikta (uključujući nemar), grubog nemara, kršenja zakonske dužnosti ili na drugi način, u vezi s ovim uvjetima za: (a) gubitak dobiti, prodaje, poslovanja ili prihoda; (b) gubitak ili korupciju podataka, informacija ili softvera; (c) gubitak poslovne prilike; (d) gubitak očekivane uštede ili (e) gubitak dobre volje ili (f) bilo kakav neizravni ili posljedični gubitak, u svakom slučaju u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.
 3. Podložno članku 8., stavku A, naša maksimalna ukupna odgovornost u skladu s ovim uvjetima i/ili u vezi s uslugom (bilo ugovorno, zbog delikta (uključujući nemar) ili nečeg drugog te bila predvidiva ili ne), u pogledu svih naših djela, propusta (uključujući nemar), kršenja zakonske dužnosti ili kršenja jamstva, uključujući naše službenike, zaposlenike, agente, izvođače radova, podugovaratelje, tvrtke ili podružnice iz grupacije u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom ograničena je na troškove ponovnog pružanja usluga ili plaćanja razumnih troškova ponovnog pružanja usluga, no ni u kojem slučaju ne može biti više od 100 USD (sto američkih dolara) ili ekvivalentnog iznosa u bilo kojoj drugoj valuti.
 4. OVDJE NAVEDENE USLUGE I SADRŽAJ PRUŽAJU SE "KAKVI JESU, GDJE JESU". SPE I DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVE IZJAVE, JAMSTVA, UVJETE, ODREDBE NI OBVEZE, BILO IZRIČITE ILI IMPLICIRANE ILI KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGOG, BILO KOJE VRSTE U ODNOSU NA USLUGE ILI SADRŽAJ. SPE TE DRUŠTVA i podružnice IZ GRUPACIJE SONY U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI SUKLADNO PRIMJENJIVOM ZAKONU ODRIČU ODGOVORNOST ZA SVE IZJAVE, JAMSTVA, UVJETE, ODREDBE I OBVEZE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE ILI KOJE PROIZLAZE IZ ZAKONA, OBIČAJNOG PRAVA, UPOTREBE ILI TRGOVINE, OBIČAJA ILI DRUGOG, UKLJUČUJUĆI MEĐU OSTALIM MOGUĆNOST PRODAJE I PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. POSJEĆUJUĆI ILI UPOTREBLJAVAJUĆI ODNOSNO POKUŠAVAJUĆI POSJETITI ILI UPOTRIJEBITI USLUGE, IZRIČITO PRIHVAĆATE DA SPE I DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZJAVE NI UVJETE U VEZI SA SADRŽAJEM, UKLJUČUJUĆI MEĐU OSTALIM U VEZI S VALUTOM, TOČNOŠĆU ILI POTPUNOŠĆU I (ii) KAO USLUGU KORISNICIMA USLUGA SPE I DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY DODAJU VEZE NA WEB-MJESTA TREĆIH STRANA NAD KOJIMA NEMAMO KONTROLU. SPE I DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NE DAJU NIKAKVU PODRŠKU NI IZJAVE U VEZI S PROIZVODIMA, USLUGAMA, SADRŽAJEM ILI PRIKLADNOŠĆU SADRŽAJA TAKVIH WEB-MJESTA TREĆE STRANE I OVIME SE NEOPOZIVO ODRIČETE SVAKOG POTRAŽIVANJA OD SPE-a I DRUŠTAVA I PODRUŽNICA IZ GRUPACIJE SONY U VEZI S TAKVIM WEB-MJESTIMA TREĆIH STRANA.
 5. OSIM KAKO JE IZRIČITO NAVEDENO NA USLUGAMA ILI UNUTAR NJIH, U OPSEGU DOPUŠTENOM PRIMJENJIVIM ZAKONOM, NI SPE NI DRUŠTVA I PODRUŽNICE IZ GRUPACIJE SONY NI BILO KOJI OD NAŠIH DIREKTORA, ZAPOSLENIKA ILI DRUGIH PREDSTAVNIKA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA ŠTETU NASTALU IZ UPOTREBE ILI U VEZI S UPOTREBOM USLUGA ILI BILO KOJEG WEB-MJESTA KOJE JE S NJIMA POVEZANO HIPERVEZOM. TO JE SVEOBUHVATNO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KOJE SE PRIMJENJUJE NA SVE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) KOMPENZACIJSKE, IZRAVNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITAK PODATAKA, PRIHODA ILI DOBITI, GUBITAK ILI OŠTEĆENJE IMOVINE I POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA.

PRIMJENJIVO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

OVI SU UVJETI UREĐENI ZAKONIMA KALIFORNIJE, OSIM AKO TO NIJE ZABRANJENO LOKALNIM ZAKONOM. To znači da će se u vezi s vašim pristupom usluzi i upotrebom usluge, kao i za svaki spor ili potraživanja koji proizlaze iz toga ili u vezi s tim, primjenjivati zakoni Kalifornije, osim ako to nije zabranjeno primjenjivim zakonima, a vi pristajete na osobnu nadležnost i odričete se prava na prigovor zbog neprikladnog foruma svoje države boravišta i u skladu s člankom 10. u nastavku. Stranke su suglasne pridržavati se primjenjivih obaveznih odredbi zakona države u kojoj živite. Ništa u ovim uvjetima ne utječe na vaša prava potrošača da se oslonite na takve obavezne odredbe lokalnog zakona.

SPOROVI I RJEŠAVANJE SPOROVA

 1. Svaki prijepor ili potraživanje koje proizlazi iz ovih uvjeta, njihove provedbe, mogućnosti arbitraže ili tumačenja šalje se na konačnu i obvezujuću arbitražu koja će se održati u okrugu Los Angeles u Kaliforniji pred jednim arbitrom u skladu s kalifornijskim Zakonikom o građanskom postupku §1280 et seq, osim ako je to zabranjeno primjenjivim zakonima u području sudske nadležnosti vašeg boravišta. U tom će se slučaju arbitraža odvijati u vašoj državi boravišta. Arbitar će se odabrati međusobnim dogovorom stranaka ili, ako se stranke ne mogu dogovoriti, onda nasumičnim odabirom s popisa arbitara koje dostavi JAMS. Arbitraža je povjerljiv postupak, zatvoren za javnost. Arbitar izdaje pisano mišljenje u kojem se navode osnovni nalazi i zaključci na kojima se temelji nagrada arbitra. Stranke će jednako dijeliti troškove arbitra i arbitraže te sve ostale troškove koji su jedinstveni na arbitražnom sudu (uz pretpostavku da svaka strana snosi vlastite troškove iskaza, svjedočenja, stručnjaka i odvjetnika te ostale troškove u istoj mjeri kao i ako se predmet razmatra na sudu). Ništa u ovom članku ne utječe na sposobnost bilo koje strane da zatraži sudsku zabranu ili sudsku presudu u bilo kojem trenutku u mjeri u kojoj to isto nije zabranjeno drugim odredbama ovih uvjeta. U mjeri u kojoj se utvrdi da je ovaj članak 10. stavak A. ništavan ili na drugi način neprovediv, sva se potraživanja moraju razmatrati i presuditi odgovarajućim sudskim postupkom bez obzira na izbor prava ili sukob pravnih načela, podložno članku 9, a ne putem arbitraže.
 2. Ograničenje sudske zabrane. PREMA VAŽEĆIM ZAKONIMA, AKO TVRDITE DA STE PRETRPJELI BILO KAKVE GUBITKE, ŠTETE ILI OZLJEDE POVEZANE S UPOTREBOM USLUGE, GUBICI, ŠTETE I OZLJEDE NEĆE SE SMATRATI NEPOPRAVLJIVIMA NI DOVOLJNIMA ZA SUDSKU ZABRANU ILI DRUGI SUDSKI POSTUPAK BILO KOJE VRSTE. TO ZNAČI DA PRIHVAĆATE DA U VEZI S POTRAŽIVANJEM NEĆETE TRAŽITI TE DA VAM NEĆE BITI DOPUŠTENO PRIBAVITI BILO KAKAV SUDSKI ILI DRUGI NALOG KOJI BI MOGAO OMETATI ILI SPRIJEČITI RAZVOJ, UPOTREBU ILI ISKORIŠTAVANJE BILO KOJEG WEB-MJESTA, APLIKACIJE, SADRŽAJA, KORISNIČKI GENERIRANOG SADRŽAJA, PROIZVODA, USLUGE ILI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA U VLASNIŠTVU, POD LICENCOM ILI POD KONTROLOM BILO KOJE STANE SPE-A (UKLJUČUJUĆI VAŠ LICENCIRANI KORISNIČKI GENERIRANI SADRŽAJ) ILI DAVATELJA LICENCE BILO KOJE STRANE SPE-A. Bez ograničavanja općenitosti prethodno navedenog, ovime se neopozivo odričete prava ili pravnog lijeka da tražite i/ili dobijete sudsku zabranu ili drugi sudski postupak ili nalog s tim u vezi, i/ili da na bilo koji način ometate ili ograničite ili na neki drugi način narušite proizvodnju, distribuciju, predstavljanje ili drugo iskorištavanje bilo kojeg filma, produkcije ili projekta povezanog s SPE-om, njegovim nadređenim, podređenim i povezanim društvima ili upotrebu, objavu ili širenje bilo kojeg oglasa u vezi s takvim filmom, produkcijom ili projektom. Možete, međutim, odbiti arbitražni postupak za potraživanje u korist javnog sudskog postupka. Ako to učinite, ni vi ni SPE ne možete od druge strane zahtijevati da sudjeluje u arbitraži za bilo koje potraživanje koje se vodi na javnom sudskom postupku te zadržavate pravo na poduzimanje takvih mjera na sudu koji ima nadležnost. Da biste odustali od arbitraže, morate nas pismeno obavijestiti u roku od 30 dana od datuma aktivacije odredbe o arbitraži i morate navesti svoje ime i adresu prebivališta, svoju adresu e-pošte i jasnu izjavu da želite odustati od arbitraže u korist javnog sudskog postupka. Svi zahtjevi za odustajanje moraju se poslati na adresu: Sony Pictures Entertainment Inc. 10202 West Washington Boulevard, Culver City, California 90232, SAD (N/r: EVP Global Litigation -- Claims). Ako sud ili arbitražni sud odluči da se bilo koja ograničenja iz ovog članka ne mogu primijeniti kao poseban zahtjev za postupak, tada se to potraživanje (i samo to potraživanje) mora odvojiti od arbitraže i može se podnijeti sudu u skladu s člankom 10. točkom (A).
 3. Odricanje od kolektivne tužbe. I vi i SPE odričete se prava da bilo koji spor, uključujući među ostalim radnje koje se odnose na zakon o zaštiti privatnosti potrošača u Kaliforniji, zakon o zaštiti privatnosti potrošača, zakon o zaštiti privatnosti i privatnosti djece na internetu ili slične primjenjive zakone u vašoj državi boravišta, podnosite kao skupnu, konsolidiranu, reprezentativnu, kolektivnu ili privatnu tužbu ispred državnog odvjetnika te da sudjelujete u skupnoj, konsolidiranoj, reprezentativnoj, kolektivnoj ili privatnoj tužbi ispred državnog odvjetnika bilo koje druge osobe. Usprkos bilo kojoj suprotnoj odredbi Sveobuhvatnih pravila i postupaka arbitraže JAMS-a, arbitar nema ovlasti niti bilo kakvu jurisdikciju za saslušavanje arbitraže kao skupne, konsolidirane, reprezentativne, kolektivne ili privatne tužbe ispred državnog odvjetnika niti da konsolidira, objedini ili na drugi način kombinira sporove različitih osoba u jedan postupak. Neovisno o gore navedenoj odredbi o arbitraži, ako se utvrdi da je odredba o odricanju od skupnih, kolektivnih, reprezentativnih i privatnih tužbi ispred državnog odvjetnika iz ovog članka 10. ništavna ili na drugi način neprovediva, bilo koja takva skupna, kolektivna, reprezentativna ili privatna tužba ispred državnog odvjetnika mora se podići putem odgovarajućeg sudskog postupka sukladno članku 9,a ne arbitražom.
 4. Ograničeno vrijeme za pokretanje spora. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM I OSIM AKO ZAKONI VAŠEG PODRUČJA SUDSKE NADLEŽNOSTI NE PRUŽAJU DULJE PRIMJENJIVO VREMENSKO RAZDOBLJE, AKO VI ILI MI ŽELIMO POKRENUTI OPĆI SPOR (ALI NE I SPOR OKO PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA) PROTIV DRUGOG, TADA VI ILI MI MORAMO S TIME ZAPOČETI UNUTAR JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO DOĐE DO SPORA. U SUPROTNOM ĆE POKRETANJE SPORA BITI ZABRANJENO ZAUVIJEK.

AŽURIRANJA UVJETA

Prilikom svake upotrebe usluge obavezno pregledajte objavljene uvjete i sve dodatne uvjete (barem prije svake transakcije ili slanja). UVJETE MOŽEMO IZMIJENITI, NA PRIMJER, ZBOG PROMJENE MJERODAVNOG PRAVA ILI SUDSKE PRAKSE ILI PAK ZBOG UVJETA NA TRŽIŠTU ILI RADI OSIGURAVANJA BOLJE FUNKCIONALNOSTI USLUGE. O NOVIM UVJETIMA OBAVIJESTIT ĆEMO VAS TAKO DA IH OBJAVIMO NA USLUZI ILI PUTEM E-POŠTE (ILI NA BILO KOJI DRUGI RAZUMAN NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KOJI IZABEREMO), A VAŠA UPOTREBA USLUGE NAKON TAKVE OBAVIJESTI PREDSTAVLJAT ĆE VAŠE PRIHVAĆANJE NOVIH UVJETA ZA NOVU UPOTREBU I TRANSAKCIJE UBUDUĆE. Svi novi uvjeti ili dodatni uvjeti stupit će na snagu s novom upotrebom i transakcijama u trenutku objavljivanja ili kasnije, kako je navedeno u njima ili u drugoj obavijesti vama. U slučaju da sud utvrdi da je bilo koja obavijest o novim, revidiranim ili dodatnim uvjetima nedostatna, prethodni pristanak na uvjete ostaje na snazi do primitka dostatne obavijesti za davanje pristanka na nove uvjete. Nove, revidirane ili dodatne uvjete možete odbiti tako da prestanete upotrebljavati uslugu.

OPĆE ODREDBE

 1. Suglasnost ili odobrenje SPE-a. U pogledu bilo koje odredbe u ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima koji SPE-u dodjeljuju pravo na suglasnost ili odobrenje odnosno SPE-u omogućuju da iskoristi neko pravu u svojoj "isključivoj diskreciji" SPE može u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom iskoristiti to pravo prema vlastitom i apsolutnom nahođenju. Ne može se smatrati da je SPE dao suglasnost ili odobrenje ako ono nije u pisanom obliku i potpisano od strane službenika SPE-a.
 2. Obeštećenje. Ovime pristajete braniti (ako to zatraži SPE), obeštetiti te smatrati nedužnima SPE i njegova izravna i neizravna nadređena, podređena i pridružena društva, uključujući društva iz grupacije Sony i sve njihove zaposlenike, direktore, članove, menadžere, dioničare, agente, dobavljače, davatelje licence, korisnike licence, ugovaratelje, klijente, nasljednike i delegate (skupno “strane SPE-a” i pojedinačno “strana SPE-a”) u slučaju bilo kakvih potraživanja, štete, gubitaka, troškova, istraga, obveza, presuda, novčanih kazni, kazni, nagodbi, interesa i izdataka (uključujući pravne naknade) koji izravno ili neizravno proizlaze iz bilo kojeg potraživanja, tužbe, postupka, zahtjeva ili procesa pokrenutih protiv bilo koje strane SPE-a ili u slučaju istrage, obrane ili nagodbe u vezi sa sljedećim, koji iz njih proizlaze ili su s njima povezani, bez obzira na to jesu li nastali dosad ili ubuduće: (i) našom upotrebom korisnički generiranog sadržaja ili upotrebom naših delegata ili korisnika licence u skladu s ovim ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima ili bilo kojeg vašeg korisnički generiranog sadržaja koji na bilo koji način nije sukladan s ovim uvjetima; (ii) vašom upotrebom usluge i vašim aktivnostima u vezi s uslugom koja je u suprotnosti s ovim uvjetima ili navodno krši ove uvjete ili bilo koje druge primjenjive dodatne uvjete; (iii) vašim kršenjem ili navodnim kršenjem ovih uvjeta ili bilo kojih drugih primjenjivih dodatnih uvjeta; (iv) vašim kršenjem ili navodnim kršenjem bilo kojeg zakona, pravila, propisa, zakona, statuta, odredbe ili naredbe bilo kojih vladinih ili kvazivladinih tijela u vezi s upotrebom usluge ili vašim aktivnostima u vezi s uslugom; (v) informacijama ili materijalima koji se prenose putem vašeg uređaja, čak i ako ga ne šaljete vi, a koji povređuje, krši ili pogrešno upotrebljava bilo koja autorska prava, žigove, poslovne tajne, patente, pravo na publicitet, pravo na privatnost ili drugo pravo bilo koje fizičke ili pravne osobe; (vi) svakim vašim pogrešnim predstavljanjem i (vii) upotrebom informacija koje nam pošaljete (uključujući vaš korisnički generirani sadržaj) od strane strana SPE-a (sve prethodno navedeno: “potraživanja i gubici”). Dužni ste u potpunosti surađivati na zahtjev strana SPE-a u obrani od bilo kakvih potraživanja i gubitaka. Neovisno o prethodno navedenom, strane SPE-a zadržavaju ekskluzivno pravo na nagodbu, kompromis i plaćanje svih i bilo kojih potraživanja i gubitaka. Strane SPE-a zadržavaju pravo preuzeti isključivu obranu i kontrolu nad svim potraživanjima i gubicima. Ne smijete podmirivati nikakva potraživanja i gubitke bez, u svakom slučaju, prethodnog pisanog pristanka službenika strane SPE-a.
 3. Rad usluge; dostupnost proizvoda i usluga; međunarodna pitanja. SPE ne izjavljuje da je usluga prikladna ili dostupna za upotrebu izvan područja za koje se objavljuju ovi uvjeti i svi dodatni uvjeti. Ako uslugu upotrebljavate s drugih lokacija, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za pridržavanje primjenjivih lokalnih zakona u vezi s vašim ponašanjem na mreži i prihvatljivim sadržajem ako se primjenjuju lokalni zakoni i u mjeri u kojoj se primjenjuju.
 4. Virusi. Ne jamčimo da će naša usluga biti sigurna ili bez programskih pogrešaka odnosno virusa. Vi ste odgovorni za konfiguriranje uređaja, informacijske tehnologije, računalnih programa i platforme za pristup našoj usluzi. Morate upotrebljavati vlastiti softver za zaštitu od virusa. Ne smijete zloupotrebljavati našu uslugu svjesnim uvođenjem virusa, trojanskih konja, crva, logičkih bombi ili drugih materijala koji su zlonamjerni ili tehnološki štetni. Ne smijete pokušati dobiti neovlašten pristup našoj usluzi, poslužitelju na kojem je naša usluga pohranjena ni bilo kojem poslužitelju, računalu ili bazi podataka koji su povezani s našom uslugom. Ne smijete napadati naše web-mjesto napadima za onemogućivanje usluge ili distribuiranim napadima za onemogućivanje usluge. Ako prekršite tu odredbu, možete počiniti kazneno djelo. Svako takvo kršenje prijavljujemo relevantnim tijelima za provedbu zakona i surađivat ćemo s tim tijelima tako što ćemo im otkriti vaš identitet ako je to potrebno u skladu s primjenjivim zakonom. U slučaju takvog kršenja vaše pravo na upotrebu naše usluge odmah će prestati.
 5. Kontrola izvoza. Odgovorni ste za poštivanje svih primjenjivih trgovinskih propisa i zakona, bilo stranih ili domaćih. Osim ako je to odobreno američkim zakonom, slažete se i jamčite da usluge nećete izvoziti ni ponovno izvoziti u bilo koju zemlju ni bilo kojoj osobi, entitetu ili krajnjem korisniku koji su podložni kontrolama izvoza u SAD-u.
 6. Odvojivost; tumačenje. Ako sud ili arbitar u relevantnoj sudskoj nadležnosti bilo koju odredbu ovih uvjeta ili bilo kojih primjenjivih dodatnih uvjeta iz bilo kojeg razloga proglasi nevažećom, nezakonitom, ništavom ili neprovedivom, ta će se odredba smatrati odvojenom od ovih uvjeta ili primjenjivih dodatnih uvjeta, a nevaženje te odredbe neće utjecati na valjanost ili izvršivost ostatka ovih uvjeta ili primjenjivih dodatnih uvjeta. U opsegu dopuštenom primjenjivim zakonom, pristajete i obvezujete se odreći se bilo kojeg važećeg zakonskog ili običajnog prava koje može dopustiti da se ugovor može tumačiti protiv njegova sastavljača.
 7. Istrage, raskid, opstanak. U mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim pravom SPE zadržava pravo, bez ikakvog ograničenja, da: (i) istraži svaku sumnju na kršenje sigurnosti usluge ili njegove informacijske tehnologije ili drugih sustava ili mreža, (ii) istraži svaku sumnju na kršenje ovih uvjeta i bilo kojih primjenjivih dodatnih uvjeta, (iii) istraži sve informacije koje SPE dobije u skladu sa svojim pravilima zaštite privatnosti i pravilima o kolačićima u vezi s pridržavanjem kaznenih zakona, (iv) uključiti tijela za provedbu zakona i slična tijela te surađivati s njima na istrazi bilo kojeg od prethodno navedenih pitanja, (v) kazneno goniti sve povrede ovih uvjeta i svih primjenjivih dodatnih uvjeta te (vi) obustaviti uslugu u cijelosti ili djelomično odnosno obustaviti ili prekinuti vaš pristup usluzi u cijelosti ili djelomično, uključujući sve korisničke račune ili registracije, u bilo kojem trenutku, bez obavijesti, iz bilo kojeg razloga i bez ikakve obveze prema vama ili bilo kojoj trećoj strani. Bilo kakva obustava ili prekid neće utjecati na vaše obveze prema SPE-u u skladu s ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima. Nakon obustave ili prekida pristupa usluzi ili nakon obavijesti SPE-a sva prava koja su vam dodijeljena ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima odmah će prestati vrijediti, a vi se slažete da ćete odmah prestati upotrebljavati uslugu. Odredbe ovih uvjeta i svih primjenjivih dodatnih uvjeta koje po svojoj prirodi moraju nastaviti vrijediti i nakon obustave ili raskida nastavit će vrijediti. U svakom trenutku možete prekinuti upotrebu usluge ili ukinuti svoj račun. U slučaju da sud presudi da je raskid ili obustava pokrenuta s naše strane nepravedna, prethodni se ugovor nastavlja do dostatne obavijesti o raskidu ugovora.
 8. Dodjela prava. SPE može u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti dodijeliti svoja prava i obveze prema ovim uvjetima i bilo kojim primjenjivim dodatnim uvjetima u cijelosti ili djelomično bilo kojoj strani, ali takva dodjela neće utjecati na vaša prava ili obveze u skladu s ovim uvjetima. Vi ne možete dodijeliti ove uvjete i sve primjenjive dodatne uvjete te svoje dužnosti preuzete po njima ne smijete delegirati bez prethodnog pisanog pristanka službenika SPE-a.
 9. Potpuni ugovor. Ovi uvjeti i svi primjenjivi dodatni uvjeti odražavaju potpuni ugovor između vas i nas u vezi s vašom upotrebom usluge te zamjenjuju sve prethodne ugovore, izjave, jamstva, garancije ili rasprave povezane s uslugom.
 10. Bez odricanja. Osim kako je izričito navedeno u ovim uvjetima ili bilo kojim drugim primjenjivim dodatnim uvjetima, (i) nijedno vaše ili SPE-ovo neiskorištavanje ili kašnjenje u iskorištavanju bilo kakvih prava, ovlasti ili pravnih lijekova koji su navedeni u ovim uvjetima neće se smatrati odricanjem od tog ili bilo kojeg drugog prava, ovlasti ili pravnog lijeka i (ii) nikakvo odricanje ili izmjena bilo kojeg uvjeta iz ovih uvjeta ili bilo kojih primjenjivih dodatnih uvjeta neće stupiti na snagu ako nije u pisanom obliku i ako ga ne potpiše strana od koje se traži odricanje ili izmjena.
 11. Internetsko rješavanje sporova. Ako živite u Europskoj uniji ili Ujedinjenoj Kraljevini i želite saznati više informacija o internetskom rješavanju sporova, slijedite ovu poveznicu na web-mjesto Europske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ta se veza navodi prema zahtjevima Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća samo u informativne svrhe. Mi nismo ni dužni niti smo pristali sudjelovati u internetskom rješavanju sporova. 

//Kraj uvjeta korištenja//

© 2024. Sony Pictures Entertainment Inc . ili primjenjivo društvo Sony Pictures Entertainment. Sva prava pridržana.